Saltu al enhavo

Aldono:Vortaro angla-Esperanto t

El Vikivortaro
< Aldono:Vortaro angla-Esperanto < Vortaro angla-Esperanto t


TA[redakti]

ta - dankon

tab - klapeto; maŝo; tabo; langeto; tirringo

tabasco - tabasko

tabby - katino

tabernacle - tabernaklo

tabla - tablao

table - meblo tablo; table football - tablofutbalo; table linen - tablotolaĵo; table mat - subtelera mateto; table service - servico; manĝilaro; table soccer - tablofutbalo ; table tennis - tabloteniso; table tennis table - tabletablotenisa tablo; table tennis player - tablotenisisto; tablotenisanto; table top - tablosupro; table wine - tablovino; lay a table, set a table - garni tablon; metoda aranĝo de nomoj, nombroj tabelo; table of contents - enhavotabelo; table of weights and measures - tabelo de mezuroj kaj pezoj; proponon, rezolucion submeti; table a bill - submeti leĝproponon; table a draft resolution - submeti projektan rezolucion

tablecloth - tablotuko

tablemat - subtelera mateto

tablespoon - supkulero; a tablespoon of olive oil - supkulero da olivoleo

tablet - medikamento tablojdo; pilolo; komputilo tabulkomputilo; platkomputilo

tableware - manĝilaro

tabloid - klaĉgazeto; tabloid format - klaĉgazeta formato; tabloid media - klaĉgazetoj; klaĉgazetaro; tabloid newspaper - klaĉgazeto; tabloid press - klaĉgazetaro

taboo - tabua; tabuo; nemencienda

tabor - tambureto

tabret - tambureto

tabular - tabuloforma

tabulate - entabeligi

tabulation - entabeligo

tacit - implica; senvorta; silenta

tacitly - implice; senvorte; silente

taciturn - silentema; neparolema

tack - ĝirado; ĝiri; boato boardi; boardo; tacked on - aldonita; aldonita kiel posta ekpenso

tackiness - kiĉeco; senarteco; sengusteco; maleleganteco; trivialeco; tombakeco; tuŝo algluiĝemeco

tackle - pritrakti; alfronti; ekprovi superi; peni superi; klopodi superi; lukti kontraŭ; faligo; faligi; levilo-mallevilo takelo; piedpilko blokanto; tackle a problem - pritrakti problemon; tackling climate change - la lukto kontraŭ la klimata ŝanĝigo; tackling a fire - klopodi estingi brulegon

tacky - kiĉa; misgusta; aĉgusta tuŝo algluiĝema

tacnode - taknodo

taco - tako

tact - takto

tactful - takta

tactfully - takte

tactic - taktiko

tactical - taktika

tactically - taktike

tactician - taktikisto

tactile - palpebla

tactless - sentakta; maldiskreta

tactlessness - sentakteco; maldiskreteco

tactlessly - sentakte; maldiskrete

tad, a - iomete

tadpole - ranido; ranlarvo; bufido; buflarvo

taekwondo, tae-kwon-do, Taekwondo - taekvondo, tekvondo

tael - taelo

tag - etikedo; etikedi; langeto; oreleto; alligitaĵo; almetaĵo; pentri grafition sur; grafitio; tag along - akompani; kuniri; tag line - frapfrazo; tag off - elsaluti; tag on - ensaluti

Tagalog - (la) tagaloga (lingvo)

tagger - grafitianto

tagline - frapfrazo

Tahiti - Tahitio

Tahitian - tahitiano; tahitia; la tahitia (lingvo)

tah-rah - trateratra

tai chi, tai chi chuan - tajĝiĉuano

taiga - tajgo

taikonaut - tajkonaŭto; ĉina astronaŭto; ĉina kosmonaŭto

tail - vosto; empeno; basko; postaĵo; posta parto; trenaĵo; postsekvi; tails - pluralo de la substantivo "tail"; singulara prezenco triapersona de la verbo "tail"; frako; in tails - frake vestita; tail assembly - empeno; tail away - iom post iom malfortiĝi; iom post iom malkreski; iom post iom malpliiĝi; tail end - fino; malantaŭo; tail fin - empena direktalo; tail lamp, tail light - postlumo; tail lift - levplatform; tail off - iom post iom malfortiĝi; iom post iom malkreski; iom post iom malpliiĝi; tail plane - empena planeo

tailback - trafikŝtopiĝo

tailbone - Coccyx kokcigo

tailcoat - frako

tailings - elpurigaĵo; postrestaĵo

tailless - senvosta

taillight - postlumo

tailor - adapti; akomodi; alfari; konformigi; tajloro; tajlori; tajli; tailor's dummy - manekeno; tailor-made - alfarita; tailored containment - adaptita enfermado; tailored suit - tajlorita vestokompleto

tailpipe - ellastubo

taint - adulteri; putrigi; dubindigi; senkreditigi; makulo; makuli; tainted - preterito kaj participo de la verbo "taint"; putra; dubinda

taipan - Oxyuranus scutellatus tajpano

Taipei - Tajpeo

Taiwan - Tajvano; Taiwan Strait - Tajvana Markolo

Taiwanese - Tajvano; tajvana; tajvanano(j)

Tajik - taĝiko; taĝika

Tajikistan - Taĝikio

take - preni; alpreni; kunpreni; forpreni; depreni; ĉirkaŭpreni; preni sur sin; akcepti; kuntreni; posttreni; okupi; bezoni; postuli; uzi; alproprigi al si; havigi al si; kaŭzi; estigi; adopti; aliĝi al; gajni; profiti de; trinki; engluti; kapti; forporti; rabi; ŝteli; elekti; lui; fari; iniciati; peli; (al)konduki; transporti; veturigi; veturi per; veturi ..e; gvidi; ekiri laŭ; ricevi; enkasigi; elporti; elteni; sperti; interpreti; ..n trafi; studi; lerni; instrui al; sin prezenti por; interpreto; opinio; vidpunkto (pri); takso (pri);

take care of the children - prizorgi la infanojn; take a hit - esti severe trafita; suferi perdon; take in - kompreni; komprenigi al si; enkapigi al si; asimili; malplivastigi; akcepti; trompi; mistifiki; take in refugees - gastigi rifuĝintojn; our hospital is not taking any more patients - nia hospitalo ne plu akceptas pacientojn; take off - depreni; demeti; malglui; rabati; ekprosperi; ekkreski; aviadilo deteriĝi; deteriĝo; ekflugi; with the right qualification, your career will take off - kun la konvena diplomo, via kariero ekflugos; take online courses - lerni per interretaj kursoj; a friend takes me there by car - amiko kondukas min tien en sia aŭto; take up a post - ekokupi postenon; take up arms - lanĉi armitan ribelon; sin turni al armiloj; take one's own life - mortigi sin

necesa kondiĉo it doesn't take a genius ( it doesn't take a rocket scientist) to figure that out - oni ne devas esti geniulo por kompreni tion; it takes a thief to catch a thief on - elbatas kojnon per kojno; it takes one to know one - kaldrono ridas pri poto kaj mem estas kota; it takes two to tango - manklaki bezonas du manojn; the construction is going to take a lot more than $4 million - la konstruado kostos multe pli ol kvar milionoj da dolaroj; the reforms are going to take a lot of work - la reformoj necesigos multe da laboro; it's going to take a lot of hard work to make the reform a reality - necesos multe da peniga laboro por realigi la reformon; let's discuss what it would take to develop a new aproach - ni diskutu pri tio, kio necesus por disvolvi novan metodon; we asked the teachers what it would take to keep them here - ni petis al la instruistoj diri al ni tion, kio necesus por reteni ilin ĉi tie

tempodaŭro take some time off - iom libertempi take time out for a vacation, take time off for a holiday - paŭzigi la ĉiutagaĵon por ferii; take time out of a busy schedule - interrompi sian okupatan horaron; on average, a book takes five years to write - mezume, la verkado de libro okupas kvin jarojn; the book took me five years to write - la verkado de la libro okupis min dum kvin jaroj; the trip took me an hour - la veturo okupis al mi unu horon; in my country, such a project would take months to materialize - en mia lando, la realiĝo de tia projekto bezonus kelkajn monatojn; how long is it going to take before we deal seriously with this problem? - kiom da tempo devas pasi antaŭ ol ni serioze pritraktos ĉi tiun problemon?; the signatories took five years to implement the agreement - kvin jaroj pasis antaŭ ol la subskribintoj efektivigis la akordon; the preparation takes a only few minutes - la preparo okupas nur kelkajn minutojn;

it's going to take a while, it will take a while - necesos iom da tempo; tio okupos iom da tempo; tio bezonos iom da tempo; it takes time, it takes some time, it's going to take time, it's going to take some time, it will take time, it will take some time - iom da tempo necesos; nemalmulte da tempo necesos; tio okupos iom da tempo ... nemalmulte da tempo; tio bezonos iom da tempo ... nemalmulte da tempo; it will take 150 years to exhaust this mine - ĉi tiu minejo ne elĉerpiĝos ĝis post 150 jaroj; it will take at least another year - devos pasi almenaŭ unu plia jaro; it will take time before the results can be seen - nemalmulte da tempo devos pasi antaŭ ol la rezultoj videbliĝos;

it can take years for a new law to pass - multajn jarojn kutime necesas antaŭ ol nova leĝo estos aprobita; it takes a while to get used to new ideas; it takes quite a while to get used to new ideas - necesas nemallonga tempo por kutimiĝi al novaj ideoj; it takes about eleven hours to reach my village - oni veturas ĉirkaŭ dek unu horojn por atingi mian vilaĝon; it takes ages - necesas senfine longa tempo; it takes forever - daŭras por ĉiam kaj eterne; longega tempo necesas por; postulas longegan tempon; oni devas longege atend-I por; treege malrapide; it takes hours - necesas kelkaj horoj; why did the case take so long to come to trial? - kial tiom da tempo pasis antaŭ ol la kazo estis juĝita?; it takes longer - tio okupas pli da tempo; tio okupas pli longan tempon; it takes much longer - tio daŭras pli longe; tio okupas multe pli da tempo; take longer than expected - daŭri pli longe ol atendite; okupi pli da tempo ol atendite; take three weeks - okupi tri semajnojn; it usually takes three years to graduate - la diplomiĝo kutime okupas tri jarojn; a new vehicle takes years to develop - la disvolvo de nova veturilo okupas multajn jarojn;

it took a few moments before I remembered the name; it took me a few moments before I remembered the name - kelkaj momentoj pasis antaŭ ol mi memoris la nomon; it took a while, but I finally remembered the name - post nemallonga prokrasto, mi fine memoris la nomon; it took me a whole week to get an answer - tuta semajno pasis antaŭ ol mi ricevis respondon; it took me all day to figure out the answer - tuta tago pasis antaŭ ol mi elpensis la solvon; a job that took all year - laboro kiu okupis plenan jaron; the exam took an hour - la ekzameno okupis unu horon; it took me over an hour to complete the task - pli ol unu horo pasis antaŭ ol mi povis kompletigi la taskon; it took several years before the law came into effect - kelkaj jaroj pasis antaŭ ol la leĝo validiĝis; it took two hours - tio okupis du horojn; it took two years to complete the project - la kompletigo de la projekto okupis du jarojn; it took until 1985 before the opera reopened - fine en 1985 la operejo remalfermiĝis; it took until 1994 to negotiate a new agreement - oni ne povis intertrakti novan akordon ĝis 1994 it took until 2001 for the government to recognise the importance of the mobile phone - la registaro ne konstatis la gravecon de la poŝtelefono ĝis 2001;

