Saltu al enhavo

Aldono:Vortaro angla-Esperanto f

El Vikivortaro
< Aldono:Vortaro angla-Esperanto < Vortaro angla-Esperanto f


FA[redakti]

FA Cup - futbala pokalo de Anglio; FA Cup Final - finalo de la futbala pokalo de Anglio

fab - rava; rave

fable - fabelo; fablo; fable about [sth] - (recount) fabeladi pri, elpensi pri

fabled - fabela

fabric - ŝtofo; teksaĵo; fundamenta strukturo; fabric softener - moligaĵo por teksaĵoj

fabricate - fabriki; falsi; fabricated - preterito kaj participo de "fabricate"; falsa

fabrication - fabrikado; falsaĵo; malveraĵo

fabulate - fabeli

fabulous - rava; grandioza; fabela; fabulously - rave; grandioze; fabele

facade façade - fasado

face

(substantivo) homa vizaĝo; ebena surfaco supraĵo; ebena surfaco: teknikoj, matematiko faco; de horloĝo ciferplato; their faces lit up - iliaj vizaĝoj heliĝis; a face mask - higiena masko; face paint - vizaĝa koloraĵo; with their faces painted red - kun la vizaĝoj ruĝe kolorigitaj; face powder - pudro(j); figurasence a face-saving manoeuvre - dignosava manovro; the prime minister's decision has left them with egg on their faces - la decido de la ĉefministro kaŭzis al ili grandan embarason; make faces at someone - grimaci al iu;
(financo) face value - nominala valoro; alparo; below face value - je malpli ol la nominala valoro; subalpare
(verbo) kovri tegi; sin prezenti aperi antaŭ; akuzojn, antaŭ tribunalo esti jugota pri; sin prezenti antaŭ danĝero, malfacilaĵo maleviti; fronti kontrau; alfronti; esti alfrontataj de; esti trafotaj de; ..n minacas; esti minacata de; esti submetataj al ...; estas submetotaj al ...; havi; riski; spertonta; psikologio reputacio; evitenda humiligo
esti juĝota de tribunalo face a charge of perjury - esti juĝota pri akuzo de ĵurrompo; face a court martial - esti juĝota de milittribunalo; to face justice - esti juĝata; offenders face prison sentences of up to six months - kulpuloj povus esti kondamnitaj al enprizonigo dum ĝis ses monatoj; face a special court - aperi antaŭ speciala tribunalo; to face serious charges - alfronti gravajn akuzojn; face trial - aperi antaŭ tribunalo; esti juĝota
vidi antaŭ si situacion danĝeran, malfacilan aŭ superendan he faces a difficult situation - li alfrontas malfacilan situacion; the team faces a long hard season - la teamo alfrontas longan malfacilan sezonon; face accusations of ... - devi respondi al akuzoj pri ...; holidaymakers face another long wait at airports - feriantoj alfrontas pluan longan atendon ĉe flughavenoj feriantoj estas alfrontataj de plua longa atendo ĉe flughavenoj; retail banks with foreign owners face being closed - podetalaj bankoj kun fremdaj posedantoj riskas esti fermitaj; a coach has been asked to quit or face being sacked - trejnisto estas petita eksiĝi aŭ riski maldungiĝon; face criticism - esti kritikata; face difficulties - esti alfrontataj de malfacilaĵoj; face-down face down face down on the ground - vizaĝ-al-tere; face down on the floor - vizaĝ-al-tere sur la plafono; face extinction - esti formortiĝonta; more pupils now face having to walk to school - pli da lernantoj de nun devos piediri al la lernejo; users face having to use their real names or lose their accounts - uzantoj devos uzi siajn verajn nomojn aŭ perdi siajn kontojn uzantoj alfrontas elekton: uzi siajn verajn nomojn aŭ perdi siajn kontojn; if the company loses the case, it could face having to pay a million dollars - se la juĝafero de la firmao malsukcesos, povus esti ke ĝi devos pagi unu milionon da dolaroj; farmers could face having to sell their farms - povus esti, ke kultivistoj devos vendi siajn kultivejojn; the author of the lost manuscript isn't sure if he could face having to start the book again - la aŭtoro de la perdita manuskripto ne estis certa, ĉu li kuraĝas komenci la libron denove; online retailers face increased scrutiny - enretaj podetalistoj estas submetotaj al pli intensa kontrolado; databases are facing increasing cyberattacks - datumaroj estas submetataj al ĉiam pli da retatakoj
the party faces little chance of being defeated - apenaŭ povas esti, ke la partio estos venkita; bus firms face little competition in some cities - aŭtobusaj firmaoj apenaŭ havas konkurencantojn en iuj urboj; most illegal immigrants face little danger of being deported - la plejparto de kongraŭleĝaj enmigrintoj ne riskas deporton; travelers face little risk of contracting the disease on airplanes - estas neprobable ke vojaĝantoj estos trafitaj de la malsano en aviadiloj; the government faces a looming fiscal crisis - la registaro alfrontas la minacon de fiska krizo; la ombro de fiska krizo ŝvebas super la registaro; face opposition - esti kontraŭata; the looming crisis facing libraries - la baldaŭ venonta krizo kiun bibliotekoj alfrontos; a looming challenge faced by the international community - alproksimiĝantaj defio kiun la internacia komunumo alfrontos; the challenges facing the company next year are likely to be even greater - la defioj alfrontotaj de la firmao venontjare probable estos eĉ pli grandaj; governments were faced with the looming threat of a "credit crunch" - registarojn alfrontis la danĝero de baldaŭ venonta "kredita implodo"
face no penalty - ne estas punota; the face of the earth - la surfaco de la tero; gubernatorial candidates will face off in a televised debate - guberniestraj kandidatoj alfrontiĝos en televida debato; protesters face off against police - manifestaciantoj alfrontas la policon; face pressure - esti submetata al premo; thousands of kids face starvation Unicef says - malsatego minacas milojn da infanoj, diras Unicef miloj da infanoj estas minacataj de malsatego, diras Unicef; deer will eat almost any plant rather than face starvation - cervoj emas manĝi preskaŭ iun ajn planton prefere ol riski malsategon; by the end of this year a third of the people could face starvation - ĝis la fino de la nuna jaro, povus esti ke malsatego minacos trionon de la loĝantaro
face the axe face the chop - esti forigota; esti likvidota; esti maldungota; face the consequences - akcepti la sekvojn; farmers everywhere face the same difficulties - kultivistoj ĉie havas la samajn malfacilaĵojn; it's hard to face the fact that this tragedy happened - estas malfacile akcepti la fakton ke ĉi tiu tragedio okazis estas malfacile akcepti ke ĉi tiu tragedio fakte okazis; face the future - alfronti la estontecon; face the music - akcepti la sekvojn; the public face the prospect of strict water rationing - povus esti, ke la publiko estos submetita al strikta porciumado de akvo; any bank that fails to put its books in order will face the prospect of regulatory intervention - ĉiu banko, kiu ne ordigos siajn kontojn, riskos esti submetita al reguliga interveno; the party faces the prospect of a second election defeat - la partion minacas dua balotmalvenko la ombro de dua balotmalvenko ŝvebas super the partio; the current leadership must comply with the demands of the opposition or face the prospect of being forced to resign - la aktuala gvidantaro devas obei la postulojn de la opozicio; se ne, ĝi riskos esti devigita eksiĝi; we all face the prospect of depending on others in our old age - estas tre probable ke ni ĉiuj devos dependi de aliuloj dum nia maljuneco; the current leadership must comply with the demands of the opposition or face the prospect that it will be forced to resign - la aktuala gvidantaro devas obei la postulojn de la opozicio aŭ riski ke ĝi estos devigita eksiĝi; companies face the prospect that the government will change the rules - firmaojn minacas la perspektivo ke la registaro ŝanĝos la regulojn; we don't want to face the prospect that our pets will get sick - ni ne volas alfronti la perspektivon ke niaj dorlotbestoj malsaniĝos; farmers in other countries face similar problems - kultivistoj en aliaj landoj havas similajn problemojn; the reptile was moved to the side of the road, facing the way it was headed - la rampulo estis translokita al la vojflanko, fronte al la direkto laŭ kiu ĝi estis iranta; face each other - alfronti unu la alian; face to face face-to-face - vidalvide; vizaĝ-alvizaĝe; face to face with ... - vidalvide al ...; fronte al ...; face tough questioning face tough questions - esti rigore pridemandota
we need to face up to the weaknesses revealed by our situation - ni devas agnoski la malfortojn rivelitajn de nia situacio; airlines will be made to face up to their legal responsibility - flugkompanioj estos devigitaj agnoski sian laŭleĝan respondecon; face up to the fact that ... - akcepti la fakton, ke ...; if convicted, K could face up to 30 years to life behind bars - se li estos konviktita, povus esti ke K pasigos inter 30 jarojn kaj la tutan vivon en prizono
faced - preterito kaj participo de la verbo "face"; kun ..a vizagkoloro; kun ..kolora vizago; tegita per ...; kun ..a vizaĝkoloro; kun ..kolora vizaĝo; bare-faced liar - senhonta mensoganto; chubby-faced - pufvanga; faced by ... - fronte al ...; kiun alfrontas; alfrontata de ...; minacata de ...; trafota de; faced with ... - alfrontas; alfrontata de ...; konfrontite de ...; fronte al ...; antaŭ ...; frontanta kontraŭ ...; minacata de ...; trafota de; ricevinta; tegaĵo tegita de
facing - gerundio kaj participo de la verbo "face"; antaŭ; vidalvide al; trafota de; tegaĵo; the choice facing the Greeks - la elekto antaŭ la grekoj; there are two critical issues facing Christianity today - kristanismo alfrontas du gravegajn demandojn hodiaŭ; thousands are facing famine - miloj alfrontas malsategon; facing me - kontraŭ mi; antaŭ mi; vidalvide al mi; sit facing the audience - sidi vidalvide al la spektantaro

Facebook - Facebook; Fejsbuko; Vizaĝlibro; Facebook account - konto ĉe Facebook; Fejsbukkonto; Facebook group - grupo de Facebook; Facebook following - abonantaro en Facebook; Facebook page - paĝo en Facebook; Facebook posting - afiŝo en Facebook

faceless - anonima

facelift - rebeligo

facemask - higiena masko

faceoff - alfrontiĝo

facet - aspekto; faceto

faceted - aspekta; facetis; facetita

facetious - ridiga

facetiousness - ridigemo; ridigeco

facetiously - ridige

facial - vizaĝa; facia; facial composite - vizaĝa kunmetaĵo; vizaĝa skeĉo; facial features - trajtoj; fizionomio; facial hair - vizaĝharoj; facial recognition - vizaĝrekono; vizaĝrekona; facial recognition software - vizaĝrekona programaro; facial recognition system - vizaĝrekona sistemo

facilitate - faciligi; helpi efektivigi; help gvidi; favori; peri; ebligi

facilitation - helpo al la efektivigo; helpo al la gvidado; plifaciligo; perado; ebligo

facilitator - helpa gvidanto; helpa efektiviganto; peranto

facility - servo; rimedo; instalaĵo; organizaĵo; ..ejo; facileco

facsimile - faksimilo

fact - fakto; veraĵo; fact-based - bazita sur faktoj; fact-check - konfirmi la faktojn; fact checker fact-checker - konfirmanto de faktoj; fact checking fact-checking - konfirmado de faktoj; konfirmi la faktojn de ...; fact-checking team - faktokonfirmantaro; fact finding fact-finding - konstato de la faktoj; enketa; de enketo; enketo pri la cirkonstancoj; (de) informiĝo; fact-finding board - enketokomisiono; komisiono de informiĝo; fact-finding committee - enketokomitato; komitato de informiĝo; fact-finding mission - enketomisio; misio de informiĝo; fact-finding team - enketa komisiitaro; fact of life - fakto de la vivo; fact sheet - faktolisto; facts on the ground - la efektiva situacio surloka

facticity - faktitivo

faction - frakcio

factionalism - frakciismo

factive - faktitiva

factoid - fakteto

factor - faktoro; weather may be a factor in the deaths of 122 birds - la vetero eble estis faktoro en la mortoj de 122 birdoj; factor in ... - verba frazo transitiva enkalkuli ..on; safety requirements that factor in the lessons of previous accidents - sekurecreguloj kiuj enkalkulas la lecionojn de antaŭaj akcidentoj

factory - fabriko; manufakturo; factory farming - industri-skala kultivado; industri-skala bredado; factory farming system - sistemo de industria bredado; factory-made - fabrikita ( konstruita ...; farita ...) en fabriko; factory poultry farming - industri-skala kokinbredado; factory ship - fabrikŝipo; factory worker - fabriklaboristo

factual - fakta

faculty - kapablo; povo; de supera lernejo fakultato; fakultatano(j); faculty meeting - kunsido de la fakultatanoj; faculty of law - fakultato pri juro; faculty member - fakultatano; instruisto

fad - manieto; modo

fade - velki; velkigi; forvelki; velkemi; forvaporiĝi; iom post iom malaperi; mallaŭtiĝi; jam ne audebli; forpasadi; (delonge) preteriri sian zeniton; malfortiĝi; senkoloriĝi; senkolorigi; perdi koloron; paligi; paliĝi; senbriliĝi; senbriligi; fade away - forvelki; forpaliĝi; forpasadi; mallaŭtiĝadi; fade from memory - elmemoriĝi; fade into the background - flankenpuŝiĝi; fade into insignificance - fariĝi bagatela; fariĝi sensignifa; fade out - mallaŭtiĝadi; fade resistant fade-resistant - malpaliĝema; faded - preterito kaj participo de "fade"; forvaporiĝis; mallaŭtiĝis; jam ne audeblis; (delonge) preteriris sian zeniton; senkolora; fading - gerundio kaj participo de "fade"; fading light - paliĝanta lumo; a fading tradition - forvelkanta tradicio

faecal - feka

faece - feko

Faeroe Islands - Feroa Insularo

Faeroes - Ferooj

Faeroese - feroa; la feroa (lingvo); ferolingva

faggot - gejaĉo; branĉofasko; branĉfasko

Fahrenheit - farenhejte; farenhejta

faience - fajenco

fail - fiaski; ne sukcesi; malsukcesi; ne povi; neglekti; malfunkcii; panei; fuŝiĝi; esti nesufiĉa; malprosperi; malboniĝi; fuŝo

On Veterans Day, we honor the military. On every other day, we fail them - En la Tago de la Veteranoj, ni honoras la armeanojn. En ĉiu alia tago, ni trompas iliajn esperojn ... ni ne plenumas niajn promesojn al ili; words fail me - mi ne scias kion diri; fail a drug test fail a drugs test - montriĝi seropozitiva post dopingtesto; fail an exam - ne sukcesi ĉe ekzameno; ne sukcesi trapasi ekzamenon

fail in an attempt to ... - nesukcese provi ..i ; fail in a bid to do something - fiaski en la provo fari ion; fail in one's duty - ne plenumi sian devon; fail in one's duty of ... - ne plenumi sian devon de ..o; ne plenumi sian devon ..i; fail in one's duty to ... - ne plenumi sian devon ..i ; fail miserably - tute malsukcesi; plene malsukcesi; tute fiaski; plene fiaski; fail to agree - ne povi ating-I interkonsenton; fail to convince - ne sukcesi konvinki; ne sukcesi esti konvinka; fail to correctly declare one's expenses - neĝuste deklari siajn elspezojn; fail to do so - ne tion fari; fail to heed - ne obei; fail to explode - ne eksplodi; fail to live up to ... - ne plenumi ..n; fail to meet demand - ne povi plenumi la bezonon; fail to obey - neglekti obei; fail to pay - ne pagi; neglekti pagi; fail to report - ne sciigi; ne malkaŝi; eksterlasi; fail to show up - ne aperi; ne alveni; fail to signal - neglekti indiki ĝiron; fail to tell ... - ne diri al ...; ne sciigi al ...; fail to turn up - ne aperi; ne alveni; fail to work - ne funkcii; ne sukcesi; doomed to fail - destinita malsukcesi

failed - preterito kaj participo de "fail"; nesukcesa; malsukcesa; esti nesufiĉa; malprospera; neprospera; fuŝita; fuŝiĝis; malboniĝis; a failed attack - nesukcesinta atako; a failed attempt - nesukcesa provo; sensukcesa provo; a failed bank - bankrotinta banko; a failed bid - malsukcesa provo; nesukcesa provo; sensukcesa provo; fiaskinta provo; the engine failed - la motoro paneis; nothing is said about how much money is wasted on failed projects - oni diras nenion pri tio, ke multe da mono estas malŝparita por fuŝitaj projektoj; when all his efforts to find a sweetheart failed, M placed an ad in the newspaper - post kiam li ne sukcesis trovi koramikinon malgraŭ siaj penoj, M metis anoncon en la ĵurnalo; I asked my teacher for help. Is that why he failed me? - Mi petis helpon de mia instruisto. Ĉu tial li ne trapasigis min?; a failed state - disfalinta ŝtato; no one can have failed to notice ... - neniu povus preteratenti ...; certe ĉiuj rimarkis ke ...
failing - gerundio kaj participo de "fail"; malbone funkcianta; nefunkcianta; esti nesufiĉa; malprospera; neprospera; manko; riproĉindaĵo; a failing company - malprospera firmao; malprospera entrepreno; a failing economy - febliĝanta ekonomio; failing health - malsaniĝo; you have two years to file a tax return, failing which failing that there will be no way to do so later - restas al vi du jaroj por prezenti impostodeklaron, sed se vi ne faros tion, vi neniel povos tion fari poste; A was to attend a meeting with the Transport Minister on Monday, failing which, failing that the airline would be grounded - A estis ĉeestonta kunsidon kun la ministro pri transportado lundon sed, se li ne ĉeestos, la flugkompanio estos malpermesita flugi

faille - fajo

failure - malsukceso; malfunkcio; fiasko; fiaskinto; fiaskulo; manko; malplenumo; neplenumo; neglekt(ad)o; malprospero; riproĉindaĵo; korpa kolapso; de maŝino paneo; de komerca entrepreno bankrotiĝo; failure of imagination - manko de imagpovo; failure of leadership - manko de gvidanteco; failure of political will - manko de politika volo; failure of vision - manko de vizio; failure rate - procento da malsukcesoj; procento da malsukcesintoj; raporto da malsukcesoj ; raporto da malsukcintoj; the failure rate for ... - la procento da malsukcesaj ..oj; la raporto da malsukcesaj ..oj; failure to do something - neglekto ion fari; nefaro de io; failure to agree - manko de interkonsento; failure to attend - neĉeesto; failure to do so - neplenumo de tiu devo; failure to obey ... - neobeo de ..o; failure to obey a police officer - neobeo de ordono de policisto; failure to pay something - nepago de io; doomed to failure - destinita malsukcesi; engine failure engine-failure - motorpaneo; the end is in sight for power failures in our neighbourhood - la senkurentiĝoj en nia kvartalo baldaŭ ĉesiĝos

faint - malforta; neforta; ..eta; ..eto; delikata; nebula; pala; apenaŭa; apenaŭ aŭdebla; apenaŭ sentebla; sveni; senkonsciiĝi; faint-hearted - timema; faint of heart - timemuloj; a faint shadow - ombreto; after fainting during rehearsals, N is due to undergo medical tests - oni faros al N kuracajn sondojn post kiam ŝi senkonsciiĝis dum provprezento; cause someone to faint - svenigi iun; faint because of the heat, faint from the heat - sveni pro la varmo

faintest - plej malforta; plej delikata; plej pala

fainthearted - timema

faintheartedness - timemo

faintly - milde; iomete; malforte; feble; nebule; kvazaŭ de malproksime; pale; apenaŭ; a robot with an oversize head faintly reminiscent of a giant doll - roboto kun eksterordinare granda kapo kiu iomete memorigas pri giganta pupo; when I'm in my office, I can faintly hear him jamming with friends - kiam mi estas en mia oficejo, mi povas aŭdeti lin muziki kun amikoj

fair - justa; juste; sufiĉe granda; bela; nemalbona; relative bona; vetero serena; foiro; kermeso; a fair amount - nemalgranda kvanto; a fair amount of ... - sufiĉe granda kvanto da ...; fair and equitable, fair and just - justa kaj proporcio; fair chance - egala ŝanco; Fair comment! - Prave!; fair complexion - palhaŭta; fair-haired - blondhara; Fair Housing Commission - Komisiono pri Justaj Loĝejaj Politikoj; fair maid - bela fraŭlino; fair minded fair-minded - justa; justulo; a fair number of ... - sufiĉe granda nombro de ...; fair play - sportisma konduto; fair return on an investment - justa rendimento el investo; fair settlement - justa akordo; the fair sex - la bela sekso; fair shot - sufiĉe bona ŝanco; fair sky fair skies - serena ĉielo; fair to middling - mezbona; mezbone; fair trade - justa komerco; fair trade products - produktoj de justa komerco; fair trial - justa proceso; fair weather - bela vetero; serena vetero; an arms fair - armila ekspozicio; it is arguably the leading automotive industry fair - ĝi verŝajne estas la plej grava foiro de la automobila industrio; the film bids fair to be a big hit - ŝajnas, ke la filmo nepre estos granda sukceso

fairer - pli justa; pli bela

fairest - plej justa; plej bela

fairground - foirejo; kermesejo

fairly - juste; relative; sufiĉe; iom; tre; fairly and squarely - malruze; fairly clear - relative klara; fairly easily - relative facile; fairly easy - relative facila; relative facile; fairly even - relative egala; fairly fast - sufiĉe rapide; fairly large - iom granda; sufiĉe granda; fairly rapidly - sufiĉe rapide; fairly recently - antaŭ nelonge; lastatempe; la lasta tempo; fairly simple - relative simpla; relative simple; fairly simply - relative simple; fairly straightforward - relative simpla

fairness - justeco

fairway - golfeja leno

fairy - feino; fairy cake - glazurita kuketo; fairy light - lampeto; fairy story fairy-story - fabelo; fairy tale - fabelo; fe-rakonto; fairy-tale -fabela; fe-rakonta; fairytale wedding - fe-rakonteca edziĝfesto; airy-fairy - nebuleca

fairytale - fabelo; fabeleca; a fairytale ending - fe-rakonteca finiĝo; fairytale wedding - fe-rakonteca edziĝfesto

fait accompli - plenumita fakto

faith - fido; la fido; kredo; konfesio; konfido; faith and reason - la fido kaj la racio; faith-based - religia; faith commitment - sindevigo de fido; faith community - konfesia komunumo; faith leaders - religiaj gvidantoj; the faith of the Church - la fido de la eklezio; faith school - konfesia lernejo; an article of faith - fundamenta kredaĵo; bad faith - malsincereco; we have little faith in our police - ni apenaŭ fidas al nia polico; I lost faith in my ability - mi perdis mian fidon al mia kapablo; a dairy farmer with faith in future - laktobienisto kiu fidas al ( kun fido pri) la estonteco; can we have faith in the future of our schools? - ĉu ni povas havi fidon pri la estonteco de niaj lernejoj?

faithful - fidela; fidinda; fidelulo(j); preciza; to be faithful to something or someone - esti fidela al io aŭ iu; fideli al io aŭ iu

faithfully - fidele; fidinde; precize

faithfulness - fideleco

faithlessness - senfideleco

fake - falsa; falsaĵo; falsi; imitaĵa; imitaĵo; fasada; artefarita; simuli; postiĉo; postiĉa; fake news - falsa(j) informo(j); falsa(j) novaĵo(j); fake the symptoms of a cold - simuli malvarmumi

fakery - falsado; falsaĵo

falafel - falafeloj; kikerbuloj

falcon - falko

falconer - falkisto; akcipitristo

falconry - falkoĉasado

fall -

aŭtuno; aŭtuna fall books - aŭtunaj libroj; fall flu season - gripa sezono en aŭtuno; fall gathering - aŭtuna renkontiĝo; aŭtuna kunveno; fall issue - aŭtuna numero; fall session - aŭtuna sesio; fall season - aŭtuno; fall schedule - aŭtuna programo
fali; falo; malkreski; malkresko; regresi; regreso; defali; defalo; malleviĝi; malleviĝo; malsupreniĝo; malsupreniĝi; malplikariĝi; malplikariĝo; fall back - refali; fall back into ... - refali en ..n; retrafi en ..n; fall backward fall backwards - fali sur sian dorson; fali retroen; fall below ... - fali al malpli ol ...; fall by ... - fali je; fall down - fali; fali en ..n; malsuprenfali; malsukcesi; fall down the stairs - fali de sur la ŝtuparo; fall behind - postiĝi; postiĝi kompare kun ...; fall far behind - multe postiĝi; fall even further behind - eĉ pli postiĝi; fall for it - fali en la trompon; a fall in prices - malpliiĝo de prezoj; a fall in entries - malkresko de kandidatoj; fall in demand - malkresko de la postulo ( ... de la mendado; ... de la bezono); the fall in the euro - la falo de la eŭrokurzo; fall in living standards - malkresko de vivniveloj; the fall of the Berlin Wall - la falo de la Berlina Muro; the fall of the Soviet Union - la disfalo de Sovetunio; fall off - fali de; defali; malpliiĝi; fall sharply - plonĝi; falling wages - malkreskantaj salaroj; fall to earth - fali teren; employment has fallen - dungiteco malkreskis; share prices rose on the back of falling oil prices - akcikurzoj leviĝis, influate de la falantaj prezoj de petrolo
aliaj frazoj fall apart - disfali; diseriĝi; (ek)pecetiĝi; kadukiĝi; fall asleep - ekdormi; endormiĝi; fall asleep at the wheel - ekdormi stirante; fall back on ... - dependi je io (post perdo); the family has no savings to fall back on - la familio ne havis ŝparojn je kiuj dependi; I fell back on skills I had learned years ago - mi min turnis al kompetentecoj kiujn mi lernis antaŭ multaj jaroj; fall behind - postiĝi; fall behind schedule - posttempiĝi; fall by the wayside - forfali; fall due - esti tuj repagenda; fall for someone - enamiĝi al iu; fall further behind - pli postiĝi; fall even further behind - eĉ pli postiĝi; fall foul of ... - ekkonflikti kun ...; malpaciĝi kun ...; ekkvereli kun ...; ..n trafi ĝenaĵoj malfacilaĵoj) pri ...; fall from favour fall from favor fall from grace - fali en malfavoron; jam ne esti alloga; fall from favour - fali en malfavoron; jam ne esti alloga; fall guy fall-guy - propeka kapro
fall ill - malsaniĝi; fall seriously ill - grave malsaniĝi; fall in - fali en; enfali en ..n; enkaviĝi; enviciĝi; fall in line - enviciĝi; a fall in living standards - malkresko de vivniveloj; fall in love - enamiĝi; fall in love with someone - enamiĝi al iu; falling in love (with) - enamiĝo (al); fall madly in love - freneze enamiĝi; fall madly in love with someone - freneze enamiĝi al iu; fall in ringlets - bukliĝi; fall in with - trafi; fall into - trafi en ..n; fali en ..n; fall into disfavor (with fall into disfavour (with - perdi la favoron (de); fall into disrepair - kadukiĝi; fall into disuse - fariĝi jam ne uzata; fall into line - enviciĝi; fall into ruin - kadukiĝi; fall into step - ekpaŝoteni; fall into a category - aparteni al kategorio; fall lightly on - karesi; a fall of snow - neĝado; fall off - defali de; fall on deaf ears - esti ignorita; fall on one's sword - faligi sin sur sian glavon; fall out - elfali; malpaciĝi; fall out of favor (with fall out of favour (with - perdi la favoron (de); perdi sian popularecon; fall out over something - kvereli pri io; fall out with someone - kvereli kun iu; fall pregnant - gravediĝi
fall precipitously - ekfalegi; fall short - ne sufiĉi; ne esti adekvata; ne plenumi la atendojn ... la esperojn); fall short of ... - ne atingi ..n; ne sufiĉi por ...; ne esti adekvata por ...; ne plenumi la atendojn ... la esperojn) de; fall short of expectations - ne plenumi la atendojn; ne fari kion ... atendis de ...; ne plenumi la esperojn; fall far short of ... - tute ne sufiĉi por ...; tute ne esti adekvata por ...; tute ne plenumi ..on; tute ne atingi ..,,n; tute trompi perfidi) la esperojn pri ...; fall just short of ... - atingi iomete malpli ol ...; fall way short of expectations - neniel plenumi la atendojn; neniel fari kion ... atendis de ...; neniel plenumi la esperojn; fall well short of ... - neniel atingi ..n; neniel sufiĉi por ...; neniel plenumi la atendojn ... la esperojn) de; the information is interesting, but falls a long way short of clear proof - la informo estas interesa, sed neniel atingas la nivelon de klara pruvaĵo; we have fallen a long way short of our objectives - ni estas neniel atingintaj niajn celojn; your proposal falls a long way short of meeting our requirements - via propono neniel plenumas niajn postulojn; fall sick - malsaniĝi; fall silent - eksilenti; silentiĝi
fall through - ne realiĝi; fall through the cracks - preterlasita; fall to - fali ĝis; fali sur ..n; esti kaptita de; fariĝi la devo de; fariĝi ..ia devo ..i; fall to pieces - disfali; diseriĝi; (ek)pecetiĝi; kadukiĝi; fall under - subfali al; education falls under the purview of the provinces - edukado formas parton de la jurisdikcio de la provincoj; fall under the spell - esti ensorĉita; fall upon - trafi; fall victim to ... - fariĝi viktimo de ...; trafi en la manojn de ...; fall within - troviĝi en la kadro de; Niagara Falls - Niagara Akvofalo

fallacious - erariga; erarige; trompa; trompe; malprava; malprave; sofisma

fallacy - eraro; erara konkludo; trompa korelativeco; paralogismo; sofismo

fallback - alternativa; rezerva; (komputiko) retropaŝa

fallible - erarema

fallopian tubes - ovoduktoj; salpingo; uteraj tuboj

fallout - sekvaĵoj; postlasaĵo(j)

fallow - novala

false - falsa; false; malvera; malvere; malprava; malprave; malfidela; fasada; postiĉa; ŝajniga; false alarm - falsa alarmo; false evidence - malvera(j) atesto(j); false eyelashes - artefaritaj okulharoj; false flag operation - operaco sub falsa flago; false impression - falsa efekto; false lead - falsa spuro; false name - falsnomo; false start - misa starto; false statement - malvera deklaro

falsehood - mensogo; malveraĵo

falsely - false; malvere; I was falsely accused of being a spy - oni false akuzis, ke mi estas spiono

falsifiable - falsebla

falsification - falso; falsado

falsify - falsi

falter - ŝanceliĝi; heziti; balbuti

faltering - gerundio kaj participo de "falter"; ŝanceliĝa; hezita; balbuta

fame - famo; renomo; diskonateco; fame and fortune - gloro kaj oro

famed - fama; konata

familiar - konata; (kiu) konas; kutima; ofta; scipovi; familiara; nefremda; malfremda; to be familiar with someone - koni iun; to be familiar with something - koni ion; esti konatiĝinta kun io; scipovi ion; esti kompetentulo pri io; a sight that has become familiar - vidaĵo kiu fariĝis ofta

familiarisation familiarization - konatiĝo

familiarise familiarize - konatigi al; familiarise oneself with something familiarize oneself with something - konatiĝi kun io

familiarity - kono; konatiĝo; familiareco; familiarity with someone - kono de iu; familiarity with something - kompetenteco pri io

family - familio; familia; familianoj; gento; a family affair - familia afero; a family business - familia entrepreno; the family circle - la familianaro; family connections - familiaj ligoj; family doctor - familia kuracisto; a family friend - amiko de la familio; family issues - familiaj demandoj; familiaj problemoj; family life - la familia vivo; a family man - patro; a family matter - familia afero; a family member - familiano; family oriented - porfamilia; family-owned - familia; de la familio; family planning - familia planado; naskolimigo; naskoregulado; family reunion - familia reunuigo; familia rendevuo; family tree - genealogia arbo; family unit - familia unuo; family values - familiaj valoroj; family vault - familia kripto; familia maŭzoleo

famine - malsatego

famished - malsatega

famous - fama; famous for being famous - fama nur pro sia famo; we're famous for our dates here - ni estas famaj pro niaj daktiloj ĉi tie; the club is famous for producing one of the FA Cup's best-loved players - la klubo fame produktis unu el la plej amataj ludistoj de la Pokalo FA

famously - , kiel ĉiuj scias,; famas pro tio, ke ... ..is

fan -

substantivo fano; fervorulo; entuziasmulo; amanto; sportamanto; admiranto; ŝatanto; ..emulo; fanatikulo, zeloto, pasia admiranto, arda subtenanto; fan base - fanaro; fan club - fanklubo; fan fiction - adaptaĵo(j) fare de fanoj; I'm a fan of all genre films - mi ŝatas ĉiajn ĝenrajn filmojn; I've never been a fan of joint accounts - mi neniam ŝatis kunajn bankkontojn; fan site - reta fanklubo; cartoon fan - kartunamanto; fans - pluralo de la substantivo 'fan'; fanaro; fervorularo; admirantaro; ŝatantaro; ..emularo; adult fans of Pac-Man - plenaĝulaj amantoj de Pac-Man; do they really expect fans to fork out for yet another edition of the same game? - ĉu ili vere kredas, ke fervoruloj de la ludo pagos por ankoraŭ plua eldono de la sama ludo?
verbo ventumi; ventumilo; ventoli; ventolilo; eksciti; inciti; ardigi; vigligi; to fan a conflict - ardigi konflikton; fan oneself - ventumi sin; to fan out - disiri; fan the flames - ventumi la flamojn; blovi sur la fajron

fanatic - fanatikulo; fanatika; zeloto

fanatical - fanatika; zelota

fanatically - fanatike; zelote

fanaticism - fanatikeco; fanatikismo; zeloteco

fanciful - fantasta; fantazia

fanatic - fanatika; fanatikulo

fanatical - fanatika

fanatically - fanatike

fanaticism - fanatikeco

fanciable - alloga; frandinda

fancier - bredisto

fancy - fantazii; fantazio; fantazia; imagi; imago; ŝati; ŝato; favori; preferi; kaprico; eleganta; afekta; rafinita; luksa; ornama; belega; imponega; ekstravaganca; ŝika; delikata; speciala; lerta; komplika; fancy dress - fantazia kostumo; karnavala kostumo; fantazia kaŝvesto; maskovesto; fancy dress ball kostuma balo; fancy dress party - kostuma festo

fandango - fandango

fanfare - fanfaro; fanfare team - fanfaristaro

fang - dentego

fanged - dentegohava

fanny - pugo; fanny pack - talisako; talisaketo; koksosaketo

fansite - reta fanklubo

fantasise fantasize - fantazii; prirevi

fantastic - mirinda; nekredebla; elstara; fantasta; bonega; bonege; belega; belege; imponega; imponege; superba; superbe; grandioza; grandioze; fantazia

fantasy - fantazio; fantazia; fantaziaĵo; pri fantazia temo; literaturo fantasto; fantasta; fantaste; fantasy literature, fantasy writing - fantasta literaturo

fanzine - fanzino

FAO - Nutraĵa kaj Agrokultura Organizaĵo; NAO

FAQ - Oftaj Demandoj

far - for; fora; multe pli; mult(eg)e; multoble; ..ega; ..ege; treege; ekstreme; ekstremista

