Aldono:Vortaro angla-Esperanto a

El Vikivortaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
< Aldono:Vortaro angla-Esperanto < Vortaro angla-Esperanto a


A[redakti]

a - nedifina artikolo antaŭ konsonantoj krom silenta 'h'; unu; a table and a chair - tablo kaj seĝo; a hurricane - uragano; a million dollars - unu miliono da dolaroj; in a June 16, 2008 speech - en parolado je la 16-a de junio 2008; on a Monday morning in January - iun lundon matene en Januaro; a 2007 agreement between the company and the union led to the establishment of a fund to support pensions - en 2007, akordo inter la firmao kaj la laborsindikato ekigis la starigon de fonduso por subteni pensiojn; in around a year - post proksimume unu jaro; en la daŭro de proksimume unu jaro; I have been contacted by a John Hicks - Min kontaktis iu John Hicks; 300 euros a day - 300 eŭroj tage; twenty million euros a season - dudek milionoj da eŭroj ĉiusezone

AA[redakti]

Aachen - Aĥeno, Akeno

Aaland Islands - Insularo Alando

A and E, A&E - hospitalurĝejo; A and E doctor - urĝeja kuracisto; A and E staff - hospitalurĝistoj

aardvark - Orycteropus afer orikteropo

aardwolf (pluralo: "aardwolves") - Proteles cristata protelo;

Aaron - Aarono

AB[redakti]

A-bomb - atombombo, nuklea bombo

abacus - abako

abaft - malantaŭa; malantaŭen

abalone - Haliotis halioto(j)

abandon - forlasi; fordoni; forcedi; forĵeti; demeti; rezigni; forrifuzi; foriri de; malokupi; lasi en embaraso; to abandon the Esperanto movement - kabei; abandon oneself to ... - fordoni sin al ...

abandonment - forlaso; forlasiteco; forĵet(ad)o; fordono; rezigno

abase - humiligi

abasement - sinhumiligo

abash - hontigi

abashed - hontiĝi; hontigi; hontanta; konfuziĝi

Abbasid - Abasida

abate - malpliiĝi; malpliigi; mildigi; kvietiĝi; malfortiiĝi; malfortigi; rabati; the protests show no sign of abating - la protestoj ŝajne ne kvietiĝas

abatement - malpliiĝo; malpliigo; mildigo; mildiĝo; malfortiĝo; malfortigo; rabato

abattoir - buĉejo

abaxial - botaniko flanko kontraŭa al tiu de la akso

abaya - abajo

abbe - paroĥestro

abbess - abatino

abbey - abatejo

abbot - abato

abbr - mll; mallongigo

abbreviate - mallongigi; resumi; abbreviated version - epitomo

abbreviation - mallongigo; mll; siglo

ABC - aboco; ABC anchor - televida prezentisto de (la televidoĉeno) ABC

abdicate - abdiki

abdication - abdiko; forlaso

abdomen - abdomeno

abdominal - abdomena; abdominal cavity - abdomena kavo; abdominal cramps - abdomenaj kramfoj; abdominal lining - peritoneo; abdominal wall - abdomena parieto

abduct - forkapti

abductee - forkaptito

abduction - forkapto; forkaptiĝo

abductor - forkaptinto

abeam - paralela; paralele

Abel - Habelo

Aberdeen - Aberdeno

Aberdonian - aberdonano; aberdona

aberrant - devia; devianta; aberacia

aberration - devio; aberacio; devojiĝo

abet - instigi; subteni; kunhelpi

abetter - instiginto; subteninto; kunhelpinto

abettor - instiginto; subteninto; kunhelpinto

abeyance - intertempa nefunkcio

abhor - abomeni

abhorrence - abomeno; naŭzo

abhorrent - abomena; kiun ... abomenas; naŭza; abhorrent to - abomena por; kiun ... abomenas

abhorrently - abomene; naŭze

abide - daŭri; obei; resti; resti fidela; toleri

abide by - obei; observi; resti fidela al

abide in - restas en; tiu restas en

abiding - daŭra; daŭr(em)a; konstanta; permanenta; neŝancelebla; plua; obeas; restas; restas fidela; toleras

Abidjan - Abiĝano

ability - kapablo; kapableco; ebl(ec)o; pov(ad)o; kompetent(ec)o; lerteco; povoscio; ability to fly - flugebleco; from each according to his abilities, to each according to his needs - de ĉiu laŭ siaj kapabloj, al ĉiu laŭ siaj bezonoj

abiogenesis - spontana generado

abject - mizera; malestiminda; humilega; ekstrema

abjection - mizero; humilego

abjectly - mizere; malestiminde; humilege

abjuration - forĵuro

abjure - forĵuri

Abkhaz - abĥaza; la abĥaza lingvo; abĥazo(j)

Abkhazia - Abĥazio

Abkhazian - abĥaza

ablate - ablacii; erozii; fortranĉi; amputi

ablation - ablacio; erozio; fortranĉado; amputado

ablative - ablativa; ablativo

ablaut - vokalŝanĝigo

ablaze - flamanta; brilanta

able - povas; scipovas; scipova; povoscias; kapablas; kapabla; lerta; kompetenta pri; kompetentulo pri; able-bodied - laborkapabla; able seaman - maristo; matroso; able to - povi; scipovi; povoscii; kapabli ..i; kapabla ..i; kompetenta pri; kompetentulo pri; able to do so - povi tion fari; being able to identify individual children means we can provide individual reports - la kapablo identigi individuajn infanojn signifas, ke ni povas havigi individuajn raportojn; please enable style sheets if you are able to do so - bonvole ŝaltu stilfoliojn se vi povas tion fari; able to read and write - alfabetigita

ablution - sinlavado

ably - lerte; kapable

abnegation - abnegacio

abnormal - nenormala; nenormale; eksternorma; anomalia; anomalie; anomalio; nenatura; nenature; kontraŭnatura; kontraŭnature

abnormalities - nenormalaĵoj; eksternormaĵoj; anomalioj; kontraŭnaturaĵoj

abnormality - nenormalaĵo; eksternormaĵo; anomalio; kontraŭnaturaĵo

abnormally - nenormale; eksternorme; anomalie; nenature

aboard - sur; sur ..n; suriri; suriranta; surirante (en); veturanta; veturante (en); portata de; portate de; rajdi; surŝipe; surŝipiiĝi; sur la ŝipo; surtrajne; surtrajniiĝi; sur la trajno; suraviadile; suraviadiliĝi; sur la aviadilo

abode - loĝejo

abolish - aboli; abolicii; likvidi; forigi; neniigi; malstarigi

abolishment - abolicio; likvido; forigo; neniigo

abolition - abolicio; likvido; forigo; neniigo

abolitionist - aboliciisto

abomasum - abomaso

A-bomb - atombombo

abominable - abomeninda; abomeninde; fia; fie

abominable snowman - jetio

abominably - abomeninde

abominate - abomeni

abomination - abomeno; abomenaĵo

abominations - abomenaĵoj

aboriginal - indiĝena; indiĝeno; (de) indiĝena aŭstraliano; praloĝinta; praloĝinto

aboriginals - indiĝenoj; (de) indiĝenaj aŭstralianoj; praloĝintoj

aborigine - indiĝena aŭstraliano

abort - haltigi; nuligi; abortigi

abortifacient - abortigaĵo; abortigilo; abortiga

abortion - abortigo; abortion counseling, abortion counselling - konsiliĝo pri abortigo; abortion ruling - juĝo pri la abortigo

abortionist - abortigisto

abortive - vana; malsukcesa; interrompita; nuligita

abound - abundi; malmanki

abound in - abundas je; svarmas per

abounding in - abunda je; abundas je; svarmas per

about - pri; pri tio, ke; proksimume; preskaŭ; ĉirkaŭ; pli-malpli; temas pri; pro; pro tio, ke; ,ke (iu) ..as;

pri about both of - pri ambaŭ; about the way ... about the way in which ... - pri la maniero laŭ kiu ...; about what was going on - pri kio okazas; about whether - pri tio, ĉu; responders not honest about how much they drink - respondintoj ne honestaj pri kiom ili trinkas; nothing is said about how much money is wasted on failed projects - oni diras nenion pri tio, ke multe da mono estas malŝparita por fuŝitaj projektoj; about how to - pri kiel ..i; about ever having - pri tio, ke iam estos; about the possibility of - pri tio,ĉu eventuale pri tio, ĉu ... povus; the aim of the government is mostly about liquidating the legacy of its predecessor - la ĉefa celo de la registaro estas likvidi la heredaĵon de ĝiaj antaŭuloj
proksimume about a year ago - antaŭ proksimume unu jaro; about half - proksimume duono proksimume duono de; about half of which - el kiu(j) proksimume duono; about how much is this going to cost? - proksimume kiom tio kostos?; about the same - proksimume la sama; about the same size - havas proksimume la saman grandecon; about the same time - je proksimume la sama tempo je proksimume la sama momento; that sounds about right to me - tio ŝajnas al mi pli-malpli ĝusta; pipes about ten metres long - tuboj kun longeco de ĉirkaŭ dek metroj
esti faronta; esti fariĝonta baldaŭ ..onta; baldaŭ ..ota; tuj ..onta; tuj ..ota; about to change - baldaŭ ŝanĝiĝontas; estas baldaŭ ŝanĝonta; about to die - mortonta; about to do - baldaŭ faronta; about to get a whole lot ... - baldaŭ fariĝos multe pli ..a; about to be - baldaŭ ..ota; about to become - baldaŭ fariĝonta
aliaj signifoj an about face an about turn - returniĝo; ordono About face! About turn! - Returniĝu!; about far more than ... - ne koncernas nur ... ne rilatas nur al ...; about the head - ĉe la kapo; about now - post momento; about over - pasonta finiĝonta ĉesiĝonta

above - super; supri; supra; supre; supre de; supre menciita; (de) pli ol; above all - antaŭ ĉio; precipe; above all else - precipe; antaŭ ĉio; above left - supre maldekstre; above-mentioned - supremenciita; above right - supre dekstre; above suspicion - nesuspektebla; above the fray - neŭtrala; senpartia; above the law - esceptita el la leĝaro; oil rose above $100 a barrel - petrolo atingis pli ol $100 por barelo

aboveboard - honesta; sentrompa

aboveground, above-ground - above-ground containers - surteraj ujoj; plant everything that bears aboveground in the full of the moon - kio produktas sur la tersurfaco, ĉion plantu je lunpleno; daredevils walk tightrope 3000 feet above ground - riskemuloj paŝis sur streĉita ŝnuro 3000 futojn super la tero

abracadabra - abrakadabra

abrachia - denaska senbrakiĝo

abrade - frotadi; ekskorii

Abraham - Abrahamo

abrasion - skrapvundo; ekskoriaĵo; frotado

abrasive - frota; frotaĵo; frotpurigilo; aspra

abreast - paralele; keep abreast of ... - regule informiĝi pri ...

abridge - mallongigi; koncizigi; abridged version - epitomo; kompendio

abridgement - mallongigo; koncizigo; kompendio; epitomo

abroad - eksterlande; eksterlanden; eksterlando; cirkuli; en la stratoj; there is a rumour abroad that ... - onidiro cirkulas, ke ...; there are not many abroad at that hour - malmultaj homoj estas en la stratoj je tiu horo

abrogate - nuligi

abrogation - nuligo

abrupt - abrupta; bruska

abruption - malligiĝo; placental abruption - antaŭtempa malligiĝo de placento

abruptly - abrupte; ek..; bruske

abruptness - abrupteco; bruskeco

abscess - absceso

abscessed - abscesa

abscissa - absciso

abscission - defalado

abscond - forkuri

absconder - forkurinto

abseil - absejli; abseiling - preterito kaj participo de "abseil"; absejlo

absence - manko; mankado; foresto; forestado; malĉeestado; malhavado; seneco; malesto; neesto

absent -

manki; foresti; malĉeesti; distrita; absent from - foresti de; malĉeesti; to absent oneself (from) - ne ĉeesti (..n); absent owners - forestantaj posedantoj; absent without leave - forestanta sen permeso; in countries where such agreements are absent, the consequences are even worse - en landoj kie tiaj akordoj mankas, la sekvaĵoj estas eĉ pli malbonaj; cooking fuel, normally scarce, is now virtually absent - kuirfuelo, kutime malabunda, nun preskaŭ tute mankas
absent a; absent an; absent any - sen; pro la manko de; krom se okazos; krom se estos; absent a transcript, the Commission has to rely on memory alone - sen ( pro la manko de) transskribaĵo, la Komisiono devas fidi sole al memoroj; absent an official declaration, everyone agreed to disagree - sen ( pro la manko de) oficiala deklaro, ĉiuj interkonsentis ke interkonsento ne atingeblas; absent any unexpected shocks, the economy should soon revive - krom se okazos neatenditaj ŝokoj, la ekonomio verŝajne baldaŭ reviviĝos
absent-minded - senatenta; distrita; distriĝema; absent-mindedly - senatente; distrite; absent-mindedness - senatento; distriĝo; distrateco

absentee - forestanto; malĉeestanto; absentee ballot - poŝta baloto; poŝta balotilo; absentee owners - forestantaj posedantoj

absenteeism - ofta foresto de la laborejo

absently - senatente; distrite

absinthe - absinto

absolute - absoluta; absolute; absolutaĵo; tute; la plej ..a; absolute determination - neŝancelebla sindevontigo; absolute majority - absoluta plimulto; the absolute minimum interest payment - la plej minimuma interezopago; absolute rubbish - tute sensenca

absolutely - absolute; tute; tutcerte; nepre; kompreneble; elkore; jes ja; ja estas; jesege; volege; absolutely critical - absolute esenca; I am absolutely delighted - mi ĝojegas; I am absolutely determined to ... - mi neŝanceleble intencas ..i; mi havas neŝanceleblan intencon ..i; absolutely everything - ĉio sen escepto; ĉio senescepte; absolutely free - tute senpaga; tute senpage; if when) absolutely necessary - en okazo de efektiva neceseco; absolutely no - absolute nenia; neniu kaj nenia; there is absolutely no point - estas tute vane; there is absolutely no space between our governments on this issue - estas neniu kaj nenia diverĝo inter niaj registaroj pri ĉi tiu demando; absolutely not - tute ne; ja ne; nepre ne; neege; absolutely nothing - absolute nenio; absolutely nuts - tute freneza; it won't work absolutely everywhere, but it works virtually everywhere - ĝi ne funkcios ĉie senescepte, sed preskaŭ ĉie; you are absolutely right - vi tute pravas

absoluteness - absoluteco

absolutes - absolutaĵoj

absolution - absolvo; pekliberigado

absolutise - absolutigi

absolutism - absolutismo

absolutist - absolutisma; absolutismano; absolutist rule - absolutisma regado

absolutize - absolutigi

absolve - absolvi; senpekigi; absolved of any blame - komplete senkulpigita

absolvitory - absolva; senpekiga

absorb - sorbi; ensorbi; ensorbiĝi; absorbi; absorbiĝi; integriĝi; absorb oneself in something - esti absorbita de io; absorbiĝi pri io; enprofundigi sin en ion; enprofundiĝi en ion

absorbed - preterito kaj participo de la verbo "absorb"; to become absorbed in something - enprofundigi sin en ion; enprofundiĝi en ion;

absorbent - sorba; sorbema

absorber - sorbilo; absorbilo

absorbing - sorbi; ensorbi; absorbi; absorba; absorbe; atentokapta

absorption - sorbo; sorbado; absorbo

abstain - sin deteni; sindeteni; abstini

abstainer - sindetenanto; abstinanto; abstemiulo

abstemious - abstinema; abstemia; sindetena; sindetenema; deteniĝa

abstemiousness - abstinemeco; abstemieco; sindetenemo; sindeteneco

abstention - sindeteno; abstino

abstinence - sindeteno; abstin(ad)o; abstinenco; abstinence-only sex education - seksa edukado kiu favoras sole abstinadon

abstinent - abstinema; sindetenema

abstract - abstrakta; resumo; epitomo

abstracted - senatenta

abstractedly - senatente

abstraction - abstrakto; abstraktaĵo; abstraktado; abstrakteco; resumo

abstractly - abstrakte

abstruse - nekomprenebla; neklara; enigma

abstrusely - nekompreneble; neklare; enigme

abstruseness - nekomprenebleco; neklareco; enigmeco

absurd - absurda; absurde; sensenca; sensence

absurdity - absurdaĵo; absurd(ec)o; sensenco; sensencaĵo

absurdly - absurde; sensence

Abu Dhabi - Abu-Dabio

abundance - abundo; hydrogen and helium were produced in abundance - abundo da hidrogeno kaj heliumo estis produktita; water is in abundance in some places but not others - akvo abundas en kelkaj lokoj sed ne en aliaj; fruits grow here in abundance - fruktoj abunde kreskas cxi tie

abundant - abunda; abundantly - abunde

abuse - fitrakto; fitraktado; fitrakti; fiag(ad)o; molesto; molestado; molesti; misuzi; misuzo(j); malbonuzo; malbonuzi; brutalaĵo(j); perfort(ad)o; perforti; insulti; insulto(j); insultado; malbeni; malbenoj; malbenado; abuse and harassment - insultado kaj ĉikanado; abuse of alcohol - alkoholismo; abuse of children - fitrakto de infanoj; abuse of power - misuzo de la potenco; misuzo de potenco; abuse of trust - misuzo de konfido; financa malversacio; abuse of vulnerable human beings - fitrakto de sendefendaj homoj; to abuse one's power to abuse one's powers - misuzi sian povon; misuzi sian potencon; alcohol abuse - alkoholismo; drug abuse - misuzo de narkotaĵo; narkotismo; drogmanio; physical abuse - korpa fitrakto; sex abuse sexual abuse - seksa fitrakto; substance abuse - misuzo de substanco; a freedom that can be abused - libereco kiu povas esti misuzata; the draft law has loopholes that could lead to abuses - la leĝprojekto havas jurajn "aperturojn" kiuj povus allasi misuzojn;

abuser - fitraktanto; fiaganto; molestanto; misuzanto; insultanto; malbenanto

abusive - insulta; insultema; ofend(em)a; misfara; misuza; fitrakta; fiuza; perfortema; abusive phonecall abusive phone call - insulta telfonvoko

abusively - insulte; insulteme; ofend(em)e

abusiveness - insulteco; insultemo; misfarado; misuzado;

abut - troviĝi apud; tuŝi; esti apogata per

abutment - abutmento

abuzz - zumadi

abysmal - abisma; hontinda; abomena; aĉa; de malaltega kvalito; fuŝa; malinda; ŝoka; terura

abysmally - abisme; hontinde; abomene; aĉe; fuŝe; malinde; ŝoke; terure

abyss - abismo; faŭko; senfundaĵo

Abyssinia - abisenio; Abyssinian - abisenia; abiseniano

AC[redakti]

acacia - akacio

academia - la universitata mondo; la mondo de la universitatoj

academic - altlerneja; superlerneja; universitata; erudicia; universitatano; profesoro; docento; akademiulo; scienculo; sciencula; erudiciulo; akademia; (nur) intelekta; ĉe profesoroj; kabineta; de kabinetuloj; (nur) teoria; (nur) abstrakta; (nur) filozofia; studema; studama; an academic association - asocio de scienculoj; academic circles - la rondoj de universitatanoj; academic council - konsilio de fakultatestroj; an academic degree - universitata diplomo; academic discipline - lernofako; academic exchange - universitata interŝanĝo; academic institution - altlerneja institucio; academic knowledge - erudicio; academic journal - sciencula revuo; academic language - la lingvaĵo de scienculoj; an academic paper - referaĵo; academic performance - studatingoj; superlerneja akademiaj atingoj; academic philosophy - la sciencula filozofio; academic record - elementlerneja; mezlerneja studatingoj; registro de studatingoj; superleneja akademiaj atingoj; akademia dosiero; dosiero de akademiaj atingoj; academic scholarship - akademiaj esploroj; stipendio aljuĝita pro studatingoj; academic staff - fakultatanoj; the academic world - la universitata mondo; la sciencularo; academic year - lernojaro; academics - akademiuloj; fakultatanoj; erudiciuloj

academically - en ( pri) sia studado; en ( pri) edukado; academically inclined - studema; studama; academically able - lernkapabla

Academician - Akademiano

Academist - Akademiano

academy - akademio; societo; supera lernejo; trejnejo; liceo; sciencularo; Academy Award - Premio Oskar; Academy Award-winning director - gajninto de la Premio Oskar por la plej bona reĝisoro; academy of music music academy - konservatorio; Academy of Sciences - Scienca Akademio; minuskla the academy - la universitatoj; la mondo de la universitatoj; seen from space - or parts of the Anglo-Saxon academy - this debate might seem like narcissism - vidata de la kosmo - aŭ de iuj en la anglosaksaj universitatoj - ĉi tiu debato povus ŝajni narcisisma

Acalyptratae - akaliptratoj

Acanthocephala - akantocefaloj

Acanthopterygii - akantopterigoj

Acanthus - akanto

a cappella - akapela muziko; akapele

Acapulco - Akapulko

acaricide - akaricido

accede - konsenti; aliĝi; aparteniĝi

accelerant - akcelaĵo

accelerate - akceli; akceliĝi; rapidigi; plirapidigi; plirapidi

acceleration - akcelo; akcelado; rapidigo

accent - prononcmaniero akĉento; plifortigo; reliefigo akcento; plifortigi; reliefigi akcenti; litero diakritilo; supersigno; Esperanta supersigno; accented - preterito kaj participo de la verbo "accent"; supersigna; accented letter - diakritaĵo; Esperanta supersigna litero; supersignita litero

accentual - akcenta

accentuate - emfazi; akcenti; intensigi; intensiĝi; plimalbonigi

accentuation - emfazado; akcentado; intensigo; intensiĝo; plimalbonigo

accept - akcepti; konsenti; agnoski; koncedi; accept the responsibility for accept the responsibility of - akcepti la respondecon pri; sin devontigi pri; ekdeĵori kiel; alpreni la devojn de; accepted - preterito kaj participo de "accept"; tradicia; kutima; ĝenerala; ĝenerale kredata; the accepted wisdom - la populara kredo; accepting - gerundio kaj participo de "accept"; accepting of ... - akceptema pri ...

acceptability - akceptebleco

acceptable - akceptebla; akcepteble; akceptinda; akceptinde; allasebla

acceptableness - akceptebleco; akceptindeco

acceptably - akcepteble; akceptinde

acceptance - akcepto; akceptigo; konsento; agnosko; acceptance criteria - akceptokriterioj; acceptance speech - akceptoprelego

accepter - akceptanto

acceptor - ĝenerala signifo akceptanto; fiziko akceptoro; financo tratato

access - aliro; aliri; havi aliron al; alirebleco; alirejo; vojo; trairejo; eniro; eniri; malfermi; atingi; viziti; havebleco; havigi al si; havigi por si; disponi; utiligi; konsulti; legi; konekto; access card - enirkarto; access road - alira vojo; access the Internet konektiĝi al Interreto; access to the Internet - retkonekto; access key - fulmoklavo; access voicemail messages - aŭskulti voĉmesaĝojn; no US phones were accessed - la mesaĝujoj de usonaj telefonoj ne estis eniritaj; a security clearance allows access to classified information or to restricted areas - sekurec-akredito permesas informiĝi pri konfidencaj informoj aŭ eniri lokojn de limigita aliro; access to loans - la povo kontrakti pri kreditoj; povi kontrakti pri kreditoj; visitors to the library can access an archive - vizitantoj al la biblioteko povas konsulti arkivon; gain access to ... - povi aliri; povi ricevi; povi eniri; povi konsulti; have access to ... - havi aliron al ...; disponi ..on; havi ..on je sia dispono; povi utiligi ..on; povi havigi ..on al si; povi eniri ..on

accessible - alirebla; atingebla; malferma

accessibility - alirebleco; alireblo; atingebleco; atingeblo; malfermeco; accessibility aid - ilo por alirebleco; accessibility feature - uzilo por alirebleco; accessibility help - helpo pri alirebleco; accessibility links - ligiloj pri alirebleco; accessibility tool - ilo por alirebleco; accessibility wizard - asistanto pri alirebleco

accession - aliĝo; aparteniĝo; konsento; de nova reĝ(in)o accession (to the throne) - surtroniĝo

accesskey - fulmoklavo

accessor - komputiko alirilo

accessory - akcesora; akcesoraĵo; kromuzaĵoj; kromuzataĵo; komplico; accessory after the fact - posta komplicito

accident - akcidento; hazardo; malfeliĉaĵo; I heard you were involved in an accident - mi aŭdis, ke vin trafis akcidento; I heard about the accident you were involved in - mi aŭdis pri la akcidento kiu trafis vin; an accident involving a train - akcidento kiu trafis trajnon; accident and emergency department - hospitalurĝejo; accident and emergency doctor, accident and emergency physician - urĝeja kuracisto; accident and emergency staff - hospitalurĝistoj; accident victim - viktimo de akcidentoj

accidental - akcidenta; hazarda; senintenca; nevola; okaza; an accidental event - hazarda evento

accidentally - akcidente; hazarde; senintence; nevole; okaze

acclaim - aklamo; aklamado; aklami; laŭdo

acclaimed - aklami; laŭdi; renoma

acclamation - aklamo; aklamado

acclimation - alklimatiĝo

acclimatisation - alklimatiĝo; alklimatigo

acclimatise - alklimatigi; alklimatiĝi

acclimatization - alklimatiĝo; alklimatigo

acclimatize - alklimatigi; alklimatiĝi

acclivitous - ascendanta

accolade - laŭdo

accommodate - akomodi; akomodiĝi; alfari; enhavi; enteni; (en)loĝigi; gastigi; reciproke kontentigi; the kitchen has been remodelled to accomodate a wheelchair - oni rearanĝis la kuirejon por fari spacon por rulseĝo; accommodating - gerundio kaj participo de "accomodate"; komplezema; cedema; reciproke kontentig(em)a; akomodiĝema; indulgema

accommodation - loĝejo; loĝ(ad)o; loĝigo; ĉambro(j); gastigado; akomodiĝo; alfarado ; accommodation and board - loĝo kaj manĝoj; accommodation booking - rezervado de ĉambroj; accomodation facilities - loĝejoj; hotel accomodation - loĝigo en hotelo; the hotel has accommodation for 500 - la hotelo povas loĝigi 500 gastojn

accompaniment - akompano; akompanaĵo

accompanist - akompanisto

accompany - akompani; accompanied - preterito kaj participo de "accompany"; kun akompano; each example comes accompanied by a brief explanation - ĉiun ekzemplon akompanas konciza klarigo; this has been accompanied by improvements in health and education - samtempe pliboniĝoj estas okazintaj en sano kaj edukado; accompanying - gerundio kaj participo de "accompany"; akompana

accomplice - komplico; kunkrimulo; kundeliktulo; kunkulpulo; kunfripono

accomplish - plenumi; efektivigi; realigi; elfari; accomplished - preterito kaj participo de "accomplish"; plenumiĝis; plenumebla; lerta; majstra; kompetenta; accomplishing - gerundio kaj participo de "accomplish"; plenumo de; efektivigo de; realigo de; elfaro de

accomplishment - plenumo; plenumado; plenumiĝo; efektivigo; realigo; elfaro

accord - akordo; akordiĝo; akordi; pacakordo; packonsento; interpaciĝo; interkonsento; doni (al iu) ..n; favori iun per ..o; atribui; asigni al; an accord on ... - akordo pri ... ; to be in accord with - akordi kun; konforme al; laŭ; to accord diplmatic recognition - diplomatie agnoski; according to - laŭ; laŭ la grado de; konforme al; according to accounts - laŭ raportoj; according to choice - laŭ via bontrovo; according to circumstance - laŭcirkonstance; according to estimates - laŭ taksoj; according to legend - laŭlegende; according to precedent - laŭprecedence; according to sources - laŭ informintoj; according to surveys - laŭ opinisondoj; according to taste - laŭguste; according to the witness's account, the crash occurred around midnight - laŭ la vidatestinto ( laŭ la rakonto de la vidatestinto), la kraŝo okazis ĉirkaŭ meznokto

accordance - konformiĝo; konformeco; in accordance with ... - konforme al; laŭ

accordingly - konforme kun tio; laŭmezure; konsekvence; sekve; tial; D was the studio's most valuable actress, and was paid accordingly - D estis la plej valora aktorino de la filmstudio, kaj estis pagata laŭmezure; if a threat arises, we will act accordingly - se minaco aperos, ni ekagos konsekvence

accordion - akordiono; tirharmoniko

accordionist -akordionisto

accost - alfronti

account -

kontado konto; bilanco; debeto; kalkulo; kalkulaĵo; kliento: account balance - saldo; bonhavo; bonhavaĵo; an account executive - respondeculo pri klientoj; to account for something - enkalkuli ion; fari bilancon de io; doni (al iu) la konton de io; respondi pri io; the association must account for every cent - la asocio devas respondi pri ĉiu cendo; account holder - kontulo; account settings - kontreguligoj; accounts clerk - librotena komizo; accounts payable - kreditoraj kontoj; accounts payable and receivable - kontoj kreditoraj kaj debitoraj; accounts receivable - debitoraj kontoj; : accounting - gerundio kaj participo de la verbo "account"; kontado; bilancado; kontregistrado; accounting equation accounting identity - kontada ekvacio
priparolo; priskribo rakonto; raporto; tio, kion ... raportis; tio, kion ... diris; priparolo; parolado; priskribo; atesto; sciigo; historio; an account by ... an account from ... - rakonto de ...; priparolo de ...; priskribo de ...; an account of ... - rakonto pri ...; raporto pri ...; historio; tio, kion ... raportis pri ...; tio, kion ... diris pri ...; priparolo pri ...; parolado pri ...; priskribo pri ...; atesto pri ...; sciigo pri ...; an account of the life of a singer - historio pri la vivo de kantitsto; according to accounts - laŭ raportoj; according to the witness's account, the crash occurred around midnight - laŭ la vidatestinto, la kraŝo okazis ĉirkaŭ meznokto; all accounts agree - ĉiuj rakontoj akordas ĉiuj raportoj akordas ĉiuj atestantoj akordas
konsistigi; kiu ekvivalentas ..n; kaŭzi; klarigi; konstati; reprezenti; mortigi to account for something - konsistigi ion; kaŭzi ion; klarigi ion; pravigi ion; doni pravigan respondon pri io; responsi pri io; konstati ion; detrui ion; mortigi ion mortigi iun; account for about ... - konsistigas proksimume ...; account for almost ... - konsistigas preskaŭ ...; account for how ... - klarigi kiel ...; account for more than ... - konsistigas pli ol...; account for why ... - klarigi kial ...; one company accounts for a fifth of the country's GDP - unu firmao havas spezon kiu ekvivalentas kvinonon de la malneta interna produkto de la lando; the researchers accounted for numerous risk factors - la esploristoj konstatis multajn riskfaktorojn
aliaj frazoj to account oneself ... - opinii sin ..a; rigardi sin kiel ..an; clubs aren't holding their sponsors to account - kluboj ne devigas siajn sponsorojn porti iliajn respondecojn

accountability - prirespondeco

accountable - responsa; accountable for - responsas pri; responsa pri; make someone accountable for something - prirespondigi iun pri io; officials must be held accountable for their actions - oni devas igi oficialulojn surpreni la respondecon pri siaj agoj; an institution accountable to its members - institucio respondigebla al siaj membroj; not accountable to anyone, accountable to no one - respondecas antaŭ neniu;

accountably - response

accountancy - kontreviziado; accountancy firm - kontrevizia firmao

accountant - kontisto; librotenisto; kontrevizoro; financa konsilisto

accounting - vidu "account" supre

accoutrements - ekipaĵo

Accra - Akrao

accredit - akrediti

accreditation - akredito

accretion - surkreskaĵo; kresko

accrual - akumuliĝo; pasivo; laŭ ĝustatempa kunkalkulado; accruals - pasivoj; ĝustatempa kunkalkulado; accruals accounting - ĝustatempa kunkalkulado

accrue - akumuliĝi; akumuli; atribuiĝi; accruing - akumuliĝanta; akumulanta; atribuiĝanta; pagota;

acculturation - akulturo; akulturiĝo, akulturigo, akultureco

acculturate - akulturi

accumulate - amasigi; amasiĝi; akumuli; akumuliĝi; accumulate wealth - riĉigi sin; accumulating - amasiganta; amasigo; amasiĝanta; amasiĝo; akumulanta; akumuliĝanta

accumulation - amasigo; amasiĝo; akumulo; akumuliĝo

accumulator - akumulatoro; accumulator battery - akumulatoro

accuracy - precizeco; ĝusteco; vereco

accurate - preciza; precize; ĝusta; ĝuste; senerara; senerare; ekzakta; ekzakte; trafa; trafe; accurate to 10 centimetres - kun precizeco de 10 centimetroj

accurately - precize; ĝuste; ekzakte; senerare; trafe

accursed - malbeninda; malbenita

accusation - akuzo; kulpigo

accusative - akuzativa; akuzativo

accuse - akuzi; akuzi, ke; denunci; kulpigi (iun pri io); imputi; accuse each other of ...' accuse one another of ... - akuzi unu la alian pri ...; accuse someone of something - akuzi, ke iu faris ion; akuzi, ke iu estas io; imputi ion al iu; accused - preterito kaj participo de "accuse"; the accused - la juĝato(j); la juĝoto(j); the candidates are being accused of corruption - oni akuzas la kandidatojn pri korupto la kandidatoj estas akuzataj pri korupto; the rebels have been accused of atrocities - oni akuzas, ke la ribeluloj faris abomenaĵojn la ribeluloj estas akuzitaj pri abomenaĵoj; I was falsely accused of being a spy - oni false akuzis, ke mi estas spiono; ministers were accused of being slow to react - oni akuzis, ke ministroj reagis malrapide ministroj estis akuzitaj, ke ili reagis malrapide; accused of being a member of a terrorist group, he was sentenced to 12 years - akuzite, ke li estas membro de terorista grupo, li estis kondamnita al 12 jaroj da enprizonigo; accused of breaking a law - akuzita pri malobservo de leĝo; the health minister is accused of having a drink problem - oni akuzas, ke la ministro de sanaferoj estas drinkemulo; C is accused of having been a leading figure in the junta - oni akuzas, ke C estis ĉefa figuro en la militista registaro; eight people are accused of having been involved in the fraud - ok personoj estas akuzitaj pri implikiĝo en la fraŭdo; the central bank stands accused of having been cautious and slow - la centra banko estas akuzita, ke ĝi agis singarde kaj malrapide; accused of killing ... - akuzita pri la mortigo de ...; various groups have been accused of taking money to subvert the government - oni akuzis, ke diversaj grupoj akceptis monon por subfosi la registaron diversaj grupoj estas akuzitaj, ke ili akceptis monon por subfosi la registaron; video games are accused of turning young people into violent criminals - oni akuzas, ke videoludoj tranformas junulojn en perfortemajn krimulojn videoludoj estas akuzitaj pri tio, ke ili tranformas junulojn en perfortemajn krimulojn

accusatory - akuza

accuser - kulpiganto; akuzanto

accusingly - akuze

accustom - kutimigi (sin) pri tio, ke; kutimiĝi; alkutimiĝi pri tio, ke; accustomed - preterito kaj participo de "accustom"; kutimas; kutime; accustomed as we are to trudge through snow to see the annual Flower Show - ni kiuj kutimiĝis treniĝi tra neĝo por vidi la ĉiujaran Florekspozicion; accustomed to - kutimas; kutime; kutimigis sin pri tio, ke; kutimiĝis ( alkutimiĝis) pri tio, ke; kutimiĝis al ..o; kutimiĝinta al ..o

accute - akuta

accutely - akute

ace - ĉampiono; ĉampiona; elita; superulo; supera; elstarulo; elstara; aso

Aceh - Aceho

acerate - pingloforma

acerbic - acerba

acerbically - acerbe

acertannin - acertanino

acetacetic aceto-acetic - acetilaceta

acetone - acetono

acetonitrile - acetonitrilo

acetyl - acetilo; acetila

acetylacetone - acetilacetono

acetylated - acetilita

Achaean - aĥaja; aĥajano; Achaean Greeks - aĥajanoj; Achaeans - aĥajanoj

achalasia - ahalazio

ache - doloro; dolori; arde sopiri ..i; arda sopiro; sopirego; arde avidi ..i; arda avido; dezirego; to ache to do something - arde sopiri fari ion; arde avidi fari ion; neelteneble sopiri fari ion; sopiregi ( deziregi) fari ion; aches and pains - doloroj kaj afliktoj; to ache for something to happen - arde sopiri ( neelteneble sopiri; arde avidi) ke io fariĝu; sopiregi, ( deziregi,) ke io fariĝu; an aching heart - angora koro; dolora koro

achievable - atingebla; efektivigebla; trafebla

achieve - atingi; efektivigi; realigi; ebligi; fari; elfari; plenumi; achieve habilitation - habilitiĝi; achieve little - apenaŭ havi efikon; achieve the impossible - fari nefareblaĵo(j)n; the new policy will achieve savings - la nova politiko ebligos monŝparojn; the predicted power outputs can be achieved - la antaŭviditaj elirpovumoj estas atingeblaj; a report on the progress being achieved - raporto pri la progreso farata; achieving - gerundio kaj participo de "achieve"; atingo de; efektivigo de; realigo de; realiĝo de; plenumo de

achievement - atingo; elfar(aĵ)o; plenumo; achievement test - testo de instruiteco