a task that could take days (... weeks; ... months; ... years) - tasko kiu povus okupi multajn tagojn (... semajnojn; ... monatojn; ... jarojn); the job could take a few days - la laboro povus okupi kelkajn tagojn povus esti, ke la laboro okupos kelkajn tagojn; finding a solution could take many weeks (... months; ... years) - trovi solvon povus okupi multajn semajnojn (... monatojn; ... jarojn); it could take more than an hour for official warnings such as sirens to be activated - ekfunkciigi oficialajn avertojn kiel sirenoj povus okupi pli ol unu horo; it could take weeks to dig such a tunnel - elfosi tian tunelon eble okupus kelkajn semajnojn; the device won't be ready for a couple of months, and it could take much longer - la pretigo de la aparato okupos ĉirkaŭ du monatojn, kaj eble pli; other medical issues could take much longer to develop - povus esti ke aliaj kuracaj problemoj ne aperos ĝis post pli longa tempo; the investigation could take several days - povus esti, ke la enketo okupos kelkajn tagojn; the selection of a jury could take time ( ... could take some time) due to the publicity the case has received - la elekto de ĵurio povus okupi nemalmulte da tempo pro la publika atento kiun la kazo ricevis; it could take some time before I am up to speed in my new position - eble necesos nemalmulte da tempo por ke mi plenu majstru mian novan postenon; the injury could take up to eight weeks to heal - la resaniĝo de la vundo povus okupi tiom, kiom ok semajnoj;

takeaway - rapidmanĝo; forportebla rapidmanĝo; rapidmanĝejo; ĵurnalismo leciono; tio, kion oni lernas (de iu artikolo aŭ okazintaĵo); takeaway food - rapidmanĝoj; forportebla(j) rapidmanĝo(j); takeaway food container - ujo de rapidmanĝoj; takeaway meal - rapidmanĝo; forportebla rapidmanĝo; what's the takeaway from this? - kio estas la leciono de tio?; kion ni lernu de tio?

taken - participo de la verbo "take"

takeoff - deteriĝo; ekflugo; takeoff runway - deteriĝa kurejo

takeover - akiro; akiro de (la) firmao; alproprigo; alproprietigo; paso de proprieto ( de regado, suverenco); transpreno; puĉo; ŝtatrenverso; potencakiro; takeover bid - publika akiroferto

takings - enspezo; enkasaĵo

talcum - talko

tale - rakonto; fabelo; fablo; historio; famo

Taleban Taliban - talibanoj; talibano; talibana

talent - talento; aktoro(j); talentulo(j); dispozicio; kapablo antikva monunuo talanto; talent contest - talentokonkurso; talent show - talentokonkurso

talented - talenta; talentas; talentulo

talisman - talismano

talk -

substantivo parolo; parolado; interparol(ad)o; priparolo; prelego; diskuto; babilaĵo; all the talk about transparency - la multaj paroloj pri malkaŝemeco; all this talk about unity - la multaj paroloj nuntempe pri unueco; talk-back radio - telefona(j) radioforumo(j); talk is cheap - de parolo ĝis faro estas tre malproksime; paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj; talk show - televidoforumo; radioforumo; intervjua programo (televida aŭ radia); talk show host - intervjuisto; intervjuisto de televidoforumo ( de radioforumo); talks - formalaj interparoladoj intertraktado; diskutoj; diskutado; paroladoj; interparolado; interkonsultiĝo; interkonsiliĝo; konferenco; kunveno; the talks broke down; the talks stalled - la intertraktoj interrompiĝis; the talks will centre around the coming conference - la temo de la intertraktoj estos la venonta konferenco
verbo parol(ad)i; paroli pri; interparoli; priparoli; preleg(ad)i; diskuti pri; babil(ad)i; havi konversacion; my uncle likes to talk Brexit - mia onklo ĝuas paroli pri la Briteliro; let's talk about what to do - ni diskutu pri kion fari; what kind of partnership are we talking about? - temas pri kia partnereco?; talk about biased! - kia partieco!; la partieco mirigas; talk bullshit - paroli merdon; talk down to someone - alparoli iun superule; talk someone into doing something - persvadi iun fari ion; I talked the desk clerk into gving us a discount - mi persvadis la akceptiston ke li donu al ni rabaton; talk it over - diskuti ĝin; talk nonsense - babilaĉi; diri sensencaĵo(j)n; diri stultaĵoj(n); talk on the phone - interparoli telefone; talk someone out of something - persvadi iun ne fari ion; talk past each other, talk past one another - ignori sian interparolanton; talk radio - telefona(j) radioforumo(j); talk rot, talk rubbish - babilaĉi; diri sensencaĵo(j)n; diri stultaĵoj(n); talk shit - paroli merdon; talk shop - interparoli pri sia fako; talk tough - paroli necedeme; paroli severe; talk something up - propagandi ion; laŭdi ion; talking phrasebook - parolanta frazaro; the person I am talking to - tiu, al kiu mi parolas; la alparolato;

talkative - babilema; parolema

talkback radio - telefona(j) radioforumo(j)

talkies - sonfilmoj; parolfilmoj

tall - alta; de alta staturo; altastatura; altkreska; havi altan staturon; havi staturon de ...; kun staturo de ...; she is tall for a woman - ŝi estas escepte altastatura virino; I was tall for my age - proporcie al mia aĝo, mi havis altan staturon; proporcie al mia aĝo, mi estis pli altastatura ol la mezumo; tall people - homoj de alta staturo; tall poppy syndrome sinteno ke "spiko malplena plej alte sin tenas"; tall ships - velŝipoj; tall tale - fabelaĵo; pets must not be more than 40 cm tall - dorlotbestoj devas havi altecon de ne pli ol 40 centimetroj

tallboy - tirkestaro; komodo

taller - pli alta; pli altastatura

tallest - plej alta; plej altastatura

Tallinn - Talino

tallish - relative altstatura

tallow - sebo

tally - kalkuli; alkalkuli al si; kalkulo; validi; voĉdonaro

talon - ungego

tam - skota ĉapo

tamale - tamalo

tamari - sojsaŭco tamari

tamarillo - tamarilo

tambourine - tamburino

tame - bridi; obeigi; hejmigi; obeema; sensprita; kvietigi; dresi; dresita; malsovaĝa; malsovaĝigi; the family's saga makes Dallas look tame by comparison - kompare kun la dramoj de tiu familio, televidaj melodramoj paliĝas

tamely - obeema

Tamil - tamilo; tamila; la tamila (lingvo); tamula; la tamula (lingvo); tamulo; Tamil Nadu - Tamilnado

taminy - stamino

tam-o-shanter - skota ĉapo

tamp - ŝtopi; tamping - gerundio kaj participo de "tamp"; ŝtopilo

tamper (with) - malutile ŝanĝi la funkciadon de; malutile ŝanĝi la kapablecon de; malutile tuŝi ( palpi; manipuli); fuŝmiksi; mistuŝi; mispalpi; mismanipuli; perforte malfermi; falsi; korupte ŝanĝi; korupte influi; subaĉeti; tamper-proof - fuŝmiksimuna; sekura kontraŭ malica malfermo ... manipulado; nemalfermebla per forto; tamper-proofing - fari nefuŝmiksebla; sekurigi kontraŭ malica malfermo ... malica manipulado; fari nemalfermebla per forto

tampon - tampono

tan - sunbruno; sunbruniĝi; tani; tan-kolora; tanned - preterito kaj participo de la verbo "tan"; sunbruna; sunbruniĝinta

tandem - tandemo; in tandem - tandeme

tang - pikanteco; elstaraĵo; Tang dynasty - Tang-dinastio; tangdinastia

tangent - tangento (funkcio), tanĝanto (rekto kiu tuŝas kurbon)

tangible - perceptebla; videbla; sentebla; palpebla; materia; konkreta

tangibly - percepteble; senteble; videble; palpeble; materie

Tangier - Tanĝero (urbo en Afriko)

tangle - implikaĵo; impliki; interimpliki; interplektaĵo; interkonfuzi; konfuziĝo; lukto; lukti; vilaĵo; tangled - preterito kaj participo de la verbo "tangle"; vilaĵa; tangled web - komplika interplektaĵo

tango - tango

tangy - pikanta

tank - ujo : cisterno; rezervujo; fuelujo; benzinujo; ujo; tank of fuel - plenfuelujo; tank of gas, tank of gasoline, tank of petrol - plenbenzinujo milita veturilo tanko; tank trap - tankofosaĵo; tank tread - tanka ĉenbendo; vesto tank top - senmanika t-ĉemizo

tankard - drinkokruĉo; bierokruĉo

tanker - cisternilo; cisternoŝipo; cisternokamiono; cisternovagono; tanker ship - cisternoŝipo; tanker truck - cisternokamiono

tanner - tanisto

tannery - tanejo

tannin - tanino

tannoy - laŭtparolilo

tantalise, tantalize - tantaligi; tantalizing - gerundio kaj participo de "tantalise"/"tantalize"; tantaliga

tantalum - Ta tantalo

tantamount to - efektive

tantrum - koleratako; have a tantrum - ekhavi koleratakon

Tanzania - Tanzanio

Tanzanian - tanzania; tanzaniano

Tao - tao

Taoism - taoismo

Taoist - taoisma; taoisto

tap - frapeto; frapeti; klaki; klako; ĉerpi el; ekspluati; malŝtopi; utiligi; kandidatigi; proponi; krano; subaŭskulti; fari telefonan subaŭskultadon al; tap barelon spili; tap dance - klakdanco; klakdanci; tap dancer - klakdancisto; tap into something - ĉerpi el io; ekspluati ion; tap someone's phone - fari telefonan subaŭskultadon al iu; tap water - trinkakvo; to be tapped for a position - esti kandidatigita por iu posteno

tapas - - tapoj

tape - bendo; videbendo; sonbendo; surbendigi; surbendigita registro; rubando; tape measure - mezurbendo; mezurrubando; bendmezurilo; the tape of the call - la surbendigo de la telefonvoko; la surbendigita telefonvoko; tape record, tape-record - surbendigi; tape recording - surbendigo; taped conversation - surbendigita konversacio; taped footage - surbendigita filmo

taper - mallarĝiĝi; mallarĝiĝo; oblikveco; finiĝi per pinto; laŭpaŝa ĉesigo; laŭpaŝe ĉesigi; kandeleto; taper off - laŭpaŝe ĉesi; laŭpaŝe cesigi; tapered - preterito kaj participo de la verbo "taper"; konusoforma; oblikva; tapering - gerundio kaj participo de la verbo "taper"; konusoforma; oblikva; tapering edge - oblikva rando

tapestry - tapeto

tapeworm - Taenia tenio

tapir - Tapirus tapiro

taquito - taketo

tar - asfalto; asfalti; makadamo; makadami; gudro; gudri; makuli; tar ball - gudrobulo; tar-seal - asfalta makadamo; tar someone's reputation - makuli ies reputacion

ta-rah! - trateratra!