far above - multe pli ol; multe pli granda ol; malproksimege super; malproksimege supren; far advanced - tre avancinta; far and away - nedisputeble; plejmultege; far and wide - vaste; other regions in the world are far ahead of us - aliaj regionoj de la mondo multe superas nin aux ... estas multe pli progresintaj ol ni; far away - for; fora; malproksima; malproksime(n); far-away - fora; far away from ... - tre malproksima de ...; tre malproksime de ...; far-away places - foraj lokoj
far back - malantaŭege; far behind - nombro multe malpli ol; far behind schedule - malfruega; malfruegi; malfruiĝi; far better - multe pli bona; multe pli bone; do a far better job - fari tion multe pli bone; fari tion multe pli kompetente ... pli lerte; ... pli efike); do a far better job of ... - multe pli bone ..i; multe pli kompetente ..i; multe pli lerte ..i; far beyond - kvanto multe pli ... ol; loko multe preter; a price far beyond the means of most households - prezo nepagebla de la plimulto de familioj; far bigger - multe pli granda; a far cry from ... - havi nenion komunan kun ...; far different - neniel simila; far different from ... - kiu neniel similas ..on; far distant - tre fora; the Far East - Fora Oriento; Far-Eastern - de Orienta Azio; far end - ekstremo; far exceed - multoble superi; far faster than ... - multe pli rapide ol ...; far-fetched - fantazia; fantazie; apenaŭ kredebla; far fewer - multe malpli da; far flung far-flung - fora; disvastiĝinta;
far from - for de; malproksimi de; malproksime de; malproksima de; tute ne; neniel; neniom; mal..a; far from adequate - neniel estas adekvata; far from anywhere - en sennoma izolejo; far from assured - tute ne certa; tute ne certe; far from being ... - tute ne ..a; neniel ..a; far from certain - tute ne certa; tute ne certe; far from complete - tute ne kompleta; the new sports complex is far from a done deal - la nova sporta komplekso neniel estas finkonsentita; far from enough - neniel sufiĉas; far from fading away, the party became the main opposition group - la partio ne forvelkiĝis, sed male fariĝis la ĉefa opozicia grupo; far from going out of fashion, the movement is becoming more popular - male ol eksmodiĝi, la movado pli populariĝas; far from home - for de sia hejmo; far from improving its score, the party lost three of its seats - la partio ne nur ne pliigis la nombron de siaj seĝoj, ĝi perdis tri; far from it - tute ne; far from over - tute ne finiĝis; tute ne ĉesiĝis; tute ne forpasis; far from ready - tute ne preta; far from the reach of ... - preter la etendo de ...; preter la aŭtonomio de ...; far from sufficient - neniel sufiĉas
far greater - multe pli granda; have far greater impact -esti multe pli forte efikinta; far higher - multe pli alta; multe pli alte(n); far in advance of ... - multe pli evoluinta ol (oni atendus de ...); antaŭeginta; far in excess of ... - kiu multege superas ..on; politikaj partioj the far left - la ekstremisma maldekstrularo; a far-left party - partio de la ekstrema maldekstro; far less - multe malpli; far less likely to ... - multe malpli ofte; multe malpli emos ..i; malpli probable, ke ... ..os; havi pli malaltan probablecon ..i; havi pli malaltan probablecon de ..o; far less numerous - multe malpli multnombraj; far less well - multe malpli bone
far more - multe pli; multe pli da; far more likely to - multe pli ofte; multe pli emos ..i; pli probable, ke ... ..os; havi pli malaltan probablecon ..i; havi pli malaltan probablecon de ..o; far more numerous - multe pli multnombraj; about far more than ... - ne koncernas nur ..o; ne rilatas nur al ..o; the far north - la fora nordol la malproksima nordo
far off - malproksime; far reaching far-reaching - multampleksa; vasta; radikala; ĝisfunda; profundega; sekvoriĉa; the Association was behind a number of far-reaching initiatives - la Asocio impulsis diversajn sekvoricajn iniciatojn; far removed from ... - havi nenion komunan kun ...; neniel komuna kun ...; the far right the far-right - la ekstrema dekstrularo; la ekstrema dekstrularo de ..o; far-right candidate - kandidato de la ekstrema dekstrularo; far right party far-right party - partio de la ekstrema dekstro; far-right politician - politkisto de la ekstrema dekstro; far right-wing far-right-wing - la ekstrema dekstro; de la ekstrema dekstrulo; far rightist - ekstrema dekstrulo; far short of ... - multe malpli ol; neniel atingi; far-sighted - prudenta; far smaller - multe pli malgranda; far superior - multe pli bona; de multe pli bona kvalito; far superior to ... - multe pli bona ol; de multe pli bona kvalito ol
far too - multe tro; entute tro; troege; ekscese; far too easily - troege facile; far too few - tro malmulte da; tro malmultaj; neniel sufiĉi; neniel adekvata; far too little - tro malmulte; tro malmulte da; tro malmultaj; neniel sufiĉi; neniel adekvata; far too little of ... - tro malmultaj; tro malmulte da; far too many - tro multe da; tro multaj; superfluaj; far too much - tro multe da; superflua; far West - fora okcidento; malproksima okcidento; far-western - plej okcidenta; far wider - multe pli larĝa; multe pli ampleksa; far worse - multe pli malbona; multe pli malbone; multe pli severa; how far is the airport from the hotel? - kiel malproksima estas la flughaveno de la hotelo; so far, the new policy is working electorally - ĝis nun, la nova politiko sukcesas rilate al la elektadoj

farad - farado

faraway - fora; malproksima

farce - farso; ridindaĵo; burleskaĵo; komedi(aĵ)o

farceur - farsisto; farsulo

farcical - farsa; ridinda; burleska

fardel - ŝarĝo

fare - veturprezo; tarifo; pasaĝero; manĝaĵo(j); sukcesi; prosperi; farti; fare badly - malprosperi; fare better - farti pli bone; pli prosperi; fare much better - multe pli bone farti; multe pli prosperi; fare very well - farti tre bone; prosperi tre bone; fare well - prosperi; fare worse - pli suferi

farewell - adiaŭ; adiaŭi; adiaŭo; adiaŭa

farfetched - fantazia; fantazie

farflung - fora

farm - bieno; agrikultura; agrara; farm(ad)i; farmobieno; kultivejo; kultivi; kultivista; bredi; bredejo; komerce bredi; a farm animal - farmbesto; the value of farm assets is expected to rise 2.3% - oni atendas ke la valoro de bienaj valorajoj pliigos je 2,3%; farm hand farm laborer farm labourer - terlaboristo; kamplaboristo; to farm out - distribui; komisii; konfidi; farm products - agrikulturaj produktoj; farm sector - agrara sektoro; farm sector debt is expected to increase 2.7% - oni atendas ke la ŝuldoj de la agrara sektoro pliiĝos je 2,7%; farm subsidies - agrikulturaj subvencioj; farm worker - terlaboristo; kamplaboristo; dairy farm - laktobioeno; petting farm - turisma farmbieno; C owns an estate of seven farms - C estas la proprietulo de bieno kun sep farmbienoj

farmed - preterito kaj participo de la verbo "farm"; farmed fish - breditaj fiŝoj

farming - gerundio kaj participo de la verbo "farm"; agrikulturo; agrikultura; agrokulturo; agrokultura; agrara; kultivista; terkultivado; terkulturo; komerca bredado; farming of fish - komerca bredado de fiŝoj; battery farming - bredado en kaĝaroj factory farming - industri-skala kultivado; factory poultry farming - industri-skala kokinbredado

farmer - kultivisto; terkultivisto; bienulo; farmanto; brutisto; farmers market farmers' market - bazaro de kultivistoj; aid to farmers - agrikulturaj subvencioj

farmhouse - biendomo

farmland - agraro

farmworker - terlaboristo; kamplaboristo

Faroe Islands - Feroa Insularo

Faroes - Ferooj

Faroese - la feroa (lingvo); ferolingva

farrago - galimatio

Farsi - la persa lingvo

farsighted - prudenta; havi hipermetropecon

farsightedness - prudenteco; hipermetropeco

fart - furzi; furzo

farther - pli fora; pli malproksima; pli malproksime(n); pli profunde(n); farther afield - pli fore(n); pli malproksime(n); pli malproksimaj; pli foraj; pli foraj lokoj; pli malproksimaj lokoj; en aliaj lokoj; ekster ..o; farther away - pli for; pli fora ; farther inland - pli profunde en la landinternon; farther on - pluen; iom poste; farther south - pli suden; farther than ... - preter ...; pli fora ol ...; pli malproksima ol ...; pli malproksime(n) ol ...

farthest - plej fora; plej malproksima; plej malproksime(n); pli profunde(n)

farthing - duonpenco

fascia - fascio

fascinate - fascini; ensorĉi; kapti la atenton; I was especially fascinated by... - mian atenton aparte kaptis ...; children are fascinated to see the fashions and styles of past generations - estas fascine por infanoj vidi la modojn kaj stilojn de pasintaj generacioj; fascinating - gerundio kaj participo de "fascinate"; fascina; fascine; atentokapta

fascinatingly - fascine; ensorĉe

fascination - fascino

fascinator - kapornamo

fascine - fasĉino

fascism - faŝismo

fascist - faŝisto; faŝisma

fashion -

verbo formi; modeli; fasoni; fabriki; fashion a "Welcome Home" banner - fari rubandon kun "Bonvenon Hejmen"; fashion a film that families will want to see - krei ( realigi) filmon kiun familioj volos spekti; we fashioned an angel for the tree out of a cardboard box - ni formis anĝelon por la arbo el kartono skatolo; in some parts of the world, they fashion car parts from scrap metal - en kelkaj partoj de la mondo, oni fabrikas riparilojn por aŭtomobiloj uzante fer-rubon kiel krudajn materialojn
substantivo; adjektivo modo; la modo; de la modo; modaĵoj; modaj vestoj; kutimo; maniero; fashion accessory - modaĵo; moda akcesoraĵo; fashion business - modofirmao; fashion capital - metropolo de modo; fashion conscious fashion-conscious - mod-amanto; fashion design - projektado de modaĵoj; fashion designer - modisto; projektisto de modaĵoj; fashion editor - redakciano pri la modo; fashion for men - la virmodo; fashion house - modentrepreno; fashion illustrator - mod-ilustristo; fashion industry - modindustio; mondo de l' modo; modistaro; fashion label - modomarko; fashion magazine - revuo de la modo; fashion model - modelino; virmodelo; fashion parade - modparado; fashion scene - la mondo de l' modo; fashion show - modparado; fashion spread - modofotaro; fashion statement - sinesprimo per la modo; fashion trend - modotendenco; Fashion Week - la Semajno de la Modo; fashion world - la mondo de l' modo; back in fashion - denove laŭmoda; a dedicated follower of fashion - fervora mod-amanto; designer fashion - ŝikaj vestaĵoj; vestaĵoj de fama(j) modisto(j); the world of fashion - la mondo de l' modo

fashionable - laŭmoda; laŭmode; novmoda; novmode; lastmoda; lastmode; modema; monduma; fashionable shopping street - strato de laŭmodaj butikoj

fashionably - laŭmode

fast -

rapida; rapide; fast approaching - rapide alproksimiĝi; fast-changing - rapide ŝanĝiĝanta; fast connection - rapida retkonekto; fast enough - sufiĉe rapide; fast food - rapidmanĝoj; fast-food - rapidmanĝa; de rapidmanĝoj; fast food chain - ĉeno de rapidmanĝejoj; fastfood company - rapidmanĝejo; fast food employees fast-food employees - dungitoj de rapidmanĝejoj; fast food industry - industrio de rapidmanĝoj; fast food joint, fast-food joint, fast-food outlet, fast food restaurant, fastfood restaurant - rapidmanĝejo; fast-food market - merkato de rapidmanĝoj; fast-growing - rapide kreskanta; fast-moving - rapide evoluanta; rapidira; fast paced, fast-paced - rapidritma; rapidira; rapidmova; fast roping fast-roping - absejlo el helikoptero; fast-running - rapide fluanta; fast-track - akceli; akcelita; come thick and fast - enŝutiĝi
fasto; fasti; abstini; abstinado; fast-day - fastotago; break one's fast - malfasti; ekmanĝi;
fast asleep - profunde dormi; senmovigi make fast - alligi; fiksi

fasten - ligi; fiksi; agrafi; buki; laĉi; fermi; fastening - gerundio kaj participo de "fasten"; fermilo; kunfiksilo; agrafo

fastener - fermilo; kunfiksilo; agrafo; dome fastener snap fastener - prembutono; velcro fastener - lapfermilo

faster - pli rapida; pli rapide

fastest - plej rapida; plej rapide; fastest-growing - plej rapide kreskanta; de la plej rapida kresko; kun la plej rapida kresko; kiu plej rapide kreskas

fastfood - vidu "fast food" supre

fastidious - elektema; delikata; ĉikanema

fat - grasa; grasaĉa; graso; korpo dika; superfluaĵo balasto; fat chance - nenia ŝanco; fat fee - grandega honorario; fat level - nivelo de graso; fat-bellied - dikventra; animal fat - besta graso; a big fat zero - kompleta nulo; chew the fat - interbabili

fatal - mortiga; morta; pereiga; fatal blow - mortiga bato; fatal shooting - mortpafo; deal a fatal blow to ... - detrui; doni mortigan ruinigan) baton al ...; coal falling on miner could have been fatal - karbofalo sur ministon estus povinta mortigi lin

fatalist - fatalisto

fatalistic - fatalisma

fatalism - fatalismo

fatality - mortiĝo; mortigito

fatally - morte; mortige; fatale; fatally flawed - havi fatalajn mankojn; fatally injured - mortvundita; fatally shot - mortpafita; fatally stabbed - mortpikita; fatally wounded - mortvundita

fate - sorto; la fatalo; a similar fate befell a host of other films - simila sorto trafis amason da aliaj filmoj; the hand of fate - la destino

fated - kondamnita

fateful - fatala

father - viro generinta idon patro; generi idon naskigi; pastro de ortodoksa eklezio popo; pastro de la katolika eklezio - mallongigo 'P' pastro; Father Christmas Sankta Nikolao; Avo Frosto; Father Frost - Avo Frosto; father-in-law - bopatro; Father's Day - Patrotago; Fathers of the Church - Patruloj de la Eklezio; Father Superior - Supera Patrulo

fatherhood - patreco

fatherland - patrolando; patrio

fatherless - senpatra

fatherly - patreca

fathom - kompreni; solvi; sondi; klafton

fathomless - nesondebla; nesondeble

fatigue - laciĝo; lacigi; laceco; fatigued - preterito kaj participo de la verbo "fatigue"; laca; laciĝinta; fatigues - lacigas; militira vesto; militira uniformo; fatiguing - gerundio kaj participo de la verbo "fatigue"; laciga

fatless - sengrasa

fatling - grasigitaj brutoj

fatness - graseco

fatten - grasigi; grasiĝi

fatter - pli grasa

fattest - plej grasa

fatty - grashava; gras..; grasulo; fatty acid - grasacido; fatty deposits - grasaj adsorbaĵoj; fatty foods - grasaĵoj; fatty liver disease - hepata steatozo

fatuous - stulta

fatwa - fatvo

faucet - krano

fault - misfaro; kulpo; kulpigi; riproĉindaĵo; peko; eraro; manko; difekto; paneo; misfunkcio; geologia faŭlto; fault line fault-line - faŭlto; San Andreas Fault - Faulto de San Andreas; it's not my fault - ne kulpas mi

faultless - neriproĉebla; neriproĉinda

faultline - faŭlto

faulty - misa; mankohava

faun - faŭno

fauna - bestaro; faŭno; fauna and flora - faŭno kaj flaŭro

fax - imita; faux pas - mispaŝo; maldiskretaĵo; sentaktaĵo; fuŝdiro

fav fave - plej ŝatata

favela - favelo; ladurbo

favicon - favorikono

favor favour - preferi; emi; favori; favorigi; favoro; al ... plaĉas; komplezi al; komplezo; afablaĵo; simpatii al; simpatio; protekti; (por) instigi; doni la prioritaton al; favored to win favoured to win - esti la favorato; esti la favorato en la konkurso por ...; favoring independence - sendependista; do someone a great favour - fari al iu grandan komplezon

favorable favourable - favora; profita; profite; profitiga; profitige; profitodona; profitodone; favorable terms favourable terms - favoraj kondiĉoj; the climate is especially favourable to agricultural production - la klimato aparte favoras agrikulturan produktadon

favorably favourably - favore; profite; profitige; profitodone

favorite favourite - (plej) ŝatata; preferata; plej populara; (plej) amata; favorata; favorato; favoraĵo; my new favorite movie is not even out yet - mia nova plej ŝatata filmo eĉ ne jam aperis; favorite track favourite track - plej ŝatata trako; favorite pastime favourite pastime - preferata amuzaĵo; ŝatata amuzaĵo; favorite to win favourite to win - esti la favorato; estas la favorato en la konkurso por ...; a favourite way to have fun - preferata metodo por amuziĝi; the Russian player is the big favourite to win the tournament - preskaŭ ĉiuj kredas, ke la rusa ludistino gajnos la turniron; one of the big favourites is a game called 'Tetris' - unu el la plej ŝatataj estas ludo nomata 'Tetris'; the castle is a big favorite with visitors - vizitantoj ŝategas la kastelon; a man who is a favourite with the US media - viro ŝtatata de la usonaj amaskomunikiloj

favoritism favouritism - trofavoremo

fawn - flavbruna; cervokolora; cervido; rampaĉi; sin humiligi; humiliĝi; fawn-colored - flavbruna; to fawn on someone - rampaĉi antaŭ iu; fawning - gerundio kaj participo de la verbo "fawn"; flatemaĉa; sklaveca; rampaĉa

fax - aparato telefaksilo; mesaĝo telefaksaĵo; sendi mesaĝon per tiu aparato telefaksi; fax machine - telefaksilo

faxless - sentelefaksa

FB[redakti]

FBI ("Federal Bureau of Investigation") - FBI; FBI agent - FBI-ano

FE[redakti]

fear -

substantivo timo; maltrankvilo; zorgo; teruro; teruraĵo; fear and loathing - abomeno kaj timo; fear of falling behind - timo pri postiĝo; fear of God - timo antaŭ Dio; fear of harming someone - timo pri malutilo al iu; decades of fear - jardekoj da timo; whether through fear or pride, he did not reply - ĉu pro timo, ĉu pro fiereco, li nenion respondis; fears are growing (for) ... fears are mounting (for) ... - zorgoj pliiĝas (pri); amid fears that ... - dum zorgoj leviĝas, ke ...; because of fears of ... - pro timo pri ...;
verbo timi; oni timas (ke); maltrankvili; zorgi; fear arrest - timi esti arestita; fear for one's life - antaŭtimi pri sia pluvivo; fear for someone's life - antaŭtimi pri ies pluvivo; the fear is that viewers will be bored and won't continue to watch the show - oni timas, ke la spektantoj enuos kaj ne volos ankoraŭ spekti la programon; the big fear is that ... - antaŭ ĉio oni timas, ke ...; I fear that the death toll will rise - mi timas, ke la nombro de mortintoj kreskos; I fear the new initiative is going to end in tears - mi timas ke la nova iniciato havos malbonan finon; I fear the numbers will rise - mi timas, ke la nombro kreskos; fear the worst - antaŭtimi malbonsorton; have no cause to fear - havi nenion por timi; there's always a fear that the situation could change - oni ĉiam timas ke la situacio povus ŝanĝiĝi; ĉiam estas timo ke la situacio povus ŝanĝiĝi; because of fears that ... - ĉar oni timas, ke ...;
feared - preterito kaj participo de la verbo "fear"; timiga; many are feared dead - oni timas ke multaj mortis; many are feared killed - oni timas ke multaj estas mortigitaj; it is to be feared that the problem will become worse - estas timeble ke la problemo fariĝos pli malbona

fearful - timema; maltrankvila; maltrankvili; timiga; timinda; tremiga; terura; fearful consequences - teruraj sekvoj

fearfully - maltrankvile; timeme; timige; timinde; tremige; terure

fearless - sentima; maltima; kuraĝa; brava; fearless leader - brava gvidanto

fearlessly - sentime; kuraĝe

fearlessness - sentimeco; kuraĝo

fearsome - timinda

feasibility - farebleco; elfarebleco; realigebleco; plenumebleco

feasible - farebla; elfarebla; realigebla; plenumebla

feasibly - fareble; elfareble; realigeble; plenumeble

feast - festeno; festeni; festo; festi; festotago; feast day - festotago; Feast of Corpus Christi - Kristokorpa Festo; Feast of the Ascension - la Ĉielira Festo; Feast of the Assumption - Ĉielira Festo

feastday - festotago; festo

feat - grava atingo; granda atingo; heroaĵo; bravaĵo; elstara faro; brava faro; elstara faro; kuraĝa faro

feather - plumo; feather boa - plumboao; feather duster - plumbalailo; a feather in one's cap - fierindaĵo; birds of a feather flock together - kun kiu vi festas, tia vi estas;

feathered - el plumoj; kun plumo; feathered hat - ĉapelo kun plumo; feathered headdress - kapvesto el plumoj

feathery - plumeca

feature - ĉefaĵo; (ĉefa) punkto; karakterizaĵo; distingaĵo; apartaĵo; specialaĵo; vidaĵo; vidindaĵo; rimarkindaĵo; konstantaĵo; ..aĵo; detalo; elemento; havas; ampleksa artikolo; ĝisfunda artikolo; rubriko; prezento; prezentiĝi; prezenti; aperigi; aperi; funkcio; ..ero; ..ilo; trajto; fizionomio; ĉefroli; en kiu rolas; ..n distingi; distingiĝi per; we know that the show will feature Dracula and Frankenstein - ni scias ke en la spektaklo aperos Frankenstejno kaj Drakulo; feature article - ampleksa artikolo; feature editor - artikola redaktisto; feature event - ĉefokazigo; to feature extensive coverage of an event - dediĉi ampleksajn raportojn al iu evento; feature film - kinofilmo; ĉefa filmo; feature in ... - roli en ...; aperi en ...; esti la objekto de ...; feature list - listo de funkcioj; a feature of ... - karakterizaĵo de ...; estas karakterizita de ...; ...n karakterizas; distingaĵo de ...; distingiĝas per ...; ..n distingas; feature page - artikola paĝo; feature prominently - okupi centran lokon; okupi gravan lokon; feature story - ampleksa artikolo; feature writer - artikolisto; accessibility feature - uzilo por alirebleco; common feature - oftaĵo; features editor - redaktisto de kronikoj; features list - listo de funkcioj; features page - artikola paĝo; facial features - trajtoj; fizionomio; the magazine reported on seasonal parties, the dinner featuring as prominently as the diners - la revuo priraportis sezonajn festetojn, kun tiom da atento pri la ĉefmanĝo kiom pri la kunmanĝantoj

February - Februaro

fecal - feka

fece - feko

feckless - nerespondeca; vanta

fecklessly - ne respondece; vante

fecklessness - nerespondeco; vanteco

fecund - fekunda

fecundity - fekundeco

fed - preterito kaj participo de la verbo "feed"

ideas that fed back into the political debates - ideoj kiuj enmetiĝis en la politikajn debatojn; fed up fed-up - tediĝis; malpacienciĝis; jam ne povas toleri; laca; laciĝis; fed up with ... fed-up with ... - tedita de ...; ..n tedas; al ... tedas ..i; tediĝi de ...; laca de ...; laca je; laciĝis je; lacioĝis ..i; malpacienciĝis pri; malpacienciĝis pro; jam ne povas toleri ..n
the Fed - la usona centra banko; la centra banka sistemo de Usono; la federacia rezervo de Usono; la usona banko de rezervoj; the Fed chair the Fed chairman - la prezidanto de la usona centra banko; la prezidanto de la centra banka sistemo de Usono

federal - federala; federacia; tutlanda; usona; ŝtata; de la federacia registaro; de la centra registaro; registara; federita; nacia; federal agency - agentejo de la federacia registaro; Federal Aviation Administration - Aviado-Administracio de la Federacia Registaro; Federal Bureau of Investigation - Enketado-Oficejo de la Federacia Registaro; la FBI; the federal capital - la ĉefurbo de la federacio; Federal Communications Commission - Komisiono pri Komunikado de la Federacia Registaro; federal debt - monŝuldo de la federacia registaro; Federal Energy Regulatory Commission - Energireguliga Komisiono de la Federacia Registaro; federal finances - financoj de la federacia registaro; federal government - federacia registaro; de la federacia registaro; federala registaro; la usona registaro; de la usona registaro; federal government spending - elspezado de la federacia registaro; federal government's ... - ... de la federacia registaro; ... de la usona registaro; federal grant - subvencio de la federacia registaro; Federal Health Emergency Fund - la Usona Kaso por Sanitaraj Krizoj; Federal Housing Act - Leĝo pri Loĝejoj de la Federacia Registaro; Federal Housing Administration - Administracio de la Federacia Registaro pri Loĝejoj; federal housing and foreclosure relief legislation - leĝo pri asisto en aferoj de loĝejoj kaj ekzekucioj; federal judge - federala juĝisto; federal law - la federacia leĝaro; federal law enforcement - publik-ordaj agentejoj de la federacia registaro; federal law enforcement officer - publik-orda oficisto de la federacia registaro; federal member of parliament - deputito de la federacia parlamento; federal obligations - obligacioj de la federacia registaro; federal police - polico de la federacia registaro; federal prison - prizono de la federacia registaro; federal spending - elspezado de la federacia registaro; the Federal Reserve - la usona centra banko; la rezervo de la federacia registaro; a federal reserve bank - membrobanko de la centra banka sistemo de Usono; federal reserve board - estraro de la usona centra banko; federal reserve board chairman federal reserve chairman - prezidanto de la usona centra banko; federal reserve officials - respondeculoj de la centra banko; federal reserve system - centra banka sistemo de Usono; the board of governors of the Federal Reserve System - la direktorio de la centra banka sistemo de Usono; chairman of the Federal Reserve chairman of the Federal Reserve Bank - prezidanto de la usona centra banko; prezidanto de la usona federacia rezervo; prezidanto de la centra banka sistemo de Usono; the market cannot go down as long as the Chairman of the Federal Reserve is determined that it will not - la merkato ne povas fali dum ke la prezidanto de la centra banko volas, ke gi nepre ne falu; chairman of the Federal Reserve Bank of New York - prezidanto de la federacia banko de Nov-Jorko; federal spending - elspezado de la federacia registaro; federal state - federacia ŝtato; Federal Trade Commision - Usona Komisiono pri Komerco

federalise federalize - federi; alproprigi al la federacia registaro; an encroachment by the central government on the federalized structure of our society - entrudiĝo de la centra registraro al la federita strukturo de nia socio; George Washington signed an act federalizing the nation's lighthouses - George Washington subskribis leĝon kiu alproprigis la lumturojn de la lando al la federacia registaro

federalism - federalismo

federalist - federalisma; federalismano

federally - de la federacia registaro; de la centra registaro; federally funded - financata de la federacia registaro

federate - sin federi; federiĝi; federated - preterito kaj participo de "federate"; federala; federacia; federated states - federalaj ŝtatoj

federation - federacio

fee - kotizo; depago; kosto; kostopago; kalkulaĵo; takso; honorario; tarifo; makleraĵo; the regulators will have to propose fees for different levels of service - la reguligistoj devos proponi tarifon por diversaj servoniveloj; fee-based - kotiza; fee for late payment - krompago pro malfrua repago; fee for service, fee-for-service - de pago laŭ servo; fee schedule - kotiztarifo; annual fee - jarkotizo; tuition fees - elementaj lernejoj kaj mezlernejoj lernokostoj; kostoj de lernanteco; altlernejoj, universitatoj studpagoj; instrupagoj; weekly fee - semajna kotizo

feeble - malforta; malfortika; kaduka; vanta

feebler - pli malforta; pli malfortika; pli kaduka; pli vanta

feeblest - plej malforta; plej malfortika; plej kaduka; plej vanta

feebly - malforte; malfortike; kaduke; vante

'feed - nutri; stimuli; manĝi; manĝigi; paŝti; paŝtaĵo; furaĝo; sin paŝti; paŝtiĝi; enigi (en); eniĝi (en); provizi al; hejti; RSS-fluo; RSS-kanalo; abonfluo; enough to feed a family - sufiĉe por nutri familion; feed into ... - eniĝi en ..on; nutri ..on; feed on ... - sin nutri per ...; manĝigi ..on per ...; paŝti; sin paŝti; paŝtiĝi; vori; feed reader - legilo; feed-water - nutroakvo; nutrakvo; policies that feed inflation - politikoj kiuj stimulas inflacion; XML feed - XML-fluo; RSS feed - RSS-fluo; Web feed - TTT-fluo; Retfluo; feeding - gerundio kaj participo de la verbo "feed"; feeding frenzy - manĝfebro; sangavideco; feeding program - programo de nutrado; feeding tube - nutrotubo; breast-feeding - mamnutrado

feedback - retrosciigo; retrosciigoj; retroago; retroefiko; komentoj reagoj; mekanismo retrokuplado; retrokuplo; feedback circuit - retrokuplo; feedback cycle feedback loop - retrokupla ciklo; feedback mechanism - retrokuplo; get feedback - ricevi komentojn; give feedback on an issue - fari komenton ( doni sian opinion) pri iu demando

feeder fund - nutro-fonduso

feedwater - nutroakvo; nutrakvo

feel - senti; senti, ke; senti sin ..a; opini-i; opinii, ke; kredi, ke; palpi

transitiva verbo feel a sense of ... - senti ..on; feel anger at something - senti koleron kontraŭ pro; pri) io; feel someone's pulse - palpi al iu la pulson; feel the heat - figurasence esti kritikata; feel the need - senti sin devigata
senti sin feel able to ... - senti sin kapabla ..i; feel aggrieved - ofendiĝi; feel alienated by something - senti sin fremda al io; feel at ease - sin senti trankvila; sin senti ĉehejme; sin senti ĉe simpatiuloj; feel at home - senti sin ĉe si; feel better - senti sin pli bone; feel compelled to ... - senti sin devigata ..i; feel cut off from ... - senti sin izolita de ...; feel guilty - senti sin kulpa; I feel hot (cold) - mi sentas min varma (malvarma); mi varmas (malvarmas); I feel like I belong here - ĉi tie mi sentas min ĉehejme; feel queasy - senti sin nervoza en la stomako; havi nervozan stomakon; senti sin malsaneta en la stomako; senti naŭzon; senti vomemon; feel seriously unwell - senti sin grave malsana; you feel uncertain - oni sin sentas necerta; feel well - sin senti sana
netransitiva verbo feel about - mane dise palpi; how do you feel about my proposal? - kion vi opinias pri mia propono?; it still feels as though the academic year has just started - ankoraŭ estis sento kvazaŭ tiu de la komenco de la lernojaro; feel bad about something - senti memriproĉon pri io; feel badly for someone - kompati iun; my thumb feels better than what it has been - mia dikfingro sentas pli bona ol antaŭe; feel broody - voli gravediĝi; feel concerned - zorgi; feel confident - fidi; I feel I can succeed - mi kredas ke mi povos sukcesi; feel easier - trankviliĝis; feel free - laŭvole!; laŭvole tiel faru!; ni invitas al vi ..i; feel fulfilled - senti plenumiĝon; senti kontentiĝon; feel-good - dorlota; the metal feels hot (cold) - la metalo sentiĝas varma (malvarma); the skin feels warm to the touch - la haŭto estas varmeta laŭtŭse
I feel like an ice cream - mi emas manĝi glaciaĵon; I do things when I feel like doing them - mi faras aferojn nur tiam, kiam tio plaĉas al mi; I feel like I've won the lottery - mi sentas kvazaŭ mi gajnis la loterion; what happens when all employees work when they feel like it - kio okazas kiam ĉiuj dungitoj laboras nur tiam, kiam ili emas; it may not feel like it, but the media have never been so accurate - kvankam oni ne ĉiam sentas tion, la amaskomunikiloj estas senprecedence ĝustaj; it's winter in the city and it feels like it - estas vintro en la urbo kaj ja tiel sentiĝas; every time I understand a small paragraph, I feel like I've had a huge success - ĉiufoje, kiam mi komprenas malgrandan paragrafon, mi sentas en mi grandan sukceson; the film feels like it's missing something - la filmo donas la impreson, ke io mankas en ĝi; I feel like taking a day off - mi emas libertempe dum unu tago; I feel like there's more to do - mi sentas kvazaŭ restas farendaĵoj; I don't feel like doing that today - mi ne emas fari tion hodiaŭ; I don't feel like motherhood's a massive change - ŝajnas al mi ke patriniĝo ne estas grandega ŝanĝiĝo; writing doesn't feel like work, it feels like doing something I love - por mi, verkado ne ŝajnas esti laboro; ŝajnas, ke mi faras amatan aferon
feel perfectly fine - senti sin tute bona; feel proud - fieri; didn't it make you feel proud when you heard the news? - ĉu vi ne fieris kiam vi audis la informon?; how did that statement make you feel? - kiel vi sentis, leginte tiun eldiraĵon; feel proud of ... - fieri pri; feel safe to ... - senti, ke oni povas sekure ..I; feel sorry for ... - kompati ..on; feel strongly about ... - havi firmajn opiniojn pri ...; firme kredi je ...; feel that one has to ... - kredi, ke oni devas ..i; the restaurant has a hometown feel to it - la restoracio havas hejmurban atmosferon
feeling - gerundio kaj participo de "feel"; sento; sentemo; sentemeco; sentema; emocio; impreso; opinio; natura talento; a feeling of love - amsento; I'm feeling better than ever - mi fartas pli bone ol iam ajn antaŭe; what a wonderful feeling! - kia bela sento!