Achilles - Akilo; Aĥilo; Achilles heel - aĥila kalkano; Achilles tendon - aĥila tendeno

achingly - korŝire; angore

achy - doloranta

acid - acido; acida; ..ito; acid leak - likado de acido; acid rain - acida pluvo; acid test - definitiva testo

acidic - acida

acidification - acidiĝo; ocean acidification - mara acidiĝo

acidify - acidiĝi; acidigi

acidity - acideco

acidulated - acidigita; acidetigita

Acipenseriformes - acipenseroformaj

acknowledge - agnoski (ke); konsenti (ke); konfesi (ke); geste respondi al; esprimi sian dankemecon; certigi la ricevon de

acknowledgement - agnosko; konsento; konfeso; gesta respondo; esprimo de dankemeco; acknowledgement of receipt - ricevavizo

acne - akno(j) acne vulgaris - akno

acnode - matematiko izolita punkto

acolyte - akolito

aconite - akonito

aconitum - akonito

acorn - glano

acoustic - akustika

acoustics - akustiko

acquaint - acquaint someone with something - konigi ion al iu; konatigi ion al iu; acquainted - preterito kaj participo de la verbo "acquaint"; become acquainted - konatiĝi; amikiĝi

acquaintance - konato; kono; circle of aquaintances - konataro; have an acquaintance with something - havi konon pri io

acquiesce - konsenti

acquiescence - konsento; pasiva konsento

acquire - akiri; aĉeti; alpreni; alproprigi; gajni; havigi al si; atingi; acquire the ability to ... - ekkapabli ..i; acquire a stake in a company - akiri partoprenon en la kapitalo de firmao; acquire a taste for ... - trovi ..n laŭ sia gusto; al ... ekplaĉas (la guston de); ekemi ..n; ekinkliniĝi je ...; ekĝui ..n; ekŝati ..n; al ... fariĝi kara; Acquired Immune Deficiency Syndrome - akirita imuno-deficita sindromo; Aidoso; the media have acquired such importance as to be the principal means of instruction for many people - la amaskomunikiloj fariĝis tiel gravaj, ke ili estas la ĉefaj instruiloj de multaj homoj; recommendations that acquired the status of good practice - rekomendoj kiuj atingis la statuson de bona praktiko

acquis - EU leĝaro; mallonga formo de "acquis communautaire"; acquis communautaire - komunuma leĝaro (de la EU)

acquisition - akiro; akiraĵo; aĉeto; alpreno; alproprigo; havigo

acquisitive - akirema

acquisitiveness - akiremeco

acquit - senkulpigi; malkondamni

acquittal - senkulpiĝo; malkondamno

acre - mezurunuo akreo; Acre - urbo Akko

acreage - akrearo

acrid - akra

acrimonious - akra

acrimoniously - akre

acrimoniousness - akreco

acrimony - malpaco; disputado

acrobat - akrobato

acrobatic - akrobata

acrobatics - akrobataĵo(j)

acrolith - akrolito

acrolithan - akrolita

acronym - akronimo; siglo

acropolis - akropolo; the Acropolis - la Akropolo de Ateno

acropolitan - akropola

across - trans; ĉe la kontraŭa flanko; vidalvide; tra; tra la tuta; el; laŭlarĝe de; havi larĝon de; horizontale; across all time zones - trans ĉiuj horzonoj; the norm across all Wikis - la normo tra ĉiuj vikioj; two sociological tribes across four nationalities - du sociologiaj triboj el kvar nacioj; across from - vidalvide de; across much of - vaste tra; across the board - en ĉiuj sferoj; pri ĉiuj sferoj; al ĉiuj; de ĉiuj ..oj; ĉie; de ĉiaspeca ..o; ĝenerala; ĝenerale; prices rose across the board - prezoj de ĉiuj varoj altiĝis; reduce energy consumption across the board - redukti ĉiaspecan energikonsumon; the problem is across the board - la problemo estas ĝenerala; security has been tightened across the board - ĉie sekureco estas plifortigita; across-the-board economic sanctions - ĝeneralaj ekonomiaj sankcioj; across the channel - trans la Maniko; across the country - tutlande; tra la tuta lando; across the developed world - en ĉiuj evoluintaj landoj; across the globe - tra la tuta mondo; her mother sat across the room - ŝia patrino sidis vidalvide en la ĉambro; across the street from - vidalvide de; across the UK - trans Britio; tutlande en Britio; across the US across the USA - tra la tuta Usono; across the water - trans la maro; across the world - tutmonde; tutmondaj; the screen was only two inches across - la ekrano havis larĝon de nur du coloj ... de nur 5 centimetroj

acrylic - akrila; akrilo

act - ago; agi; ekagi; funkcii; servi; efiki; fari; faro; konduti; ŝajnigo; ŝajnigaĵo; aktori; aktorado; skeĉo; artisto; muzikbando; muzikistaro; cirko atrakcio; spektaklo; parlamenta leĝo leĝo; the Glass-Steagall Act - la leĝo Glass-Steagall

to act alone - agi sola; plenumi rolon to act as ... - agi kiel ...; funkcii kiel ...; roli kiel ...; servi kiel ...; plenumi la oficon de ...; efiki kiel ...; the president of the constitutional court will act as head of state until new elections can take place - la prezidanto de la konstitucia tribunalo agos kiel ( plenumos la rolon de) la ŝtatestro ĝis novaj balotadoj povos okazi; to act as a deterrent - efiki ( servi) kiel malinstigo; to act as a foil - reliefigi ; to act as a go-between - peri; peri al; interhelpi pri je; to act as an intermediary - peri; peri al; interhelpi pri je; to act as one - agi kvazaŭ unu; the new website will act as a portal for students - la nova retejo servos kiel portalo por studentoj; D will act as prime minister for one day - D deĵoros kiel ( plenumos la oficon de) ĉefministro dum unu tago;
to act first - fari la unuan paŝon; to act for ... - anstataŭi ...; there will be one stage for rock musicians, a children's stage, and a stage for other acts - estos unu podio por rokmuzikistoj, unu porinfana podio, kaj podio por aliaj artistoj; to act forcefully - agi fortege; trudi; to act in the interests of ... - agi serve al la intereso de ...; to act jointly - agi kune; agi komune; think globally, act locally - pensu tutmonde, agu loke
an act of agression - agreso; an act of force - perfortaĵo; an act of heroism - heroaĵo; an act of terrorism - terorismaĵo; oficiala dokumentaro Acts of the Institute of Science - Aktoj de la Instituto de Scienco; biblia libro Acts the Acts of the Apostles - Agoj; la Agoj de la Apostoloj; an act of God - juro nemalhelpebla okazintaĵo; an act of vandalism - vandalaĵo; an act of violence - perfortaĵo; to act on ... - agi laŭ ...; agi pri ...; agi responde al ...; agi responde pri ...; rilate al informo to act on it - ekagi konsekvence; to act suspiciously - konduti suspektinde; to act to deter something or someone - agi por malhelpi ion aŭ iun; to act to prevent ... - antaŭhaltigi ...; antaŭmalhelpi ...; antaŭforigi ...; two business failures acted to sober up the markets - du bankrotiĝoj efikis sobrige sur la borsojn; get your act together - ordigu viajn aferojn; ordigu vian vivon; reordigi vin
to act up - miskonduti; pri informoj, propono, plano to act upon ... - agi pri ...; agi surbaze de ...; agi laŭ ...; efiki sur ...; our own time is the only one we can act upon effectively - nia propra epoko estas la sola pri kiu ni povas efike agi; a fundamental right which allows citizens to act upon their deepest values - fundamenta rajto kiu ebligas al civitanoj agi surbaze de ( agi laŭ ...) siaj plej profundaj valoroj; these feelings act upon the mind in such away that one cannot think clearly - ĉi tiuj sentoj efikas sur la menson tiel, ke oni ne povas klare pensi
acting - gerundio kaj participo de la verbo "act"; intertempa; acting career - karieo kiel aktoro; kariero kiel aktorino; acting head - intertempa estro; I am concerned about my acting future - mi zorgas pri mia estonteco kiel aktoro mi zorgas pri mia estonta kariero kiel aktoro; she has a bright acting future - ŝi havos brilan estontecon kiel aktoro; bad acting - mallerta aktorado; best acting award best-acting award - premio por plej bona aktoro

actinometer - aktinometro

actinometre - aktinometro

Actinopterygii - aktinopterigoj

actinotherapy - aktinoterapio

action - ago; agado; interveno; faro; fariĝo; faraĵo; faritaĵo; farotaĵo; klopod(ad)o; efikado; aktivado; scenaro; ekscitado; ekscitaĵo(j); okazintaĵo(j); okazantaĵo(j); okazontaĵo(j); ekscito; batal(ad)o; operaco; efikado; mekanismo; movilaro; moviĝado; proceso; plendo ĉe la tribunalo; action adventure - suspensaventuro; an action brought by someone - proceso iniciatita de iu; an action contrary to ... - ago kontraŭanta ..on; action film - suspensfilmo; action from ... - okazantaĵoj el ...; action is needed now on species at risk - minacataj specioj bezonas tujan ekagon; necesas ( estas necese) tuj ekagi pri minacataj specioj; action movie - suspensfilmo; action must be taken - oni devas ekagi; action novel - suspensromano; action-oriented - agema; action-packed - ekscita; action plan - agoplano; plano de interveno; action replay - revidigo; action scene - suspenssceno; fotografio action shot - agofoto; actions speak louder than words - agoj valoras pli ol vortoj; action stations - batalpostenoj; action thriller - suspensfilmo; action words - agovortoj; agvortoj; juro bring an action against someone - ekprocesi kontraŭ iu; entrepreni proceson kontraŭ iu; meti plendon ĉe la tribunalo kontraŭ iu; go into action - armeano ekbatali; killed in action - mortigita en batalo; falinta en batalo; legal action - proceso; see action - armeano batali; take immediate action - tuj ekagi; take legal action against someone - ekprocesi kontraŭ iu; entrepreni proceson kontraŭ iu; meti plendon ĉe la tribunalo kontraŭ iu

actionable - priagebla

actionless - senaga

activate - aktivigi; funkciigi; ekfunkciigi; ekfunkcii; (ek)agigi

activation - aktivigo; funkciigo; ekfunkciigo; ekfunkcio; (ek)agigo

active - aktiva; aktivi; active duty - aktiva deĵoro; seniors active in promoting healthy lifestyles - plejaĝuloj aktive instigas al sanaj vivmanieroj; active service - militiranta

actively - aktive

ActiveX controls - regiloj ActiveX

activism - aktivismo

activist - aktivulo; aktivista; aktivisto; probatalanto; partizano; aktivisma; ..isto

activity - agado; ..ado; aktiveco; aktivaĵo; aktivado; praktiko; pelado; okaz(aĵ)o; okazintaĵo; okazantaĵo; okazontaĵo; okazigo; aranĝo; programero

actor - aktoro; rolanto; protagonisto

actress - aktorino

Acts of the Apostles - Agoj de la Apostoloj

actual - reala; vera; efektiva; fakta; konkreta; la ... mem; actual grace - la apartaj gracoj; aparta graco; actual stocks - la efektiva provizo; actual weight - efektiva pezo

actuality - aktualeco; realeco

actually - efektive; reale; fakte; verdire; vere; eĉ; aktuale; nu, verdire; rekonsidere; actually being able to do something - la efektiva povo fari ion; actually happen - efektiviĝi; realiĝi

actuarial - aktuaria

actuary - aktuario

actuate - aktivigi; (ek)agigi

actuation - aktivigo

actuator - inĝenierarto aktuatoro; hidraŭliko konvertilo

Actinopterygii - aktinopterigoj

acumen - sagaco

acupuncture - akupunkturo

acute - akuta; akra; akrasenta; sagaca; grava; acute accent - akuta supersigno dekstrakorna supersigno; acute angle - akuta angulo; acute shortage - grava nesufiĉo

acutely - akute; akre; acutely aware - forte konscii; acutely aware of ..., acutely conscious of ..., acutely aware that ..., acutely conscious that ... - forte konscii ke ...

[redakti]

A.D. AD - p.K.; Westminster Abbey was founded in AD 960 ... in 960 AD - Westminster Abbey estis fondita en la jaro 960 p.K.

ad - reklamo; ad blocker - reklamblokilo; ads for soap - reklamoj pri sapoj; ad-free - senreklama; ad space - reklamspaco

adapt - adapti; adaptiĝi; (sin) akomodi; akomodiĝi; akordigi; akordiĝi; konformigi; konformiĝi; konforma; alfari; prepari; adapted for the screen - adaptita por la kino; adapt to change - adaptiĝi al ŝanĝiĝoj; adapting to climate change - adaptiĝi al klimata ŝanĝiĝo

adaptability - adaptiĝemeco

adaptable - adaptebla; adaptiĝema; akomodema; akomodiĝema; akordiĝema; alfarebla; konformigebla

adaptation - adapto; adaptado; adaptaĵo; adaptiĝo; akomodo; akomodiĝo; alfar(ad)o; konformigo; konformiĝo

adaptive - adaptiĝa

adaptor - adaptilo

adaxial - botaniko flanko sur kiu estas la akso

add - aldoni; almeti; kontribui; plu; plu diri; plue diri; aldiri; pliigi; kreskigi; adicii; add flavor, add flavour - gustigi; add fuel to the fire add fuel to the flames - verŝi oleon sur la fajron; add insult to injury - enfroti salon en la vundon; a picture which adds nothing to the discussion - bildo kiu kontribuas nenion al la diskuto; add-on - aldonaĵo; add taste to ... - doni guston al ...; add that - plu diras, ke; add to - pliigi; intensigi; add to favorites - aldoni al legosignoj; add up - adicii; when you add it all up, I’ve spent a year on various cruise ships - ĉion enkalkulinte, mi pasigis plenan jaron sur diversaj turismaj krozŝipoj; I have no idea how much money I've got, but one day I'm going to add it all up - Mi tute ne scias kiom da mono mi havas, sed iam estonte mi faros la kalklulon; added - preterito kaj participo de "add"; aldoniĝinta; plia; plu; plua; suplementa; plu diris; plue diris; aldiris; ankaŭ diris; an added bonus - plia avantaĝo; all songs played are added to a log - ĉiuj luditaj kantoj aldoniĝas al protokolo; added disadvantage - plua malavantaĝo; an added edge - plia avantaĝo; added matter something added - almiksaĵo; added value - plivaloro; no added salt - sen suplementa salo; with added vitamins - kun suplementaj vitaminoj; adding machine - kalkulilo; kalkulaparato; totalizatoro; the demand for housing increases every year, adding to the existing deficit - la postulo pri loĝejoj pliiĝas ĉiun jaron, pligrandigante la jaman nesufiĉon

addendum (pluralo: addenda) - aneksaĵo

adder - vipuro

addict - drogulo; drogemulo; narkotulo; drog-dependa; ..maniulo; figure, pasia fervorulo ...maniulo; heroin addict - heroinomaniulo; morphine addict - morfinomaniulo

addicted - dependiĝinta (de); drogdependa; ..maniulo; obsede ..as; addicted to ... - dependiĝinta de; ..maniulo; obsede ..as; addicted to alcohol - alkoholulo; addicted to chocolate - ĉokoladmaniulo; manias pri ĉokolado; addicted to drink - alkoholulo; addicted to drugs - drogulo; drogemulo; addicted to heroin - heroindependa' dependiĝinta de heroino; addicted to video games - obsede ludas videoludojn; por ... videoludoj estas kiel drogo; become addicted to ... - dependiĝi de ...; fariĝi pasia ..isto; transformiĝi en pasian ..iston; become addicted to drugs become drug-addicted - fariĝi drogulo; dependiĝi je drogoj

addiction - dependiĝo; drogdependiĝo; manio; addiction services - helposervoj por droguloj; addiction to - ..manio; ..ismo; dependiĝo (de); drogdependiĝo; manio; manio pri; pasio; addiction to.. - ..manio; ..ismo; dependiĝo de ...; manio pri ...; addiction to alcohol - alkoholismo; addiction to drugs - drogdependiĝo; addiction to TV soaps - manio pri televidaj sapoperoj; heroin addiction - heroinomanio; morphine addiction - morfinomanio; opium addiction - opiomanio

addictive - dependiga; malsaneme dependiga; kiel drogo; neforlasebla; become addictive - fariĝi malsaneme dependiga; figure fariĝi kiel drogo; fariĝi neforlasebla; addictive behavior addictive behaviour - mania konduto; addictive drug - dependiga drogo; highly addictive - forte dependiga; kiel forta drogo; pri videoludoj forte ludiga

Addis Ababa - Adis-Abebo

addition - aldono; aldonaĵo; alaĵo; almeto; adicio; in addition to the above, there are further conditions - aldone al la supre menciitaj, estas pluaj kondiĉoj; the new tariff quota is in addition to the existing ones - la nova tarifo estas aldona al la jamaj tarifoj

additional - suplementa; plia; plua; ekstra; aldona; additional reporting - suplementa raportado; additionally - cetere

additive - almiksaĵo; aldonaĵo; per aldonado; matematiko adicia; additive manufacturing - tridimensia presado

address -

pritrakto trakti; pritrakti; solvi; celi; koncerni; pri; address the concerns of the petioners - trakti la zorgojn de la peticiintoj
adreso adreso; adresi; address book - adresaro; address for service - jura domicilo; jura sidejo
parolo : substantivo parolado; alparolo; eldiro; prelego; prelegi al; diskuti; an address by the governor of the bank - parolado de la prezidanto de la banko; address of welcome - salutparolado; an address to ... - parolado al; alparolo al; prelego al; an address to the United Nations - parolado al Unuiĝintaj Nacioj
parolo : verbo paroladi al; fari paroladon al; paroli al; alparoli; direkti sian parolon al; priparoli; eldiri al; address the United Nations - fari paroladon al Uniĝintaj Nacioj; the president addressed the nation - la prezidanto parolis al la popolo; la prezidanto alparolis la popolon

addressee - adresato

adduce - citi

Adelaide - Adelajdo

Aden - Adeno

adenine - adenino

adenylate - adenilata

adept - lerti (je); kompetentulo (pri); lertulo; spertulo

adequacy - adekvateco; sufiĉeco

adequate - adekvata; adekvate; sufiĉa; sufiĉe; sufiĉe bona; deca; dece

adequately - adekvate; sufiĉe; sufiĉe bone; dece

adhere - aliĝi; fiksiĝi; kroĉiĝi; algluiĝi; al la terminoj de akordo alteniĝi;

adherence - aliĝo; alteniĝo

adherent - ano; adepto; disĉiplo; subtenanto; sekvanto; partiano; aliĝinto

adhesion - fiksiĝo; kroĉiĝo; alteniĝo; aliĝo; algluiĝo

adhesive - gluo; gluaĵo; glueca; algluiĝa; algluiĝema; alteniĝa; adhesive tape - glubendo

adhesiveness - glueco

ad hominem - insultema; ad hominem abuse - insultado

ad hoc - speciala; improvizita; laŭokaza; laŭbezona; por speciala celo; ad hoc committee - speciala komitato; ad hoc measure - improvizita rimedo; ad hoc solution - improvizita solvo

ad infinitum - senfine

adipose - grasa

adjacency - apudesto

adjacent - apuda; proksima; samlima; adjacent to - apud; apude de; proksima al; proksime al; samlima kun; samlime kun

adjectival - adjektiva

adjective - adjektivo

adjoin - troviĝi apud; esti samlima kun; adjoining - gerundio kaj participo de "adjoin"; apud; apuda; samlima

adjourn - paŭzi; prokrasti

adjournment - paŭzo; prokrasto

adjudicate - fari juĝdecidon

adjunct - akcesoraĵo; akcesora; asistanto; asistanta; uzaĵo; uzataĵo; adjunct professor - vicprofesoro

adjust - ĝustigi; alĝustigi; akomodi; akomodiĝi; adjusted for inflation - alĝustigita laŭ inflacio

adjustable - alĝustigebla; akomodebla

adjustment - alĝustigo; akomodiĝo

adjutant - adjutanto

admin - mallongigo de "administro", "administrado", "administracio"

administer - administri; doni; disdoni; apliki; enfluigi; injekti al; administer an oath to someone ... the oath to someone - ĵurigi al iu (la) ĵuron; administer an anaesthetic to someone - anestezi iun; administer an enema - klisteri; administer an injection - injekti; administer intravenously - enfluigi intravejne; administer medicine - doni medikamenton; administer oxygen to someone - spirigi iun per oksigeno; administer a therapy - apliki terapion; administer a treatment - apliki kuracadon

administrate - adminstri

administration - administro; administrado; administracio; gvidorgano; registaro; ŝtatregado; ministraro; registraro; mandato; don(ad)o; disdon(ad)o;

registraro the Administration the U.S. Administration the US Administration - la usona registaro; Administration hawks - "falkoj" en la registaro; Administration official - registara respondeculo; an Administration source - registara informanto; the Administration of George Bush the Bush Administration - la registaro de prezidanto Bush; an Obama Administration official - respondeculo de la registaro de prezidanto Obama; during the Adminstration of President Clinton - dum la mandato de prezidanto Clinton; Teresa May's administration - la registaro de Teresa May

administrative - administracia; administra; administrative board - estraro; administrative center administrative centre - administra centro; sidejo; administrative division - administra divido; administrative law - la administracia juro; administrative leave - intertempa forpermeso; deviga forpermeso; placed on administrative leave - submetita al deviga forpermeso; administrative unit - administra unuo

administratively - administracie; administre

administrator - administranto

admirable - admirinda; ŝatinda

admirably - admirinde

admiral - admiralo

Admiralty - admiralitato

admiration - admiro

admire - admiri

admired - admirata; admirinda; ŝatinda; they're admired for their cerebral prowess - ili estas admirataj pro sia intelekta lerteco; oni ilin admiras pro ilia intelekta lerteco

admirer - admiranto

admiringly - admire

admissibility - akceptebleco

admissible - akceptebla; allasebla

admission -

agnosko; konfeso; by his own admission - kiel li mem konfesis
akcepto; allaso; allasa; enlaso; enlasa; eniro; registriĝo kiel studento; admissions criteria - kriterioj de akcepto; admission exam admission examination - enirekzameno; admission information admissions information - informoj pri registriĝo; admission interview - enirintervjuo; admissions committee - komitato pri akceptoj; admissions officer - respondeculo pri studentaj registriĝoj; admissions results - listo de akceptitaj studentoj; admission system - akceptosistemo

admit - agnoski; konfesi; akcepti; koncedi; allasi; enlasi; tralasi; admit as much - tion konfesis; admit of - akcepti; admit someone to hospital - enhospitaligi iun; admitted to hospital -enhospitaliĝis; I was admitted to a recovery centre - mi eniris resanigejon; admit to something - konfesi ion; konfesi, ke (iu faris ion); admit something to someone - konfesi ion al iu

admittedly - jes; konsentite; certe; estas vere ke

admixture - almiksaĵo

admonish - admoni

admonishment - admono

admonition - admono

admonitory - admona

ad nauseum - ĝistede

ado - without further ado - sen plia prokrasto; ne farante pli ceremoniojn; Much Ado About Nothing - teatraĵo de Ŝekspiro Multa bruo pri nenio

adobe - adoboj; el adoboj; adoba; an adobe brick - adobo

adolescence - adoleskanteco; adoleskeco; junulaĝo; to be in adolescence - adoleski

adolescent - adoleska; adoleskant(in)o; to be an adolescent - adoleski

adopt - adopti; alpreni; afekti; akcepti; aprobi; adopt a resolution - akcepti rezolucion; adopt measures - adopti aranĝojn; adopti dispoziciojn; apliki rimedojn; Congress adopts rescue plan - la Kongreso akceptas savplanon

adoptee - adoptito

adoption - adopto; alpreno; akcepto; aprobo; adoption and fostering - portempa zorgado de infanoj ĉe anstataŭaj gepatroj, kaj adoptado; agrikultura reformo a low adoption rate - nesufiĉa indico de akcepto; the child was put up for adoption - la infano estis adoptigita

adoptive - adoptinta; adoptive parents - adoptintaj gepatroj

adorable - rava; aminda

adorably - rave; aminde

adoration - adorado

adore - adori; amegi; religio kulti

adorer - adoranto

adorn - ornami; adorn oneself - sin ornami; adorned with precious stones and pearls - ornamiĝinta per gemoj kaj perloj

adornment - ornamo

adrenal - de la surrenaj glandoj; adrenal gland - surrena glando

adrenalin - alternativa formo de "adrenaline"

adrenaline - adrenalino; adrenalina; adrenaline rush - ondo da adrenalino

Adrianople - Adrianopolo

Adriatic - Adriatiko

adrift - drivanta; sendirekte vaganta

adroit - lerta

adroitly - lerte

adroitness - lerteco

adsorb - adsorbi

adsorption - adsorbo; adsorbado

adsorbent - adsorbilo

adsorbency - adsorbeco

adsorbate - adsorbaĵo

adulation - flatado

adulatory - flatema

adult - plenkreskulo; plenkreska; adolto; adolta; plenaĝulo; plenaĝula; maturaĝa; adult diapers - vindoj por plenkreskuloj; adult disposable diapers - forĵeteblaj vindoj por plenkreskuloj; adult education - edukado de plenkreskuloj; adult entertainment - amuzaĵoj por adoltoj; adult fans of Pac-Man - plenaĝulaj amantoj de Pac-Man; adult images adult pictures - bildoj por adoltoj; adult life - la plenaĝa vivo; adult site - retejo por adoltoj; adult stem cells - adoltaj praĉeloj; adoltaj stamĉeloj

adulterate - fuŝmiksi; falsi; adulteri; adulterated - preterito kaj participo de "adulterate"; fuŝmiksiĝinta

adulteration - fukŝmikso; fuŝmiksiĝo; falsado; adultero

adulterer - adultanto; adultulo

adulteress - adultulino

adulterous - adulta; adultanta; adultema; an adulterous affair - adulta amaĵo

adultery - adulto

adulthood - plenaĝeco; adolteco

adumbrate - skizi; obtuze antaŭfiguri; aludi ..on; aludi al; ombrumi

advance - antaŭeniro; antaŭeniri; antaŭenirigi; antaŭeniĝi; antaŭeniĝo; antaŭenigi; antaŭenigo; antaŭenpuŝi; parta antaŭpago; progreso; progresigi; prepara; anticipa; evolui; elpaŝo; avanco; avancigi; avanc(ad)o; akceli; sukcesi; sukcesigi; prosperigi; argumenti, ke; proponi; prezenti; advance beyond - antaŭeniri preter; progresi preter; avanci preter; advance guard - antaŭgvardio; an advance in some field - avanco ( progeso, evoluo) pri iu fako; to advance a loan to someone - doni prunton al iu; advance notice - avizo; advance on a strongpoint - avanco kontraŭ fortikaĵo; avanci kontraŭ fortikaĵo; advance order - antaŭmendo; advance party ... team - prepara skipo; advance payment payment in advance - anticipa pago; antaŭpago; advance the cause -antaŭenigi la aferon; advance warning - antaŭaverto; to order in advance - antaŭmendi; to pay in advance - antaŭpagi; thank you in advance - anticipan dankon

advanced - preterito kaj participo de la verbo "advance"; supera; supernivela; supergrada; lertula; altnivela; altgrada; evoluinta; progresinta; progresigita; plejlasta; la plej moderna; antaŭlasta; anticipa; advanced age - maljuneco; at the advanced age of 70 - en la alta aĝo de 70 jaroj; advanced certificate - supera atesto; advanced concept - evoluinta koncepto; advanced course - supera kurso; kompletiga kurso; perfektiga kurso; advanced degree - supera diplomo; advanced design - avancinta realigo; an advanced economy - evoluinta ekonomio; advanced feature - avancinta funkcio; advanced learner - progresinto; advanced learner's course - kurso por progresintoj; an advanced radar system - la plej avancinta radarsistemo; la plej moderna radarsistemo; advanced research - superaj esploroj; advanced scientific research - superaj sciencaj esploroj; advanced search - supera serĉo; altnivela serĉo; advanced society - evoluinta socio; advanced stage - progresinta stadio; evoluinta nivelo; malfrua fazo; ..egiĝinta; advanced state - progresinta stato; evoluinta stato; malfrua stato; alta stato; ..egiĝinta; the most advanced techniques in this field - la plej avancintaj ( la plej modernaj) teknikoj en ĉi tiu fako; advanced technology - avancinta teknologio; la plej moderna teknologio

advancement - avanco; plirangiĝo; progresigo; antaŭeniĝo; antaŭenigo; advancement committee - komitato pri progresigo

advantage - avantaĝo; oportunaĵo; bonaĵo; utilo; utilaĵo; profito; take advantage of something - profiti de io; take advantage of someone - ekspluati iun; our suppliers took advantage of their monopoly to raise their prices - niaj provizantoj profitis de sia monopolo per altigo de siaj prezoj; to the best advantage - laŭeble plej avantaĝe; turn something to one's advantage - transformi ion en avantagon; advantaged - favoris; favorata

advantageous - avantaĝa; avantaĝe; oportuna; oportune; utila; utile; profita; profite

advantageously - avantaĝe; oportune; utile; profite

advent - alveno; Advento

adventist - adventisto; adventista

adventitious - hazarda; botaniko adventiva

adventure - aventuro

adventurer - aventuristo; aventuranto

adventuresome - aventurema; aventura

adventuress - aventuristino

adventurism - aventurismo

adventurous - aventurema; aventura

adventurously - aventureme; aventure

adverb - adverbo

adverbial - adverba

adverbialise - adverbigi

adverbialising - adverbigi; adverbiga

adverbialize - adverbigi

adverbializing - adverbigi; adverbiga

adverbially - adverbe

adversary - oponanto; kontraŭulo; kontraŭanto; kontraŭbatalanto; antagonisto; malamiko

adverse - malfavora; kontraŭa; malsaniga; adverse health effects - malsanigaj efikoj; adverse reaction - malsaniga reago; adverse to malfavori ..on

adversely - malfavore; kontraŭe

adversity - aflikto; afliktiĝo; malprospero; malfeliĉo; malfacileco

advert - reklamo; anonco

advertise, advertize - reklami; afiŝi; anonci; publikigi; diskonigi; advertising - gerundio kaj participo de "advertise", "advertize"; reklamo(j); reklamcela; advertising account - kliento de reklamagentejo; advertising agency ... company .. firm - reklamagentejo; advertising blocker - reklamblokilo; advertising campaign - reklamkampanjo; advertising copywriter -reklamredaktisto; advertising copywriting - reklamredaktado; advertising department - reklamfako; advertising executive - kadro de reklamagentejo; advertising hoarding - reklamtabulo; advertising leaflet - prospekto; advertising professional - profesia reklamisto; advertising rate - reklamtarifo; advertising revenue - enspezo el reklamoj; advertising space - reklamspaco

advertisement - reklamo; reklamaĵo; afiŝo; an advertisement for something - reklamo pri io

advertiser - reklamanto; afiŝinto

advice - konsilo; konsiloj; konsilado; avizo(j); advice column - rubriko pri aferoj de la koro; rubriko "Amproblemoj"; advice columnist - rubrikisto pri aferoj de la koro; rubrikisto pri amproblemoj

advisable - konsilinda

advise - konsili; avizi; averti; antaŭsciigi; advise someone to do something - konsili al iu, ke tiu faru ion; advise someone not to do something - konsili, ke iu ne faru ion; advise against - malrekomendi; we advise against all but essential travel to areas near the border - ni malrekomendas vojaĝi al lokoj apud la landlimo krom en kazoj de urĝa neceso; we advise that issue 96 of our magazine is now on sale - ni informas, ke numero 96 de nia revuo nun estas vendata; M, who was advised by a doctor to undergo surgery - M, al kiu kuracisto konsilis ke ŝi submetiĝu al operacio

adviser - konsilisto; konsilanto; mentoro

advisor - konsilisto; konsilanto; mentoro

advisories - avizoj

advisory - konsila; konsilantara; avizo; aviza; mentora; advisory board .. body - konsilantaro

advocacy - kampanjado (por la interesoj de iu socia sektoro); reprezentado (de la interesoj de iu socia sektoro); propagando; propaganda; lobiado; lobia; premgrupa; subteno; advocacy advertising - reklama kampanjado; advocacy group - grupo kiu kampanjas por la interesoj de iu socia sektoro; grupo kiu reprezentantas la interesojn de iu socia sektoro; premgrupo; advocacy journalism - ĵurnalisma kampanjado; advocacy services servoj de reprezentado

advocate - rekomendi; rekomendanto; subteni; subtenanto; proponi; kampanji (por la interesoj de iu socia sektoro); kampanjanto (por la interesoj de iu socia sektoro); kampanjanto (favore al); defendanto (de); probatalanto (por la interesoj de iu socia sektoro); reprezenti la interesojn de iu socia sektoro; reprezentanto de la interesoj de iu socia sektoro; lobii favore al; lobianto; favori; ĉampiono; propagandi; propagandanto; fervorulo; advokato; esti advokato de; an advocate for ... an advocate on behalf of ... - kampanjanto ( probatalanto) por la interesoj de ...; reprezentanto de la interesoj de ...; an advocate of ... - kampanjanto favore al ...; to advocate for ... to advocate on behalf of ... - kampanji por la interesoj de ...; reprezenti la interesojn de ...; advocates of classical economics - subtenantoj de la klasika ekonomiko; a passionate advocate of human rights - pasia kampanjanto por homaj rajtoj

Advocate-General (pluralo: Advocates-General) - ĝenerala advokato

adware - reklamprogramo, reklamprogramaro

AE[redakti]

Aegadian Islands - Egadaj insuloj

Aegean - Egea Maro

aegis - egido

aerial - aera; anteno; aerial bombardment - bombado; aerial topdressing - sterkado per aviadilo; aerial tramway - vagona telfero; aerial view - aera vidaĵo

aero - aero..; aerodinamika; aerodinamiko; aero club - aeroklubo; flugklubo

aerobatic - aeroakrobatika

aerobatics - aeroakrobatiko

aerobic - aerobia; aeroba

aerobics - aerobia gimnastiko

aerodrome - aerodromo

aerodynamic - aerodinamika; flulinia

aerodynamics - aerodinamiko

aerofoil - planeo

aerolite - aerolito

aeronaut - aeronaŭto

aeronautic - aeronaŭtika

aeronautical - aeronaŭtika

aeronautics - aeronaŭtiko

aerophore - aeroforo

aeroplane - aeroplano; aviadilo

aerosol - aerosolo; aerosola; aerosol can aerosol spraycan - aerosolujo

aerospace - aerospaco; aerospaca; Aerospace Command and Control Center Aerospace Command and Control Centre - Centra Komandejo por Aerospaco; Aerospace Defense Command Aerospace Defence Command - Komandejo por la Defendo de Aerospaco

AEST - orienta norma horzono aŭstralia

aesthete - estetikulo; estetikisto

aesthetic - estetika; estetiko

aesthetical - estetika

aesthetically - estetike

aesthetics - estetiko

aetiologist - etiologo

aetiological - etiologia

aetiology - etiologio

AF[redakti]

afar - malproksime

affability - afableco; bonvolemo

affable - afabla; bonvolema; plaĉivola

affably - afable; bonvoleme

affair - afero; (seksa) amrilato; amafero; affairs of state - la aferoj de la ŝtato; la ŝtataj aferoj

affect - influi; efiko; efiki sur ..n; trafi; tuŝi; suferigi; kortuŝi; sentigi; afekti je; afekcii; illnesses that affect many people - malsanoj kies efikoj suferigas multajn homojn; the announcement said that cuts would affect 15 permanent employees - la unua anonco diris ke maldungotas 15 konstantaj dungitoj; affected - preterito kaj preterita participo de la verbo "affect"; afekta; the affected area - la trafita areo; an affected party - koncernato; tuŝato; how has the present crisis affected you? - kiel la nuna krizo efikis sur vin?; were you affected by the earthquake? - ĉu vi suferis la efikojn de la tertremo?; the countries most affected by this population change - la landoj kiujn plej forte trafas la efikoj de ĉi tiu demografia sanĝiĝo; to be affected by ( with) an illness - suferi la efikojn de malsano; affecting - prezenco kaj prezenca participo de la verbo "affect"; kortuŝa

affectation - afektaĵo

affection - amemo; amikeco; amo; korinklino; simpatio; M won the affection of all the people - M gajnis la simpation de la tuta popolo

affectionate - amema; ama; amik(ec)a; karesema; simpatia

affectionately - ameme; amikece; ame; simpatie; It was affectionately known as the 'kopek' because of its low price - oni ame nomis ĝin 'la kopeko' pro ĝia malalta prezo; affectionately yours - simpatie via

affections - amikeco; amo; korinklinoj

affective - afekcia

affidavit - afidavito

affiliate - filio; filiiĝi; asociiĝi; landa sekcio; landa asocio; ligiĝi al; komerca partnero; affiliate agency - filiiĝinta agentejo; affiliate program - peranto-programo; affiliated - preterito kaj participo de "affiliate"; filio; affiliated organisations - filiiĝintaj organizaĵoj asociiĝintaj organizaĵoj; affiliated to aŭ: affiliated with - filio de; filiiĝinta al; asociiĝinta kun; ligiĝinta al; komerca partnero de; aliĝinta al; aliĝinto de; ano de; membroj de

affiliation - aneco; ligo; filiiĝo

affinity - afineco; simpatio; proksimeco; kuniĝemo; affinity group - grupo de afineco; have an affinity for ... - havi afinecon al ...

affirm - aserti; konfirmi; validigi; ratifiki; aprobi; sankcii; insisti; affirm on oath - ĵuri; a school inspector affirmed the success of the initiative - inspektisto de lernejoj asertis ke la iniciato estas sukcesa

affirmation - aserto; konfirmo; insisto

affirmative - konfirma; jesa; pozitiva; affirmative action - (de) pozitiva diskriminacio; affirmative reply - jesa respondo

affirmatively - konfirme; jese

affix - alfiksi; fiksi sur ..n; afiŝi; alglui; afikso; affix a label - etikedi; fiksi etikedon sur ..n; affix a seal - sigeli; almeti ( surmeti) sian sigelon; sigeli per sigelaĵo; sigeli per plumbaĵo; affix a stamp - alglui poŝtmarkon

afflict - aflikti; turmenti; dolorigi

afflicted - afliktis; afliktita; afliktata; afliktiĝis; afliktiĝas; turmentis; turmentita; turmentata; korpremata; dolorigis; dolorigita; dolorigata; (kiu) suferas; suferanta

affliction - aflikto; afliktiĝo; dolorigo

affluence - bonhaveco; riĉeco; bonstateco

affluent - bonhava; bonhavula; riĉa; riĉula; bonstata

affluently - bonhave; riĉe; bonstate

afflux - amaso

afford - povi pagi; povi pagi ( povi preni sur sin ...; povi elporti ...) la koston de; povi pagi la prezon de; ..iaj rimedoj permesas; havigi (al); doni (al); alporti (al); proponi; riski; can afford to pay - povi pagi ( preni sur sin; elporti) la koston (de); povi pagi la prezon (de); can afford to pay for - povi pagi ( preni sur sin; elporti) la koston de; povi pagi la prezon de; afford an opportunity - doni okazon; doni ŝancon; afford protection - ŝirmi; protekti; afford shade - ombri; the company can't afford to pay its employees - la firmao ne povas pagi la salajrojn de siaj dungitoj; I can't afford the risk - mi ne povas permesi al mi la riskon; we cannot afford to make any more mistakes - estus malutile por ni fari pliajn erarojn; we can't afford to have a problem of contamination - ni ne povas riski havi problemon de kontaminado; people my age can't afford to buy a house - homoj ( personoj) de mia aĝo ( samaĝaj kiel mi) ne povas pagi la koston de domo ... ne havas sufiĉe da mono por aĉeti domon; I could ill afford the loss - la perdo estus malutila por mi

affordability - pagebleco

affordable - pagebla de ĉiuj; je pagebla prezo; je modera prezo; prezoinda; malkara; malaltekosta; an affordable family car - malaltekosta aŭto por familioj; affordable housing - malaltekostaj loĝejoj

affordably - pageble de ĉiuj; je pagebla prezo; je modera prezo; prezoinde; malkare; malaltekoste

affront - ofendi; ofendo; malhonori; malhonoro; insulti; insulto; indignindaĵo

affronted - ofendis; ofendita; ofendiĝis; malhonoris; insultis; insultita

affrontery - impertinenteco

Afghan - afgana; afgano; de Afganio

Afghani - afgano

Afghanistan - Afganio; Afganistano

aficionado - ..amanto; wine aficionados - vinamantoj

Afididae - afidedoj

afire - brulanta; to set afire - ekbruligi; to be set afire - esti ekbruligita; afire with love - arda je amo

aflame - flamanta

afloat - flosanta; flosante

afoot - estas farata(j); estas farota(j); okazas; estas okazonta(j); change is afoot changes are afoot - ŝanĝiĝoj okazas; moves are afoot that may help poor countries - iniciatoj estas lanĉitaj kiuj povus helpi malriĉajn landojn; a plan is afoot to build the city of the future there are plans afoot to build the city of the future - oni faras planojn por (aŭ: estas plano por ...; estas projekto por ...; plano ekzistas por ...) konstrui la urbon de la estonteco a plot is afoot to overthrow the government - iuj komplotas por renversi la registaron; to set a scheme afoot - iniciati projekton; lanĉi projekton; something is afoot something's afoot there is something afoot - io okazas; io estas en irado; there's mischief afoot - iu intrigas; trouble is afoot there's trouble afoot - estas problemoj; problemoj estiĝis

aforementioned - supre menciita; jam dirita

aforesaid - jam dirita; supre menciita

afraid - timi, ke; timema; bedaŭri, ke; bedaŭrinde; estas bedaŭrinde ke; afraid of something - timi ion; afraid to do something - timi fari ion; afraid to speak out - timas eldiri sia(j)n opinio(j)n; be not afraid - ne timu

afresh - denove; re..; ree; begin afresh start afresh - rekomenci

Africa - Afriko

African - afrika; afrikano; African American - afrik-usona; afrik-usonano; African Development Bank - Banko por Afrika Disvolviĝo

Afrikaner - afrikanero; afrikanera

Afrikaans - la afrikansa; afrikanslingva; Afrikaans speaker - afrikanslingvano

aft - malantaŭe(n)

after - post; poste; post tio; post kiam; pro tio, ke; ĉar; ..ite; ..inte; malantaŭo; laŭ; laŭ la nomo de; serĉi; ambicii;

after a lull - post paŭzo; after a recess - post paŭzo; after a spell as - post periodo kiel; after a while; after a little while; after a short while; after a short time - iom poste; post iom da tempo; post nelonge; after some time - iom poste; post iom da tempo; after only a matter of weeks - post nur kelkaj semajnoj; after about an hour - post proksimume unu horo; after all - post ĉiuj; ĉion dirinte; (kaj) tamen; ĉion konsiderinte; fine; finfine; malgraŭ ĉio; oni memoru, ke; oni ne povas ne rimarki, ke; nesurprize, ĉar ...; ĉu ... ne; ĉu ne estas; ..., ĉu ne?; this is a nation, after all, where intellectuals are rock stars - oni memoru, ke en ĉi tiu lando intelektuloj estas kvazaŭ roksteluloj; as I expected, my words had the desired effect; after all, they had worked well many times before - atendeble, miaj vortoj havis la deziratan efikon; nesurprize, ĉar jam multfoje antaŭe ili bone efikis; after all these - post tiom da; after battling (an illness) - post lukto kontraŭ (iu malsano); after a long battle with (an illness) - post longa lukto kontraŭ (iu malsano);
a man is in a critical condition after being struck by a car - trafite de aŭto, viro estas en vivminaca stato; a chld has been rescued after being trapped under rubble - infano estas savita post kiam li estis kaptita sub rubo; after business hours - kiam la firmao ( la butiko) estas fermita; if they return after curfew, they receive a "red card" - se ili revenas post la horo de malpermesata foresto, ili ricevas "ruĝan karton"; after dark - post noktiĝo; after-effect - postefiko; postlasaĵo; after finally - finfine ..inte; finfine ..ite; after having - ..inte; after having been - post kiam ... estis ..ita; ..ite; ..inte; after hearing from D how well the meeting went, the spokesman said ... - post kiam D lin informis pri kiel bone la kunsido pasis, la proparolanto diris ...; after it rains - post pluvado; after-life - postvivo; transtera vivo; after nightfall - post noktiĝo; after 9/11 - post la atencoj de septembro 2001; after one too many - post troa nombro da ...; post neeltenebla nombro da ...; after party after-party - postluda rendevuo; postluda festo; after-school - eksterlerneja; after-shock - posta tremo; continued employment after 60 - daŭranta dungiteco post la 60a jaraĝo; after speaking to the crew, the captain said ... - parolinte kun la ŝipanaro, la ŝipestro diris ...;
after taking everything into account - ĉion kalkulite; after-taste - postgusto; after that - post tio; post tiu; poste; after the beep after the tone - post la tono; after the fact - de posta kompliciĝo; after the first round of the tournament - post la unua serio de la turniro; after the congress ended - post kiam la kongreso finiĝis; after the polls close - post kiam la balotejoj fermiĝos; after the trip - post la veturo; after twice having to ... - post kiam ... dufoje devis ..i; after watching - vidinte; post kiam ... vidis; rigardinte; post kiam ... rigardis; spektitnte; post kiam ... spektis; after which - post kio; post kiam; after whom - laŭ kiu; after work - postlabore; after a year in office - post unu jaro de sia mandato; after years of observation doctors agree that ... - post jaroj da observado, kuracistoj interkonsentas, ke ...; after years of fruitless toil - post jaroj da vana penego, vane peneginte dum jaroj,
before and after - antaŭe kaj poste; government after government has been unable to find a solution to the problem - sinsekvaj registaroj ne povis trovi solvon de la problemo; it's after 5pm - estas post la 17a horo

after-effect - postefiko; postlasaĵo

afterglow - agrabla memoro; postbrilado

afterlife - transtera vivo

after-market - alternativa formo de "aftermarket"

aftermarket - (borso) sekundara merkato; (fabrikaĵoj) merkato de vicpecoj

aftermath - sekvo; in the aftermath of the event - sekve de la evento; en la tagoj ( monatoj ...; jaroj ...) post la evento

afternoon - posttagmezo; posttagmeze; afternoon tea - posttagemza tetrinkado

afterparty - vidu: "after party"

aftershock - posttremo

after-tax - postimposta

afterthought - posta ekpenso; as an afterthought - nur poste; kiel posta ekpenso

afterward - poste; post tio

afterwards - poste; post tio

AG[redakti]