tarantella - tarantelo

tarantula - Lycosa tarantela tarantulo

tarball - gudrobulo

tardily - malrapide

tardiness - malrapidemeco; malfrueco

tardive dyskinesia - malfrua diskinezio

tardy - malrapidema; malrapideme; malfrua; malfrue; postatempa; postatempe

tares - Lolium temulentum lolo

target - celo; celi; celumi ..n al; direkti sian celilon al; celobjekto; pafcelo; celtabulo; celdisko; celpunkto; celato; celnumero; celnombro; celkvanto; cellando; trafi; trafotaĵo; trafataĵo; trafitaĵo; trafito; trafato; trafoto; direkti; koncentri ..n sur; ataki; target audience - celpubliko; target countries - celataj landoj; target groups - celgrupoj; target language - cellingvo; targets of opportunity - laŭokazaj celobjektoj; target of the investigation - objekto de la enketo; the target of criticism - la objekto de kritikoj; the target of a series of threats - la objekto de ripetataj minacoj; take out the target, take the target out - elimini la celobjekton; targeted - preterito kaj participo de la verbo "target"; laŭcela; alcela; targeted advertising - laŭcela reklamado; targeted campaigns - laŭcelaj reklamkampanjoj; targeted killings - celitaj likvidoj; targeted marketing - laŭcelaj ofertoj; highly targeted - tre specifa

targetable - celumebla

targeteer - celanalizisto

tariff - tarifo; taksaro; diferenciga limimposto

tarmac - kurejo; asfalta makadamo

tarnish - makuli; senbriligi; senbriliĝi; tarnish someone's reputation - makuli ies reputacion

taro - Colocasia esculenta taro

tarot - taroko

tarp tarpaulin - baŝo; gudrita gudrotuko

tarry - gudra; gudreca; gudroŝmirita

tart - acida; fiulino; tart up - supraĵe beligi

tartan - tartano; tartana

tartar - denta tartro

Tartar - tatara; tataro

Tartary - Tatario

taser - tasero; pafi per tasero

task - substantivo tasko; funkcio; task force, task-force, taskforce - laborgrupo; laŭokaza forto; interpaciga forto; intervenforto; operaca forto; mararmea eskadro; a task that lies ahead - tasko antaŭ ni; tasko ankoraŭ farota; tasko ankoraŭ plenumota; take someone to task - admoni iun; verbo taski; komisii (al); to task a committe with an enquiry - taski enketon al komitato; komisii enketon al komitato; the matters with which I have tasked you - la aferoj pri kiuj mi taskis vin; la aferoj kiujn mi komisiis al vi

taskforce - vidu "task" supre

taskmaster - vokto

Tasman Sea - Tasmana Maro

Tasmania - Tasmanio

Tasmanian - Tasmaniano

tassel tassle - kvasto; franĝotufo

tasseled tassled - kvasta

t-square - t-kapa rektilo

taste - substantivo gusto; gustum(ad)o; emo; ŝato; dozeto; acquire a taste for something, develop a taste for something - ekŝati ion; ekhavi guston por io; add taste to something - doni guston al io; get a taste of something - gustumi ion; have a taste for something - ŝati ion; emi fari ion; ŝati la guston de io; good taste - bona gusto; rafinita gusto; have the good taste to ask permission - ĝentile peti permeson; in bad taste - kruda; krudaĵo; maldelikata; malĝentila; aĉgusta; I have lost my taste for painting - mi jam ne emas pentri; mi jam ne ĝuas pentri; my taste in music - mia muzika gusto; not to my taste - ne plaĉas al mia gusto; ne estas laŭ mia gusto; a taste of things to come - gusteto de la ĉefmanĝo; a man of catholic tastes - viro de tre diversaj gustoj; verbo gusti; gustumi; to taste delicious - esti bongusta; bongusti; to taste nasty... - malbone gusti; to taste strongly of garlic - havi fortan ajlan guston

tasteful - eleganta; bontona; de bongusto; de bona gusto; tastefully - elegante; bontone; laŭ la bongusto; laŭ la bona gusto

tasteless - de malbona gusto; ..aĉo; vulgara; sensapora; sengusta; tastelessly - laŭ la malbona gusto; vulgare

tastemaker - iniciatanto de modoj

tastier - pli bongusta

tastiest - plej bongusta

tasty - bongusta; gustuminda; franda; frandinda; tasty morsel - frandaĵo

Tatar - tataro

Tatra Mountains Tatras - Tatroj

tattered - ĉifona

tatters - in tatters - ĉifona; disŝirita

tattle - klaĉi; klaĉado

tattoo - tatuaĵo; tatui; militista vesperkoncerto; tattoo parlor - tatuejo; get a tattoo, have oneself tattooed - tatuigi sin; tattooing - gerundio kaj participo de la verbo "tattoo"; la tatuarto; tatuaĵo(j)

tattooist - tatuisto

tatty - eluzita

taught - preterito kaj participo de "teach"

taunt - mokkrio; moki; taunting - gerundio kaj participo de la verbo "taunt"; moka; mokema

taut - streĉita

tautological - taŭtologia

tautologous - taŭtologia

tautology - taŭtologio

tavern - drinkejo; gastejo; taverno; tavern keeper - drinkejmastro

tawdry - tombakeca

tawny - tankolora; tawny owl - Strix aluco arbarstrigo

tax - imposto; imposti; penigi; taxing - gerundio kaj participo de la verbo "tax"; peniga; kaprompa

tax and banking regulations - imposta(j) kaj banka(j) regularo(j); tax assessment - retakso de impostoj; tax at source - imposto dekalkulita ĉe la fonto; tax audit - retakso de impostoj; tax authorities - impostaj aŭtoritatuloj; tax base - imposta bazo; tax benefits - impostavantaĝoj; tax bracket - imposta klaso; imposta kategorio; imposta ŝtupo; tax break - impostrabato; tax code - impostaj leĝoj; imposta klaso; imposta kategorio; imposta ŝtupo; tax collector - impostisto; tax concession - impostrabato; tax credit - impostkredito; imposta kredito; tax cut - impostoredukto; tax-cutting measures - rimedoj por impostoreduktoj
tax-deductible nonprofit charity - neprofitocela bonfara societo ĉe kiu mondonacoj kvalifikiĝas por impostrabatoj; tax department - departemento de impostoj; tax dodger - impostevitulo; tax dollars - la mono de la impostpagantoj; tax evasion - imposta fraŭdo; tax evader - impostevitulo; tax exempt - neimpostebla; senimposta; tax exemption - imposta pagescepto; tax fraud - imposta fraŭdo; tax-free - senimposta; neimpostebla; tax haven - impostparadizo; tax hike - impostaltigo; impostaltiĝo; tax identification number - identiga numero de impostpaganto; tax incentive - impostrabato; tax increase - impostaltigo; impostaltiĝo; tax inspector - inspektisto de rentimpostoj;
tax law - la fiska juro; tax lawyer - imposta advokato; tax loophole - imposta pag-escepto; senimpostigo; tax number - identiga numero de impostpaganto; tax office - impostoficejo; tax on goods and services - imposto sur varoj kaj servoj; taxes on fuel - fuelimpostoj; tax optimisation package, tax optimization package - aranĝo de imposta optimumigo; tax payer - impostpaganto; tax rate - impostprocento; imposttarifo; tax rebate - impostoredukto; tax receipt - imposta kvitanco; tax refund - impostrepago; tax revenue - impostenspezo; tax rise - impostaltigo; impostaltiĝo; tax shelter - impostparadizo; tax system - impostosistemo; the department collected more than $253 million in taxes - la departmento kolektis impostojn kun valoro de pli ol 253 milionoj da dolaroj

taxation - impostoj; impostado; taxation system - impostosistemo

taxman - impostisto

taxi - veturilo taksio; taxi driver - taksiisto; taksiŝoforo; taxi ride - taksia veturo; take a taxi - veturi taksie; surtera aviadilo ruliĝi; taxi to a halt - ĉesi ruliĝi

taxidriver - taksiisto

taxi-driving - taksiŝoforado

taximan - taksiisto; taksiŝofo

taxiway - rulvojo

taxman - impostistoj

taxon - taksono

taxonomic - taksonomia

taxonomist - taksonomo

taxonomy - taksonomio

taxpayer - impostpaganto; fisko; taxpayer bailout - savaranĝo fare de la fisko; taxpayer funding - financado fare de la fisko; taxpayer identification number - identiga numero de impostpaganto; taxpayers' money - la mono de impostpagantoj

taylor - tajloro

tayloress - tajlorino

TB[redakti]

TB - tuberkulozo; TB strain - stamo de tuberkulozo

TBA t.b.a. - to be announced anoncota

TBD t.b.d. - to be done farota, farenda

Tbilisi - urbo Tbiliso; Tifliso

tbsp - tablespoon supkulero (da)

TE[redakti]

tea - teo; tetrinkado; infuzaĵo; buljono; Britio manĝeto; vespermanĝo; tea bag - tesaketo; tea break - tepaŭzo; teacake - Usono kekso; tea cup - tetaso; tea house - tetrinkejo; tea leaf - tefolio; tea party - tekunveno; Tea Party Movement - movado Tea Party; Tea Partier - membro de la movado Tea Party; tea plantation - teplantejo; tea spoon - tekulero; kafkulero; tea tin - teujo; tea towel - sekigtuko; tea urn - tekaldrono; make tea - pretigi teon; there is nothing like a cup of tea - nenio superas tason da teo

teabag - tesaketo

teach - instrui; instrui al; teach a class of twelve-year-olds - instrui klason el dek-du-jaraĝuloj; teach a class in organic chemistry - instrui kurson pri organika kemio; teach someone how to do something - instrui al iu kiel fari ion; teach oneself - instrui al si; studi memlernante; studi aŭtodidakte; teach school - instrui en lernejo; esti lerneja instruisto; teaching - gerundio kaj participo de "teach"; instruado; instru(ad)i; instruo(j); instruaro; pedagogio; pedagogia; didaktiko; didaktika; teaching experience - sperto kiel instruisto; teaching load - instruŝarĝo; teaching materials - instrumaterialoj; pedagogiaj materialoj; teaching methods - instrumetodoj; teaching profession - instruista profesio; teaching resource - instrurimedo; instru-rimedo; teaching staff - instruistaro; teachings - instruoj; instruaroj

teachable moment - instrua ekzemplo; instrua okazintaĵo

teacher - instruisto; pedagogo; teacher aide - klasĉambra helpanto; teachers' college - instruista altlernejo; teacher training - trejnado de instruistoj; teacher-training college, teacher's training college - instruista altlernejo; teacher's pet - dorlotito de la instruisto; teachers' union - laborsindikato de la instruistoj

teahouse - tetrinkejo

teal - blueverda; marverda; glaŭka; Anas crecca kreko

team - teamo; ludantaro; skipo; kolegoj; kolegaro; esploristaro; komisiitaro; brigado; ..aro; ..anaro; opo; team leader -teamestro; team-mate - samteamano; team member; teamano; kunludanto; team of detectives - taĉmento de detektivoj ; team of developers - programistaroj; team of horses - ĉevala jungitaro; team of inspectors - inspektistaroj ; team of researchers - esploristaroj ; team player - kunlaboremulo; team spirit - la spirito de la teamo; team up with ... - partneri kun ...; kuniĝi kun ...; aliĝi al ...; on the team - esti teamano; esti unu el la teamo; esti skipano; esti unu el la skipanoj; take one for the team - sin oferi por la komuna bono