feeler - palpilo; put out feelers - fari provajn esplorojn

feet - pluralo de 'piedo'; pluralo de 'futo' (30,48 cm)

mezuroj ... feet a second - ... futojn en sekundo; 30 feet above ... - 30 futojn supre de ...; walk a tightrope 3000 feet above the ground - paŝi sur streĉita ŝnuro 3000 futojn super la tero; 30 feet below - 30 futojn malsupre de ...; ... feet deep - profunda je ... futoj; ... feet high - havi alton de ... futoj; ... feet in length - de ... futoj laŭlonge; feet in width - de ... futoj laŭlarĝe; ... feet long - ... futojn longa; esti longa je ... futoj; havi la long(ec)on de ... futoj; ... feet longer - je ... futoj pli longe; 6 feet tall - 6-futa; kun staturo de 6 futoj (1,8 metroj); havi staturon de 6 futoj (1,8 metroj); ... feet wide - de ... futoj laŭlarĝe; ... feet wider - je ... futoj pli larĝe; cubic feet - kubaj futoj; a few feet from ... - je kelkaj futoj de ...; the hospital will have 74 private rooms, each about 300 square feet - la hospitalo havos 74 privatajn ĉambrojn, ĉiu el proksimume 300 kvadrataj futoj; within feet of ... - nur kelkdek futojn malproksime de
aliaj frazoj to be back on one's feet - esti resaniĝinta; a win that brought a nation to its feet - gajno kiu ekigis staran ovacion de la tuta nacio; crow's feet - tempisulkaro; cut the ground from under someone's feet - tute subfosi ies pozicion; tute vanigi ies argumenton ... planon; ... projekton); drag one's feet - treni la piedojn

feign - ŝajnigi; simuli

feisty - batalema; aŭdaca; kalcitrema; verva

feistiness - batalameco; aŭdaco; kalcitremo; verveco

felicitate - gratuli

feline - feliso

fell - preterito de la verbo "fall"; faligi; batfaligi

fellaheen - felahoj

fellas - kamaradoj; amikoj

fellatio - midz(ad)o

fellow - kun..; sam..; ..ulo; samrangulo; samulo; samlandano de; sam...ano; egalulo; ..aj kolegoj; unu el la aliaj; kamarado; amiko; kunfrato; fratulo; direktoro; akademia esploristo; stipendiulo; stipendiata esplorostudento; membro; a White House Fellow - stipendiulo de la Blanka Domo; a fellow-American - samlandano de Usono; usona samlandano; my fellow Americans - miaj samlandanoj de Usono; fellow captive fellow-captive - kunkaptito; fellow Christians - kristanaj gefratoj; fellow citizen fellow-citizen - sampatriano; samlandano; kuncivitano; fellow countryman fellow-countryman - sampatriano; samlandano; samsociano; fellow creatures fellow-creatures - kunkreitaĵoj; fellow diners fellow-diners - kunmanĝantoj; kunmanĝantaro; fellow men and women - kunhomaranoj; fellow-Esperantist - samideano; fellow human beings - kunhomoj; fellow officer fellow-officer - kun-oficiro; fellow traveller - kunveturanto; kunvojaĝanto; kompano; fellow-workers - kunlaboristoj

fellowship - kunuleco; kunularo; interfratiĝo; interfratiĝado; fratuleco; fratularo; kunfrataro; societo; staĝo; stipendio por post-doktoriĝaj esploroj; fellowship meeting - renkontiĝo de kunuleco; The Fellowship of the Ring - la Kunularo de l' Ringo

felon - krimulo

felony - grava krimo

felt - preterito kaj participo de "feel"; felto; felta; felti; felt-tip marker, felt-tip pen - feltkrajono; felted - feltita

felucca - feluko

female - virino(j); virina; ina; inseksa; inseksulo; virinseksa; virinseksulo; ino(j); ..ino(j); femala; femalo; female admirers - admirantinoj; female applicant - kandidatino; female bomber - memmortiga atencistino; female cub - idino; female employee - dungitino; female friend - ina amiko; female genital mutilation - mutilo de la generaj organoj de virinoj; female lead - ĉefrolulino; female police officer - policistino; female readers - legantinoj; female relative - parencino; a female religious - konsekritino; female scientist - scientistino; female soldier - soldatino; female student - studentino; lernantino; female suffrage - la balotrajto por virinoj; a female suspect - suspektatino

femicide - la virinmortigo

feminine - virina; virineca; ina; ineca; inseksa; virinseksa; feminine gender - ina genro; feminine hygiene products - higienaj produktoj por virinoj; feminine-looking - virinecaspekta

feminicide - la virinmortigo

femininity - virineco

feminisation, feminization - inecigo; ineciĝo; virinecigo; virineciĝo

feminise, feminize - inecigi

feminism - feminismo

feminist - feministo; feminista; feminisma; the feminist cause - la feminisma afero; feminist movement - feminisma movado; feminist organisations - feminismaj organizaĵoj

fen - marĉejo

fence - barilo; palisaro; ĉirkaŭbarilo; plektobarilo; ĉirkaŭtabulaĵo; ĉirkaŭbari; negoci per ŝtelitaj aĵoj riceli; ricelisto; sporto skermi; fence off - ĉirkaŭbari; fence sitter fence-sitter - neŭtralemulo; a double-fenced motorway - aŭtovojo kun duobla barilo; la duobla barilo de la aŭtovojo; fencing - gerundio kaj participo de la verbo "fence"; skermado; barilo(j); materialo por ĉirkaŭbariloj; palisaĵo; fencing materials - materialoj por ĉirkaŭbariloj

fencer - skermisto

fend - fend for oneself - vivteni sin sola; pluvivi sola; elturniĝi sola; vivteni sin senhelpe; fend off - rebati; repuŝi; forpuŝi; forturni; defendi sin kontraŭ; elturni sin el; antaŭmalhelpi ..n

fender - bufro; frontbufro; postbufro

feng shui - fengŝuo

fenland - marĉejo

fennec - Vulpes zerda feneko

fennel - Foeniculum vulgare fenkolo

fentanyl - C22H28N2O fentanilo

fenugreek - Trigonella foenum-graecum fenugreko

feral - sovaĝiĝinta

ferment - fermenti; fermentigi; ferment(ad)o; furoro; in ferment, in a ferment, in a state of ferment - bolas

fermentation - fermento; fermentado; fermentation vat - fermenta kuvo

fermion - fermiono

fern - filiko

ferocious - feroca; furioza; kruelega

ferociously - feroce; furioze; kruelege

ferociousness - feroco; furiozo; kruelego

ferocity - feroco; furiozo; kruelego

ferret - furo; ĉasputoro

Ferris Wheel - giganta rado

ferroelectric - feroelektra

ferroelectricity - feroelektro

ferrule - freto

ferry - pramŝipo; pramo; prami; ferry boat - pramŝipo

ferryboat - pramŝipo

ferryman - pramisto

fertile - fekunda; fertile land - fekunda(j) tero(j)

fertilisation fertilization - fekundigo

fertilise, fertilize - fekundigi

fertiliser, fertilizer - sterko; sterkaĵo; fertiliser factory, fertilizer factory, fertiliser plant, fertilizer plant - sterkofabriko

fertility - fekundeco

fervent - fervora; pasia

fervently - fervore

fervid - verva

fervor - fervoro; pasio

fervour - fervoro; pasio

fest - festo

fester - ĉagreno subbruli; vundo pusi

festival - festo; festivalo; foiro; kermeso; festival of the arts - festivalo de l' artoj

festive - festa; festen(em)a; kermesa

festively - feste; festene

festivities - festado; festaĵoj

festivity - festo; festeco; festado

fetal - feta

fetch - venigi; igu ..n veni; revenigi; alporti; valori; fetch back - revenigi; fetch up (in) - ektrovi sin (en); fetching - gerundio kaj participo de "fetch"; ĉarma; alloga; alaspekta

fete fête - foiro; kermeso; aklami

fetich - fetiĉo

fetichise fetichize - fetiĉigi

fetichism - fetiĉismo

fetichist - fetiĉisto

fetid - fetora; malbonodora

fetish - fetiĉo

fetishise fetishize - fetiĉigi

fetishism - fetiĉismo

fetishist - fetiĉisto

fetter - malhelpi; bari; bloki; kateni

fetters - prezenco de "fetter"; katenoj; piedkatenoj

fetus - feto

feud - vendeto; venĝkampanjo; delonga malpaco; delonga kverelo; kvereli; malpaciĝi; interbatali

feudal - feŭda; feudal landowner - senjoro; feudal lord - feŭda grandsinjoro; senjoro; feŭdestro; feŭdmastro

feudalism - feŭdismo

feuilleton - felietono

feuilletonist - rubrikisto

fever - febro; febreto; pasio; fever hospital - februlejo; fever patient - februlo; cabin fever - deprima sento de enfermiteco; dengue fever - denga febro; glandular fever - mononukleozo.

fevered - febra

feverish - febra; febreca; febriĝi

feverishly - febre

feverishness - febreco

few - malmultaj; nemultaj; malmulte (da); kelkaj; kelketaj; kelk.. ..oj da; je kelke da; malplimulto; malabunda; preskaŭ neniu; few and far between - tre maloftaj; a few blocks away - je distanco de kelkcent metroj; a few days (... weeks; ... months) before the conference - kelkajn tagojn (.. semajnojn; monatojn) antaŭ la konferenco; a few days earlier - kelkajn tagojn antaŭe; a few days hence - kelkajn tagojn de nun; a few dozen ... - kelkdekoj da ..oj; few had predicted what would happen next - preskaŭ neniu antaŭvidis tion, kio sekve okazos; a few hundred - kelkcentoj; kelkcentoj de; few in number - malmultenombraj; a few months after - kelkajn monatojn poste; a few miles away - kelkajn mejlojn malproksime; a few million ... - kelkmilionoj da ..oj; a few minutes earlier - kelkajn minutojn antaŭe; a few minutes later - post kelkaj minutoj; kelkajn minutojn poste; a few months later - post kelkaj monatoj; kelkajn monatojn poste; a few months shy of ... - mankas al ... kelkaj monatoj antaŭ ...; a few more days - kelkajn tagojn plu; a few more photos - kelkaj pliaj fotoj; few or no ... - pli-malpli neniom da ..oj; few people - malmultaj; malmultaj homoj; malmulte da homoj; malmultaj personoj; malmulte da personoj; malmultas tiuj, kiuj ...; malmultaj estas tiuj, kiuj ...; kelkiuj; few people seem to be aware of what is happening - ŝajne malmultaj estas tiuj kiuj scias, kio okazas; few people turned out - malmultaj ĉeestis; a few quid - kelkaj pundoj; a few remaining ... - malmultaj ..oj kiuj restas; few saw it coming - preskaŭ neniu antaŭvidis tion; few things are worse than ... - antaŭ ĉio plej malplaĉas ...; antaŭ ĉio malagrablas ...; a few thousand - kelkmil; kelkmiloj da ..oj; a few weeks later - post kelkaj semajnoj; kelkajn semajnojn poste; a few years - kelkaj jaroj; a few years later - kelkajn jarojn poste; post kelkaj jaroj; after every few orders - regule, post kelkaj mendoj,

fewer - malpli (da); pli malmulte (da); fewer and fewer - ĉiam malpli da; fewer in number - ne tiom multaj; companies are employing fewer people - firmaoj havas malpli da dungitoj; companies are employing far fewer people - firmaoj havas multe malpli da dungitoj; fewer than - malpli ol; the cricket provided fewer thrills than the manual for a household appliance - la kriketo estis malpli ekscita ol manlibro de hejmaparato

fewest - malplej (da); plej malmulte (da)

FI[redakti]

fiacre - fiakro

fiance fiancé - fianĉo

fiancee fiancée - fianĉino

fiasco - fiasko; fiask/plena malsukceso/tute malsukces

fiat - dekreto; fiat money - fiduciara mono; by fiat - dekrete; per dekreto

fib - blagi; blago; mensogeti; mensogeto

fiber fiber - fibro; fibra; fadenero; ŝpinitaĵo; fiber optic, fibre optic - de optika fibro; fiber optic backbone, fibre optic backbone - trunko de optika fibro

fiberglass, fibreglass - vitrofibro(j); vitrofibra

fibrillation - fibrilacio

fibroblast - fibroblasto

fibroid - fibromo

fibromyalgia - fibromialgio

fibrous - fibreca

fibrosis - fibrozo

fickle - nekonstanta; papilieca; ŝanĝiĝema

fickleness - nekonstanteco; papilieco; ŝanĝiĝemeco

fiction - fikcio; romanoj; fiktivaĵo; fiction periodical - periodaĵo de fikcio; crime fiction - krimromano(j); detective fiction - detektiva(j) romano(j); fictional - fikcia; falsa; fictional account - fikcia rakonto; fictional character - fikcia persono

fictionalisation fictionalization - fikciigo

fictionalise fictionalize - fikciigi

fictitious - fikcia; falsa; fiktiva

fiddle - ludadi; palpadi; violono; violon(ad)i; fiddle with ... - ludadi per ...; palpadi ..on; bass fiddle - kontrabaso

fiddler - violonisto

fidelity - fideleco

fidgety - moviĝema

fiduciary - fiduciara; kuratoro; fideikomisiulo; sindiko; fiduciary currency - fiduciara mono; fiduciary relationship - fiduciara rilato

fie - fi

fief - feŭdo

fiefdom - feŭdo

field - kampo; ejo; loko; loka; surloka; tereno; sur la tereno; fako; kadro; naftejo; praktika; bataleja; militira; field a ball - kapti pilkon; field a candidate - prezenti kandidaton; field experience - praktika sperto; field game - kampa ludo; field headquarters - bataleja komandejo; field hospital - bataleja hospitalo; field interview - surloka intervjuo; field laborer field labourer - terlaboristo; kamplaboristo; field man - loka agento; loka reprezentanto; field marshal - ĉefmarŝalo; field observations - surloka observado; field of battle - batalkampo; the field of human rights - la kampo ( la fako) de homaj rajtoj; field office - loka oficejo; surloka oficejo; field officer - loka reprezentanto; surloka reprezentanto; field a question - respondi al demando; field research - surloka esplorado; surlokaj esploroj; observado sur la tereno; field sport - kampa sporto; field study - surloka observado; observado sur la tereno; field a team - ludigi teamon; field trip - studvojaĝo; studvizito; studekskurso; single day registration is $15, which includes most field trips - unutaga registriĝo kostas dek kvin dolarajn, kio kovras la plimulton de la studekskursoj; a coal field - karbokampo; an electromagnetic field - elektromagneta kampo; an expert in this field - spertulo pri ĉi tiu fako; send soldiers into the field - deploji soldatojn; a paddy field - rizejo; a sub-field - subfako; an expert in this field - spertulo pri ĉi tiu fako; the most advanced techniques in this field - la plej avancintaj ( la plej modernaj) teknikoj en ĉi tiu fako; formularo this field is required - ĉi tiu kampo estas deviga; this field is blank' - ĉi tiu kampo estas malplena

fieldfare Turdus pilaris litorno

fieldwork - surloka observado; observado sur la tereno

fiend - demono; diablo; inferindulo

fiendish - diabla; inferinda

fiendishly - diable; inferinde

fierce - furioza; furioze; feroca; feroce; fortega; fiercer - pli furioza; pli feroca; pli fortega; fiercest - plej furioza; plej feroca; plej fortega; fiercely - furioze; feroce; fortege

fierceness - furiozeco; feroceco

fiery - fajra; fajreca; arda; ardanta; flamiĝema

fiesta - festo

fifteen - dek kvin

fifteenth - dek-kvina

fifth - kvina; kvinono; fifth column - kvina kolono; the fifth leg of a race - la kvina etapo de vetkuro; a fifth straight month - kvina monato sinsekve; production fell by a fifth - la produktado kvinone malkreskis

fiftieth - kvindeka

fifty - kvindek; a fifty-five-storey building - konstruaĵo de kvindek-kvin etagxoj; fifty-fold - kvindekobla; kvindekoble; a man in his fifties - 50-iom-jarulo; people in their fifties hold 21% of their country's financial assets - civitanoj kvindek-iom-jaraj tenas 21% de la financaj aktivoj de sia lando

fig - figo; fig tree - figarbo

fight - batalo; batali; batali kontraŭ; interbatali; kontraŭbatali; konduki batalon; militi kontraŭ; konduki militon; volo batali; interbatiĝi; interbatiĝo; boksi; boksa partio; partio; lukti kontraŭ; lukti kun; lukto; interlukto; interlukti; disputo; disputi; kverelo; kvereli; malpaciĝi; malpaciĝo

fight a battle - batali; konduki batalon; fight against ... - batali kontraŭ ...; kontraŭbatali ..on; lukti kontraŭ ...; fight among themselves - interbatali; fight a pitched battle - konduki furiozan batalon; fight a rearguard action - fari lastaminutan defendon; konduki prokrastigan batalon; konduki ariergardan batalon; fight a running battle - konduki kontinuan batalon; fight among themselves - interbatali; fight back - kontraŭataki; kontraŭbatali; batali kontraŭ; fight back against ... - kontraŭbatali ..n; rebati ..n; fight corruption - batali kontraŭ korupto; fight each other - interbatali; fight a lot - ofte kvereli; fight it out - interbatali; fight off - forbatadi; fight on - daŭre batali; plu batali; batali sur; fight on opposite sides - batali ĉe kontraŭaj flankoj; fight one another - interbatali; fight over ... - disputi pri ...; fight the kontraŭbatal la; fight their way - trabat al si vojon; trabat sin; fight them to a standstill - batalade ilin ellacigi; fight to the death - ĝismorta batalo; ĝismorte batali; fight to the finish - finofara batalo; batalos ĝis la fino; fight a war - militi; konduki militon; fight one's way through - trabati al si vojon; trabati sin; bar fight - interbatiĝo en drinkejo;; cat fight - interbatiĝo inter virinoj;; "friends" tried to discourage me from continuing my fight - "amikoj" provis malinstigi min daŭrigi mian batalon;; why will no one fight the current champion? - kial neniu volas batali kontraŭ la nunan ĉampionon?; community members vow to fight any attempt to close the Center - - komunumanoj ĵuras kontraŭbatali ĉiujn provojn fermi la Centron
fighting - gerundio kaj participo de la verbo "fight"; batalo(j); batalema; batalkampa; konduko de batalo; konduko de milito; konflikto; necedema; nevenkebla; nekonkerebla; fighting broke out - batalado eksplodis; batalo(j) eksplodis; interbatiĝoj eksplodis; a fighting cock - batalkoko; a fighting mood - batalemo; in a fighting mood - batalemas; fighting raged - la batalado furiozis; a fighting spirit - batalvolo; volo batali; malcedema spirito; nevenkebla spirito; fighting terrorism - la batalo kontraŭ terorismo; a fighting vehicle - batalkampa veturilo; bring an end to the fighting - ĉesigi la bataladon; bull fighting bull-fighting - toreado; taŭrobataloj

fightback - kontraŭatako

fighter - batalanto; probatalanto; batalisto; ĉasjeto; ĉasaviadilo; boksisto; fighter aircraft - ĉasaviadilo(j); fighter jet - ĉasjeto; fighter pilot - ĉasjeta piloto; fighter plane - ĉasaviadilo; fighter squadron - ĉaseskadro; fighter wing - ĉaseskadro; fighters and militants - militistoj kaj kunbatalantoj

figurative - metafora; figura; emblema

figuratively - metafore; figure

figure -

cifero; other estimates put the figure at 25% - laŭ aliaj taksoj, la cifero estas 25%;
figuro; figuraĵo; figuri; rolanto; talio; staturo; ..ulo; ..faranto; aperi; videbli; figure of speech - parolfiguro; retoraĵo; tropo; figure skater - arteca glitisto; figure skating - arteca glitado; C is accused of having been a leading figure in the junta - oni akuzas, ke C estis cefa figuro en la militista registaro; a well-known figure - tre konata persono; eminentulo
kalkuli; solvi; elpensi; supozi; figure out - eltrovi; solvi; konstati; elpensi; (fine) kompreni; kalkuli; ciferi; figure out a problem - solvi problemon; eltrovi la solvon de problemo; figure out what to do - elpensi kion fari; I finally figured her out - fine mi komprenas ŝian motivon; figure out an amount - kalkuli sumon; figure out how to ... - elpensi metodon por ..i; elpensi manieron por ..i; researchers are figuring out if there will be enough water in 50 years - esploristoj estas konstatantaj ĉu estos sufiĉe da akvo post 50 jaroj; go figure, go figure why - strange; I figured that was part of the company's cultured - mi supozis ke tio estas parto de la kulturo de la firmao;

figureskater - arteca glitisto

figurine - figureto

Fiji - Fiĝio

filament - fibreto; ŝnurero

file - dosiero; dosierujo; dokumentaro; aktaro; kartoteko; sliparo; slipujo; paperujo; registri; deponi; meti; vico; trenaĵo; fajlilo; ungofajlilo; fajli; laŭvice pasi; laŭvice marŝi; file an appeal - registri apelacion; file cabinet filing cabinet - dosieroŝranko; file a charge - meti kulpigon; file a charge against someone - meti kulpigon kontraŭ iu; file a claim file a claim for damages - prezenti kompenspostulon; file a complaint with the police - registri plendon ĉe la polico; file for bankruptcy file for bankruptcy protection - peti juran protekton pro bankroto; file for divorce - iniciati divorcon; file image - arkiva bildo; file past ... - laŭvice pasi antaŭ ...; laŭvice marŝi (antaŭ); file photo - arkiva foto; file a report - sendi raporton; deponi raporton; file server - dosiera servilo; file sharing file-sharing - dosierinterŝanĝo; dosier-interŝanĝo; dosierinterŝanĝa; file sharing program file-sharing program - dosiera interŝanĝilo; file sharing protocol file-sharing protocol - disŝuta protokolo; file sharing site file-sharing site - dosierinterŝanĝa retejo; file suit - ekprocesi; file swapping file-swapping - dosiera kunhavigo; file system - dosiersistemo; file a tax return - prezenti impostodeklaron; file through - laŭvice trapasi; binary file - duuma dosiero;; card file - kartoteko; sliparo; slipujo; indictments will be filed against several of their accomplices - aktoj de akuzoj estos registritaj kontraŭ kelkaj de iliaj kunkrimuloj.

fileserver - dosiera servilo

filesharing - dosiera kunhavigo; dosierinterŝanĝo

filial - gefila

filially - gefilece

filiation - parenceco

filibuster - obstrukca parolado; obstrukci voĉdonon per senfina parolado

Filipino - filipina; filipinano

fill - plenigi; pleniĝi; ŝarĝi; ŝtopi; okupi; fill in - plenigi; plenskribi; ŝtopi; fill in a form - plenskribi demandilon; sometimes I fill in at a cleaning company - foje, mi anstataŭige laboras ĉe dompuriga firmao; fill in the details - plenskribi la detalojn; fill out - plenigi; ŝtopi; ŝveliĝi; ŝveligi; fill out a form - plenigi demandilon; fill the bill - taŭgas; fill up - plenigi; pleniĝi; ŝtopi; fill the void - plenigi la malplenon; filled to bursting - plenplena; plenpleniĝinta; superplena; superpleniĝinta; superplenigi; homplen(eg)a; filled to the brim - ĝisrande plenigita; ĝisrande pleniĝinta; filled with ... - plena de ...; filled with confusion - konsternita; konsterniĝinta; drink one's fill - sattrinki; eat one's fill - satmanĝi; ĝissatiĝi

fillet - fileo; fileigi; lumbaĵo; rondaĵo; ronda peco; senostigi

film - filmo; filmi; turni; kino; kina; sternaĵ(et)o; tavoleto; ŝeleto; film actor - filmoaktoro; film actress - filmoaktorino; film and television - kino kaj televido; film awards ceremony - premia ceremonio por filmoj; film clip - filmofragmento; film company - filmkompanio; filmfirmao; film crew - filmistaro; film directing - filma reĝisorado; kina reĝisorado; film director - filmreĝisoro; film festival - filmofestivalo; film-goer - filmamanto; film hit - sukcesa filmo; film industry - filmindustrio; kinoindustrio; the film is being shot abroad - la filmo estas turnata eksterlande; the film is to be shot in New Zealand - la filmo estas turnota en Nov-Zelando; film-maker - filmisto; to film on location - turni la filmon ĉe eksterejo; film producer - produktoro; film review - filmorecenzo; film shoot - filmturnado; film star - filmostelulo; film studio - filmstudio; kinostudio; film trailer - antaŭfilmo; action film - suspensfilmo; captured on film - filmita; I'm a fan of all genre films - mi ŝatas ĉiajn genrajn filmojn

filmgoer - filmamanto

filmlet - filmeto

filmmaker - filmisto

filmmaking - filmfarado

filter - filtrilo; filtri; filtriĝi; food scraps must be filtered from the water supply - manĝorubo devas esti elfiltrita el la akvoprovizo; upbeat songs filtered from a speaker high above - optimismaj kantoj filtriĝis tra la laŭtparolilo alte supre; filter out inappropriate posts - elfiltri nekonvenajn afiŝojn; filter through - filtriĝi tra ...; traflueti ..n; the coach's determined attitude seems to have filtered through to his players - la rezoluta sinteno de la trejnisto ŝajne trafiltriĝis al liaj ludistoj la rezoluta sinteno de la trejnisto ŝajne iom-post-iom efikis sur liajn ludistojn

filth - malpuraĵo(j); malpureco; putraĵo; koto

filthiness - malpureco

filtration - filtrado

fin - naĝilo; aviadila direktalo; turbina padelo; fin whale Balaenoptera physalus balenoptero

final - fina; finalo; finofara; lasta; definitiva; definitive; decidiga; decidige; neta; final blow - finofara bato; decidiga bato; bid a final farewell - diri finan adiaŭon; final leg - fina etapo; final nail in the coffin of ... - mortiga bato por ...; mortbato por ...; fatala bato por ...; final one - la fina; final result - definitiva rezulto; final say - lasta vorto; finofara vorto; final score - - fina poentaro; final stage - fina etapo; final stretch - fina stadio; (survoje al) la celrekto; final verdict - definitiva verdikto; semi-finalsemifinal - antaŭfinalo; antaŭfinala; a win will secure them a place in the final - gajno garantios al ili partoprenon en la finalo

finale - finalo

finalisation finalization - finofaro; netigo

finalise finalize - finofari; netigi

finalist - finalisto

finality - finfineco

finally - fine; finfine; I finally figured her out - fine mi komprenas ŝin; I finally had enough of their nonsense - mi fine laciĝis je iliaj absurdaĵoj; after finally getting a chance at the title - post kiam N fine ricevis ŝancon konkursi por la ĉampioneco

finance - financo; financi; monkontribuoj; kontribui monon al; Finance Bill - financa leĝprojekto; finance chiefs avoided any reference to the currency - la ĉefoj de la fiskoj silentis pri la valuto; finance company - financkompanio; finance minister - ministro pri financoj; finance ministry - ministerio pri financoj; finance officer - financa oficisto; development finance - financo por evoluado; financing - gerundio kaj participo de la verbo "finance"; monkontribuoj; financing in place - financo disponebla; financing instrument - financilo; financing needs - financaj bezonoj; financing package - financaranĝo; corporate financing - la financado de kompanioj; development financing - financo por evoluado

financial - financa; mona; mon..; fiska; financial aid - monhelpo; financial aid officer - respondeculo pri monhelpo; financial and legal matters - financaj kaj juraj aferoj; financial arm - financa fako; financial assets - financaj aktivoj; financial assistance - helpmono; financial bailout - financa savaranĝo; financial bail out plan - plano por financa restarigo; plano por la restarigo de la financa sistemo; savplano por la financa sistemo; financial bail-out bill financial bailout bill - leĝprojekto pri la financa savaranĝo; financial bailout plan - plano por financa restarigo; plano por la restarigo de la financa sistemo; savplano por la financa sistemo; financial business - financa entrepreno; financial capital - urbo financa ĉefurbo; monrimedoj la financa kapitalo; financial compensation - monkompenso; financial controls - financa kontrolado; rimedoj de financa kontrolado; financial disclosure - deklaro pri la financa situacio; financial division - financa fako; financial instrument - financa instrumento; financial interests - financaj interesoj; financial investment - financa investaĵo; financial leeway - libero finance manovri; libero fiske manovri; financial leverage - financa ekspluatilo; financial management - financa mastrumado; financial means - monrimedoj; financial officer - financa oficisto; financial penalty - maldiskonto; financial performance - financaj rezultoj; financial ratio - financa koeficiento; financial ruin - financa ruiniĝo; Financial Services Authority - Instanco pri Financaj Servoj; financial services center, financial services centre - centro de financaj servoj; financial services company - firmao de financaj servoj; financial settlement - financa interkonsento; financial statement - financa etato; financial transaction - financa transakcio; financial viability - financa eltenebleco; financial year - budĝeta jaro; financially - finance; three airlines, each of which is financially backed by its national government - tri flugkompanioj, el kiuj ciu estas finance subtenata de sia nacia registaro; financially viable - finance eltenebla

financialisation, financialization - financa liberaliĝo; valorpaperigo; konverto en financan instrumenton

financialise, financialize - estigi financan liberaliĝon

financier - financisto

find - trovi; troviĝi; retrovi; trovaĵo; eltrovi; eltrovo; eltrovaĵo; malkovri; ekscii; trafi; konkludi; deklari; konfirmi; konstati; rigardi; opinii; kredi

find a job - trovi laborpostenon; find a match - trovi ekvivalenton; trovi kongruan ..on; trovi identan ..on; trovi matĉon; trovi alumeton; find a way - trovi la vojon; trovi la solvon; we must find a way to expand our armed forces - - ni devas trovi metodon por pligrandigi nian armeon; find a way around ... - find a way around an obstacle - trovi metodon por eviti obstrukcon; find a way around the problem of ... - solvi la problemon de ...; find a way of ... - trovi rimedon por ..i; find a way out (of) - trovi elirejon (el); find a way round ... - trovi ĉirakŭiron ĉirkaŭ ...; find a way to ... - trovi metodon por ..i; trovi (la) vojon por atingi ..n; trovi (la) vojon por ke ... ..u; it was rare to find anyone who owned a computer - oni malofte trovis iun kiu posedas komputilon;
find it best to ... - trovi, ke estas plej bone ..i; find it difficult - por ... estas malfacile; al ... estas malfacile; trovi, ke estas malfacile; find it difficult to - trovi, ke estas malfacile ..i; trovi, ke ... i estas malfacile; (al) (por) ... estas malfacile ..i; ne povas facile ..i; find it hard - por ... estas malfacile; al ... estas malfacile; trovi, ke estas malfacile; find it hard to - trovi, ke estas malfacile ..i; trovi, ke ... i estas malfacile; (al) (por) ... estas malfacile ..i; ne povas facile ..i; find it harder to - trovi, ke estas pli malfacile ..i; havi pli kaj pli da malfacilaĵoj por ..i; find its way into ... - eniri ..n; aperi en ..o
find little to ... - apenaŭ povi ..i; find oneself - trovi sin; trovi, ke oni; trovi-iĝ; find out - eltrovi; malkovri; ekscii; informiĝi pri; find out about - eltrovi; malkovri; ekscii pri; informiĝi pri; find out the hard way - pene eltrovi; find the courage to ... - trovi sufiĉan kuraĝon por ..i; find the range - trovi la trafradiuson; alĝustigi la celilon; alĝustigi la telemezurilon; find one's way - laŭiri la vojon; find one's way about - sin orienti; find one's way into ... - eniri ..on; aperi en; find one's way out - trovi la elirejon; find work - trovi laboron; trovi laborpostenon
a film that was never likely to find more than a niche audience - filmo kiu estis destinita trovi nenion pli ol ( ... kiu havis nenian ŝancon trovi pli ol ...) niĉan spektantaron; quality you won't find anywhere else - kvalito ne trovebla aliloke; you won't find many people like that you won't find too many people like that - tiaj personoj malfacile troveblas; find one's way out of a difficult situation - trovi elirejon el malfacila situacio
some find the President too indecisive - iuj kredas ( opinias) ke la prezidanto estas tro hezitema; find fault with - mallaŭdi; ĉikani; find favour with someone - plaĉi al iu; emoji find their way into ads - bildsimboloj 'emoji' eniĝas en reklamojn; find pleasure in - ĝui ..i; find refuge - rifuĝi;
find someone guilty - juĝi iun kulpa; deklari iun kulpa; find the accused guilty - juĝi la akuzito(j)n kulpa(j); deklari la akuzito(j)n kulpa(j); find in someone's favour - juĝi favore al iu;
finding - gerundio kaj participo de la verbo "find"; konkludo; konstato; trovo; juĝo
found - preterito kaj participo de la verbo "find"; fondi; starigi; establi; fandi: Vidu "found" malsupre

fine -

ironie a fine mess - bela kaĉo; terura fuŝaĵo; terura malordo
monpuni (je); monpuno; fines for breaking the rules - monpunoj pro malobservoj de la reguloj; a fine of a thousand dollars - monpuno de mil dolaroj; to be fined a thosand dollars - esti monpunita je mil dolaroj
bona; bone; bonega; bonege; bela; bele; impona; akceptebla; akcepteble; allasebla; allaseble; brava; brave; serena; serene; sennuba; sennube; ..eta; maldika; fajna; mallarĝa; harodika; kapilara; delikata; subtila; rafinita; bone fartas; fine and dandy - bele kaj bone; bela kaj bona; fine arts - belartoj; fine arts degree - diplomo pri belartoj; fine bore fine-bore - kapilara; that's fine by me - tio akcepteblas por mi; a fine day - bela tago; sennuba tago; fine distinction - subtila distingo; fine dust - polveto; fine fabric - fajna ŝtofo; a fine fellow - bravulo; cut a fine figure - prezenti ĉarman figuron; a fine fix - bela kaĉo; fine foods - frandaĵoj; a fine guy - bravulo; a fine job - tre bona laboro; tre kompetenta laboro; a fine lady - rafinita sinjorino

a fine line - tre mallarĝa linio; there is a fine line between healthy and unhealthy food - la linio kiu dividas nutraĵojn sanigajn kaj nesanigajn estas tre subtila; tread a fine line between ..., tread the fine line between ..., walk a fine line between ..., walk the fine line between ... - laŭiri la mallarĝan linion inter ...; konservi la ekvilibron inter ...; fine looking fine-looking - belkreska; a fine mess - bela kaĉo; a fine man - admirinda viro; a fine mist - vaporeto; a fine person - admirindulo; fine people - admirinduloj; fine promises - belaj promesoj; a fine point - subtilaĵo; fine sand - fajna sablo; in fine shape - en bonega kondiĉo; en bonega stato; fartas bonege; fine tune - precize agordi; precizigi; fine-tuned - precize agordita; precizigia; fine tuning - preciza agordo; precize agordi; precizigo; precizigi; fine weather - bela vetero; sennuba vetero; serena vetero; fine wine - delikata vino; I was fine with it - mi ne ofendiĝis; there is no change, which is fine with us - nenio ŝanĝiĝos, kio akceptablas por ni; a fine woman - admirindulino; fine words - belaj paroloj

fineness - maldikeco

finer - pli bona; pli bone; pli fajna; finer points - subtilaĵoj

finery - belvesto

finesse - delikata lerteco; delikateco; subtila lerteco; subtileco; sagaco; fineso; trompi

finest - plej bona; plej bone; plej bela; plej fajna; de la plej alta kvalito; finest hour - horo de gloro

finfish - naĝilhava(j) fiŝo(j)

finger - fingro; fingrumi; palpi; pripalpi; de ganto fingrujo; finger-lickin' good finger-licking good - fingrolekige bongusta; finger-wagging - admonado; a click of the fingers - fingroklako; to click one's fingers - fingroklaki; index finger - montra fingro; montrofingro; keep one's fingers crossed - sin konfidi al la fortuno; little finger - etfingro; let something slip through one's fingers - lasi ion elgliti el la manoj; a snap of the fingers - fingroklako; to snap one's fingers - fingroklaki

fingernail - fingrungo; ungo

fingerprint - fingrospuro; preni la fingrospurojn de ...; pren ..iajn fingrospurojn; fingerprinted - preterito kaj participo de la verbo "fingerprint"; ..iaj fingrospuroj est prenitaj; fingerprinting - gerundio kaj participo de la verbo "fingerprint"; scienco daktiloskopio

fingerstall - fingringo

fingertip - fingropinto

finicky - elektema; ĉikanema

finish - fino; fini; finiĝo; finiĝi; elfini; elfari; elfaro; finofari; finofaro; kompletigi; plenumi; finpretigi materialon apreti; apreturi; substanco uzata por apreti apreturo; konstruaĵon finkonstrui; finish drinking one's coffee - fintrinki sian kafon; finish eating - finmanĝi; finish first - finiĝi unuavice; finish high school - fini sian mezlernejajn studadojn; after finishing high school, I looked for work - post la mezlernejaj jaroj, mi serĉis laborpostenon; finish last - finiĝi lastavice; finish line - cellinio; finish neck and neck - finiĝi flanko-ĉe-flanke; finish off - elfini; finofari; finigi; finish the work on time - fini la laboron ĝustatempe; finish the job - fini la taskon; finish a meal finish eating a meal - finmanĝi; finish up - elfini; finofari; finished - preterito kaj participo de la verbo "finish"; finpreta; he had finished counting even before the last coin clinked into his hand - li finis kalkuli eĉ antaŭ ol la lasta monero tintis en lian manon; no translation is ever really finished - neniu traduko vere estas finpreta;; the project should be finished by 2011 - oni atendas, ke la projekto estos finita ne pli malfrue ol en 2011; finishing - gerundio kaj participo de la verbo "finish"; a finishing school - pensionato; put the finishing touches to something - finpretigi ion; finpoluri ion; finbeligi ion; apliki la finajn tuŝojn al io

finite - limigita; limhava

finiteness - limhaveco

Finland - Finnlando

finn - finno

Finnish - finna; la finna; finno(j); a Finnish speaker - finnlingvano

Finno-Ugric - finno-ugra

fintech - la financa teknologio

fir fir tree Picea abies - abio

fire -

rilate al fajro, brulo, incendio incendio; brulo; brulego; fajro; loko por fajro fajrejo; kameno; estigi varmigan fajron hejti; fire alarm - brulalarmilo; brulalarma sonorilo; fire brigade - fajrobrigado; fire cracker - petardo; fire department - fajrestinga servo; fire engine - fajrestinga kamiono; fire escape - savoŝtuparo; fire extinguisher - fajrestingilo; fire hose - fajrestinga tubo; fire hydrant - fajrestinga hidranto; fire marshal - fajrobrigadestro; inspektisto de kontraŭincendiaj servoj; fire official - respondeculo de la fajrestinga servo; fire service - fajrestinga servo; fire station - fajrobrigadejo; fire stick - fajrobastono; fire truck - fajrestinga kamiono; fire-lighter - ekbruligilo; catch fire - ekbruli; ekflami; fire bell - brulalarma sonorilo; fire chief chief fire officer - fajrobrigadestro; fire drill - ekzerca evakuo kontraŭincendia; a coal-fired power station - karbobruliga elektrocentralo
rilate al pafilo paf(ad)i; pafado; pafi kuglo(j)n; pafigi; ĵeti; fire blanks - pafi senkuglajn kartoĉojn; fire a gun - pafigi armilon; fire a gun at someone - pafi al iu; pafigi armilon al iu; fire a round - pafi kuglon; pafi obuson; fire a weapon - pafigi armilon; fire a weapon at someone - pafi al iu; pafigi armilon al iu; fire back - pafadi responde; fire off - pafadi; fire on ... - pafi al ...; fire volleys - salve pafadi; direct-fire - rektapafa; enemy fire - pafado de la malamiko; fire tear gas at ... - pafi larmigan gason al ...; firing - gerundio kaj participo de la verbo "fire"; firing range firing-range - pafekzercejo; firing squad - ekzekuta taĉmento; cease firing - ĉesi pafadi; commence firing - komenci pafadi; fire-pit - fajrujo; firing pin - perkutilo; firing solution - celkoordinatoj
diversaj frazoj fire the imagination - eksciti la imagon; fire questions at someone - bombardi iun per demandoj; fire up - ekfunkciigi; ekaktivigi; fired up - ekfunkciigi; ekaktivigi; bolas de entuziasmo; flamiĝinta; ekscitiĝinta; agitiĝinta; add fuel to the fire - verŝi oleon sur la fajron; baptism of fire - fajra bapto; nuligi ies okupon maldungi; demisiigi; eloficigi; eksigi; you're fired! - vi estas maldungita!; entuziasmo vervo

firearm - pafilo; firearms offence firearms offense - malobservo de la leĝoj pri pafiloj