Aga - AGA-fornelo

Aga Khan - Aga Ĥan

again - denove; re..; ree; refoje; ne plu; neniam plu; jam ne; ankoraŭ; again and again - foje-refoje; So, who is getting married again? - Memorigu al mi denove: kiuj geedziĝos?

against - kontraŭ; kontraŭi al; kontraŭstari al; stari kontraŭ; oponi, ke ..u; oponi pri; sin turni kontraŭ; kompare kun; antaŭ; apogita al; sin apogi al; against a background of against the backdrop of - sur (la) fono de; against the odds against all odds against all the odds - spite ĉiajn malfacilojn; spite ĉiujn prognozojn; a girl protests against having to tidy her room - knabino protestas kontraŭ la devo ordigi sian ĉambron; against one another - unu kontraux la alian; against one's will - kontraŭvole; malgraŭvole; pretervole; against the current, against the flow - kontraŭflue; against the wall - apogita al la muro; sin apogi al la muro; kontraŭ la muro(n); depositors in strong banks were saved, as against those in weak banks - deponantoj de fortaj bankoj estis savitaj, kontraste kun tiuj de malfortaj bankoj; there are plenty of arguments against airing the images - estas abundo de argumentoj kontraŭ la elsendo de la bildoj

Agamemnon - Agamemnono

agar - agaragaro; gelozo; agar-agar - agaragaro; agar dish - gelozkapsolo

agaric - agariko

Agavaceae - agavacoj

age - aĝo; jaraĝo; maljuniĝi; pliaĝiĝi; pliaĝiĝo; malnoviĝi; kadukiĝi; maturiĝi; tempaĝo; epoko;

I am the same age as her - mi estas samaĝa kiel ŝi; mi havas la saman aĝon kiel ŝi; age bracket - samaĝularo; age cap - aĝplafono; age group - aĝgrupo; age limit - aĝlimo; age-old ages-old - antikva; depratempa; antaŭlonga; the age to come - la estonta epoko; their daughter married at the age of 19 - ilia filino edziniĝis en la aĝo de 19 jaroj ... en sia 19a jaro; ... kiam ŝi estis 19-jaraĝa; ... kiam ŝi havis 19 jarojn; at the advanced age of 70 - en la alta aĝo de 70 jaroj; to reach the age of reason - atingi la aĝon de prudento; the age of the dinosaurs - la epoko de la dinosaŭroj; the age of social networks - la epoko de sociaj retservoj; age-old ages-old - antikva; depratempa; antaŭlonga; age spots - maljunecmakuloj; maljunecaj lentugoj; age structure - aĝostrukturo; people my age can't afford to buy a house - samaĝuloj kiel mi ne povas pagi la koston de domo; between the ages of 49 and 55 - inter la 49-a kaj 55-a jaraĝo; young people under the age of 19 - gejunuloj kiuj havas malpli ol 19 jarojn; employees continue to work up to the age of 73 - dungitoj daŭre laboras ĝis la 73-a jaraĝo
aged - preterito kaj participo de la verbo "age"; kiu havas ... jarojn; ...jaraĝa; ...jaraĝulo; ...jaraĝulino; je la aĝo de; grandaĝa; employees aged between 60 and 64 - dungitoj kiuj havas inter 60 kaj 64 jarojn; civil servants aged 20 to 29 - ŝtatoficistoj inter 20- kaj 29-jaraĝaj; aged between twenty and thirty-five - kiu(j) havas inter dudek kaj tridek kvin jarojn; inter la aĝoj dudek kaj tridek kvin jaroj; people aged 70 and over - tiuj, kiuj havas 70 jarojn aŭ pli; 20% of those aged 70 years and older have a job - el tiuj, kiuj havas 70 jarojn au pli, 20% havas laborpostenon; the city has 118 men aged 25-44 for every 100 women in the same demographic - la urbo havas 118 virojn inter la aĝoj 25-44 kontraŭ 100 virinoj samaĝaj; aged under twenty - kiu(j) havas malpli ol dudek jarojn; aged over twenty - kiu(j) havas pli ol dudek jarojn; the aged - la maljunularo; aged care care of the aged - la flegado de maljunuloj; the aged care sector - la sektoro de la flegado de maljunuloj; ageing - gerundio kaj participo de la verbo "age"; maljuniĝo; (ĉiam pli) maljuniĝi; jam ne juna; kadukiĝanta
aging - gerundio kaj participo de la verbo "age"; maljuniĝo; malnoviĝo; pliaĝiĝo; jam ne juna

ageism - aĝismo; diskriminacio kontraŭ nejunuloj

ageless - senaĝa

agency - agentejo; agenturo; buroo; komisiono; organizo; instanco; servo; perado; peranto; perilo; Agency for International Development - Agentejo por Internacia Evoluo; Housing Agency - komisionoj pri loĝejoj; through the agency of - pere de

agenda - tagordo; prioritatoj; prioritataro; (propra) projekto; (propra) programo; programo de agado; plano; political agenda - politika programo

agent - agento; peranto; peristo; perilo; peraĵo; aganto; makleristo; ..ano; ..isto; ..igaĵo; reakciigaĵo; substanco; agent provocateur - provokisto; therapeutic agent - terapeŭtika aganto

agglomeration - aglomeraĵo; urban agglomeration - urbego

agglutinant - aglutinaĵo

agglutinate - aglutini

agglutination - aglutino; aglutinado; aglutinaĵo

agglutinative - aglutina; aglutinema

aggravate - pligravigi; plimalbonigi; pliseverigi; agaci; pliakutigi; inciti; iriti; ĝeni; furiozigi

aggravated - pligravigis; kun pligravigaj cirkonstancoj; plimalbonigis; pliseverigis; agacis; pliakutigis; incitis; iritis; ĝenis; furiozigis

aggravating - pligravigi; plimalbonigi; pliseverigi; agaci; pliakutigi; inciti; incit(em)a; iriti; irit(em)a; ĝeni; ĝena; furiozigi; furioziga

aggravation - pligravigo; plimalbonigo; pliseverigo; agaco; pliakutigo; incito; irito; ĝeno; furiozigo

aggregate - agregi; agregaĵo; agregato; ŝtonaro; tutaĵo; arigi; ariĝo; arigo

aggregation - agrego; arigo; ariĝo

aggregator - agregilo

aggression - agreso; agresemo; atakemo; dinamikeco

aggressive - tutforta; plenforta; truda; intensa; dinamika; agresa; agresema; minaca; atakema; provokema; aŭdaca; malcedema; senŝanceliĝa; aggressive advertising - plenforta ( tutforta) reklamado; aggressive advertising campaign - plenforta ( tutforta) reklamkampanjo; aggressive election campaign - plenforta ( tutforta) balotada kampanjo; aggressive expansion - tutforta vastigo; tutforta disvastiĝo; aggressive investment strategy - aŭdaca investostrategio; aggressive marketing - plenforta ( tutforta) merkatumado; aggressive marketing tactics - plenfortaj ( tutfortaj) taktikoj de merkatumado; aggressive recruiting - plenforta ( tutforta) rekrutigo; aggressive sales campaign - plenforta ( tutforta) vendokampanjo; aggressive salesmanship - plenforta ( tutforta) vendotekniko; aggressive treatment (of an illness) - intensa kuracado (de malsano)

aggressively - tutforte; agrese; agreseme; minace; atakeme; provokeme; aŭdace; plenforte; tutforte; trude; intense; dinamike; malcedeme; senŝanceliĝe; aggressively determined to do something - intenci tutforte fari ion; play more aggressively - ludi pli dinamike ludi pli senŝanceliĝe

aggressiveness - tutforteco; agreseco; agresemeco; atakemeco; provokemeco; plenforteco; trudemeco; intenseco; dinamikeco; malcedemeco

aggressor - agresanto

aggrieved - ofendiĝinta

agile - facilmova

agilely - facilmove

agility - facilmoveco

agitate - agiti; maltrankviligi; malserenigi; malkvietigi; agitated - preterito kaj participo de "agitate"; maltrankvila; malserena; student movements around the world have agitated for free education - studentaj movadoj tutmonde estas agitintaj favore al senpaga edukado

agitation - agito; agitado; maltrankvilo; malkvietiĝo

agitator - agitanto; agitisto; agitilo

agnostic - agnostika; agnostikulo; ne konvinkiĝis; (teknologio) akceptas ĉian ...; the new networks are "access agnostic": in short, a variety of different devices can be connected to them - la novaj retoj akceptas ĉian aliron: resume, oni povas konekti al ili diversajn malsamajn aparatojn;

agnosticism - agnostikismo

ago - antaŭe; antaŭ (iu tempodaŭro); antaŭ kelkaj

agog - (aŭ:) all agog - ekscitiĝi; agog about (aŭ:) ... at (aŭ:) ... over (aŭ:) ... with - ekscitiĝi pri; ekscite atendi (ion); fascinite gapi (al io)

agonise - angori; agonise over - angori pri; sin ĝeni pri

agonised - dolora; angoris; angora

agonising - angora; angoras; korpremanta

agonisingly - angore; korpreme

agonize - angori; agonize over - angori pri; sin ĝeni pri

agonized - dolora; angoris; angora

agonizing - angora; angoras; korpremanta

agonizingly - angore; korpreme

agony - angoro; dolorego; turmentiĝo; agony aunt - rubrikistino pri aferoj de la koro; rubrikistino pri amproblemoj; agony column - rubriko pri aferoj de la koro; rubriko "Amproblemoj"; agony uncle (vira) rubrikisto pri aferoj de la koro; (vira) rubrikisto pri amproblemoj

agora - agoro

agrarian - agrara

agree - konsenti; interkonsenti; samopinii; akordi; akordiĝi; aranĝi; Was it a social problem? N agreed it was - Ĉu estas problemo sociala? N samopiniis; agree on - interkonsenti pri; konsenti pri; aranĝi; agree to something - konsenti ion; konsenti pri io; agree to disagree agree to differ - konsenti resti ĉe siaj respektivaj opinioj; interkonsenti ke interkonsento ne atingeblas; ; lawmakers agree rescue deal - leĝfaristoj interkonsentas pri savaranĝo; agree with - konsenti kun; konsenti pri; samoponii kun; samopinii pri; subteni; agreed - preterito kaj participo de "agree"; konsentite; the agreed place the agreed spot - la aranĝita rendevuo; agreed-upon - interkonsentita

agreeable - agrabla; plaĉa; konsentema

agreeably - plaĉe; agrable

agreement - interkonsento; konsento; kontrakto; permeso; akordo; akordiĝo; konvencio; agreement in principle - principa interkonsento; agreement on something - interkonsento pri io; agreement to purchase - aĉetkontrakto; backstop agreement - la interkonsento de lasta rimedo; bilateral agreement - dupartia akordo; break an agreement - malplenumi interkonsenton; by agreement with ... - interkonsente kun ...; by mutual agreement - interkonsente

agribusiness - la agroindustrio; la industria agrikulturo; agrikultura entrepreno

agrichemicals - agrokemiaĵoj

agricultural - agrikultura; agrara; agricultural development - agrikultura ekspluato; agricultural labourer - terlaboristo; kamplaboristo; agricultural machinery - agrikulturaj maŝinoj; agricultural produce - terproduktaĵoj; kultivaĵoj; agricultural product - agrikulturaĵo

agriculturalist - agrikulturisto; kultivisto

agriculture - agrikulturo; terkultivado; agrokulturado; agrara; agriculture minister minister of agriculture - ministro pri agrikulturo; agriculture ministry ministry of agriculture - ministerio pri agrikulturo

agriculture policies - agraraj politikoj; agriculture policy - agrara politiko; products of agriculture and mining - agrikulturaĵoj kaj minaĵoj

agri-food agrifood - agronutraĵa; agri-food industry agrifood industry - agronutraĵa industrio

agro- - agro-

agrochemical - agrokemiaĵo; agrokemia; agrochemical products - agrokemiaĵoj

agroecology, agro-ecology - agroekologio

agrofuel - brulaĵo el kultivaĵo(j)

agro-industrial - agroindustria

agronomic - agronomia

agronomist - agronomo

agronomy - agronomio

aground - grundita

Agropyrum - agropiro; agropyrum repens - agropiro; kviko

AH[redakti]

ah ahh ahhh - aa; aaa; ha; aĥ; ha; aha; ho

aha - aha; ha

ahead - antaŭa; antaŭe; antaŭen; antaŭi; progresinta; avancinta; en la avangardo; estonta; venonta; sekvonta; anticipe; atendas min (aŭ: ... nin ktp); I see problems ahead - Mi antaŭvidas problemojn; ahead by ... - antaŭiĝi je ...; havi antaŭiĝon de ...; ahead of ... - antaŭ ...; antaŭe de ...; antaŭas al ...; anticipe de ...; pli ol; pli ol tiu de; superas ..n; superinte ..n; to be ahead of the game - antaŭiri la ceteron; China is now Brazil’s leading trade partner, ahead of the US - Ĉinio nun estas la ĉefa komerca partnero de Brazilo, superinte Usonon; I think it unlikely that the plan will go ahead - mi kredas, ke la plano probable ne estas plenumota; despite strong resistance, the attack went ahead - malgraŭ forta rezisto, la atako procedis; I'll get there ahead of you - Mi alvenos antaŭ vi; I have two more jobs ahead of me - pluaj du taskoj atendas min; the share price rose ahead of the annual report - la akcia kurzo leviĝis anticipe de la jarraporto; ahead of time - antaŭtempe; ahead of its time - tro frua por sia tempo; ahead of schedule - antaŭtempa; the party won 27.5% of the vote ahead of its main rival with 25.4% - la partio gajnis 27.5% de la voĉdonoj kontraŭ 25.4% por sia ĉefa rivalo

ahem - hm

Ahmadis - ahmadanoj

ahoy - ho hoj

AI[redakti]

aid - helpo; helpaĵo(j); homhelpaĵo(j); helpilo; helpi; kunhelpo; kunhelpi; interhelpi (pri) (je); asistado; monhelpo; rimedo; homhelpo; homhelpa; dono(j) de monhelpo, ekipaĵoj kaj aŭ provizaĵoj; peri (al); aid agencies - homhelpaj organizaĵoj; aid agency - homhelpa organizaĵo; aid and assistance - helpo kaj asistado; aid and development - homhelpo kaj evoluado; aid deal - interkonsento pri helpaĵoj; aid donor - helpodonanto; aid effort - homhelpa operaco; aid flight - homhelpa flugo; aid for housing - monhelpo por loĝejoj; aid money - helpmono; aid organisation, aid organization - homhelpa organizaĵo; aid package - helpoplano; aid payment - pago de helpmono; aid program, aid programme - helpoprogramo; aid ship - homhelpa ŝipo; aid shipment - homhelpa ekspedaĵo; aid station - sukurejo; aid team - skipo de homhelpistoj; aid to farmers - agrikulturaj subvencioj; aids to navigation - navigaj helpiloj; aid worker - homhelpisto; a football match in aid of our children - futbala matĉo helpe al ( subtene al) niaj infanoj; aided and abetted - helpita kaj instigita; helpis kaj instigis

aide - adjutanto; stabano; adjutanto; asesoro; asistanto; helpanto; aide-de-camp - adjutanto

Aids, AIDS - Aidoso; Aids outreach program Aids outreach programme - (programo de) rekta provizado de servoj al aidosuloj; Aids sufferers - aidosuloj; Aids test - testo pri Aidoso

ail - perturbi; misi je; misi ĉe; aflikti; yoga is good for what ails you - jogo bonas por ĉia perturbo; ailing - gerundio kaj participo de "ail"; malsana; malsanema; kadukiĝanta; (ekonomio; industria sektoro; organizaĵo) malfortiĝinta; malvigliĝinta; kriziĝanta; a take on what is ailing society - opinio pri tio, kio afliktas la socion; opinio pri la afliktoj de la socio; an ailing economy - malfortiĝinta ekonomio

aileron - alerono

ailment - malsano; (san)perturbo

aim - celo; celi; celumi; celumo; celumado; aspiro; aspiri; aim(s) to target - celas; aim a gun (aŭ:) ... a weapon - celumi pafilon (aŭ:) ... armilon; aim at - celas; celumas al; aspiras; aim for - celi; celumi al; aspiri; aim high - celi alten; aim to - celas; aspiras; aim to target something - celas ion; aims and objectives - objektivoj kaj celoj; aimed at - celanta; celas; celumas al; aspiras; destinita por

aimless - sencela

aimlessly - sencele

aimlessness - senceleco

ain't - ne estas; ne estas ..ita; ne estas ..inta; ne ..as; ĉu ... ne; ain't doing nothin - faras nenion; ain't got no ... - ne havas; havas neniom da; havas (neniun) (nenian); mankas (al); ain't it cool - mojose, ĉu ne?; ain't that the truth! - ja vere!; ain't worth nothing - valoras neniom; neniom valoras; you ain't seen nothin' yet! - vi ankoraŭ vidis nenion!; ain't we lucky! - ni bonsortas, ĉu ne!

Ainu - ajnuoj; ajnuo; ajnua

air -

maniero mieno; afekto; kanto ario;
elsendi elsendi; elsendiĝi; disaŭdigi; disaŭdiĝi; surondigi; surondiĝi; eldiri; cirkuligi; Channel One will air a popular drama next year - Kanalo Unu elsendos popularan dramon venontjare; a popular drama will air on Channel One next year - populara dramo estos elsendata de Kanalo Unu venontjare; to air footage - elsendi filmmaterialon; elsendi fotojn; to air a story - elsendi raporton
aero; aviado aero; aera; aerumi; flug..; sciigi; aviado; aviada; aviadila; air arm - aerarmeo; air base - aerarmea bazejo; air blitz air bombardment - bombado; air-borne - aerportata; air burst - aereksplodo; air campaign - aerkampanjo; to air condition - klimatizi; air conditioned - klimatizita; air conditioner - klimatizilo; air conditioning - klimatizo; air cover - aviadila protekto; air crash - aviadila kraŝo; air crew - flugskipo; air current - trablovo; air defence air defense - aerdefenda; defendo kontraŭaviadila; kontraŭaviadila ..o; air defence zone air defense zone - aerdefenda zono; air defence identification zone air defense identification zone - aerdefenda distingzono; air defences air defenses - aerdefendiloj; air drop - paraŝutigo; air exclusion zone - zono de flugmalpermeso; air fare - flugprezo; air fleet - aviadilaro; air force - aerarmeo; air force base - aerarmea bazejo; air force general - aerarmea generalo; air force officer - aerarmea oficiro; Air Force One - la aviadilo de la prezidanto; la prezidanta aviadilo
air freight - aerfrajto; air gun - aerpistolo; air hostess - flugstevardino; air-launched - aerlanĉata; air mail - aerpoŝto; by airmail - aerpoŝte; air marshall - aerogardisto; an air of ... - mieno de ...; air one's concerns - esprimi siajn zorgojn; air pistol - aerpistolo; air pocket - aerkavo; air pollution - aera poluado; air power - aerpotenco; milita aviadilaro; air quality - aera kvalito; aerkvalito; air raid - aeratako; aerataka ...; air raid alert - aerataka alarmo; air raid shelter - kontraŭaviadila ŝirmejo; air raid warning - aerataka alarmo; air safety - aviadila sekureco; air show - aviado-ekspozicio; air a show - elsendi ( surondigi) programon; the show airs at the end of the month - la programo elsendiĝos ( ... estas elsendota; surondiĝos) je la fino de la monato; air-sickness bag - vomsako; air space - flugspaco; air speed - flugrapido; air steward - flugstevardo; air stewardess - flugstevardino; air strike - aeratako; air support - aersubteno; air terminal - flugstacio; air tight air-tight - hermetika; air time - antena spaco; elsendotempo; paroltempo; air-to-air aer-aera; air traffic - aertrafiko; air traffic control - flugdirektado; air traffic controller - flugdirektisto; air transport - aertransportiloj; aera trafiko; air travel - flugveturoj; flugveturado; air war - aermilito air warfare - aermilitado; air zone - flugzono; export by air - eksporti aviadile; go to air - elsendiĝi; surondiĝi; up in the air - restas tute necerta; restas nedecidita

airbag - aerosako

airbase - aerarmea bazejo

airborne - aerportata; airborne division - aerportata divizio; airborne force - aerportata forto; become airborne - ekflugi; leviĝi en la aeron

airbrush - ŝprucpistolo; forigi (aŭ: modifi) ŝprucpistole; pentri per ŝprucpistolo; airbrush artist - ŝprucpistolisto; to airbrush out - forigi ŝprucpistole

airbrushing - ŝprucpistola modifado; ŝprucpistola forigado; modifi (aŭ: forigi) ŝprucpistole; pentrado per ŝprucpistolo

airburst - aereksplodo

airconditioned - klimatizita

airconditioning - klimatizo

aircraft - aviadilo; aviadiloj; aeoroplano; avio(j); aircraft carrier - aviadilŝipo; aircraft carrier battle group - aviadilŝipa eskadro; aircraft design - la projektado de aviadiloj; to order an aircraft grounded - ordoni, ke aviadilo ne flugu; the aircraft has been grounded - estas malpermesite, ke la aviadilo flugu; all aircraft have been grounded - ĉiuj flugoj estas malpermesitaj

aircrash - aviadila kraŝo; kraŝo de aviadilo

aircrew - flugskipo

airfare - flugprezo

airfield - flugokampo; flugkampo

airfoil - planeo

airgun - aerpistolo

airhead - malplenkapulo; vantulo; frivolulo

airily - senzorge

airless - aeromanka; senaera

airlift - aertransporti; aertransporto; to airlift in - aertransporti; airlifting - aertransporti; aertransporto de ...;

airline - flugkompanio; fluglinio; airline company - flugkompanio; fluglinio; airline official - flugkompania respondeculo; respondeculo de la flugkompanio; airline passenger - flugpasaĝero; airline records - la registro de la flugkompanio (aŭ: ... de la fluglinio); airline schedule - la horaro de la flugkompanio (aŭ: ... de la fluglinio); airline steward - flugstevardo; airline stewardess - flugstevardoj; airline ticket - flugbileto

airliner - pasaĝera jeto

airlock - aerkluzo

airmail - aerpoŝto; by airmail - aerpoŝte

airman - aerarmeano; aviadisto

airplane - aviadilo; aviadiloj; aeoroplano; airplane accident - aviadila akcidento; to order an airplane grounded - ordoni, ke aviadilo ne flugu; the airplane has been grounded - estas malpermesite, ke la aviadilo flugu; all airplanes have been grounded - ĉiuj flugoj estas malpermesitaj

airplay - elsendofojoj; ludofteco

airport - flughaveno; airport police - flughavena polico; airport terminal - flugstacio; airport worker - flughavenisto

airpower - aviadila potenco; milita aviadilaro

airship - aerŝipo

airshow - aviado-ekspozicio

airspace - flugspaco; restricted airspace - fermita flugspaco

airstrike - aeratako

airstrip - surteriĝejo

airtight - hermetika

airtime - antena spaco; elsendotempo; paroltempo

airwaves - radio kaj televido; radiaj kaj televidaj elsendoj

airways - flugkompanio; fluglinio

airworthiness - navigebleco; certificate of airworthiness - atesto pri navigebleco (de aviadilo)

airy - aerumata; senzorga; airy-fairy - nebuleca

aisle - vendejo; aviadilo pasejo; vicoj da sidejoj, varoj vico; preĝejo flanka navo; geedziĝa soleno to walk down the aisle - procesii al la altaro; her father will walk her down the aisle - ŝia patro eskortos ŝin al la altaro

AJ[redakti]

Ajax - Ajakso

AK[redakti]

AK-47 - fusilo AK-47

AKA - alinome

a.k.a. - alinome

akhal-teke - aĥalteko

akin to - simila al; similas ..i; similas tiun de ...; komparebla kun; parenca al; kvazaŭ; I felt something akin to envy - Mi sentis ion kvazaŭ envion

AL[redakti]

Alabama - Alabamo

à la carte - laŭ la menuo

al-Aqsa mosque - moskeo al-Aqsa

alarm -

alarmo; alarmilo; avertosignalo; avertilo; hupo; maltrankvileco; tim(eg)o; konsterno; konsterniĝo; alarm clock - vekhorloĝo; alarm bell - alarmsonorilo; alarm signal - alarmsignalo;
alarmi; maltrankviligi; maltrankvilo; timigi; konsterni; alarmed - preterito kaj participo de la verbo "alarm"; alarmiĝinta; alarmiĝis; maltrankvila; tima; konsterniĝinta; konsterniĝis; not in the least alarmed - esti sen ajna maltrankvilo konstruaĵo; veturilo ekipita per alarmilo; alarming - gerundio kaj participo de la verbo "alarm"; alarma; alarme; maltrankviliga; maltrankvilige; timiga; timige; konsterna; konsterne; an alarming rate of ... - maltrankviliga indico de ...; at an alarming rate - je maltrankviliga rapideco; je timiga rapideco; alarmingly - alarme; maltrankvilige; timige; konsterne

alarmist - alarmisto; kasandraulo; alarmisma; alarmista; alarmist beliefs - alarmismaj kredoj

alas - bedaŭrinde, tamen; malfeliĉe, tamen; ho ve

Alaska - Alasko

alb - albo

Albania - Albanio

Albanian - albano; albania; la albania

albatross - Diomedeidae albatroso; albatross chick - albatrosido

albeit - kvankam

albino - albina; albino

albinism - albinismo

album - albumo; album charts - albumaj furorlistoj

alchemist - alĥemiisto;

alchemy - alĥemio;

alcohol - alkoholaĵoj; alkoholo; alcohol abuse - alkoholismo; alcohol-based hand sanitizers - alkoholaj mandesinfektaĵoj

alcoholic - alkohola; an alcoholic - alkoholulo; alcoholic beverage - alkoholaĵo; alcoholics - alkoholuloj

alcoholism - alkoholismo

alcove - alkovo; niĉo; altano

alderman - magistratano

ale - biero; elo

Alemannic - la alemana lingvo

Aleppo - Alepo

alert - atentigo; atentigi; atenta; atentema; gardemi; gardema; gardemo; singardi; singarda; singardema; antaŭgardema; antaŭgardeco; averto; averti; alerti; alarmo; alarmi; gvati; batalpreta; batalpreteco; alert base - bazo de rapida interveno; on constant alert - en stato de konstanta alarmo; on high alert - en stato de alta alarmo; on maximum alert - en stato de pleja alarmo

alertness - atentemo; gardemo

A-level - abiturienta ekzameno; A-level results - rezultoj de la arbiturientaj ekzamenoj; A-levels - abiturientaj ekzamenoj; arbiturientaj studtemoj; abiturienteco; take one's A-levels - sin prezenti por la arbiturientaj ekzamenoj

Alexander the Great - Aleksandro la Granda

Alexandria - Aleksandrio

alfalfa - luzerno

alfresco - subĉiele; subĉiela

algae - algoj; algae bloom - proliferado de algoj

algal - alga; de algoj; algal bloom - proliferado de algoj

algebra - algebro

algebraic - algebra

Algeria - Alĝerio

Algerian - alĝeria; alĝeriano; alĝeriana

Algiers - Alĝero

Algonquian - algonkina

algorithm - algoritmo

algorithmic - algoritma

algorithmisation - algoritmigo

algorithmise - algoritmigi

algorithmization - algoritmigo

algorithmize - algoritmigi

alias - falsa nomo; alinomo; alinome

alibi - alibio

Alice - Alica

alien - fremda; fremdulo; eksterterulo; eksterterula; aligentulo; aligenta; alilandano; alilanda; malpropra; aliens registration - registro de fremduloj; an alien concept to ... (aŭ:) a concept alien to ... - fremda koncepto por ...; alien invaders - eksterterulaj invadantoj; alien technology - eksterterula teknologio

alienate - fremdigi; malamikigi; senigi simpation; alienate someone from someone fremdigi iun al iu; alienated - preterito kaj participo de "alienate"; aliena; to be alienated from someone - fremdiĝi al iu; its policies alienated support for the party among voters - ĝiaj politikoj senigis al la partio la simpation de la voĉdonantoj; alienating - gerundio kaj participo de "alienate"; fremdiga

alienation - fremdiĝo; malamikiĝo; aliproprietigo; alieneco; alienation with the political elite - fremdiĝo disde la politika elito

alight - brulanta; luma; hela; eliri; desalti; surteriĝi

align - vicigi; viciĝi; aliĝi; alliniigi; laŭliniigi; akordigi; akordiĝi; to align oneself with someone or something - sin alianci kun iu aŭ io; viciĝi kun iu aŭ io; aligned - preterito kaj participo de "align"; aliancita;

alignment - vicigo; viciĝo; alianĉiĝo; alliniigo; alliniiĝo; laŭliniigo; laŭliniiĝo; akordigo; akordiĝo

alike - simila; egale; same; for young and old alike - kaj por junuloj kaj por nejunuloj; stony expressions from customers and cashiers alike - ŝtonaj mienoj kaj de klientoj kaj de kasistoj

alimentary - nutra; alimentary canal alimentary tract - nutrokanalo

alimentation - nutro; nutrado

alimony - alimento

alive - viva; vivanta; alive and kicking - vivas kaj viglas; alive and well - vivas kaj sanas; alive or dead - ĉu viva(j) ĉu morta(j); alive with ... - svarmas per ...

Al Jazeera Al-Jazeera - Al-Ĝazira

alkali - alkalo; bazo

alkaline - alkala; alakleca; baza

alkalinity - alkaleco

all - ĉiuj; ĉiuj kune; ĉiu; al ĉiu; ĉiuj el; ĉiu el; ĉio; ĉiom; ĉiom el; ĉiom da; tiom (da); ĉia(j); tut..; tute; tute el; la tuto de; la tuta; senescepte; egale; entute; sole; nur

all about - ĉio(n) pri; temas pri; I know all about it - Mi scias ĉion; pri romano it's all about Harry Potter - temas pri Harry Potter; I've worked out what it's all about - mi fine komprenas, pri kio temas; what's it all about? - pri kio temas?; for me, it is all about putting as many as possible of the elements from our past into the construction of our future society - la gvidmotivo mia estas enmeti kiel eble plej da elementoj el nia pasinteco en la konstruadon de nia estonta socio; politiko we were told that it was "all about oil" - oni diris al ni, ke "entute temas pri petrolo"; that's what serious cycling is all about - tia, resume, estas serioza biciklado; klarigo pri temo de TTT-ejo what we're all about - nia temo pri kio temas; celaro de organizaĵo what we're all about - nia afero kiuj ni estas pri kio temas; invito informiĝi come and see what we're all about - venu kaj vidu, kiuj ( ... kiaj) ni estas; propra motivo it's all about wanting to get revenge - entute temas pri deziro sin venĝi; gazeto, pri siaj legantoj we're all about you! - nia temo estas vi!; ni temas pri vi!; propra vivcelo it reminded me of what I'm all about - tio rememorigis min pri mia ekzistomotivo; a soldier whose life was all about peace - soldato kiu dediĉis sian vivon al paco; this column is meant to be all about dialogue - ĉi tiu rubriko celas dediĉi sin al dialogo; communicating quickly is what instant messaging is all about - tujmesaĝado estas dediĉita al rapida komunikado; issues that the election will be all about - demandoj kiuj estos la ĉeftemoj de la balotado; demandoj kiuj dominos la balotadon; the show was all about orders for wide-bodied jets - la ekspozicion dominis ( la ekspozicio estis dominita de) mendoj por grandspacaj jetoj; a candidate who claims to be all about "change" - kandidato kiu asertas, ke lia gvidmotivo estas "ŝanĝiĝo"; the future will be all about solving global problems - la gvidmotivo de la estonteco estos la solvado de tutmondaj problemoj; many feared the mission might be all about oil contracts - multaj timis, ke la sola celo de la misio estos petrolaj kontraktoj; multaj timis, ke la misio okupiĝos sole pri petrolaj kontraktoj; you can read all about this in our next issue - pri ĉio ĉi vi povos legi en nia venonta numero; affirming that aquaculture can be both "competitive" and "sustainable" is all about re-assuring investors - asertoj ke akvokulturo povas esti kaj "konkurenciva" kaj "dauripova" nur celas trankviligi investantojn
all aboveboard - tute honesta; tute sentrompa; all afternoon - la tutan posttagmezon; dum la tuta posttagmezo; all agog ĉiuj ... ekscitiĝas; they all agreed - ĉiuj konsentis; all alone - tute sola; all along - ĉiam; all along - ĉiam; laŭlonge de (la tuta); ekde la komenco; all-aluminum all-aluminium - tute el aluminio; all anyone is talking about - la sola temo de konversacioj; all around - ĉie en ...; ĉie en la ...; ĉie ĉirkaŭe; ĉie ĉirkaŭ ...; tra la tuta; ĉirkaŭronde (de); all around - ĉie en ...; tra la tuta; ĉirkaŭronde (de); all around ... - ĉirkaŭ la tuta ...; ĉie en la ...; ĉie ĉirkaŭe; ĉie ĉirkaŭ ...; tra la tuta ...; ĉirkaŭronde (de); all around - tra la tuta; ĉirkaŭ la tuta ...; ĉirkaŭe de la tuta ...; all around the country - ĉie(n) en la lando; all around the town - ĉie en la urbo; all around the world - tra la tuta mondo; en ĉiuj mondopartoj; all at once - subite; samtempe; tuj; all at once - ĉiuj samtempe; all at sea - ne povas sin orienti; all at the same time - samtempe
all being well - se ĉio estos en ordo; All Blacks - la nacia rugbea teamo novzelanda All Blacks; all but - preskaŭ tute; all but - preskaŭ; preskaŭ tute; tuj ..ota; preskaŭ ne; apenaŭ ne ..is; ĉiuj krom; all but approximately - ĉiuj, krom proksimume; ĉio krom proksimume; companies that have all but given up the ghost - firmaoj kiuj staras sur la sojlo de pereo; all but he, all but she ktp - ĉiuj, krom li; ĉiuj, krom ŝi; the government agreed to all but one of the demands - la registaro konsentis al ĉiuj krom unu el la postuloj; all but over - preskaŭ finita; preskaŭ finiĝis; tuj finota; tuj finiĝos; all but approximately ... - ĉiuj, krom proksimume ...; all but he - ĉiuj, krom li; another price increase is all but inevitable - plia prezaltiĝo estas preskaŭ neevitebla; the money will go into savings accounts, as all but one of the recipients are family men - ili metos la monon en ŝparkontojn, ĉar ĉiuj ricevintoj, krom unu, estas patroj; there were no surprises as all but two of the top seeds reached the second round - ĉio iris kiel antaŭvidite kiam ĉiuj el la supere rangigitaj ludistoj - krom du - atingis la duan serion; we advise against all but essential travel to areas near the border - ni malrekomendas vojaĝi al lokoj apud la landlimo krom en kazoj de urĝa neceso; our candidate is all but guaranteed to win the election - ni kandidato preskaŭ certe gajnos la elektadon; all by herself - tute sola; tute sole; tute sendepende; senhelpe; all by themselves - tute solaj; tute sole; tute sendepende; senhelpe;
all I can do is - mi povas nenion fari krom; all I can do now is ... - nun, mi nenion povas far-I krom ..i; restas al mi nenio por far-I krom ..i; all I can say is, (that) ... - mi povas nenion dir-I krom (tion, ke) ...; all change - nova reĝo, nova leĝo; All-China Esperanto League - Ĉina Esperanto-Ligo; all Christendom - la tuta kristanaro; all clear - sekura; sekure; malbarita; malbarite; tute klara; ĉiuj komprenas; the all-clear - la eldanĝera sireno; the all-clear (was) sounded - la eldanĝera sireno eksonis; all concerned - ĉiuj koncernatoj; all creation - la tuta kreitaro; all creatures great and small - ĉiuj kreitajoj, ĉu grandaj ĉu malgrandaj;
all day - tuttage; tuttaga; la tutan tagon; all-day - tuttaga; all I did was ... - mi nur ..is; all I did was ... - mi nur ..is; mi simple ..is; the movement concentrated all its efforts on winning positions of power - la movado koncentris ĉiujn siajn fortojn por gajni poziciojn de potenco; all-embracing all-encompassing - ĉionampleksa; ĉioma; all ensuite - ĉiuj kun banejo kaj necesejo; all we ever see of Europe is its fishing boats - ni vidas nenion el Europo krom ĝiaj fiŝkaptaj ŝipoj; all eyes are on - ĉies okuloj turniĝas al ĉiuj rigardoj koncentriĝas al; all-female - tutvirina; all fired up - flamiĝinta; ekscitiĝinta; agitiĝinta; I'm all for it - mi ĝin plene favoras; all for nothing - vane; all forms of - ĉiaj; ĉiaj formoj de; ĉiaj tipoj de; all forms of payment - ĉiuj pagmetodoj; all-German - tut-germania; all we get is one month's notice - ni ricevas antaŭsciigon de nur unu monato; all-girl - tutvirina; tutknabina; all God's blessings - ĉiujn Dibenojn; if all goes well - se ĉio iros bone; all good things come to an end - ĉio bela havas finon; All Hallows' Eve - la antaŭvespero de (la Festo de) Ĉiuj Sanktuloj; all humanity - la tuta homaro; all joking aside - serioze, tamen
all I know is that ... - mi scias nur tion, ke ...; as we all know - kiel ni ĉiuj scias; all-important - nemalhavebla; all in a good cause - por tute bona celo ... afero; por tute nobla celo ... afero; all in all - entute; all in good time - je konvena tempo; all in one go - unufare; per unu (ek)faro; to be all in the same boat - (ni) ĉiuj estas samsortanoj; all-inclusive - ĉionpagita; ĉion pagite; ĉioninkluda; ĉion inkludite; all is going well - ĉio iras bone; all is lost - ĉio estas perdita; all is well - ĉio estas en ordo; all it takes is ... - necesas nur ...; ... has a style all its own - ... havas unikan stilon; all kinds of - ĉiaj; ĉia ajn; diversspecaj; vasta gamo de; all known - ĉiuj sciataj; all known ... - ĉiuj sciataj ..oj; all-knowing - ĉioscia; ĉioscianta; all life - la tuta vivo; ĉiuj vivaĵoj; all look the same - ĉiuj havas la saman aspekton; all-male - tute vira; all mankind - la tuta homaro; all manner of - ĉiaj; all men - la (tuta) homaro; ĉiuj homoj; all morning - la tutan matenon; dum la tuta mateno; tutmatene; all my life - dum nia tuta vivo; all you need do is ..., all you need to do is ... - vi nur devas ..i; all night - la tutan nokton; dum la tuta nokto; tutnokte; tutnokta; all-night - tutnokta; all-nite - tutnokta;
all of - la tuta; ĉiu; ĉiu el; ĉiuj; ĉiuj el; all of a sudden - subite; all of my ..., all of your ..., all of her ..., all of his ..., all of our ..., all of their ... - ĉiuj miaj ..., ĉiuj viaj ..., ĉiuj ŝiaj ... ĉiuj siaj ..., ĉiuj liaj ... ĉiuj siaj ..., ĉiuj niaj ..., ĉiuj iliaj ... ĉiuj siaj ...; all of it - la tuto; ĉiom; ĉiom da ĝi; I vowed to eat only a small portion, but ended up eating almost all of it - mi promesis manĝi nur porcieton, sed fine manĝis preskaŭ la tuton; all of its - ĉiuj ĝiaj ... ĉiuj siaj ..., ĉio de ĝia; ĝia abunda; all of the - ĉiuj; ĉiuj ... senescepte; la tuto de la; all of the above - ĉiuj supre menciitaj; all of them - ĉiuj; ĉiuj el ili; ĉiuj senescepte; ili ĉiuj; all of them countries which are willing to co-operate - el kiuj ĉiuj estas landoj kiuj vole kunlaboros; after the levees were damaged, almost all of them were rebuilt - post kiam la digoj estis difektitaj, preskaŭ ĉiuj estis rekonstruitaj; all of these - ĉiuj ĉi; ĉiuj ĉi tiuj; ĉiuj; ĉi tio tute; ĉi tiuj tute; ĉi tiuj senescepte; ĉiom da tio ĉi; ĉiom da tiuj ĉi; all of this - ĉio ĉi; ĉiom ĉi; ĉi tio tute; ĉi tio senescepte; ĉi tiuj tute; ĉi tiuj senescepte; ĉiom da tio ĉi; ĉiom da tiu ĉi; all of these conditions - ĉiuj ĉi kondiĉoj; all of this - ĉio; ĉio ĉi; ĉiom ĉi; ĉi tio tute; ĉi tio senescepte; ĉi tiuj tute; ĉi tiuj senescepte; ĉiom da tio ĉi; I was favourably impressed by all of this - ĉio ĉi bone impresis min; all of those - ĉiuj; tio tute; tiuj tute; tiuj senescepte; ĉiom da tio a minute of silence was observed "for all of those who lost their lives" - oni observis minuton da silento "por ĉiuj kiuj perdis siajn vivojn"; all of us - ni ĉiuj; ĉiuj el ni; ĉiuj senescepte; ĉiuj; all of which - el kiu(j) ĉiuj; el kiuj ĉiuj ĉi; el kiu(j) ĉiom; el kiuj ĉiuj senescepte; kio entute ..as; all of which goes to show that ... all of which just ... only goes to show that ... - kio entute pruvas, ke ...; all of which makes for a pleasant way to spend some time - kio entute konsistigas agrablan manieron pasigi iom da tempo; all of whom - el kiuj ĉiuj; all of you - vi ĉiuj; ĉiuj; all of the - vidu "all the";
all one can do is - oni povas nenion fari krom; all one has to do is all one need do is all one needs to do is - oni nur devas oni devas fari nenion krom ..i; all the company has to do is bank the money - la firmao devas fari nenion krom enbankigi la monon la firmao nur devas enbankigi la monon; all one's ... - ĉiuj siaj; all one has to do is ... all one need do is ... all one needs to do is ... - oni nur devas ...; all-out - tutforta; tutforte; plenforta; plenforte; fortostreĉa; fortostreĉe; totala; maksimuma; ĝisfunda; senkompromisa; an all-out effort - tutforta klopodo; fortostreĉa klopodo; maksimuma klopodo; wage all-out war - konduki tutfortan militon; all over - ĉie en; ĉie sur; sur la tuta; all over again - refoje; ankoraŭ unu fojon; all over and done with - definitive finita; definitive finiĝis; all over the city ... the country - ĉie(n) en la urbo ( ... en la lando); tra la tuta urbo ( ... la tuta lando); all over the place - ĉie-dise; all over the world - tra la tuta mondo; tutmonde(n); en ĉiuj mondopartoj; all parts of - ĉiuj partoj de; all-pervasive - ĉiea; ĉien-penetrinta; all planes were grounded - oni ordonis, ke neniuj aviadiloj flugu; all-powerful - ĉiopova; it all proved too much for ... - la afero ( la situacio) montriĝas neeltenebla por ...; all-purpose - ĉiotaŭga; pluruza; all-purpose - ĉiotaŭga; pluruza;
all record of - ĉiuj dokumentoj pri; all right - bona; bonsana; bone fartas; bonfarta; bonfarte; bonfartas; en ordo; ja; she wrote to her husband saying she was all right - ŝi skribis al sia edzino dirante, ke ŝi bone fartas; all rights reserved - ĉiuj rajtoj rezervitaj; all rosy - tute rozkolora; all round - ĉie en la ...; ĉirkaŭronde (de); ĉirkaŭ la tuta ...; ĉie ĉirkaŭe; ĉie ĉirkaŭ ...; tra la tuta ...; de ĉiuj; kompleta; multekapabla; all round the world - tra la tuta mondo; en ĉiuj mondopartoj; all-round functionality - kompleta funkciaro; all-rounder - multekapabla; all-rounders - multekapablaj; remove all shadow of doubt - forigi ĉian dubon; all sorts of - ĉiaj; diversspecaj; vasta gamo de; all-source - ĉiafonta analizo; all-terrain vehicle - ĉiuterena ( ĉiaterena) veturilo; ĵipo; ĉiuterena ( ĉiaterena) motorciklo; all that's needed is to press a button - nur necesas premi butonon; sufiĉas premi butonon
all the - ĉiuj; ĉiuj el la; la tuta; la multaj; la dekoj da; ĉiom (de la) (el la); kiom da; tiom (da); des pli all the atmosphere of - la etoso de tipa; all the best - ĉiuj plej bonaj; adiaxua saluto ĉion bonan; all the colors ( colours) of the rainbow - bunta; bunto; plurkolora; all the different ... - la multaj diversaj ...; I was able to consult all the documents I wanted - mi povis konsulti ĉiujn dokumentojn kiujn mi petis; all the easier - des pli facile; all the evidence points to - ĉiuj indicoj montras al; ĉio indikas; all the hallmarks of - la tipaj indikoj de; all (the) lines are busy - ĉiuj lineoj estas okupataj; all (the) lines are dead - ĉiuj lineoj ne funkcias; all the more - des pli; eĉ pli; aims that are all the more ominous for being rarely defined - celoj kiuj estas eĉ pli minacaj ĉar malofte difinitaj; a problem all the more worrying for the fact that this is a crucial period in the development of youth - problemo des pli maltrankviliga pro la fakto, ke ĉi tiu estas decida periodo en la evoluo de gejunuloj; all the news that's fit to print - ĉiuj novaĵoj presotaŭgaj; all the other - ĉiuj aliaj; all the others - ĉiuj aliaj; ĉiuj la ceteraj; a prize greater than all the others combined - kaptaĵo pli granda ol ĉiuj la ceteraj kune; all the people present - ĉiuj ĉeestantoj; all the rage - furoras; all the rest - la tuta cetero; la plu kaj pli; all the rest of - la tutaj ceteraj; all the same - ĉiuj samaj; ĉiuj samas; kaj tamen; ĉiuokaze; malgraŭ tio; spite tion; krom tio; all the signs are that - ĉio indikas, ke; all the talk about - ĉiuj paroloj pri; all the time - ĉiam; daŭre; konstante; la tutan tempon; all the time in the world - senlima tempo; all the various ... - ĉiuj el la diversaj ...; all the way - ĝis la fino; all the way back all the way home - dum la tuta revenveturo; all the works - la kompleta verkaro; all the year round all the year around - la tutan jaron; dum la tuta jaro; look at all the flowers - rigardu la multajn florojn; look at all the people - rigardu la homamason; all the way round - ĉirkaŭ la tuta ...; ĉirkaŭe de la tuta ...; explore all the ways you can achieve your professional and personal goals - esploru ĉiujn metodojn per kiuj vi povas atingi vian celojn profesiajn kaj proprajn; think of all the ways you can dress pizza up - pripensu ĉiujn manierojn laŭ kiuj vi povas garni picojn; all their - ĉiuj iliaj; more than half of all the workforce is "irregular" - pli ol duono de la tuta laboristaro estas "neregula"
all these - ĉiuj ĉi; ĉiuj ĉi tiuj; ĉiuj; ĉi tio tute; ĉi tiuj tute; ĉi tiuj senescepte; ĉiom da tio ĉi; ĉiom da tiuj ĉi; tiel multe da; where are we going to house all these refugees? - kie ni loĝigos ĉi tiom da rifuĝintoj ( ... ĉi tiun amason da rifuĝintoj?); all these years - dum tiom da jaroj; dum tiel multe da jaroj; all things - ĉiuj aferoj; all things American - ĉio el Usono; all things considered - entute; ĉion konsiderinte; ĉion konsiderante; all things to all people - ĉio al ĉiuj; all this - ĉio ĉi; ĉi tiu granda ...; ĉiom ĉi; ĉi tio tute; ĉi tio senescepte; ĉi tiu tuta ...; ĉi tiom (da); ĉiom da tio ĉi; ĉiom da tiu ĉi; tiel multe da; all this and more in our weekend issue - ĉio ĉi kaj multe pli en nia semajnfina numero; all this has now changed ĉio ĉi jam ŝanĝigis all this talk about ĉiuj paroloj nuntempe pri all this time - la tutan tempon; ĉiam; dume; tiel longe; dum tiom da tempo; imagine how I feel when I see all this land - imagu al vi kiel mi sentas, kiam mi vidas tiel multe da tero; all those - ĉiuj; ĉiuj, kiuj; ĉi tiuj entute; dum tiom multaj; tiom (da) all those on board - ĉiuj surirantoj ĉiuj, kiuj suriras; all those other - ĉiuj aliaj; all those present - ĉiuj ĉeestantoj ĉiuj, kiuj ĉeestas; all those who ... - ĉiuj, kiuj ...; all those years - dum tiom da jaroj; dum tiel multe da jaroj
all-time - neniam superita; nesuperebla; senprecedenca; all-time classic movies - nesupereblaj klasikaj filmoj; all-time classics - nesupereblaj klasikaĵoj; an all-time high - senprecedenca alto; reach an all-time high - atingi senprecedencan alton; to be at an all-time high - esti senprecedence alta; reach an all-time low - atingi senprecedencan malalton; to be at an all-time low - esti senprecedence malalta; all-time record - neniam superita rekordo; all together - kune; kuna; ope; opa; unuvoĉe; all together now - unuvoĉe do; all told - entute
all too - tro ..., bedaŭrinde; dolore; suspektinde; bedaŭrinde ..a; bedaŭrinde ..e; all too audible - tute aŭdebla, bedaŭrinde; all too clear - tute klare, ( tute klara), bedaŭrinde; tute evidente, ( tute evidenta), bedaŭrinde; all too common - bedaŭrinde ofta ( ofte; tro ofta; tro ofte) bedaŭrinde; all-too-convenient - suspektinde oportuna; all too easily - bedaŭrinde facile; kun bedaŭrinda facileco; all too easy - bedaŭrinde facila ( facile; tute facila; tute facile) bedaŭrinde; all-too-familiar - bedaŭrinde kutima; all-too-frequent - bedaŭrinde ofta; all too frequently - bedaŭrinde ofte; all too likely - neevitebla, bedaŭrinde; all too likely to ... - tre probable, bedaŭrinde, ..os; show all too little interest in ... - apenaŭ interesiĝi pri ...; know all too little about ... - apenaŭ scii ion pri ...; it was all too little, too late - estis tro malmulte, tro malfrue; all too numerous - bedaŭrinde multenombra; all too obvious - bedaŭrinde evidenta; tute evidenta, bedaŭrinde; all too often - bedaŭrinde ofta; bedaŭrinde ofte; all too rare - bedaŭrinde malofta; all too soon - tro baldaŭ, bedaŭrinde; bedaŭrinde baldaŭ; all-too-true - tute vera, bedaŭrinde; bedaŭrinde vera; tute vere, bedaŭrinde; bedaŭrinde vera; know ... all too well - havi bedaŭrinde ( dolore) intiman konon pri ...; as ... knows all to well - kiel ... bedaŭrinde ( dolore) scias; all too obvious - bedaŭrinde evidenta ( evidente; tute evidenta; tute evidente) bedaŭrinde; all too often - tro ofte, bedaŭrinde; bedaŭrinde ofte; all too soon - tro frue, bedaŭrinde; bedaŭrinde frue; to know something all too well - bone scii ( bone koni) ion, bedaŭrinde
all up - entute; that's all very nice that's all very well - bele kaj bone; all violence must cease - ĉia perforto devas ĉesi; the current equipment was all manufactured thirty years ago - ĉiuj aktualaj ekipaĵoj estis fabrikitaj antaŭ tridek jaroj; all we are saying is ... - ni diras nur tion, ke ...; all we need to do - ĉion, kion ni devas fari; all I want is for you to be free - mi nur volas ke vi estu libera mi volas nur tion, ke vi estu libera; all I want is to ... - mi nur volas ..i; mi nur volas tion, ke ...; as for me, all I want is to feed my family - por mi, (aŭ: koncerne min,) mi nur volas nutri mian familion; all week - tutsemajne; la tutan semajnon; dum la tuta semajno; that's all well and good - bele kaj bone; all went well - ĉio iris bone; all will be lost - ĉio estos perdita; all-woman - sole-virina; all wrong - tute malĝusta; tute malĝuste; tute malprava; tute malprave; tute maldeca; tute maldece; tute netaŭga; tute ne taŭge; all year round all the year round all the year around - la tutan jaron; dum la tuta jaro; all you can eat - ĉiom, kiom vi povas manĝi; (de) senlimaj porcioj; all-you-can-eat buffet ... restaurant - bufedo restoracio de senlimaj porcioj; all you other - vi ĉiuj aliaj; all you need is love - nur necesas am'; to calculate the figure, all you would need to do is multiply by 0.50 - por kalkuli la ciferon, oni nur devus multipliki per 0,50; all your - ĉiuj viaj; thank you for all your trouble ... for going to all this trouble - mi dankas vin pro viaj penoj
they are all the same - ili ĉiuj estas la samaj ĉiu el ili estas la sama; the new towns will be all lŭury and relaxation - la novaj urboj sin tute dediĉos al lukso kaj malstreĉiĝo; to do all one can - fari kiel eble plej multe; laŭeble multe fari; there is only one collective agreement in all Gladstone - en la tuta urbo Gladstone, estas nur nunu kolektiva akordo; the prime minister will need all his financial flair - la ĉefministro bezonos sian tutan financan talenton;