teamer - teamano

teammate - samteamano

teamwork - kunagado

teapot - tekruĉo

tear -

larmo; tear-soaked - larme malseka; tears formed in our eyes - ni eklarmis; in tears - ploranta; plorante; shed a tear - verŝi larmon; wipe away a tear - forviŝi larmon;
ŝiri; traŝiri; traŝiro; deŝiri; deŝiro; fortiri; krevi; krevigi; krevo; fortiri; tear apart - disŝiri; tear at - demordi al; tear away - forŝiri; tear down - faligi; disfaligi; deŝiri; detrui; the organisation is tearing itself apart - la organizaĵo disŝiras sin; tear off - deŝiri; forkuregi; tear to pieces - disŝiri; tear up - disŝiri
rapidegi; tear along a road - kuregi laŭ vojo; tear through a place - kuregi tra loko; trakuregi lokon; torenti tra loko; tratorenti lokon; impeti tra loko

tearful - plora; ploranta; plorema; larme malseka; tearfully - plorante; ploreme;

teargas - larmiga gaso; larmogaso

tearjerker - larmiga

tearooms - tetrinkejo(j)

teary - larme malseka; teary-eyed - kun larme malsekaj okuloj

tease - moketi; inciteti; blagi (al); hararon kombi; tease out - la kernon de longa dokumento aŭ deklaro ekstrakti

teaser trailer - antaŭfilmeto

teaspoon - tekulero; kafkulero; a teaspoon of sugar, a teaspoonfull of sugar - tekulero da sukero

teat - mampinto de besto cico; de bebobotelo cicumo

tech - teknologio; teknologiisto; tech company, tech firm - teknologia firmao; tech guy - teknologiulo; tech industry - teknologia industrio; tech-savvy - teknologiulo

techie - teknologiisto

technical - teknika; teknike; teknologia; faka; fakula; teoria; technical college - politekniko; technical constraints - teknikaj limigoj; technical expert - teknika fakulo; technical fault - teknika difekto; technical notice - teknika avizo; technical specs - teknikaj specifoj; technical term - faktermino

technicality - teknika detalo; acquitted on a technicality, acquitted on a legal technicality - senkulpigita pro procedura difekto; a mere technicality - nura bagatelaĵo

technically - teknike; laŭ teknika vidpunkto; teknologie; laŭ teknologia vidpunkto; teorie; striktasence; technically breaking the law - striktasence, malobservo de la legxo; technically-minded - teknoligiemulo; technically speaking, the two projects are separate, but in fact they are closely linked - striktasence, la du projektoj estas apartaj, sed efektive ili estas proksime ligitaj

technician - teknikisto

technique - tekniko; metodo; procedo

techno - tekno

technocracy - teknokratio

technocrat - teknokrato

technocratic - teknokrata

technological - teknologia; technological development - tekonologia disvolvado; technological singularity - teknologia singularaĵo; technologically - teknologie; technologically advanced - teknologie altnivela

technologist - teknologo

technology - teknikaro; teknika(j) rimedo(j); teknikoj; teknologio; scienco; ..ologio; ..iko; ..ado; technology company, technology firm - teknologia firmao; technology-savvy - teknologiulo; technology-savvy members of a militant group - teknologiulaj anoj de perfortema grupo; technology transfers - transdonoj de teknologio

technophobia - teknofobio

tectonic plate - tektona plato; tectonic plate movements - movoj de tektonaj platoj

tectonics - tektoniko; plate tectonics - platotektoniko

teddy, teddy bear - pluŝa urso

tedious - teda; tedema; tedas

tedium - tedo; enuo

tee - golfo ekdrajvejo; kejlo; surkejligi; tee off - ekdrajvi; komenci; tee up - surkejligi; vestaĵo t-ĉemizo

teem - svarmi

teen - adoleskanto; teen boot camp - trejnkampadejo por junaj deliktuloj; teen film, teen movie - junulfilmo; teen pregnancies - gravedecoj ĉe adoleskantinoj; teens - geadoleskantoj; adoleskaj jaroj; in my teens, I wanted to travel - kiam mi estis adoleskanto, mi deziris vojaĝi; a girl in her teens - adoleskantino

teenage - adoleska; adoleskanta; teenage girl - adoleskantino; teenage years - adoleskeco

teenager - adoleskanto; teenagers - adoleskantoj; geadoleskantoj; as a teenager, I wanted to be a journalist - kiam mi estis adoleskanto, mi deziris esti ĵurnalisto

teeny - eta; a teeny bit - etete; teeny-weeny - eteta; teeniest - plej eta

tee-shirt - t-ĉemizo

teeter - ŝanceliĝi; teeter on the brink of disaster - tuj riskas katastrofon

teeth - dentoj; my teeth chattered - miaj dentoj interfrapiĝis; the ideal has survived in the teeth of strong criticism - la idealo supervivis spite fortan kritikon; more effective legislation with teeth - pli efika leĝo kun sankcioj; teething - dentopuŝi; dentopuŝo; teething problems, teething troubles - debutaj problemoj

teetotal - abstemia

teetotaller - abstemiulo

teff - Eragrostis tef tefo

Teheran Tehran - Teherano

Tel Aviv - Tel-Avivo

telco - telekomunika firmao

telecast - televida elsendo; televidigi

telecom, telecomm, telecom cmpany - telekomunika firmao

telecommunication - telekomunika

telecommunications - telekomunikiloj; telekomunikado; telekomunikoj; telecommunications giant - giganto de telekomunikiloj; telecommunications networks - telekomunikaj retoj; telecommunications regulator - reguliga instanco de telekomunikoj

telecommuting - telelaborado

teleconference - telekonferenco; teleconferencing - telkonferencado; telekonferencoj; telekonferenci

teleconsultation - telekonsulto

telegenic - televide bonaspekta

telegram - telegramo

telegraph - telegrafo

telegraphic - telegrafa

telegraphy - telegrafio

telemarketing - telefona merkatumado

telematics - telematiko

telemeter - telemetro

telemetry - telemetrio; telemetriaĵoj

telenovela - telenovelo

telepathic - telepatia

telepathy - telepatio

telephone - telefono; telefona; telefoni al; telephone answering machine - telefonrespondilo; telephone book - telefonlibro; telephone box - telefona budo; telephone call - telefonvoko; telephone company - telefona firmao; telephone conversation - telefona konversacio; telephone directory - telefonlibro; telephone exchange - telefoncentralo; telephone hacking - kontraŭleĝa telefona subaŭskultado; telephone line - telefona lineo; telephone message - telefonaĵo; telephone network - telefona reto; telephone number - telefonnumero; telephone pole - telefonfosto; the telephone rang - la telefono tintadis; telephone tap, telephone tapping - telefona subaŭskultado; N telephoned to say ... - N telefonis por diri, ke ...

telephonic - telefona

telephonist - telefonisto

telephony - telefonio; telefonado

telephoto lens - teleobjektivo

teleport - teleporti; teleportilo

teleportation - teleportado; teleporto

teleporter - teleportilo

teleprompter - telesufloro

telescope - teleskopo; lorno; telescoping - teleskopa

telescopic - teleskopa

teleseminar - reklama prezentado telekonferenca; telekonferenca seminario

teleshopping - telebutikumado

teletext - teleteksto

telethon - televida kvesto

televiewer - telespektanto

televangelist - televida predikisto; televida evangeliisto

televise televize - televidigi; televised televized - preterito kaj participo de "televise"/"televize"; televida; televised address, televized address - televida parolado; televised live, televized live - rekte televidigita;

television - televido; televidilo; televidaj elsendoj; televidaj programoj; television address - televida parolado; television appearance - televida apero; television audience - televidspektantaro; television camera - televida kamerao; television channel - televidkanalo; television commercial - televida reklamo; television crew - televida skipo; television executive - televida kadrulo; television licence fee - televida kotizo; television mini-series, television miniseries - televida(j) serieto(j); television network - televidoĉeno; television personality - televida famulo; television presenter - televida prezentisto; television program, television programme - televida programo; television series - televida(j) serio(j); television set - televidilo; television show - televida programo; televida spektaklo; television station - televidostacio; television talk show - televida intervjuoprogramo; televida babiloprogramo; televida forumo; television talk show host - intervjuisto de televidoforumo; television tower - televida turo; television viewers - televidspektantoj

telework - telelaboro

teleworking - telelaborado

telex - telekso

tell -

scii you can easily tell them apart because of their colours - vi povas facile distingi inter ili pro iliaj koloroj; tell one thing from another - distingi inter du aferoj; tell fact from fiction - distingi inter faktoj kaj fikcio; idiotismo tell me about it! - mi bone scias tion!; able to tell the difference between one thing and another - povi difererencigi inter unu afero kaj alia; povi diferencigi unu aferon de alia; povi diferencigi unu aferon disde alia; tell at a glance - ekscii unuvide; tell fortunes - sortodiveni; tell someone's fortune - sortodiveni por iu; how can you tell what was the country of origin? - kiel vi povas konstati la devenlandon?; you could tell there was something wrong with her ears - estis evidente ke estas problemo pri ŝiaj oreloj; I could tell from the conversation that there were serious disagreements - mi komprenis laŭ la konversacio ke estas gravaj malkonsentoj
diri diri al; diri al ... ke ... ..u; sciigi al; informi al; informi ..n; deklari al; disparoli; instrui al ... , ke ... ..u; ordoni; konsili al; rakonti (al); rakonti pri; parol(ad)i al; respondi al; konfesi; tell a friend - sciigi amikon; sciigi al amiko; informi amikon; diri al amiko; tell a lie - mensogi; tell us about your work - - bonvole parolu al ni pri via laboro; tell them to stop - diru al ili ĉesi; ordonu al ili ĉesi; ordonu al ili halti; tell me everything - diru ĉion al mi; I'll tell on you, I'm going to tell on you, I'm telling on you - mi denuncos vin; tell a joke - rakonti ŝercon; tell a story - rakonti historion; tell me what to do - - diru al mi, kion fari; tell me what you know - sciigu al mi ĉion, kion vi scias; tell me all about it - diru al mi ĉion pri ĝi; tell me more about yourself - diru al mi pli pri vi; I'm telling you, there is no more water in the lake - atentu min, jam ne restas akvo en la lago; I can't tell you how relieved I was when I heard the news - neesprimebla estis mia trankviliĝo post kiam mi aŭdis la informon; tell off - admoni; tell someone a secret' - sciigi al iu sekreton; konfidi al iu sekreton; tell a story - rakonti historion; rakonti rakonton; tell the time - diri la horon; tell that to the judge - nepre diru tion al la juĝisto; nepre sciigu tion al la juĝisto; nepre informu la juĝiston pri tio; tell someone one's troubles - konfidi al iu siajn problemojn tell the truth - diri la veron; tell us why you disagree with the decision - bonvole klarigu al ni kial vi ne konsentas pri la decido; I'll tell you why I am late - mi klarigos al vi kial mi malfruas; tell the world, tell the whole world - informu la mondon; we never tell our members who to vote for - ni neniam diras al niaj membroj por kiu ili voĉdonu
don't tell anyone - diru tion al neniu; sciigu tion al neniu; don't tell anyone where you hid it - sciigu neniun, kie vi kaŝis ĝin; did you tell anyone?, have you told anyone? - ĉu vi diris tion al iu?; ĉu vi sciigis tion al iu?; ĉu vi sciigis iun pri tio?; did you tell anyone where you hid it, have you told anyone where you hid it - ĉu vi sciigis al iu, kie vi kaŝis ĝin?; you didn't tell anyone, did you, you haven't told anyone, have you - vi ne diris tion al iu, ĉu?; vi ne sciigis tion al iu, ĉu?; vi ne sciigis iun pri tio, ĉu?; you didn't tell anyone where you hid it, did you?, you haven't told anyone where you hid it, have you? - vi sciigis neniun, kie vi kaŝis ĝin, ĉu ne?;
telling - gerundio kaj participo de "tell"; rivela; instrua; indika; trafa; frapa; efika; it is telling that only 5% of universities dedicate themselves to research - estas rivele ke nur 5% de universitatoj dediĉas sin al esploroj; a telling-off - deadmono; riproĉo; give someone a (good) telling-off - severe deadmoni iun; severe riproĉi iun;
told - preterito de "tell"; I told you so! - Jen, mi pravis!;