fireball -fajrobulo

firebrand - agitanto; fanatikulo; incitema

firebug - krimbruliganto

firecracker -petardo

firedog - kamenstableto

firefight - interpafado; bataleto

firefighting - kontraŭincendia

firefighter - fajrestingisto

firefly - lampiro

firehouse - fajrobrigadejo

firelighter - ekbruligilo; ekbruligaĵo

fireman - fajrestingisto; hejtisto

fireplace - kameno; fajrejo; fireplace-hugger - fornosidulo

firepower - pafforto; armiloj

fireprooof - nebruligebla

firestick - fajrobastono

firestorm - fajroŝtormo; figure a diplomatic firestorm - diplomatia ŝtormo; a firestorm of ridicule - ŝtormo da mokado

firewall - fajroŝirmilo

firewoman - fajrestingistino

firewood - brulligno

firework - fajraĵo; fireworks - fajraĵoj; artfajraĵoj; pirotekniko; firework display fireworks display piroteknika spektaklo

firkin - tineto

firm - firma; firmigi; firmiĝi; firmao; kompanio; entrepreno; societo; fortika; definitiva; definitive; necedema; necedeme; neŝancelebla; neŝanceleble; rezoluta; firm of consultants - komerca konsilofirmao; firm retreat - societa retiriĝo por firmaanoj; firm up - firmigi; firmiĝi; advertising firm - reklamagentejo; drug firm - medikamenta firmao

firmament - ĉielfirmaĵo

firmer -pli firma

firmest -plej firma

firmly - firme; definitive; necedeme; senŝanceliĝe; senhezite; neŝanceleble; rezolute; firmly back - forte subteni; firmly oppose - forte kontraŭi; firmly in charge of ... - firme regi ..n; firmly in control of ... - firme regi ..n

firmness - firmeco; necedemo

first - unua; unue; de la unua; unuaranga; unuavica; unuavice; unuafoja; unuafoje; unuaaĵo; unuauloj; komenca; antaŭa; antaŭe; prima

first aid - sukuro; sukurado; panso.. first-aid bandage - pansobendo; first aid cabinet - sukurŝranko; first aid clinic - sukurejo; first aid kit first-aid kit - sukurilaro; first aid post - sukurejo; first aid worker - sukuristo; First Amendment right to free speech - rajto laŭ la Konstitucio libere paroli; first and foremost - antaŭ ĉio; unuavice; tutunue; plejgrave; first appearance - debuto; unua apero; unuafoje aperi; first became interested in ... - unue interesiĝis pri ...; first born - la unuenaskita; first-born - unuenaskita; unuenaskito; first-century - de la unua jarcento; first class first-class - bonega; bonege; bravega; bravege; majstra; unuaklasa; de la unua grado; de la unua rango; first-class passenger - unuaklasa pasaĝero; first-class seat - unuaklasa seĝo; first come, first served - al la fruveninto la prioritaton; unua venis, unua prenis; unue veninta, unue servita; First Communion - Unua Komuniiĝo; First Communicant - Unua Komuniiĝanto
first degree burns first-degree burns - brulvundoj de la unua grado; first-degree murder - murdo de la unua grado; first division - sporto supra ligo; de la supra ligo; first draft - unua malneto; unua skizo; first entry - unua enskribo; first ever first-ever - unuafoja; pionira; debuta; first few months - unuaj monatoj; first floor - unua etaĝo; en Britio dua etaĝo; first-floor - unuaetaĝa; first fruits - fruaĵoj; unuaaĵoj; unuavenaĵoj; Biblio primicoj; first got to know someone - unue konatiĝis kun iu; first grade - unua jarklaso; unuaklasa; first hand first-hand - propraokula; propraokule; proprasperta; proprasperte; propraorela; propraorele; mem; first initial - unua komenclitero; first innings lead - kriketo antaŭiĝo post la unua batvico; first introduced - unuafoje enkondukita; first issue - unua numero; First Lady - Prezidentedzino; first leg - unua etapo
first made - unue farita; first marketed - unue surmerkatigita; first mate - vicŝipestro; first officer - vickapitano; vicpiloto; first met - unue konatiĝis kun; first name - antaŭnomo; persona nomo; first of all - unue; antaŭ ĉio; precipe; plej grave; the first of its kind - la unua tia; first off the mark, first out of the blocks, first out of the gate - la unua trans la startlinio; first-past-the-post system - balotsistemo de relativa majoritato; first-past-the-post electoral system - balotsistemo de relativa majoritato; first-person - je la unua persono; first-person shooter first-person shooter game - subjektiva pafludo; first person singular - singulara de la unua persono; first port of call - figurasence unua rimedo; first published - unue eldonita; first quarter - unua trimestro; de la unua trimestro; first-quarter - de la unua trimestro; first rate, first-rate - bonega; de la plej alta kvalito; first reported - unue raportita; unue sciigita; first reports - unuaj raportoj; unuaj sciigoj; the first resort of politicians - la preferata elekto de politkistoj; first responders - sukuristoj; first revealed - unue rivelita; first round - unua serio; unua vico; first row - unua vico; first saw the light of day - unue ekaperis publike; unue publikiĝis; First Secretary - Ĉefsekretario; first set - unua serio; first shot - unua pafo
first term - oficperiodo unua mandato; sporto first test against ... - unua internacia matĉo kontraŭ ...; first tested on ... - unue testita per ...; First Testament - Unua Testamento; Malnova Testamento; first the good news - jen la novaĵo bona; the first thing I looked at when I woke up was my hands - antaŭ ĉion post kiam mi vekiĝis, mi rigardis miajn manojn; first things first - ĉion laŭ sia rango; the first three people - unua trio; first time - unua fojo; unua fojo kiam; first-time - unuafoja; pionira; debuta; the first time ever - la tutunua fojo; first time in ... - unuafoje depost ...; unuan fojon depost ...; for the first time in living memory - unuafoje, laŭ la memoroj de personoj hodiaŭ vivantaj; many car buyers bought one for the first time - por multaj aĉetintoj, ĝi estis ilia unua auxtomobilo; the river burst its banks, the first time this has happened in thirty years - la rivero superbordiĝis, la unuan fojon en la lastaj tridek jaroj; it was the first time in my life that ... - unuafoje en mia vivo mi ...; this is the first time it has happened - unuafoje ĉi tio okazis; ĉi tiu estas unuafoja okazo; first timer first-timer - debutanto; first took an interest in ... - unue interesiĝis pri ...; first two years - unuaj du jaroj; unua jarduo; first used - unue uzita; unuafoje uzita; first work - debutaĵo; First World War - Unua Mondmilito; in the first place - antaux ĉio; jam de la komenco; jam en la frua tempo; unue; unualoke; unuavice; origine

firsthand - propraokula; propraokule; proprasperta; proprasperte; propraorela; propraorele; mem

firstly - unue; unuavice

fiscal - fiska; buĝeta; fiscal and budgetary support measures - aranĝoj de fiska kaj buĝeta subteno; fiscal concerns - buĝetaj zorgoj; fiscal dumping - privilegiaj impostrabatoj; fiscal equalisation fiscal equalization - kompensaj transpagoj; fiscal restraint - fiska rigoreco; fiscal transfer - kompensa transpago; fiscal year - financa jaro

fiscally - fiske; fiscally neutral - fiske sensekva

fish - fiŝo; fiŝoj; fiŝaĵo(j); fiŝkapti

fish and chip shop - fritejo; fish and chips - fiŝaĵo kaj fritoj; fish around for ... - palpe serĉi ..on; fish bone - fiŝosto; fish burger - fiŝburgero; fish farm - komerca fiŝbredejo; fish farming - la komerca fiŝbredado; fish for ... - fiŝkapti; palpe serĉi; provi trovi ..on; serĉi por trovi ..on; fish fry - fiŝido(j); fish meal - fiŝfaruno; fish round for ... - palpe serĉi ..on; fish in troubled waters - tiri profiton el malharmonio; fish landings - elŝipigoj de fiŝoj; fish oil - fiŝoleo; fish populations - fiŝpopulacioj; fish shop - fiŝvendejo; fish stock - fiŝstoko; stoko da fiŝoj; fish up - elmarigi; malkovri; battered fish - fiŝaĵo en fritpasto; a catch of fish - fiŝkapto; farmed fish - breditaj fiŝoj
fishing - gerundio kaj participo de la verbo "fish"; fiŝkapta; fishing activities - fiŝkaptado; fishing agreement - fiŝkapta akordo; fishing boat - fiŝkapta ŝipo; fiŝkapta barko; fishing company - fiŝkapta firmao; fishing equipment - fiŝkaptilaro; fishing fleet - fiŝkapta floto; fiŝkapta ŝiparo; fiŝkapta barkaro; fishing gear - fiŝkaptilaro; fishing grounds - fiŝkaptejoj; fishing industry - fiŝkapta industrio; fishing licence, fishing license - fiŝkapta licenco; fishing line - fiŝfadeno; fishing overcapacity - troa nombro de fiŝkaptaj ŝipoj; fishing partnership agreement - akordo pri fiŝkapta partnereco; fishing port - fiŝhaveno; fishing quota - fiŝkapta kvoto; fishing rights - fiŝkaptaj rajtoj; fishing season - la fiŝkapta sezono; fishing ship - fiŝkapta ŝipo; fishing smack - fiŝkapta barko; fishing trip - fiŝkapta ekskurso; fiŝkaptado; fishing vessel - fiŝkapta ŝipo; fiŝkapta barko; fishing village - fiŝkaptista vilaĝo

fishburger - fiŝburgero

fisher - fiŝanto; fiŝkaptisto; fisher-folk fiŝkaptistoj

fisherman - fiŝkaptisto; fiŝanto

fishery - fiŝkaptejo; fiŝaro; fiŝkaptado; fisheries - pluralo de "fishery"; la fiŝkapta industrio; fisheries agreement - fiŝkapta akordo; fisheries authority - fiŝkapta administracio; fisheries research - esploroj pri la fiŝkapta industrio; fishery resources - fiŝkaptaj rimedoj

fisheye lens - fiŝokula objektivo

fishhawk - Pandion haliaetus fiŝaglo; pandiono

fishhook - fiŝhoko; baro

fishmeal - fiŝfaruno; fishmeal fishing - fiŝkaptado por fiŝfaruno; fishmeal fishing industry - industria fiskaptado por fiŝfaruno

fishmonger - fiŝvendisto

fishnet - fishnet stockings - retŝtrumpoj; fishnet tights - retstriktaĵo(j)

fishtail - vostumi

fishy - suspektinda; fiŝeca

fissile - fisia

fission - fisio; fisia

fissionable - fisia

fissure - fendo

fistful - pugnopleno

fit - integriĝi en ..n; akomodiĝi al; agordiĝi al; kongrui kun; por ... esti konforma; akomodi; alfari; almezuri; laŭmezura (por)

vestaĵo my pants fit better because I lost some weight - mia pantalono sidas pli bone al mi ( ... estas pli komforta; ... estas malpli strikta) ĉar mi perdis iom da pezo; these shoes fit me better than those - ĉi tiuj ŝuoj estas pli laŭmezuraj por mi ol tiuj
havi sufiĉe da spaco six people can fit in the car - en la aŭto estas sidlokoj por ses personoj; la aŭto havas spacon por ses personoj; my coat can't fit into the bag - la valizo ne havas sufiĉan spacon por mia jako; the summary should fit on one page - la resumo devas okupi ne pli ol unu paĝon; fits easily in your pocket - facile enmetebla en vian poŝon; fit neatly - bone akomodiĝi; fit over the top of something - alĝustiĝi al la supro de io; fit right in - bone integriĝi; bone akomodiĝi; havi multon komunan kun ...; fit snugly - ĝustalfarita; fit the stereotype - konformiĝi al la stereotipo; the cupboard can't fit through the door - la ŝranko ne povas pasi tra la pordo; an idea that fits with the plan - ideo kiu kongruas kun la plano
konveni; konvena; taŭga; deca; fit for purpose - celtaŭga; fit the bill - taŭgi; all the news that's fit to print - ĉiuj novaĵoj presotaŭgaj; if the cap fits, wear it! - kia la kapo, tia la ĉapo!
kapabli; fortika; fizike kapabla; preparita; certified fit - deklarita laborkapabla; deklarita deĵorkapabla; fit and well - bonfartas
konvulsio(j); paroksismo(j); ikto; apoplectic fit apoplectic stroke - apopleksia ikto; epileptic fit - epilepsia ikto; hissy fit - koleratako; fit of temper - ekkoleriĝo; in a fit of temper - ekkoleriĝinte
fit out - ekipi
fitting - gerundio kaj participo de la verbo "fit"; gerundio kaj participo de la verbo "fit"; konvena; konvene; deca; dece; konforma al; laŭmezura por; de vesto almezurado; close-fitting - malvasta; strikta; ĝustalfarita; fitting room - vestovendejo provbudo; fittings - pluralo de la gerundio "fitting"; garnituro

fitness - fizika kapableco; fizika kondiĉo; prepariteco; taŭgeco; fitness center, fitness centre, fitness club - korpekzercejo; fitness instructor - trejnisto de korpekzercejo; physical fitness - fizika ( korpa) kondiĉo; fizika ( korpa) kapableco; fizika ( korpa) prepariteco; the pursuit of fitness - la klopodo atingi bonan fizikan kondiĉon

fitter - komparativo de la adjektivo "fit"; muntisto

five - kvin; kvin-jara; five-day - kvin-taga; five feet - kvin futoj; 1,5 metroj; five-fold - kvinoble; five-foot - de kvin futoj; five-mile - de kvin mejloj; five-minute - kvin-minuta; five-pack of sausages - paketo da kvin kolbasoj; five-point - de kvin punktoj; five senses - kvin sensoj; kvin sentoj; five-shot lead - antaŭiĝo de kvin batoj; five-star - kvin-stela; five-time - kvinobla; kvinfoja; five times - kvin fojojn; kvinfoje; five to one - kvin kontraŭ unu; kvin minutoj antaŭ la unua; five to six - inter kvin kaj ses; five-year - kvinjara; de kvin jaroj; five-yearly - kvinjara; five years on - post kvin jaroj; kvin jarojn poste; a five year old a five-year-old - kvinjara; de kvin jaroj; kvinjaraĝa; kvinjarulo; for five days running - dum kvin sinsekvaj tagoj; dum kvin tagoj sinsekve; a check for five hundred euros a cheque for five hundred euros - ceko por kvin cent euroj; ceko de kvin cent euroj; aged between twenty and thirty-five - kiu(j) havas inter dudek kaj tridek kvin jarojn; inter la aĝoj dudek kaj tridek kvin jaroj; applicants must be aged between twenty and thirty-five - kandidatoj devas havi inter dudek kaj tridek kvin jarojn; eighty-five - okdek kvin

fivefold - kvinobla; kvinoble

fivesome - kvinopo

fix - ripari; rebonigi; (al)ĝustigi; solvi; reordigi; senpaneigi; senpaneigo; fiksi; alfiksi; alkroĉi sin; neforigebla; difini; determini; dilemo; korupte influi; subaĉete influi; manipuli la rezulton de; porcio; dozo; fix bayonets - alfiksi bajonetojn; sporto fix a match - manipuli la rezulton de matĉo; a fix of heroin - dozo de heroino; fix the position of a place - lokalizi iun lokon; biri iun lokon; fix the problem - solvi la problemon; ripari la problemon; a fine fix - bela kaĉo; mekanika perturbo it's difficult to fix - ĝi estas malfacile riparebla; I don't know how to fix it - mi ne scipovas ripari gin; fixed abode fixed address - konstanta domicilo; fixed in stone - figurasence por eterne fiksita; the eyes of all were fixed on him - kaj la okuloj de ĉiuj atente lin rigardis; fixed price - konstanta prezo; fixed-rate - fiksintereza; de fiksa interezo; fikssuma; de fiksa sumo; fixed tariff - fiksa tarifo; fixed term fixed-term - de difinita daŭro; fixed-term contract - kontrakto de difinita daŭro; L is employed on a fixed-term contract - L estas dungita laŭ kontrakto de difinita dauro; fixed value - fiksita valoro; fixing bath - fiksbano

fixate - obsediĝi; fixate on something - obsediĝi pri io

fixation - obsedo; fiksado

fixedly - streĉe

fixture - fiksaĵo; ĉiamaĵo; aranĝo; matĉo; aranĝita matĉo

fizz - ŝaŭmo; ŝaŭmi

fizzle - elvaniĝi; fuŝiĝi; fizzle out - elvaniĝi; fuŝiĝi

fizzy - ŝaŭma; fizzy drink - ŝaŭmakvo

FJ[redakti]

fjord - fjordo; golfo; intermonta golfo

FL[redakti]

Fla (mallongigo laŭ "US Government Printing Office" kaj "AP Stylebook") - Florido

flab - grasaĵo

flabbergasted - mutigita de mirego

flabby - malrigida; molega; dikventra

flaccid - malrigida; molega

flack - akra kritiko; kontraŭavia pafado

flag - flago; standardo; malvigliĝi; malfervoriĝi; malrapidiĝi; gesthaltigi; flag - marki; flag bearer flag-bearer - flagportanto; flag down - gesthaltigi; flag-draped - kovrita per flago; flag-lined - kun flagoj ambaŭflanke; flag of convenience - flago de oportuneco; flag pin - roversa flaginsigno; flagged - preterito kak participo de la verbo "flag"; a Liberian-flagged ship - ŝipo kun la liberia flago

flagbearer - flagportantoj

flagellant - flagelanto

flagellate - skurĝi

flagrant - senkaŝa; senkaŝe; skandala; skandale; senhonta; senhonte; flagrantly - senkaŝe; skandale; senhonte

flagship - adjektivo ĉefa; plej eminenta; plej prestiĝa; stelula; emblema ŝipo flagŝipo

flagstaff - flagstango

flagstone - pavimero

flail - panike svingi; panike svingiĝi; kolere svingi; kolere svingiĝi; draŝi; draŝilo

flair - talento

flak - kritiko(j); kritikado

flake - defrapaĵo; tavoleto; detavolaĵo; distavoliĝi; diamanta; kristala facetaĵo; neĝo neĝero; floko

flaky - malfirma; lamena; lameniĝema; skvama; flaky pastry - foliigita pasto

flamboyant - paradema; bunta; dandeca; ekstravaganca; pompa; Delonix regia flamarbo; reĝa deloniko

flamboyantly - parademe; bunte; dandece; ekstravagance; pompe

flame - flamo; flami; ekflami; flame war - enreta kverelo

flamenco - flamenko

flamethrower - flamĵetilo

flamingo - Phoenicopterus fenikoptero

flammable - brulema

flan - flano

Flanders - Flandrio

flaneur flâneur - promenulo

flange - flanĝo

flank - flanko; flanki; flankpasi; ĉirkaŭiri; flanked by ... - staranta flanke de ...; flankita de ...; kun ... ĉe ambaŭ flankoj; kun ... ambaŭflanke; flanking - gerundio kaj participo de la verbo "flank"; flanka

flanker - flank-avanulo

flap - klapo; klapeto; klapego; agitado; agitiĝo; skuiĝi; svingi; flirti; a flap over emigration - agitado pri enmigrado; to be in a flap - agitiĝi; to get into a flap - ekagitiĝi

flare - ekflami; flagri; flagraĵo; flamiĝi; fariĝi pasia; pasiiĝi; flare-up - ekflamo; flagrado

flash - ekbrilo; ekbrili; ekbriligadi; eklumi; eklumo; eklumadi; blinki; blinkigi; fulmobrilo; ekfulmo; ekfulmi; ekfulmeto; ekfulmeti; projekcii; fulmilo; malkovri la generajn organojn antaŭ iu; flash bulb - fulmampolo; fulmilo; flash by - preterpasi fulmrapide; flash card - fulmomemora karto; flash drive - fulmomemorilo; flash flood - subita inundo; flash flooding - subitaj inundoj; flash memory - fulmomemoro; fulmmemoro; flash mob - fulmobando; flash of lightening flash of lightning - ekfulmo; fulmobrilo; ekbrilo de fulmo; flash past - preterpasi fulmrapide; flash point flash-point - ekflamejo; ekflama punkto; flash up - ekaperi; ekmontriĝi; eklumi; flash through - trafulmi; flashing - gerundio kaj participo de la verbo "flash"; ekshibicio; akvoimuna bendo; flashing light - blinko; alarmoblinko; blinkilo

flashback - retromemoro; retrosceno; rememoro

flashbulb - fulmampolo

flashcard - lernokarto; instrukarto

flasher - deliktinto ekshibiciulo; aŭtomobila ĝirindikilo

flashier - pli pompaĉa

flashiest - plej pompaĉa

flashlight - poŝlampo

flashmob - fulmobando; fleŝmobo

flashpoint - ekflamejo; ekflama punkto

flashy - pompaĉa; strasa

flask - flakono; fiolo; ladbotelo; flask laboratoria balono

flat - plata; plate; ebena; ebene; glata; glate; malalta; stagni; tabuloforma; malŝvela; senesprima; sensprita; malvigla; tuta; tute; unusola; apartamento; flat battery - malŝargita baterio; flat broke - tute senmona; sen groŝo en poŝo; flat fee - fiksita prezo; antaŭfiksita prezo; fiksita sumo; flat feet - platpiedoj; flat out wrong - tute malprava; flat-panel - platekrana; flat panel display - plata ekrano; flat rate - ununura tarifo; flat screen - plata ekrano; flat screen TV - platekrana televidilo; flat wrong flat-out wrong - tute malprava; tute malprave; flat tax flat tax rate - unusola impostprocento; a council flat - municipa sociala apartamento; average wages have remained flat over the past twenty years - medianaj salajroj stagnis en la pasintaj dudek jaroj

flatbed - platformo

flatboat - platboato

flatly - kategorie; firme; akre; senkondiĉe; neŝanceleble; senesprime; sensprite; malvigle

flatmate - kunluanto

flatness - plateco

flatten - alniveligi kun la tero; platigi; platiĝi; ebenigi; ebeniĝi; glatigi; glatiĝi; malŝveligi; malŝveli; flatten out - ebeniĝi; ebenigi

flatter - flati; galanti al; esti galanta; esti bone alaspekta al; favori; flatter oneself - flati al si; we were flattered that the president treated us as equals - ni estis flatitaj pro tio, ke la prezidanto traktis nin kiel samrangulojn; flattering - gerundio kaj participo de "flatter"; flata; flatema; bone alaspekta

flatterer - flatemulo

flattery - flat(ad)o; flataĵo

flatulence - furzado

flaunt - fanfaroni pri; pavi pri; parade elmontri; paradi en; paradi per

flauntingly - fanfarone; paveme; parademe

flavor flavour - gusto; gustigi; spici; aromigi; atmosfero etoso; add flavour to a drink - aromigi trinkaĵon; flavoring flavouring - gerundio kaj participo de la verbo "flavor", "flavour"; gustigi; gustigaĵo

flavorful flavourful - gustoplena

flavorless flavourless - sengusta

flavorsome flavoursome - spica

flaw - difekto; difekteto; neperfektaĵo; manko; malpraveco

flawed - misa; malprava; difekta; erara; neperfekta; mankohava

flawless - perfekta; sendifekta

flawlessly - perfekte; sendifekte

flax - lino; flax seed - linsemo

flaxen - linkolora; palblonda; flaxen hair - palblonda hararo; flaxen-haired - palblondhara

flaxseed - linsemo(j); flaxseed oil - linsema oleo

flay - akre kritiki; senhaŭtigi

flea - pulo; flea market - pulbazaro

fleck - makuleto

fled - preterito kaj participo de "flee"

fledging - elnestiĝi; elnestiĝo

fledgling - novnaskita; novebakita; komencanta; birdido

flee - fuĝi; fuĝi de; fuĝi el; forfuĝi de; forfuĝi el; forkuri de; forkuri el; forsavi sin de; flee in disorder - pelmele diskuri; pelmele forkuri; flee into exile - fuĝi en ekzilon; flee on foot - forkuri

fleece - lanaro; lana; laneca; ŝaflano; ŝaflana; hararo; haraĵo; pripluki; fleece-lined - lane subŝtofita; lanece subŝtofita

fleeciness - laneco

fleecy - lana; laneca; lankovrita; ŝaflana; vilŝtofa

fleet - aro; arego; floto; ŝiparo; veturilaro; aviadilaro; fleet-footed - flugpieda; Fleet Street - la londona gazetaro

fleeting - momenta; eta; ..eta; efemera; efemere; pasanta; vanta; nedaŭra; (nur) pasa; preterkura; fleeting character - efemereco; fleeting glance - ekrigardo; fleeting look - ekrigardo; fleeting nature - efemereco; a fleeting thing - momenta afero; efemera afero; vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas

fleetingly - momente; efemere; (nur) pase; preterkure

Fleming - flandro

Flemish - flandra; la flandra (lingvo); flandrano; flemish-speaker - flandralingvano; Flemish-speaking - flandralingvana

flesh - karno; flesh and blood flesh-and-blood - el karno kaj sango; to flesh out - ampleksigi; disvolvi; detali; doni detaladon al; al ... doni detaladon; flesh wound - supraĵa vundo; in the flesh - fizike; enkarniĝinta

fleshy - karneca; karnodika; dikkarna

fleur-de-lis - lilifloro

flew - preterito de la verbo "fly"

flex - fleksi

flexibility - fleksebleco; adaptiĝemo; elfleksiteco; supleco; elasteco

flexible - fleksebla; fleksiĝema; adaptiĝema; kurbiĝema; kurbigebla; elasta; flexibile work practices - variigeblaj laborkondiĉoj

flexibly - flekseble

flexitime - variigebla laborhoraro

flexor - fleksoro

flick - filmo; fingroklaki; fingroklako; eksvingi; eksvingo; ekbati; ekbato; flick away - forigi per fingroklako; flick one's hair - ekforpuŝi la hararon; flick knife - risorta poŝtranĉilo; flick of the wrist - ekmoveto de la pojno; flick through - trafoliumi; chick flick - filmo pri la vivoj de urbaj fraulinoj

flicker - flagri; flagreti; flagreto; flagretado; bruleti; fulmeti tremeti

flier - flugfolio

flight -

flugo; flugado; flight attendant - flugstevardo; flugstevardino; flight characteristics - flugkarakterizoj; flight data recorder - flugregistrilo; flight deck - pilotejo; flugferdeko; flight log - flugloglibro; flight simulator - flugsimulilo; flight speed - flugrapido; flight training - trejnado de pilotoj; flight training school - pilota lernejo; black box flight recorder - registrilo de flugparametroj "nigra skatolo"; take the first flight out - forflugi kiel eble plej frue
fuĝo; forfuĝo; amas-elmigrado; ..aro; flight of capital - fuĝo de kapitaloj; flight of stairs - ŝtuparo; perono; flight of steps - ŝtuparo; perono; vico da ŝtupoj; four flights up - kvar etaĝojn supre; capital flight - kapitalfuĝo;

flighty - kaprica; flirtema; facilanima; malserioza

flim flam flim-flam flimflam - ĉarlatanaĵo; blago; trompo

flimsiness - malsolideco; nesolideco; malforteco; delikateco

flimsy - malsolida; malforta; rompiĝema; delikata; flimsy excuse - malforta sinpravigo

flinch - timeme sin retiri; retiriĝi; flinch from doing something - timi fari ion

fling - ĵeti; fling away - forĵeti; fling down - deĵeti; fling open - ĵetmalfermi; fling out - elĵeti

flint - siliko; silikŝtono; flint and steel - fajrilo

flintstone - siliko; silkŝtono

flip - transturni; transturno; transturniĝi; transturniĝo; flip a coin - decidi per monĵeto; flip chart - papertabulo; flip-flop - opiniŝanĝo; ŝanĝi sian opinion; sinkontraŭdiro; sin kontraŭdiri; eldiri jen iun opinion, jen malan; inversiĝo; returniĝo; zorio; flip-flop sandals - zorioj; rimensandaloj; flip-flopper - ŝanceliĝulo; flip over - transturni; transturniĝi; flip phone flip-phone - klaptelefono; flip side - inversa flanko; flip through - rapide trafoliumi; nezorge ( papilie) trafoliumi

flipflop - opiniŝanĝo; ŝanĝi sian opinion; zorio; flipflop sandals - zorioj; rimensandaloj

flipflopper - ŝanceliĝulo

flipflopping - esti ŝanceliĝulo; ŝanĝi sian opinion

flippant - frivola; malserioza; indiferenta; malrespekta; impertinenta

flippantly - frivole; malserioze; indiferente; malrespekte; impertinente

flipper - naĝilo

flipside - inversa flanko

flirt - flirti; koketi; flirtulino; koketulino; flirt with someone - flirti kun iu; koketi kun iu; flirt with something - ludi kun io; sin amuzi per io; sin amuzi farante ion; diletanti pri io; flirt with danger - defii la danĝeron; flirt with an idea - koketi kun si pri iu ideo

flirtation - flirt(ad)o; koketado

flirtatious - flirtema; koketa

flirtatiously - flirteme; kokete

flit - transkuri; delikate, kaprice flugeti flirti; flit about - papiliumi

float - sur akvo flosi; flosigi; flosilo; en la aero ŝvebi; alŝvebi; flago flirti; proponon; iniciaton) iniciati; lanĉi; proponi; veturilo ornamita paradveturilo; float along - flosadi; float free - forflosi; float in the air - ŝvebi en la aero; float line - flosillineo; float a plan - proponi planon; a suggestion floated by N - sugesto proponita de N; floating dock - flosanta doko; flosdoko; ripardoko; floating exchange rate - fluktua kurzo; floating point - glitkomo; floating population - fluktuanta loĝantaro; floating-point - glitkoma; floating voter - nedecidinta voĉdononto

flock - ..aro; ŝafaro; birdaro; grego; paŝtataro; preĝejanaro; zorgataro; amase veni; flock back - amase reveni; flock in their thousands - milope svarmi; flock of ... - ..aro; flock of birds - birdaro; flock of sheep - ŝafaro; flock to .... - amase veni al ...; flock together - kungregiĝi; birds of a feather flock together - kun kiu vi festas, tia vi estas

floe - glaciplato

flog - skurĝi; vipi; vergi; flog a dead horse - vane penadi; aliĝi al perdita afero; melki virkapron; tordi ŝnurojn el sablo; flog off - forvendi

flood - inundo; inundi; esti inundita; diluvo; kaskado; superakvego; superakvi; superakviĝi; superverŝi; superbordiĝi; superŝuti; superŝutiĝi; ondi

flood barrier - kontraŭinunda baraĵo; flood control - inundolimigo; flood-control - inundolimiga; flood defences - kontraŭindundaj defendiloj; flood-hit - indundita; to flood in - enŝutiĝi; complaints flooded in about ... complaints flooded in over ... - plendoj enŝutiĝis pri ...; flood out onto the streets - torenti sur la stratojn; flood plain - inundebenaĵo; flood prevention - la prevento de inundoj; flood-tide - fluso; flood toll - inundaj mortigintoj; flood victims - viktimoj de la inundo; help could be on the way for flood victims - - helpo povus baldaŭ alveni por viktimoj de inundoj; flood waters - inundakvoj; white-capped flood waters - saumantaj inundakvoj; floods could be on the way - inundoj povus baldau veni; at the flood on the flood - dum la fluso
bring the memories flooding back - reveki torenton da memoroj; come flooding back - torente reveni; to experience flooding - esti trafita de inundo; flash flooding - subitaj inundoj; the authorities appear to have done nothing to prevent further flooding - ŝajnas, ke la respondeculoj ankoraŭ faris nenion por malhelpi pliajn indundojn; the South of England is at risk of flooding - inundoj minacas la tuton de suda Anglio inundoj minacas la tutan sudan Anglion

floodgate - kluzo

floodlight - verŝlumilo

floodplain - inundebenaĵo

floodwaters - inundakvo

floor - etaĝo; planko; tero; fundo; aŭskultantaro; floor of the stock exchange - negochalo de la borso; floor tile - kahelo; floor trader - borsonegocisto; dance floor - dancareno; face down on the floor - vizag-al-tere sur la plafono; cross the floor - politika sistemo voĉdoni kun rivala partio; aliĝi al rivala partio; give the floor to someone - doni la parolon al iu

floorboard - plankotabulo

flop - malsukceso; malsukcesi; malprosperi; fiasko; fiaski; peze eksidi; lasi sin fali sur ..n; ekpendi; balanciĝi; flop about - balanciĝadi

flophouse - tranoktejo

floppy - fleksebla; malrigida; mola; balanciĝanta; kiu balanciĝas; komputila disketo; floppy disk - komputila disketo; floppy ears - pendoreloj; floppy hat - mola ĉapelo

flora - vegetaĵaro; flaŭro; flora and fauna - flaŭro kaj faŭno

floral - flora; floral bouquet - bukedo; floral pattern - floraĵoj; floral theme flora motivo

Florence - Florenco

Florentine - florenca

florid - ruĝa; ruĝiĝinta; tro ornamita; florid complexion - ruĝa vizaĝo; ruĝvizaĝa