allegation - akuzo; aserto

allegiance - aliĝo; aparteneco; lojaleco; claim allegiance to a group - aserti sian aliĝon al grupo; swear allegiance to a group - ĵure aliĝi al grupo

allege - aserti ke; preteksti; pretendi ke; akuzi ke; imputi; alleged - preterito kaj participo de "allege"; supozata; laŭdira; laŭdire; the crimes alleged against those arrested - la krimoj imputitaj al la arestitoj; they were arrested because of alleged links to terrorists they were arrested for alleged ties to terrorists - ili estis arestitaj pro akuzo pri ligoj kun teroristoj ili estis arestitaj pro akuzo ke ili havas ligojn kun teroristoj; alleged members of organised crime groups - laŭdiraj mafianoj; alleged use of chemical weapons - asertita uzo de kemiaj armiloj

allegedly -supoze; laŭdire; oni akuzis, ke

allegorical - alegoria

allegorically - alegorie

allegory - alegorio

allele - alelo

allelic - alela

allergenic - alergiiga

allergic - an allergic reaction - alergia reago; to be allergic to something - havi alergion je io

allergist - alergiisto

allergy - alergio

alleviate - mildigi; malpligravigi; senpezigi; helpadi; alleviate concerns - mildigi maltrankvilojn; alleviate pain - malakrigi doloron; alleviate poverty - malpliigi malriĉecon

alleviation - mildigo; malpligravigo; malpligraviĝo; senpezigo; senpeziĝo; helpado pri; kvietigo

alley - interdoma vojeto; interdoma strateto

alleyway - interdoma vojeto; interdoma strateto

alliance - alianco; an alliance member a member of the alliance - aliancano; membro de la alianco; in alliance with ... - aliancite kun ...

allicin - alicino

allied - vidu "ally"

allies - vidu "ally"

alligator - aligatoro

allicin - alicino

alliin - aliino

alliinase - aliinazo

alliteration - aliteracio

allocate - asigni; destini; aljuĝi; distribui; disdoni; atribui; disponigi; partigi

allocation - asigno; mon-asigno; destino; aljuĝo; distribuo; disdono; atribuo; disponigo; partigo

allocator - komputiko disponigilo

allocution - diskurso; juro invoko de mildigaj cirkonstancoj

allopathic - alopatia

allopathy - alopatio

allot - asigni; allotted time allotted timespan - limtempo

allotment - koncesio

allow - permesi; permesi al; permesi, ke; lasi al; lasi, ke; allasi; konsenti; konfesi; agnoski; ebligi ke; ebligi al; rajtigi al; a security clearance allows access to classified information or to restricted areas - sekurec-akredito permesas informiĝi pri konfidencaj informoj aŭ eniri lokojn de limigita aliro; a fundamental right which allows citizens to act upon their deepest values - fundamenta rajto kiu ebligas al civitanoj agi surbaze de (aŭ agi laŭ ...) siaj plej profundaj valoroj; allow as how - agnoski, ke; konfesi, ke; allow for - ebligi; antaŭvidi; enkalkuli; allow in allow to enter - enlasi; permesi eniri; allow me - al mi la honoro; allow me to ... - permesu al mi ..i; permesu, ke mi ..u; allow me to introduce myself - permesu, ke mi prezentu min; allow of - allasi; an application that allows one to type messages while walking - aplikaĵo kiu ebligas ke oni tajpu mesaĝojn piedirante; allow oneself to be ... - lasi sin ..i; permesi, ke oni estu ...; allow there to be - permesi, ke estu; allow time - enkalkuli iom da tempo; lasi, ke la tempo ..u; allow time for something to happen - doni tempon por ke io okazu; dediĉi tempon por ke io povu okazi; disponi tempon por ke io okazu; imagination allows us to travel through space - la imagopovo ebligas al ni vojaĝi tra la kosmo; allowed - preterito kaj participo de "allow"; permesata; rajtas; licas; lica; the commission allowed the members of the movement to stand for election as independents - la komisiono permesis al membroj de la movado kandidatiĝi kiel sendependuloj; competitors are allowed to shoot and reload as often as time allows - konkursantoj rajtas pafi kaj reŝargi tiel ofte kiel eble dum la permesita tempo; the strike will not be allowed to continue as it is illegal - oni ne permesos, ke la striko daŭru, ĉar ĝi estas kontraŭleĝa; to be allowed into ... - esti permesita eniri ..on; to be allowed to ... - esti permesita ..i; esti permesite, ke .. ..u; havi permeson ..i; rajti ..i; esti lasita ..i

allowable - permesebla; allasebla

allowance - indulgo; monasigno; asignaĵo; kvoto; porcio

alloy - alojo

allspice - pimento

allude - aludi; allude to - aludi

alluminum - aluminio; aluminia

allure - allogeco; ĉarmo; raveco

alluring - alloga; alloge; ĉarma; ĉarme; rava; rave

allusion - aludo

ally - alianculo; aliancito; alianci; alligi (sin); alliĝi; ally oneself to ... ally oneself with ... - sin alianci al; alligi sin al; aliĝi al; allied - preterito kaj participo de la verbo "ally"; de la alianco; aliancula; Allied troops - soldatoj de la Alianco; allied with ... - aliancita kun ...; alliĝinta al ...; allies - pluralo de la substantivo "ally"; singulara prezenco triapersona de la verbo "ally"

allyl - alilo; alila; allyl alcohol - alila alkoholo

alma mater - la universitato kie oni estis studento; la lernejo kie oni estis lernanto

almanac - almanako

almighty - ĉiopova

almond - migdalo

'almost - preskaŭ; apenaŭ ne ..is; tuj; ..ota; ..onta; almost twenty years ago - antaŭ preskaŭ dudek jaroj; almost all of the people - preskaŭ ĉiuj; after the levees were damaged, almost all of them were rebuilt - post kiam la digoj estis difektitaj, preskaŭ ĉiuj estis rekonstruitaj; I vowed to eat only a small portion, but ended up eating almost all of it - mi promesis manĝi nur porcieton, sed fine manĝis preskaŭ la tuton; almost always - preskaŭ ĉiam; almost any - preskaŭ iu ajn; preskaŭ ia ajn; private equity too has committed excesses almost as reprehensible - ankaŭ la privata kapitalo faris ekscesojn preskaŭ same riproĉindajn; almost as if - kvazaŭ; almost as if to say it was almost as if to say - kvazaŭ diri; almost as much as - preskaŭ tiom, kiom; is almost certain to ... - preskaŭ certe ..os; is almost certainly down to ... due to - ..n preskaŭ certe kaŭzis; almost certainly would have been - preskaŭ certe estus ..inta; almost didn't - preskaŭ ne ..is; apenaŭ ..is; almost didn't go - preskaŭ decidis ne iri; such tactics almost never work - tiaj taktikoj preskaŭ neniam sukcesas; almost no ... - preskaŭ neniu ...; almost overnight - preskaŭ tuj; almost there - preskaŭ atingis (la lokon) ... (la celon); jam preskaŭ alvenis; almost to a man - preskaŭ senescepte; almost to the day - preskaŭ samtage; almost up - preskaŭ finiĝis; baldaŭ finiĝos; baldaŭ estos kompleta; almost upon us - tuj okazonta

alms - almozo; alms-house - almozulejo

aloe - aloo

alone - sola; sole; solulo; solule; rest sole; per si mem; sen helpo; senhelpe; nur; the task was carried out by me alone - la tasko estis plenumita sole de mi; the defendant alone is responsible for the shooting - sole la juĝato respondecas pri la pafatenco; this company alone imports about thirty billion dollars' worth of goods - ĉi tiu firmao per si mem importas varojn kun valoro de proksimume tridek miliardoj da dolaroj; to be alone with someone - esti duope kun iu

along - laŭ; laŭlonge de; along came ... - ... alvenis ...; ... alproksimiĝis; along for the ride - kiel spektanto; along racial lines - laŭ rasaj kriterioj; laŭrase; along sectarian lines - laŭ la respektivaj konfesioj; along the ... - laŭ la ...; laŭlonge de la ...; tra la ...; sur la ...; sur la bordo de ...; along the border with - sur la landlimo kun; laŭlonge de la landlimo kun; along the lines of - laŭ la ekzemplo de; laŭ la modelo de; laŭ la kriterioj de; vote along party lines - voĉdoni laŭ partiaj aliĝoj; along the same lines - laŭ la sama ekzemplo; laŭ la sama modelo; laŭ la samaj kriterioj; sammaniere; along the way - survoje; along with - kune kun; akompanata de; along with their entire ... - kune kun sia tuta ...; kune kun sia plena ...

alongside - apud; flanke de; flanko ĉe flanko; flanko-ĉe-flanke; ŝultro ĉe ŝultro; ŝultro-ĉe-ŝultre; kune kun; egale al; samrange kiel; paralela (kun); paralele (kun); alongside of - flanke de; kune kun; paralela (kun); paralele (kun)

aloof - nesocietema

aloofness - nesocietemo

aloud - voĉe; parole

alp - alpo

alpaca - alpako; alpaka

alopecia - alopecio; kalveco; senhareco

alpenhorn - alpa korno

alpenstock - alpa bastono; montbastono

Alpha - Alfa; (armea roto) Alpha company - roto Alfa

alphabet - alfabeto

alphabetic - alfabeta

alphabetical - alfabeta

alphabetically - alfabete

alphabetise - alfabetigi

alphabetize - alfabetigi

alphanumeric - litercifera; alfanumera

alpine - alpa; alpine dweller - alpano; alpine skiing - alpa skiado

al-Qaeda al-Qaida - al-Kaida

already - jam; jam nun; already existing - jam ekzistanta; jam konstruita; jam kondukata ktp; already here - jam alvenis; already well underway - jam delonge komenciĝis; jam delonge okazanta ... inciatita ... lanĉita

alright - bone; bona; bone fartas; bone sanas; bonsana; bonfarta; bonfartas; ja

Alasace - Alzaco; Alsace-Lorraine - Alzaco-Loreno

Alsatian - germana ŝafhundo; alzaca; alzacano

also - ankaŭ; cetere; interalie; samtempe; Mary is also back - ankaŭ Maria revenis; the building also houses a museum - la konstruaĵo ankaŭ entenas muzeon; also in this section - ankaŭ en ĉi tiu rubriko; also including - kune kun; also known as - alinome; kiu ankaŭ nomiĝas; kiun oni ankaŭ nomas; ankaŭ nomata

alt key - klavo Alt

altar - altaro; altar boy (aŭ:) altar server - messervanto; altar girl - messervantino

altarpiece - retablo

alter - ŝanĝi; ŝanĝiĝi; modifi; aliigi; aliiĝi; alikonstrui

alterable - ŝanĝebla; modifebla

alteration - ŝanĝo; ŝanĝiĝo; modifado; modifaĵo; alikonstruo; aliigo; nuanciĝo; carry out alterations on a building - fari alikonstruon al konstruaĵo

altercation - kverelo

alter ego - alia memo; psikiatrio alia egoo

alter-globalisation alter-globalization - alimondismo

alterity - alieco

alternate - sinsekva; ĉiun duan; alterni; alternativa; the class is held on alternate Tuesdays - la klaso okazas ĉiun duan mardon; alternate between ... - alterni inter ...; alternate-reality game - ludo en alternativa realeco; alternate views - alternativaj opinioj; alternating - gerundio kaj participo de la verbo "alternate"; alternating current - alterna kurento

alternately - alterne; alternately walking and running - jen marŝante, jen kurante

alternative - alternativo; alternativa; surogato; surogata; alternative medecine - la alternativa medicino; homeopatio; wireless technologies are emerging as attractive alternatives for remote areas - senkablaj teknologioj montriĝas esti allogaj alternativoj por izolitaj lokoj; no suitable alternative could be found - oni ne povis trovi konvenan alternativon; E saw no alternative to fleeing the country - E ne vidis alternativon ol fuĝi el la lando; an alternative to hotels - alternativo al hoteloj; with no alternative - sen alternativo; pro tio, ke mankas alternativo

alternatively - alternative

although - kvankam; tamen; malgraŭ tio, ke; although far from ... - kvankam neniel ..a; kvankam tute ne ..a; although a win will secure them a place in the final, a draw will do - kvankam gajno garantios al ili partoprenon en la finalo, remio sufiĉos; a win will secure them a place in the final, although a draw will do - gajno garantios al ili partoprenon en la finalo. Remio tamen sufiĉos.

altimeter - altometro

altitude - altitudo; alteco; at an altitude of more than four thousand metres - je altitudo de pli ol kvar mil metroj

alto - aldo; aldisto

altogether - tute; entute; ĉiel; sume; definitive; altogether clear - tute klara; altogether different - tute ( ĉiel) malsama; altogether too - entute tro

altruism - altruismo

altruistic - altruisma

alumina - (Al2O3 aluminia oksido

aluminium aluminum - (Al) aluminio; el aluminio; aluminia; aluminium oxide aluminum oxide - (Al2O3 aluminia oksido

alumni - eks-studentoj; ekslernantoj

alumnus - eks-studento; ekslernanto

alveolar - alveolara; alveolar consonant - alveolaro

alveoli - alveoloj

alveolus - alveolo

always - ĉiam; ĉiame; senĉese; nepre; as always - kiel kutime; kiel ĉiam; always around - ĉiam ĉeestas; always seem to be around - ŝajne ĉiam ĉeestas; there have always been pessimists who find fault with everything, and there always will be - ĉiam estis kaj estos pesimistoj kiuj ĉikanas ĉion; despite the crisis, everything is continuing as it always has - malgraŭ la krizo, ĉio daŭras kiel ĉiam antaŭe; always has been always have been - ĉiam estis; ĉiam estis tia(j); I'm crazy about video games, always have been, always will be - videoludojn mi amegas, de ĉiam, por ĉiam; always-on - ĉiam konektita; always on the move - senĉese moviĝas; the scenario is always the same - la scenaro estas ĉiam sama ... ĉiam samas; I always thought ... - mi ĉiam kredis, ke ...

Alzheimer's disease - la malsano de Alzheimer; Alzheimer-malsano; Alchajmero

AM[redakti]

am - singulara prezenca formo de la unua persono de la verbo "to be" (esti): (mi) estas; (mi) estas ..a; (mi) ..as; (mi) ..adas; I am content - mi estas kontenta; I am fairly certain that - mi estas relative certa, ke; I am rather tired - mi estas tre laca; I am not the only one - mi ne estas la sola krom mi ankaŭ estas alia(j); I am against - mi kontraŭas; I am all for ... - mi tutkore favoras ...; I am delighted - mi ĝojas; I am entitled to - mi rajtas ..i; I am in charge - mi respondecas (emfaze) respondecas mi; I am not able to - mi ne povas; mi ne kapablas; I am only able to - mi nur povas ..i mi nur kapablas; I am opposed to - mi kontraŭas; I am in love (with) - mi enamiĝis (al); I am pleased to inform you - mi plezure informas vin; I am prohibited from - mi ne rajtas ..i; mi devas ne ..i; I am proud to - mi fiere ..as; I'm certain I am right - mi estas certa ke mi pravas; I am sorry - mi bedaŭras; mi petas pardonon; mi pardonpetas; pardonon; pardonu; I am sorry he is ... she is; mi bedaŭras, ke (li) (ŝi) ..as; mi bedaŭras (lian) (ŝian) ..on; I am unable to - mi ne povas ..i; mi ne kapablas ..i; I am willing to - mi volas ..i; mi vole ..os; mi volonte ..os

am - singulara prezenca formo de la unua persono de la helpverbo "to be" (esti): (mi) estas ..ata; (mi) estas ..anta; (mi) estas ..ita; (mi) estas ..inta; (mi) estas ..ota; (mi) estas ..onta; I am going to ... - mi estas ..onta; mi ..os; mi iras al ...; mi iros por ...; mi vizitas; mi ..iĝos; mi fariĝos; I am going to have - mi havos; mi estas havonta; I am going to have to ... - mi devos; mi estas devonta

am - demanda singulara prezenca formo de la unua persono de la verbo "to be": 'You're late.' 'Am I?' - 'Vi malfruas.' 'Ĉu?'; 'Am I next?' - Ĉu estas mia vico?

a.m. A.M. am AM - atm; antaŭtagmeze; at 1 am - je la 1-a (horo) atm; je la 1-a (horo) antaŭtagmeze; 8 am PST - la 8-a atm, pacifika norma horzono; 11 am eastern time - la 11-a atm orienta horzono

AM - amplituda modulado

amalgam - kunmiksaĵo; amalgamo

amalgamate - amalgami; amalgamiĝi; unuiĝi; unuigi

amalgamation - fuzio; amalgamiĝo; amalgamado; unuiĝo; unuigo

amass - amasigi

amassing - amasigi; amasigo de

amateur - amatoro; amatora; diletanto diletanta; nemetia; nemetiisto; neprofesia; neprofesiulo; amateur radio band - amatora radiobendo

amateurish - amatoreca; mallerta; fuŝa

amateurism - amatorismo

amaze - mirigi; amazed - preterito kaj participo de "amaze"; frankly, I was amazed - vere, mi miris; I have been amazed at some of the things I've been told - mi miris pri iuj aferoj kiujn oni diris al mi; the film is by no means perfect but I’m amazed at how lightly it was dismissed - la filmo ja ne estas perfekta, sed mi miras pri kiel malŝate oni ĝin taksis; I was just amazed at their story and the difficulties that they had - ilia rakonto mirigis min, kiel ankaŭ la malfacilaĵoj kiujn ili travivis; amazing - gerundio kaj participo de "amaze"; miriga; mirige; mirinda; mirinde; gapiga

amazement - mirego

amazingness - mirigeco

amazingly - mirige

Amazon - militistino amazono; rivero the Amazon - Amazono; the Amazon rain forest - la amazona pluvarbaro

Amazonia - Amazonio

ambassador - ambasadoro

ambassadorial - ambasadora; de la ambasadoro

ambassadress - ambasadorino

amber - sukcena; sukceno; Amber Alert - alarmo pri forkaptita infano

ambergrease - ambro

ambergris - ambro

amberjack - seriolo

ambiance - atmosfero

ambience - atmosfero

ambient - media; ĉirkaŭa; de la ĉirkaŭaĵo

ambivalence - ambivalenco

ambivalent - ambivalenca

amble - trankvile piediri; senhaste piediri; kvarpiedulo ambli; amblo; amble over - trankvile alpaŝi; senhaste alpaŝi

ameliorate - plibonigi; pliboniĝi; malseverigi

amelioration - plibonigo; pliboniĝo; malseverigo

amenable - malferma; konsentema; cedema; amenable to a deal - malferma al interkonsento

amend - ŝanĝi; amendi; modifi; ĝustigi; korekti; make amends for something - kompensi ion; make amends with someone - paciĝi kun iu

amendment - ŝanĝo; amendo; modifo; ĝustigo; korekto; amendment to the Constitution - amendo de la Konstitucio

amenities - oportunaĵoj; agrablaĵoj

America - Usono; Ameriko

America's Cup - Pokalo de Ameriko

American - usona; de Usono; el Usono; usoneca; usonano; usonanino; amerika; American-backed - subtenata de Usono; American-born - (kiu) naskiĝis en Usono; usondevena; American brass - usonaj oficiroj; American Civil Liberties Union - Usona Unuiĝo por la Civilaj Liberoj; the American continent - la amerika kontinento; the American dream - la usona revo; American English - la usonangla; American football - piedpilkado laŭ usonaj reguloj; American Indian - usona indiano; de la usona(j) indiano(j); amerika indiano; de la amerika(j) indiano(j); American-inspired - de usona inspiro; American intelligence - la usonaj sekretaj servoj; the American left - la usona maldekstro; American life - la vivo en Usono; American-made - fabrikita en Usono; American Music Awards - Muzikaj Premioj de Usono; the American people - la usona popolo; usonanoj; American politics - la politika sistemo de Usono; the American religious right - la religia dekstro de Usono; American Samoa - Usona Samoo; American Samoan - usonsamoa; usonsamoano; American soil - la tero de Usono; American Studies - Usonologio; the American West - la okcidenta regiono de Usono; an American woman - usonanino; American-style - usoneca; usonstila; laŭ la usona modelo; to save American lives - por savi la vivojn de usonanoj

Americana - usonaĵoj

Americanisation - usonecigo; usoneciĝo

Americanise - usonecigi

Americanism - usonismo; usona idiotismo; anti-Americanism - kontraŭusonismo

Americanization - usonecigo; usoneciĝo

Americanize - usonecigi

Americanophile - usonofilo

Americans - usonanoj

Americas - Amerikoj

Amhara - amharo

Amharic - la amhara lingvo

amiable - plaĉema; plaĉivola

amicable - amikeca; amicable settlement - reciproke kontentiga interkonsento; amicably - amikece

amid - dum; meze de; meze en; meze inter; en atmosfero de; en etoso de; the meeting is taking place amid calls for reform of the global economy - la kunsido okazas meze de alvokoj ( meze de postuloj) por la reformo de la monda ekonomio; amid claims that ... - dum oni asertas, ke ...; amid concerns that ... amid fears that ... - dum zorgoj leviĝas, ke ...; amid growing protests - dum protestoj kreskas; everyone is waiting for the meeting amid growing scepticism - ĉiuj atendas la kunsidon en atmosfero de ĉiam pli granda skeptiko; amid heavy security - ŝirmate de fortaj sekureco-rimedoj; amid reports that ... - dum raportoj cirkulas, ke ...; amid rising ... - dum leviĝas ...; amid rumors that ... amid rumours that ... - dum onidiroj ĉirkulas, ke ...; prices dropped amid signs of greater political stability - prezoj falis ĉar montriĝas indikoj de pli firma politika stabileco; amid tight security - ŝirmate de striktaj sekureco-rimedoj

amide - amido

amidships - mezŝipe

amidst - meze de; meze en; meze inter; dum

amino - amina; amino..

aminoacyl - aminoacilo; aminoacila

Amish - amiŝoj; amiŝa

amiss - misas; misa; mise

amlodipine - C20H25ClN2O5 amlodipino Amman - Amano

ammo - municio(j); kugloj

ammonia - amoniako

ammonite - amonito

ammonium - amonia; ammonium carbonate - amonia karbonato; ammonium chloride - amonia klorido

ammunition - municio(j); kugloj; ammunition belt - kartoĉujo; kartoĉrubando; kartoĉzono; kartoĉbalteo; ammunition box - municiujo; ammunition depot, ammunition dump - municia magazeno

amnesia - amnezio

amnesiac - amneziulo

amnesty - amnestio; amnestii; Amnesty International - Amnestio Internacia

amniocentesis - amniopunkcio

amniotic - amnia

amoeba - amebo

amoebic - ameba

among - inter; meze inter; meze de; meze en; el; unu el; el inter; ĉe; countries that are among the biggest polluters - landoj kiuj estas inter la plej grandaj poluantoj; among the crowd - inter la ĉeestantaro; I was among the few survivors - mi estis unu el la malmultaj postvivintoj; conferences are among the few ways by which dance lovers can find out what is going on elsewhere - konferencoj estas unu el la malmultaj metodoj per kiuj dancamantoj povas informiĝi pri kio okazas aliloke; among friends - ĉe amikoj; among the meadows - ĉe la herbejoj; among the most ... - unu el la plej ..aj; among the old - ĉe la maljunuloj; among older people - ĉe pli maljunaj personoj; among other things - interalie; inter aliaĵoj; among others - inter aliaj; kaj aliaj; interalie; among some older people among some of the older people - ĉe iuj el la pli maljunaj personoj; the standard of living here is among the highest in the weorld - la vivnivelo ĉi tie estass unu el la plej altaj en la mondo; salaries here are among the highest in the country - salajroj ĉi tie estas inter la plej altaj en la lando; among the purest - unu el la plej puraj; among the most popular ... - unu el la plej popularaj ..oj; among the public - ĉe la publiko; among those present was ( ... were) interalie ĉeestis; among those who - ĉe tiuj, kiuj(n); among the top ... - unu el la ĉefaj ..oj; unu el la plej bonaj ..oj; among the worst ... - unu el la plej malbonaj ..oj; among the youth - ĉe la junularo; from among - el inter

amongst - inter; meze inter; meze de; meze en; ĉe

amorous - amorema

amorphous - senforma; amorfa

amortisation - amortiz(ad)o

amortise - amortizi

amortization - amortiz(ad)o

amortize - amortizi

amount - kvanto; sumo; nombro; an amount of ... - kvanto da; an amount of money - monsumo; the amount of time - la kvanto da tempo la tempodaŭro; depending on the amount of time it would take - laŭ la kvanto da tempo ( ... la tempodaŭro) kiu necesos ( ... kiun tio okupos); what is the amount of time required for light to travel a certain distance? - kiom da tempo lumo bezonas por trapasi iun distancon?; amount to - sume estas; atingi (la sumon de); egali; konsistigi; efektive estas; esti la ekvivalento de; amount to more than ... - atingas pli ol ...; konsistigas pli ol ...; amount to less than ... - atingas malpli ol; konsistigas malpli ol ...; nickel could eventually amount to 30% of gross domestic product - povus esti, ke nikelo iam atingos 30% de la malneta interna produkto; a certain amount of ... - iom da ...; kelke da ...; kelkan ..on; double the amount - sumo duoble pli granda; duoblo de la sumo; duoblo de la kvanto; no amount of money will be enough if the environment is polluted for decades to come - neniu monsumo sufiĉos se la naturmedio restos poluita dum jardekoj; get involved in what amounts to a scam - implikiĝi en tio, kio efektive estas fraŭdo;

amour propre - memrespekto; memestimo

amoxicillin - amoksicilino

amp - ampero; amplifilo; to amp up - (pli)fortigi; pliigi

ampere - ampero

ampersand - &; kaj-signo

amphetamine - C9H13N amfetamino

amphibia - amfibioj

amphibian - amfibio

amphibious - amfibia; amphibious assault - amfibia atako; amphibious assault landing amphibious landing - amfibia albordiĝo; amphibious task force - amfibia operaca forto; amphibious vehicle - amfibia veturilo

amphitheatre - amfiteatro

ample - abunda

amplification - amplifo; plilaŭtigo; plivastigo

amplifier - amplifilo; amplifikatoro

amplify - amplifi; plilaŭtigi; plivastigi; plivastiĝi

amplitude - amplekso; amplitudo; amplitude modulation - amplituda modulado

amply - abunde

ampoule - ampolo

amputate - amputi (al); fortranĉi; amputate someone's arm - amputi al iu la brakon; my arm was amputated I had my arm amputated - oni amputis al mi la brakon

amputation - amputo; amputado; fortranĉo

amputee - amputito

Amsterdam - Amsterdamo

amuse - amuzi; amuziĝi; amuzi sin; distri; distri sin; distriĝi; amuse oneself - distriĝi; sin distri; amused - preterito kaj participo de "amuse"; an amused look - mieno de amuziĝo; amusing - gerundio kaj participo de "amuse"; amuza; gajiga; distra

amusement - amuziĝo; de amuziĝo; amuzaĵo; distraĵo; distriĝo; distrateco; amusement park - amuzparko; a look of amusement - mieno de amuziĝo

AN[redakti]

an - nedifina artikolo antaŭ vokaloj kaj silenta 'h'; unu; a pianist - pianisto; an accomplished pianist - lerta pianisto; an heiress - heredantino; an hour ago - antaŭ unu horo; ten dollars an hour - dek dolarojn hore dek dolarojn por unu horo

Anabaptist - anabaptisto; anabaptisma

anabas - anabaso

anabolic - anabola; anabolic steroid - anabola steroido

anachronism - anakronismo

anachronistic - anakronisma

anadromous - anadroma

anaemia - anemio

anaemic - anemia; pala

anaerobic - anaerobia; anaeroba; malaerobia

anaerobically - anaerobie; anaerobe; malaerobie

anaesthesia - anestezo

anaesthesiology - anestezologio

anaesthetic - anestezaĵo; anesteza

anaesthetise - anestezi

anaesthetist - anestezisto

anaesthetize - anestezi

anagram - anagramo

anal - anusa

analog - analoga; analogaĵo

analogical - analoga

analogically - analoge

analogise - analogie kompari; analogii

analogize - analogie kompari; analogii

analogous - analoga; analoge

analogue - analoga; analogaĵo

analogy - analogio

analyse - analizi

analysing - analizi; analizado

analysis (pl. analyses) - analizo; analizado; matematiko la analitiko

analyst - analizisto; usonangle psikiatro; analyst-in-chief - ĉefanalizisto

analytic - analiza; analizema

analytical - analiza

analyze - analizi

analyzing - analizi; analizado

anamorphic - anamorfoza

anamorphosis - anamorfozo

anaphrodisia - malafrodizio

anaphylactic - anafilaksia

anaphylaxis - anafilaksio

anarchic - anarkia; anarkisma; anarkie; anarkisme

anarchical - anarkia; anarkisma; anarkie; anarkisme

anarchism - anarkismo

anarchist - anarkiisto; anarchist attacks - anarkiistaj atencoj

anarchistic - anarkiisma; anarkia

anarchy - anarkio; anarkiismo

anastomosis - anastomozo

anathema - abomenata; abomenaĵo; anatemo; to be anathema to someone - esti abomenata de iu; esti abomenaĵo por iu;

anathematise - finomi; anatemi

anathematize - finomi; anatemi

Anatolia - Anatolio; Anatolian - anatolia

anatomical - anatomia

anatomically - anatomia

anatomist - anatomisto

anatomy - anatomio; ĝisfunda priskribo; dissekco; the anatomy of a scandal - dissekco de skandalo; the anatomy of a large-scale search engine - grandskala serĉilo: ĝisfunda priskribo

ancestor - praulo; prapatro

ancestral - praula; antaŭula; ancestral homeland - patrio de siaj prapatroj

ancestry - genealogio; praularo; deveno

anchor - ankro; ankri; ankriĝi; ankrumi; delasi la ankron; fiksi; televida ĉefprezentisto; to be at anchor to ride at anchor to lie at anchor - ankrumi

anchorage - ankradejo; rodo

anchorite - ermito

anchorman - televida ĉefprezentisto

anchorwoman - televida ĉefprezentistino

anchovy - Engraulis encrasicolus anĉovo; engraŭlo

ancient - antikva; de la pratempo; Ancient Greece - Helenio; Ancient Greek - helena; la helena (lingvo); ancient greeks - helenoj; Ancient Roman - romia; Ancient Romans - romianoj; Ancient Rome - Romio; la Romia Imperio; ancient times - la antikveco

ancients - antikvuloj

ancillary - help..; krom..; flanka (al); akcesora; aldona; suplementa; ancillary rights - kromrajtoj; ancillary website - akcesora TTT-ejo; ancillary workers - helplaboristoj; his sculpture was ancillary to his painting - lia skulptado estis flanka al lia pentrado

and - kaj; kaj ankaŭ; kaj egale; kaj do; kiel ankaŭ; tiel ankaŭ; and all that - kaj tiel plu; and all that jazz - kaj tiel plu; and all that stuff - kaj tiel plu; titolo de firmao ... and Co. ... and Company - ... kaj Kompanio ... kaj K-io; ... Akcia Kompanio AK; ... Akcia Societo AS; and not before time - kaj apenaŭ ĝustatempe; and so - (kaj) sekve; (kaj) tiel; (kaj) tial; kaj do; and so forth - kaj tiel plu; and so has and so have - kiel ankaŭ; and so it was that ... - Kaj tiel fariĝis, ke; and so on - kaj tiel plu; and so on and so forth - kaj tiel plu, kaj tiel plu; and so will ... - kaj ankaŭ; kiel ankaŭ; and that will be it and that'll be it and that's it and that's that - kaj jen ĉio; kaj je tio, jen ĉio; and the like - kaj tiel plu; kaj aliaj tiaspecaj; and then - kaj poste; kaj sekve; kaj tiam; kaj ankaŭ; kaj tamen; and then later - kaj poste; and yet - kaj, tamen, ; sed malgraŭ tio

Andalusia - Andaluzio

Andalusian - andaluzia

Andean - anda; andano

Andes - Andoj

Andorra - Andoro

androgynous - androgina; de neklara sekso; an androgynous figure in a painting - figuro de neklara sekso en pentraĵo

androgyny - androgineco

andiron - kamenstableto

android - (roboto) androido; Android - (komputila operaciumo) Android

Andromeda - Andromeda

anecdotal - onidira; nekonfirmita; neformala; anecdotal evidence anecdotal reports - neformalaj raportoj; nekonfirmitaj raportoj; propraj atestoj; onidiroj; personal testimonies that products work are known as "anecdotal evidence", and are subjective, not objective like a laboratory test - proprajn atestojn ke iuj produktoj ja efikas oni nomas "neformalaj raportoj", kaj ili estas subjektivaj, ne objektivaj kiel laboratoria testo; anecdotal evidence from couriers indicates some firms are paying less than the minimum wage - neformalaj raportoj ( nekonfirmitaj raportoj; propraj atestoj) de kurieroj indikas, ke iuj firmaoj pagas malpli ol la minimuma salajro; it is important that the anecdotal evidence from the disability community be collected by the government - estas grave ke la registaro kolektu la proprajn atestojn de la komunumo de handikapitoj

anecdotally - laŭ onidiroj; onidire; per onidiroj; laŭ neformalaj raportoj; laŭ nekonfirmitaj raportoj; laŭ propraj atestoj

anecdote - anekdoto

anemia - anemio

anemic - anemia; pala

anesthesia - anestezo

anesthesiologist - anestezisto

anesthesiology - anestezologio

anesthetic - anestezaĵo; anesteza

anesthetics - anestezaĵoj

anesthetise - anestezi

anesthetist - anestezisto

anesthetize - anestezi

aneurism - aneŭrismo

aneurysm - aneŭrismo

anew - denove; re..; ree; begin anew start anew - rekomenci

angel - anĝelo

angelic - anĝela

Angelus - Anĝeluso

angeoplasty - vidu "angioplasty"

anger - kolero; kolerigi; to feel anger at something - senti koleron kontraŭ (aŭ: pro; pri) io; anger management - regado super la koleriĝemo; angered by ... - kolera pro ...; react with anger - reagi kolere

angioblast - angioblasto

angiogenesis - angiogenezo

angioplasty - angioplastio

angiostatin - angiostatino

angina - angino; angina pectoris - brusta angino

angle - angulo; vidpunkto; intertrakti; intrigi; tendence nuanci; turni angulen; turniĝi angulen; angle of attack - incida angulo

angler - fiŝanto

Anglican - an Anglican church - anglikana preĝejo; the Anglican Church - la anglikana eklezio; the Anglican communion - la anglikana komunumo

Anglicisation - angligo; anglalingva paŭsaĵo de la vorto ...