teller - banka komizo

tellingly - rivele; instrue; indike

telltale - rivela; indika; elokventa; rivelinto; denunc(em)ulo; klaĉulo

telly - televido; televide; televidilo

Telugu - telugo

temerity - aŭdaco; have the temerity to do something - aŭdaci fari ion;

temp - portempa dungito; labori kiel portempa dungito; temping - labori kiel portempa dungito

temper - koleremo; humoro; moderigi; hardi; harditeco; temper tantrum - koleratako; N has a hot temper - N estas kolerigxema

temperament - temperamento

temperance - abstemieco; sobreco

temperate - abstemia; abstemiulo; mezvarma; temperate climate - mezvarma klimato; temperate zone - mezvarma regiono

temperature - temperaturo; varmogrado; temperature changes - temperaturaj ŝanĝiĝoj; temperature data - temperaturaj donitaĵoj; temperature increase - kresko de la temperaturo; temperature range - temperatura gamo; temperatura variado; temperature readings - temperaturaj ciferoj; temperature records - temperaturaj rekordoj; temperaturaj registroj; temperature rise - altiĝo de la temperaturo; temperatures rise - temperaturoj altiĝas

tempest - ŝtormo; ventego; tempesto; uragano; blovado; muĝ(ad)o

tempestuous - tumulta; tempesta

Templar - templano; templokavaliro

template - ŝablono

temple - templo; kultejo; idolejo; Temple Mount - Templomonto; Haram al-Ŝarif

tempo - takto; taktomezuro; taktorapideco

temporal - tempa; surtera; tempia; temporal and spiritual - materia kaj spirita; temporal power - surtera povo

temporality - filozofio tempeco; gramatiko tempa sistemo

temporarily - portempe; intertempe; kelktempe; provizore; nedaŭre; temporarily unavailable - portempe nehavebla; portempe nekontaktebla

temporary - portempa; intertempa; kelktempa; improvizita; provizora; provizore; nedaŭra; nedaŭre; pas(ant)a; (nur) pasa; momenta; temporary appointment - provizora posteno; provizora ofico; temporary employee - portempa dungito; temporary freeze - portempa haltigo; temporary measure - intertempa rimedo; temporary residence permit - provizora loĝpermesilo; temporary shelter - intertempa ŝirmejo; temporary staff - portempaj dungitoj; temporary work - nedaŭra laboro

temporise temporize - prokrasti por gajn-I tempon

tempt - tenti; allogi; tempting - gerundio kaj participo de "tempt"; tenta; tente; alloge; alloga; it is tempting to say: "I told you so!" - oni forte emas diri: "Jen, mi pravis!";

temptation - tento; tentado; tentiĝo; allogo; allogaĵo; give in to temptation - cedi al la tento

temptingly - tente; alloge

temptress - tentantino

ten - dek; dek-jara; ten miles - dek ses kilometrojn; ten times - dek fojojn; dekfoje; ten times more - dekoble pli (da); ten or so - dek-kelkaj; ten-person - dekpersona; ten-pin bowling - kegloludo; ten years later - post dek jaroj; dek jarojn poste; tens of airlines went into bankruptcy - dekoj da flugkompanioj bankrotiĝis; tens of thousands of viewers - dekmiloj da spektantoj

tenable - defendebla; eltenebla; tolerebla; subtenebla; pravigebla

tenacious - tenaca; persistema; tenaciously - tenace; persisteme

tenacity - tenaceco; persistemo

tenancy - luado; terluado

tenant - luanto; loĝanto; farmanto; farmulo; tenant farm - farmbieno; tenant farmer - farmanto; farmulo; tenant farming - farmado; tenant-friendly - favora por luantoj

tend - prizorgi tend a patient - flegi pacienton; tend a garden - flegi ĝardenon; emi, inklini, kutimi I tend to be an optimist - mi inklinas esti optimisto; the majority of part-time workers tend to be women - la plejparto de partatempaj laboristoj kutime estas virinoj; the population tends to be well-informed about health matters - la loĝantaro ĝenerale estas bone informita pri sanaferoj; teaching methods tend to be authoritarian - instrumetodoj ofte estas aŭtoritatismaj; manufacturers tend to use both sugar and salt - manufakturistoj inklinas uzi kaj sukeron kaj salon;

tendency - emo; inklino; tendenco; have a tendency to do something - havi inklino fari ion; emi fari ion; a tendency to be shy - inklino esti timida; a tendency towards violent incitement - tendenco al perfortaj provokoj;

tendentious - tendenca

tender - delikata; mola; karesa; karesema; sentema; dolĉa; dorlota; ama; tenera; tuŝotima; prezenti; tender age - juna aĝo; tender-hearted - kortuŝiĝema; tender a resignation - prezent demision komerco adjudiko; konkurenca oferto; issue a tender for the construction of a canal - adjudiki la konstruon de kanalo; the one who issues the tender - la adjudikanto; tenders are invited - invito respondi al adjudiko; to tender for a project - fari konkurencan oferton por projekto; tendering system - la adjudika sistemo

tenderly - delikate; mole; karese; kareseme; senteme; elkore; ame; dolĉe; dorlote; tenere

tenderness - delikateco; moleco; karesemo; sentemo; sentemeco; dolĉeco; elkoreco; amemo; ameco; tenereco; tuŝotimeco

tendon - tendeno

tendonitis - tendenito

tendril - ĉiro

tenement- ludomaro; tenement building - ludomaro

tenet - principo; teneti

tenfold - dekoble; dekobla

tenner - monbileto de dek pundoj

Tennessee - Tenesio

tennis - teniso; tennis court - tenisludejo; tennis match - partio de teniso; tennis partner - kuntenisanto; tennis player - tenisisto; tenisanto; tennis racket - tenisrakedo; tennis star - tenisa stelulo

tenor - tenorulo; tenora; tenoro; tono

tenpin bowling - kegloludo

tens - vidu: "ten"

tense - streĉa; streĉi; tense situation - streĉa situacio; tense times - streĉa tempo; gramatiko verbotempo; tempo; tenso;

tensile strength - rezisteco kontraŭ tiro

tension - streĉiteco; streĉo; streĉado; streĉiĝo; streĉa situacio; fiziko tensio; kontraŭeco antinomio; tension and division - streĉiteco kaj disputoj; tension between countries - streĉitaj rilatoj inter landoj; tensions - pluralo de la substantivo "tension"; streĉa situacio; streĉitaj rilatoj; streĉiteco; tensions flared - la situacio ekstreĉiĝis; tensions over water rights - streĉiteco rilate al akvorajtoj; tensions rise - streĉiteco kreskas

tent - tendo; tent camp - tendokampo; tent city - tendara urbo; tent encampment - tendaro; tendokampo; tent pole - tendostango

tentacle - tentaklo

tentative - prova; tentative enquiries, tentative inquiries - provaj esploroj

tentatively - prove; provizore

tented - tenda; tented camp - tendokampo

tenterhooks, on - sidi kiel sur pingloj

tenth - deka; dekono; tenths - dekonoj; tenths of a degree - dekonoj de grado

tentpole - tendostango

tenuous - malfirma

tenure - mandato; altlerneja kontrakto sen limtempo; tenure in office - periodo de sia mandato; land tenure - la terposedo; tenured - kun kontrakto sen limtempo

tepid - senfervora; varmeta; apenaux varma

tequila - tekilo

terabit - terabito

terbium - Tb terbio

terabyte - terabajto

terajoule - teraĵulo

terce - tercio

Teresa - Teresa

term -

interrilatoj be on good (bad) terms with someone - havi bonajn (malbonajn) rilatojn kun iu; be on first name terms with everyone - havi amikajn rilatojn kun ĉiuj;
periodo; oficperiodo; mandato; (lim)tempo; daŭro; trimestro; term exams - trimestraj ekzamenoj; term of duty - deĵorperiodo; term of imprisonment - periodo de enprizonigo; serve a 3-year term of imprisonment - pasigi 3 jarojn en malliberejo; term in office, term of office - oficperiodo; mandato; periodo de sia mandato; elected for a three-year term - elektita por mandato de tri jaroj; term of service - deĵorperiodo; term paper - trimestra eseo; serve out one's term - elektita oficialulo enoficiĝos ĝis la fino de sia mandato; serve more than two terms - okupi sian postenon dum pli ol du mandatoj sinsekve
vorto, esprimo; termino, kondiĉo; nomi; nomo; epiteti; epiteto; a term of abuse - insulto; terms and conditions - uzkondiĉoj; terminoj kaj kondiĉoj; terms and conditions of use - uzkondiĉoj; subject to the following terms and conditions - laŭ la sekvantaj terminoj kaj kondiĉoj; terms of employment - kondiĉoj de dungateco; terms of reference - reglamento; terms of trade - bilanco de la eksterlanda komerco; kondiĉoj de la internacia komerco; terms of use - uzkondiĉoj; easy terms - facila pagebleco; in legal terms - jure; in the following terms - jene; I formulate the problem in these terms: - mi formulas la problemon jene:; in volume terms - kiam temas pri kvantoj; in terms of quantity, the supply is insuffcient - kiam ( se) temas pri kvantoj, la provizo ne sufiĉas; the purpose of the body has been redefined in reassuring terms - la celo de la organizaĵo estas redifinita laŭ trankviliga maniero; grants which vary in terms of duration - subvencioj kies tempodaŭroj varias; the population has growing expectations in terms of economic development - ĉiam kreskas la atendoj de la loĝantaro rilate al ekonomia disvolviĝo; we are thinking in terms of the future - ni pensas en la kunteksto de la estonteco; I was thinking more in terms of a grant, not a loan - mi pensas alie, nome pri subvencio, ne monprunto; a small country both in terms of surface and population - malgranda lando rilate al kaj tersurfaco kaj al loĝantaro; I expressed myself in terms which were undiplomatic - mi esprimis min per nediplomatia lingvaĵo; in the strongest possible terms - kiel eble plej forte; in terms of rents, it is the seventh most expensive street in the world - lu-preze, ĝi estas la sepa plej altekosta strato en la mondo;

terminal - terminalo; videoterminalo; stacio; ..ejo; elektro klemo; mortiga; terminal medical condition - mortiga malsano; terminally ill - morte malsana

terminate - fini; finiĝi; ĉesigi; ĉesi; nuligi

termination - fino; finalo; ĉesigo; ĉeso; nuligo; maldungo; abortigo; termination of a pregnancy - abortigo; termination without cause - senbaza maldungo

terminology - terminaro; terminoj

terminus - finstacio; kapstacio

terra firma - firma tero

terrace - teraso; altano

terraced - terasa; terasforma; terraced house - vicdomo;