Florida - Florido; the Florida Keys - la Floridaj Rifoj; Florida Strait, Florida Straits - Florida Markolo

florist - floristo

floss - dentfadeno; uzi dentfadenon; purigi la dentojn per dentfadeno; flossed - preterito kaj participo de "la verbo "floss"; purigita per dentfadeno; flossing - gerundio kaj participo de la verbo "floss"; uzado de dentfadeno; purigo de la dentoj per dentfadeno

flotation - suprenforto

flotilla - floteto

flounder - barakti; ŝanceliĝi; fleso(j); flesaĵo

flour - faruno

flourescent - fluoreska; flourescent tube - fluoreska lampo

flouride - fluorito; fluorido

flourish - vigli; prosperi; elkreski; aktivi; bone evoluinta; svingi; svingo; floradi; ornama subskribmaniero parafo; muzika fanfaro; flourishing - gerundio kaj participo de "flourish"; vigla; prospera; prosperanta; floranta

flout - malobei; spiti

flow - fluo; flui; alfluo; alflui; enfluo; flow back into ... - reflui en ..n; flow in enflui; flow of traffic - cirkulado; flowing - gerundio kaj participo de la verbo "flow"; flua; vasta; vesto flirtanta

flowchart - organigramo

flower - floro; flori; flower bed - florbedo; flower pot - florpoto; flower show - florekspozicio; flowering and fruiting - ekflorado kaj ekfruktado

flowery - flora; floreca

flown - participo de la verbo "fly"; flags flown at half mast - flagoj duonhisitaj; flown home - rehejmenigita aviadile; hejmenfluginta

flu - gripo; flu case - kazo de gripo; flu jab - kontraŭgripa inokulo; flu-like - griposimila; flu outbreak - ekapero de gripo; flu pandemic - gripa pandemio; flu season - gripa sezono; flu shot - kontraŭgripa inokulo; kontraŭgripa inokulaĵo; flu strain - stamo de gripo

flub - fuŝi

fluctuate - fluktui; variadi; ondiĝi; ondiĝadi; jen ..as, jen ..as

fluctuation - fluktuado; variado

fluency - fluparoleco; bona scipovo; bona regado

fluent - flua; fluparola; bone regi; bone scipovi; fluent English - fluparola anglalingvo; flua anglalingvo; speaks fluent English - estas flua angleparolanto; fluent in English - flue parolas la anglan

fluently - flue

fluff - lanugo; ventaĵo; fuŝi

fluffy - lanuga

fluid - fluido; fluidaĵo; fluida; flua; ŝanĝiĝanta; glata; fluid ounce - likva unco

fluidity - flueco; fluideco; glateco

fluke - hazardo; balena lobo de la vosta naĝilo; ankra ŝpato; Trematoda distomo

flulike - griposimila

flummox - perpleksigi; konsterni

flummoxed - perpleksa; ne kapabli respondi; konsterni

flung - participo de la verbo "fling"

flunk - (ekzamenon; kurson) ne trapasi; ne sukcesi trapasi

flunky - lakeo

fluoresce - fluoreski

fluorescence - fluoresko

fluorescent - fluoreska

fluoride - (HF) fluorido

fluorine - (F) fluoro

flurried - agiti; agitiĝi

flurry - ekbolo; agitiĝo; agiti; interpuŝiĝo; pelado; ekblovo; neĝadeto; ekturniĝo

flush - flulavi; tralavi; tralavigi; ellavi; forlavi; verŝadosono; ekruĝiĝo; ekruĝiĝi; ruĝeto; ekruĝo; samnivele; ekflugigi; flush out - ion aŭ iun kaŝitan malkovri; elkuŝejigi; purigi per akvo flulavi; tralavi; ellavi; forlavi; flush something down the toilet - flulavi ion en la necesejon; flush the lavatory, flush the toilet - flulavi la necesejon; flush with cash - havi abundon da mono

flute - blovinstrumento fluto; arkitekturo kanelaĵo; kaneli; fluted - kanelita; fluting - kanelaĵo

flutter - tremeti; tremetado; flirti; flirto; flirtado; flirtigi; tremeti; veteto; flugeti; papiliumi; flugilojn flugilbati

flux - fluo; alfluo; alfluanta; fluktuado; tajdo fluso; por lutado lutaĵo; fiziko flukso; the party's position on this question is in flux - la pozicio de la partio pri ĉi tiu demando fluktuas

fly -

flugi flugi; flugigi; sagi; transporti ..n aviadile; konduki ..n aviadile; fly ash - flugcindro; fly back - reflugi; bumerangi; risortiĝi; fly by - preterflugi; fly-by - superflugo; fly-by-wire - de elektronika flugstirado; fly home - hejmenflugi; fly in - flugalveni; liveri aviadile; fly in from ... - flugalveni de ...; fly in supplies - liveri provizojn aviadile; fly into ... - flugalveni al ...; frakasiĝi kontraŭ ..n; kolizii kun ...; flugi en ..n; fly off - desalti de; fly out to ... - flugi al ...; fly over - transflugi; fly past fly-past - aerparado; flugparado; aviadila parado; saluta superflugo; the youngest pilot ever to fly solo around the world - la plej juna piloto kiu iam ajn flugis sole ĉirkaŭ la mondo; fly south - flugi suden; ability to fly - flugebleco; catch a flight - enaviadiliĝi; suriri aviadilon; flugi; flying - preterito kaj participo de la verbo "fly"; fluga; aviado; aviada; flying bishop - episkopo-vizitisto; flying boat - flugboato; flying doctor - fluganta kuracisto; flying doctor service - aerambulanca servo; flying machine - aerveturilo; flying school - pilota trejnejo; flying start - sukcesa komenco; flying hours - flughoroj; flying saucer - fluganta telero; flying suit - aviadista kombineo; flying time - flugtempo
insekto fly - Musca muŝo; fly swat fly swatter - muŝbatilo; fly-whisk - muŝpelilo; bot fly - Oestrus ojstro; catch a fly - kapti muŝon; dragon fly dragon-fly - Libellula libelo; idiotismo a fly in the ointment - tubero en la afero; hoko en la ezoko;
flago hisi; flirti; navigi sub; fly the flag - hisi la flagon; a flag flies over la town hall - flago flirtas supre de la urbodomo; all our ships fly the national flag - ĉiuj niaj ŝipoj navigas sub la nacia flago;
aliaj frazoj fly in the face of earlier promises - rekte kontraŭdiri la antaŭajn promesojn; fly into a rage - ekkoleregi; fly off the shelves - fulme vendiĝi; that idea will never fly - tiu ideo nepre ne populariĝos;
vesta pantalonfendo;

flyby - superflugo

flycatcher - Muscicapidae muŝkaptuledo

flyer - fluganto; flugfolio

flyleaf - blanka librofolio; libera duono de ŝirmofolio; flugfolio

flyboy - aviadisto

flyer - flugfolio; prospekto; aviadisto

flyleaf - ŝirmopaĝo; ŝirmofolio

flyover - por aŭtomobiloj aŭtoponto; fare de aviadiloj aerparado; flugparado; aviadila parado

flypast - aerparado; flugparado; aviadila parado

flyswat flyswatter - muŝfrapilo

flyway - flugvojo

flywheel inercirado

FO[redakti]

foam - ŝaŭmo; ŝaŭmi; foam at the mouth - ŝaŭmi pro furiozo; foaming - gerundio kaj participo de la verbo "foam"; ŝaŭma

foamless - senŝaŭma

foamy - ŝaŭma; ŝaŭmanta

fob - poŝhorloĝa ĉeno; FOB - afranke sur ŝipon; fob watch - poŝhorloĝo kun ĉeno

fob off - fobbed off with a pat on the back - kontentigita per nura gratula frapeto sur la dorson

focal - fokusa

focus - fokuso; fokusiĝo; fokusi; enfokusigi; enfokusigi la atenton; enfokusiĝi pri; koncentro; koncentri; koncentri sin; koncentriĝo; koncentriĝi; focus group focus-group - opinisonda grupo; focus on a topic - koncentriĝi pri iu temo; koncentriĝo pri iu temo; enfokusiĝi pri iu temo; emfazi iun temon; let us focus on our common ground - ni koncentrigu pri tio, kion ni havas komune; the focus is on solving the problem - emfazata estas kiel solvi la problemon; the campaign will focus much more on domestic issues - la fokuso de la kampanjo estos multe pli pri enlandaj demandoj; focused focussed - preterito kaj participo de la verbo "focus"; laŭcela; alcela

fodder - paŝtaĵo; furaĝo; fodder rack - rako

foe - malamiko

foetal - feta

foetus - feto

fog - nebulo; nebuliĝi; fog bank - nebulamaso

fogbank - nebulamaso

foggier - pli nebula

foggiest - plej nebula

fogginess - nebuleco; nebulaĵo

foghorn - nebulkorno

foggy - nebula; nebulega; nebuleta; nebuliĝi; nebuli; Foggy Bottom - Vaŝingtono

foible - misfareto

foie gras - grashepataĵo

foil - malhelpi; malsukcesigi; fiaskigi; malebligi; fuŝigi; vanigi; tavoleto; folio; reliefigulo (je); (iun) reliefigi; rapiro; foiled - preterito kaj participo de la verbo "foil"; malsukcesa; fuŝa; foiled assassination attempt - malsukcesinta atenco

foist - trudi

fold - faldi; faldiĝi; faldo; volvi; volvo; likvidiĝi; ŝafejo; ŝafaro; frataro; protekto; -obl-; 'geologia' falto fold in - enigi; fold one's arms - krucigi la brakojn fold one's hands - interplekti la manojn; fold-out table - faldebla tablo fold up - kunfaldi; fold-up - kunfaldebla; refaldebla; output increased nine-fold - la produktado naŭobliĝis; a nine-fold increase in productivity - naŭobla pliiĝo de la produktado; naŭobliĝo de la produktado; with folded arms, with arms folded - kun krucigitaj brakoj; folded around ... - volvita ĉirkaŭ ...; can be folded back - estas balge faldebla; folded hands - kunmetitaj manoj; folded round ... - volvita ĉirkaŭ ...; folding chair - faldebla seĝo; folding - gerundio kaj participo de la verbo "fold"; faldebla

folder - teko; paperujo

folderol - bela bagatelo; idiotaĵo

foldout - disfaldebla; elfaldebla; faldebla folio

foliage - foliaro; foliaĵo

foliation - foliiĝo

folio - folianto; foliego

folk - homoj; popola; popol..; folk hero - popola heroo; folk magic - popolmagio; folk music - popolmuziko; folk song - popolkanto; folk tale - popolrakonto; city folk - urbanoj; urbanaro; English folk - angloj; folks - gesinjoroj; personoj; homoj; ..uloj; geamikoj; Folks, I have an announcement to make - Karaj, mi devas fari anoncon; folks like you - gesinjoroj kiel vi; different strokes for different folks - kiom da homoj, tiom da gustoj; you folks - vi; vi, gesinjoroj; vi, geamikoj

folkloric - folklora

folksinger - popolkantisto

folksinging - popolkantado

folksong - popolkanto

folktale - popolrakonto

follicle - foliklo

follow - sekvi; sekvi post ...; postiri ..n; esti la postsekvanto de; postkuri; spuri; gvatsekvi; spionsekvi; observi; spekti; teni sin informita pri; interesiĝi pri; sciiĝi pri; esti adepto de; esti disĉiplo de; laŭiri; kompreni; rezulti; obei; plenumi; karieron, profesion sin dediĉi al ...

follow someone around - sekvi iun ĉien; follow behind - sekvi; follow one's conscience - obei sian konsciencon; follow someone's example - fari same kiel iu; follow in someone's footsteps - sekvi ies paŝojn; follow in the footsteps of someone - sekvi la paŝojn de iu; follow hard on the heels of ... - sekvi tuj post ...; follow in the wake of ... - sekvi post ...; sekvi la ekzemplon de ...; follow a lead - sekvi spuron; follow the lead of someone - sekvi la ekzemplon de iu; follow someone's lead - sekvi ies ekzemplon; follow the money - spuri la monon; follow orders - obei ordonojn; observi ordonojn; plenumi ordonojn; follow someone's reasoning - kompreni ies klarigon; kompreni ies argumenton; follow suit - fari la samon; fari same; follow through - plenumi tion; efektive fari tion; follow through on a promise - plenumi promeson; follow the traces - sekvi la spurojn; follow the trail - sekvi la vojon; follow up - plutrakto; plutrakti; plutrakta; plukontrolo; plukontrola; plukontroli; pluprizorgo; pluprizorga; pluprizorgi; plukontakto; plukontakta; plukontakti; plua; plua trakto ( ... kontrolo; ... prizorgo ... kontakto); posta; posta trakto ( ... kontrolo; ... prizorgo ... kontakto); poste trakti ( ... kontroli; ... kontakti; ... prizorgi; posttrakto; posttrakta; posttrakti; postkontrolo; postkontrola; postkontroli; postprizorgo; postprizorga; postprizorgi; postkontakto; post kontakta; postkontakti; daŭre trakti ( ... kontakti; ... prizorgi; ... kontroli; daŭrigo; daŭriga; postkuraca; plukuraca; sekvi; ..n sekvi per ...; sekv..; postinta; postintaĵo; postonta ..ontaĵo; fadenero; samtema respondo; samteme respondi; samtemresponda; follow-up - plutrakta; plukontrola; pluprizorga; plukontakta; posttrakta; postkontrola; postprizorga; postkontakta; daŭriga; postkuraca; plukuraca; sekvinta; sekvonta; samtemresponda; follow-up treatment, followup treatment - postoperacia kuracado; posta kuracado; what was to follow - tio, kio sekvos; there will be a dinner followed by dancing - estos ĉefmanĝo post kiu sekvos dancado; do you like to follow the lives of the rich and famous? - ĉu vi ŝatas sciiĝi pri la vivoj de riĉuloj kaj famuloj?
following - gerundio kaj participo de la verbo "following"; sekvantaro; aliĝintaro; fervorularo; Facebook abonantaro; just self-defence in the form of war could only be acknowledged under the following conditions - justan sindefendon en la formo de milito oni povus agnoski nur sub la jenaj kondiĉoj; on the following day - la sekvantan tagon; following is the text of the message - sekvas la teksto de la mesaĝo; installation can be carried out by any of the following methods - oni povas fari la instaladon per iu ajn el la sekvantaj metodoj; (on) the following morning - la sekvan matenon; la sekvintan matenon; following the pattern established - laŭ la modelo establita; the police obtained CCTV footage following which the suspects were arrested - la polico akiris videosekvencon el gvatkamerao kaj post tio la suspektatoj estis arestitaj; a phone call was received following which eight fire engines rushed to the scene - post kiam telefonvoko estis ricevita, ok fajrestingaj kamionoj rapidiris al la brulego; the High Court dismissed her plea following which she appealed to the Supreme Court - la Supera Kortumo malakceptis ŝian pledon, sekve ŝi apelaciis al la Supera Kortumo; in the following year - en la posta jaro; N developed a cult following - ĉe N kolektigis arda fervorularo

follower - sekvanto; disĉiplo; adepto; aliĝinto; partiano; ..ano; ..isto; skolano; followers - pluralo de "follower"; sekvantaro; Facebook abonantoj

followup - plutrakto; plua trakto; plukontrolo; plua kontrolo; posta kontrolo; pluprizorgo; plua prizorgo; posta prizorgo; plukontakto; plua kontakto; posta kontakto; daŭrigo; sekvintaĵo; sekvontaĵo; interreta forumo fadenero; samtema respondo

folly - malsaĝeco; malsaĝaĵo; senprudenteco; frenezaĵo

foment - inciti

fond - ŝati; emi; al ... plaĉi; ami; ama; amanta; amema; (el)kora; kares(em)a; fond affection - tenera amemo; fond greetings - varmajn salutojn; fond farewell - varman adiaŭon; ameman adiaŭon; fond hopes - karaj esperoj fond memories - karaj memoroj; fond reminiscence - amema rememoro; sopira rememoro; fond of ... - ŝati ..on; emi ..i; al ... plaĉas ..i; ami ..i

fondest - plej kara

fondle - karesi; fingrumi; seksa fitrakto fipalpi

fondly - ŝate; ame; fondly remember - karmemori

fondness - amemo; ameco; amo; korinklino; emo; inklino; ŝato; a fondness for ... - emo al ..o; emo ..i; inklino ..i

font - fonto; tiparo; presliteraro; benitakvujo); sanktakvujo; font size - tipara grado; font view - tipara vido

food - manĝaĵo; manĝajoj; nutraĵo(j); food aid - nutraĵa helpo; Food and Agriculture Organisation Food and Agriculture Organization - Organizaĵo pri Nutrado kaj Agrikulturo; food and drink - manĝaĵo kaj trinkaĵo; Food and Drug Administration - Usona Administracio pri Nutraĵoj kaj Medikamentoj; food and lodgings - manĝoj kaj loĝo; food and shelter - manĝaĵo kaj ŝirmejo; food bank - nutraĵbanko; food basket - korboj da manĝaĵoj; food can - nutraĵujo; nutraĵa ladskatolo; food chain - nutroĉeno; figurasence hierarkio; food costs - kostoj de manĝaĵoj; food coupon - porciokupono; nutroasista kupono; food crisis - nutrokrizo; food critic - gastronomia kritikisto; food crop -0 nutrokultivaĵo; food deficit - nutraĵa deficito; food exports - eksportoj de nutraĵoj; nutraĵeksportoj; food for thought - pripensendaĵoj; konsiderendaĵoj; food grade plastic - nutraĵsekura plasto; food grain - nutrogreno; food imports - importoj de nutraĵoj; nutraĵimportoj; food industry - nutraĵindustrio; nutraĵa industrio; food insecurity - nutraĵa malsekureco; food items - nutraĵoj; food lover - frandemulo; food miles - la transportdistanco de manĝaĵoj; food packaging - nutraĵaj pakumoj; food pantry - nutraĵbanko; food parcel - pakoj da nutraĵoj; food prices - la prezoj de nutraĵoj; food processer - ilo kuira muelilo; entreprenoprilaboranto de nutraĵoj; food producer - produktisto de nutraĵoj; produktanto de nutraĵoj; food production - la produktado de nutraĵoj; food products - nutraĵoj; food ration - manĝoporcio; food riot - malsatotumulto; food safety - la sekureco de nutraĵoj; food safety standards - normoj pri la sekureco de nutraĵoj; food scraps - manĝrestaĵoj; food security - la nutrosekureco; food self-sufficiency - memsufiĉeco je nutraĵoj; food service(s) - nutroservoj; food service employees, food service workers - dungitoj de rapidmanĝejoj; food shortage - nesufiĉo de nutraĵoj; food situation - situacio pri nutraĵoj; food stamps - nutraĵkuponoj; food supply - provizo de nutraĵoj; food systems - nutraĵsistemoj; food tin - nutraĵujo; nutraĵa ladskatolo; food waste - manĝorubo; food web - manĝoreto

foodborne - foodborne illness - nutra toksiĝo

foodgrain - nutrogreno

foodie - frandemulo

foodlover - frandemulo

foodstuff - nutrovaro

fool - tromp; erarigi; tromplogi; delogi; cerboŝtopi; malsaĝulo; malprudentulo; stultulo; stulta; bufono; bufoni; pajaco; sensenculo; fool around - arlekanadi; bufonadi; fool someone into thinking something - trompe kredigi ion al iu; fool-proof - neerarema; the king's fool - la bufono de la reĝo; fooling around - arlekanado; bufonado

foolhardiness - troriskemeco; tromaltimo; tromaltimeco

foolhardy - troriskema; tromaltima

foolish - malsaĝa; malsaĝe; malprudenta; malprudente; stulta; stulte; sensenca; sensence

foolishly - malsaĝe; malprudente; stulte; sensence

foolishness - malsaĝeco; malsaĝaĵo; malprudenteco; malprudentaĵo; stulteco; stultaĵo; idiotaĵo; frenezaĵo

foolproof - neerarema; nepre sukcesa

foosball - tablofutbalo

foot - piedo; mezurunuo: 30 centimetroj futo(j); a foot and a half - kvardek kvin centimetroj; foot and mouth, foot and mouth disease, foot-and-mouth, foot-and-mouth disease - afta febro; foot-dragging - prokrastado; a foot in the door - kojno; a foot of snow - unu futo da neĝo; 30 centimetroj da neĝo; a foot of water - unu futo da akvo; 30 centimetroj da akvo; foot soldier foot-soldier - infanteriano; piedsoldato a foot wide - unu futon laŭlarĝe; 30 centimetrojn laŭlarĝe

footage - filmitaĵo

football - pilko piedpilko; ĉiu sporto ludata per piedpilko piedpilkado; tiu formo de piedpilkado regata de FIFA futbalo; futbala; futbalista; football anorak - kolektanto de futbalfaktetoj; football association - futbala asocio; football boot - futbalŝuo; D coasts to football championship - teamo D facile gajnas piedpilkan ĉampionecon; football club - futbalklubo; football coach - piedpilka trejnisto; football fan - piedpilkamanto; futbalamanto; football field - futbalkampo; piedpilka kampo; football finals - piedpilkaj finaloj; football game - piedpilka matĉo; football match - futbala matĉo; futbala partio; football player - futbalisto; piedpilkisto; football star - futbala stelulo; piedpilka stelulo; football team - futbalteamo; futbala teamo; piedpilka teamo; Football World Cup - Monda Pokalo de Futbalo; American football - piedpilkado laŭ usonaj reguloj; rugby football - rugbeo

footballer - futbalisto; piedpilkisto

footbridge - ponteto; piedira ponto; piedira ponteto; piedponto; piedirponto; paŝponto

footer - paĝopiedo

footgear - piedvestoj

foothills - antaŭmontoj

foothold - piedtenejo

footie - piedpilkado

footing - bazo; fundamento; stato; kondiĉo; nivelo; rilato(j); piedteno; piedtenejo; on an equal footing - sur bazo de egaleco; sub kondiĉoj de strikta egaleco; egalrajta; egalrajte

footnote - piednoto

footpad - vojrabisto; vojbandito

footpath - trotuaro

footprint - piedsigno; spuro

footsoldier - infanteriano; piedsoldato

footsore - piedlaca

footstep - paŝo; piedsigno; paŝosigno

footstool - piedbenketo

footwear - piedvestoj; footwear industry - ŝuindustrio

footy - piedpilkado

fop - dando

foppery - dandeco

foppish - dandeca

foppishness - dandeco

for - por; por tio; por ke ... ..u; por la okazo de; por iri al; por veturi al; rekompence por; kompense por; kontraŭ; kostas; dum; jam dum; en la daŭro de; ĉar; pro; pro tio, ke ...; pro ..ia; en la nomo de; en lia (ktp) nomo; komisiita de; komisiite de; pri; po; al; de; laŭ; ĉe; ke, ... ..u; ..ota(j); ĝis; tiel, ke ..u; cele al; favore al; anstataŭ; kvankam

monsumo; interŝanĝo this fabric sells for five dollars a metre - ĉi tiu ŝtofo kostas kvin dolarojn por unu metro; for a high (a low) price - kontraŭ alta (malalta) prezo a check ( a cheque) for fifty dollars - ĉeko por kvindek dolaroj; an eye for an eye - okulon pro okulo
pro iu kialo admiration for her beauty - admiro pri ŝia beleco; my reason for going - la kialo ( la motivo) de mia foriro; there can be no cause for complaint - povas esti neniu kialo por plendi ... motivo por plendi; for fear of the dark - pro timo pri la mallumo; for form's sake - kiel nura formalaĵo; for lack of food - pro manko de nutraĵo; a country famous for its wines - lando fama pro ĝiaj vinoj; jump for joy - gojsalti; imprisoned for theft - malliberigita pro ŝtelo; I can't sleep for the cold - mi ne povas dormi pro la malvarmeco; you'll feel much better for it - vi poste sentos vin multe pli bona; he was named Zechariah for his father - oni nomis lin Zeharja, laŭ la nomo de lia patro; for the simple reason that ... - nur pro tio, ke ...; simple pro tio, ke ...
tempo; distanco; sezonoj for ever and ever - por ĉiam kaj eterne; for less than a year - dum malpli ol unu jaro; for many centuries - dum multaj jarcentoj; for many weeks - dum multaj semajnoj; de antaŭ multaj semajnoj; for many years - jam de multaj jaroj; dum multaj jaroj; de antaux multaj jaroj; multjare; multjara; for many years now - jam dum multaj jaroj; visitors will enjoy the statues for many years to come - estontaj vizitantoj ĝuos la statuojn dum multaj jaroj; go home for Christmas - reveni hejmen por pasigi Kristnaskon; stay in Spain for the summer - pasigi la someron en Hispanio; for one hour - dum unu horo; walk for ten kilometres - piediri dek kilometrojn; I stayed there for three weeks - mi restis tie dum tri semajnoj; mi restis tie tri semajnojn; I travelled through Australia for three months - mi vojaĝis tra Aŭstralio dum tri monatoj; mi vojaĝis tra Aŭstralio tri monatojn; for most - por la plimulto; por plimulto de ...; for most of ... - por la plimulto de ...; dum la plejparto de ...; dum preskaŭ la tuta ..o; for most of that time - dum la plejparto de tiu tempo; for most of the past decade - dum la pliparto de la pasinta jardeko; for most people - por plimulto; for only a few months - nur kelkajn monatojn; dum nur kelkaj monatoj; for several years - de kelkaj jaroj; jam de kelkaj jaroj; dum kelkaj jaroj; ĝis post kelkaj jaroj; I haven't spoken to them for years ( ... for several years) - mi ne estas parolinta al ili de multaj jaroj (de kelkaj jaroj); for some decades - dum kelkaj jardekoj; their first parliamentary majority for 23 years - ilia unua parlamenta plimulto en 23 jaroj; an appointment for tomorrow at two o'clock - rendevuo je la dua horo morgaŭ; the Nobel Prize for 2010 - la Premio Nobel de 2010; the meeting was arranged for Saturday afternoon - estis decidite okazigi la kunvenon je sabato posttagmeze; I was tall for my age - proporcie al mia aĝo, mi havis altan staturon; it's time for me to go - mi nun devas foriri
por iu celo aŭ persono; cele al go for a walk - iri promeni; have no time for rest - ne havi tempon por ripozi; go home for Christmas - reveni hejmen por pasigi Kristnaskon; stay in Spain for the summer - pasigi la someron en Hispanio; money for books - mono por libroj; shorts for summer - somera ŝorto; articles for sale - varoj vendotaj; a claim for damages - kompenspostulo; the struggle for existence - la lukto por ekzisti; I looked at them for an explanation - mi rigardis ilin por ke ili klarigu; die for freedom - morti por la libereco; run for one's life - forkuri por sin savi; I'm all for the plan - mi tutkore favoras la planon; an enquiry for the purpose of establishing what happened - enketo por konstati tion, kio okazis; for a rainy day - por eventuala bezono; use a chair for support - uzi seĝon kiel apogilo; people sometimes risk their lives for the sake of earning a living - homoj foje riskas siajn vivojn por perlabori sian vivtenon; for the sake of brevity, I shall only mention one result - por esti konciza, mi mencios nur unu rezulton; sacrificing efficiency for the sake of aesthetics - foroferi efikecon favore al la estetiko; for the sake of our fellow-citizens - por la bonfarto de niaj sampatrianoj; bonfare al niaj sampatrianoj; to talk just for the sake of talking - paroli nur pro la ĝuo de parolado; for the sake of clarity - por esti klara; por ke la afero estu klara; my mother knitted a sweater for our daughter - mia patrino trikis ĵerzon por nia filino; leave for New York - ekiri al Novjorko; our experts are there for that that's what our experts are for - ni havas niajn fakulojn por tio; ĉi tial ni havas niajn fakulojn; the chemical balance must be adjusted for the water to stay at its best - oni devas alĝustigi la kemian ekvilibron por ke la akvo restu de la plej bona kvalito
aliaj frazoj in this country, "hotel" is an informal name for a bar - en ĉi tiu lando, "hotelo" estas neformala nomo por drinkejo; oh, for a cold drink - ho, se mi havus malvarman trinkaĵon; he was tall for a man of that time - li estis escepte altastatura viro en tiu epoko; for all the progress they've made, you would think they'd only just started - se juĝi laŭ ilia ĝisnuna progreso, oni kredus ke ili apenaŭ komencis; for all his faults, he's basically a good man - malgraŭ siaj multaj misfaroj, li estas fundamente bona viro; I have a taste for fast food - rapidmanĝoj plaĉas al mi; mi havas guston por rapidmanĝoj; I have a dislike for fast food - rapidmanĝoj ne plaĉas al mi; I don't know, and I don't care for that matter - mi ne scias, kaj cetere tio ne interesas min; there were protests in America, Australia, New Zealand and all over the free world for that matter - Estis protestoj en Usono, Aŭstralio, Nov-Zelando, kaj efektive ĉie en la libera mondo; so much for that problem - plua problemo solvita; for every bad person there are many good ones - por ĉiu malbonulo estas multaj bonuloj; for example - ekzemple; we take it for granted that if the technology is new, it must be better - ni antaŭsupozas ke, se la teknikaro estas nova, ĝi nepre estas pli bona; I was mistaken for my brother - oni erare kredis ke mi estas mia frato; it is important for me to do this - gravas al mi, ke mi faru ĉi tion; it is easy for me to do that - tion fari estas facile por mi; for my birthday, my parents gave me some money - je mia naskiĝtago, miaj gepatoj donis monon al mi; for my part or as for me - miaflanke koncerne min; For one thing, - Ekzemple,; ĉar, interalie,; ĉar, ekzemple,; Unu kialo estas tio, ke; choose someone for president - elekti iun kiel la prezidanton; a substitute for rubber - anstataŭo por kaŭĉuko; the member for Raglan - la deputito por Raglan; I have no talent for singing - mi ne havas talento por kantado; I know how to dress for the cold - mi scias kiel min vesti kontraŭ la malvarmeco; for the police to have arrived late is unusual - la malfrua alveno de la polico estis nekutima; if it had not been for your help, I might not have managed - se mi ne havus vian helpon, povus esti ke mi ne sukcesus; They refused my request. That's gratitude for you! - Ili rifuzis mian peton. Kia nedankemo!; if it were not for you I might have failed - sen via helpo povus esti ke mi malsukcesus; what can I do for you? - kion mi povas fari por vi?; kiel mi povas servi vin?; per kio mi povas servi vin?; milk is good for your health milk is good for you - lakto estas saniga

fora - forumoj

forage - furaĝi; prifuraĝi; furaĝo; traserĉi

foray - invado; atako; sturmo; rabirado; razio

forbade - malpermesis

forbear - ne tion faru; ne ..u; ĉesi ..i; forlasi ..on; sin deteni; sin deteni de ..o

forbearance - indulgo; toleremo; tolerado

forbearing - gerundio kaj participo de "forbear"; indulgema; tolerema; multpacienca

forbid - malpermesi; forbid smoking - malpermesi fumadon; forbid a child sweets - malpermesi al infano sukeraĵojn; forbid a person from doing something - malpermesi ke iu fari ion; malpermesi al iu fari ion; I forbid you to have anything to do with that group - mi malpermesas al vi havi rilaton kun tiu grupo; I forbid you to have anything more anything further to do with that group - mi malpermesas al vi plu havi rilaton kun tiu grupo; God forbid! - Dio ne volu tion!; God forbid that that should happen! - Dio ne volu ke tio okazu!; forbidden - participo de "forbid"; malpermesita; malpermesite; malpermesata; malpermesate; ne estas lica; to be forbidden sweets - esti malpermesata manĝi sukeraĵojn; forbidden fruit - malpermesita frukto; many job categories are forbidden to them - al ili estas malpermesate okupiĝi pri sepdek laborkategorioj; forbidding - gerundio kaj participo de "forbid"; minaca; malsimpatia; fortimiga; forbidding clouds - minacaj nuboj

forbore - preterito de "forbear"

forby - kvarrada motorciklo

force - forto; fortulo; potenculo; politika forto; perforti; perforto; devigi ..n ..i; devigi al ... ..i; trudi ..n al; altrudi ..n al; eltrudi; truddevigi; eltordi el ... ..on; penetrigi; tutforte enpuŝi; rompe malfermi; tutforte enpuŝi; kontraŭvole ..i; armea taĉmento; trupo; kommandotrupo; soldataro; polica policistaro

force back - repuŝi; repuŝegi; force a suspect to confess ... into confessing - truddevigi suspektaton konfesi; force a confession - eltrudi konfeson; force the door force the door open - rompe malfermi la pordon; force down - puŝegi malsupren; force-feed - trudnutri; a force for good - pozitiva forto; force a hand into a glove - tutforte enpuŝi manon en ganton; force a lock - rompe malfermi seruron; force majeure - kazo de superforto; the force of an original work - la forto de originala verko; the forces of nature - la fortoj de la naturo; force someone to be silent - truddevigi iun esti silenta ( ... silenti); force someone to do something - devigi iun fari ion; force a smile - kontraŭvole rideti; a force to be reckoned with - forto kun kiu oni devas kalkuli; force up - puŝegi supren; force one's views upon others - altrudi siajn opiniojn al aliuloj; force one's way through a crowd - trabati al si vojon tra homamaso
by through force of numbers - per la nombra supereco; by force of arms - per la forto de armiloj; by force of arms - per la armita forto; by force of circumstance by force of circumstances - vole-nevole; devigite; by main force - per bruta forto; come into force - ekvalidiĝi; a driving force - motoro; from force of habit - pro delonga kutimo; in force - homamaso amase; out in force - amasiĝi; come out in force - amase veni; validi efektivigita; (kiu) efektiviĝis; observata; kiu(j) validas; kiu(j) estas promulgita(j) join forces - sin alianci; labor force labour force - laborforto; laborantaro; dungitantaro; remain in force - daŭre validi; resort to force - sin turni al perforto; the Royal Air Force - la Brita Aerarmeo; the storm grew in force - la ŝtormo plifortiĝis; the United States Armed Forces - la Usona Armeo; use force to open a door - perforte malfermi pordon
forced - preterito kaj participo de la verbo "force"; malvola; kontraŭvola; malgraŭvola; pretervola; perforta; I was forced to conclude that I was mistaken - mi estis devigita konkludi, ke mi eraras; forced-feeding - trudnutrado; forced labor, forced labour - trudlaboro; servuto; forced landing - urĝa surteriĝo; forced march - streĉita marŝo; forced marriage - trudita geedziĝo; forced smile - kontraŭvola rideto; give a forced smile - kontraŭvole rideti
forcing - gerundio kaj participo de la verbo "force"; bombs fell near the company's offices, forcing production down into the cellars - bomboj faladis apud la sidejo de la firmao, kio devigis ke la produktado estu farata en la subetaĝo; klimata akcelado

forcefeed - ŝtopnutri

forceful - forta; fortega; plenforta; tutforta; truda

forcefully - forte; fortege; plenforte; tutforte; kontraŭvole; malvole

forcemeat - farĉo; farĉaĵo

forceps - forcepso(j)

forcible - perforta

forcibly - perforte

ford - transvadi; vadejo

fordable - transvadebla

fordism - fordismo

fore - antaŭe; fore and aft - antaŭe kaj malantaŭe; the fore part of a ship - la antaŭo ( antaŭaĵo; antaŭparto) de ŝipo; to the fore - plej konsiderinda; bring to the fore - reliefigi; come to the fore - leviĝi

forearm - antaŭbrako

forebear - praulo

foreboding - antaŭtimo

forecast - prognozo; prognozi; high winds do not necessarily forecast a hurricane - fortaj ventoj ne nepre prognozas uraganon; forecast the future - prognozi la estontecon; the forecast is for fine weather - oni prognozas belan veteron; a forecast of next year's economic trends - prognozo pri la ekonomiaj tendencoj de la sekvonta jaro; forecasts predict ... - prognozoj antaŭvidas ..n; extended forecast - longatempa veterprognozo; the weather forecast for tomorrow - la veterprognozo por morgaŭ; forecasting - gerundio kaj participo de la verbo "forecast"; prospektivo

forecaster - prognozisto

foreclose - ekzekucii hipotekon; ekzekucii garantian rajton; sekvestri garantiaĵon; konfiski domon; konfiski nemoveblaĵon

foreclosure - hipoteka ekzekucio; sekvestrado; konfisko de domoj; konfisko de nemoveblaĵoj

forecourt - antaŭkorto

foredoomed - kiu nepre malsukcesos; (nepre) malsukcesonta

forefather - prapatro

forefront - avangardo; antaŭirantoj; antaŭo; avano

foregoing - supra; ĵusa

foregone conclusion - antaŭvidebla konkludo

foreground - unua plano; in the foreground - sur la unua plano

forehead - frunto

foreign - fremda; fremdlanda; fremdlingva; el fremduloj; alilanda; eksterlanda; eleksterlanda; pri eksterlandaj aferoj; el eksterlando; malpropra; ekzotaĵo; a foreign body - fremdaĵo; foreign-born - eksterlande naskita; naskita eksterlande; foreign capital - urbo eksterlanda ĉefurbo; financo eksterlanda kapitalo; a foreign car - eksterlanda aŭto; a foreign correspondent - eksterlanda korespondanto; foreign currency - fremda valuto; a foreign country - fremda lando; foreign descent - eksterlanda(j) deveno(j); foreign exchange - fremdaj valutoj; foreign exchange reserves - rezervoj de fremdaj valutoj; foreign firms - fremdaj firmaoj; foreign interests - fremduloj; fremdaj influoj; eksterlandaj firmaoj; foreign investment - eksterlandaj investoj; eksterlanda investado; fremdaj investoj; a foreign language - fremda lingvo; foreign-made - fabrikita eksterlande; foreign matter - fremdaĵo; the Foreign Ministry the Foreign Office - la Ministerio pri Eksterlandaj Aferoj; foreign policy - la eksterlanda politiko; the Foreign Secretary - la Ministro pri Eksterlandaj Aferoj; a foreign power - fremda regno; foreign soil - fremda tero; deceit was foreign to his nature - la trompo estis fremda por li; foreign tourists - eksterlandaj turistoj; foreign trade - la internacia komerco

foreigner - fremdulo; eksterlandano; alilandano; aligentulo

foreknowledge - antaŭscio

foreman - skipestro

foremast - antaŭa masto

foremost - plej eminenta; plej antaŭa; plej grava; sur la unua plano

forensic - jurmedicina; jura; ĝisfunde analiza; forensic examination - jurmedicina ekzameno; forensic medicine - la jurmedicino; forensic pathologist - jurmedicinisto; polica patologo

forensics - la jurmedicino

forepart - antaŭo; antaŭaĵo; antaŭparto

foreperson - skipestro

foreplay - seksa antaŭludo

forerunner - antaŭulo; antaŭveninto; antaŭsigno; aŭguro

foresaw - preterito de "foresee"

foresee - antaŭvidi; antaŭscii; aŭguri; forsee the future - antaŭvidi la estontecon; I forsaw that we would be able to finish the task - mi antaŭvidis ke ni povos kompletigi la taskon

foreseeable - antaŭvidebla; for the foreseeable future - dum la antaŭvidebla estonteco

foreshadow - antaŭsigni; antaŭfiguri

foreshorten - prezenti laŭ oblikva perspektivo

foresight - prudento; antaŭscio; klarvido

forest - arbaro; forsto; abiarbaro; pinarbaro; densejo; densa amaso; forest animals - arbaraj bestoj; forest fire - arbara incendio; a forest of cranes - densa amaso de arganoj; lost in the forest - perdita en la arbaro

forestall - antaŭmalhelpi; antaŭhaltigi; antaŭforigi

forested - arboriĉa

forester - forstisto

forestry - forstumo

foretaste - aŭguro; antaŭsigno; antaŭgusto

foretell - aŭguri; antaŭsigni

forethought - antaŭpenso; prikalklulo

foretoken - antaŭsigni

foretold - aŭguri; antaŭsigni

forever - (por) ĉiam; senĉese; eterne; forever alone - eterne sola; we use methods that have been around for forever and a day - ni uzas metodojn kiuj ekzistas de ĉiam; shopping before a weekend can take ( take you) forever and a day - butikumado antaŭ semajnfino foje daŭras por ĉiam kaj eterne; putting the matter off forever and a day - prokrasti la aferon ĝis la fino de la tempo ( ... por ĉiam kaj eterne) forever and ever - ĉiam kaj eterne; they're forever texting - ili senĉese sendas tekstmesaĝojn; this good weather will not go on forever - la nuna bela vetero ne daŭros por ĉiam; it takes forever to realise a dream - la realigo de revo daŭras por ĉiam kaj eterne; it takes forever to send e-mails with large attachments - longega tempo necesas por sendi retpoŝtaĵojn kun grandaj kunsendaĵoj; it takes forever to register for classes - registri por klasoj postulas longegan tempon; lots of power is useless if it takes forever to recharge the battery - estas senutile havi multe da kureno se oni devas longege atendi por reŝargi la baterion; it takes forever to dry because this material is very porous - ĝi sekiĝas treege malrapide ĉar la materialo estas tre pora

forewarn - antaŭsciigi; forewarned is forearmed - homo avertita, duone savita

foreword - antaŭparolo

forex - fremda valuto; forex rate - kurzo de fremda valuto

forfeit - rezigni; fordoni; malgajni; kompense perdi; kompensa perdo; esti senigita je ..o; forfeit one's driver's licence - esti senigita je sia stirpermesilo; pay a forfeit - pag kompenson

forfeiture - kompensa perdo

forge - krei; krei al si; formi; realigi; efektivigi; metalindustrio forĝi; forĝejo; forĝforno; dokumenton falsi; forge a sword - forĝi glavon; forge a check (... a cheque) - falsi ĉekon; forge ahead - antaŭeniri; avanci; vetkuro pasi al la fronto; forge ahead with one's work - antaŭenigi sian laboron

forger - falsinto; falsisto; forĝisto

forgery - monfalsado; falsado; falsaĵo

forget - forgesi; malmemori; mallerni; forget it, forget about it - forgesu tion; ne gravas; nedankinde; forget about them! - forgesu ilin! forget-me-nots Miozoto neforgesumino; forget one's own interests for the sake of the public good - flankenmetu siajn proprajn interesojn favore al la publika bono; don't forget to pay your rent - ne forgesu pagi vian lupagon; don't forget to mention me to your family - nepre transdonu miajn bondezirojn al viaj familianoj; I'm in charge here and don't you forget it - la ĉefo ĉi tie estas mi, kaj nepre ne forgesu tion; let's forget what happened - ni formetu la aferon en la keston de forgeso; I will never forget shaking the President's hand - mi neniam forgesos kiam mi manpremis al la prezidanto; before I forget, let me give you my new phone number - antaŭ ol mi forgesos, mi donu al vi mian novan telefonnumeron; you can forget about going to the movies! - vi rezignu viziti la kinejon!; And you can forget about dessert, there are perfectly good apples in the kitchen - Kaj deserto ne necesas, ĉar vi havas tute bonajn pomojn en la kuirejo; And you can forget about leaving a voicemail - I never set it up when I bought the phone - Kaj ne provu registri voĉmesaĝon - mi ne instalis tion post kiam mi aĉetis la telefonon; in this model, you can forget about the clutch - en ĉi tiu modelo, vi povas ignori la kluĉpedalon; make people forget what happened - forgesigi al la publiko tion, kio okazis; riding up to your room, you can forget about corny elevator music - suprenirante al via ĉambro, vi neniam aŭdos banalan liftan muzikon; forget other languages, Arabic is the one to learn - for kun aliaj lingvoj, estas la araba kiun vi devus lerni

forgetting - gerundio kaj participo de "forget"; la forgeso; aren't you forgetting something? - vi forgesis ion, ĉu ne?
forgot - preterito de "forget"; I forgot my keys - mi forgesis miajn ŝlosilojn; I forgot that I had an important appointment this afternoon - mi forgesis ke mi havas gravan rendevuon hodiaŭ posttagmeze; I forgot to put out the garbage - mi forgesis elpreni la forĵetaĵon
forgotten - participo de "forget"; I have forgotten your address - mi forgesis vian adreson; haven't you forgotten something? - vi forgesis ion, ĉu ne?