Anglicise - angligi

Anglicism - anglismo

Anglicist - anglisto

Anglicization - angligo; anglalingva paŭsaĵo de la vorto ...

Anglicize - angligi

angling - turni angulen; turniĝi angulen; tendence nuanci; intertrakti; intrigi; fiŝado; angling for - intertrakti pri; intrigi pri

Anglo- - angla; anglo; Anglo-French - angla-franca; inter Anglio kaj Francio; Anglo-Indian - anglo-hindo; Anglo-Irish Treaty - Angla-Irlanda Traktato; Anglo-Saxon - anglosaksa; la anglosaksa (lingvo); anglosakso; Anglo-American - angla-usona; inter Anglio kaj Usono; Anglo-Americans - angloj kaj usonanoj; Anglo-Irish - angla-irlanda; inter Anglio kaj Irlando

Anglophile - admiranto de ĉio angla

Anglophilia - admiro al ĉio angla

Anglophone - angleparolanta; anglalingvano

Anglosphere - anglosfero

Angola - Angolo

Angolan - angola; angolano

angrily - kolere

angry - kolera; incitita; inflamita; to be angry at something or someone - esti kolera kontraŭ ( pro; pri) io aŭ iu; koleri kontraŭ io aŭ iu; angry exchange - interŝanĝo de koleraj vortoj; angry scar - inflamita cikatro; be angry with ... - esti kolera kontraŭ ...; esti kolera pri ...; be angry - koleri; esti kolerigita; please don't be angry - bonvole ne koleru; become angry - koleriĝi; get angry with someone or something - koleriĝi pri iu aŭ io

angst - angoro; angst-ridden - turmentata de angoro

angstrom - anstromo

anguish - angoro; kordoloro; timego; dolorego; turmentiĝo

anguished - angora; timega; turmentata

angular - angula

anhydrous - senakva

animal - besto; bruto; bruteca; animalo; malhomo; animal advocacy - la kampanjo por la rajtoj de bestoj; bestorajtismo; animal droppings - bestofekaĵo; animal ecology - besta ekologio; Animal Farm - romano de George Orwell Besto-Bieno; animal fat - besta graso; animal feed - furaĝo; the animal kingdom - la mondo de la bestoj; la bestaro; animal life - la vivoj de bestoj; animal products - bestoproduktoj; animal protein - besta proteino; animala proteino; animal rights - la rajtoj de bestoj; la bestaj rajtoj; animal rights activist animal rights campaigner - aktivulo ... ( kampanjanto) por la rajtoj de bestoj; animal rights group - grupo por la defendo de la bestaj rajtoj; animal skin - felo; fela; animal waste - stala sterko; animal welfare - la bonfarto de bestoj

animate - animi; vigligi; vivigi; desegnitajn moviĝantajn bildojn animacii; animated - preterito kaj participo de "animate"; vigla; viva; vivoplena; animita; movoplena; multemova; gestema; desegnitaj moviĝantaj bildoj animacia; animated cartoon animated film animated movie - animacio; animacia filmo; animaciaĵo; desegnita filmo; kartuno; animaĵo; animita filmo; animated image - animaciaĵo; animated television series - animacia televidserio

animation - viveco; vigliĝo; inspiro; la arto desegni moviĝantajn bildojn animacio; iu tia filmo animaciaĵo

animator - de desegnitaj moviĝantaj bildoj animaciisto

anime - animeo(j)

animism - animismo

animist - animisto

animosity - malamikeco; malamo; antipatio

animus - malamikeco; malbonintenco

anisotropy - anizotropeco

Ankara - Ankaro

ankle - maleolo

annals - kroniko; historio; analoj

annex - aneksi; aneksaĵo; alaĵo

annexation - aneksado

annexe - anekso; aneksaĵo; alaĵo

annihilate - ekstermi; ekstermiĝi

annihilated - ekstermis; ekstermita; ekstermiĝis

annihilating - ekstermi; ekstermado

annihilation - ekstermo; ekstermiĝo

anniversary - datreveno; anniversary present - datrevena donaco; on the anniversary of her birth - je ŝia naskiĝdatreveno; on the anniversary of his death - je lia mortodatreveno; the centenary of the birth of ... - la centa naskiĝdatreveno de ...; the anniversary of the death of ... - la mortodatreveno de ...

Annona - anono

Annonaceae - anonacoj

annotate - prinoti

annotation - prinotaĵo; prinotado

announce - anonci; sciigi; announce plans to do something - anonci (sian) planon fari ion; anonci (siajn) planojn fari ion; anonci sian intencon fari ion

announcement - anonco; sciigo

announcer - parolisto

annoy - ĝeni; ĉagreni; plagi; ofendeti; inciti; maloportuni; annoyed - preterito kaj participo de "annoy"; ĉagreniĝis; ĉagreniĝinta; incitiĝis; incitiĝinta; annoyed at - ĉagreniĝis pro; an annoyed expression - ĉagrenita aspekto; an annoyed look - cxagrenita aspekto; become annoyed with someone or something - ĉagreniĝi pri ( pro) iu aŭ io; malpacienciĝi pri ( pro) iu aŭ io; a little annoyed somewhat annoyed - iom ĉagrenita; annoying - gerundio kaj participo de "annoy"; ĝena; ĝene; ĉagrena; ĉagrene; incita; incite; have the annoying habit of ... - ĝene kutimas ..i

annoyance - ĝeno; ĝenaĵo; ĉagreno; ĉagrenaĵo; plago; ofendiĝo; incito; incitaĵo; incitiĝo; maloportuno

annoyingly - ĉagrene

annual - ĉiujara; jarkolekto; jarlibro; jarkreskaĵo; jar...; annual appeal - ĉiujara monkolekto; annual budget - jarbuĝeto; annual fee - jarkotizo; annual income - jarenspezo; jarenspezaro; annual installment - anuitato; annual pay - jara laborpago; jara salajro; jara laborenspezo; jara perlaboraĵo; annual rent - ĉiujara lupago; annual report - jarraporto; annual report on ... -jarraporto pri ...; annual results - jarbilanco; annual sales annual turnover - jaraj vendoj

annualise - transkalkuli sur jara bazo

annualize - transkalkuli sur jara bazo

annually - ĉiujare

annuals - jarkolektoj; jarlibroj

annuity - perioda pago

annul - nuligi

annulment - nuligo

Annunciation - Anunciacio

anode - anodo

anodization - anodizado

anodized - anodizita

anodyne - sensubstanca; trankviliga

anoint - sanktolei; unkti

anointing - sanktolei; sanktoleado; anointing of the sick - sanktoleado de malsanuloj; lasta sanktoleado

anomalous - anomalia

anomaly - anomalio

anomic - anomia

anomie - anomio

anonymity - anonimeco; inkogniteco

anonymous - anonima; anonimulo; sennoma; inkognita; an anonymous informant an anonymous source - anonima informinto

anonymously - anonime; inkognite

anorak - anorako; iu vestita per anorako anorakulo; britangle ekscentra hobiisto; fervora kolektanto de faktetoj; hobiisto trajnobservanto; komputermaniulo; kabinetulo; archetypal anorak software - tipa komputermaniula softvaro; a football anorak - kolektanto de futbalfaktetoj; a train anorak - trajnmaniulo fervojmaniulo; altruistic volunteers are neither anoraks nor obsessives, but enthusiasts in a cynical world - altruismaj volontuloj estas nek ekscentraj hobiistoj nek maniuloj, sed entuziasmuloj en cinika mondo; the author comes across as less of a Shakespeare scholar and more of a Shakespeare anorak - la aŭtoro impresas ne tiom kiel ŝekspirologo sed pli kiel fervora kolektanto de ŝekspiraj faktetoj

anorexia - malsana magreco; senapetiteco pro diversaj kaŭzoj anoreksio; a girl with anorexia - fraŭlino kiu suferas malsanan magrecon juna suferantino de malsana magreco

anorexic - (kiu) suferas malsanan magrecon; suferantino de malsana magreco

another - alia; aliulo; denova; refoja; plia; plua; ankaŭ; another chance - plua ŝanco; another development - plua okazintaĵo; krude insulta another fuckin' ... another fucking ...; plia merda ..o; plia fi..o; plia ..aĉo; another language - plia lingvo; dua lingvo; another one altogether - tute alia ..o; another person - aliulo; alia homo; alia persono; another possibility is - ankaŭ povus esti, ke; that's another matter altogether - tio estas tute alia afero; this is another of the books by ... - jen alia libro de ... jen plia libro de ...; still another ... yet another ... - ankoraŭ unu ...; that's another story - tio estas alia afero; another type of - alia speco de; another's - de aliulo; alies; malpropra; la alia the twins are so similar, I can't tell one from another - la ĝemeloj estas tiel similaj, ke mi ne povas distingi unu disde la alia

answer - respondo; respondi (al); alrespondi; solvo; taŭgi; answer a call of nature - urini; answer for one's actions - responsi pri onies agoj; the answer lies in how quickly dogs habituate to objects that they play with - la solvo troveblas en la rapideco per kiu hundoj kutimiĝas al siaj ludiloj; the answer lies in the creative power of the human spirit - la solvo troviĝas en la kreiva potenco de la homa spirito; the answer lies in negotiating compromises - la solvo estas intertrakti kompromisojn; the answer was no - la respondo estis nea; answering - gerundio kaj participo de la verbo "answer"; answering machine - respondaparato; answer phone - respondaparato; answer the phone, answer the telephone - respondi la telefonon; answer questions - respondi al demandoj; answer the purpose - taŭgi; if any of you have any questions, I shall be happy to answer them - se iuj el vi havas demandojn, mi vole respondos (al ili); we all have a case to answer over excessive borrowing - neniu el ni estas senkulpa kiam temas pri troa depruntado; the committee will look into the complaint to see if there is a case to answer - la komitato faros enketon pri la plendo por eltrovi cu la indikaĵoj sufiĉas por agi plu; the committe found that the officials have a case to answer ( ... have no case to answer) - la komitato decidis, ke la indikajoj sufiĉas ( ... ne sufiĉas) por agi plu kontraŭ la oficialuloj; the chief prosecutor thinks the accused have a case to answer - la cefprokuroro kredas, ke la indikajoj suficas por procesi kontrau la akuzitoj; easy to answer easy-to-answer - facile alrespondebla; she never doubted that her prayer would be answered - ŝi neniam dubis ke sia preĝo estos aŭskultita;

answerable - responsa; answerable for - responsas pri; responsa pri; answerable to - responsas al; responsa al

answerphone - respondaparato

ant - formiko

antagonise - malamikigi

antagonism - antagonismo; malamikeco

antagonist - antagonisto; malamiko

antagonistic - antagonisma; malamika; antagonistic towards - antangonisma pri; malfavoras ..n

antagonize - malamikigi

Antarctic - the Antarctic - Antarkto; the Antarctic ice sheet - la antarkta glacikovraĵo; the Antarctic peninsula - la antarkta duoninsulo; the Antarctic winter - la antarkta vintro

Antarctica - Antarkto

ante-chamber - antaŭĉambro; atendejo; vestiblo

ante-preparatory - antaŭprepara

ante-room - antaŭĉambro; atendejo; vestiblo

antechamber - alternativa formo de "ante-chamber"

antedate - antaŭdatiĝi; antaŭdati

antelope - antilopo

antenatal - antaŭnaska

antenna (pl. antennae, antennas) - anteno; palpilo

antepenultimate - praantaŭlasta

anthem - nacia himno; identiga melodio

anthill - formikejo

anthology - antologio; krestomatio

Anthony - Antono

anthrax - antrakso

anthropocentric - antropocentra

anthropocentrism - antropocentrismo

anthropogenic - antropogena; homfarita

anthropoid - antropoido; antropoida

anthropologist - antropologo

anthropological - antropologia

anthropology - antropologio

anthropomorphic - antropomorfisma; homsimila

anthropomorphism - antropomorfismo

anti- anti.. - kontraŭ..; anti..

anti-aircraft - kontraŭaviadila; anti-aircraft fire - kontraŭaviadila pafado; anti-aircraft unit - kontraŭaviadila taĉmento

anti-American - kontraŭ-usona; antiusona

anti-Americanism - kontraŭusonismo

antibacterial - antibakteria

antibiotic - antibiotiko; antibiotika; antiobiotic resistance - rezisto al antiobiotikoj; antibiotics - antibiotikoj

anti-blasphemy law - leĝo kontraŭ blasfemeco

antibody - antikorpo

anti-capitalist anticapitalist - kontraŭkapitalisma; kontraŭkapitalista

Antichrist - Antikristo

anticipate - anticipi; prikalkuli; antaŭveni; atendi; antaŭvidi; anticipating - gerundio kaj participo de "anticpate"; antaŭvide de

anticipation - anticipo; prikalkulo

anticlerical - kontraŭklerikalisma; anti-clericalism - kontraŭklerikalismo

anti-clockwise - maldekstrume

anticoagulant - kontraŭkoagula; antikoagula; kontraŭkoagulanto; antikoagulanto;

anti-colonial - kontraŭkoloniisma

anti-communist anticommunist - kontraŭkomunisma; kontraŭkomunisto

anti-competitive - monopolisma

antics - pajacaĵoj

anti-depressant - kontraŭdeprimaĵo;

antidiscrimination - kontraŭdiskriminacia; antidiscrimination legislation - kontraŭdiskriminacia(j) leĝo(j);

anti-doping - kontraŭdopada; anti-doping regulations - kontraŭdopadaj reguloj;

antidotal - antidota; kontraŭvenena;

antidote - antidoto; kontraŭveneno; rimedo kontraŭ ...; an antidote for ... - antidoto kontraŭ ...

anti-drug agency - kontraŭdroga agentejo

anti-electron - antielektrono

anti-establishment - nekonformisma; nekonformismulo; kontraŭ la establita ordo; kontraŭa al la establita ordo; kontraŭanto de la establita ordo; anti-establishment posture - nekonformisma pozicio; pozicio de kontraŭado al la establita ordo; anti-establishment rebel - nekonformisma ribelanto; ribelanto kontraŭ la establita ordo

antifa - Usono kontraŭfaŝismaj aktivuloj

antigen - antigeno

antigenic - antigena

antigenically - antigene

anti-globalisation anti-globalization - kontraŭtutmondiĝa

anti-globaliser anti-globalizer - kontraŭanto de tutmondiĝo

anti-government - kontraŭ la registaro; kontraŭregistara; anti-government demonstration - manifestacio kontraŭ la registaro; kontraŭregistara manifestacio; anti-government demonstrators - kontraŭregistaraj manifestaciantoj; anti-government protest - kontraŭregistara manifestacio; anti-government protestors - kontraŭregistaraj manifestaciantoj

anti-hero - kontraŭheroo; malheroo

anti-homophobia - kontraŭ gejofobio

antihydrogen - antihidrogeno; kontraŭhidrogeno

anti-immigration - kontraŭenmigrada; anti-immigration backlash - kontraŭreago al enmigrado

anti-independence - kontraŭ sendependiĝo; lojalista; anti-independence party - lojalista partio; anti-independence supporter - kontraŭuloj de sendependeco; lojalisto

anti-migrant - kontraŭmigranta

anti-nationalist - kontraŭnaciisma; kontraŭnaciisto

Antilles - Antiloj; Greater Antilles - Grandaj Antiloj; Lesser Antilles - Malgrandaj Antiloj

antimatter - antimaterio; antimateria; antimatter particle - antimateria partiklo;

anti-militarist - kontraŭmilitarisma

anti-missile - kontraŭmisila

antimony - antimono

anti-nationalist - kontraŭnaciisma;

Antioch - Antioĥio

Antiochian - antioĥia

antioxidant - antioksidanto

antiparticle - antipartiklo;

antipathetic - antipathetic to ... ( ... towards ...) someone or something - antipatii iun aŭ ion

antipathy - antipatio

anti-personnel - kontraŭpersona; anti-personnel mine - kontraŭpersona mino

antipodean - antipoda; antipodulo

Antipodes - antipodo

antipoverty - kontraŭ malriĉeco;

antiproton - antiprotono;

antipsychotic - neŭroleptika; medikamento neŭroleptiko

antiquated - malmoderna; eksmoda

antique - antikva; antikvaĵo; antiques store - antikvaĵejo

antiquity - antikveco; la pratempo; Josephus's 'The Antiquities of the Jews' - 'La Judaj Antikvaĵoj' de Jozefo Flavio

anti-retorviral - kontraŭ-retrovirusa; antiretrovirusa; antiretorviral drugs anti-retrovirals - kontraŭ-retrovirusaj medikamentoj; antiretrovirusaj medikamentoj;

anti-riot - kontraŭtumulta; anti-riot gear - kontraŭtumultaj aparatoj

anti-satellite - kontraŭsatelita;

anti-semite - antisemito; kontraŭjuda;

anti-semitic antisemitic - antisemitisma; kontraŭjuda;

anti-semitism antisemitism - antisemitismo; kontraŭjudismo;

anti-skid antiskid - kontraŭglita; anti-skid chain - kontraŭglita ĉeno;

anti-smoking antismoking - por la ĉesigo de fumado; anti-smoking drug - medikamento por la ĉesigo de fumado;

anti-social antismoking - homevitema malsocietema; mizantropo; malutila por la socio kontraŭsocia; anti-social behavior anti-social behaviour - kontraŭsocia konduto

anti-tank antitank - kontraŭtanka; anti-tank ditch - tankofosaĵo;

anti-terror - kontraŭterorisma; anti-terror body - kontraŭterorisma instanco; anti-terror legislation - kontraŭterorisma leĝo; anti-terror police - kontraŭterorisma polico;

anti-terrorist - kontraŭterorisma;

antithesis - malo; antitezo; the antithesis of ... - la malo de ...; staras je la antipodo de ...; diametre kontraŭas ..n; mal..o; the very antithesis of freedom - la malo mem de libereco; such a posture is not diplomacy, but the antithesis of diplomacy - tia pozicio ne estas diplomatio, sed maldiplomatio

antithetic, antithetical - antithetic to - diametre kontraŭa al; (kiu) diametre kontraŭas ..n; la malo de; staras je la antipodo de; antipoda je

anti-trust legislation - kontraŭmonopolisma(j) leĝo(j); antitrust violations - malobservoj de la antimonopolisma leĝo

anti-union - kontraŭ-laborsindikata; kontraŭ laborsindikatoj; (kiu) kontraŭas laborsindikatojn;

anti-US - kontraŭ-usona;

anti-vaxxer - kontraŭvakcinulo

antivenom - antiveneno

anti-viral antiviral - kontraŭvirusa; antivirusa; kontraŭvirusa medikamento; antivirusa medikamento; anti-viral medicines antivirals - kontraŭvirusaj medikamentoj; antiviral treatment - kontraŭvirusa medikamento

antivirus - kontraŭvirusa; antivirusa; kontraŭvirusa medikamento; antivirusa medikamento

anti-war - kontraŭmilita; anti-war activist - kontraŭmilita aktivulo; anti-war camp - kontraŭmilita partio; anti-war sentiment - kontraŭmilita sento; anti-war stance - kontraŭmilita sinteno

anti-Western - kontraŭokcidenta

antler - korno; antlers - kornaro

antonym - antonimo

antsy - agitiĝas; get antsy become antsy - agitiĝi

anus - anuso

anvil - amboso

anxiety - maltrankvilo(j); timo(j)

anxious - maltrankvila; timema; anxious about - zorgi pri; timi; maltrankvila pri; anxious for - senpacience atendi; anxious that - ege deziri, ke; fervore deziri, ke; anxious to - ege deziri ..i; fervore deziri ..i; zorganta por ..i; anxious not to be outdone - nepre ne volas esti superita; anxious not to offend - nepre ne volas ofendi; the company is anxious not to face increasingly tough competition from foreign firms - la kompanio deziras, ke ĝi ne alfrontu la ĉiam pli fortan konkurencon de eksterlandaj firmaoj; become anxious - maltrankviliĝi; the frightening images broadcast on television made the public increasingly anxious - la timigaj bildoj elsendataj televide pli kaj pli maltrankviligis la publikon

anxiously - maltrankvile; senpacience; anxiously await - maltrankvile atendi; senpacience atendi

anxiousness - maltrankvilo

any - iu; iu ajn; ajna; iuj; iuj ajn; iu(j) ..., kiuj; kia ajn; se iu; ia(j); ia(j) ajn; io; io ajn; iom (da); iom ajn (da); ioma; ĉia(j); ĉia ajn; ĉiu(j) ..., kiu(j); eventuala(j); iel ajn; se iu ..., tiu; se estas

frazoj kun ia, iom, iu - any attempt to split the organization will fail - se iu provos fendi la organizaĵon, tiu malsukcesos; any attempt to use public funds for this purpose would be illegal - se iu provus uzi la publikan monon por ĉi tiu celo, tio estus kontraŭleĝa; any color any colour - iu ajn koloro; any deputy who has a private interest in any measure, shall disclose it - se iu deputito havas privatan intereson pri iu leĝpropono, tiu sciigos ĝin; I can't really remember when I last had any hope - mi ne klare memoras la lastan fojon kiam mi iom havis esperon; our country no longer has any imperial ambitions - nia lando jam ne havas iujn ajn imperiajn ambiciojn; you have to work hard to achieve any measure of success - oni devas penlabori por atingi iom ajn da sukceso; have they taken any measures to protect their orchards? - ĉu ili faris iajn aranĝojn por ŝirmi siajn hortojn; any one - iu ajn el; iu aparta; any or all - iuj aŭ ĉiuj el; any other - iu (ajn) alia; any other way - alie; (per) iu ajn alia metodo; (per) iu ajn alia maniero; any particular reason - iu aparta kialo; any single incident - iu aparta okazintaĵo; any such - ĉia tia; any such move - ĉia tia faro; ĉia tia iniciato;
frazoj kun ĉia, ĉie, ĉiu - any and all any and every - ĉiaspeca; ĉiu kaj ĉia; community members vow to fight any attempt to close the Center - Komunumanoj ĵuras kontraŭbatali ĉiujn provojn fermi la Centron; the government sees any attempt to divide the country as treason - la registaro rigardas ĉiun provon dividi la landon kiel ŝtatperfidon; lose any hope of something - perdi ĉian esperon pri io; lose any hope of doing something - perdi ĉian esperon fari ion; any measures to conserve energy can indirectly cut greenhouse gases - ĉiaj aranĝoj por konservi energion povas nerekte malpliigi forcejajn gasojn; scattered about any old how - disĵetitaj ĉie-mise; any sane person - ĉiu prudenta persono; any talk about ... any talk of ... - ĉiuj paroloj pri ...; we have many options, like any nations do - ni havas multajn elektojn, kiel havas ĉiuj nacioj; in any election, a high profile endorsement has a considerable impact - en ĉiu elektado, rekomendo de eminentulo havas konsiderindan efikon
diversaj frazoj - the group denies any attempt at creating a split in the organization - La grupo kategorie neas, ke ĝi provas fendi la organizaĵon; if you make the turbines any bigger, they become unstable - se oni eĉ pli grandigas la turbinojn, ili fariĝas malstabilaj; any form of - ĉia; ĉiaspeca; kia ajn; ia ajn; any kind of - ĉia; ĉiaspeca; kia ajn; ia ajn; the only place where you can buy any kind of food or drink - la sola loko kie ia ajn manĝaĵo aŭ trinkaĵo aĉeteblas; there's no reason to believe that your way will take any less time than mine - ne estas kialo por kredi, ke via metodo okupos malpli da tempo ol mia; any longer - jam ne; any longer than (is) necessary - pli longe ol necese pli longe ol necesas; it’s pure greed, by any measure - estas nenio alia ol monavido, laŭ ajna mezuro; how is that case any different from this one? - kiel tiu kazo iel ajn diferencas de tiu ĉi?; there is no reason why this case should be any different from the other one - ne estas motivo por kredi, ke ĉi tiu kazo iel ajn diferencas de tiu alia; the armed forces have their intelligence service, they don’t need any extra information - la armeo havas sian sekretan servon, ĝi ne bezonas ajnan ekstran informon; any further - plua; pluen; ne ... pluen; ĉia; these costs will be deducted from any future proceeds - oni deprenos ĉi tiujn kostojn de la eventuala enspezo; any given - ĉiu aparta; ĉiu; iu aparta; are you any good at tennis? - ĉu vi estas lerta tenisanto?; I'm not sure I'd be any good at that - mi ne estas certa, ĉu mi kapablus fari tion; if this year is any guide, next year will be a vintage one for motorsport - se juĝi laŭ la nuna jaro, la venonta estos escepte bona por aŭtosporto; have you any idea how much that cost? - ĉu vi eĉ scietas, kiom tio kostis?; we regret any inconvenience - ni bedaŭras, se estos maloportunaĵo; he opposes any increase in the minimum wage - li kontraŭas al eventuala pliigo de la minimuma salajro; any minute now any moment now - tre baldaŭ; post momento; any number of ... - nenombreblaj ...; sennombraj ...; don't buy just any old car - ne aĉetu ian ajn aŭton indiferente; it's not any old book, it's a collector's item - ĝi ne estas nur ordinara libro, sed kolektindaĵo; any other kind of - alispeca; any possible situation - ĉiu eventuala situacio; any repeat of similar negligence would be disastrous - estus katastrofe se simila malzorgemo ripetiĝus; we are unlikely to see any repeat of last year's euphoria - ni verŝajne ne vidos ripetiĝon de la eŭforio pasintjara; they hope the new treaty will avoid any repeat of the current crisis - ili esperas ke la nova traktato definitive evitos ripetiĝon de la aktuala krizo; any sort of - ĉia; ĉiaspeca; kia ajn; ia ajn; we can nominate any candidate we want - ni povas nomumi iun ajn kandidaton laŭ nia volo ( ... laŭvole); I'll take any damn thing I want - mi prenos kion ajn mi volas, sen pardonpeto; any which way - ajnmaniere; ajnamaniere; any which way you choose - ajnmaniere, laŭvole; the investigation revealed the absence of any strategy - la esploro rivelis, ke strategio tute mankas
any more - jam ne; ne plu; ne ... plu; plu; plua(j); pli da; iel pli; iagrade pli we cannot afford to make any more mistakes - estus malutile por ni fari pliajn erarojn; we cannot do any more in our current facility - ni povas fari nenion pli en nia nuna instalaĵo; they don't care any more - tio jam ne gravas al ili; they didn't choose to become alcoholics any more than someone chooses to be diabetic - ili ne elektis fariĝi alkoholuloj, tutsame kiel diabetuloj ne elektas esti tiaj; I can't take it any more - mi ne plu povas elteni ĝin; I can't take on any more projects than I have already - mi ne povas okupiĝi pri pli da projektoj ol tiuj, pri kiuj mi jam okupiĝas; I used to smoke, but not any more ... but I don't any more - iam mi fumis (cigaredojn), sed jam ne; are there any more chocolates? - ĉu estas pliaj ĉokoladoj?; don't say any more - ne parolu plu; it seems unlikely the election result will make the voters any more happy - verŝajne, la rezulto de la balotado ne igos la balotantojn iel pli ( iagrade pli) kontentaj
any of - any of ... any one of 20 boats could win the race - iu ajn el 20 boatoj povus gajni la velkuradon; installation can be carried out by any of the following methods - oni povas fari la instaladon per iu ajn el la sekvantaj metodoj; I like this film more than any of his others - mi ŝatas ĉi tiun filmon pli ol iun ajn el la aliaj de li; it is forbidden to modify, distribute or republish any of this data - estas malpermesate modifi, distribui aŭ re-eldoni iun ajn el ĉi tiuj donitaĵoj .... iu ajn parton de ĉi tiuj donitaĵoj; a technology which is not covered by any of the existing patents - teknologio kiu ne estas kovrita de iu ajn el la nunaj patentoj; if any of the conditions are not satisfied, the offer will be withdrawn - se iu ajn el la kondiĉoj ne estos plenumita, la oferto estos retirita; any (one) of the three candidates would be suitable - iu ajn el la tri kandidatoj estus taŭga; if any of you have any questions, I shall be happy to answer them - se iuj el vi havas demandojn, mi vole respondos (al ili); have you read any of my books? - ĉu vi legis iujn el miaj libroj?; the requested equipment was never used by any of them - neniu el ili uzis la petitan ekipaĵon; management did not acknowledge any of my proposals - la administrantaro agnoskis neniun el miaj proponoj; I don't have ( I haven't got) any of your works in my library - mi havas neniujn el via verkoj en mia libraro; I did not receive any of the proceeds from the sale - mi ricevis neniun enspezon el la vendo; that question has nothing to do with any of this - tiu demando neniel rilatas al la nuna afero; one will not find the slightest trace of any of this in the author's book - oni ne trovos eĉ spureton de ĉio ĉi en la libro de la aŭtoro
any old how any old way - iele trapele; O declared that any questioning of his assertions was 'despicable' - O deklaris, ke pridubi liajn asertojn estas 'malestiminde'; any sensible person - ĉiu prudentulo; any suggestion of discrimination is baseless - iu ajn sugesto pri diskriminacio estas senbaza; any time - vidu: 'anytime'
any way - (in) any way I can - ĉiamaniere; it's a total mess, any way you look at it - kiel ajn oni ĝin rigardas, ĝi estas plena fuŝaĵo; I promise to help in any way I can - mi promesas helpi ĉiamaniere; I'm not disadvantaged in any way - tio neniel malavantaĝigas min; I do not in any way support that policy - mi neniel ... ... neniamaniere ... ... tute ne subtenas tiun politikon; in any way, shape or form - absolute neniel; any which way - ĉiamaniere; any which way you choose - ĉiamaniere, laŭvole

anybody - iu; iu ajn; se iu; ĉiu; tiu

diversaj frazoj - I never knew anybody by that name - mi neniam konis iun kun tiu nomo; anybody else - iu alia; aliulo; I never heard anybody ..ing - mi neniam aŭdis iun ..I; anybody and his dog can edit the articles - iu ajn senescepte povas redakti la artikolojn; anybody can do that - ĉiu iu ajn povas fari tion; anybody foolish enough to swim there could drown if anybody were foolish enough to swim there, they could drown - se iu malprudentulo naĝus tie, povus esti ke tiu dronus; anybody in need - ĉiuj senhavuloj; anybody interested in ... - ĉiu(j), kiu(j) interesiĝas pri ... ĉiuj, kiuj volas ..i; anybody's - de iu ajn; ĉies; it's anybody's guess who will receive the trophy - neniu scias, kiu ricevos la trofeon; I've never heard anybody say anything bad about Aleksy ... say a bad thing about Aleksy ... say one bad thing about Aleksy I've never heard anybody badmouth Aleksy - mi neniam aŭdis iun diri ion malbonan pri Aleksio; I've never heard anybody suggest that ... - mi neniam aŭdis iun sugesti, ke ...; does anybody speak this language? - ĉu iu parolas ĉi tiun lingvon?; is anybody there? - ĉu iu ĉeestas?
anybody who - tiu, kiu; tiuj, kiuj; ĉiu, kiu; se iu; we urge anybody who has concerns about their safety to contact us - ni forte konsilas, ke ĉiuj kontaktu nin kiuj zorgas pri sia sekureco; I appeal to anybody who witnessed the accident to come forward - mi alvokas al ĉiu, kiu vidis la akcidenton, prezenti sin se iu vidis la akcidenton, mi petas ke tiu prezentu sin; anybody who speaks English - ĉiuj angleparolantoj iu (ajn) angleparolanto; I’m confident our team will win. anybody who thinks otherwise is kidding him or herself - mi estas certa ke nia teamo gajnos. Se iu malsamopinias, tiu trompas sin.

