Aldono:Listo Swadesh (portugala)

El Vikivortaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
< Aldono:Superrigardo < Listo Swadesh (portugala)

Listo Swadesh 207 Esperanto - Portugala.

Por klarigo pri la listoj Swadesh vidu la Vikipedio-artikolon Listo Swadesh.

No
 
Esperanto
 
Portugala
português

Prononco laŭ IFA
1 mi eu  [ew] 
2 vi (ununombro) tu; você (formale)  [tu] ,  [vɔˈse] 
3 li ele  [ˈelɨ] 
4 ni nós  [ˈnɔʃ] 
5 vi (multenombro) vós; vocês (formale)  [ˈvɔʃ] ,  [vɔˈses] 
6 ili eles  [ˈelɨʃ] 
7 ĉi tio isto  [ˈiʃtu] 
8 tio aquilo  [ɐˈkilu] 
9 ĉi tie aqui  [ɐˈki] 
10 tie  [ɐˈi] 
11 kiu quem  [kɐ̃j] 
12 kio que, o quê  [kɨ] ,  [u ke] 
13 kie onde  [ˈõdɨ] 
14 kiam quando  [ˈkwɐ̃du] 
15 kiel como  [ˈkomu] 
16 ne não  [nɐ̃w] 
17 ĉiuj (multenombro) tudo  [ˈtudu] 
18 multaj muito  [ˈmũjtu] 
19 kelkaj alguns  [alˈɡunʃ] 
20 malmultaj pouco  [ˈpoku] 
21 alia outro  [ˈotɾu] 
22 unu um  [ũ] 
23 du dois  [dojʃ] 
24 tri três  [tɾeʃ] 
25 kvar quatro  [ˈkwatɾu] 
26 kvin cinco  [ˈsĩku] 
27 granda grande  [ˈɡɾɐ̃dɨ] 
28 longa longo  [ˈlõɡu] 
29 larĝa largo  [ˈlaɾɡu] 
30 dika espesso  [ɨʃˈpesu] 
31 peza pesado  [pɨˈzadu] 
32 malgranda pequeno  [pɨˈkenu] 
33 mallonga curto  [ˈkuɾtu] 
34 mallarĝa estreito  [ɨʃˈtɾɐjtu] 
35 maldika fino  [ˈfinu] 
36 virino mulher  [muˈʎɛɾ] 
37 viro homem  [ˈɔmɐ̃j] 
38 homo homem  [ˈɔmɐ̃j] 
39 infano criança  [kɾiˈɐ̃sɐ] 
40 edzino mulher, esposa  [muˈʎɛɾ] ,  [ɨʃˈpozɐ] 
41 edzo marido, esposo  [mɐˈɾidu] ,  [ɨʃˈpozu] 
42 patrino mãe  [mɐ̃j] 
43 patro pai  [paj] 
44 besto animal  [ɐniˈmal] 
45 fiŝo peixe  [ˈpɐjʃɨ] 
46 birdo ave, pássaro  [ˈavɨ] ,  [ˈpasɐɾu] 
47 hundo cão  [kɐ̃w] 
48 pediko piolho  [piˈoʎu] 
49 serpento serpente, cobra  [sɨɾˈpẽtɨ] ,  [ˈkɔbɾɐ] 
50 vermo verme  [ˈvɛɾmɨ] 
51 arbo árvore  [ˈaɾvuɾɨ] 
52 arbaro floresta  [fluˈɾɛʃtɐ] 
53 bastono bastão  [bɐʃˈtɐ̃w] 
54 frukto fruta, fruto  [ˈfɾutɐ] ,  [ˈfɾutu] 
55 grajno semente  [sɨˈmẽtɨ] 
56 folio folha  [ˈfoʎɐ] 
57 radiko raiz  [ɾɐˈiʃ] 
58 arboŝelo casca  [ˈkaʃkɐ] 
59 floro flor  [floɾ] 
60 herbo erva  [ˈɛɾvɐ] 
61 ŝnuro corda  [ˈkɔɾdɐ] 
62 haŭto pele  [ˈpɛlɨ] 