forgetful - forgesema

forgettable - forgesinda

forgive - pardoni; ŝuldon nuligi; forgive - nuligi; forgive a debt - nuligi ŝuldon; forgive an insult - pardoni insulton; forgive and forget - pardoni kaj forgesi; forgive me, but haven't we met before? - pardonon, ĉu ni ne antaŭe renkontiĝis?; forgive me for keeping you waiting - pardonu al mi ke mi devigis vin atendi; forgive your enemies - pardonu viajn malamikojn

forgiven - participo de "forgive"; you could be forgiven for thinking the age-old tradition of tilling land is dying out - estus pardoninde kredi, ke la antikva tradicio de terplugado formortas; the team's supporters could be forgiven for feeling sceptical - estus pardoninde se la subtenantoj de la teamo sentas skeptikon
forgiving - participo kaj gerundio de "forgive"; pardonema; indulgema; grandanima; a forgiving nature - pardonema naturo; indulgema naturo

forgiveness - pardono; pardonemo; ask forgiveness ask for forgiveness - peti pardonon

forgo - rezigni; oferi; senigi al si; abnegacii al si

forgot - forgesis

fork - forko; forkego; vojforko; forkiĝi; the road forks at the river - la vojo forkiĝas ĉe la rivero; a fork in the road - vojforko; the forks in a wheel - la forkoj de rado; la radforkoj; a fork of lightning - zigzago da fulmo; fork out - pagi; elspezi; elbursigi; fork out for repairs to the car - pagi por ripari la aŭton; fork our fifty euros for repairs to the car - pagi 50 eŭrojn por ripari la aŭton; a hay fork - forkego; a table fork - forko; a tuning fork - sonforketo; forked - preterito kaj participo de la verbo "fork"; forked lightning - zigzaga fulmo

forklift - levĉaro; ĉarelo; forklift operator - levĉaristo; forklift truck - levĉaro; ĉarelo

forlorn - soleca; solula; forlasita; senespera; malgaja; malgajaspekta; mizera; dezerta

forlornly - malgaje; malgajaspekte

form -

verbo formi; formiĝi; aperi; montriĝi; fari; konsistigi; fondi; starigi; establi; form an alliance - sin alianci; form a bowl out of clay - formu bovlon el argilo; form the clay into a bowl - formu la argilon en bovlon; form a crust - krustiĝi; form a federation - federiĝi; forming a government took longer than expected - formi registaron okupis pli da tempo ol atendite; form a line - laŭvice stari; laŭvice atendi; form an opinion - konkludi; form a skirimish line - malvolvi trupon tiraljore; a group of four artists formed ad hoc to present their own sculptures - grupo de kvar artistoj speciale formita por prezenti siajn proprajn skulptaĵojn form bad habits - adopti kutimaĉojn; tears formed in my eyes - miaj okuloj eklarmis; a plan formed in my mind - plano formiĝis en mia menso; icicles had formed on the roof - glacikonusoj estis formiĝintaj sur la tegmento; boiling water forms steam - bolanta akvo fariĝas vaporo; ideas that formed the mainstream of medieval thought - ideoj kiuj formis la ĉefan tendencon de la mezepoka penso; form up into pairs - viciĝu duope
substantivo formo; speco; tipo; modelo; figuro; kapableco; stato; konkursado; demandilo; demandaro; petilo; formularo; petformularo; enskribilo; aliĝilo; aliĝformularo; abonilo; letero; benko; klaso; lernojaro; lernojara; a dark form loomed out of the shadows - nigra figuro ekaperis el la ombroj; a devil in human form - diablo en la formo de homo; a rock in the form of a head - roko en la formo de kapo; all form and no substance - formo sen substanco; an application form - kandidata demandilo; fill in a form fill out a form - AMD TO JUST plenigi demandilon; form-fitting ĝustalfarita form-hugging - ĝustalfarita; form of address - alparolmaniero; form of expression - esprimformo; form of payment - pagmetodo; form without substance all form and no substance - formo sen substanco; form of worship - formo de kultado; pupils in the same form at school - lernejanoj de la sama lernojaro; good form - bona stato; bona kondiĉo; bona kapableco; la konveneco; to be in good form - esti en bona stato; esti en bona kondiĉo; good form requires expressions of sympathy - la konveneco postulas esprimojn de kunsento; in form and in substance - esence kaj forme; it's bad form to do that sort of thing - tiel fari estas malkonvene; my answer took the form of a question - mia respondo prenis la formon de demando; on present form - laŭ la nuna stato de la afero; the lower forms of life - la malsuperaj formoj de la vivo; to be in form to be on form - esti en pinta stato; to be in good form - esti en bona stato; esti en bona kondiĉo; to be in great form - esti en bonega stato; esti en bonega kondiĉo; to be off form to be out of form - esti en nebona kondiĉo; true to form - kiel kutime; kiel atendite; water in the form of steam - akvo en la formo de vaporo

formal - formala; solena; ceremonia; mezlerneja balo; a formal agreement - formala interkonsento; a formal call - formala vizito; a formal courtesy - formala ĝentilaĵo; formal dress - formala vesto; formal education - la formala edukado; a formal greeting - formala saluto; formal language - formala lingvaĵo; to be very formal with someone - rilati tre formale al iu

formaldehyde - CH2O formaldehido

formalisation formalization - formaligo

formalise formalize - formaligi; formalised formalized - preterito kaj participo de "formalise"/"formalize"; formala

formality - formalaĵo; solenaĵoj; go through the formalities - plenumi la formalaĵojn; legal formalities - juraj formalaĵoj; without formality - neformale

formally - formale; solene

format - formato; formati; aspekto; in large-type format - presita per grandaj literoj; tabloid format - klaĉgazeta formato; a talk show format - la formato de intervjua programo

formation - formado; formiĝo; estiĝo; fondiĝo; formacio; grupo; ..aro; fondo; starigo; kapabligo; farado; faraĵo; faritaĵo

formative - forma; the formative years - la jaroj dum kiuj formiĝas la personeco

formatter - formatilo

formative - kiu formis ..iajn ideojn; kiu formis ..iajn opiniojn

former - siatempa; antaŭa; unua(j); malnova; iam; iama; tiama; ĝistiama; eks..; eksa; Britio gimnaziano en la ..a lernojaro; former husband (wife) - eksedzo (eksedzino); former president - eksprezidanto; former pupil - ekslernanto; my former self - mia antaŭa memo; a former US president - eksa prezidanto de Usono; the former Soviet Union, the former USSR - eks-Sovetunio; former star - eksa stelulo; a shadow of his former self - nur ombreto de la estintulo; sixth-former - gimnaziano de la finaj lernojaroj

formerly - siatempe; antaŭe

formic acid - HCOOH; CH2O2 formiata acido

formica - formikao; plastolameno

formidable - fortega; impona; grandega; peniga; timiga; timinda

formidably - impone; fortege

formula - formulo; kombinaĵo; pulvorigita bebolakto; the molecular formula C4H10' - la molekula formulo C4H10; a formula for making the perfect salad - formulo por fari la perfektan salaton; a formula for success - formulo por sukceso; Formula One - Formulo Unu; a magic formula - magia formulo; it's the perfect formula for holding the interest of viewers - jen la perfekta formulo ( kombinaĵo) por teni la atenton de spektantoj

formulae - formuloj

formulate - formuli; ellabori; redakti

formulation - formuliĝo; elfaro

fornicate - malĉasti

fornication - malĉastado

fornicator - malĉastulo

forsake - forlasi; lasi ..n en embaraso

forsee - vidu: "foresee"

forswear - forĵuri

fort - fortikaĵo; fuort(et)o; hold the fort - intertempe estri; intertempe direkti aferojn

forte - fortaĵo

forth - antaŭen; el; for;

and so forth - kaj tiel plu; and so on and so forth - kaj tiel plu, kaj tiel plu; back and forth - tien kaj reen; pendole; oscile; back-and-forth - oscilanta; go back and forth - iradi tien kaj reen; naveti; swing back and forth - oscili; pendoli; travel back and forth - veturi tien kaj reen; vojaĝi tien kaj reen; naveti; bring forth - naskigi; naski; aperigi; eligi; realigi; doni; elkreskigi; elirigi; the sea burst forth - la maro ekelpuŝiĝis
call forth - elvoki; come forth - eliĝi; draw forth a sword - elingigi glavon; from this day forth - ekde hodiaŭ; give forth - eligi; go forth and multiply - eliru kaj multiĝu; go forth into the world - eliri en la mondon; gush forth - ŝpruci; hold forth - deklami
pour forth - elverŝiĝi; put forth buds - eligi burĝonojn; let the earth put forth vegetation - kreskigu la tero verdaĵon; put forth a hand - etendi manon; send forth - sendig i; set forth - eksponi; shine forth - elbrili; show forth - elmontri; spew forth - elvomi; stretch forth your hand - etendu vian manon; summon forth - elvoki

forthcoming - okazonta venonta; okazonta; aperonta; estonta; baldaŭa; prezentita; proponita; a forthcoming book - aperonta libro the forthcoming presidential election - la venonta prezidentelekto; veni; esti ricevita; the money was not forthcoming - la mono ne venis; la mono ne estis ricevita; to be not forthcoming about a subject - ne doni sufiĉe da informo pri iu temo

forthright - honesta; sincera; senkaŝa; nesindetena

forthrightly - honesta; sincera; senkaŝa; nesindetena

forthwith - tuj; senplue

forties - la 40-aj jaroj; a woman in her forties - 40-iom-jarulino

fortieth - kvardeka

fortification - fortikaĵo; desfilitaĵo

fortified - preterito kaj participo de "fortify"; fortika; fortresa

fortify - fortikigi; fortigi; firmigi; desfili; fortify a city against attack - fortikigi urbon kontraŭ atako; fortify oneself against illness - fortigi sin kontraŭ malsano; fortified wine - fortikigita vino

fortitude - animforteco; eltenemo; kuraĝo; spiritforto

fortnight - du semajnoj; duonmonato; a fortnight ago - antaŭ du semajnoj; a fortnight ago today - du semajnoj antaŭ hodiaŭ a fortnight from today - du semajnojn post hodiaŭ; in a fortnight in a fortnight's time - post du semajnoj; Sunday fortnight - Dimanĉon, post du semajnoj; today fortnight - du semajnojn post hodiaŭ

fortnightly - duonmonata; duonmonate; dusemajna; dusemajne; a fortnightly periodical - duonmonata periodaĵo

fortress - fortreso; fortikaĵo; fortress state - fortresa ŝtato

fortuitous - hazarda

fortuitously - hazarde

fortunate - bonsorta; bonŝanca; feliĉa; favora; bonokaza; ..n favoras la sorto; I was fortunate in my choice of career - bonŝanca estis la elekto de mia kariero; I am fortunate in having wealthy relatives; I am fortunate that I have wealthy relatives; I am fortunate to have wealthy relatives; It is fortunate that I have wealthy relatives - bonŝance mi havas riĉajn parencojn; a fortunate omen - bona aŭguro

fortunately - bonŝance; bonsorte; feliĉe; bonokaze; per feliĉa hazardo; fortunately I have wealthy relatives - bonŝance mi havas riĉajn parencojn fortunately for me, the teacher was out - bonŝance por mi, la instruisto forestis

fortune - riĉaĵo(j); riĉeco; grandega sumo; monamaso; fortuno; fortuno; come into a fortune - heredi grandan riĉaĵon; cost a fortune - esti multegekosta; her face is her fortune - ŝia vizaĝo estas ŝia trezoro; fame and fortune - gloro kaj oro; Fortune favours the brave - kuraĝo ĉion atingas; the fortunes of war - la hazardoj de la milito; by good fortune - bonŝance; have the good fortune to ... - bonsance ..i; lose a fortune - perdi grandegan sumon; make a fortune - riĉiĝi; make a fortune in real estate - riĉiĝi per la aĉeto kaj vendo de nemoveblaĵoj; marry into a fortune - edzi(in)iĝi en riĉegan familion; seek one's fortune - serĉ fortunon; a small fortune a tidy fortune - nemalgranda sumo; spend a small fortune on stamps - elspezi nemalgrandan sumon por aĉeti poŝtmarkojn; tell fortunes - sortodiveni; tell someone's fortune - sortodiveni por iu; worth a fortune - grandvalora

forty - kvardek; forty-six - kvardek ses; forty-something - kvindek-iom-jarulo; the law has been amended forty times - la leĝo estas amendita kvardek fojojn; a deficit forty times higher than last year's - deficito kvardekoble pli alta ol tiu de la pasinta jaro; a forty-year-old factory worker - kvardekjaraĝa fabriklaboristo; the forty-year-old has two children - la kvardekjarulo havas du infanojn; I'm going to catch forty winks before going out - mi dormetos antaŭ ol eliri; in his early forties - iom pli ol kvardek jaraĝa

forum - forumo; diskutgrupo

forward - antaŭen; antaŭa; antaŭe (de); fronta; impertinenta; impertinente; malrespekta; malrespekte; pakaĵon plusendi; readresi; frajti; piedpilkisto avanulo; ordono al soldatoj Marŝ'! ; a forward contract - templima kontrakto forward-looking - orientita al la estonteco; a forward pass - antauenpasigo; forward slash - oblikvo; suprenstreko ( / ); forward something to someone - plusendi ion al iu; bring the date of the meeting forward - plifruigi la daton de la kunsido; from this day forward - ekde hodiaŭ; go forward - antaueniri; hurry forward - rapide antaŭneniri; in the spring, we move the clock forward an hour - en la printemo, ni antaŭenigas la horloĝojn je unu horo forwarding - gerundio kaj participo de la verbo "forward"; plusenda; frajta; forwarding address - plusenda adreso; forwards - prezenco de la verbo "forward"; antaŭen; avanuloj

fossick - dise serĉi; prospektori

fossil - fosilio; fosilia; fossil fuel - fosilia brulaĵo; fossil fuel industry - industrio de fosiliaj brulaĵoj; fossil life - fosiliaj vivaĵoj

fossilised fossilized - fosilia; fosiliiĝinta; fossilised remains fossilized remains - fosiliaj restaĵoj

foster -

nutri; flegi; kulturi; instigi; stimuli; kreskigi; antaŭenigi; progresigi; prosperigi; subteni; apogi; foster good relations between states - nutri bonajn rilatojn inter ŝtatoj; foster a hope - nutri esperon
prizorgi neplenaĝa(j)n zorgato(j)n; foster brother - laktofrato; foster care - la prizorgo de neplenaĝaj zorgatoj; hejmoj por neplenaĝaj zorgatoj; foster care placement - la loĝigo de neplenaĝaj zorgatoj; grow up in foster care - pasigi sian junaĝon en hejmo(j) por zorgatoj; placed in foster care - loĝigita en junulhejmo; loĝigita en hejmo por neplenaĝa(j) zorgato(j); foster carer - prizorganto de neplenaĝa(j) zorgato(j); foster a child - prizorgi neplenaĝan zorgaton; a foster child - neplenaĝa zorgato; foster daughter - zorgatino; foster family - familio prizorganta neplenaĝa(j)n zorgato(j)n; foster father - patroprizorganto de neplenaĝa(j) zorgato(j); foster home - hejmo por neplenaĝaj zorgatoj; junulhejmo; foster mother - patrinoprizorganto de neplenaĝa(j) zorgato(j); nutropatrino; foster parent - prizorganto de neplenaĝa(j) zorgato(j); foster sister - laktofratino; foster son - knabozorgato; fostering - gerundio kaj participo de "foster"; la prizorgo de neplenaĝa(j) zorgato(j); fostering and adoption - la prizorgo de neplenaĝa(j) zorgato(j), kaj adoptado

fought - preterito kaj participo de la verbo "fight"

foul - foul

fia; aĉa; a foul crime - fikrimo; foul language - sakraĵoj; foul-mouthed - fibuŝa; foul play - krimago; meet with foul play - esti viktimo de krimago; a foul traitor - fiperfidulo; foul weather - veteraĉo
odoro fetora; malbonodora; ranca; foul air - fetora aero; malbonodora aero; foul breath - malbonodora elspirado; foul odor foul odour - malbonodoro; foul smell - fetoro; malbonodoro; foul-smelling - fetora; malbonodora
malpurigi, malpureco polui; malpurigi; malpura; a river fouled with oil - rivero poluita ( malpurigita) de petrolo
de ŝnuro, reto impliki
sporto faŭlo; faŭli kontraŭ ...; faŭla; a foul ball - faŭla pilko; foul play - faŭlo; a foul shot - faŭla ŝoto
aliaj frazoj no bird fouls its own nest - ne kotas besto en sia nesto; to foul up - fuŝi; a foul-up - fuŝo; to cry foul - protesti; by fair means or foul - per flato aŭ per bato; to fall foul of something or someone - trafi en konflikton kun io aŭ iu

foulmouthed - fiparola

found -

fandi
fondi; starigi; establi; founded on ... - konstruita sur la bazo de ...; founding - gerundio kaj participo; fondiĝo; fonda; fondinta; founding chairman - fondinta prezidanto; founding fathers - fondintoj; founding figures - fondaj figuroj; founding member - fondinta membro; fonda membro; founding myth - fonda mito; founding treaty - fonda traktato; founding values - fundamentaj valoroj
preterito kaj participo de la verbo "find"; fondi; preterito kaj participo de la verbo "find"; found dead - trovita morta; trovita mortinta; found hanged - trovita pendumita; found guilty - juĝita kulpa; found not guilty found innocent - senkulpigita; juĝita senkulpa; found not guilty of (an offence) - senkulpigita pri la akuzo de (delikto); juĝita senkulpa pri la akuzo de (delikto); striking differences have been found in the composition of the flesh of farmed salmon - oni konstatis frapantajn diferencojn en la karno de komerce breditaj salmoj; a species found nowhere else - endemia specio

foundation - fundamento; fonduso; fondo; fondiĝo; starigo; establo; baza; bazo; komencanto; primara; kapitalo destinita por difinita celo fonduso; establejo kreita por socia celo fondaĵo; materiala bazo substrato; lay the foundations of a project - establi la bazon de projekto; the rumour is without foundation the rumour has no foundation in fact - la onidiro estas senbaza; foundation stone - bazangula ŝtono; angulŝtono; foundations - fundamentoj; fondusoj; bazoj; konstrufosaĵo; bazo de granda konstruaĵo bazamento

foundational - fonda; fondo..; foundational works of Western literature - fondaj verkoj de la okcidenta literaturo

founder - fondinto; alfundiĝi; alfundiri; subfali; perei; malprosperi; neniiĝi; founder member - fondinta membro; fondomembro; co-founder - kunfondinto

foundress - fondintino

foundry - fandejo

fount - fonto; presliteraro

fountain - fontano; fonto; fountain pen - fontplumo; drinking fountain - trinkakva fontano

fountainhead - ĉef-fonto

four - kvar; kvar-jara; four-by-four - veturilo 4x4; four-day - kvar-taga; four feet - kvar piedoj; kvar futoj; four fifths - kvar kvinonoj; four-fold - kvarobla; kvaroble; four foot - de kvar futoj; four-footed - kvarpieda; the Four Horsemen of the Apocalypse - la Kvar Rajdantoj de la Apokalipso; four-lane - kvarlena; four-leaf clover - kvarfolia trifolio; four-letter word - fivorto; four-man - kvaropa; four more times - pliajn kvar fojojn; four nines are thirty-six - kvaroble naŭ estas tridek ses; four o'clock in the morning - la kvara matene; four o'clock in the afternoon - la kvara posttagmeze; la 16a (horo); the four of spades - la pika kvaro; four-part - kvar-parta; four-party - kvaropa; kvar-partia; four-seater - kvarpersona; four-star - kvar-stela; four-storey four-story - kvar-etaĝa; four-stroke - kvarcikla; four-time - kvarobla; kvarfoja; four times - kvar fojojn; kvarfoje; kvaroble; four times more ... - kvaroble pli da ...; four times that of ... - kvaroble tiu de ...; four to six times lower than expected - inter kvaroble kaj sesoble malpli ol estis antaŭvidite; a four-way telephone conversation - kvarpersona telefona konversacio; elektokampanjo a four-way race - konkurso de kvar kandidatoj; four wheel drive - kvar-rada transmisio; kvar-rada stirado; four wheel drive vehicle four-wheel-drive vehicle - ĉiuterena veturilo; ĉiaterena veturilo; veturilo 4x4; ĵipo; kvar-rada transmisio; four-wheeler - kvarrada motorciklo; four-year - de kvar jaroj; four-year-old - kvarjarulo; kvarjarula; four-yearly - en ĉiu kvara jaro; by fours in fours - kvarope; on all fours - kvarpiede

fourfold - kvarobla; kvaroble; increase fourfold - kvarobliĝi

fours - vidu "four"

foursome - kvaropo

fourteen - dek kvar

fourteenth - dek-kvara; the Fourteenth Amendment - la dek-kvara amendo de la konstitucio

fourth - kvara; kvarono; de la kvara; the Fourth Estate - la gazetaro; la "Kvara Potenco"; Fourth of July - la 4-a de julio; the fourth leg of the race - la kvara etapo de la vetkuro; the Fourth of July - Usono la Tago de Sendependeco; fourth-quarter - de la kvara trimestro; de la kvara kvaronjaro; the fourth set - teniso la kvara serio; a fourth straight win - kvara gajno sinsekve; the fourth test against England - la kvara internacia matĉo kontraŭ Anglio; a fourth-year student - kvarajara studento; three fourths - tri kvaronoj

fourthly - kvare

fowl - koko; virkoko; kokino; kokaĵo; kokidaĵo; fowl-house fowl-run - kokejo; fowl yard - birdokorto

fowler - birdokaptisto; birdkaptisto

fox - Vulpes vulpo; trompi; fox cub - vulpido; fox hunt fox-hunt - vulpoĉaso; fox-hunting - vulpoĉasado; fox terrier - vulpoĉasa terhundo

foxhole - fusilista ŝirmejo

foxhound - vulpohundo

foxhunt - vulpoĉaso

foxhunting - vulpoĉasado

foxtail millet - Setaria italica italia setario

foxtrot - fokstroto

foxy - vulpa; vulpeca; vulporuĝa; mucida; seksloga

foyer - vestiblo

foyer - vestiblo

FR[redakti]

Fr - p.; pastro

fracas - interbatiĝo; tumulto

fracking - hidraŭlika fendado

fractal - fraktalo

fraction - iomete; iometo; (nura) parteto; (nura) porcieto; matematiko frakcio; ono; a fraction of a second too late - tro malfrue je frakcio de sekundo ( ... je ono de sekundo); a fraction too heavy - iomete tro peza; a fraction too much heat - iomete tro da varmo; I could only do a fraction of the work - mi povis fari nur iometon de la laboro

fractious - amara; kverelema; disputema; malpacema; malbonhumora; plendema; a fractious row - amara kverelo

fracture - ostrompiĝo frakturo; ostrompiĝo; kaŭzi ostrompiĝon frakturi; suferi ostrompiĝon frakturiĝi; fracture one's leg - suferi frakturon de la kruro; compound fracture - malfermita frakturo; simple fracture - fermita frakturo; alispecaj rompiĝoj fendo; fendi; fendiĝo; fendiĝi; a fracture in a pipe - fendiĝo en tubo

fragile - fragila; delikata; rompiĝema; rompebla; fendiĝema; tuŝotima; malfortika; a fragile vase - fragila florvazo; Fragile. Handle with care. - Fragila. Traktu zorgeme.; a fragile happiness - delikata feliĉo

fragility - fragileco; delikateco; delikata stato; rompiĝemeco; rompebleco; fendiĝemeco; malfortikeco

fragment - fragmento; fragmentigi; fragmentiĝi; diseriĝi; diserigi; peceto; parteto; lignero; defrapaĵo; rompaĵo; in fragments - fragmentigita; burst into fragments - esti ekfragmentigita; fragmented - preterito kaj participo de la verbo "fragement"; fragmenta

fragmentary - fragmenta

fragmentation - fragmentiĝo; fragmentiga; fragmentigo

fragrance - parfumo; bonodoro; aromaĵo; aromo

fragrant - bonodora; aroma; dolĉa

frail - malforta; febla; malfortika; kaduka; pereema; grow frail - febliĝi

frailty - malforteco; malfortikeco; kadukeco; pereemeco; eraremo

frame - kadro; latiso; skeleto; kadri; enkadrigi; formi; false kulpigi; ideon, proponon, rekomendon formuli; prezenti; strukturi; formi; de filmo filmero; frame someone for murder - false kulpigi iun pri murdo; frame grab - momentfoto; frame a law - ellabori leĝon; frame of mind - humoro; mensostato; frame of reference - referenckadro; frame-up - falsa kulpigo; framing - gerundio kaj participo de la verbo 'frame'

framework - kadro; kadra; kadraĵo; latiso; skeleto; pensokadro; agadokadro; framework agreement framework convention - kadroakordo; framework for action - agadokadro; framework law - kadroleĝo

franc - franko

France - Francio

franchise - koncesio; koncesii; voĉdonrajto; balotrajto; ĉenvendejo; ĉenbutiko; ĉenmazageno; franchise agreement - koncesia kontrakto; franchise holder - koncesiulo; grant a franchise to operate buses - doni koncesion por ŝofori aŭtobusojn; the parliamentary franchise - la parlamenta voĉdonrajto; la parlamenta balotrajto

franchisee - koncesiulo

franchiser - koncesiinto

franchisor - koncesiinto

Francis - Francisko; Francis Xavier - Francisko Ksavero

Franciscan - franciskano; franciskana

franco- franc-; Franco-American - franc-usona; Franco-British - franc-brita; the Franco-German frontier - la franc-germana landlimo; Franco-Italian - franc-itala; the Franco-Prussian War - la Franc-Prusa Milito

Franco - Francisco Franco (1892-1975); Franco's Spain - Hispanio en la epoko de Francisco Franco

Franconia - Frankio

Francophile - admiranto de ĉio franca

Francophilia - admiro al ĉio franca

Francophone - franceparolanta

Franglais - francangla

frank - malkaŝa; malkaŝema; nekaŝema; senartifika; nesindetena; sincera; senpudora; frank admission - sincera konfeso; frank discussion - nesindetena diskuto; frank exchange frank exchange of views - nesindetena diskuto; frank opinion - nesindetena opinio; sincera opinio; to be frank, ... to be frank with you, ... - sincerdire

frankenfood - genetike modifita(j) nutrajxo(j)

Frankenstein - - Frankenŝtejno

Frankfurt - Frankfurto

frankfurter - frankfurta kolbaso

frankly - sincerdire; sincerparole; por paroli sincere; mi devas konfesi, ke; sincere; malkaŝe; nekaŝeme; senartifike; nesindetene; senpudore; I frankly cannot say - sincerdire, mi ne scias

frankness - sincereco; malkaŝemeco

frantic - panika; fortege maltrankvila; fortege maltrankvili; urĝega; febra; entuziasmega; ĉiariskema; we were frantic about the children's safety - ni fortege maltrankvilis pri la sekureco de la infanoj; police received a frantic call - la polico ricevis urĝegan telefonvokon; frantic campaigning - febra kampanjado; frantic cheering - entuziasmega huraado; frantic with pain - suferi neelteneblan doloron; make frantic efforts - urĝege klopodi; frantically - fortege maltrankvile; urĝege; febre; entuziasmege; ĉiariskeme

Franz Joseph Land - la Lando de Francisko Jozefo

frat - de studenta societo; frat house - sidejo de studenta societo

fraternal - frateca; fratula; kamarada; kunfrata; fratula; komuneca

fraternally - adverba formo de "fraternal"; Fraternally yours - Samideane via

fraternity - frateco; frataro; universitata frataro

fratricidal - interna; intercivitana; interfamiliana; fratmurda; fratmortiga; de reciproka ekstermo

fratricide - fratmurdo; fratmortigo

fraud - fraŭdo; friponaĵo; trompisto; ĉarlatano; fraud case - kazo de fraŭdo; proceso pri fraŭdo; the fraud squad - kontraŭfraŭda taĉmento; fraud trial - proceso pri fraŭdo; a pious fraud - hipokritulo; religia ĉarlatano; to practice fraud - fari fraŭdojn; real estate fraud - nemoveblaĵa fraŭdo

fraudster - fraŭdinto; fripono; ĉarlatano

fraudulent - fraŭda; fraudulent claim - fraŭda pretendo

fraudulently - fraŭde

fraught - streĉa; zorgiga; maltrankvila; fraught with ... - ŝarĝita de ...; plena de ...; plagata de ...; fraught with danger - tre danĝera; plena de danĝero; plagata de danĝeroj; fraught with problems - ŝarĝita de problemoj; plena de problemoj; plagata de problemoj; fraught with risk - riskoplena; riskplena

fray - figurasence: disputo, polemiko batalo; teksaĵo disfadeniĝi

frazzle - burnt to a frazzle - karbigita; worn to a frazzle - elĉerpiĝinta; frazzled - elĉerpiĝinta

freak - anomalio; anomalia; anomalie; kaprica; kaprico; nenormala; nenormalaĵo; neprobabla; eksterordinara; escepta kazo; bizarulo; groteskulo; groteskaĵo; monstro; ...ema; ...emulo; ...maniulo; fanatikulo; obsedata pri; obsedato; freak accident - eksterordinara akcidento; freak of nature - aberacio; kaprico de la naturo; freak out - konsterni; konsterniĝi; freak people out - konsterni la publikon; freak show - groteskula spektaĵo; computer freak - komputilmaniulo; control freak - superregemulo

freakin' - malbenita

freakish - kaprica; nenormala; neprobabla; stranga; groteska; bizara

freaky - stranga; groteska; bizara

freckle - lentugo

freckled - lentuga

Frederick - Frederiko

free - libera; liberigi; liberigo por ...; elkarcerigi; senkatenigi; elkatenigi; malenfermi; malbloki; elligigi; emancipi; senpaga; senpage; senkosta; senkoste; fri; senokupa; vaka; vaki; laŭvola; laŭvole; libervola; memvola; propravola; sen..; senbara; malkaŝema; senĝena; malembarasi

libera, liberigi Free Angela Davis! - Liberigo por Angela Davis!; free a bird from a cage - liberigi birdon el kaĝo; free a country from oppression - liberigi landon de subpremo; have free access - havi liberan aliron; free and fair - libera kaj justa; free and open - libera kaj malferma; free association - psikologio libera asociado; free choice - libera elekto; free churches - liberaj eklezioj; free diving free-diving - libera subnaĝado; subnaĝado sen spiraparato; the free end of a rope - la libera ekstremaĵo de ŝnuro; free enterprise - la libera entreprenado; free-flowing - liberflua; give someone a free hand to do something - doni al iu plenan liberon por fari ion; have a free hand to do something - havi plenan liberon por fari ion; I'll be free in the afternoon - mi havos libertempon posttagmeze; mi ne estos okupata posttagmeze; free Internet access - senpaga retaliro; free kick - libera ŝoto; free market - libera merkato; libermerkata; free-market - libermerkata; de (la) libera merkato; de la ekonomio de la merkato; free movement - EU la libera cirkulado; free movement rules - EU reguloj pri libera cirkulado; free of responsibility - libera de respondeco; free radical - libera radikalo ; free the slaves set the slaves free - liberigi la sklavojn; free speech - la libera parolo; la libero paroli; despite the war, people were free to travel - malgraŭ la milito, oni povis libere vojaĝi; free trade - libera komercado; la komercliberismo; free-trade - liberkomerca; free trade agreement - akordo pri libera komercado; free trade zone - zono de libera komercado; a free translation - libera traduko; give free rein to something or someone - doni plenan liberon al io aŭ iu; malfermi la pordon al io aŭ iu; have very little free time - havi tre malmulte da libertempo; free up - liberigi; free will - la libera volo; vollibereco; get free - liberiĝi; elkateniĝi; elligiĝi; set free - liberigi; will you be free tomorrow? - ĉu vi havos libertempon morgaŭ?; freed - preterito kaj participo de la verbo "free"; freed from having to do something - liberigita de la neceso fari ion; liberigita de la devo fari ion
sen; senpaga free admission to university - senpaga akcepto de universitatoj; free and compulsory educayion - senpaga kaj deviga edukado; free health coverage - senkotiza sanasekuro; free admission for children - senpaga eniro por infanoj; free and easy - senĝena; free clinic - senpaga kuracistejo; free coffee - senpaga kafo; a free-for-all - senbrida konkurado; senbrideco; ĥaosa lukto; a life free from care - senzorga vivo; free of charge - senpage; senpaga; senkoste; senkosta; free of debt - senŝulda; kvita; free of snow - senneĝa; a free offer - senpaga oferto; free packing and delivery - senpaga pakumo kaj transporto; free pardon - senkondiĉa senkulpigo; free pass - senpaga bileto; figurasence senkondiĉa permeso; senkondiĉa senkulpigo; free publicity - senpaga publikeco; a free sample - senpaga provekzemplo; a free service - senpaga servo; get free advice - ricevi senpagan konsilon
aliaj frazoj free a desk of clutter - ordometi skribtablon a free agent - aŭtonomulo; free-fire zone - zono de laŭvola pafado; free gift - premio; there's no such thing as a free lunch - sole tiu manĝas kiu pagas; free on board - fri ŝipo; free oneself - liberigi sin; elvindiĝi; emancipi sin; free-range hens - subĉiele breditaj kokinoj; free-range eggs - ovoj de subĉiele breditaj kokinoj; you are free to do as you like - vi faru ( agu) laŭvole; vi faru ( agu) laŭplaĉe; feel free to use my phone - vi laŭvole uzu mian telefonon; which room do we have free? - kiu el niaj ĉambroj disponeblas; kiu el niaj ĉambroj ne estas okupata; the taxman won't be the only one making free with your money - ne nur estos la impostisto kiu regalos sin per via mono; are these seats free? - ĉu ĉi tiuj seĝoj estas disponeblaj?