anyhow - ĉiuokaze; ĉiukaze; nu; ĉie-mise; what's the use, anyhow? - ĉiuokaze, por kio utilas?; Everyone thinks so. Some people do anyhow - ĉiuj tion kredas. Ĉiuokaze, iuj ĝin kredas; others advised against it, but I did it anyhow - aliaj konsilis ke mi ne ĝin faru, sed malgraŭ tio, mi ĝin faris; it might not be important, but you should have told me anyhow - eĉ se tio ne estas grava, vi tamen devus diri ĝin al mi; I don't know who said it, but anyhow it's true mi ne scias, kiu tion diris, sed sufiĉas ke ĝi estas vero; anyhow, as I was saying, ... - Nu, kiel mi diris, ...; anyhow, I have to go now - nu, mi jam devas foriri; I'll be happy to drive you home. I'm going that way anyhow - vole mi veturigos vin hejmen. Mi jam iras tiudirekten; I don't need one of those things, and anyhow they're expensive - mi ne bezonas tian aĵon, cetere ili estas altekostaj; that's a dangerous place. Why did you go there anyhow? - tiu estas danĝera loko. Kaj kial vi iris tien?; scattered about just anyhow - disĵetitaj ĉie-mise

anymore - jam ne; ne plu; ne ... plu; - I don't smoke anymore - mi jam ne fumas (cigaredojn); the castle doesn't exist anymore - la kastelo ne plu ekzistas; I won't go there anymore - mi ne iros tien plu; I can't do anything anymore - mi nenion plu povas fari

anyone - iu; iu ajn; se iu; ĉiu; tiu

I never knew anyone by that name - mi neniam konis iun kun tiu nomo; anyone else - iu alia; aliulo; anyone and his dog can edit the articles - iu ajn senescepte povas redakti la artikolojn; anyone can do that - ĉiu ( iu ajn) povas fari tion; anyone foolish enough to swim there could drown if anyone were foolish enough to swim there, they could drown - se iu malprudentulo naĝus tie, povus esti ke tiu dronus; anyone else - iu alia; aliuloj; anyone in need - ĉiuj senhavuloj; anyone interested in ... - ĉiu(j), kiu(j) interesiĝas pri ... ĉiuj, kiuj volas ..i; does anyone speak this language? - ĉu iu parolas ĉi tiun lingvon?; : is anyone there? - ĉu iu ĉeestas?
I never heard anyone ..ing - mi neniam aŭdis iun ..i; I've never heard anyone say anything bad about Aleksy ... say a bad thing about Aleksy ... say one bad thing about Aleksy I've never heard anyone badmouth Aleksy - mi neniam aŭdis iun diri ion malbonan pri Aleksio; I've never heard anyone suggest that ... - mi neniam aŭdis iun sugesti, ke ...;
did you tell anyone? have you told anyone? - ĉu vi tion diris al iu?; I didn't tell anyone I haven't told anyone - mi tion diris al neniu; don't tell anyone - tion diru al neniu; did you tell anyone ( have you told anyone) where you hid it? - ĉu vi iun sciigis, kie vi kaŝis ĝin?; I didn't tell anyone ( I haven't told anyone) where I hid it - mi sciigis neniun, kie mi kaŝis ĝin; don't tell anyone where you hid it - sciigu neniun, kie vi kaŝis ĝin
anyone who - tiu, kiu; tiuj, kiuj; ĉiu, kiu; se iu; we urge anyone who has concerns about their safety to contact us - ni forte konsilas, ke ĉiuj kontaktu nin kiuj zorgas pri sia sekureco; I appeal to anyone who witnessed the accident to come forward - mi alvokas al ĉiu, kiu vidis la akcidenton, prezenti sin () se iu vidis la akcidenton, mi petas ke tiu prezentu sin; anyone who speaks English - ĉiuj angleparolantoj iu (ajn) angleparolanto; I’m confident our team will win. Anyone who thinks otherwise is kidding him or herself - mi estas certa ke nia teamo gajnos. Se iu malsamopinias, tiu trompas sin.
anyone's - de iu ajn; ĉies; that isn't anyone's business but my own - tio koncernas neniun krom mi; it's anyone's guess who will receive the trophy - neniu scias, kiu ricevos la trofeon; when that will be is anyone's guess - neniu scias, kiam tio okazos; neniu scias, kiam tio fariĝos; kiam tio okazos (aŭ: kiam tio fariĝos) estas nediveneble

anything - io; io ajn; io alia; ĉio, kio estas; tio(n), kio(n); kio(n) ajn; nenion; neniom

anything and everything - ion ajn, senkonsidere; ĉion senkonsidere; anything but certain - neniel certa; anything but popular - tute ne estimata; tute ne ŝatata; anything but that - ion ajn krom tio; anything school can do, you can do better - kion ajn povas fari iu lernejo, tion povas fari vi, kaj eĉ pli lerte; anything can happen anything could happen - io ajn povus okazi io ajn povas okazi;
anything else - io (ajn) alia; ĉio alia; anything else? - ĉu estas io alia?; it is hard to conceive of what - if anything - this may mean - estas malfacile formi koncepton pri ties signifo, se efektive signifon ĝi havas; is there anything else I ought to know? - ĉu estas io alia, kiun mi devus scii?; bring nails, hammers and anything else you can find - alportu najlojn, martelojn kaj ĉion alian, kion vi povas trovi; domain names are an investment just like anything else - domajnnomoj estas investoj, same kiel ĉio alia; more than anything else, we want to be good neighbors - antaŭ ĉio, ni volas esti bonaj najbaroj; this feud seems more farcical than anything else - ĉi tiu vendetto ŝajnas antaŭ ĉio farsa; one should lead by example as much as anything else - oni gvidu ne malpli per sia ekzemplo ol per io alia;
voluntary work lasting anything from four weeks to a year - volontula laboro kiu povas okupi inter kvar semajnojn kaj plenan jaron; I haven't heard anything from them for a year - dum unu jaro ( dum plena jaro) mi aŭdis nenion de ili; anything goes - ĉio permesatas;
people are tired of paying taxes and not getting anything in return - la publiko malpacienciĝis pro tio, ke ili pagas impostojn sed ricevas nenian rekompencon; pirated copies are being sold for anything in the region of twenty to thirty thousand dollars - neleĝaj kopioj vendatas kontraŭ prezoj inter dudek kaj tridek dolaroj; this process used to take anything in the region of 2-3 hours - pasintece, ĉi tiu procedo okupis proksimume 2 aŭ 3 horojn; : anything less - homeowners will not accept anything less than moving the station - domposedantoj ne akceptos malpli ol la translokigo de la stacio; we're not going to settle for anything less - ni ne akceptos malpli ol tio malpli ol tio ne kontentigos nin; no one will be satisfied with anything less than total victory - malpli ol plena venko kontentigos neniun
did you ever see anything like that? have you ever seen anything like that? - ĉu vi antaŭe vidis ion tian? ĉu vi iam vidis ion tian; I've never seen anything like it - neniam mi vidis ion similan ( ... ion tian); the published document isn't anything like the draft version - la publikigita dokumento neniel similas la provizoran version; my second book didn't sell anything like as well as my first - mia dua libro vendiĝis multe malpli bone ol mia unua; the pain didn't feel anything like as bad as I thought it would - la doloro tute ne estis tiel akuta, kiel mi supozis; the report has not received anything like the attention it deserves - la raporto ricevis multe malpli da atento ol tio, kion ĝi meritas; anything you like ( anything I like, ... he likes, ... she likes ktp) ion ajn laŭvole;
there is no reason to believe the idea would be anything other than a waste of time - estas nedubinde, ke la ideo estus nenio alia ol malŝparo de tempo; the government opposes anything other than voluntary measures - la registaro kontraŭas ĉion, krom libervolaj rimedoj; we have no proof indicating anything other than that the soldiers are missing - la pruvaĵo, kiun ni havas, montras nenion krom tio, ke la soldatoj malaperis; anything is possible if you put your mind to it - ĉio eblas ( ĉio fareblas) se oni koncentriĝas pri la afero; no one can predict what will happen next. Literally anything's possible - neniu povas prognozi tion, kio sekve okazos. Sen troigo, io ajn povus fariĝi;
I've never seen anything remotely like it - mi absolute neniam vidis ion similan ( ... ion tian); the published document isn't anything remotely like the draft version - la publikigita dokumento absolute neniel similas la provizoran version; my second book didn't sell anything remotely like as well as my first - mia dua libro vendiĝis multege malpli bone ol mia unua; anything short of a timetable to bring the war to an end is unacceptable - nenio akcepteblas krom kalendaro por ĉesigi la militon; anything short of specific answers will discredit their argument - sole specifaj respondoj povos pravigi ilian argumenton; we are ready to discuss anything short of secession - ni vole diskutos ion ajn krom secesio;
anything that can be named can trigger an auction - kio povas esti nomata, tio povas ekkaŭzi aŭkcion; I like to read anything that is interesting - mi ĝuas legi ion ajn interesan; we should not do anything that is likely to could worsen the situation - ni faru nenion, kio povus pli malbonigi la situacion; anything that is legal is worth trying - ia ajn laŭleĝa rimedo estas provinda; avoid mentioning anything that might upset the company - evitu paroli pri ajna afero kiu povus ĉagreni la firmaon; their motto seems to be: "tax anything that moves" - ilia devizo ŝajne estas: "impostu ĉion, senkonsidere"; these dogs will herd anything that moves - ĉi tiuj hundoj povas peli ian ajn vivaĵon; in the past, any doctor knew anything there was to know about medicine - pasintece, iu ajn kuracisto sciis ĉion sciindan pri medicino;
the new car should be a big hit, if reactions in the street are anything to go by - la nova aŭto ŝajne estos granda sukceso, se juĝi laŭ rimarkoj de preterpasantoj; nobody living today had anything to do with it - neniu, kiu vivas hodiaŭ, iel ajn respondecis pri tio; I didn't have anything to do with that - mi ne respondecis pri tio mi ne okupiĝis pri tio; the family decided they don't want anything to do with me - la familio decidis, ke ili ne volas havi ian ajn rilaton kun mi; activists doubt the government's attitude has anything to do with preserving nature - aktivuloj ne kredas, ke la sinteno de la registaro iel ajn rilatas al naturprotektado; did the level of violence in videogames have anything to do with the recent tragedy? - ĉu la nivelo de perforto en videoludoj havis ian influon sur la lastatempan tragedion?; you can have anything you want - vi povas havi ion ajn laŭvole; capable of anything - kapabla je ĉio; I would have done anything for my parents - mi vole estus farinta ion ajn por miaj gepatroj

any time, anytime - iam ajn; kiam ajn; iam; ĉiam; ĉiam, kiam; je kiu ajn horo; je ajna horo; je ajna tempo; tagnokta; tre baldaŭ; post nelonge; ne dankinde; a state of emergency could be declared anytime - krizostato probable estas deklarota tre baldaŭ; malaria can strike anytime - malario povas trafi vin iam ajn; I feel nervous anytime I write a post - mi sentas nervoza ĉiam, kiam mi skribas afiŝon; customers can view their accounts anytime on the Internet - klientoj povas vidi siajn kontojn iam ajn en Interreto; drop by anytime - (bonvole) vizitu min kiam ajn vi volas; "Thanks very much". "Any time". - "Koran dankon". "Ne dankinde"; you can withdraw your principal at any time - vi rajtas elpreni vian kapitalon iam ajn laŭvole; at any time, we could have sold assets and paid off the bank - ĉiam, ni povintus vendi valoraĵojn kaj tiel kvitigi la bankon; this permit may be revoked at any time - ĉi tiu permesilo ĉiam restas revokebla; such a message would have been difficult to get across at any time - eĉ en normalaj tempoj, tia mesaĝo estus malfacile komprenigebla; call ... any time after 9 am - telefonu al ... iam ajn post la 9-a atm; I can fall asleep anytime, anywhere - mi povas ekdormi iam ajn, ie ajn ( ... en kiu ajn loko, je kiu ajn horo; anytime between ... - iam inter ...; anytime now - post nelonge; post momento; tre baldaŭ; the climate is warming up faster than at any time in the past 100 years - la klimato varmiĝas pli rapide ol je ajna tempo en la pasintaj 100 jaroj; any time soon - ne ... en la proksima estonteco; ne ... ĝis post longa tempo; post nelonge; the parties are not expected to reach an understanding anytime soon - la partioj probable ne interkonsentiĝos en la proksima estonteco; any time you like () any time you want - iam ajn, laŭvole; kiam ajn tio plaĉos al vi

anyway - everyone thinks so. Some people do anyway - ĉiuj tion kredas. Ĉiuokaze, iuj ĝin kredas; others advised against it, but I did it anyway - aliaj konsilis ke mi ne ĝin faru, sed malgraŭ tio, mi ĝin faris; it might not be important, but you should have told me anyway - eĉ se tio ne estas grava, vi tamen devus diri ĝin al mi; I don't know who said it, but anyway it's true mi ne scias, kiu tion diris, sed sufiĉas ke ĝi estas vero; anyway, I have to go now - nu, mi jam devas foriri; I'll be happy to drive you home. I'm going that way anyway - vole mi veturigos vin hejmen. Mi jam iras tiudirekten; I don't need one of those things, and anyway they're expensive - mi ne bezonas tian aĵon, cetere ili estas altekostaj; that's a dangerous place. Why did you go there anyway? - tiu estas danĝera loko. Kaj kial vi iris tien?

anywhere - anytime, anywhere - iam ajn, ie ajn; if you can survive here, you can survive anywhere - kiu povas supervivi tie ĉi, tiu povas supervivi ie ajn; you can take this device anywhere on land or sea - ĉi tiun aparaton vi povas kunporti ien ajn, surmare aŭ surtere; the cost can be anywhere between $400 and $4,000 - la kosto povus gami inter USD 400 kaj USD 4 000; I'm staying here. I'm not going anywhere - Mi restos tie ĉi. Nenien mi iros; you won't get anywhere with this task if you don't concentrate - vi faros nenian progreson pri ĉi tiu tasko se vi ne koncentros vian atenton; I don't want to go anywhere else - mi ne volas iri aliloken ( ... al alia loko); you won't find that anywhere else in this city - en ĉi tiu urbo, vi trovos tion nenie krom ĉi tie; the pots' circumferences are anywhere from 30 to 60 centimeters - la potoj havas cirkonferencojn (kiuj varias) inter 30 kaj 60 centimetroj; the event could bring in anywhere from twenty to thirty thousand dollars - la evento povus enspezigi sumon inter dudek kaj tridek dolaroj; 'our service works anywhere there's a computer connected to the Internet - nia servo funkcias ĉie, kie estas komputilo konektita al Interreto; anywhere near - (vidu supre: "anything like")

Anzac Day - Anzaka Tago; memortago por la militmortintoj de Aŭstralio kaj Nov-Zelando

AO[redakti]

aorta - aorto

aortic - aorta

AP[redakti]

apanage - apanaĝo

apart - dise; krom; escepte de; kun la escepto de; unika; apartaj je; apart from - krom; escepte de; escepte pri; kun la escepto de; ekster; disde; apart from that - krom tio; cetere,; the three stores are less than 500 meters apart - la tri butikoj estas apartaj je malpli ol 500 metroj

apartheid - sudafrika rasapartismo; under apartheid - en la epoko de rasapartismo; dum la rasapartisma reĝimo; politiko de socia apartigado apartismo

apartment - apartamento; apartments - apartamentoj; ĉambraro; apartment block - bloko de apartamentoj; apartment building - apartamentaro; loĝbloko; loĝturo; domturo; apartment complex - apartamenta kvartalo; apartment hotel - apartamenta hotelo; apartment house - apartamenta vilao

apathetic - apatia

apathetically - apatie

apathy - apatio

ape - simio; simii; ape-like - simieska; simieca; simiosimila

aperitif - aperitivo

aperture - aperturo; apertaĵo; malfermaĵo

apex - apogeo; pinto; plejsupro

aphasia - afazio

aphid - Aphididae afido

aphorism - aforismo

aphrodisiac - afrodizigaĵo; afrodiziga

apiarist - abelisto

apiary - abelejo

apiece - winners will receive thirty dollars apiece - gajnintoj ricevos po tridek dolaroj

aplenty - abundaj; abundo de; abundo da

aplomb - aplombo

apnea - apneo

apocalypse - mondofina katastrofo; Biblio Apokalipso

apocalyptic - mondofine katastrofa

apocope - apokopo

apocrypha - apokrifaĵoj

apocryphal - dubinda; falsa; apokrifa

apogee - apogeo

apolitical - nepolitikema; ne emas engaĝiĝi politike

apologetic - pardonpeta; pardonpetas; pentema; pentas; apologia

apologetics - apologio

apologise - pardonpeti; peti pardonon

apologist - apologiisto

apologize - pardonpeti; peti pardonon

apology - pardonpeto; apologio; ..aĉo; apologies in advance - anticipajn pardonpetojn; mi anticipe pardonpetas; apology or no apology, I have no intention of returning to that shop - malgraŭ la pardonpeto, ( senkonsidere pri la pardonpeto,) mi tute ne intencas reveni al tiu butiko; there is one word that the coach has not yet said about his apology of a side: 'sorry' - iun vorton la trejnisto ankoraŭ ne diris pri sia teamaĉo: 'pardonon'

apomorphy - apomorfio

apoplectic - furioza; kolerega; apoplectic fit apoplectic stroke - apopleksia ikto

apoplexy - apopleksio

apostasy - apostatiĝo; apostateco

apostate - apostatulo

apostatise apostatize - apostatiĝi

apostle - apostolo; propagandanto; the Apostles Creed the Apostles' Creed - la Apostola Kredkonfeso

apostolate - apostolado; apostoleco; apostolaĵo

apostolic - apostola; apostolic see - apostola seĝo; apostolic succession - apostola posteuliĝo; apostola posteuleco

apostrophe - apostrofo

apothecary - apotekisto

apotheosis - apoteozo

app - komputiko aplikaĵo; apo; an app developed by 10-year-old students from Chennai - aplikaĵo kreita de 10-jaraĝaj lernantoj el Ĉhennajo

appal - konsterni; ŝoki; terur(eg)i; appalled - preterito kaj participo de "appal"; konsterniĝis; appalling - gerundio kaj participo de "appal"; abomena; abomene; konsterna; konsterne; ŝoka; ŝoke; terura; terure; horora; horore; in the countryside, appalling old roads alternate with good new ones - en la kamparo, malnovaj vojaĉoj alternas kun bonaj novaj vojoj

Appalachia - Apalaĉio

appallingly - abomene; konsterne; ŝoke; terure; horore

appanage - apanaĝo

apparatchik - kadrulo

apparatus - aparato(j)

apparel - vesto; vestaĵo(j); apparel industry - vestindustrio

apparent - evidenta; videbla; evidentiĝas; ŝajna; ŝajne; nekaŝebla; nekaŝeble; an apparent assassination attempt - tio, kio ŝajnas esti nesukcesa atenco; apparent differences - ŝajnaj malsamecoj; ŝajnaj diferencoj; become apparent - evidentiĝi; montriĝi

apparently - ŝajne; ŝajnas, (ke); laŭdire; laŭ onidiro; evidente

apparition - apero; aperaĵo; fantomo

appeal - pledi; pledo; alvoki al; alvoko; petalvoki (al); pet(ad)i (al); pet(ad)o; peti revizion; apelacii (kontraŭ); apelacio; reklamacii; reklamacio; ekscepcio; plaĉi; plaĉo; allogi; allogo; allogeco; kvesto; monkolekto;

to appeal a decision - apelacii kontraŭ decido; in other regions, the party's appeal has been more limited - en aliaj regionoj, la partio allogas malpli da subteno; to appeal for ... - peti ..n; petadi ..n; pledi por ..o; alvoki por ..o; alvoko por ..o; to appeal for calm - alvoki al kvietiĝo; an appeal for funds - kvesto; our city must appeal to young people - ni urbo devas plaĉi al gejunuloj; I appeal to anyone who witnessed the accident to come forward - mi alvokas al ĉiu, kiu vidis la akcidenton, prezenti sin se iu vidis la akcidenton, mi petas ke tiu prezentu sin
juro to appeal a sentence - apelacii kontraŭ kondamno; an appeal to the Supreme Court - apelacio al la Supera Kortumo; the appeal was denied - la apelacio estis malakceptita; a decision that cannot be appealed - decido kontraŭ kiu oni ne povas apelacii; leave to appeal was denied - la permeso apelacii estis rifuzita; the plaintiff appealed to the Supreme court - la plendanto apelaciis al la Supera Kortumo; Appeals Court - Apelacia Kortumo; to appeal against an official decision - reklamacii kontraŭ decido de oficisto;
appealing - gerundio kaj participo de la verbo "appeal"; plaĉa; belaspekta; bonaspekta; alloga; simpatia; an appealing idea - alloga ideo

appear - ŝajni; ŝajnas esti; aperi; aspekti; montriĝi; montriĝas esti; vidiĝi; vidiĝas esti; prezentiĝi; sin prezenti; efekti

frazoj kun 'ŝajni': you appear tired - vi ŝajnas laca; the two sides appeared as if they might reach an agreement - la du flankoj ŝajnis esti atingontaj akordon; she appears to know you - ŝajne, ( ŝajnas, ke) ŝi konas vin; they appear not to want to leave - ŝajne, ( ŝajnas, ke) ili ne volas foriri; the ship appears to be sinking - ŝajnas, ke la ŝipo sinkas; it appears (that) ... - ŝajnas, ke ... ŝajne, ...; appear (to be) in good form - ŝajnas esti en bona stato; appear not to have noticed something - ŝajne ne rimarkis ion; imports appear certain to decline - ŝajnas, ke importoj nepre malpliiĝos; imports appear on course to decline - ŝajnas, ke importoj nepre malpliiĝos; appear to ... - ŝajne ..as; ŝajnas, ke ... ..as; appear to be ... - ŝajnas esti ...; ŝajne estas ...; efekti; the house appears to be empty - la domo ŝajnas (esti) vakanta; appear to have ... - ŝajne estas ..inta; ŝajnas est-I ..inta; ŝajne havas ..on; you appear to have my book - vi havas mian libron, ŝajne; the accident appears to have been caused by negligence the cause of the accident appears to have been negligence - la akcidenton ŝajne kaŭzis neatentemo; the authorities appear to have done nothing to prevent further flooding - ŝajnas, ke la respondeculoj ankoraŭ faris nenion por malhelpi pliajn indundojn la respondeculoj ŝajne faris nenion por malhelpi pliajn indundojn; the plan appears to have worked - la plano ŝajne sukcesis; the attempt appears to have fallen through the attempt appears to have been a failure - ŝajnas, ke la provo malsukcesis la provo ŝajne malsukcesis; you appear to want to leave - ŝajnas, ke volas foriri
frazoj kun 'aperi': appear as a witness - aperi kiel atestanto; appear before the court - aperi antaŭ la tribunalo; appear from behind something - aperi de malantaŭ io; appear from nowhere appear out of nowhere - aperi (kvazaŭ) el nenie; appear in court - aperi antaŭ (la) tribunalo; appear in a dream - aperi en sonĝo; appear in print - aperi en la gazetaro esti publikigita; appear in public - aperi publike; aperi antaŭ la publiko; appear on television appear on TV - aperi en la televido aperi en televido
diversaj frazoj: appear tired appear to be tired - aspekti laca; how did he appear to you - kian aspekton li havis, laŭ vi; a deathly face appeared before me - mortpala vizaĝo vidiĝis antaŭ mi; something which, at first glance, might appear to be new, in fact has a long tradition - io, kio ĉe supraĵa rigardo povus efekti kvazaŭ nova, fakte havas longan tradicion; appear for the defendant - esti la defendisto; reprezenti la akuziton; appear for someone appear on behalf of someone - reprezenti iun (antaŭ tribunalo); appear in 'Hamlet' - ludi rolon en 'Hamleto' aktori en 'Hamleto'; appear in profile - esti prezentita profile; profiliĝi

appearance - apero; aspekto; ŝajno; prezento; avoid any appearance of bias - eviti ĉian ŝajnon de antaŭjuĝo; appearances can be deceiving appearances are deceiving - ŝajno trompas

appease - trankviligi; pacigi; kvietigi; kontentigi; mildigi; pardonemigi

appeasement - cedismo

appeaser - cedisto; cedemulo

appellate - apelacia; appellate body - organo de apelacio

append - aldoni; alfiksi; fiksi sur ..n

appendage - alpendaĵo

appendant - alfiksita; aneksita; aligita

appendectomy - apendicektomio

appendices - aldonaĵoj; aldonoj; alaĵoj; aneksaĵoj

appendicitis - apendicito

appendix - aldonaĵo; aldono; alaĵo; aneksaĵo; apendico

appertain - aparteni

appetiser - apetitigilo; almanĝaĵo; antaŭmanĝeto

appetising - apetitveka; apetitiga

appetite - apetito; emo; sexual appetite - libido

appetizer - apetitigilo; almanĝaĵo; antaŭmanĝeto

appetizing - apetitveka; apetitiga

applaud - aplaŭdi; aklami; laŭdi

applause - aplaŭdo

apple - pomo; an apple a day keeps the doctor away - pomo ĉiun tagon forturnas malsanon; apple pie - pomtorto; apple sauce - pompureo; comparing apples and oranges comparing apples with oranges - kompari pomon kun ŝtono kompari pomojn kun ŝtonoj

applesauce - pompureo

applet - apleto; retprogramo

appliance - aparato; ..ilo

applicability - aplikebleco

applicable - aplikebla; konvena; aluzebla (por)

applicant - kandidato; petanto

application - apliko; aplikaĵo; aplikado; surmeto; almeto; peto; akceptopeto; kandidatiĝo; (kandidata) demandilo; (kandidata) demandaro; petilo; petformularo; aliĝilo; aliĝformularo; formularo; efektivigo; efektiviĝo; diligent(ec)o; komputiko aplikaĵo; apo

peto, petilo, demando, demandilo: application for something - peto por io; akceptopeto por io; sinkandidatigo por io; application for a visa visa application - peto por vizo; petilo por vizo; application form - kandidata demandilo; college application - demandaro de registriĝo kiel studento
komputiko application development - programado de aplikaĵoj; application framework application development framework - framo por la programado de aplikaĵoj; application software - aplika programaro; embedded application - enkorpigita aplikaĵo;

apply - apliki; almeti; surmeti; ŝmiri; peti; kandidati; sin turni (al); validi (por) (dum); koncerni (..n); efektiviĝi; dediĉi; apply a compress - fomenti; apply at the office - prezenti sin ĉe la kontoro; apply color - kolorigi; apply colour - kolorigi; apply for - peti; peti pri; fari peton por; skribi, petante; skrib por peti; skribe peti; kandidati por; apply for a job - kandidati por posteno; peti intervjuon por posteno; sin prezenti por intervjuo pri posteno; apply for admission - peti akcepton; apply for membership - peti membriĝon; apply in writing to ... - turni sin skribe al ...; apply lipstick - ruĝigi (al si) la lipojn; apply makeup - ŝminki sin; apply now - petu nun; this condition applies only at the beginning of a voyage - ĉi tiu kondiĉo validas nur je la komenco de vojaĝo; the agreement applies only at U.S.-Canada land borders - la akordo validas nur ĉe la terlandlimo inter Usono kaj Kanado; apply oneself to something - sin dediĉi al io; diligenti pri io; apply sunscreen - ŝmiri sin per sunkremo; apply to - koncerni; rilati al; temi pri; apliki al; almeti al; surmeti sur ..n; peti de; kandidati ĉe; sin turni al; validi por; dediĉi ..n al; apply to someone for something - peti ion de iu; for more information apply to ... - por pliaj informoj, skribu al ...; the credits may only be applied to urban property - oni rajtas apliki la kreditojn sole al urbaj nemoveblaĵoj; cross out anything that does not apply - trastreku ĉion, kio ne koncernas vin; applied - preterito kaj participo de la verbo "apply"; applied arts - aplikitaj artoj; applied mathematics - aplikata matematiko; applied sciences - aplikataj sciencoj; applying - gerundio kaj participo de "apply"; Please note applying online is the most efficient way to apply for a certificate - Ni atentigas, ke perreta peto estas la plej efika metodo por peti atestilon

appoint - nomumi; enoficigi; komisii al iu; delegi; appoint someone to do something - komisii al iu (la taskon) fari ion; appoint a spokesman ... a representative - delegi proparolanton ... reprezentanton; appoint someone to the position of ... to the post of - nomumi iun al la posteno de; appoint someone to the office of ... - enoficigi iun kiel ..on; appoint a committee - starigi komitaton; appoint a date appoint a day appoint a time - fiksi daton (... tagon) (... horon) difini daton (... tagon) (... horon); appointed - preterito kaj participo de "appoint"; appointed (as) ... - nomumita kiel ...; appointed to head ... - nomumita kiel la estro de ... kiel la ĉefo de appointed place - difinita loko appointed spot - difinita loko appointed time - difinita horo; difinita tempo; a judge appointed to investigate money laundering - juĝisto komisiita por prienketi monlavadon

appointment - nomumo; enoficigo; enoficiĝo; posteno; enpostenigo enposteniĝo; rendevuo; appointment book - agendo de rendevuoj; appointment of someone as something - nomumo de iu kiel io; appointment with the dentist - rendevuo ĉe la dentisto; appointment with the doctor - rendevuo ĉe la kuracisto; appointment at the hairdresser - rendevuo ĉe la frizejo; appointment schedule - agendo de rendevuoj; broken appointment - maltrafita rendevuo; business appointment - negoca rendevuo; by appointment only - sole laŭ antaŭfiksita rendevuo; cancel an appointment - nuligi rendevuon; dental appointment dentist appointment - rendevuo ĉe la dentisto; doctor's appointment - - rendevuo ĉe la kuracisto; get an appointment - ricevi rendevuon; give someone an appointment - doni al iu rendevuon; have an appointment - havi rendevuon; don't forget you've got an appointment - ne forgesu, ke vi havas rendevuon; hold an appointment - okupi postenon; okupi oficon; honorary appointment - honorofico; keep an appointment - (ĝustatempe) iri al rendevuo (ĝustatempe) veni al rendevuo; make an appointment - aranĝi rendevuon; fiksi rendevuon; interkonsenti rendevuon; peti al ... rendevuon; make an appointment to see someone - kuracisto, dentisto aranĝi rendevuon por konsulti iun; negoca rendevuo fiksi ( peti) rendevuon kun iu; make an appointment to meet someone somewhere - aranĝi rendevuon ie kun iu; have a ten o'clock appointment - havi rendevuon je la deka (horo); I would like to make an appointment - mi volas aranĝi ( peti) rendevuon; make a doctor's appointent - aranĝi rendevuon ĉe la kuracisto; make an appointment to see the doctor - aranĝi rendevuon por konsulti la kuraciston; miss an appointment fail to keep an appointment - maltrafi rendevuon; ne iri al rendevuo ne veni al rendevuo; a missed appointment - maltrafita rendevuo; permanent appointment - daŭra posteno; daŭra ofico; call for an appointment phone for an appointment telephone for an appointment - bonvole telefonu por peti rendevuon; re-schedule an appointment - refiksi rendevuon; schedule an appointment - fiksi rendevuon; aranĝi rendevuon; temporary appointment - provizora posteno provizora ofico; without an appointment - sen antaŭaranĝita rendevuo

appointee - appointee; nomumito; enoficigito; enpostenigito

apportion - dividi; disdividi; porciigi; partigi

apportioning - dividi; divido; disdividi; disdivido; porciigi; porciigo; partigi; partigo

apportionment - divido; disdivido; porciigo; partigo

apposite - trafa

appraisal - takso; taksado; ekspertizado

appraise - taksi; ekspertizi; appraised value - taksvaloro; taksita valoro

appraiser - taksisto

appreciable - nemalgranda; sufiĉe granda; nemalgrava; sufiĉe grava; perceptebla; sensebla; rimarkebla

appreciably - nemalgrande; sufiĉe grande; nemalgrave; sufiĉe grave; percepteble; senseble; rimarkeble

appreciate - ŝati; aprezi; apreci; konscii (la valoron de); agnoski (la valoron de); kompreni; agnoski; simpatii (kun); danki al ... pro ...; esti danka pro; estimi; taksi; plivaloriĝi; appreciate in value - plivaloriĝi; appreciate the magnitude of the task - klare kompreni la grandecon de la tasko; it would be appreciated if members would pay their fees promptly prompt payment of membership fees would be appreciated - ni dankos se membroj pagos siajn kotizojn ĝustatempe

appreciation - dankeco; dankem(ec)o; ŝato; ŝatateco; ekspertizo; taksado (pri); plivaloro; plivaloriĝo; kompreno; appreciation in value - plivaloro; plivaloriĝo

appreciative - danka (pro); dankema (pro); ŝata

appreciatively - dankeme

apprehend - aresti; kompreni

apprehension - aresto; kompreno; maltrankvil(ec)o; antaŭtimo (pri)

apprehensive - timi; esti tima

apprentice - metilernanto; trejnato; lernanto; novico; komencanto; to be apprenticed to someone - lernoservi ĉe iu; to take on an apprentice - dungi metilernanton; to be taken on as an apprentice - esti dungita kiel metilernanto

apprenticeship - metilernado; periodo de metilernado; kontrakto pri metilernado; lernojaroj; serve an apprenticeship - plenumi periodon de metilernado ... kiel metilernanto; come to the end of one's apprenticeship - fini sian periodon de metilernado ... kiel metilernanto

apprise - sciigi ..n; sciigi al

approach - alproksimiĝo; alproksimiĝi (al); aliro; aliri; alirejo; elpaŝo; elpaŝi (el) (de); alpaŝo alpaŝi; pritrakto; pritrakti; entrepreni; metodo; maniero; stilo; sinteno; politiko; propono; kontakto; kontakti; demarŝo;

the bill's approach is very different than in the past - la leĝpropono priktraktas la aferon tute alie ol antaŭe; a carefree approach - senĝena sinteno; the developed countries' approach and our approach are very different - la metodo ( la maniero) de la evoluintaj landoj, kaj tiu de nia, tre malsamas; an environmental approach - ekologiisma metodo; with some illnesses, wait-and-see may be best approach - pri iuj malsanoj, "atendi por vidi" povus esti la plej bona metodo; the following year, we decided to take a different approach - en la sekvinta jaro, ni decidis uzi alian metodon; to approach the Bench - paroli private kun la juĝisto; the approach taken so far - la metodo adoptita ĝis nun; taking a new approach to school design - pritrakti la projektadon de lernejoj laŭ nova maniero; nova maniero por pritrakti la projektadon de lernejoj; a wait-and-see approach - la metodo 'atendi-por-vidi'; the government has been approached by a major investor - granda investanto (lastatempe) kontaktis la registaron; as the general election approaches, ( with the approach of the general election,) the party is panicking - la nacia balotado alproksimiĝas, kaj paniko trafas la partion
approach to ... - pritrakto de ...; metodo por ..i; maniero por ..i; sinteno pri ...; vojo al ...; alirejo al ...; the prime minister's Brexit appraoch - la metodo de la ĉefministro por atingi la Briteliron; a new approach to dealing with the problem - nova maniero ( metodo) pritrakti la problemon; nova maniero konduki la lukton kontraŭ la problemo; a new approach to the organisation of work - nova metodo ( maniero) organizi laboron; the government's security approach - la metodo de la registaro por sekurigi la landon; the team's approach to the game - la ludmaniero de la teamo;
approaching - gerundio kaj participo de la verbo "approach"; fast approaching - rapide alproksimiĝi;severe weather is approaching - severa vetero alproksimiĝas; we are runnning out of time to escape the approaching precipice - baldaŭ mankos al ni tempo ( ni baldaŭ jam ne havos tempon) por eskapi la krutaĵon kiu alproksimiĝas; our roads are approaching a crisis stage - niaj vojoj baldaŭ estos en kriza kondiĉo;

approachable - simpatia; amika

appropriate -

konvena; deca; decas; taŭga; laŭcela; trafa; appropriate means appropriate measures - konvenaj rimedoj; konvenaj aranĝoj; konvenaj dispozicioj; at the appropriate time - en konvena tempo; appropriately - konvene; dece; taŭge; trafe; appropriately enough - tute konvene; appropriateness - konveneco; dececo; taŭgeco; trafeco
alproprigi al si; asigni; to appropriate funds - asigni monon; appropriation - (al)proprigo; asignaĵo; asigno; asignado; financo; kredito; monrimedo; appropriation bill, appropriations bill - leĝprojekto pri financo

approval - aprobo; permeso; permesilo; rajtigo; rajtigilo; approval rating - indico de aprobo

approve - aprobi; permesi; rajtigi; (parlamento) approve a bill - aprobi leĝon; approved for use in the EU - aprobita por esti uzata en la EU; approved school - lernejo por junaj deliktuloj

approx - mallongigo de "approximately"

approximate - proksimuma; aproksima; aproksimi

approximately - proksimume; aproksime; ĉirkaŭ; pli-malpli

approximation - proksimumo; proksimumado; proksimumaĵo; aproksimo

appurtenance - akcesoraĵo

apricot - abrikoto

April - Aprilo; April Fool! - aprila ŝerco! () aprila fiŝo!; April Fool's Day - Aprila Ŝercotago; April Fool's joke April Fool's trick - aprila trompo; aprila fiŝo

apron - antaŭtuko; apron strings - jupo

apropos - apropos of ... - koncerne ..n; apropos the change of name - koncerne la nomŝanĝon; the title ( the name) is apropos - la titolo ( la nomo) estas konvena; highly ( very...; most...; especially...;) apropos - tre ( aparte) konvena

apt - taŭga; trafa; ..emi; apt to - emas ..i; inkliniĝas ..i; apt to be - emas esti; apt to take offence at something apt to take offense at something - ofendiĝema pri io

aptitude - kapableco; talento

aptness - trafeco

Apulia - Apulio

AQ[redakti]

aquaculture - akvokulturo; aquaculture industry - akvokultura industrio

aqualung - akvopulmo

aquamarine - akvamarino; akvamarina

aquanaut - sendependa skafandristo

aquaplane - akvoplaneo

aquaplaning - pneŭoflosado

aquarium - akvario

Aquarius - la konstelacio Akvisto

aquatic - akva

aquatics - akvosportoj

aquatint - akvatinto

aqueduct - akvedukto

aqueous - akvoplena; akva

aquifer - grundakvo

aquiline - agla; aquiline nose - aglonazo

AR[redakti]

Arab - araba; arabo; arabino; the Arab League - la Araba Ligo; an Arab summit - araba pintokonferenco; the Arab League Summit - la pintokonferenco de la Araba Ligo; an Arab man - araba viro; araba sinjoro; an Arab speaker - arablingvano; an arab woman - arabino; araba virino; araba sinjorino; Arab states - arabaj ŝtatoj

Arabia - Arabio

Arabian - arabia; Arabian Sea - Araba Maro

Arabic - araba; la araba (lingvo); arablingva; Arabic numerals - la arabaj ciferoj; Arabic-language - arablingva; Arabic speakers - arablingvanoj; parolantoj de la araba

arable - kultivebla; semotaŭga

Arachnida - araneoidoj

Aramean - arameo

Aramaic - la aramea lingvo

Araneae - araneuloj

arbalest - arbalesto

arbiter - arbitracianto

arbitrage - arbitraĝo

arbitrager - alternativa formo de "arbitrageur"

arbitrageur - arbitraĝisto

arbitrarily - arbitre

arbitrariness - arbitreco

arbitrary - arbitra

arbitrate - arbitracii

arbitration - arbitracio; by arbitation - arbitracie

arbitrator - arbitracianto; arbitraciisto

arbor - laŭbo

arboreal - arba

arboreally - arbe

arbour - laŭbo

arc - arko; arkaĵo; Arc de Triomphe - Triumfa Arko

arcade - arkaĵejo

Arcadia - Arkadio

arcane - arkana; obskura

arch - arkaĵo; arkefleksi; arkaĵigi; arkaĵiĝi; kurbigi; kurbiĝi; ĝibigi; ĝibiĝi; ĉef..; arki..; arĥi..; ideologio ekstrema; ĝisosta; sinteno petolema; moketa; why do cats arch their backs? - kial katoj ĝibigas la dorson?; arch-conservative - ekstrema konservativulo; ekstreme konservativa; arch-enemy - ĉefa malamiko; they are arch-enemies - ili estas la ĉefa malamiko unu de la alia; arched - preterito kaj participo de la vebo "arch"; arkaĵa

archaeoastronomy archeoastronomy - arkeoastronomio

archaeological - alternativa formo de "archeological"

archaeologist - alternativa formo de "archeologist"

archaeology - alternativa formo de "archeology"

archaic - arkaika; postiĝinta; postrestinta

archangel - ĉefanĝelo

archbasilica - ĉefbaziliko

archbishop - ĉefepiskopo

archdiocese - arkidiocezo; ĉefdiocezo

archduke - ĉefduko

archeological - arkeologia; archeological dig - arkeologia prifosado; archeological site - arkeologiejo; arkeologia ejo; arkeologia loko

archeologist - arkeologisto

archeology - arkeologio

archer - arkpafisto; pafarkisto; arkisto

archery - arkpafado

archetypal - perfekta ekzemplo de; tipa; pratipa; arketipa

archetype - perfekta ekzemplo; tipo; pratipo; arketipo

arch-foe - ĉefa malamiko

archimandrite - arkimandrito

archipelago - insularo; arkipelago

architect - arkitekto; konceptinto; elpensinto; chief architect de konstruaĵo ĉefa arkitekto; figurasence the chief architect of the Declaration of Independence - la ĉefa konceptinto de la Deklaro de Sendependeco

architectural - arkitektura

architecture - arkitekturo

Architeuthis - arkiteŭto

archival - arkiva

archive - arkivo; enarkivigi

archives - arkivoj; kancelario; enarkivigas

archivist - arkivisto

archly - petoleme; mokete

archpriest - arkipastro

arch-rival - ĉefa rivalo

archway - arkaĵo; arkaĵejo

arcsin - arksinuso

Arctic - Arkto; arkta; Arctic Basin - Arkta Baseno; Arctic Circle - Arkta Cirklo; Arctic Ocean - Arkta Oceano

ardent - fervora; arda

ardently - fervore; arde

ardor - fervoro; ardeco

ardour - fervoro; ardeco

arduous - peniga; streĉiga

arduously - penige; streĉige

are -

prezenco plurala de la verbo "to be" esti, ankaŭ uzata antaŭ singulara "you" (vi); estas; ..as; kiun oni ...as; ..adas; (kiujn oni) estas (..ataj) (..antaj) (..itaj) (..intaj) (..otaj) (..ontaj); nun ..as; aktuale ..as; estu; troviĝas; alestas; ĉeestas; how are you? - kiel vi fartas?; I am Frank. Who are you? - Mi estas Franĉjo. Kiu vi estas?; the tourists are alive and well - la turistoj vivas kaj sanas; we are able to speak Esperanto - ni povas paroli Esperanton; strong winds are also possible tomorrow morning - fortaj ventoj ankaŭ povus fariĝi morgaŭ matene; robot vacuum cleaners are already in many homes - robotaj polvosuĉiloj jam troviĝas en multaj hejmoj; are not - ne estas; ne ..as; ne estos; ne ..os; we are not going today, we're going tomorrow - ni ne iros hodiaŭ, sed morgaŭ; they are not able to speak Esperanto - ili ne povas paroli Esperanton; they are not going to be back for three weeks - ili ne revenos dum tri semajnoj
helpverbo: (kiujn oni) estas (..ataj) (..antaj) (..itaj) (..intaj) (..otaj) (..ontaj); you are invited to the city's hottest party - ni invitas vin al la plej furora dancfesto de la urbo; competitors are allowed to shoot and reload as often as time allows - konkursantoj rajtas pafi kaj reŝargi tiel ofte kiel eble dum la permesita tempo; some are standing while others are sitting - kelkaj staras dum aliaj sidas kelkaj estas starantaj dum aliaj estas sidantaj; what are you going to do? - kion vi faros? kion vi estas faronta?; the organisers are to be congratulated - la organizintoj meritas gratulojn; such actions are to be deplored - tiaj agoj estas mallaŭdindaj
demanda vorto antaŭ pluraloj kaj singulara "you" (vi): ĉu; ĉu ... estas; are there any shops with unusual and tasty foods? - ĉu estas vendejoj kun nekutimaj kaj bongustaj manĝaĵoj?; are there any plans for direct flights to the resort? - ĉu vi iam komencos rektajn flugojn al la feriejo?; are you all right? are you all right? - ĉu vi fartas bone?; ĉu vi sanas?; ĉu vi estas sekura aŭ: ĉu vi estas nevundita ?

area - loko; ...ejo; areo; regiono; distrikto; ĉirkaŭaĵo; teritorio; kvartalo; tereno; tersurfaco; kampo; sfero; zono; parto; fako; kategorio; the area around the capital city - la ĉirkaŭaĵo de la ĉefurbo; area code - antaŭnumero; area of concern - motivo de zorgo; zorgiga demando; kaŭzo de maltrankvilo; sfero de zorgo; area of expertise - fako; area of life - sfero de la vivo; area of operations - operacejo; an area the size of a football field - tersurfaco egala al tiu de futbalkampo; a shortage of skills in areas such as teaching and nursing - nesufiĉo de kompetentuloj en fakoj ( en sferoj) kiel instruado kaj flegado

Areca - areko

arena - areno; boksejo; luktejo; fako

aren't - mallongigita formo de 'are not'; aren't you forgetting something? - ĉu vi ne forgesis ion?; aren't you going? - ĉu vi ne iros?; you're going, aren't you - vi iros, ĉu ne?