63 viando carne  [ˈkaɾnɨ] 
64 sango sangue  [ˈsɐ̃ɡɨ] 
65 osto osso  [ˈosu] 
66 graso gordura  [ɡuɾˈduɾɐ] 
67 ovo ovo  [ˈovu] 
68 korno chifre, corno  [ˈʃifɾɨ] ,  [ˈkoɾnu] 
69 vosto cauda, rabo  [ˈkawdɐ] ,  [ˈɾabu] 
70 plumo pena  [ˈpenɐ] 
71 haro cabelo  [kɐˈbelu] 
72 kapo cabeça  [kɐˈbesɐ] 
73 orelo orelha  [oˈɾɐʎɐ] 
74 okulo olho  [ˈoʎu] 
75 nazo nariz  [nɐˈɾiʃ] 
76 buŝo boca  [ˈbokɐ] 
77 dento dente  [ˈdẽtɨ] 
78 lango língua  [ˈlĩɡwɐ] 
79 ungo unha  [ˈuɲɐ] 
80 piedo  [pɛ] 
81 kruro perna  [ˈpɛɾnɐ] 
82 genuo joelho  [ʒuˈɐjʎu] 
83 mano mão  [mɐ̃w] 
84 flugilo asa  [ˈazɐ] 
85 ventro ventre, barriga  [ˈvẽtɾɨ] ,  [bɐˈʀiɡɐ] 
86 intestoj entranhas, intestino  [ẽˈtɾɐɲɐʃ] ,  [ĩtɨʃˈtinu] 
87 kolo pescoço  [pɨʃˈkosu] 
88 dorso costas  [ˈkɔʃtɐʃ] 
89 brusto peito, seios  [ˈpɐjtu] ,  [ˈsɐjuʃ] 
90 koro coração  [kuɾɐˈsɐ̃w] 
91 hepato fígado  [ˈfiɡɐdu] 
92 trinki beber  [bɨˈbeɾ] 
93 manĝi comer  [kuˈmeɾ] 
94 mordi morder  [muɾˈdeɾ] 
95 suĉi sugar, chupar  [suˈɡaɾ] ,  [ʃuˈpaɾ] 
96 kraĉi cuspir  [kuʃˈpiɾ] 
97 vomi vomitar  [vumiˈtaɾ] 
98 blovi soprar  [suˈpɾaɾ] 
99 spiri respirar  [ʀɨʃpiˈɾaɾ] 
100 ridi rir  [ʀiɾ] 
101 vidi ver  [veɾ] 
102 aŭdi ouvir  [oˈviɾ] 
103 scii saber  [sɐˈbeɾ] 
104 pensi pensar  [pẽˈsaɾ] 
105 senti (odore) cheirar  [ʃejˈɾaɾ] 
106 timi temer  [tɨˈmeɾ] 
107 dormi dormir  [duɾˈmiɾ] 
108 vivi viver  [viˈveɾ] 
109 morti morrer  [muˈʀeɾ] 
110 mortigi matar  [mɐˈtaɾ] 
111 batali lutar  [luˈtaɾ] 
112 ĉasi caçar  [kɐˈsaɾ] 
113 frapi bater  [bɐˈteɾ] 
114 tranĉi cortar  [kuɾˈtaɾ] 
115 fendi rachar  [ʀɐˈʃaɾ] 
116 ponardi esfaquear, apunhalar  [eʃfɐkiˈaɾ] ,  [ɐpuɲɐˈlaɾ] 
117 grati raspar  [ʀɐʃˈpaɾ] 
118 fosi cavar  [kɐˈvaɾ] 
119 naĝi nadar  [nɐˈdaɾ] 
120 flugi voar  [vuˈaɾ] 
121 marŝi andar, caminhar  [ɐ̃ˈdaɾ] ,  [kɐmiˈɲaɾ] 
122 veni vir  [viɾ] 
123 kuŝiĝi deitar-se  [dɐjˈtaɾsɨ] 
124 sidiĝi sentar-se  [sẽˈtaɾsɨ] 
125 stariĝi pôr-se de pé  [ˈpoɾsɨ dɨ pɛ] 
126 turniĝi virar, girar  [viˈɾaɾ] ,  [ʒiˈɾaɾ] 
127 fali cair  [kɐˈiɾ] 
128 doni dar  [daɾ] 
129 teni segurar  [sɨɡuˈɾaɾ] 
130 premi apertar  [ɐpɨɾˈtaɾ] 
131 froti esfregar  [ɨʃfɾɨˈɡaɾ] 
132 lavi lavar  [lɐˈvaɾ] 