freebie - senpagaĵo

freebooter - pirato; marodero

freediving - libera subnaĝado; subnaĝado sen spiraparato

freedman - liberigitulo; liberigita sklavo

freedom - libereco; libero; liberiĝo; freedom and liberty - liberiĝo kaj libereco; freedom of the will - la libereco de la volo; freedom fighter - batalanto por liberiĝo; freedom from fear - la liberiĝo de timo; freedom of action - la libero agi; freedom of association - la libero asociiĝi; freedom of belief - la religia libereco; freedom of choice - la libero elekti; freedom of competition - la libero konkurenci; freedom of conscience - la libereco de la konscienco; freedom of expression - libera sinesprimo; la libero sin esprimi; la libera parolo; la libero paroli; freedom of Information Act - la Leĝo por la Libereco de Informoj; freedom of movement - la libero cirkuli; freedom of opinion - la libero esprimi sian opinion; freedom of the city - honora civitaneco de la urbo; freedom of the press - la gazetara libereco; freedom of the seas - la libereco de la maroj; freedom of speech - la libero paroli; freedom of worship - la religia libereco; freedom to come and go - la libereco cirkuli; give slaves their freedom - doni al sklavoj ilian liberecon; liberigi sklavojn; have freedom to do what one likes - havi la liberon agi laŭvole; speak with freedom - libere paroli

freefall - libera falo; libere fali; senhalta malkresko

freehand - libermana; libermane

freehold - kvita proprieto

freelance - sendependa; labori kiel libera profesiulo; labori kiel sendependa profesiulo; labori kiel libera ..isto; a freelance - libera ..isto; freelance worker - libera profesiulo; sendependa profesiulo

freelancer - libera profesiulo; sendependa profesiulo; sendependa laboranto; libera ..isto

freely - libere; laŭvole; libervole; memvole; propravole; nedetenate; nelimigate; senbare; nebarate; malkaŝeme; senĝene; freely translated - libere tradukita; spend freely - libere elspezi

freemason - framasono; freemasons - framasonoj; la framasonaro

freemasonry - framasonismo

freer - pli libera; pli libervola; pli memvola; pli propravola; pli senbara

freest - plej libera; plej libervola; plej memvola; plej propravola; plej senbara

freestyle - liberstilo; liberstila; freestyle skiing - liberstila skiado; akrobata skiado

freethinker - liberpensulo

freeware - ĉiesaĵo

freeway - aŭtovojo

freewheel - rado de biciklo - idli

freeze - glaciiĝi; glaciigi; frosti; frostigi; frostiĝi; frosto; fridigi; haltigi; haltigo; paŭzigi; ĉesigi; ĉesigo; senmovigi; senmoviĝi; rigidiĝi; rigidigi; restrikti prezojn, salajrojn, restrikto de prezoj, salajroj frostigo; frostigi; fridigi produkton por konservi ĝin kongeli; komputilo blokiĝi; ordono Haltu!

freeze an account - frostigi konton; a freeze on a bank account - frostigo de bankokonto; freeze assets - frostigi aktivojn; freeze one's butt off - esti elmetata al frostaj temperaturoj; a freeze on production - ĉesigo de produktado; freeze out - ekskluzivi; freeze over - glaciiĝi; freeze out - ekskluzivi; freeze to death - frostmorti; price freeze - frostigo de prezoj; the drinking water system sometimes freezes up - la trinkakva sistemo foje glaciiĝas; water freezes at 0 degrees Celsius - akvo glaciiĝas je nul grado celsia
freezing - gerundio kaj participo de la verbo 'freeze'; freezing cold - glacia malvarmo; freezing rain - glacia pluvo; freezing point - la glaciiga punkto; freezing temperatures - frostaj temperaturoj; freezing works - buĉejo; below freezing - malpli ol nul grado; It's freezing! - Malvarmegas!; I'm freezing - Mi malvarmegas
froze - preterito de la verbo 'freeze'; his smile froze - lia rideto glaciiĝis; the wood froze to the ground - la ligno algluiĝis al la tero pro la frosto
frozen - participo de la verbo 'freeze'; frozen account - frostigita konto; frozen assets - frostigitaj aktivoj; frozen food - fridigitaj nutraĵoj; frozen funds - frostigita mono; frozen shoulder - adhera ŝultrokapsulito; I'm frozen stiff - mi malvarmegas; a frozen stream - glaciiĝinta rivereto; frozen with fear - rigidigita de timo; rents are frozen - lupagoj estas frostigitaj

freezer - fridujo; glaciujo; glacikesto; glaciŝranko; glacitenejo; de hejma fridujo kongelujo; industria kongelejo; freezer room - kongelejo

freight - frajti; frajto; frajtoprezo; freight car - frajtvagono; freight carrier - frajttransportisto; freight train - kargotrajno; air freight - aerfrajto

freighter - kargoŝipo; freighter spacecraft - kargokosmoŝipo; bulk freighter - ŝutvara ŝipo

French - franca; la franca (lingvo); franclingva; franclingve; the French - la francoj; the French border - la franca landlimo; French-born - denaske franca; denaska franco; French Canadian - franckanada; franckanadano; French curve - kurboŝablono; French dressing - salatsauĉo; French fries - terpomfritoj; French Guiana - Franca Gujano; French horn - franca korno; French kiss - langokiso; langa kiso; the French language - la franca lingvo; French-language - franclingva; French leave - foresti sen permeso French lessons - lecionoj pri la franca; French letter - kondomo; French navy - franca mararmeo; French oversas territories - eksterlandaj teritorioj de Francio; French polish - polituraĵo; polituri; the French Quarter - la Kvartalo de la Francoj; the French Revolution - la Franca Revolucio; French speaker French-speaker - franclingvano; French-speaking - franclingvana; the French state - la franca ŝtato; French toast - fritita pantranĉo; French window - fenestropordo all things French - ĉio el Francio; Anglo-French - anglo-franca; excuse ( pardon) my French - pardonu mian filingvaĵon; in fluent French - en fluparola francalingvo; speak French - paroli la francan (lingvon); paroli franclingve; speak fluent French - paroli flue la francan; translated from the French - elfrancigita

Frenchman - franco

Frenchwoman - francino

frenemy - perfida amiko

frenetic - furioza

frenzied - furioza; furioziĝinta; freneziĝinta; frenzied with grief - freneziĝinta pro kordoloro

frenzy - furiozeco; orgio; furoro; frenezeco; freneziĝo; a frenzy of delight - ĝoja frenezo; drive someone into a frenzy - furiozigi iun; a feeding frenzy - manĝfebro; sangavideco; in a frenzy - freneziĝinte; furioziĝinte; a murderous frenzy - murda furiozo; work oneself up into a frenzy - furiozigi sin

freon - klorfluorkarbono freono

frequency - ofteco; frekvenco; frequency band - frekvencbendo; frequency distribution - frekvenca distribuo; frequency modulation - frekvencmodulado; the frequency of earthquakes - la ofteco de tertremoj; frequency range - frekvencaro; the frequency with which a certain phenomenon is repeated - la ofteco, laŭ kiu iu fenomeno ripetiĝas; high frequency - altfrekvenco; altfrekvenca; low frequency altfrekvenco; altfrekvenca; with increasing frequency - pli kaj pli ofte; frequencies - frekvencoj; frekvencaro

frequent - ofta; vizitadi; a frequent customer - konstanta kliento; a frequent feature - oftaĵo; a frequent flyer - ofta fluganto; frequent flyer number - membronombro de programo por oftaj flugantoj; frequent flyer program frequent flyer programme - programo por oftaj flugantoj; at frequent intervals - regule; a frequent occurrence - oftaĵo; make frequent trips to London - ofte vojaĝi al Londono; frequent the gym - vizitadi la gimnastikejon; frequented - preterito kaj participo de la verbo "frequent'; trapasata; homplena

frequently - ofte; multfoje; frequently asked questions - oftaj demandoj

fresco - fresko

fresh - freŝa; freŝdata; nova; plia; plua; mallaca; fresh air - freŝa aero; pura aero; fresh as a daisy - vigla kaj verva; a fresh blow - plua bato; a loaf of fresh bread - freŝa panbulo; fresh breeze - malvarmetaj ventetoj; vigliga venteto; fresh butter - freŝa butero; fresh capital - fresha kapitalo; a fresh coat of paint - freŝa farbotavolo; fresh complexion - freŝa vizaĝhaŭto; fresh eggs - freŝaj ovoj; a fresh development - nova okazintaĵo; fresh election - rebalotado; a fresh election was called - rebalotado estis anoncita; fresh evidence - freŝaj indikoj; fresh from an overseas tour - ĵus reveninta de eksterlanda rondvizito; fresh handkerchief - freŝa naztuko; fresh news - freŝaj sciigoj; fresh out of college - nova diplomiĝinto de supera lernejo; fresh out of the oven - ĵusbakita; fresh paint - freŝa farbo; a fresh panic - denova paniko; fresh-picked strawberries - freŝe plukitaj fragoj; fresh produce - freŝaj legomoj kaj fruktoj; fresh recruits - freŝaj rekrutoj; a fresh round - nova serio; make a fresh start - fari freŝan komencon; a fresh twist - nova peripetio; fresh water - freŝa akvo; trinkakvo; sensala akvo; rivera akvo; light a fresh cigarette - ekbruligi novan cigaredon; an incident that is still fresh in my mind - okazintaĵo kiu ankoraŭ estas freŝa en mia menso

freshen - freŝigi; senodorigi; freshen up - refreŝigi sin

fresher - pli freŝa

freshest - plej freŝa

freshly - ĵus ..ita; nove; freŝe; freshly baked - freŝe bakita; freshly squeezed freshly-squeezed - freŝe elpremita

freshman - unuajara studento; unuajara; freshman year - unua lernojaro

freshness - freŝeco

freshwater - rivera; freshwater crayfish freshwater lobster - Astacus astacus kankro; kankraĵo; freshwater sunfish - Centrarchidae sunperkoj

freesia - Freesia frezio

fret - maltrankvili; bebo plendi; de muzikilo freto; fret over something, fret about something - maltrankvili pri io; Don't fret - Trankviliĝu

fretful - maltrankviliĝema; bebo plendema

Freudian - freŭda; Freudian slip - freŭda misparolo

Fri. - vendredo

friable - malkompakta; pecetigebla; pecetiĝema

friar - frato; Friars Minor - Minoraj Fratoj

fricative - frikativo; frikativa

friction - antagonismo; konflikto; malharmonio; malkonkordo; malakordo; malpaco; frotado; friction between neighbouring countries - malakordo inter najbaraj landoj

Friday - vendredo; Thank God it's Friday - Danke al Dio estas vendredo

fridge - fridujo

fried - friti; fritiĝi

friend - amiko; amikino; kompano; amikigi; friend for life - dumviva amiko; friends in high places - amikoj en influaj pozicioj; a friend in need is a friend indeed - amiko fidela, trezoro plej bela; a friend of mine - iu amiko mia; unu el miaj amikoj; friend request - amikiĝ-peto; the family became good friends to me - la familio fariĝis bonaj amikoj al mi; a country disrespected by friend and foe alike - lando malrespektata kaj de amikoj kaj de malamikoj; just good friends - nur bonaj amikoj; make friends with someone - amikiĝi kun iu; man's best friend, the dog - la plej bona amiko de la homo, la hundo; My friends, ... - Karaj, ...; Karaj amikoj, ...; my honourable friend - mia distinginda kolego; my learned friend - mia distinginda kolego; N is no friend of free markets - N ne simpatias kun liberaj merkatoj; the Society of Friends (Quakers) - la Societo de Amikoj (Kvakeroj); M is friends with S - M estas amiko de S

friendlier - pli amika; pli amikema; pli afabla; pli simpatia; pli favora; pli facila; pli facile; pli facile ..ebla

friendliest - plej amika; plej amikema; plej afabla; plej simpatia; plej favora; plej facila; plej facile; plej facile ..ebla

friendliness - amikemo

friendly - amika; amikema; afabla; simpatia; favora; facila; facile; facile ..ebla; sporto amika matĉo; play a friendly - ludi amikan matĉon; friendly fire - amika pafado; friendly game friendly match - amika matĉo friendly society - mutuala societo; I was friendly with Bill and Hillary for several years - mi estis amiko de Bill kaj Hillary dum kelkaj jaroj; child-friendly - adaptita por infanoj; environmentally friendly environmentally-friendly - mediprotekta; in a friendly manner - kun amika maniero

friendship - amikeco; amikiĝo; Friendship Association - Asocio de Amikeco

fries - prezenco de la verbo "fry"; terpomfritoj

frieze - friso

fright - timo; get the fright of one's life - teruriĝi; in a fright - timigite; I look a fright - mi aspektas terure; take fright at something - ektimiĝi pro io

frighten - timigi; teruri; frighten away - fortimigi; frighten off - fortimigi; forkurigi; frighten someone into submission - timigi iun por ke tiu submetiĝu; frightened - preterito kaj participo de "frighten"; timas; timema; be frightened at a noise be frightened by a noise - ektimiĝi pro bruo; to be frightened of meeting strangers - timi renkonti nekonatojn; frightening - gerundio kaj participo de "frighten"; timigi; timiga; timige; tremiga; koŝmara; koŝmaro

frighteners - put the frighteners on someone - minaci iun

frightful - timiga; timige; timinda; timinde; terura; terure; frightful - timiga; timige; timinda; timinde; terura; terure; a frightful thing - teruraĵo; a frightful amount of money - eksterordinare granda monsumo; a frightful noise - bruegaĉo; a frightful time - terura tempo

frightfully - timige; treege; profunde; I am frightfully sorry - mi profunde pardonpetas

frigid - frosta

frigidity - frosteco

frill - krispo; krispaĵo; kolkrispo; ĵaboto; no frills - senornama; neluksa; a no frills airline - flugkompanio de minimuma servo

frilled - krispa

frilly - krispa

fringe - flanka; franĝi; franĝo; harofranĝo; rando; ekstremaĵo; marĝeno; marĝena; neortodoksa; stranga; fringe benefit - bonifiko; fringe group - marĝena grupo; the lunatic fringe - kelkaj fanatikuloj; fringed - franĝa; a pond fringed with willows - salikoj franĝis lageton; fringes - pluralo de la substantivo "fringe; singulara prezenco triapersona de la verbo "fringe" on the fringes of the desert - sur la rando de la dezerto

Frisbee - flugdisko; frisbeo; frisbio

Frisian - frisa; la frisa (lingvo); friso

frisk - kaprioladi; petoladi; saltetadi; palpe priserĉi

frisson - tratremeto; ekscitiĝeto

frittata - itala omleto

fritter - fritaĵo; fritter away - disipi

Fritz - Freĉjo; on the fritz - paneninta

Friulian - friula; la friula (lingvo)

frivolity - frivoleco; frivolaĵo; vanteco; vantaĵo

frivolous - frivola; frivolulo; malserioza; vanta; vantemulo; bagatelema

frivolously - frivole; malserioze; vante; bagateleme

frivolousness - frivoleco; malseriozeco; vanteco

frizzy - krispa; frizzy hair - krispa hararo

fro - to and fro - tien kaj reen; shuttle to and fro - navedi; pacing to and fro - paŝadi tien kaj reen

frock - robo

frog - rano; have a frog in one's throat - esti iom raŭka; frog-march - marŝigi

froggy - raŭka

frogman - ranhomo

frogmarch - marŝigi

frolic - kapriolado; kaprioladi; frolic about - kaprioladi

from - de; de sur; disde; for de; de kiu; pere de; kaŭze de; ekde; inter (... al); post; el; el kiu; pro; laŭ; ke ... ..u; ke ... ne ..u; kontraŭ

frazoj kun 'de' from a different angle - de alia deirpunkto; from a distance - de malproksime; the heat wave has moved from a matter of concern to a crisis - la varmoondo disvolviĝis de zorgiga afero en krizon; R was just about to shoot from a matter of yards - R estis tuj ŝotonta de distanco de nur kelkaj jardoj; the process could last from a matter of weeks to three months - la procezo povus daŭri dum periodo de inter kelkaj semajnoj kaj tri monatoj; from A to Z - de A ĝis Z; from a young age - jam de sia junaĝo; from above - desupre; from age seven - ekde la sepa jaraĝo; from an early age - jam de sia junaĝo; from an early stage - jam de frua etapo; from as far afield as ... - de tiel malproksime kiel ...; de tiel fore kiel ...; de lokoj tiel malproksimaj ( foraj) kiel ...; from beginning to end - de la komenco ĝis la fino; from behind - de malantaŭ; de malantaŭe (de); el post; from behind the curtain - de malantaŭe de la kurteno; from being benign, microbes turn into deadly pathogens - anstataŭ esti sendanĝeraj, mikroboj fariĝas mortigaj patogenoj; from below - demalsupre; from birth to death - de naskiĝo ĝis morto; economic systems differ from country to country - ekonomiaj sistemoj malsamas de unu lando al alia; from door to door - de pordo al pordo; from each other - unu de la alia; from east to west - de oriente ĝis okcidente; from far afield - de tre malproksime; de tre malproksimaj ( foraj) lokoj; from far away - de malproksime; from farther afield - de pli malproksime; de pli fore; de pli foraj ( malproksimaj) lokoj; from front to back - de antaŭe malantaŭen; de la komenco ĝis la fino; tute trae; inverse; from further afield - de pli malproksime; de pli fore; de pli foraj ( malproksimaj) lokoj; from head to toe - de la kapo ĝis la piedoj; de la verto ĝis la plandoj; from here on in - ekde nun; from June until September - de junio ĝis septembro; from left - de maldekstre; from left to right - de maldekstre dekstren; from man to man - de unu al la alia; from morning to night - de sunleviĝo gis sunsubiro; from now on - de nun; ekde nun; ten years from now - dek jarojn de nun; from on high - de supre; from one another - unu de la alia; inter si; from one end of the road to the other - de unu ekstremo de la vojo al la alia; from one extreme to another - de unu ekstremo al la alia; from one side to the other - de unu flanko al la alia; laŭlarĝe de; from outside - de ekster; de ekstere; deekstera; deekstere; el ekster; elekstere; elekstera; from person to person - de unu persono al alia; de unu homo al alia; from place to place - de loko al loko; from rags to riches - de mizero al riĉeco; from right - de dekstre; from right to left - de dekstre maldekstren; the number has doubled from roughly 300 to 500 - la nombro duobliĝis de proksimume 300 al 500; from scratch - ekde nulo; el nulo; from space - de la kosmo; el la kosmo; from that point - de tiam; ekde tiam; de tie; from that point on from that time on - ekde tiam; from that time to the present from that time to this - de tiam ĝis hodiaŭ; ekde tiam ĝis hodiaŭ; from that moment - ekde tiu momento; from that moment on - ekde tiu momento; from the age of eight - ekde sia oka jaro; from the air - de aviadilo; from the beginning - jam de la komenco; ekde la komenco; dekomence; tuj; from the early 1860s to 1883 - ekde la fruaj 1860-aj jaroj ĝis 1883; from the end of the eighteenth century - ekde la fino de la dek-oka jarcento; from the get-go from the get go - jam de la komenco; ekde la komenco; dekomence; tuj; from the inside - de interne; from the left - de maldekstre; de la maldekstruloj; from the moment the child enters the classroom - ekde la momento, kiam la infano eniras la klasĉambron; from the mid nineteenth century - ekde la mezaj 1800aj jaroj; from the north-east - de nordoriento; from the other side of ... - transe de ...; from the outset - ekde la komenco; jam de la komenco; dekomence; ekde la komenciĝo; tuj; from the outside - de ekstere; from the past - de la pasintaj; de la pasinteco; from the right - de dekstre; de la dekstrularo; from the start - jam de la komenco; jam en la komenco; ekde la komenco; dekomence; tuj; from the sublime to the ridiculous - pasi de sublime al rindinde; from the top down - de supre; from the very beginning from the very start - jam de la komenco; ekde la komenco; dekomence; tuj; from then on from then onwards - ekde tiam; from there - de tie; from this day forth from this day forward - ekde hodiaŭ; from this it can be deduced that ... - de tio oni povas dedukti ke ...; from this time on - ekde nun; from time immemorial - jam de nememorebla tempo; from time to time - tempaltempe; de tempo al tempo; iufoje; iafoje; from top to bottom - de la supro ĝis la fundo; ĝisfunde; ĝisoste; tute; from top to toe - de la kapo ĝis la piedoj; ĝispiede; from very early on - jam de tre frue; jam de malnova epoko; words can mean something slightly different from what we are used to - vortoj povas havi iomete malsaman signifon ol tiu, al kiu ni kutimiĝis; although it is different from what we are used to, the word order in theses phrases is not incorrect - kvankam alia ol tiu, al kiu ni kutimiĝis, la vortordo en ĉi tiuj frazoj ne estas erara; from without and within - de ekstere kaj de interne; from words to deeds - de vortoj al faroj; from yesterday - ekde hieraŭ; get down from a ladder - malsupreniĝi de sur eskalo; pick up a spoon from the floor - preni kuleron de sur la planko; stay away from work - foresti de la laborejo; take a ring from one's finger - depreni ringon de sur sia fingro; the houses are set back from the road - la domoj estas situitaj je kelka distanco de la vojo; the station is a long way from here - la stacidomo estas malproksima de ĉi tie; travel from Paris to London - vojaĝi de Parizo al Londono; where are you from? where do you come from? - de kie vi venas?; de kiu lando vi venas?; kie vi loĝas?; a letter from my parents - letero de miaj gepatroj an apple fell from a tree - pomo falis de arbo; customs vary from country to country - kutimoj varias de lando al lando
frazoj kun 'el' from abroad - el eksterlande; from across the world - el ĉiuj partoj de la mondo; el la tuta mondo; from all corners - el ĉiuj partoj; from all over the world - el ĉiuj partoj de la mondo; el la tuta mondo; from all walks of life - el ĉiuj sociaj statoj; choose one tie from among several - elekti unu kravaton el inter kelkaj; from around the globe - el la tuta terglobo; from around the world - el la tuta mondo; from different parts of the world - el diversaj partoj de la mondo; from Down Under - el Aŭstralazio; from every part of the country - el ĉiu parto de la lando; from inside - el la interno de; el interne; el interne de; from out of town - ne el ĉi tiu urbo; ne el nia urbo; an important writer from the early years of Esperanto - grava verkisto el la fruaj jaroj de Esperanto; translated from the Esperanto - tradukita el Esperanto; from the heart - el la koro; elkore; from Wikipedia - el Vikipedio; from within - el interne; el interne de; de interne; from without - el ekstere; el ekstere de; a scene from Hamlet - sceno el Hamleto; a lettuce fresh from the garden - laktuko freŝe plukita el la ĝardeno; a chair made from wood - seĝo el ligno seĝo farita el ligno; butter is made from milk - oni faras buteron el lakto; smoke rose from the chimney - fumo leviĝis el la fumtubo
frazoj kun 'laŭ' from a certain point of view - laŭ iu vidpunkto; from an historical perspective - laŭ historia vidpunkto; painted from life - pentrita laŭ viva modelo; from memory - laŭmemore; from my point of view - laŭ mia vidpunkto; from the look of the sky, it will rain today - laŭ la aspekto de la ĉielo, pluvos hodiaŭ; from the perspective of ... - laŭ la vidpunkto de ...; kiam temas pri ...; from the way the conversation was going, I could tell that ... - laŭ la maniero, laŭ kiu la konversacio disvolviĝis, mi komprenis ke ...; from this angle - laŭ ĉi tiu angulo; from this point of view - laŭ ĉi tiu vidpunkto; from what I've seen - laŭ tio, kion mi vidis; from what I hear from what I'm hearing - laŭ tio, kion mi aŭdas,; speak from experience - paroli laŭ sia sperto
aliaj frazoj
from 1993 to 2008 - inter 1993 kaj 2008; from all accounts - laŭ ĉiuj sciigoj; from beyond the grave - transtomba; transtombe; from curiosity - scivole; from different ethnic backgrounds - diversetnaj; from fear lest ... from fear that ... - antaŭtimante, ke; from fear of ... - pro timo pri; pro timo de; pro timo, ke ... os; timante, ke ... os; tiel, ke ... ne; por eviti ke; from force of habit - pro delonga kutimo; from further away - pli for; pli fora; neighbours from hell - koŝmaraj najbaroj; from human to human - interhoma; interhome; from state to state - en diversaj ŝtatoj; from strength to strength - ĉiam pli fortiĝi; ĉiam pli prosperi; ĉiam pli firmiĝi; from the command line - per la komanda linio; from the depths of one's being - per sia tuta animo; from the horse's mouth - de la fonto; from the look of things from the looks of things - ŝajnas, ke ...; from the sound of it, - ŝajne,
a week from today - unu semajnon post hodiaŭ; an alien from another planet - eksterterulo; bad weather prevented the ship from sailing - malserena vetero malhelpis ke la ŝipo ekiru; be able to tell one thing from another - povi distingi inter du aferoj; be faint from hunger - esti malforta pro malsato; be released from prison - esti elprizoniĝinta; cheeks red from the cold - vangoj ruĝaj pro la malvarmeco; instruments of influence, from churches to local NGOs - instrumentoj de influo kiuj etendiĝas de eklezioj al lokaj NRO-oj; my opinion is different from yours - mia opinio estas malsama ol via; recite from memory - deklami parkere; refrain from smoking - ne fumu; skill comes from practice - estas la praktiko kiu naskas la kapablecon; suffer from hunger - suferi malsaton; things were going from bad to worse - la situacio ĉiam pli malboniĝis
banned from having pets - malpermesita havi dorlotbestojn; what prevents us from having an honest discussion - tio, kio malhelpas, ke ni havu honestan diskuton; the council was prevented from having a say in the decision - oni malhelpis ke la magistrato esprimu sian opinion pri la decido; lessons I learned from having surgery - lecionoj kiujn mia operacio instruis al mi; would the team benefit from having an assistant coach? - ĉu helpa trejnisto utilus al la teamo?; who will new laws ban from having firearms? - al kiuj la novaj leĝoj malpermesos posedi pafilojn?; is the cost dissuading our citizens from having a second child? - ĉu estas la kosto kiu malinstigas niajn civitanojn naski duan infanon?; the device frees the surgeon from having to hold and guide the camera - la aparato liberigas la kirurgon de la neceso teni kaj direkti la kameraon; how to prevent children from having to make long, inconvenient journeys to school - kiel eviti, ke infanoj devu fari longajn neoportunajn veturojn al la lernejo; people elect governments in order to free them from having to decide on day-to-day public affairs - la civitanoj elektas registarojn por ke ili ne mem devu fari decidojn pri rutinaj publikaj aferoj; you may experience some discomfort from having to remain still for a long time - povus esti, ke vi iom spertos malkomforton pro tio, ke vi devas resti senmova dum longa tempo; T was excused from having to testify in the lawsuit - T estis permesita ne atesti en la proceso; the ruling absolved the company from having to pay interest - la juĝo permesis al la firmao ne pagi interezon
the mounting need for water comes mostly from its being sold too cheaply - la kreskanta bezono de akvo plejparte rezultas de tio, ke ĝi estas vendata tro malkare; aside from its being an interesting issue, however, why is it so important? - krom tial, ke la afero estas interesa, kial ĝi estas tiel grava?
a book that pulls the rug from under the feet of the critics - libro kiu vanigas la argumenton de la kritikantoj; an agreement on this formula could pull the rug from under the feet of the government - interkonsento pri ĉi tiu formulo povus subfosi la planon de la registaro; a trap to be set free from - kaptilo de kiu oni devas esti liberigita

front - fronta; fronto; fronti kontraŭ; fasado; ĉe-strata; kapo; antaŭa; antaŭe; antaŭo; antaŭaĵo; antaŭparto; antaŭ ... estas; pajlohomo; prezenti

front and rear - antaŭa kaj malantaŭa; the front bench - la frontaj parlamentaj seĝoj; la ministraro; la opozicia proparolantaro; the government front bench the government's front bench - la ministraro; the opposition front bench the opposition's front bench - la opozicia proparolantaro; a front company - pajlofirmao; front cover - fronta kovrilo; front desk - hotelo akcepteja tablo; front door - antaŭpordo; antaŭa pordo; front end - fronto; fronta; front-end - fasado; fasada; front-end interface - fasado; a front for organised crime - fasado por mafiismo; front hall - vestibulo; front line - fronto; fronta linio; ĉe la fronta linio; de la fronta linio; front-line - ĉe la fronta linio; de la fronta linio; front-loading - de fronta ŝarĝado; front man - frontulo; front-of-house - restoracio manĝosalono; de la manĝosalono; the front of the building - la fronto de la konstruaĵo; sit in the front of the class - sidi antaŭ la klaso; stand in front of the class - stari antau la klaso; let's meet in front of the theatre - ni renkontiĝu antaŭe de la teatro; spend all day sitting in front of a computer - pasigi la tutan tagon antaŭ komputilo; I have a busy afternoon in front of me - min atendas okupata posttagmezo; walk in the front of the parade - paŝi ĉe la fronto de ( antaŭe de) la parado; walk in front of a bus - transiri straton antaŭ la fronto de aŭtobuso; front-line staff, front-line workers - la personaro ĉe la giĉetoj; front office - komerca entrepreno giĉeto; front office staff - la personaro ĉe la giĉetoj; front page - frontpaĝo; front-page - frontpaĝa; front row - fronta vico; frontvica; front-row - frontvica; front row seat - frontvica seĝo; front runner front-runner - favorato; kandidato kun la plej bona ŝanco por gajni
have a front seat as events unfold - okupi privilegian lokon dum la eventoj disvolviĝas; take a front seat - sidiĝi fronte; front steps - perono; from front to back - de antaŭe malantaŭen; de la komenco ĝis la fino; tute trae; read a newspaper from front to back - legi ĵurnalon de la unua paĝo ĝis la lasta; the cyclists have to front up for two more stages - la biciklistoj devas prezenti sin por du pluaj stadioj; the minister must front up for her beleaguered party - la ministro devas prezenti sin defende al sia baraktanta partio; front-wheel drive - frontrada tirado; front window - antaŭa fenestro; front yard - antaŭkorto; antaŭa korto; a dress that fastens at the front - robo kun fermiloj ĉe la fronto; the soldiers at the front - la soldatoj ĉe la fronto; a cold front - malvarma fronto; eyes front! - rigardu fronten!; we have made substantial progress on all fronts - ni faris konsiderindan progreson sur ĉiuj frontoj; the firm doesn't even have a sign out front - la firmao eĉ ne havas nomtabulon ekstere; the fastest runners are soon out front - la plej rapidaj kurantoj baldaŭ pasas al la fronto; form a united front - formi unuiĝintan fronton; the Popular Front - la Popola Fronto; put on a bold front - fari sentiman mienon; put on a good front - fari trankvilan mienon; pay up front - fari antaŭpagon; payment up front - antaŭpago; a warm front - varma fronto
verbaj frazoj the band is fronted by "the queens of Latin music" - la bandon gvidas "la reĝinoj de latinamerika muziko"; a big charity campaign fronted by the German celebrity V F - granda kampanjo de bonfarado kun la germana furorulino V F en la gvidanta rolo; the club is fronted by a Slovenian yachtsman - la klubon estras slovena jaktisto; the house is fronted by a saltmarsh - vid-al-vide al la domo estas salmarŝejo; the house fronts a lake the house fronts onto a lake - la doma frontas kontraŭ lago; antaŭ la domo estas lago

frontage - fasado

frontbench - (deputitoj) kun ministeria respondeco; altrangaj deputitoj; frontbench MP - deputito kun ministeria respondeco

frontbencher - altranga deputito

frontend - fasado; fasada

frontier - landlimo; landlima; limo; sojlo; a frontier dispute - landlima disputo; a frontier town - landlima urbo; the Franco-German frontier - la franc-germana landlimo; France has frontiers with Germany and Spain - Francio havas landlimojn kun Germanio kaj Hispanio; we are poised at the frontier of a new era in scientific research - ne atingis la sojlon de nova epoko en sciencaj esploroj

frontispiece - frontispico

frontline - frontlinia; fronto; fronta linio

frontman - frontulo

frontpage - frontpaĝa

frontrunner - favorato; kandidato kun la plej bona ŝanco (por gajni)

frontwards - antaŭen

frontwoman - frontulino

frost - frosto; frosti; frostaĵo; frostigi; frostiĝi; sukertegi; frost-bitten - suferinta frostovundo(j)n; frost intolerant - ne povas toleri froston; a late frost - malfrua frosto; frosted - preterito kaj participo de la verbo "frost"; frosted glass - smirgita vitro; the car windows have frosted over ( ... have frosted up) - la glacoj de la aŭtomobilo frostiĝis; frosted windowpanes - frostiĝintaj fenestroglacoj; frosting - participo kaj gerundio de la verbo "frost"; sukertegaĵo

frostbite - frostovundo(j)

frostiness - frosteco

frosty - frosta; a frosty day - frosta tago; a frosty smile - malvarma rideto

froth - ŝaŭmo; ŝaŭmi; ŝaŭmigi; froth at the mouth - malsanulo ŝaumi ĉe la buŝo; besto bavi; ekscitiĝi pro anticipo nereteneble ekscitiĝi; froth butter with a whisk - ŝaŭmigi buteron per kirlilo; the froth on a beer - la ŝaŭmo sur taso da biero; his talk is all froth - lia parolo estas nura vantaĵo; frothed coffee - ŝaumigita kafo; waves frothing on the beach - ondoj ŝaŭmas sur la plaĝo

frothy - ŝaŭma; ŝaŭmanta; frothy beer - ŝaŭma biero

froward - devojiĝema

frown - substantivo malaproba rigardo; kuntiritaj brovoj; my comments were greeted with a frown - miaj komentoj ricevis malaproban rigardon; wear a puzzled frown - kuntiri la brovojn senkomprene; verbo kuntiri la brovojn; rigardi malaprobe; frown at someone - rigardi iun malaprobe; kuntiri la brovojn al iu; frown one's diaspproval - kuntiri la brovojn malaprobe; frown on ( upon) something - malaprobi ion; frown with concern - kuntiri la brovojn pro zorgo; be frowned upon - esti malaprobata;

frowsy - malordema

froze - preterito de la verbo 'freeze' (supre)

frozen - participo de la verbo 'freeze' (supre)

fructose - fruktozo

frugal - ŝparema; malluksa; neluksa

frugality - ŝparemeco

fruit - frukto; fruktoj; frukti

fruit basket - korbo da fruktoj; fruit bat - Pteropus pteropo; fruit cake - frukta torto; fruit cocktail - frukta koktelo; fruit fly - Drosophila drozofilo; fruit ice cream - fruktoglaciaĵo; fruit juice - frukta suko; fruit knife - fruktotranĉilo; the fruits of the earth - la fruktoj de la tero; the fruits of one's labour - la fruktoj de sia laboro; fruit preserve - ĵeleo; fruit salad - fruktosalato; fruit shake - fruktokirlaĵo; fruit smoothie - fruktokirlaĵo; fruit tree - fruktarbo; fresh fruit - freŝaj fruktoj
bear fruit - montriĝi sukcesa; doni fruktojn; esti fruktodona; porti fruktojn; grow fruit - kultivi fruktojn; bananas, pineapples and other fruits - bananoj, ananasoj kaj aliaj fruktoj; in fruit - fruktanta; ripe fruit - maturaj fruktoj; citrus fruit - citrusaĵo; first fruits - fruaĵoj; unuaaĵoj; unuavenaĵoj; forbidden fruit - malpermesita frukto; flowering and fruiting - ekflorado kaj ekfruktado

fruitage - fruktado; produktokvanto de fruktoj

fruitcake - fruktokuko

fruitful - fruktodona; fekunda; fruktoriĉa; fruktoporta; bonrikolta

fruitfulness - fruktodoneco; fekundeco

fruition - realiĝo

fruitless - vana; vane; senutila; senutile; senrezulta; senrezulte

fruitlet - fruktero

fruity - frukteca; fruktogusta

frump - malelegantulino

frumpish - maleleganta

frumpy - maleleganta

frustrate - malhelp; malsukcesigi; vanigi; ĉagreni; coaches are sometimes frustrated players - foje, trejnistoj estas nesukcesintaj ludistoj; to be frustrated at something ( with something) - senti frustriĝon pro io; feel frustrated at not being able to do something - senti frustriĝon pro la neeblo fari ion; my efforts were often frustrated? - miaj penoj ofte estis malhelpitaj?; frustrating - gerundio kaj participo de "frustrate"; ĉagrena; ĉagrene; frustracia; hartiriga; malhelpema; malsukcesiga; a frustrating experience - ĉagrena sperto

frustration - ĉagreno; frustriĝo; frustracio; malhelp(ad)o; malsukcesigo; frustration at ... - frustriĝo pro ...; ĉagreniĝo pro ...; experience numerous frustrations - sperti multajn malhelpojn; in frustration - ĉagreniĝinte

fry - friti; fritiĝi; animala ovaro frajo(j); fiŝido(j); fried in oil - fritita en oleo; fries - singulara prezenco triapersona de la verbo "fry"; fritoj; fry in oil - friti en oleo; frying oil - oleo por fritado; frying pan - pato; out of the frying pan into the fire - elsalti el la fritilo en la fajron; trafi el sub pluvo en riveron; el flamo sin eltiris, en fajron eniris; pan-fried - fritita per pato; pan-frying - friti per pato; fritado per pato

fryer - fritilo

fryingpan - pato

FU[redakti]

fuck - fiki ..n; fiko; kacumi kun ...; seksumi kun ...; seksumo

kruda ekkrio de ĉagreno, kolero, malŝato, minaco fek'!; fikfek'!; Oh, fuck! - ho, fek'!; fikfek'; fik' kaj fek'!; you know fuck-all about it - merdulo, vi scias nenion ajn pri tio; I've done fuck-all this morning - mi nenifaradis la tutan matenon; fuck someone around fuck someone about - blagi kun iu; "Don't fuck me around." "I'm not fucking around" - "Ne blagu al mi, merdulo." "Mi ne blagas al vi"; fuck off! - forfikiĝu!; you can just fuck off! - kaj vi, vi forfikiĝu; smug fuckers fuck me off - memkontentaĉaj merduloj kolerigas min; the sport gained many devoted fans only to fuck them off again - la sporto allogis multajn fervorulojn, sed poste forĵetis ilin; fuck up - fuŝi; don't fuck with me - ne incitu min, merdulo; ne provoku min, merdulo; fuck you! - fikiĝu; fek' al vi; fiki vin; seksumi kun vi; well fuck you too! - kaj fikiĝu vi!; kaj fek' al vi!; fuck them all! - ili ĉiuj fikiĝu!; fuck you, you fucking asshole! - fikiĝu, pugulo!; fuck your horrible taste in music - mi furzas pri via muzika gustaĉo; go fuck yourself - forfikiĝu; I don't give a fuck - mi furzas pri tio; tio gravas al mi ne pli ol merdo; shut the fuck up - fermu la merdan buŝon; I thought fuck, I'm going to jail for this one - mi pensis, fik': por ĉi tio mi enprizoniĝos; The TV's broken? Oh well, what the fuck. Let's go out - La televidilo paneis? Merdo. Sed ne gravas. Ni iru societumi.; I helped him when he needed it, and then he turns me down! I mean, what the fuck? - Mi helpis lin kiam li bezonis helpon, kaj nun li rifuzas helpi min! Kia merdulo!; If I want to host a friend, I have to ask permission. I mean, what the fuck? It's my home! - Se mi volas gastigi amikon, mi devas peti permeson. Kia merdo! Ĉi tio estas mia hejmo!; what the fuck did you do? what the fuck have you done? - kian merdon vi faris?; what the fuck do you want? - kion vi volas, merdulo?; what the fuck happened here? - kia merdo okazis ĉi tie?; what the fuck is going on - kia merdo okazas ĉi tie; what the fuck is wrong with you? - kio estas al vi, merdulo?
fucked - preterito kaj participo de la verbo 'fuck'; get fucked! - fikiĝu!; when I saw the police I thought, I'm fucked - kiam mi vidis la policanojn, mi pensis: mi enmerdiĝis; the whole country is fucked - la tuta lando enmerdiĝis; my phone is fucked - mia merda telefono paneis; without education, you're fucked - sen eduko, vi enmerdiĝis
fucking, fuckin' , fuckin - gerundio kaj participo de la verbo 'fuck'; merda; she was talking to a bird like fucking Snow White - ŝi paroladis al birdo kiel merda Neĝulino; You were offended by what I wrote? So fucking what? - Mia artikolo ofendis vin? Mi furzas pri tio.; the fucking car broke down again - la merda aŭto paneis denove; shut the fucking door! - merdulo, fermu la pordon!