Areopagus - Areopago

Argentina - Argentino

Argentine - argentina; argentinano; the Argentine - Argentino

Argentines - argentinanoj

Argentinian - argentina; argentinano

Argonaut - Argonaŭto

Argos - Argo

arguable - verŝajne; oni povas diri (ke); povus esti (ke); diskuteble; argumentebla; estas verŝajne it's arguable ( it is arguable) that they are making the right decision - verŝajne, ili faras la ĝustan decidon; it is arguable ( it's arguable) that the demolition need not start immediately - verŝajne, ( oni povas argumenti, ke) la malkonstruo ne devas tuj komenciĝi; estas argumenteble it's an arguable point - tio estas argumentebla punkto; the judge said the plaintiff had an arguable case - la juĝisto diris, ke la plendanto havas argumenteblan pledon; estas dubinde it's arguable whether they are making the right decision - estas diskuteble, ĉu ili faras la ĝustan decidon; whether new syllabuses would deliver improved outcomes is arguable - estas diskuteble, ĉu novaj instruplanoj donus plibonigitajn rezultojn

arguably - oni povas argumenti, ke; oni povas diri, ke; laŭ la opinio de iuj; verŝajne; the new album is arguably this singer's best - oni povas diri, ke la nova albumo estas la plej bona de ĉi tiu kantisto; it is arguably the leading automotive industry fair - ĝi verŝajne estas la plej grava foiro de la aŭtomobila industrio

argue - argumenti; argumenti favore al; rezoni; pledi; disputi; pridisputi; kvereli; malpaciĝi; argue a case in court - pledi pri afero antaŭ tribunalo; argue the case for ... - argumenti favore al ...; argue against something - argumenti kontraŭ io; argue for something argue in favour of something argue in favor of something - argumenti favore al io; argue over something - disputi pri io; pridisputi ion; argue over whether ... - disputi pri tio, ĉu ...; argue someone out of a view - ŝanĝi ies opinion per argumentado; argue strongly that ... - forte argumenti, ke ...; argue that something is true - argumenti, ke io estas vera; argue with someone - disputi kun iu; kvereli kun iu

argument - argumento; rezonado; disputo; kverelo; have an argument with someone - disputi kun iu; kvereli kun iu

argumentative - disputema; kverelema; ĉikanema; kontraŭdirema

aria - ario

arid - senpluva; senakva; sekega

aridity - senpluveco; senakveco; sekegeco

aright - ĝuste

arise - (ek)estiĝi; leviĝi; naskiĝi; aperi; supreniĝi; eksupriĝi; arise from () arise out of - deveni de; deveni el; arise over - leviĝi pri; leviĝi pro

aristocracy - aristokrataro; aristokrateco; nobelaro; nobeleco

aristocrat - aristokrato; nobelo

aristocratic - aristokrata; nobela

Aristotelian - aristotelisma

Aristotelianism - aristotelismo

Aristotle - Aristotelo

arithmetic - aritmetiko; kalkulado

arithmetical - aritmetika

arithmetically - aritmetike

Arizona - Arizono

ark - Noah's ark - la arkeo de Noa; the Ark of the Covenant - la Tabernaklo de la Atesto

Arkansas - Arkansaso

Arkhangelsk - Arĥangelsko

arm - brako; filio; fako; armi; ekipi; aktivigi;

arm-in-arm - brakenbrake; arm oneself - armi sin sin armi; arm chair - brakseĝo; fotelo; arm-rest - brakapogilo;
armed - preterito kaj participo de la verbo "arm"; armed clash - interpafado; the armed forces - la armeo; la armitaj fortoj; la militistaro; trupoj; armed forces personnel - armeanoj; an armed gang - armita bando; an armed group - armita bando; an armed man - armito; viro kun pafilo; armed revolt - insurekcio; the armed services - la armeo; la militistaro; armed to the teeth - ĝisdente armita; an armed wing - armita alo; armed with - armita per; a conman armed only with chocolates and charm - fraŭdisto armita nur per ĉokoladoj kaj ĉarmo;
arms - pluralo de la substantivo "arm"; singulara prezenco triapersona de la verbo "arm"; arms and ammunition - armiloj kaj municio; arms control - la limigo de armiloj; arms control deal - akordo pri la limigo de armiloj; arms deal - armilnegoco; arms dealer - komercisto de armiloj; arms embargo - armila embargo; arms fair - armila ekspozicio; the arms industry - la armilindustrio; arms lobby - premgrupo de la armilindustrio; arms race - vetarmado; arms sales - vendoj de armiloj; arms traffic - ŝakrado de armiloj; arms trafficker - ŝakristo de armiloj; arms trafficking - la ŝakrado de armiloj

armada - amasa ŝiparo; militŝiparo

armament - armilaro; batalilaro; armaments - armiloj

armamentarium - kuracilaro

armature - armaturo

armband - brakbendo

Armenia - Armenio

Armenian - armena; la armena lingvo; armeno

Armenians - armenoj

armhole - braktruo

armistice - armistico; interpaco; milithalto

armor - kiraso; kirasi; blendo; tankoj; armor-piercing - kiraspenetra; armored - kirasa; kirasita; kirasis; blendita; blendis; ;tanka; armored car - kirasaŭto; armored division - tanka divizio; armored glass - kirasa glaco; armored personnel carrier - kirasa truptransportilo; blendita truptransportilo; armored recovery vehicle - trentanko; armored vehicle - kirasa veturilo

armour - kiraso; kirasi; blendo; tankoj; armor-piercing - kiraspenetra; armoured - kirasa; kirasita; kirasis; blendita; blendis; tanka; armoured car - kirasaŭto; armoured division - tanka divizio; armoured glass - kirasa glaco; armoured personnel carrier - kirasa truptransportilo; blendita truptransportilo; armoured recovery vehicle - trentanko; armoured vehicle - kirasa veturilo

armpit - subbrako; akselo

army - terarmeanaro terarmeo; korpusaro el terarmeanoj; amaso da homoj aŭ bestoj armeo; an army checkpoint - kontrolpunkto de la terarmeo; army command - komandantaro de la terarmeo; Army Corps of Engineers - Korpuso de Inĝenieroj de la Terarmeo; army division - terarmea divizio; army general - terarmea generalo; army mess - terarmea manĝejo; amaso da homoj aŭ bestoj Army National Guard - la Terarmeo de la Nacia Gvardio; an army of ... - armeo de ...; amaso da...; army officer - terarmea oficiro; army recruit - terarmea rekruto; army reserve - terarmea rezervistaro; army reservists - terarmeaj rezervistoj; terarmea rezervistaro; army special forces - specialaj fortoj de la terarmeo; soldatoj de la specialaj fortoj; army unit - terarmea taĉmento

aroma - aromo; add aroma to a drink - aromigi trinkaĵon

aromatic - aroma

aromaticity - aromateco

aromatise aromatize - aromigi; transformi en aromaĵon

aromatisation aromatization - aromigo; transformo en aromaĵon

arose - preterito de 'arise'

around -

ĉirkaŭ; ĉirkaŭanta; laŭronde de; laŭ; around each other around one another - unu ĉirkaŭ la alia; around the corner - ĉirkaŭ la angulo; post la angulo; el post la angulo; just around the corner - tuj post la angulo; around the world - ĉirkaŭ la mondo; tutmonde; tutmonda(j); la tuta mondo; Around the World in Eighty Days - Monda rondiro en okdek tagoj
ĉeesti; ekzisti; there are too many mosquitos around in summer - en somero estas tro da moskvitoj; likely to be around for some time - verŝajne haveblos ( ĉeestos) dum longa tempo; I've been around, and I'm not easily fooled - mi estas mondumano ... ( mi havas longan vivsperton ...; mi ne estas novnaskito ...; mi ne estas flavbekulo ...), kaj estas malfacile trompi min; they have been around for a while ( ... for years) - sportistoj ili ludas jam de kelka tempo ( ... jam de multaj jaroj); aktivuloj ili aktivas jam de kelka tempo ( ... de multaj jaroj); firmao ili negocas jam de kelka tempo ( ... jam de multaj jaroj); oficistoj ili enoficiĝis antaŭ kelka tempo ( ... antaŭ multaj jaroj); the business has been around for years - la entrepreno ekzistas jam de multaj jaroj; Li-ion technology has been around for two decades - la litio-jona teknologio ekzistas jam dum du jardekoj; computers have been around since ... - komputiloj ekzistas jam de ...; the idea has been around for decades - la ideo cirkulas jam dum jardekoj; See, I'm still around - Jen, mi plu vivas!
proksumume; je proksimume; around a dozen - proksimume dek du; around the same time - je proksimume la sama tempo
diversaj signifoj apud; rilate al; de; pri; re..; tra la tuta; around the clock - senpaŭze; tuthore; just around the corner - baldaŭ okazonta; around the wrong way - inversa; inverse; I'll come around tomorrow - mi venos ( ... vizitos vin) morgaŭ; I live around here - mi loĝas en ĉi tiu kvartalo

arousal - ekscitiĝo; vekiteco; seksa ekscitiĝo; afrodizio

arouse - eksciti; ardigi; veki; elvoki; inciti; agiti; stimuli; estigi; malkvietigi; ..igi iun al iu aŭ ion; ..igi ..n; arouse concern - veki maltrankvilon; arouse someone's curiosity arouse the curiosity of someone - scivoligi iun; arouse feelings of ... ( ... a feeling of ...) solidarity in someone - sentigi al iu solidarecon; veki ĉe iu senton de solidareco; arouse someone's jealousy arouse the jealousy of someone - ĵaluzigi iun; arouse renewed interest (in)' - veki renoviĝintan intereson (pri); arouse suspicion(s)' - veki suspekton; arouse someone's suspicions arouse the suspicions of someone - veki suspekton ĉe iu; aroused - preterito kaj participo de la verbo "arouse"; seksavida; sekse ekscitita; aroused to fury - furiozigita

arraign - juro konduki antaŭ la tribunalo; formale akuzi antaŭ la tribunalo; legi la akton de akuzo kaj enskribi la respondon de la akuzito; arraigned for ... arraigned on a charge of ... - kondukita antaŭ la tribunalo pro akuzoj pri ...

arraignment - konduko antaŭ la tribunalo; formala akuzo antaŭ la tribunalo; legado de la akto de akuzo kaj enskribado de la respondo de la akuzito

arrange - aranĝi; prepari; sortimenti; ordometi; peri; primeti; arrange in ranks arrange in rows - vicigi; arranging services - perado de servoj

arrangement - aranĝo; prepar(ad)o

array - aro; kompleto; kolekto; serio; aranĝo; aranĝi; batalaranĝi; vesto; vesti; a bewildering array of souvenir shops - kapturna aro da memoraĵbutikoj; arrayed in ... - vestita per ...

arrears - nepagitaĵo; to be in arrears - esti en stato de nepaginteco

arrest - aresto; aresti; arrest warrant - arestomandato; arrested and charged with murder - arestita kaj akuzita pri murdo; arrested for ... - arestita pro ...; arestita pro tio, ke ... ..is; arrested on a charge of ... - arestita pro akuzo pri ...; arrested on a drugs charge - arestita pro akuzo rilate al drogoj; arresting - gerundio kaj participo de la verbo "arrest"; okulfrapa; frapanta; fascina; the arresting officer - la arestinta policisto; an arresting sight - okulfrapa vidaĵo fascina vidaĵo

arrester gear - klikrado

arrhythmia - cardiac arrhythmia - kora aritmio

arrival - alveno; alveninto; veno; veninto; One or the other will be present for your arrival at the airport - unu el ili ĉeestos kiam vi alvenos al la flughaveno; arrival back home - hejmenreveno; arrival back at the capital - reveno al la ĉeurbo

arrive - alveni; arrive at - alveni al; alveni en; atingi; finveni al; I will arrive at Moscow on 17 June - mi alvenos al Moskvo la 17-an de junio; arrive at a consensus - atingi interkonsentiĝon alveni al interkonsentiĝo; arrive back - reveni; arrive back at ... arrive back in ... - reveni al ...; arrive in time arrive on time - alveni ĝustatempe; arrive last - alveni laste; arrive late for work - alveni malfrue ĉe sia laborejo

arrogance - aroganteco; arogantaĵo; malhumileco

arrogant - aroganta; arogante; arogantulo

arrogantly - arogante

arrogate - arogi

arrow - sago

arrowhead - sagpinto

arrowroot - aroruto

arse - pugo; arse-kisser arse-licker - pugolekemulo; flataĉulo

arsehole - anusulo; pugulo

arsenal - arsenalo; armilaro; armilejo

arsenate - arsenato; arsenata

arsenic - arseno; arsenic trioxide - arseniko; arsenita anhidrido

arsenious - arsenita

arson - krimbruligo; krimbruligado; arson attack - krimbruligo; arson attempt - provo de bruligo

arsonist - incendianto; incendiinto

art - arto; belarto; ..iko; art critic - artkritikisto; art for art's sake - arto por arto; art form - artformo; artoformo; arta formo; formo de arto; art gallery - artgalerio; muzeo pinaktoteko; art historian - arthistoriisto; Art Nouveau - la secesia artostilo; la secesia stilo; la secesi-stilo; la Secesio; the art of ... - la arto de ...; la arto ..i; art student - artstudento; art museum - pinakoteko; arts and crafts - metiartoj; artoj kaj metioj; metiartaĵoj; arts festival - festo de la artoj

artefact - artefakto; artefaritaĵo

arterial - arteria; arterial road arterial route - arteria aŭtovojo

artery - arterio

artful - sagaca; an artful dodger - ruzulo

artfully - sagace

artfulness - sagaco

arthritic - artrita

arthritis - artrito

arthroscope - artroskopo

arthroscopy - artroskopio

arthropoda - artikuloj

Arthurian - de reĝo Arturo

artichoke - Cynara cardunculus var scolymus jerusalema helianto

article - artikolo; reporteraĵo; objekto; article of clothing - vestaĵo; article of trade - komercaĵo; article of faith - kredaĵo; articles of impeachment - akuzaro rilate al eloficigo

articulate - elokventa; esprimi; lerte esprimas sin; elparoli; artiki; artikulacii; articulated - preterito kaj participo de la verbo "articulate"; artika; articulated truck, articulated lorry, articulated vehicle - artikokamiono

articulation - esprimado; elparolo; artiko; artikulacio

artifact - artefakto; artefaritaĵo

artifice - artifiko

artificial - artefarita; nenatura; artificial intelligence - artefarita intelekto; artificial turf - artefarita gazono

artificiality - artefariteco; nenatureco

artificially - artefarite; nenature; artificially induced coma - artefarite estigita komato

artillery - artilerio; artillery fire - artileria pafado; bombardo; artillery piece - kanono; artillery shell - obuso; artillery tube - kanono

artilleryman - artileriisto

artisan - metiisto

artist - artist(in)o; pentrist(in)o; muzikist(in)o; kantist(in)o ktp; artist in residence - loĝstipendiata artisto; artist's model - pozist(in)o; cabaret artist - kabareta artist(in)o; mime artist - mimikist(in)o; variety artist - varietea artist(in)o

artiste - artist(in)o (de publikaj prezentadoj); muzikist(in)o; kantist(in)o ktp; cabaret artiste - kabareta artist(in)o; mime artiste - mimikist(in)o; variety artiste - varietea artist(in)o

artistic - artisma; arteca; arta; artistic director - arta direktoro; artistically - artisme; artece; arte; kiel arto; en artaj rondoj

artistry - artismo

artless - senartifika

artlessly - senartifika

artlessness - senartifika

artsy - artisteca

artwork - artaĵo

arty - artisteca

Aryan - arjo; arja

AS[redakti]

as - kiel; laŭmezure, kiel; kia; kiom; kiam; tiel; kun; laŭ; laŭ kiom; tiom; laŭ tiom; laŭ tiom, ke; dum ... ..as; dum oni ..as; ankoraŭ; proporcie al; ĉar; kun; pro tio, ke; ju pli; des pli; kiel eble plej

as a bet - pro veto; as an afterthought - nur poste; kiel posta ekpenso; as an American company, Google built its translator on the basis of English as the pivot language - Google estas usona kompanio kaj tial konstruis sian tradukilon sur la bazo de la angla kiel la pivotolingvo; as an aside - parenteze; as a boy, as a child as a kid - en sia infanaĝo; en sia junaĝo; kiam N estis infano; as a consequence - rezulte; sekve; pro tio; as an example - ekzemple; kiel ekzemplo(n); as a general rule - ĝenerale; as a group - are; ope; grupe; acclaimed as a hit - aklamata kiel sukceso; their struggle is seen as a just cause - oni rigardas ilian lukton kiel justan aferon; as a last resort - en ekstrema okazo; ekstremokaze; lastinstance; lastrimede; kiel lasta rimedo; as a matter of fact - efektive; fakte; as a precaution - pro singardo; pro singardemo; kiel certigo; por pli da sekureco; as a precaution against - por eviti ..on; por eviti, ke ... ..u; por gardi kontraŭ; as a reprisal - reprezalie; as a result - rezulte; kiel rezulto; sekve; kiel sekvo; pro tio; as a result of rezulte de; kiel rezulto de; sekve de; kiel sekvo de; pro tio, ke; as a rule - kutime; ĝenerale; normale; as a senator, Mr A criticised the assertion of executive privilege - kiam li estis senatano, s-ro A kritikis la aserton de la imuneco de la ekzekutivo; to speak English as a second language - paroli la anglan kiel duan lingvon; for those who speak French as a second language - por tiuj kiuj parolas dualingve la francan; the country serves as a sort of "window" for the region - la lando servas kiel ia "fenestro" por la regiono; as a thank you - danke; kiel dankodonacon; as a way to cut the deficit - kiel metodo por redukti la deficiton; as a whole - ĝenerale; entute; entuta; tuta
the nation’s college students are celebrating the rites of spring as they always have - la studentoj de nia lando estas festantaj la ritojn de printempo, kiel ĉiam ( ... kiel ĉiam antaŭe); as appropriate - laŭkonvene; whales are at risk, as are many other ocean species - balenoj estas minacataj, kiel ankaŭ multe de aliaj oceanaj specioj; dresses are "in" this season, as are knee-length shorts - roboj estas modaj ĉi-sezone, kiel ankaŭ (estas) ĝisgenuaj ŝortoj; the company is actively trying to grow its business, as are its competitors - la firmao aktive klopodas por kreskigi siajn negocojn, kiel ankaŭ faras ĝiaj konkurencantoj; patriotic sensibilities, tenacious as they are, are vulnerable to market sensibilities - patriotaj sentemoj, kvankam persistemaj, estas senŝirmaj kontraŭ la sentemoj de la merkato; the demonstrators were arrested as they arrived in the city - alvenante en la urbo, la manifestaciantoj estis arestitaj; the singers were mobbed by fans as they arrived at the venue - fervoruloj sieĝis la kantistojn kiam ili alvenis al la koncertejo; here are the results as at 3pm today - jen la rezultoj ĝis la 3-a ptm hodiaŭ;
a philosophy that is criticised as being overly pesimimistic - filozofio kiu estas kritikata pro ĝia troa pesimismo ... pro tio, ke ĝi estas tro pesimisma; as can already be seen - kiel oni jam povas vidi; as close as possible - kiel eble plej proksime; as the crow flies - laŭ rekta linio; as different as ... - tiel malsamaj kiel ...; as diverse as ... - tiel diversaj kiel ...; as early as ... - tiel frue kiel ...; tiom frue kiom ...; jam en ...;
your plan is good as far as it goes - via plano estas bona ĝis certa grado; as far as the market for metals is concerned, I only know what I read in the paper - koncerne la merkaton por metaloj, mi scias nur tion, kion mi legas en la ĵurnalo; as far as the coach is concerned, winning is all that matters - por la trejnisto, nenio gravas krom venki; as for the environmental crisis, it is becoming critical - rilate al la ekologia krizo, la situacio fariĝas akuta; as for the agreement being a triumph, if only that were true! - koncerne la aserton, ke ( la demandon, ĉu) la interkonsento estas triumfo, kiel ni deziras ke tio estu vera!; as for it being a model for development, it's too soon to say - koncerne la demandon, ĉu ( ... la aserton, ke) ĝi estas modelo por evoluado, estas tro frue por diri; as for me, all I want is to feed my family - por mi, ( koncerne min,) mi nur volas nutri mian familion; as the Internet grew, the results became more and more unclear - kun la kresko de Interreto, la rezultoj fariĝis pli kaj pli konfuzaj
as hotels go, it's a fairly good one - kompare kun la kutimaj hoteloj, ĝi estas sufiĉe bona; as the Web grew, the results presented to Internet users became more and more confusing - kun la kresko de la Tut-Tera Teksaĵo, la rezultoj prezentitaj al retumantoj fariĝis pli kaj pli konfuzaj; it is as if it was only yesterday - estas kvazaŭ tio okazis nur hieraŭ; as is already happening - kiel jam okazas; as is done every year, torches will be lit in memory of those who died - kiel oni faras ĉiujare, torĉoj estas ekbruligotaj memore al la viktimoj; as is to be expected, her new book is a great read - antaŭvideble, ŝia nova libro estas legindega; as large as ... - tiel granda kiel ...; tiel vasta kiel; in autumn, turtledoves leisurely make their way south for the winter (as you do, if you’re a bird)' - en aŭtuno, turtoj senhaste laŭiras la vojon suden por travintri (kiel oni emas fari, se oni estas birdo); pick someone who has the same interests as you do - elektu iun, kiu havas la samajn interesojn kiel vi; the lawyer sympathized as strongly for the plaintiffs as he did for his client - la advokato kunsentis tiel forte kun la plendantoj kiel kun sia kliento;
59% want the constitution to remain as it is - 59% volas, ke la konstitucio restu senŝanĝa; our service aims to show Europe as it is - nia servo celas elmontri Eŭropon tia, kia ĝi estas; as effective as it is, the result is more like a cartoon than a real simulation - kvankam efika, la rezulto pli similas karikaturon ol veran simuladon; the strike will not be allowed to continue as it is illegal - oni ne permesos, ke la striko daŭru, ĉar ĝi estas kontraŭleĝa; it will be hard enough to finish the work on time as it is, without further interruptions - jam nun oni malfacile finos la laboron ĝustatempe, eĉ sen pluaj interrompoj; undermined by corruption as it is, the party is suffering a profound crisis - estante subfosata de korupto, la partio suferas profundan krizon; the current crisis, as painful as it is, is creating the conditions for a new industrial civilisation - la aktuala krizo, kvankam doloriga, kreas la kondiĉojn por nova industria civilizacio; as it was, the cricket provided fewer thrills than the manual for a household appliance - efektive, tamen, ( sed okazis, ke) la kriketo estis malpli ekscita ol manlibro de hejmaparato; as it should be - kiel decas; tia, kia ĝi estu;
as we know, this custom finally died out in the late nineteenth century - kiel ni scias, ĉi tiu kutimo fine formortis en la finaj jaroj de la deknaŭa jarcento; pruning takes place as late as March - la pritondado ankoraŭ estas farata eĉ ĝis marto; K was seen in Nairobi as late as April - K ankoraŭ estis vidata en Najrobo eĉ ĝis aprilo; as long ago as 1960 - antaŭ tiel longe kiel en 1960;
putting as many as possible of the elements from our past into our future society - enmeti kiel eble plej da elementoj el nia pasinteco en nian estontan socion; as much as possible - plejeble; kiel eble plej multe; laŭeble multe; kiel eble plej ofte; leadership is vital as much in times of crisis as in better times - gvidanteco estas nemalhavebla tiom multe en krizaj tempoj kiom en pli bonaj tempoj;
as of 2009, the town had a population of seventeen thousand - en 2009, la urbo havis loĝantaron de dek sep miloj; as of late Tuesday - ĝis malfrue mardon; as of now, no further information has been received - ĝis nun, ni ne ricevis pliajn informojn; as of now, no further information will be given - ekde nun, ni ne donos pliajn informojn; this information is only valid as of today - ĉi tiu informo nur validas ĝis hodiaŭ; as of today, trains will be able to run at speeds of up to 160 kph - ekde hodiaŭ, trajnoj povos iradi je rapidoj ĝis 160 km/h; this statement relates only to events as of the date of publication - ĉi tiu komunikaĵo nur rilatas al eventoj ĝis la dato de ĝia publikigo; lawmakers asked for the troops to be withdrawn as of March next year - leĝfaristoj petis, ke la trupoj estu retirintaj ne pli malfrue ol en marto venontjare; the network has not announced its plans as of yet - la ĉeno ne anoncis siajn planojn ĝis nun la ĉeno ankoraŭ ne anoncis siajn planojn; as orginally planned - kiel estis unue intencite
as painful as the recession is turning out to be, it is persuading us to economize - kvankam la regreso montriĝas esti dolora, ĝi tamen persvadas nin esti ŝparema; as per - laŭ; konforme al; as scheduled - laŭplane; kiel antaŭvidite; as soon as possible as soon as feasible - kiel eble plej baldaŭ; the market for our services is as strong as it's ever been - la merkato por niaj servoj estas tiel forta kiel je ajna tempo; the market for our services is as strong as at any time in recent years - la merkato por niaj servoj estas tiel forta kiel je ajna tempo dum la lastaj jaroj
as to my calling, I belong to the world - kiam ( se) temas pri mi alvokiĝo, mi apartenas al la mondo; the media have acquired such importance as to be the principal means of instruction for many people - la amaskomunikiloj fariĝis tiel gravaj, ke ili estas la ĉefaj instruiloj de multaj homoj; questioned as to how sure he was, he replied ... - pridemandite pri kiel certa li estas, li respondis ...; the suspects must not be alerted as to the progress of the investigation - oni nepre ne atentigu la suspektatojn pri la progreso de la enketo; we offer no guarantees as to the accuracy of the information - ni donas neniujn garantiojn pri ( rilate al) la ĝusteco de la informoj ni neniel garantias la ĝustecon de la informoj; a dispute as to which of the primaries conferred a right of candidature - disputo pri kiu el la primaraj balotadoj rajtigis kandidatiĝon; the defendant was questioned as to why he had not disclosed the information - oni demandis al la juĝato pri kial li ne sciigis la informon
as well as - kaj ankaŭ; kiel ankaŭ; plus; tiel bone, kiel; kune kun; aldone al; the band performs in night clubs as well as at other venues - la bando muzikas en noktokluboj kaj ankaŭ ĉe aliaj ejoj; I asked each applicant to examine our Web site as well as those of our competitors - mi petis ke ĉiu kandidato ekzamenu nian retejon kiel ankaŭ ( kaj ankaŭ) tiujn de niaj konkurencantoj; as well as servers, we developed codes of conduct - kune kun serviloj, ni disvolvis kodojn de konduto; I'm not sure I could have done that as well as you did - mi dubas ĉu mi povus fari tion tiel bone kiel vi; the present CEO will remain, as will the company's other top managers - la nuna ĝenerala direktoro restos, kiel ankaŭ la aliaj altrangaj manaĝeroj de la firmao
diversaj frazoj one visitor was reminded of a street fight as dealers scrambled to sell shares - al iu vizitanto, vidante la borsajn negocistojn konkuri por vendi akciojn, la sceno similis stratbatalon; As the band's back catalogue is reissued, interest in them is reviving - Nun, kiam ( En la monato, kiam) la kompleta diskaro de la bando estas reeldonata, intereso pri ili reviviĝas; as a new generation is exposed to these expressions, they are likely to stabilize in the form of a creole - kiam nova generacio estos elmetata al ĉi tiuj esprimoj, ili probable stabiliĝos en la formo de kreolo; viewers perceive news items as they long ago became accustomed to perceive them - spektantoj perceptas novaĵerojn tiel, kiel ili delonge kutimiĝis percepti ilin; the fledgling democracies survived, fragile and artificial as they were - la novnaskitaj demokratioj supervivis, malgraŭ siaj delikateco kaj artefariteco

asana - jogo asano

ASAP - urĝe; senprokraste; kiel eble plej baldaŭ

asbestos - asbesto; asbesta

ascend - supreniri (laŭ); supreniĝi (laŭ); ascendi (laŭ); ascend the throne - surtroniĝi

ascendingly - ascende; suprenire

ascension - supreniro; ascendo; the Ascension of Jesus - la Ĉieleniro de Jesuo

ascent - supreniro; suprenirejo; supreniĝo; ascendo

ascertain - konstati; certiĝi

ascetic - asketa; asketisma; asketeca; asketo

asceticism - asketismo; asketado; asketeco

Ascospore - askosporo

ascribe - atribui; imputi

asexual - neseksa; senseksa

asexually - nesekse

ash - cindro; cindrokolora; frakseno; ash-coated - tegita per cindro; ash heap - rubejo; ash tray () ashtray - cindrujo; ashes - cindro; the Ashes - kriketa turniro inter Anglio kaj Aŭstralio; la ĉampioneco de tiu turniro; Ashes test - matĉo de tiu turniro; Ashes test series - tiu turniro

Ashdod - Aŝdod

Ashgabat - Aŝgabato

Ashkhabad - Aŝgabato

ash tree - Fraxinus frakseno

Ash Wednesday - Cindromerkedo

ashamed - honti; honta; I was ashamed of my tears - mi hontis pri (aŭ: pro) miaj larmoj; I'm ashamed to say, I've never read your books - mi honte konfesas, ke mi neniam legis viajn librojn

ashen - cindrokolora; cindrogriza; ashen-faced - kun cindrogriza vizaĝo

ashore - albordiĝinta; marborden; marborde; al la tero; sur la tero(n); brought ashore - alportita al la tero

ashram - aŝramo

Asia - Azio; Asia Minor - Malgrand-Azio; Asia-Pacific - Azio-Pacifiko; la regiono Azio-Pacifiko; the Asia Pacific region the Asia-Pacific region - la regiono Azio-Pacifiko

Asian - azia; aziano; aziana; Asian immigration - la enmigrado de azianoj; Asian Development Bank - Banko por Azia Disvolviĝo

Asianise Asianize - aziecigi

Asiatic - azia; aziano

aside - krom; flanken; paranteza (au flanka) rimarko; digresio; Polonius: [Aside] How say you by that? - Polonio: (Flanken) Kion vi komprenas sub ĉi tio?; all joking aside - serioze, tamen; aside from being chairman of this committee, I am... - krom esti prezidanto de ĉi tiu komitato, mi ankaŭ estas... ; aside from its being an interesting issue, however, why is it so important? - krom tial, ke la afero estas interesa, kial ĝi estas tiel grava?; aside from some bruises, I'm fine - escepte de kelkaj kontuzoj, mi bone fartas; aside from that, it was difficult for me to hear - cetere, estis malfacile por mi aŭdi; this criticism, aside from being wrong, is also - ĉi tiu kritiko ne nur estas malprava, sed ankaŭ...; as an aside - parenteze; in an aside - en parenteza rimarko; en flanka rimarko; leave something aside - flankenlasi ion; lasi ion flanken; the judge told the jury to put sympathy aside - la juĝisto diris al la ĵurintaro, ke ili flankenlasu kunsenton; put something aside - flankenmeti ion; meti ion flanken; set something aside - apartigi ion; flankenmeti ion; stand aside - flankeniru; flanken!; that aside, what do you think - krom tio, ( escepte pri tio,) kion vi opinias?

asinine - stulta

ask - demandi; demandi al; pridemandi pri; peti; peti de (iu) ..on; peti, ke (iu ..u); informiĝi; postuli; postulo;

fari demandon: "Could it be that she murdered Ratchett?", Poirot asked - "Ĉu povus esti, ke ŝi murdis Ratchett?", Poirot demandis; ask if - demandi, ĉu; asked if he had anything further to say, K replied ... - demandite, ĉu li volis diri ion plu, K repondis ...; ask someone not to do something - peti, ke iu ne faru ion; peti iun ne fari ion; ask oneself - demandi al si; Frequently Asked Questions - Oftaj Demandoj; asked what the fourth man did, everyone burst out laughing - demandite pri kion faras la kvara viro, ĉiuj ekridegis; the employee was summoned by the management and asked what was heard and said - la dungito estis alvokita de la administristaro kaj pridemandita pri tio, kio estis aŭdita kaj dirita; no-one asked what, in particular, we disagreed with - neniu demandis, kion specife ni kontraŭas; ask people what German bands they've heard of and they're likely to reply ... - se vi demandas al homoj, kiujn germanajn bandojn ili konas, ili probable respondos ...; we asked the teachers what it would take to keep them here - ni petis al la instruistoj diri al ni tion, kio necesus por reteni ilin ĉi tie; ask whether - demandi, ĉu; when I was asked this question, I replied ... - kiam oni faris tiun demandon al mi, mi respondis ...;
fari peton: ask forgiveness - peti pardonon; ask pardon - peti pardonon; It's gonna be a while before the streets are cleared. We're asking people to be patient - Senneĝigi la stratojn okupos nemalmulte da tempo. Ni tial petas la publikon esti pacienca; ask permission - peti permeson; ask the manager's permission - peti permeson de la administranto; H asks the reader to imagine a bridge - H petas la leganton imagi ponton; to be asked to do something - esti petita fari ion; I was aked to say a few words to the meeting - oni petis al mi iom paroli al la kunveno; a source who asked to remain anonymous - informinto kiu petis resti anonima; meetings begin with the pastor asking his congregation to pray for God's blessing - mitingoj komenciĝas per preĝo de la pastoro, petante la benon de Dio; I asked each applicant to examine our Web site as well as those of our competitors - mi petis ke ĉiu kandidato ekzamenu nian retejon kiel ankaŭ (aŭ kaj ankaŭ) tiujn de niaj konkurencantoj; lawmakers asked for the troops to be withdrawn as of March next year - leĝfaristoj petis, ke la trupoj estu retirintaj neplimalfrue ol en marto venontjare; the public are being asked to help identify the offender - oni petas la publikon helpi por identigi la kriminton

asleep - dormanta

Asmara - Asmero

asp - Naja haje aspido

asparagus - asparago(j)

aspartate - aspartato

aspartic acid - asparta acido

aspect - flanko; demando; punkto; konsiderindaĵo; afero pri; ero; aspekto; karakterizaĵo

Asperger's Syndrome - la sindromo de Asperger

asphalt - asfalto; asfalti

asphalting - asfaltado; asfalti

asphyxia - sufokiĝo; asfiksio

asphyxiant - asfiksia; asfiksiaĵo

asphyxiate - sufoki; sufokiĝi; asfiksii; asfiksiiĝi

asphyxiation - sufoko; sufokiĝo; asfiksio; asfiksiiĝo

aspirant - aspiranto

aspiration - aspiro

aspire - aspiri; to aspire to something - aspiri ion; aspiring - gerundio kaj participo de "aspire"; are you an aspiring farmer? - ĉu vi aspiras esti kultivisto?; an aspiring sportscaster - kiu aspiras esti sportkomentisto

aspirin - aspirino

ass - pugo; gluteo; azeno; azenulo; stultulo; kreteno

assail - ataki; kondamni; mallaŭdi

assailant - atakanto; atakinto

assassin - mortiginto ( murdinto) de eminentulo; dungita ( profesia) mortigisto; sikario

assassinate - murdi (pro politikaj motivoj); mortigi; attempt to assassinate - atenci; atenco kontraŭ

assassination - murdo (pro politikaj motivoj); mortigo; assassination attempt - nesukcesa atenco (pro politikaj motivoj)

assault - atako; ataki; atenco; atenci; krima perfortaĵo; agresado; sturmo; sturmi; bati; batado; frapi; assault and battery - agresa vundado; an assault charge a charge of assault - akuzaĵo pri krima perfortaĵo; an assault on someone or something - atako ( atenco; perfortaĵo; atako; sturmo) kontraŭ iu aŭ io; batado al iu; assault rifle - sturmfusilo; assault with a deadly weapon - atenco per mortigilo; amphibious assault - amfibia atako; amphibious assault landing - - amfibia albordiĝo;

assay - analizi; analizado; taksi; taks(ad)o; provi

assegai - ĵetlanco

assemblage - aro; kunmetaĵo

assemble - kunmeti; kunmetiĝi; munti; arigi; ariĝi; kunigi; kuniĝi; kunveni; rendevui; kunvoki; kolekti; kolektiĝi

assembler - kunmetanto; kunmetisto; muntisto; (komputeroj) asemblilo

assembly - asembleo; asemblejo; kunveno; mitingo; kunvenintaro; kunvenado; rendevuo; deputitaro; kunmet(ad)o; kompleto; muntaĵo; muntado; aro; arigo; ariĝo; kunigo; kuniĝo; kunvoko; kolektado; kolektiĝo; assembly language - asembla lingvo; assembly line - ĉenstablo; muntoĉeno; assembly plant - muntejo

assent - konsenti; konsento

assert - aserti

assertion ' - aserto

assertive - sinasertema; asertiveca; asertivema; firma; memfida; decidema

assertiveness - sinasertado; firmeco; memfido; decidemo; assertiveness course assertiveness training course - kurso pri kurso pri sinasertado; assertiveness training - ekzercoj de sinasertado

assess - taksi; prijuĝi; ekspertizi; bilanci; assess the value of - taksi; to be psychologically assessed - ricevi psikologian takson

assessment - takso; taksado; prijuĝ(ad)o; analizo; bilanco; ekspertizo; assessment report - taksraporto; psychological assessment - psikologia takso

assessor - taksisto; ekspertizisto

asset - valoraĵo; rimedo; avantaĝo; posedaĵo havo; bonhavo; havaĵo; bona kvalito avantaĝo; atuto; de spionagentejo agento; asset freeze - blokado de la aktivo; asset manager - administranto de aktivoj; asset management - la administrado de aktivoj; asset-rich - kun abunda(j) aktivo(j); kiu havas abunda(j)n aktivo(j)n; financial assets - aktivo

asshat - anusulo; pugulo; sensciulo

asshole - anusulo; fiulo; merdulo; anuso

assiduity - laborem(ec)o

assiduous - diligenta; penema; klopodema

assiduously - diligente; peneme; klopodeme

assiduousness - diligenteco; penemo; klopodemo

assign - asigni; komisii al ... la ..on; almeti; postenigi; transdoni; alproprietigi; komisii; aldifini; destini; atribui

assignee - asignisto

assigner - asignanto; asigninto

assignment - komisio; tasko; asigno

assimilable - asimilebla

assimilate - asimili; asimiliĝi; alproprigi

assimilation - asimilo; asimilado; asimiliĝo; alproprigo; sorbo; sorbado; ensorbo; ensorbado