terracotta - terakota; terakoto

terrain - tereno

Terran - terana

terrestrial - surtera

terrible - terura; terure; malbonega; malbonege; abomena; abomene; diabla; diable; monstra; monstre; kruelega; kruelege; fuŝega; fuŝege; aĉa; aĉe; in terrible English - fuŝangle; in terrible taste - aĉgusta; terribly - terure; malbonege; fuŝege; aĉe; terribly much - tre multe

terrier - terhundo

terrific - grandega; multega; bonega; bonege; elstara; elstare; imponega; imponege; rava; rave; mojose; bravega; bravege; fantasta; fantaste; sublima; sublime; superba; superbe; grandioza; grandioze

terrify - teruri; teruregi; timegigi; terrified - preterito kaj participo de "terrify"; teruriĝis; teruiĝinta; I am terrified of dogs - mi timegas hundojn; terrifying - gerundio kaj participo de "terrify"; terura; terure; timegiga; korkreviga; tremiga; koŝmara

territorial - teritoria; emas defendi sian teritorion; territorial claims - teritoriaj pretendoj; territorial waters - teritoriaj maroj

territoriality - emo defendi sian teritorion; teritorieco

territory - teritorio; tereno

terror -

teroro; teruro; teruriĝo; teruraĵo; timego; timigo; terurilo; flee in terror - forkuri terurite
terorismo; teroraĵoj; terorismo; terorista; terorisma; terror alert - terorisma alarmo; the city is on terror alert - en la urbo sonigitas terorisma alarmo; terror attack - terorista atenco; terror blacklist - barlisto de teroristoj; terror cell - terorista ĉelo; terror drill - kontraŭterorisma ekzerco; terror fight - batalo kontraŭ terorismo; terror group - terorista grupo; terror plot - terorista komploto; terror squad - terorista taĉmento; terror suspect - suspektata teroristo

terrorise terrorize - teruri; timegigi; terrorising - gerundio kaj participo de "terrorise"; terurado de; timegigo de

terrorism - terorismo; Terrorism Act - Leĝo kontraŭ Terorismo

terrorist - teroristo; terorista; terorisma; terrorist act - terorisma ago; terorismaĵo; terrorist attack - terorista atenco; terorisma atenco; terrorist incident - terorismaĵo; terrorist mastermind - majstroteroristo; terrorist network - terorista reto; terrorist offence - terorisma delikto; terrorist operation - terorisma operaco; terrorist organisation, terrorist organization - terorisma organizaĵo; terrorist situation - terorisma situacio; terrorist suspect - suspektata teroristo; terrorist threat - terorisma minaco; terorista minaco; terrorist watchlist - gvatlisto de teroristoj

terry cloth terrycloth - bantuka teksaĵo

terry towel - bantuko; terry towelling - bantuka teksaĵo

terse - konciza; lakona; tersely - lakone

tertiary - triaranga; trianivela; superlerneja; de superaj lernejoj; terciara; tertiary institute, tertiary institution - supera lernejo

tessara tessera - pluralo tesserae; tesserae) mozaika ŝtoneto

test -

sporto internacia matĉo; test berth - partopreno en internacia turniro; test match - internacia matĉo; test player - nacia teamano; test runs - kuroj en internaciaj turniroj; test scores - poentaroj en internaciaj matĉoj; test series - internacia turniro; test team - teamo en internacia turniro
testo; testi; fari teston al; elprovo; elprovi; elprovilo; provo; provi; provilo; ekzameno; ekzameni; kondiĉo; analizi; analizo; taksi; eksperimento; eksperimenti per; eksperimenti pri; kontrolo; kontroli; esploro; esplori; sondo; sondi; montriĝi seropozitiva je; montriĝi seronegativa je; test bed - provejo; test the boundaries - - provi la limojn; test drive - provveturigo; test-drive - provveturigi; test-fire - provlanĉi; test-firing - prova lanĉo; provlanĉi; test flight - testflugo; provflugo; test a substance for something - analizi substancon por trovi ion; test someone for an infection - testi iun por trovi ĉu tiu havas infekton; test for blood glucose, blood glucose test - testo pri glucozo en la sango; be tested for illegal drugs, undergo a test for illegal drugs - submetiĝi al testo pri kontraŭleĝaj drogoj; test positive or negative for a virus - montriĝi aŭ seropozitiva aŭ seronegativa je iu viruso; test kit - testilaro; test launch - provlanĉo; test-launch - provlanĉi; test of strength - elprovo de forto; tested on animals - provita per bestoj; test out - elprovi; test someone's patience - - elprovi ies paciencon; test pattern - testa bildo; test results - la rezultoj de la testo(j); test run - prova kuro; prova ekzerco; testing of samples - analizado de specimenoj; test scores - lernejoj poentaroj de testoj; sportoj poentaroj de internaciaj matĉoj; test strip - testa strio; test-takers - ekzamenatoj; test treaty - traktato pri testoj; test tube - provtubo; test-tube baby - artefarite koncipita bebo; test-tube fertilsation, test-tube fertilization - artefarita fekundigo; test-tube pregnancy - artefarita gravediĝo; test version - testversio; our bank opened in this city to "test the waters" - nia banko malfermiĝis en ĉi tiu urbo por "sondi la terenon"; as a test - provcele; take a test - sin prezenti por ekzameno; testing - gerundio kaj participo de la verbo "test"; elprova; testing ground - testejo

testament - testamento

tester - elprovilo

testes - testikoj

testicle - testiko; kojono; lumbo

testify - atesti; ĵuratesti; depozicii; testify under oath - ĵuratesti

testily - malbonhumore; ĉagrenite

testimonial - panegiro; rekomendletero; atesto; honoriga; testimonial dinner - honoriga festeno; testimonial game, testimonial match - honoriga matĉo

testimony - atesto

testosterone - testosterono; testosterone-fueled - impulsata de testosterono

testy - ĉagrenita; malbonhumora

tetanus - tetano; tetanus booster shot - plifortiga inokulo kontraŭ tetano

tetchiness - ĉagreniteco; malbonhumoro

tetchily - ĉagrenite; malbonhumore

tetchy - ĉagrenita; malbonhumora

tete-a-tete - konfidenca konversacio

tether - alligilo; alligi

tetragonal - kvarlatera

tetrahedron - kvaredro

tetraodontiformes - tetraodontoformaj

tetraplegia - tetraplegio

tetraplegic - tetraplegiulo

tetraploid - tetrapolida

Teuton - Teŭtono

Teutonic - teŭtona

Texas - Teksaso

Texan - teksasano; teksasa; teksasana

texbook - lernolibro

text -

teksto; teksta; skribo; text box - tekstujo; text editor - tekstredaktilo; tekstprilaborilo; text entry box - tekstujo; text field - tekstujo; in text form - tekstoforme; text only - senbilde; senbilda; text-to-image - la transformo de tekstoj al bildoj; text-to-speech - parolsinteza; text version - teksta versio
elektronika tekstmesaĝo; sendi tekstmesaĝon; tekstmesaĝi al ...; text message - tekstmesaĝo; I'll text you back - mi respondos tekstmesaĝe; text messaging - sendi tekstmesaĝojn; tekstmesaĝi

textbook - lernolibro; lertega; modela; textbook case - modela kazo; modela ekzemplo; perfekta ekzemplo; textbook landing - modela surteriĝo; textbook-sized - tiel granda kiel lernolibro; kun la grandeco de lernoibro

textbox - tekstujo

textile - teksaĵo; teksaĵa; tolo; tolaĵo; drapo; textile industry - teksaĵindustrio; textile manufacturer - fabrikisto de teksaĵoj; textile mill - teksejo; textile store - tolaĵejo

textual - teksta

texture - teksturo; teksturigi; textured vegetable protein - teksturita vegetaĵa proteino

TH[redakti]

thabla - tablao

Thai - taja; la taja (lingvo); tajo; tajlandano

Thailand - Tajlando

thalamus - talamo

thalassaemia thalassemia - talasemio

thallium - TI talio

The Thames - Tamizo; the Thames barrage, the Thames barrier - la tamiza baraĵo

than - ol; pli ol; (pli) ol kiel; (pli) ol tiu de; (pli) ol kiom; krom

frazoj kun "more than" there are seven times more mobile homes than public housing units - moveblaj domoj estas sepoble pli multaj ol socialaj loĝejoj; we need new ideas more than ever before - ni bezonas novajn ideojn pli ol iam ajn antaŭe; here there are more child soldiers than anywhere else in the world - ĉi tie estas pli da infansoldatoj ol en iu ajn alia lando; more information than is strictly necessary - pli da informo ol nepre necesas; our business is spending more than it should - nia firmao pli elspezas ol ĝi devus; I gave a friend more money than I should have - mi donis al amiko pli da mono ol estas dece; people ignore this advice more often than you might suppose - la publiko ignoras ĉi tiun konsilon pli ofte ol oni supozus; domestic violence is more common than most people think - la hejma perforto estas pli ofta ol la plimulto de homoj kredas ... ol la ĝenerala publiko kredas; there is more to this scene than meets the eye - ĉi tiu sceno temas pri pli ol la okulo perceptas; protecting the eyes is more important than was previously thought - protekti la okulojn estas pli grave ol oni antaŭ kredis; the project produced more results than we ever thought possible - la projekto produktis pli da rezultoj ol ni povis imagi; they had more money than they knew what to do with - ili havis tiom da mono, ke ili ne sciis kion fari per ĝi; many people eat more meat than is good for them - multe da homoj manĝas pli da viando ol estas sane; multe da homoj manĝas nesanigan kvanton da viando; a drug that is more harmful than anyone knew - drogo kiu estas neatendite noca; our region has more cultural events than you can shake a stick at - en nia regiono okazas nenombreblaj kulturaj eventoj
diversaj frazoj the wealthy pay a smaller portion of their income in taxes than do the poor - la riĉuloj pagas malpli da impostoj el sia enspezo ol la malriĉuloj pagas; people are moving to cities in greater numbers than at any time in history - la nombro de homoj kiuj transloĝiĝas al la urboj estas pli alta ol iam ajn antaŭe; there is a need for much better information than is currently available - necesas multe pli bona informo ol tiu, kiu aktuale haveblas; an opening ceremony better than anything that had gone before - inaŭguro kiu superis ĉiujn antaŭe; this process is faster than anything we have seen before - ĉi tiu procezo estas pli rapida ol iu ajn kiun ni ĝis nun vidis; the series is even better than it was the first season - la serio estas eĉ pli bona ol en la unua sezono; the cost was much higher than it might have been - la kosto estis multe pli alta ol ĝi povus esti; the problem is even bigger than previously thought - la problemo estas eĉ pli granda ol oni antaŭe kredis; the rulers should serve the people rather than the other way round - la regantoj devus servi al la popolo, kaj ne inverse; the program has planted more trees than the rest of the world put together - la programo estas plantinta pli da arboj ol la cetera tuta mondo; children are smarter than people give them credit for - infanoj estas pli inteligentaj ol oni kredas; his time was faster than all but two of the other competitors - lia tempo estis pli rapida ol tiu de ĉiuj krom du el la aliaj konkursantoj