133 viŝi enxugar  [ẽʃuˈɡaɾ] 
134 tiri pŭar  [puˈʃaɾ] 
135 puŝi empurrar  [ẽpuˈʀaɾ] 
136 ĵeti atirar, lançar  [ɐtiˈɾaɾ] ,  [lɐ̃ˈsaɾ] 
137 ligi atar  [ɐˈtaɾ] 
138 kudri coser  [kuˈzeɾ] 
139 kalkuli contar  [kõˈtaɾ] 
140 diri dizer  [diˈzeɾ] 
141 kanti cantar  [kɐ̃ˈtaɾ] 
142 ludi brincar, jogar  [bɾĩˈkaɾ] ,  [ʒuˈɡaɾ] 
143 flosi flutuar, boiar  [flutuˈaɾ] ,  [bojˈaɾ] 
144 flui fluir  [fluˈiɾ] 
145 frosti gelar  [ʒɨˈlaɾ] 
146 ŝveli inchar  [ĩˈʃaɾ] 
147 suno sol  [sɔl] 
148 luno lua  [ˈluɐ] 
149 stelo estrela  [ɨʃˈtɾelɐ] 
150 akvo água  [ˈaɡwɐ] 
151 pluvo chuva  [ˈʃuvɐ] 
152 rivero rio  [ˈʀiu] 
153 lago lago  [ˈlaɡu] 
154 maro mar  [maɾ] 
155 salo sal  [sal] 
156 ŝtono pedra  [ˈpɛdɾɐ] 
157 sablo areia  [ɐˈɾɐjɐ] 
158 polvo poeira  [puˈɐjɾɐ] 
159 grundo terra  [ˈtɛʀɐ] 
160 nubo nuvem  [ˈnuvɐ̃j] 
161 nebulo nevoeiro  [nɨvuˈɐjɾu] 
162 ĉielo céu  [sɛw] 
163 vento vento  [ˈvẽtu] 
164 neĝo neve  [ˈnɛvɨ] 
165 glacio gelo  [ˈʒelu] 
166 fumo fumo  [ˈfumu] 
167 fajro fogo  [ˈfoɡu] 
168 cindro cinzas  [ˈsĩzɐʃ] 
169 bruli arder  [ɐɾˈdeɾ] 
170 vojo estrada  [ɨʃˈtɾadɐ] 
171 monto montanha  [mõˈtɐɲɐ] 
172 ruĝa vermelho  [vɨɾˈmɐʎu] 
173 verda verde  [ˈveɾdɨ] 
174 flava amarelo  [ɐmɐˈɾɛlu] 
175 blanka branco  [ˈbɾɐ̃ku] 
176 nigra preto, negro  [ˈpɾetu] ,  [ˈneɡɾu] 
177 nokto noite  [ˈnɔjtɨ] 
178 tago dia  [ˈdiɐ] 
179 jaro ano  [ˈɐnu] 
180 varma quente  [kẽˈtɨ] 
181 malvarma frio  [ˈfɾiu] 
182 plena cheio  [ˈʃɐju] 
183 nova novo  [ˈnovu] 
184 malnova velho  [ˈvɛʎu] 
185 bona bom  [bõ] 
186 malbona mau  [maw] 
187 putra podre  [ˈpodɾɨ] 
188 malpura sujo  [ˈsuʒu] 
189 rekta direito  [diˈɾɐjtu] 
190 ronda redondo  [ʀɨˈdõdu] 
191 akra afiado, aguçado  [ɐfiˈadu] ,  [ɐɡuˈsadu] 
192 malakra cego  [ˈsɛɡu] 
193 glata liso  [ˈlizu] 
194 malseka húmido  [ˈumidu] 
195 seka seco  [ˈseku] 
196 ĝusta correcto  [kuˈʀɛtu] 
197 proksima perto  [ˈpɛɾtu] 
198 malproksima longe  [ˈlõʒɨ] 
199 dekstro direita  [diˈɾɐjtɐ] 
200 maldekstro esquerda  [ɨʃˈkeɾdɐ] 
201 ĉe a, em  [ɐ] ,  [ɐ̃j] 
202 en em  [ɐ̃j] 
203 kun com  [kõ] 
204 kaj e  [i] 
205 se se  [sɨ] 
206 ĉar porque  [ˈpuɾkɨ] 
207 nomo nome  [ˈnomɨ]