fuckable - fikinda

fucker - merdulo

fuddle - konfuzi; trompi; a classic case of fuddled thinking ( ... fuddle-headedness) - modela ekzemplo de konfuzita pensmaniero; taste is a sense that can be fuddled by alcohol - la gusto estas senso kiun alkoholaĵoj povas trompi

fudge -

bombono ĉokolada kremaĵo; ĉokoladkremaĵa(j) bombono(j)
manipuli; kamufli; falsi; fudge the figures - manipuli la ciferojn; fudge an issue - kamufli la faktojn pri iu afero; I have never fudged on my income tax - mi neniam falsis mian deklaron de rento; the company fudged on testing its cars for air pollution - la firmao manipulis la rezultojn de la testoj pri aerpoluado de siaj aŭtoj
eviti; eviti fari definitivan eldiron; fari ambiguan eldiron; ĉirkaŭparoli; ĉirkaŭparolado; to fudge on a decision - eviti definitivan decidon fari ambiguan decidon; to fudge on a promise ( ... a pledge) - eviti plenumi promeson fari ambiguan promeson
fuŝi

fuel - brulaĵo; fuelo; fueli; karburaĵo; hejtaĵo; fuzaĵo; hejti; provizi per brulaĵo ... per fuelo; ... per hejtaĵo; ...per karburaĵo; ... per benzino); propulsi; irigi; nutri; stimuli; inciti; flamigi; ardigi

brulaĵo fuel an aircraft - fueli aviadilon; fuel assembly - fuelkompleto; fuel bill - fuelkosto; fuel cell - fuelpilo; fuel-cell - fuelpila; fuel cell stack - fuelpilaro; fuel cell system - fuelpila sistemo; fuel consumption - fuelkonsumo; fuel cost per - kosto de fuelo por unu; fuel damage - difekto al la fuelo; fuel depot - tenejo de petrolo; fuel economy - rendimento de benzinkonsumo; fuel efficiency - rendimento de benzinkonsumo; fuel efficient fuel-efficient - kun alta rendimento de benzinkonsumo; havi altan rendimenton de benzinkonsumo; fuel gauge - fuel-indikilo; fuel injection - fuel-injektado; fuel oil - mazuto; fuel prices - la prezo de fuelo; fuel refinery - rafinejo de fuelo; fuel rod - fuelstango; fuel supply - provizo de fuelo; fuel tank - cisterno; fuelujo; benzinujo; petrolujo; fuel tanker - cisternkamiono; fuel tax - fuelimposto; fuel truck - cisternkamiono
figurasence fueli; stimuli; ardigi; pliakutigi fuel animosities - fueli malpacon; the data will fuel calls for a revaluation of the currency - la donitaĵoj stimulos postulojn por revalorigo de la valuto; the news fuelled depositors' fears - la informo ardigis la timojn de la deponintoj; to fuel tension to fuel tensions - pliakutigi la streĉitecon; add fuel to the fire add fuel to the flames - verŝi oleon sur la fajron; fueling station fuelling station - fuelprovizejo

fugitive - fuĝanto; fuĝinto; forkurinto

fugu - Takifugu fuguo

fulcrum - apogpunkto

fulfil fulfill - plenumi; kontentigi; realigi; efektivigi; fulfill a promise - plenumi promeson; fulfill one's hopes - plenumi siajn esperojn; fulfilled - preterito kaj participo de "fulfil", "fulfill"; plenumiĝis; plenumiĝinta; kontentiĝis; kontentiĝinta; realiĝis; realiĝinta; efektiviĝis; efektiviĝinta; my desire was fulfilled - mia deziro plenumiĝis; fulfilling - gerundio kaj participo de "fulfil", "fulfill"; en kiu (oni) trovas plenumiĝon; kontentiga; fruktoplena; a fulfilling life - fruktoplena vivo

fulfilment, fulfillment - plenumo; plenumiĝo; memplenumiĝo; sinplenumo; kontentigo; kontentiĝo; realigo; realiĝo; efektivigo; efektiviĝo; staplo fulfillment center, fulfilment center - distribuejo

full - plena; plenplena; homplena; ĝisfina; sata; sate (da); satiĝi; ŝvelmola; metio fuli; fulling - fulado

full account - plena raporto; full alert - stato de pleja gardemo; full-bearded - plenbarba; full-body - tutkorpa; full blast - tutforta; tutforte; full-blooded - klopodo tutforta; parenceco pursanga; centprocenta; full bloom - plena florado; full-blown - plena; plene evoluinta; tuta; tutforta; kompleta; vera; de granda proporcio; full-blown AIDS - plene evoluinta Aidoso; full board - loĝo kaj ĉiuj manĝoj; full-bodied - kun plena korpo; full bust - ampleksa ĉebrusto
come full circle - fermi la cirklon; fermiĝis la cirklo; full-color full-colour - plenkolora; full communion - plena komunio; full complement - plena kompleto; full confidence - plenan konfido; full-court press - tutforta klopodo; full coverage - plenaj raportoj; ampleksaj informoj; detalaj informoj; full-cream - plenkrema; full daylight - plena taglumo; full disclosure - plena sciigo; full-dress - plenparada; full dress rehearsal (de venonta evento) - plena provludo; teatraĵo kostuma provludo; full employment plena dungiteco
full faith and credit - senkondiĉa garantio de repago; valideco egala al la propraj leĝoj; full-figured - plentalia; full fixtures - plena matĉaro; a full five months - ne malpli ol kvin monatojn full-fledged - plena, tuta, ampleksa, kompleta, plenrajta, plenskala, plene funkcianta, plene evoluinta; a reform aimed at transforming the country into a full-fledged market economy - reformo kiu celas plene transformi la landon en merkatan ekonomion; full flower full flowering - plena florado; full-frontal - senbrida; tutforta; full-frontal nudity - tuta fronta nudeco; full-grown elkreskinta
full hand - pokero trio kun paro; full harvest - plena rikolto; rise to one's full height - sin tiri ĝis sia plena staturo; full house - pokero trio kun paro; teatro; publika kunvenejo plenplena teatro; plenplena kunvenejo; hit full in the face - la vizaĝo estis rekte trafita; lead a full life - vivi plenan vivon; full lips - voluptaj lipoj; full length full-length - plendaŭra; longdaŭra; ampleksa; plenlonge; full-length film longdaŭra filmo; full-length portrait piedostara portreto; lie full length on the floor - kuŝi plenlonge sur la planko; full marks - la plej alta noto; senrezerva laŭdo; senrezerva aplaŭdo; some students will always get full marks - kelkaj lernantoj ĉiam ricevas la plej altan noton; the committee deserves full marks for its work - la komitato meritas senrezervan aplaŭdon pro sia laboro;; full moon - plenluno; full muster - plena kompleto; write your full name - skribi vian kompletan nomon
full of admiration for ... - plena de admiro pro ...; admiregi ion; full of concern for the future - tre maltrankvila pri la estonteco; tre maltrankvilas pri la estonteco; full of confidence - neŝanceleble memfida; full of fight - batalema; bataleme; full of go - verva; a man full of himself - malmodesta viro; memŝatema viro; full of holes - truega; full of life - verva; arms full of parcels - brakoj plenaj de pakoj; full of shit - parolas merdon; at the full of the moon - je la plenluno; full of themselves - malmodestaj; fanfaronemaj; a face full of wrinkles - vizaĝo plena de sulkoj; full-on - tutforta; plenstreĉa; ĉioma; ĉiome; full-page - tutpaĝa; full payment - elpago; full page - tuta paĝo; tutpaĝa; full-pelt - plenrapide; full professor - konstanta profesoro; full report - plena raporto
full room and board - loĝo kaj ĉiuj manĝoj; full scale full-scale - plenskala; plenforta; tutforta; ĉioma; full schedule - plenplena agendo; full-screen - plen-ekrana; full-service - de kompleta servo; full-size - plengranda; full skirt - pufa jupo; full spectrum - plenspektra; plena spektro; full-spectrum - plenspektra; full-speed - kiel eble plej rapide; je maksimuma rapideco; full speed ahead - kiel eble plej rapide; maksimuma rapideco; at full speed - kiel eble plej rapide; maksimume rapide; je maksimuma rapideco; full steam ahead - antaŭen plenrapide; full stop - punkto; come to a full stop - ekhalti; don't swim on a full stomach - ne naĝu post granda manĝo; full story - plena raporto; plena historio; full-strength - plenforta; serve a full term - plenumi plenan mandaton; to rule full-term - regi dum sia plena mandato; full-term babies - beboj naskiĝintaj ĉe la normala templimo; full-throated - plengorĝa; full-time - plentempa; full tilt at full tilt - plenrapide; full time - plentempa; plentempe; full time staff - plentempa personaro; full to bursting full to overflowing - plenplena; superplena; superpleniĝinta; superplenigita; homplen(eg)a; full to the brim - ĝisrande pleniĝinta; full up - plenplena; full well - tute bone
the tide is at the full - la tajdo flusas; no thank you, I'm full - ne, dankon, mi estas sata; write your name in full - skribi vian kompletan nomon; pay in full - elpagi; pagi la plenan sumon; enjoy oneself to the full - plene amuzigi sin; two-thirds full - du-trione plena

fullback - arierulo

fuller - pli ampleksa; metiisto fulisto

fullest - plej ampleksa

fullfledged - vidu "full-fledged" supre

fullness - pleneco

fullscale - plenskala; ĉioma; totala; senbrida

fulltime - plentempa

fully - plene; tute; ne malpli ol; I fully appreciate your dilemma - mi plene komprenas vian dilemon; fully aware of ... - plene scias ..n; fully booked fully-booked - jam tute rezervita; jam tute okupata; plenplena; elvendita; ramblers' needs are fully catered for - oni plene kontentigas la bezonojn de marŝantoj; fully developed fully-developed - plenevoluinta; fully equipped - plene ekipita; fully fledged - plena, tuta, ampleksa, kompleta, plenrajta, plenskala, plene funkcianta, plene evoluinta; a reform aimed at transforming it into a fully fledged market economy - reformo kiu celas plene transformi ĝin en merkatan ekonomion; fully furnished fully-furnished - plene meblita; fully grown fully-grown - elkreskinta; fully inclusive fully-inclusive - ĉioninkluda; ĉionpagita; fully inclusive of ... fully inclusive of all ... - inkludas ĉiujn ..ojn; fully manned fully-manned - kun plena skipo; kun plena ŝipanaro; fully meets the requirements - tute plenumas la postulojn; fully one-quarter of the population - ne malpli ol kvarono de la loĝantaro; fully paid - elpagita

fulminate - furiozi; tondri

fulsome - troiga; rampaĉa

fumble - palpserĉi; dise palpi; blinde palpi; palpante iri; fuŝteni; fuŝteno; fuŝi; fumble about - palpserĉi; dise palpi; blinde palpi; fumble about for something fumble around for something - palpserĉi ion; fumble along - palpante iri; fumble at ... - fuŝteni ..on; fuŝpalpi ..on; fumble for ... - palpserĉi; blinde palpi por; fumble for the light switch - palpserĉi la lumŝaltilon; fumble with ... - fuŝteni ..on; fuŝpalpi ..on; fumbling - gerundio kaj participo de la verbo "fumble"; palpserĉado/dise palp/disa palpado; blinda palpado; a fumbling attempt - fuŝa provo

fume - koleri; to fume over ... - koleri pri ...; to fume at an insult - koleri pro insulto; to fume over a bill - koleri pri ( pro) fakturo; fumes - singulara prezenco triapersona de la verbo "fume"; fumoj; venena haladzo; car exhaust fumes - fumoj de aŭtomobilaj ellasaĵoj; tobacco fumes - tabakaj fumoj

fumigant - fumizaĵo

fumigate - fumizi

fumigation - fumizado

fumigator - fumizisto

fun - amuzo; amuzado; amuza; amuze; amuzaĵo; distro; distra; komikaĵo; fun people - gajuloj fun person gajulo; fun runners - distraj kurantoj; a sport that's fun to watch - sporto amuze spektinda; we are not here for fun and games - ni ne venis por amuzi nin; do something for fun do something for the fun of it - fari ion por sin amuzi; a weekend full of fun - semajnfino amuzplena; we had fun just walking and talking - estis amuze por ni simple piediri parolante; Have fun you two! - Bonan amuzon al vi du!; I just wanna have fun - mi nur volas amuziĝi; have a fun time - havi amuzan tempon; I only said that in fun - mi diris tion nur ŝerce; it's fun to ... - estas amuze ..i; it's great fun to ... - estas tre amuze ..i; it's great fun walking along the shore - piediri laŭlonge de la marbordo estas tre amuze; "You're kidding me!" "Like fun I am!" - "Vi blagas al mi!" "Mi ja ne blagas!"; make fun of someone - moketi iun; inciteti iun; lifting weights is not my idea of fun - laŭ mi, halterlevado ne estas distro; poke fun at someone - inciteti iun; moketi iun; bungy jumping sounds like fun - banĝisalti ŝajnas amuze; the trip was fun - la vojaĝo estis amuza; what fun! - kiel amuze!; where's the fun in that? - kiel tio estas amuza?; mankas amuzo en tio

function - funkcio; funkcii; utileco; ofico; ofici; aranĝo; (societa) kunestado; (oficiala) ceremonio

a charity function - benefico; an official function - oficiala ceremonio; invite friends for a social function - inviti amikojn al societa kunestado
perform ( carry out; discharge) a function - plenumi funkcion; some adjectives function as adverbs - iuj adjektivoj servas kiel adverboj; komputilo function key - funkcia klavo; price is a function of supply and demand - la prezo estas funkcio de mendado kaj ofertado; the machine is not functioning properly - la maŝino misfunkcias; the official functions of a president - la oficialaj funkcioj de prezidanto; the social function of education - la socia funkcio de edukado

functional - praktika; senornama; utileca; funkcia; funkcianta; a functional design - senornama dezajno

functionality - funkcio; funkcioj; funkciaro

functionally - funkcie; efektive

functionary - oficisto; respondeculo; ..isto; functionary, a petty official - suboficisto

fund - financi; financadi; financo; mono(j); kaso; fonduso; monsumo; monkontribuoj; trezorejo; a great fund of knowledge a vast fund of knowledge - grandega trezorejo de scioj; funds - prezenco de la verbo "fund"; kaso; mono(j); financo; fondusoj; monkontribuoj

acquire funds - akiri financon; appeal for funds - kvesta alvoko; appropriate funds - asigni monon; charitable gift fund - fonduso por bonfaraj donacoj; common fund - komuna kaso; electoral campaign fundraiser - monkolektisto por politika kandidato; emergency funds - monsumoj por urĝa helpo; extra funding - plia sumo; feeder fund - nutro-fonduso; frozen funds - frostigita mono
fund management company - firmao de administrado de kapitaloj; fund manager - administranto de kapitaloj; administranto de la fonduso; fund raising - kvestado; monkolektado; kapitalakiro; fund-raiser - kvesto; monkolektado; monkolektisto; fund-raising - kvestado; kvesta; monkolektado; monkolekta; kapitalakiro; kapitalakira; fund-raising lunch - kvesta lunĉo; funded by the government - financata de la registaro; financata de la ŝtato
funding - gerundio kaj participo de la verbo "fund"; financoj; financado; la (asignita) (mon)sumo; la mon-asigno; funding agency funding body - financa instanco; funding organisation funding organization - financa organizaĵo; funding policy - politiko pri financado; funding source - fonto de financo; government-funded - financata de la ŝtato
hedge fund - spekulfonduso; to help fund a project - helpi financi projekton; helpi pagi la koston de projekto; helpokaso; to be in funds - havi monon; International Monetary Fund - Internacia Monfonduso; Internacia Mona Fonduso; investment fund - fonduso de investado; the campaign is low on funds - estas nesufiĉeco de mono ĉe la kampanjo; managed fund mutual fund - fonduso de komuna investado
pension fund - pensiofonduso; private equity fund - fonduso de privata kapitalo; public funds - publika mono; raise funds - kolekti monon; kolekti financojn; trovi ( peti) monon; kvesti; release funds - disponigi monon; a reserve fund - rezerva kaso; retirement fund - pensiokaso; the campaign is short of funds - estas nesufiĉeco de mono ĉe la kampanjo; slush fund - sekreta kaso; speculative fund - spekulacia fonduso; sufficient funds - sufiĉe da mono; transfer of funds - spezo; trust fund - fideikomisa kaso; United Nations Childrens Fund - Kaso de la Unuiĝintaj Nacioj por la Infanaro; UNICEF; World Wildlife Fund - Monda Organizo de Protekto de la Naturo; WWF

fundamental - fundamenta; fundamento; baza; primara; kerna; substanca; fundamental changes - fundamentaj ŝanĝoj; a fundamental difference - fundamenta diferenco; fundamental human rights - fundamentaj homaj rajtoj; fundamental principles - fundamentaj principoj; freedom of speech is fundamental to democracy - la libero parolii estas fundamenta por la demokratio; we agreed on the fundamentals - ni interkonsentis pri la fundamentaj principoj; studfako diploma in the fundamentals of psychology - diplomo de la propedeŭtiko de psikologio

fundamentalism - integrismo; religia fundamentismo

fundamentalist - integristo; integrisma; fundamentisto; religia fundamentisto; (religie) fundamentista; (religie) fundamentisma; ĝisostulo; ĝisostuleca; the fundamentalist right - la fundamentista dekstrularo

fundamentally - fundamente

'fundraise - kolekti monon; trovi monon; peti monon; kvesti; fundraising - gerundio kaj participo de "fundraise"; kvesto; kvesta; monkolektado; de komerca kapitalo kapitalakiro; fundraising campaing (ĉe investantoj) - kampanjo por novaj investoj; fundraising event - kvesta spektaklo; monkolekta spektaklo

fundraiser - kvestisto; monkolektisto; kvesta; kvesta spektaklo; monkolekta; monkolekta spektaklo

funeral - funebra ceremonio; funebra soleno; funebra rito; funebraĵoj; funebra; enteriga soleno; enteriga Diservo; enteriga; funeral Mass - enteriga Meso; funeral march - funebra marŝo; funeral ceremony - funebra ceremonio; funebra soleno; funebra rito; funebraĵoj; enteriga soleno; funeral cortege - funebra procesio; funeral director - funebraĵisto; funebraĵistejo; the funeral was held in the deceased's home town - la funebra ceremonio okazis en la hejmurbo de la forpasinto; funeral home - funebraĵistejo; funeral oration - panegiro; funeral parlor funeral parlour - funebraĵistejo; funeral procession - funebra procesio; funeral service - funebra ceremonio; funebra soleno; funebra rito; funebraĵoj; enteriga soleno; enteriga Diservo; attend a funeral - ĉeesti funebran ceremonion; mass funeral - amasa funebra ceremonio; state funeral - ŝtata funebra ceremonio; if you don't finish on time, it will be your funeral! - se vi ne finos ĝustatempe, la sekvaĵojn portos vi!

funerary - funebra

funereal - funebra

funfair - kermeso

fungal - fungusa; funga

fungi - fungoj

fungicide - fungicido

fungus - fungo; funguso; fungusaĵo

funicular - funikularo; funicular railway - funikularo

funk - malkuraĝo

funkier - pli ŝatinda; pli eleganta

funkiest - plej ŝatinda; plej eleganta

funkily - ŝatinde; elegante

funkiness - ŝatindeco; eleganteco; bluseco; senafekteco

funky - ŝatinda; bluseca; senafekta; afrik-usonana; eleganta

funnel - verŝilo funelo; verŝi tra funelo funeli; de ŝipo fumtubo

funnier - pli amuza

funniest - plej amuza

funnily - funnily enough, I met your brother the other day - laŭ kurioza koincido, mi renkontis vian fraton antaŭ kelkaj tagoj

funning - moketi; inciteti

funny - amuza; amuze; stranga; stange; suspektinda; suspektinde; komika; komike; komikulo; funny bone - ulna nervo; funny business - artifiko; no funny business! - ne artifiku!; he's a funny fellow - li estas strangulo; funny ha-ha or funny peculiar? - "funny" laŭ la senco "amuza" aŭ "stranga"?; funny-looking - strangaspekta; funny money - falsitaj bankbiletoj; funny papers - komiksa rubriko; I can now see the funny side of things - mi nun povas vidi la amuzan flankon de aferoj; don't be funny! - ne ŝercu!; it's funny that they've said nothing about tomorrow's meeting - estas strange ke ili ankoraŭ diris nenion pri la kunsido morgaŭ; there is something funny about the offer - la propono estas iel suspektinda; I'm not trying to be funny when I say ... - mi ne celas ŝerci kiam mi diras ...

funnyman - komediisto; komikisto

fur - pelto; peltaĵo; pelta; hararo; felo; fur coat - pelta palto; fur-coated - vestita per pelta palto; fur hat - felĉapo; fur industry - pelta industrio; fur-lined - pelte subŝtofita; fur seal - peltofoko; peltfoko; make the fur fly set the fur flying - instigi furiozan kverelon; igi iujn kvereli kiel hundo kun kato; the fur starts to fly the fur begins to fly - ekas furioza kverelo; it is fun to watch the fur fly - estas amuze spekti furiozan kverelon; estas amuze spekti disputantojn kvereli kiel hundo kun kato; seldom does so much fur fly in public - la publiko malofte vidatestas tian furiozan kverelon

furan - C4H4O furano

furbelow - robornamaĵo falbalo

furious - furioza; kolerega; the family were furious about my debt - mia familio furioziĝis ( koleregiĝis) pro mia ŝuldo; a furious argument - furioza kverelo; I am furious at them ( with them) for making such an accusation - mi sentas furiozon al ili pro tio, ke ili faris tian akuzon; furious at being refused - koleriĝis pro la rifuzo; a furious burst of anger - eksplodo de kolero; I am furious for my lack of caution - mi estas furioza pro mia manko de singardemo; a furious storm - furioza ŝtormo; have a furious temper - esti furioze koleriĝema; I'm furious that I have to fight the same battle again - mi estas furioza, ke mi devas konduki la saman batalon denove

furiously - furioze; kolerege

furl - ĉirkaŭvolvi; ferli

furlong - okono de mejlo; 201 metroj

furlough - forpermeso; Usono: pri dungitoj forestigo sen salajro; forestigi sen salajro; furlough day - tago de forestigo sen salajro

furnace - forno; fornego; hejtoforno; blast furnace - altforno

furnish - garni; doni; havigi; prezenti; provizi; liveri; furnish sufficient information - doni (havigi ...; prezenti ...;) sufiĉe da informoj; furnish everyone with a pencil - doni krajonon al ĉiuj; furnish an expedition - ekipi ekspedicion; furnish a house - mebli domon; furnished - preterito kaj participo de "furnish"; furnished apartment furnished flat - meblita apartamento; furnished house to let - meblita domo luebla; the rooms are furnished in red - la ĉambroj estas ruĝe meblitaj; fully furnishedfully-furnished - plene meblita; a simply furnished dwelling - simple meblita loĝejo

furnisher - liveranto

furnishings - ĉambraj garnituroj

furniture - meblo(j); meblaĵo(j); meblaro; furniture dealer - meblisto; furniture mover - transloĝiga firmao; transloĝigisto; furniture removal - transloĝigo; meblotransportado; senmebligo; furniture remover - transloĝigisto; meblotransportisto; furniture store - meblejo; a suite of living room furniture - meblaro por vivoĉambro; I don't have much furniture - mi havas malmulte da mebloj; office furniture - oficejaj mebloj; the machine is now part of the furniture of the restaurant - la maŝino nun estas parto de la mebloj de la restoracio; soon, new hires become part of the furniture - post nelonge, novaj dungitoj plene integriĝas; a piece of furniture - meblo

furor furore - tumulto

furphy - senbaza onidiro

furrier - peltisto; felisto

furrow - sulko; sulki; sulkiĝi; furrowed - preterito kaj participo de la verbo "furrow"; sulka; sulkabunda; sulkoplena

furry - laneca; lankovrita; haraĵa; peltohava; molhara; molhareca; pluŝa; furry tongue - sabura lango

further - pli; eĉ pli; plu; pli profunden; pli malproksimen; pli foren; cetere; antaŭenigi; antaŭenirigi; antaŭenpuŝi

further advanced - pli evoluinta; a further advantage - plia avantaĝo; further afield - pli fore(n); pli malproksime(n); pli malproksimaj; pli foraj; pli foraj lokoj; pli malproksimaj lokoj; en aliaj lokoj; ekster ..o; further along - pli progresinta; pli laŭlonge de; further along the street; further down the street; further up the street - pli laŭlonge de la strato; further and further - ĉiam pluen; further and further away - ĉiam pli malproksimen; further attacks - pluaj atencoj; further away - pli for; pli fora; the further away you are from events, the clearer the truth appears - ju pli malproksima oni estas de okazintaĵoj, des pli bone oni povas distingi la veron; further back - pli malantaŭe; pli malantaŭen; a further blow - plua bato; further details - pliaj informoj; further deteriorated - malboniĝis plu; further developments - pliaj okazintaĵoj; further education - postlerneja edukado; further evidence - plia pruvo; the number of factories increases the further you go from the sea - ju pli oni malproksimiĝas de la maro, des pli la fabrikoj plimultiĝas; further information - pliaj informoj; further inland - pli profunde en la landinternon; further issues - pluaj demandoj; further negotiations - pluaj intertraktadoj; further north (... south; ... east; ... west) - pli norden (... suden; ... orienten; ... okcidenten); further notice - plua sciigo; further on - pluen; iom poste; pli malproksimen; pli foren; further particulars - pluaj sciigoj; further proof - plia pruvaĵo; further pursued - plutraktita; plu daŭrigita; further reading - pliaj legaĵoj; further reinforce - eĉ pli fortigi; further south - pli suden; further talks - pluaj diskutoj; further than - preter; pli fora ol; pli malproksima ol; pli malproksime(n) ol; further to the east - pli orienten; further warming - plua varmiĝo
any further questions? - ĉu estas pluaj demandoj?; deal a further blow to ... - doni plian baton al ...; plu rebati ..n; plu difekti ..n; ever further - ĉiam pli; ĉiam pli foren; pli kaj pli; pli kaj pli foren; after standing ever further back from the banks, governments have been forced to rescue them - starinte ĉiam pli malproksimen de la bankoj, registaroj estas devigitaj savi ilin; fall further behind - pli postiĝi; this mustn't go any further - ĉi tio devas resti konfidenca; go one step further - iri unu paŝon plu; no further information has been received - ni ne ricevis pliajn informojn; no further information will be given - ni ne donos pliajn informojn; the agency warned a further five banks that their ratings could be cut - la agentejo avertis pliajn kvin bankojn ke iliaj taksoj povus esti malaltigitaj; as one goes further east - ju pli orienten oni iras

furthermore - cetere; plue; krome

furthest - plej malproksima; plej fora; ekstrema; furthest away - plej malproksima; furthest away from - plej malproksima de

furtive - kaŝema; kaŝeme; ŝtela

furtively - kaŝeme; kaŝe; kaŝite; ŝtele

fury - furiozo; kolerego; mitologio Megero; the fury of the storm - la furiozo de la ŝtormo; Madame D throws the money back, to the fury of the marquis - Madame D reĵetas la monon, furiozigante la markizon ... furiozige por la markizo; to be in a fury - furiozi; incandescent with fury - inkandeske furioziĝi; state of fury - furiozeco

fuschia - Fuschia fuksio

fuse -

elektra aparato fandaĵo; fandodrato; the fuse has blown, the fuse is blown, the fuse has gone - la fandaĵo kurtcirkvitiĝis; fuse box - fandodratujo; fuse the light - kurtcirkviti la lumilojn; fuse wire - fandodrato; blow a fuse - kurtcirvitiĝi; blow a fuse in an apparatus - kurtcirkviti aparaton; the lights have fused - la lumiloj kurtcirkvitiĝis
eksplodigilo fuzeo; eksplodigilo; fuzaĵo; meĉo; aktivigi la fuzeon (de); light a fuse - ekbruligi fuzaĵon
kunigi fuse together - kunfandiĝi; aglomeri; konglomeriĝi
figurasence blow a fuse - ekkoleriĝi; have a short fuse - tuj ekkoleriĝi

fuselage - fuzelaĝo

fusillade - salvo

fusion - fuzio; fandado; fandiĝo; kunfandiĝo

fuss - agitado; ekscito; granda bruo; brueg(ad)o; disputo; kverelo; malpaciĝo; vana pelado; vana klopodado; ĉikani; ĉikan(ad)o; plendado; kaĵoli; kaĵolado; kick up a fuss - fari grandan bruon; protesti; a lot of fuss - granda agitado; make a fuss - fari grandan bruon; protesti; make a fuss about something ... over something - fari grandan bruon pri io; protesti pri io; make a fuss of someone - kaĵoli iun; what's all the fuss about? - kial la ekscitiĝo?; why the fuss? why all the fuss? - kial la ekscitiĝo?; kial ili (ktp) ekscitiĝas?; without fuss, without any fuss - kviete; senparade

fusty - mucida

fussy - elektema; ĉikanema; "Tea or coffee?" "I'm not fussy." - "Teo aŭ kafo?" "Al mi estas egale."

futile - vana; vane; senutila; senutile; senrezulta; senrezulte; senperspektiva; a futile attempt - vana provo; it is futile to search for a Higgs boson - estas vane serĉi bosonon de Higgs; render futile - vanigi

futility - vaneco; senutileco; an exercise in futility - vanajxo

futon - futono

future -

estonteco; estonto; estonta; perspektivo; aspiranta; venonta; sekvonta; posta; ..ota; ..onta; futuro; future earnings - estontaj enspezoj; future generations - estontaj generacioj; what the future holds - kion la estonteco rezervas al ni; future-oriented studies - prospektivo; future perfect - perfekta futuro; future profits - estontaj profitoj; future projection - prognozo pri la estonteco; for future reference - por estonta konsulto; future results - estontaj rezultoj; future society - estonta socio; future state - estonta stato; estonta kondiĉo; estonta ŝtato; future tense - futuro; future versions - estontaj versioj; I am concerned about my acting future - mi zorgas pri mia estonteco kiel aktoro aux mi zorgas pri mia estonta kariero kiel aktoro; she has a bright acting future - si havos brilan estontecon kiel aktoro; the traditional varieties don't have much of a future - la futuro de la tradiciaj varioj ne estas promesplena; in the distant future - en la malproksima estonteco; en la fora estonteco; face the future - alfronti la estontecon; save a portion of your salary for the future - ŝparu parton de via salajro kontraŭ estontaj bezonoj; in the not-too-distant future aux in the not too distant future - post nelonge; in the very near future - tre baldaŭ; post nelonge; an uncertain future - necerta estonteco; young people with a future - gejunuloj kun brilaj perspektivoj; an idea that doesn't have much of a future - ideo kiu ne havas promesplenan futuron
futures - pluralo de la substantivo "future"; templimaj kontraktoj; futures contract - templima kontrakto; futures market - merkato de templimaj kontraktoj; futures options - opcio je templimaj kontraktoj; futures position - pozicio je templimaj kontraktoj; futures prices - prezoj de templimaj kontraktoj; futures trader - negocisto de templimaj kontraktoj; futures trading - negocoj de templimaj kontraktoj; cotton futures - templimaj kontraktoj por katuno

futurist - futurisma; futurologo

futuristic - futureca; futurisma; futuristic-looking - futurisma

futurology - futurologio

fuze - fuzeo; eksplodigilo; aktivigi la fuzeon (de); fuzaĵo; fuzii; fuziigi; kunfandi; kunfandigi; aglomeri; konglomeriĝi

fuzzily - nebule; malprecize

fuzzier - pli nebula

fuzziest - plej nebula

fuzziness - nebuleco; malprecizeco

fuzzy - nebula; malpreciza; svaga

FW[redakti]

Fwd - plusendita al

f word f-word - fivorto f***

FX[redakti]

FX - fremdaj valutoj

FY[redakti]

fylfot - svastiko