thanatalogy - tanatologio

Thanatos - Tanato

thank - danki al; thank God it's over! - danke al Dio ĝi finiĝis!; thank goodness! - kia malembarasiĝo!; thank you - dankon; mi dankas vin; a thank you - dankesprimo; say "thank you" - danki; say "thank you" to your aunt - danku al via onklino; thank you again - refojan dankon; refoje mi dankas vin; I thank you for your kindness - mi dankas vin pro via bonkoreco; thank you for helping me yesterday - mi dankas vin pro via helpo hieraŭ; dankon ke vi helpis min hieraŭ; thank you for not smoking - dankon ke vi ne fumas; thank you in advance - anticipan dankon; kun anticipaj dankoj; a thank you note - danknoto; thank you very much - koran dankon; mi tre dankas vin; mi (el)kore dankas vin; dankegon; "Thank you very much". "You're welcome" - "Koran dankon". "Ne dankinde".; I don't need any more help, but thanks anyway - mi ne bezonas pli da helpo, tamen dankon; thanks a million - dankegon; thanks be to God - danke al Dio; thanks for being a friend - dankon pro via amikeco; thanks for coming - dankon pro via ĉeesto;

thankful - danka; dankema; danki pro; I am thankful that changes have been made to the plan - mi estas dankema pro la ŝanĝoj faritaj en la plano; the years of civil war are thankfully long gone - feliĉe, la jaroj de la interna milito delonge pasis; the wife was infected, but thankfully her husband and son were not - la edzino estis infektita, sed bonsorte ne ŝiaj edzo kaj filo

thankfulness - dankemeco

thankless - sendanka

thanklessness - sendankemo

thanks - dankon; dankojn; danki al; dankesprimo

thanksgiving - dankado; Thanksgiving Thanksgiving Day - Dankotago

thanx - dankon

that - tio; tio, ke; ke; pri tio, ke; pro tio, ke; tiu; ties; tiel, ke (..u); tia; kio; kiu(j); la konata; that's - tio estas; t.e.; kio estas; tio ..as; kio ..as; tiu estas; kiu estas; tiu ..as; kiu ..as; nome; temas pri; tiu troviĝas; kiu troviĝas; jen (estas)

kiu the exception that proves the rule - la escepto kiu konfirmas la regulon; forests that are home to a wide range of species - arbaroj kiuj entenas vastan gamon da specioj; symptoms that I struggle with - simptomoj kiuj kaŭzas al mi problemojn; drugs that are known to cause fever - medikamentoj pri kiuj oni scias, ke ili kaŭzas febron; for the ten years that I've been in contact with them - en la dek jaroj dum kiuj mi estas en kontakto kun ili
tio, tio kio what is that? - kio estas tio?; is that all you care about? - ĉu nenio gravas al vi krom tio?; That does it! I'm never going back there - Kvite kun tio!. Mi neniam revenos tien; how can we obtain that for which we ask? - kiel ni povas ricevi tion, kion ni petas?; that's basically what happened - resume estis tio, kio okazis;
tiu that morning - tiun matenon; tiumatene; that afternoon - posttagmeze tiun tagon
ke; tio ke I accept that there is an issue with quality control - mi akceptas ke estas problemo pri kvalita kontrolo; we demand that the president resign - ni postulas ke la prezidanto eksiĝu; the committe expressed frustration that so little had been done - la komitato esprimis sian frustriĝon pri tio, ke tiel malmulto estas farita;
that ... that that's that - jen ĉio; jen la fino; I can see that that won't work - estas klare al mi ke tio ne sukcesos; the finance that is necessary so that the work can continue - la financo kiu necesas por ke la laboro povu daŭri; the vehicles travel at high speeds, that means that the drivers must trust their tyres - la veturiloj veturas altrapide, sekve la ŝoforoj devas fidi siajn pneŭojn
tial that’s probably why the plan did not succeed - tial, verŝajne, la plano ne sukcesis; Did you forget something? Is that why you came back? - Ĉu vi forgesis ion? Ĉu tial vi revenis?; It's late. That's why I'm in a hurry - Estas malfrue. Tial mi rapidas
is that the most important part of a treaty is that which promises fairness - la plej grava parto de traktato estas tiu, kiu promesas justecon; an advantage of fuel cells is that they are quick to recharge - avantaĝo de fuelpiloj estas tio, ke ili estas rapide reŝargeblaj; the truth is that there is a limit to what we can do - verdire tio, kion ni povas fari, estas limigita; Are you angry? Is that what it is? - Ĉu vi koleras? Ĉu temas pri tio?; It looks like jade. Is that what it is? - Ĝi similas jadon. Ĉu tio ĝi estas?; Did you forget something? Is that why you came back? - Ĉu vi forgesis ion? Ĉu tial vi revenis?
diversaj frazoj that's a great question! - bonega demando!; trafa demando!; that's all right - responde al danko ne dankinde; aprobe ĉio en ordo; bone, do; that's all very well, but ...; that's all well and good, but ... - bele kaj bone, sed ...; that's fine - bone; that's for sure, that's for certain - certe; that's gross! - naŭze!; aĉe!; a region that is home to a large population - regiono kie loĝas granda loĝantaro; that's my boy! - laŭde, fiere jen mia filo!; that's politicians for you! - jen kiaj estas politikistoj!; that's the way to do it - jen kiel fari ĝin; that is to say ... - alivorte; nome; I'm not that disappointed - mi ne tre seniluziiĝis; a product from the people that brought you the Swiss army knife - produkto de la kreintoj de la svisa tranĉilo

thatch - pajla tegmentaĵo; pajltegmenti; thatched - preterito kaj participo de la verbo "thatch"; kun pajla tegmento; thatched hut - ĥato; thatched roof - pajla tegmento;

thatcher - pajltegmentisto

Thatcherism - taĉerismo

Thatcherite - taĉerisma; taĉerismulo

thaw - degeli; degeligi; degelo; degelado

the - la; the City - Londono la financa kvartalo; la londonaj financistoj; the cloud - komputilaj servoj la nubo; nelokdependaj serviloj; the creeps - timiga sento; naŭza sento; the Fed - la centra banka sistemo de Usono; the Feds - Vaŝingtono; la federaciaj aŭtoritatuloj; the Masters - la turniro Masters; the military - la armeo; la armeanoj; la militistaro; soldatoj; the Netherlands - Nederlando; the United States - Usono;

theater, theatre -

milita operacejo; batalejo; military theater - militejo; theater of operations - operacejo; theater of combat, theater of operations - operacejo; batalejo; theater of war - militejo;
hospitalo operating theater - operaciejo
teatro; teatraĵo(j); la teatra arto; kinejo; theater chain - kinejoĉeno; theater critic - teatra kritikisto; theater designer - teatra dekoraciisto; theater director - teatra reĝisoro; theater perfomance - prezentado de teatraĵo; theater producer - teatra enscenigisto; theater review - teatraĵa recenzo; best movies in theaters right now - plej bonaj filmoj aktuale en kinejoj; go to the theater - viziti la teatron; movie theater - kinejo;

theatergoing - vizitoj al teatroj; vizit teatrojn; the theatergoing public - teatramantoj

theatergoers - teatramantoj

theatergoer theatregoer - teatroamanto

theatrical - teatra; teatreca; theatrical director - teatra regxisoro; theatrical release - apero en kinejoj

theatricals - teatraĵoj; teatrumado

theatrics - teatrumado

thee - vin; vi; cin; ci

theft - ŝtelo; ŝtelado; forrab(ad)o

their - ilia; de ili; sia; de si; la; subjekto: "loĝantoj" residents are fleeing the conflict in **their** country - loĝantoj fuĝas de la konflikto en **sia** lando; subjekto: "la konflikto" residents are fleeing the conflict that is tearing **their** country apart - loĝantoj fuĝas de la konflikto kiu disŝiras **ilian** landon; subjekto: "ili" the interviewees said they want to change **their** names - la intervjuitoj diris, ke ili deziras ŝanĝi **siajn** nomojn; subjekto: "la nomoj" the names of the interviewees have been changed at **their** request - la nomoj de la intervjuitoj estas ŝanĝitaj laŭ **ilia** peto; a way of influencing the behaviour of individuals without their noticing - metodo por nerimarkite influi la konduton de individuoj

theirs - ilia; sia; ties

theism - teismo

theist - teisto

theistic - teisma

them - ili; ilin; al ili; por ili; tiuj lastaj

thematic - laŭtema; tema

thematically - laŭteme; teme

theme - temo; ĉeftemo; motivo; devizo; rekantaĵo; konstanto; kino titolmelodio; titolkanto; titolmuziko; the theme from a well-known film - la titolmelodio de tre konata filmo; theme park - amuzparko; theme song - titolkanto; theme tune - titolmelodio

themself - si; sin; mem

themselves - si; sin; al si; mem; si mem; siavice

then - tiam; (la) tiama; tiutempe; tiutempa; je tiu tempo; je tiu epoko; tiam; de tiam; post tiam; kaj post tio; tion farinte; tion dirinte; poste; (kaj) poste; kaj post tio; poste, tamen; post kiam; iom poste ... plie ..is; do; tiuokaze; tiaokaze; sekve; sekvas, ke; cetere; aldone; jen,; sed jen,; kaj jen,

tiam: it was then that this idea was born - estis tiam, ke ĉi tiu ideo naskiĝis; the policies of the then president - la politikoj de la tiama prezidanto; a theory was not proven then or since - teorio kiu ne estis pruvita ĉu tiam ĉu poste
do: what then accounts for this change? - kion do klarigas ĉi tiun ŝanĝon?; And if the plan fails, what then? - Kaj se la plano malsukcesos, kio tiam okazos; You work in IT? You must like computers, then - Vi okupiĝas pri informadiko? Certe vi do amas komputilojn, ĉu ne?; if others ridicule me, then so be it - se aliuloj mokos min, tie estu, do; if that's what you think then you are very much mistaken - se tion vi opinias, vi do grave eraras;if everyone is responsible, then no one is responsible - se ĉiuj respondecas, respondecas do neniu; The problem is serious. Why then have we waited so long without solving it? - La problemo estas grava. Kial do ni atendis tiel longe sen solvi ĝin?";
aliaj frazoj: there is an intensive course and then comes homework and online consultation - okazas intensa kurso, kaj tion sekvas hejma laboro kaj reta konsultado; we walked for three hours, then finally we rested - ni marŝis dum tri horoj, kaj fine ni ripozis; we met him at the opening of a new centre, and then again at the inauguration of a workshop - ni renkontis lin ĉe la malfermo de nova centro, kaj poste denove ĉe la inaŭguro de metiejo; I don't really understand them, but then again, have I really been listening? - Mi ne vere komprenas ilin. Aliflanke, tamen, ĉu mi vere aŭskultis?; the offender is required to pay a fine then and there - la leĝrompinto devas tuj pagi monpunon; seven million are French speakers and then there are the anglophones - sep milionoj estas franclingvanoj kaj cetere estas la anglalingvanoj

thence - de tie

theocracy - teokratio

theocrat - teokrato

theocratic - teokratia

Theodosius - Teodozio

theogony - teogonio

theologian - teologo

theological - teologia; de teologio; theological faculty - fakultato de teologio; theological works - teologiaj verkoj

theology - teologio

theorem - teoremo

theoretical - teoria; teorie

theoretically - teorie

theoretician - teoriisto

theorise theorize - teoriadi

theoriser theorizer - teoriulo

theorist - teoriisto; teoriulo

theory - teorio; in theory - teorie; in theory and practice - teorie kaj praktike