Assisi - Asizo

assist - helpi; kunhelpi; interhelpi (pri-je); peri (al); asisti; partopreni; assist in disaster relief - helpi okaze de katastrofoj; assisted suicide - asistata suicido

assistance - helpo; kunhelpo; asistado; assistance package - helpoplano; to be of assistance to someone - helpi iun; helpi al iu

assistant - helpanto; helpanta oficisto; adjunkto; (kun)helpanto; kunhelpa; kun..(+ nomo de ofico); helpilo; asistanto; asistanta; sub..(+ nomo de ofico); vic..(+ nomo de ofico); assistant attorney general - vic-ĉefprokuroro; assistant coach - victrejnisto; assistant deputy director - subvicdirektoro; assistant district attorney - vic-prokuroro; assistant manager - vicmanaĝero; assistant minister - subministro; assistant professor - vicprofesoro; assistant secretary - vicsekretario; Assistant Secretary of State - vicŝtatsekretario pri eksterlandaj aferoj

assistive technology - teknikaj helpiloj por handikapitoj

associate - asocii; asociiĝi; asociito; asociita; rilatigi; vic..(+ nomo de ofico); ligi; ligiĝi; kuniĝi; kunlaboranto; kamarado; kunularano; komerca partnero; kompaniano; societumi; frekventi; associate body - asociiĝinta organizaĵo; associate member - asociiĝinta membro; associate professor - vicprofesoro; associate professor of law - vicprofesoro pri juro; associate researcher - vicesploristo; associate with someone or some people - frekventi iun aŭ iujn; high blood pressure is associated with heart disease - alta sangopremo ligiĝas kun kormalsano

association - asocio; asociado; asociiĝo; asociitaro; societo; sindikato; ligiteco; (de profesiuloj) korporacio; association agreement - akordo de asociigxo; Association Football - Futbalo Asocia

associative - asocieca

assorted - diversspecaj

assortment - sortimento; an assortment of ... - diversspecaj ..oj

assuage - mildigi; kvietigi; dolĉigi

assume - supozi; antaŭsupozi; preni sur sin; surpreni; alpreni; hipotezi; afekti; assume a dignified air - afekti dignoplenan mienon; assume command - transpreni la komandon; assume control - alpreni la komandon; assume direct control - alpreni la rektan komandon; assume the leadership of the party - fariĝi la partiestro; assume the mantle of someone - anstataŭi iun; transpreni la devojn de iu; assume office - enoficiĝi; ekokupi la postenon; assume ownership of - ekposedi; alproprigi al si; assume (the) responsibility for - akcepti la respondecon pri; transpreni la respondecon pri; assume no responsibility for - malakceptas ĉian respondecon pri; assume the position of Minister of Finance - enoficiĝi kiel ministro pri financoj; assume the right to do something - alpreni al si la rajton fari ion; assumed - preterito de 'assume'; assumed into heaven - ĉielenprenita; under an assumed name - inkognite

assumption - supozo; hipotezo; surpreno; alpreno; the Assumption of Mary into heaven - la Ĉielenpreno de Maria; assumption of power - surpreno de la potenco

assurance - certigo; certeco; garantio; aplombo; please accept the assurance of my highest consideration - bonvole akceptu la certigon de mia plej alta estimo

assure - certigi; certigi al; garantii; asekuri; I assure you - mi certigas al vi; assured - preterito de assure; nepra; aplomba; assured of - certa pri

assuredly - certe

assuredness - certeco

assuringly - certige

assymetric - nesimetria

asymmetrical - nesimetria

asymmetry - nesimetrio; nesimetrieco

Assyria - Asirio

Assyrian - asiria; asiriano

Assyro-Chaldean - asiri-kaldeano; asiri-kaldeana

Astana - Astano

asterisk - asterisko

asteroid - asteroido

asthenia - astenio

asthma - astmo

asthmatic - astma; astmulo

astonish - miregigi; mirfrapi; astonished - preterito kaj participo de "astonish"; surprizegiĝis; surprizegiĝinta; to be astonished at - miregi pri; astonishing - gerundio kaj participo de "astonish"; miregiga; mirfrapa; gapiga

astonishment - mirego; the world watches the situation with astonishment - mirigite, la mondo rigardas la situacion

astound - miregigi; mirfrapi; astounded - preterito kaj participo de "astound"; surprizegiĝis; surprizegiĝinta; astounded at - miregis pri; astounding - gerundio kaj participo de "astound"; miregiga; mirfrapa; gapiga

astral - astra

astray - to go astray - devojiĝi; perdiĝi

astride - rajde sur; transverse de

astringent - adstringaĵo; adstringa

astringency - adstringeco

astrobiology - astrobiologio

astrologer - astrologo

astrological - astrologia

astrology - astrologio

astronaut - astronaŭto

astronautical - astronaŭtika

astronautics - astronaŭtiko

astronomer - astronomo

astronomical - astronomia; grandega; giganta

astronomy - astronomio

astrophysicist - astrofizikisto

astrophysics - astrofiziko

astroturf - artefarita gazono 'AstroTurf'

astroturfer - politika propagando kreanto de la iluzio de spontanea amasmovado

astroturfing - politika propagando krei la iluzion de spontanea amasmovado

astute - sagaca

astuteness - sagaco

asylum - azilo; rifuĝejo; asylum application - peto por azilo; asylum seeker - azilpetanto

asymmetric - nesimetria; asymmetric warfare - nesimetria militado

asymmetrical - nesimetria

asymmetrically - nesimetrie

asymptomatic - sensimptoma

asynchronous - nesinkrona

AT[redakti]

at - ĉe; je; al; pro; por; pri; en; po; dum; post; pri; laŭ; kontraŭ

at sign at symbol (@) - matematiko po-signo; retpoŝtadresoj ĉe-signo; heliko; zamenhof @ esperanto . org - zamenhof ĉe esperanto punkto org
'at' antaŭ pronomoj - anstataŭigu "one's" - "onies/sia" laŭkonvene per "my" - mia(j), "your" - via(j), "his" - lia(j)/sia(j), "her" - ŝia(j)/sia(j), "our" - nia(j), "their" - ilia(j)/sia(j); at one's best at one's peak - je onies pinto; atinginta sian pinton; de la unua rango; at one's command - sub onies ordono; laŭ onies ordono; kiun oni regas; regata de oni; at one's country's expense - je la kosto de onies lando; at one's desk - malantaŭ onies skribtablo; at one's disposal - je ( sub) onies dispono; at one's expense - je onies kosto; malfavore al oni; siapage; at one's own expense - proprakoste; at one's fingertips - tuj haveblaj; ĉemane; at one's leisure - kiam tio ĝustatempas por oni; at one's own instigation - propravole; propramove; at one's own risk - je onies propra risko; je propravola risko; propravole endanĝerigante sin; at one's peril - sin elmetante al granda risko; endanĝerigante sin; at one's request - laŭ onies peto; petite de oni
at 84%, voter turnout was well above the last election - je 84%, la nombro de balotintoj multe superis tiun de la lasta balotado; at 52, he will become the first president born after the Second World War - 52-jaraĝulo, li fariĝos la unua prezidanto naskiĝinta post la Dua Mondmilito;
at an advanced age - kiam jam maljuna; kiam ... maljuniĝis; at an advanced stage - jam estas tre progresinta; jam estas tre avancinta; at an advantage - en avantaĝa pozicio; at an alarming rate - je timiga ( maltrankviliga; zorgiga) rapideco; at an all-time high - rekorde alta; at an all-time low - rekorde malaltaj; at an angle - oblikve; at a cost of ... - kontraŭ kosto de ...; at a disadvantage - en malavantaĝa pozicio; at a discount - rabate; por rabatita(j) prezo(j); at a distance - malproksime; demalproksime; for; at a distance of ... - je distanco de; at a distance of one metre - je distanco de 1 metro; at an earlier stage - pli frue; at an early stage - frue; senprokraste; ĵus komenciĝis; at a faster rate - pli rapide; at a far slower rate at a much slower rate - multe pli malrapide; multe malpli rapide; at a faster rate - pli rapide; at a glance - unuvide; okulmezure; at a high price - kontraŭ alta prezo; kontraŭ alta pago ( kosto, sumo; karege; at a high rate of speed - tre rapide; rapidege; at an historic low - senprecedence malalta; at an impasse - ĉe morta punkto; at a jog - trotkurante; at a later stage - poste; iam poste; at a leisurely pace - nerapide; senhaste; at a price - kontraŭ pago; se oni povas pagi la prezon ( ... la koston); at a steep price - kontraŭ alta prezo ( ... kosto; ... sumo); kare; at a range of - je distanco de; at a rate of - po ... en; po ... por; je procento de; je ( laŭ) raporto de; je rapideco de; at a right angle - orta; orte; at a serious ( significant) disadvantage - en forte malavantaĝa pozicio; at a snail's pace - malrapidege; at a standstill - esti senmova; senmoviĝas; at a standstill - ĉe morta punkto; at a steady rate - je ( laŭ) konstanta rapideco; at a top speed of - je maksimuma rapideco de; at a gallop at the gallop - galope;
at about - je proksimume; at about the age of ... - kiam ... havis proksime ... jarojn; at about the same time - je proksimume la sama tempo; at age 18 - 18-jaraĝe; kiam ... havas 18 jarojn;
at all - iel ajn; neniel (ajn); tute ne; iom; iom ajn; neniom; ia; ia ajn; nenia; iu; iu ajn; neniu; ajn; ajna; apenaŭ; eĉ se efektive ...; ĉe ĉiuj; if clubs produce reports at all, they focus on charitable activities - eĉ se kluboj efektive eldonas raportojn, ili koncentriĝas pri bonfaraj agadoj; at all costs at any cost at any price - ĉiapreze; ĉiariske; ĉiakoste; nepre; at all events - ĉiaokaze; en ĉia okazo; por ĉiu okazo; ĉiuokaze; almenaŭ; at all levels - je ĉiuj niveloj; at all times - ĉiam; konstante; je ĉiuj horoj; we had to write an article, even if there was no news at all - ni devis skribi artikolon, eĉ se novaĵoj tute mankis; warnings have been posted at all entry and exit points - avertoj estas afiŝitaj ĉe ĉiuj enirejoj kaj elirejoj
at any event - almenaŭ; at any given moment - je ĉiu momento; at any given point in time - je ĉiu momento; at any one time - je iu aparta momento; at any particular moment - je iu aparta momento; at any rate - ĉiaokaze; en ĉia okazo; sufiĉas, ke; at any time - iam ajn; at around - je proksimume; at auction - aŭkcie;
at best - en la plej bona okazo; plej favore; pleje; at between - je de ... ĝis ...; at birth - ekde sia naskiĝo; denaske; at bottom - fundamente; efektive; en la fundo de sia koro;
at Christmas - je Kristnasko; at close range - de proksime; de mallonga distanco; at death's door - tuj mortonta; at dinner - dum ... vespermanĝas; dum (la; nia ktp) vespermanĝo; at each other - unu la alian; reciproke; at each other's throats - kverelas; at each stage - je ĉiu stadio; at each step - je ĉiu paŝo; at ease - trankvila; ripozas; ripozu; at every stage - ĉiuetape; je ĉiu stadio; at excessive speed, at excessive speeds - trorapide
at face value - apriore; unuavide; supraĵe; laŭvorte; je nominala valoro; alpare; at fault - kulpas; at first - komence; unuavice; unuavide; unue; la unuan fojon; unuafoje; at first blush at first glance - unuavide; something which, at first glance, might appear to be new, in fact has a long tradition - io, kio ĉe supraĵa rigardo povus efekti kvazaŭ nova, fakte havas longan tradicion; at first hand - mem; propraokule; proprasperte; propraorele; at first light - je tagiĝo; at first sight - unuavide; at fixed times - je fiksitaj horoj; at full speed - plenrapide; at full strength - plenforte; plenforta; at face value - apriore; unuavide; supraĵe; laŭvorte; je nominala valoro; alpare; at great length - detale; amplekse; at greater length - pli detale; pli amplekse;
at hand - ĉemane; ĉemana; sub la mano; at heart - en sia koro; at high altitude - je alta altitudo; at high risk - submetata al grava risko; when I was at high school - kiam mi estis mezlernejano; at high speed, at high speeds - je alta rapideco; rapidege; altrapide; at home - ĉe ni; ĉe mi; ĉe si; hejme; en la hejmo; en sia hejmo; kiel hejme; scipova (pri); (pri iu lando) at home - en (landnomo); en sia lando; en sia hejmlando; ĉe siaj samlandanoj; at home and abroad - en- kaj eksterlande; at home or abroad at home or offshore at home or overseas - en- aŭ eksterlande; at huge risk - kun grandega risko;
the garden’s at its most beautiful - la ĝardeno plejeble belas; at just the right moment at just the right time - tute ĝustatempe;
at last - fine; finfine; at last year's congress - ĉe la pasintjara kongreso; ĉe la kongreso de la pasinta jaro; at length - amplekse; detale; fine; at light speed - lumrapide; at little cost - tre malkare; kontraŭ tre malalta kosto; at loggerheads - disputi; konflikti; malpaci; at long last - finfine; at long range - de malproksime; de longa distanco; at low altitude - je malalta altitudo;
: at least at the least - almenaŭ; ne malpli ol; se ne pli; malpleje; plejmalmulte; minimume; ĉiuokaze; tio estas; kaj tamen; eĉ en la plej malfavora okazo; at least I didn't ... at least you ... etc ... didn't ... - feliĉe, mi ne ..is feliĉe vi ... ktp ... ne ..is; at least once - almenaŭ unu fojon; minimume ( malpleje) unu fojon; at least once every day - almenaŭ ( minimume) unu fojon en ĉiu tago; the train will be delayed by at least 15 minutes - la trajno estos prokrastita dum almenaŭ 15 minutoj; the police enjoyed impunity, at least until the death of Mr F. - La polico ĝuis senpunecon, tio estas, ĝis la morto de s-ro F.
at Mass - dum la Meso; at midday - je tagmezo; tagmeze; at minimum risk - kun la plejmalmulta risko; at most - maksimume; pleje; at night - nokte; en la nokto; vespere; en la vespero; ptm; at nightime - nokte; en la nokto; vespere; en la vespero; at no charge at no cost - senpage; senkoste; at no risk - senriske; at no time - neniam; at noon - je tagmezo; tagmeze;
at odds over something - malkonsenti pri io; konflikti pri io; at odds with someone - malkonsenti kun iu; konflikti kun iu; en malakordo kun; at odds with something - konflikti kun io; kontraŭdiri ion; en malakordo kun; staras je la antipodo de io; at once - tuj; senprokraste; samtempe; at one fell swoop - per ununura ekbato; per ununura ekfaro; ek..; subite; samtempe; at one go - samtempe; at one point, ... at one stage, ... - venis momento, kiam ...; at one time - iam; samtempe; at other times - je aliaj okazoj; inflation is likely to settle at or below recent levels - inflacio verŝajne stabiliĝos je ne pli ol lastatempaj niveloj; those living at or below the poverty line - tiuj, kiuj vivtenas sin per enspezo de ne pli ol la oficiala mezuro de malriĉeco
at pains to do something - volas nepre fari ion; at pains not to do something - volas, ke io nepre ne okazu ( ne fariĝu); at par - alpare; at peace - paca; pace; trankvila; serena; jam ne kverelas ( ... interbatalas; ... militas); at play - ludanta; ludante; stones were thrown at the police - oni ĵetis ŝtonojn direkte al la polico; at prayer - preĝanta; preĝante; at precisely that moment - ĝuste tiam; ĝuste je tiu momento; at present - nuntempe; aktuale; hodiaŭ; intertempe; provizore; at press time - kiam la ĵurnalo estis presota;
at random - hazarde; senorde; sencele; at regular intervals - regule; at rest - senmova; at right angles - orta; at risk - minacata (de); ..on minacas; riskata; endanĝeriĝinta; elmetata al danĝero ( ... al risko);
at school - ĉe la lernejo; ĉe sia lernejo; at 17, I dreamed of a career to help my family - kiam mi havis 17 jarojn, mi revis pri kariero por helpi mian familion; at sea - sur la maro; at 75 she published a new novel - en sia 75a jaro, ŝi eldonis novan romanon; at several levels - diversnivele; at short notice - post minimuma antaŭsciigo; at short range - de proksime; de mallonga distanco; at some point - iam; ie; at some point in time - iam; to be at someone's beck and call - esti konstante je ies dispono; at stake - privetata; prikonkurata; prikonkursata; riskata; kiu estas defendenda; at stake is/are ... - de la rezulto dependas ...; the principle at stake - la principo kiu estas defendenda; at such a young age - tiel junaĝe;
at that - ĉe tiu; je tio; tion dirinte; tion aŭdinte'; je tiu; ja; at that she threw up her hands in exasperation - je tio ŝi eklevis la brakojn pro ĉagreno; at that distance - je tiu distanco; at that moment - je tiu momento; at that point - je tio; je tiu punkto; ĝuste (tiam) (tie); ĝis (tiam) (tie); tiumomente; at that precise moment - ĝuste tiam; ĝuste je tiu momento; at that rate - tiuokaze; tiaokaze; en tia okazo; procedante tiel; je tiu rapido; at that stage - je tiu stadio; je tiu etapo; je tiu fazo; tiam; ĝis tiam; at that time - tiutempe;
at the death of the president - pro la morto de la prezidanto; kiam mortis la prezidanto; at the end of the day - je la fino de la tago; finfine; ĉion dirinte; ĉion kalkulinte; at the foot of ... - ĉe la piedo de; at the initiative of ... - iniciate de ...; at a party - ĉe festkunveno; ĉe societa renkontiĝo; at the mercy of the waves - senpova antaŭ la potenco de la ondoj; submetata al la postuloj de la ondoj; the final decision will be made by the European Commission, ie at the political level - la fina decido estos farita de la Eŭropa Komisiono, tio estas, je la politika nivelo; at the present rate - se aferoj tiel daŭros; tiel daŭrante; je la nuna rapideco; laŭ la nuna skalo; at the quayside - surkaje; at the same time - samtempe; je la sama momento kiam; samokaze; sed ankaŭ; ... tamen ankaŭ; (tute) egale; cetere; aliflanke; tamen; kompense; at the same time as ... - dum ...; we took a hike in the mountains at the same time that a hurricane was striking the valley - ni iris promeni en la montoj samtempe kiam ( dum) uragano estis trafanta la valon; all at the same time - samtempe; at top speed - je maksimuma rapideco; maksimume rapide; kiel eble plej rapide; at up to - je tiom, kiom; at various levels - diversnivele; diversnivela; at very low cost - tre malkare; kontraŭ tre malalta kosto;
at this - je tio; tion dirinte; tion aŭdinte; at this early stage - tiel frue; at this juncture - nunmomente; je la nuna momento; at this late stage ĉi tiel malfrue; at this moment - ĉi-momente; je ĉi tiu momento; at this moment in time - aktuale; at this point - nun; je la nuna momento; nunmomente; ĉi-momente; je ĉi tiu stadio; aktuale; ĝuste nun; ĝis nun; ĝuste ĉi tie; ĝis ĉi tie; ankoraŭ ne; jam ne; at this point in history - je la nuna momento de historio; at this point in time - aktuale; je la nuna momento; nunmomente; at this rate - tiel farante; je ĉi tiu kadenco; je la nuna rapideco; laŭ la nuna skalo; at this stage - je la nuna stadio; je la nuna (etapo) (fazo) (momento); nunmomente; ĝis nun; at this time - aktuale; nunmomente; tiutempe; en la nuna tempo de; je la nuna tempo; at this time of crisis - en la nuna krizotempo; at this time of year - je la nuna jarsezono; at this there was loud laughter there was loud laughter at this - ĉio tio elvokis laŭtan ridadon
at the time of writing - en la momento kiam mi skribas; at times - foje; iufoje; iafoje; kelkfoje; jen; at times like the present at times like these at times like this - precipe en ĉi tiaj cirkonstancoj;
at war - militas; militanta; intermilitas; at warp speed - fulmorapide; fulme; at weekends - semajnfine; at what cost - je kia kosto; at what price? - kontraŭ kia prezo?; at which - kie; sekve; at which point - kaj ĝuste tiam; at will - laŭvole; libere; at work - laboras; laboradas; okupiĝas; sin okupas; agadas; aganta; aktivas; aktivanta; en la laborejo; en sia laborejo; at worst - en la plej malbona okazo; plej malfavore

atavistic - atavisma

ate - manĝis

atelier - ateliero

atheism - ateismo

atheist - ateisto

atheistic - ateisma

Athenian - atenano; atena; Athenians - atenanoj

Athens - Ateno

athlete - atleto

athletic - atleta; athletic track - atletika kurejo

athletics - atletiko; atletismo; atletado

athwart - laŭlarĝe de

Atlanta- Atlanto

Atlantic - Atlantiko; atlantika

Atlanticism - atlantikismo

Atlanticist - atlantikisma; atlantikismano

atlas - atlaso

ATM - monaŭtomato; ATM machine - monaŭtomato

atmosphere - atmosfero; etoso; medio

atmospheric - atmosfera; atmospheric nuclear testing - atmosferaj testoj de atomaj armiloj; atmospheric research - atmosferaj esploroj

atmospherics - atmosferaĵoj

atoll - atolo

atom - atomo; atom bomb - atombombo

atomic - atoma; atomic bomb - atombombo; atomic particle - atomero; atomic power - atoma energio; atomic power plant - atomenergia elektrocentralo; atomic-powered - atomenergia; termonuklea; atomelektra; atomimpulsa

atomise - atomigi

atomiser - aspergilo

atomist - atomismano

atomize - atomigi

atomizer - aspergilo

atone - pentofari; atone for something - pentofari pri io

atonement - pentofaro; kompenso

atop - supre de; sur la supro de; ĉe la supro de; atop the heap - antaŭas al la konkurantoj; antaŭas al la ceteraj

atresia - atrezio

atria - atrioj

atrial - atria

atrioventricular - atrioventrikla

atrium - atrio

atrocious - abomena; abomene; kruelega; kruelege; malbonega; malbonege; aĉa; aĉe

atrociously - abomene; kruelege; malbonege; aĉe

atrocity - abomenaĵo; brutalaĵo; kruelegaĵo; malbonegaĵo

atrophy - atrofiiĝi; atrofio

atropine - atropino

attach - alkroĉi; alkroĉiĝi; alligi; alligiĝi; aliĝi; almeti; alfiksi; algluiĝi; atribui; garantiaĵigi; attach great importance to something - rigardi ion kiel tre gravan; attach particular importance to something - rigardi ion kiel aparte gravan; attached - preterito kaj participo de la verbo "attach"; the attached enrolment form - la ĉi-kuna aliĝilo; to be attached to someone/something - esti korligita al iu/io; havi korinklinon je iu; become attached to someone/something - amikiĝi kun iu; korligiĝi al iu/io; ekhavi korinklinon je iu; services that people are deeply attached to - servoj kiuj estas karaj al la publiko

Attaché - ataŝeo; attache case - ataŝeteko

attachment - alligitaĵo; alligiteco; alligitiĝo; almetaĵo; aldonaĵo; alaĵo; aneksaĵo; emo; korligiteco; korinklino; aliĝo; retpoŝta kunsendaĵo; juro to issue an attachment against something or someone - sankcii mandaton de konfisko pri io aŭ io

attack - atako; ataki; ekbatali kontraŭ; atenci; atenco; kondamni; kondamno; mallaŭdi; mallaŭdo; ikto; afekcii; attack aircraft - ĉasaviadilo(j); attack helicopter - batala helikoptero; attack line - atakolinio; an attack on something - atako kontraŭ io; an attack on someone - atenco kontraŭ iu; kondamno ( mallaŭdo) de iu; attack submarine - ataksubmarŝipo; attacker - atakanto; atakinto; atencanto; atencinto; the attacks of September 11 - la atencoj de la 11-a de Septembro 2001

attain - atingi; alveni al; veni al; akiri; gajni; attain habilitation - habilitiĝi

attainability - atingebleco

attainable - atingebla

attainment - atingo; atingado

attempt - provo; provado; provi; provi fari (: ... elfari; ... aranĝi; ... organizi ktp); ekprovo; peni; peno; klopodi; klopodo; an attempt at doing something - provo fari ion; attempts at economic modernization - provoj modernigi la ekonomion; an attempt at reform - provo de reformo; an attempt at intimidation - provo timigi; an attempt on the land speed record - provo superi la surteran rapido-rekordon; an attempt on someone's life an attempt on the life of someone an attempt to assassinate someone ( ... to kill ...; ... to murder ...) someone - murdatenco kontraŭ iu; to attempt to assassinate ( ... to kill; ... to murder) someone - murdatenci iun; attempted - preterito kaj participo de la verbo "attempt"; attempted assassination attempted murder - murdatenco; an attempted attack on the president - murdatenco kontraŭ la prezidanto; an attempted coup - provo fari puĉon; attempted rape - provo de seksperforto

attend - ĉeesti; vizitadi; frekventi; servi al; akompani; (kiu) asociiĝas kun; lernejon esti edukita ĉe ...; attend an audience - ĉeesti aŭdiencon; attend church - viziti preĝejon; attend a course in something attend classes in something - studi ion; attend college attend university - iri studi ĉe universitato; esti studento; attend school - esti lernejano; attend high school - esti mezlernejano; attend a meeting - ĉeesti kunvenon; ĉeesti kunsidon; attend secondary school - esti gimnaziano; attend kindergarten - vizitadi ( frekventi) infanĝardenon; attend a service - ĉeesti Diservon; attend Mass - ĉeesti Meson; attend to something - prizorgi ion; a ceremony attended by the president - ceremonio kiun ĉeestis la prezidanto; ceremonio kun la ĉeesto de la prezidanto

attendance - ĉeesto; servado; vizitantaro; increased attendance - kreskinta vizitantaro

attendant - asistanto; helpanto; helpisto; vartisto; ..isto; servanto; stevard(in)o; deĵoranto; gardanto; gardisto; kuna; akompanant(in)o; akompananta; asociiĝinta; ligita; rilata; attendant on attendant upon - kiu akompanas; akompananta

attendee - ĉeestanto; partoprenanto

attention - atento; atentu; koncentrita atento; koncentro de sia atento; Attention! - ordone Atente!; Attention everyone! - Ĉiuj atentu!; '(Your) attention, please - Vian atenton, mi petas; attention-grabbing - atentokapta; attention is centered on ... - ĉiuj aparte atentas ...; ... troviĝas en la lumrondo; attention deficit - atentomanko; attention deficit disorder - atentomanka perturbo; attention deficit hyperactivity disorder - atentomanka perturbo kun hiperaktiveco; attention junkie - nesatigebla atentaltiremulo; attention span - kapablo koncentri la atenton; attention to detail - atento al detaloj; at that time, the public's attention was elsewhere - tiutempe, la publiko estis turninta sian atenton aliloken; come to attention - ekstari atente; stand to attention stand at attention - stari atente; stari en atentopozo; attentions - priatento; prizorgado

attentive - atentema; atentas

attentiveness - atentemo

attenuation - senfortigo; malpliigo; malpliiĝo; diluo; dampado; atenuo; atenuiĝo

attenuate - senfortigi; malpliigi; malpliiĝi; dilui; mildigi; dampi; maldikiĝi; atenui

attest - atesti; attest on oath - ĵuri

attic - mansardo; subtegmento; subtegmenta; attic window - mansarda luko

attire - vesto; vesti; attired in ... - vestita per ...

attitude - sinteno; starpunkto; vidpunkto; pozicio; pozo; attitude to something attitude towards something - sinteno pri io

attorney - advokato; attorney for the defence ... for the defense - defendisto; Attorney General - Ĉefprokuroro; Ministro ( Sekretario) de Justico

attract - allogi; logi; altiri (al si); varbi; attract attention - altiri atenton al si; attract the attention of someone - altiri al si la atenton de iu ... ies atenton; attracted the attention of the police - fariĝis objekto de atento por la polico; attract police attention - atentigis la policon pri iu ( io); attract one's share of attention - altiri al si nemalmulte da atento; attract the support of ... - varbi ..on; attract too much atention - altiri tro da atento al si; attracted - pretrito kaj participo de "attract"; korligiĝis; korligiĝinta; korinkliniĝis

attraction - allogo; logo; allogaĵo; vidindaĵo; altiro; altiriĝo; kuniĝemo; korligiĝo; distrejo atrakcio; spektaĵo; spektaklo; sexual attraction - seksa allogo

attractive - alloga; alloge; bela; bonaspekta; altira; simpatia; attractive girl - bela fraŭlino; belulino; juna allogulino; to be attractive to someone - allogi iun; attractive woman - bela virino; allogulino

attractively - bele; alloge; attractively priced - je alloga(j) prezo(j)

attractor - allogaĵo

attributable - atribuebla

attribute - eco; trajto; karakterizaĵo; atributo; atribui; imputi; aldifini; one in four gamblers attributes their habit to having learned it from their family - unu el kvar vetludantoj imputas sian kutimon al sia familio kie ili lernis ĝin

attribution - atribuo; atribuado; imputo

attrition - laŭpaŝa malfortigo; laŭpaŝa malpliiĝo

attune - agordi; alagordi

attuned - agordis; agordita; agordiĝinta; alagordis; alagordita; alagordiĝinta

attunement - agordiĝo; agordo

ATV - ĉiuterena (aŭ: ĉiaterena) motorciklo

atypical - netipa

AU[redakti]

auburn - ruĝbruna

au courant - informata

aubergine - melongeno

auburn - kaŝtankolora; auburn-haired - kaŝtanhara

Auckland - Aŭklando

auction - aŭkcio; vendi aŭkcie; auction off - vendi aŭkcie

auctioneer - aŭkciisto

audacious - aŭdaca; riskema

audacity - aŭdaco

audibility - aŭdebleco

audible - aŭdebla

audibly - aŭdeble

audience - spektantaro; ĉeestantaro; aŭskultantaro; legantaro; publiko; oficiala akcepto aŭdienco; the mass media have a combined audience of about forty seven million - la amaskomunikiloj havas kolektivan publikon de proksimume kvardek sep milionoj; audience members - spektantaranoj; an audience with the pope - aŭdienco kun la papo

audio - aŭdio...; aŭd...; audio cassette audiocassette - aŭdiokasedo; aŭdkasedo; audio clip - sonfragmento; audio player - aŭdioaparato; audio recorder - sonregistrilo

audiobook - sonlibro; aŭdlibro

audiovisual - aŭdvida

audit - revizii; reviziado; konrevizii; revizio; kontrevizio; ekzameni; ekzamenado; inspekti; inspektado; kontroli; kontrolado; auditing - gerundio kaj participo de la verbo "audit"; kontreviziado

audition - aŭdicio; aŭdicii; audition for the part - aŭdicio por la rolo; aŭdicii por la rolo

auditioner - aŭdicianto

auditor - kontrevizoro; kontekspertizisto; revizoro; inspektisto; Auditor General - Ĉefrevizoro

auditorium - aŭditorio; halo

auditory - aŭda

Aug. - aŭgusto

augment - pliigi; augmented reality - la pliigita realo

augmentation - pliigo

au gratin - gratenita

Augsburg - Aŭgsburgo

augur - antaŭsigni; aŭguri

augury - antaŭsigno; aŭguro

August - Aŭgusto; minuskle eminenta

Augustine - Aŭgusteno

auk - aŭko

aunt - onklino; aunt and uncle - geonkloj; aunts and uncles - geonkloj

auntie - onklinjo

au pair - gastvartistino

aura - aŭreolo

aurochs - uro

aurora - aŭroro; Aurora Australis - aŭstrala aŭroro; Aurora Borealis - boreala aŭroro

auscultate - aŭskultumi

auspices - aŭspicioj

auspicious - bonaŭgura; favora; let us postpone our visit until a more auspicious time - ni prokrastu nian viziton ĝis pli favora tempo

Aussie - aŭstralia; aŭstraliano; Aŭstralio; Aussie Rules - piedpilkado laŭ aŭstraliaj reguloj

austere - malluksa; severa; aŭstera

austerely - mallukse; severe; aŭstere

austerity - rigoraj elspezreduktoj; elspezreduktaj rimedoj; ŝparemeco; mallukso; severeco; austerity budget - buĝeto de rigoraj elspezreduktoj; austerity measures - rigoraj elspezreduktoj; elspezreduktaj rimedoj; austerity plan - elspezredukta plano; austerity policy - elspezredukta politiko; politiko de elspezreduktoj; austerity program austerity programme - programo de rigoraj elspezreduktoj; anti-austerity cap - plafono sur elspezreduktoj; anti-austerity parties - kontraŭ-elspezreduktaj partioj; partioj kiuj kontraŭas elspezreduktojn; anti-austerity protests - protestoj kontraŭ elspezreduktoj

Australasia - Aŭstralazio

Australia - Aŭstralio

Australian - aŭstralia; aŭstraliano; Australian-born - denaska aŭstraliano; the Australian Open - la Malfermita Turniro de Aŭstralio; Australian Rules Football - piedpilkado laŭ aŭstraliaj reguloj

Australopithecine - Aŭstralopitekino

Austria - Aŭstrio

Austrian - aŭstria; aŭstra; aŭstro

autarkic - memsufiĉa

autarky - aŭtarkio

auteur - filmreĝisoro

authentic - aŭtentika; aŭtenta; vera; malfalsa

authentically - aŭtentike; vere; malfalse

authenticate - aŭtentikigi; legitimi; konfirmi; atesti

authentication - aŭtentikigo; legitimo; legitimiĝo; konfirmo; atesto

authenticity - aŭtentikeco; vereco; malfalseco

author - aŭtoro; verkisto; verkinto; verki; romanisto; romanverkisto; novelisto; iniciatinto; estiginto; the author's name () the name of the author - la aŭtornomo

authored - verkis; verkita

authoress - aŭtorino; verkistino; verkintino; romanistino; romanverkistino; novelistino

authoring - verki; verkado

authorisation - rajtigo; rajtigilo; rajtiga; licenco; mandato; sankcio; oficiala aprobo; legitimaĵo

authorise - rajtigi; licenci; sankcii; oficiale aprobi; authorised the use of force - sankcii militan intervenon; authorised - preterito kaj participo de la verbo "authorise"; oficiala; aŭtoritata

authoritarian - aŭtoritatisma; absolutisma; absolutismulo; malliberala; ordonema

authoritarianism - aŭtoritatismo; absolutismo; malliberalismo

authoritative - aŭtoritata; aŭtoritateca; obeigema; ordonema

authoritatively - aŭtoritate; obeigeme; ordoneme

authority - aŭtoritato; aŭtoritatulo; respondeculo; ekspertizisto; korifeo; Administracio; Komisiono; Instanco; Aŭtonomio; rajtigo; rajtigilo; reg(ad)o; an authority on something - fakulo pri iu; Housing Authority - Komisiono pri Loĝejoj

authorization - rajtigo; rajtigilo; rajtiga; licenco; mandato; sankcio; oficiala aprobo; legitimaĵo

authorize - rajtigi; licenci; sankcii; oficiale aprobi; authorize the use of force - sankcii militan intervenon; authorized - preterito kaj participo de la verbo "authorise"; oficiala; aŭtoritata

authorship - aŭtoreco

autism - aŭtismo

autistic - aŭtisma; aŭtismulo

auto - aŭtomobila; auto assembly plant - aŭtomobila muntejo; auto company - aŭtofirmao; aŭtomobila firmao; aŭtomobilfirmao; aŭtomobila kompanio; aŭtokompanio; aŭto-kompanio; aŭtomobilkompanio; auto dealership - aŭtomobila koncesio; auto industry - aŭtomobilindustrio; aŭtomobila industrio; aŭtoindustrio; aŭta industrio; auto manufacturing plant - aŭtomobila fabriko; auto parts - aŭtomobileroj; aŭtomobilaĵoj; auto racing - aŭtosporto; aŭtosporta; auto show - aŭtomobila ekspozicio; auto tour - aŭtomobila ekskurso; auto worker - aŭtolaboristo; auto workers' union - laborsindikato de aŭtolaboristoj

autobiographical - aŭtobiografia

autobiography - aŭtobiografio

autocephalous - aŭtokefala; autocephalous church - aŭtokefala eklezio

autochthonous - aŭtoktona

autocomplete - la aŭtomata kompletigo; aŭtomate kompletigi

autocracy - aŭtokratio; aŭtokrateco; aŭtokratismo

autocrat - aŭtokrato

autocratic - aŭtokrateca; aŭtokratisma; aŭtokratia

autogas - aŭtogaso; likva petrolgaso por aŭtomobiloj

autogenous - aŭtogena

autograph - aŭtografo; autograph-hunter autograph-seeker - kolektanto de aŭtografoj

autogyro - aŭtogiro

automaker - aŭtofabrikisto

automat - aŭtomato; aŭtomatejo

automate - aŭtomatigi

automated - aŭtomatigita; aŭtomatigis; automated teller machine - monaŭtomato

automatic - aŭtomata; automatic mode - aŭtomata stato

automatically - aŭtomate

automation - aŭtomacio

automobile - aŭto; aŭtomobilo; automobile company - aŭtofirmao; aŭtomobila firmao; aŭtomobilfirmao; aŭtomobila kompanio; aŭtokompanio; aŭto-kompanio; aŭtomobilkompanio; automobile industry - aŭtomobilindustrio; aŭtomobila industrio; aŭtoindustrio; aŭta industrio

automotive - aŭtomobila

autonomisation autonomization - auxtonomecigo

autonomism - aŭtonomismo

autonomist - aŭtonomista; aŭtonomisto; aŭtonomisma

autonomous - aŭtonomoa; aŭtonomeca; aŭtonomia; memstara; autonomous lethal weapon systems - aŭtonomaj mortigaj armilsistemoj; autonomous offensive weapons - aŭtonomaj ofensivaj armiloj

autonomously - aŭtonome; aŭtonomie; memstare

autonomy - aŭtonomio; aŭtonomeco; aŭtonoma komunumo; memstareco; autonomies - aŭtonomiaj komunumoj; the ... Autonomy Act - la Leĝo pri la Aŭtonomeco de ...

autopilot - aŭtomata piloto

autopsy - nekropsio; autopsy report - nekropsia raporto

autoresponder - aŭtomata respondilo

autumn - aŭtuno; aŭtuna; autumn issue - aŭtuna numero; autumn offensive - aŭtuna ofensivo

auxiliary - helpa; helpulo; asista; auxiliary bishop - help-episkopo; auxiliary language - helpa lingvo; helplingvo; auxiliary verb - helpa verbo; helpverbo; auxiliaries - helpuloj

AV[redakti]

avail - utili; esti utila; avail oneself of something - utiligi ion; to no avail - senutile; vane

availability - havebleco; disponebleco

available - havebla; havigebla; disponebla; mendebla; available for download - deŝutebla; available personnel available staff - disponebla homforto; immediate cuts in spending cannot make the necessary cash available - tujaj reduktoj de elspezado ne povas disponigi la necesan monon

avalanche - lavango

avarice - avaro; avareco

avaricious - avara

avariciousness - avaro; avareco

avatar - avataro

avenge - venĝi

avenger - venĝanto

avenue - bulvardo; avenuo; aleo; vojo; rimedo; metodo; most homes are on Colfax Avenue - la plimulto de domoj estas sur Bulvardo Colfax

aver - aserti; deklari

average -

verbo meznombre atingi; mezume atingi; to average about ... - mezume atingi proksimume ...on; averaging - kiu meznomre atingas ..on
substantivo, adjektivo averaĝa; averaĝo; mezumo; mezuma; meznivela; meznivelo; mezvalora; mezvaloro; meznombra; meznombro; mezbona; mezulo; aritmetika meznombro; ordinara; tipa; kutima; average age - mezuma aĝo; average amount - mezuma sumo; average height - mezuma staturo; average income - mezuma enspezo; an average man an average person - mezulo; ordinarulo; the average man in the street the average person in the street - mezulo; ordinarulo; average number - meza nombro; mezuma nombro; meznombro; average per capita gdp - mezuma malneta enlanda produkto laŭkapa; average per capita income - mezuma laŭkapa enspezo; average price - mezuma prezo; average rise - mezuma kresko; mezuma altiĝo; average salary - mezuma salajro; average wage - mezuma salajro; grows by an average of 40 a day - mezume kreskas je 40 ĉiutage; on average - mezume; members on average pay less than the general public - la mezuma membro pagas malpli ol la ĝenerala publiko

averral - aserto; deklaro

averse - malinklina; malinklini; malema; malemi

aversion - malinklino; malemo; malestimo; antipatio

avert - malhelpi; deturni; forturni; forklini; avert one's gaze - forturni la rigardon; the threatened strike could be averted - la farota striko povus esti malhelpita

avian - birda; avian flu - birda gripo; avian flu shot - inokulo kontraŭ birda gripo; avian flu virus avian influenza virus - birdogripa viruso

aviary - birdejo

aviation - aviado; aviada; aviadila

aviator - aviator aviadisto

avid - fervora

avidly - fervore

avocado - avokado

avocation - flankokupo

avoid - - eviti; sin deteni de; ne kaŭzi; ne ..u; avoid any appearance of bias - eviti ĉian ŝajnon de antaŭjuĝo; 2n.finance chiefs avoided any reference to the currency - la ĉefoj de la fiskoj silentis pri la valuto; avoid becoming prey for other animals - eviti fariĝi predo por aliaj animaloj; avoid becoming trapped - eviti kaptiĝi; the councillors avoided the issue - la magistratanoj evitis diskuti tiun temon; a death that could have been avoided - morto kiu estis evitebla;

avoidable - evitebla

avoidance - evito; evitado

avoirdupois - la brit-usona pezsistemo; laŭ la brit-usona pezsistemo

avow - aserti; certigi; malkaŝe konfesi; avowed - preterito kaj participo de "avow"; memdeklarita

avowal - aserto; certigo; malkaŝa konfeso

avuncular - kun patreca mieno

AW[redakti]

await - atendi; awaiting trial - ankoraŭ nejuĝita; atendas sian proceson; atende de sia proceso

awake - maldormi; maldorma; vekiĝi

awaken - veki; vekiĝi; maldormigi; awakening - gerundio kaj participo de "awaken"; ekkonsciiĝo; lreviĝo

award - premio; premii; premii (iun) per ...; aljuĝi; aljuĝo; atribui; honori (iun) per; tributi (iun) per; award a degree in ... award a diploma in ... - diplomi pri ...; award a peerage - nobeligi; award ceremony - premia ceremonio; to award compensation to award damages - aljuĝi kompensaĵon; aljuĝi kompensopagon; award points - aljuĝi poentojn; awardee - premiito; award-winner - premiito; award-winning - premiita; awarded the nobel prize for ... - esti la nobelpremiito pri

aware - konscii; konscia; scii; to be aware of something - scii ion; scii pri io; konscii ion; to be aware that ... - scii, ke ...; konscii, ke ....; konscianta ke; be barely aware of ... - apenaŭ konscii ..n; become aware of something - ekkonscii pri io; ekkonscii ke io okazas; ekscii ( sciiĝi) pri io; ekscii ( sciiĝi) ke io okazas

awareness - konscio; konscieco; konsciiĝo; sciiĝo; awareness of ... - konscio pri ...; konscieco pri ...; konsciiĝo pri ...; awareness is increasing of the world's interdependence - kreskas la konscio pri la tutmonda interdependeco; an awareness-raising campaign - konsciiga kampanjo; to raise awareness of ( about) an issue - kreskigi konscion pri iu afero ( pri iu demando; pri iu problemo); kreskigi la konscion de la publiko ( de la socio; de la membroj) pri iu afero ( pri iu demando; pri iu problemo)

awash - inundita; superakvita; awash with ... - indundita de ...

away -

for; foresti; malproksime(n); malproksima; post; as far away as possible - kiel eble plej malproksimen; away from - for de; malproksime de; it's 10 km away from here - ĝi estas 10 kilometrojn for de tie ĉi; away from prying eyes - nevideble de spionoj; away on holiday away on vacation - iris ferii; to be away - foresti; do away with something - forigi ion; far away - malproksime; malproksimen; from far away - de malproksime; further away - pli malproksimen; his accent gave him away - lia akĉento malkaŝis lian devenon; go away - foriri; foriru!; it's miles away - ĝi estas tre malproksima; it's (only) a week away - ĝi okazos post (nur) unu semajno; right away - tuj; run away - forkuri; a conversation with someone two tables away - konversacio kun iu du tablojn pli malproksimen
futbalo away fans - subtenantoj de la gastoteamo; subtenantoj de la vizitanta teamo; away fans end away fans' end - flanko de la gastoj; flanko de la vizitantoj; away game away match - ekstera matĉo; away team - gastoteamo; gastteamo; vizitanta teamo; to be away to Arsenal - havi eksteran matĉon kontraŭ Arsenal; away win - ekstera venko; to play away - ludi ekstere; we had three wins, one at home and two away - ni havis tri venkojn, unu hejme kaj du ekstere

awe - mirego; respektego; respekta timo; religia pia timo; awe-inspiring -imponega; miregiga; awe-struck - miregigita; miregis; in awe - miregigita; sentas admiregon; awed - miregigita; miregis; imponegis al ...

awesome - imponega; miregiga; awesomeness - imponegeco; miregigeco

awestruck - miregi; miregigita; senti admiregon

awful - terura; terure; ŝoka; ŝoke; horora; horore; timiga; timige; aĉa; aĉe; diableca; diablece; fuŝa; fuŝe; an awful lot of ... - eksterordinara ( grandega) nombro da ...; an awful lot of people consider the team to be entirely without footballing ability - grandega nombro da personoj kredas ke la teamo tute ne kapablas futbali; the awful truth - la ŝoka vero; la horora vero

awfully - terure; ŝoke; aĉe; fuŝe; timige; eksterordinare; ekstreme; awfully good - ekstreme bona; ekstreme lerta; awfully lucky - eksterordinare bonsorta

awhile - kelktempe; kelkatempe; kelkan tempon; dum kelka tempo

awkward - malfacila; maloportuna; mallerta; malgracia; embarasa; an awkward moment - momento de embaraso; an awkward truth - maloportuna veraĵo

awkwardly - malfacile; mallerte; malgracie; kun embaraso; embarasite

awkwardness - malfacileco; mallerteco; malgracio; embaraso; embarasiĝo

awning - tolmarkezo

awoke - preterito de la netransitiva verbo "awake"; awoke to find ... - vekiĝinte, trovis ...; awoken - vekiĝinta

AWOL - foresti sen permeso; to go AWOL - ekforesti sen permeso

awry - to go awry - misiĝi

AX[redakti]

ax - vidu "axe"

axe - hakilo; nuligi

axil - botaniko akselo

axilla - akselo; subbrako

axillary - aksela

axiom - aksiomo

axis - akso

axle - akso

AY[redakti]

ayatollah - ajatolo

aye aye - laŭ via ordono

Aymara - la ajmara (lingvo); ajmaro(j)

ayurveda - ajurvedo

ayurvedic - ajurveda; ayurvedic medicine - ajurveda medicino

AZ[redakti]

azalea - Azalea azaleo

azan - azano

azeotropy - azeotropeco

Azerbaijan - Azerbajĝano

azimuth - azimuto

Azores - Acoroj

Aztec - azteka; azteko

azulejo - azuleĥo