theosophist - teozofiano

theosophy - teozofio

therapeutic - terapia; kuraca; therapeutic mud - kuraca ŝlimo

therapist - terapiisto

therapy - terapio; kuracado

there -

"tiu loko" tie; tiea; tien; tiu(n) loko(n); there and back - tien kaj reen; ire kaj revene; there and back again - tien kaj reen; there and then - tuj; my family is always there for me - mi familio ĉiam pretas helpi min; there's your problem - jen la tubero en la afero; there goes the bell - jen sonas la sonorilo; there it is! - jen ĝi!; there the matter rests - tiel restas la afero; there you are! - jen!; vidu!; jen vi havas!; the waitress put the plate in front of me and said: "There you go!" - la kelnerino metis la teleron antaŭ mi kaj diris: "Jen!"; are we there yet? - ĉu ni jam alvenis?; are you there? - telefone halo?; is anyone there?; is anybody there?; is someone there?; is somebody there? - ĉu iu ĉeestas?; ĉu iu estas?; ĉu estas iu?; I know what happened because I was there - mi scias, kio okazis ĉar mi estis tie ... ĉar mi ĉeestis; we have a definite goal, but we are not there yet - ni havas definitivan celon, sed ni ankoraŭ ne atingis ĝin; I returned home and it was there that I finally wrote the promised novel - mi revenis hejmen kaj estis tie ke mi fine verkis la promesitan romanon
"estas" there are about nine people in the group - en la grupo estas proksimume naŭ membroj; there are fears that the death toll will grow - oni timas, ke la nombro de mortintoj kreskos; there are no excuses - neniuj sekulpigoj validas; there are plenty of apples around - pomoj abunde haveblas; there appears to be a mistake - ŝajne estas eraro;
there came a time when I had to speak up - venis momento kiam mi devis eldiri mian opinion; there can be no doubt that the challenge before us is formidable - estas sendube ke la defio antaŭ ni estas grandega; there comes a moment when one must make a decision - venas momento kiam oni devas fari decidon; there continue to be unnecessary delays - nenecesaj prokrastoj daŭras; there could be a small risk from the dust - povus esti negrava risko pro la polvo; there could be worse to come - povus est-I, ke venos eĉ pli granda malbono;
there has been much change - multo ŝanĝiĝis; there's been a change - io ŝanĝiĝis; io estas ŝanĝita; there has to be a solution - devas esti solvo; there has to be more to it than that - certe temas pri multe pli ol tio; there have been no arrests - neniu estas arestita;
there's an app for that - por tio ekzistas apo; there's a baby on the way - bebo estas naskiĝonta; there's a contract out on N - iu estas komisiita murdi N-on; there's a good case ( there's a strong case) for expanding the programme - bonaj kialoj favoras la plilarĝigon de la programo; there is a lot at stake - multo estas riskata; there's a lot of work to be done - multe da laboro restas farota; there's a lot we don't know - ni scias malmulton; there's a war on you know - ni militas kiel vi scias; there is a way out - estas elirejo; there is almost nothing left - preskaŭ neniom restas; there is always room for improvement - plibonigoj ĉiam eblas; there's barely enough to go around - apenaŭ estas sufiĉo por ĉiuj; there is cause for concern - estas motivo por maltrankvilo; there is confusion - oni konfuziĝas; there is just one problem - estas, tamen, unu problemo; there's many a slip twixt cup and lip - inter pokalo kaj lipoj povas multe okazi; de la manoj ĝis lipoj la sup' elverŝiĝis; Political debates are not just about numbers. There is more to them than that - Politikaj debatoj koncernas pli da aferoj ol nuraj ciferoj. Ili estas pli malsimplaj ol tio; there's much to be done - multo farendas; multo ankoraŭ restas nefarita;
there is no case to answer - la akuzo estis senbaza; there is no cause for concern - mankas motivo por maltrankvilo; there is no city like it - komparebla urbo ne ezkistas; there is no immediate word on casualties - ĝis nun informo mankas pri la nombro da viktimoj; there is no longer any doubt - jam ne restas dubo; there is no money - mankas mono; there's no other way to get home - mankas alternativa maniero reveni hejmen; there is no rush - ne necesas rapidi; there's no smoke without fire - ne ekzistas fumo sen fajro; kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas; famo ne flugas, se kaŭzo ne estas; there's no such thing as a free lunch - nenia ago fariĝas sen pago; por ĉiu ago venas la tempo de pago; there is no such thing as a healthy suntan - ne ekzistas sunbruno sana; there are no surprises - ĉio estas kiel antaŭvidite; there is no time to lose - eĉ ne unu minuton on povas perdi; there is no time to waste - eĉ ne unu minuton on povas malŝpari; there's no turning back now - oni jam ne povas retiriĝi; there is not a moment to lose - eĉ ne unu minuton on povas perdi;
there is nothing left - nenio restas; nenio estas postlasita; there is nothing new - estas nenio nova; there is nothing to fear - estas neniu kialo timi; there is nothing we can do - ni povas fari nenion; there is nothing to worry about - estas neniu kialo maltrankviliĝi; there is nothing wrong ĉio estas en ordo; there's nothing wrong at home, I hope - ĉio estas en ordo hejme, mi esperas; there's nothing wrong with that - tio neniel estas malbona; there is nowhere to go - ne estas loko kien iri; there's one born every minute - naivuloj eterne abundas; there are only a few of them - ili estas nur malmulto; there is only one week to go - restas nur unu semajno; there's plenty to do - farendaĵoj abundas; there's something wrong - io misas; io ne estas en ordo; io misfunkcias there's something wrong with N - N iel misas; N ne estas en ordo; N misfunkcias; there's someone for everyone - ĉiu "li" havas sian "ŝi";
there isn't a moment to lose ni perdu eĉ ne unu momenton; there isn't a moment to waste ni perdu eĉ ne unu momenton; there isn't any work - laboro mankas; laborpostenoj mankas; there might not be time enough, there might not be enough time - eble ne estos sufiĉe da tempo; there must be a mistake, there must be some mistake - devas esti eraro; there seems to be no solution - ŝajne solvo mankas;
there was a peal of thunder - ektondris; there was worse to come - venos eĉ pli granda malbono; there will be no increase in ticket prices for the 2015 season - ne estos pliiĝo de la biletprezoj por la sezono de 2015; biletprezoj ne pliiĝos; there will be no more swans left - neniom da cignoj restos; there will be no new content posted until maintenance is completed - nova enhavo ne estos afiŝita ĝis kiam la bontenado estos kompletigita; there will not be many of us left, there won't be many of us left - restos malmulto el ni; there you have it! - jen la tuta afero!
is there any rush? - ĉu tio urĝas?; is there anything I can do for you? - ĉu mi povas iel helpi vin?; is there anything you want me to do? - ĉu vi volas, ke mi ion faru?; isn't there something I can do - ĉu ne estas io, kion mi povas fari?; the necessary information isn't there - la necesa informo mankas;

thereabouts - proksimume; we intend to create a free trade zone by 2010 or thereabouts - ni intencas krei zonon de libera komerco ĝis proksimume 2010

thereafter - de post tiam

thereby - tiel

therefore - tial; sekve; do

therein - en ĝi; en tio

thereof - de ĝi; de tio

thereon - sur ĝi; sur tio

Theresa - Teresa

thereunder - sub ĝi; laŭ ĝi; sub tio; laŭ tio

thereupon - je tio; post tio; sekve de tio

thermal - termika; termo; vapor..; thermal energy - varmenergio; thermal expansion - varmodilato; thermal imaging camera - termika kamerao; thermal insulation - termoizolado; thermal power - vaporelektro; thermal power plant, thermal power station - vaporelektra centralo; thermal shirt - termika ĉemizo

Thermidor - Termidoro

thermistor - termistoro

thermodynamic - termodinamika

thermodynamics - termodinamiko

thermoelectric - vaporelektra; thermoelectric power station - vaporelektra centralo

thermograph - termografo

thermography - termografio

thermohaline circulation - termohalina cirkulado

thermo-imaging - termografia

thermometer - termometro

thermonuclear - termonuklea; thermonuclear fusion - termonuklea fuzio; thermonuclear power - termonuklea elektro

thermoplastic - termoplasto; termoplasta

thermos, thermos flask - varmbotelo

thermostat - termostato

thesaurus pluralo: thesauri) - tezaŭro

these - ĉi tiuj; tiuj ĉi; ĉi tiuj lastaj; ĉi tiaj; tiaj ĉi; tiuj; tiaj; ili; nun..; la nunaj; la jenaj; jen; these are dark times - ni vivas en malluma tempo; these are just a few examples - jen nur areto da ekzemploj; in these cases we must choose a different method - en ĉi tiaj kazoj ( ĉi-tiaokaze; en ĉi tiaj cirkonstancoj) ni devas elekti alian metodon; I replied in these terms: - mi respondis jene:; these are the ones you need - vi bezonas tiujn ĉi; these are the sort of problems you will encounter - ĉi tiaj estas la problemojn kiujn vi renkontos; these days - hodiaŭ; these things take time - ĉi tiaj aferoj okupas iom da tempo; how to block these types of advertisements - kiel bloki ĉi tiajn reklamojn;

thesis - argumento tezo; universitata disertaĵo; thesis writer - disertacianto

Thessalonians - tesalonikanoj

Thessalonica - Tesaloniko

Thetan - Tetano

they -

singulara pronomo kiu; tiu persono; oni; li aŭ ŝi; ri;

"I was talking with a friend the other day and they said that two of their grandparents had lived to over ninety" - antaŭ kelkaj tagoj mi parolis kun amiko kiu diris ke, el la geavoj, du vivis pli ol nauxdek jarojn; someone came in on Saturday and said they hadn’t eaten since Wednesday - sabaton, iu eniris kiu diris ke la lasta mangxo estis je merkredo

plurala pronomo

they all say that - oni ĉiam diras tion; they all seem to think so - sxajne, ili ĉiuj tiel pensas; they alone know the solution - sole ili scias la solvon; they are all invited - ĉiuj bonvenas; they're about to make a big mistake - ili estas faronta grandan eraron; they're about to head off overseas - ili baldaŭ ekiros eksterlanden; they're back again - ili revenis denove; they're from Brazil - homoj ili estas brazilanoj; produktoj ili estas el Brazilo; ili estas brazilaj; they're in for a shock - ili estas spertonta ŝokon; they're the ones who bear the brunt of the war - estas ili kiuj portas la plenan ŝarĝon de la milto; they bonded - interligo estiĝis inter ili; they either know the answer or they don't - ili aŭ scias la respondon aŭ ne scias; they first searched for the key - unue, ili serĉis la ŝlosilon;
I discovered that they had moved - mi eltrovis ke ili estas translokiĝintaj; each day when I arrived, they'd be outside waiting for me - ĉiun tagon kiam mi alvenis, ili ĉiam atendis min ekstere; they'd better watch out - ili gardu sin; they happened to find a particularly convenient location - okazis, ke ili trovis aparte oportunan situon; they hope so - ili esperas, ke jes; they said they had not seen what happened - ili diris, ke ili ne vidis tion, kio okazis; Did they enjoy the festival? They sure did! - "Cxu ili ĝuis la festivalon?" "Jes ja!"; they themselves - ili mem; they think so - ili kredas, ke jes;
they were both supportive of the approach I proposed - ambaŭ subtenis la metodon kiun mi proponis; they got that name because they were said to be always digging - ili tiel nomiĝis ĉar laŭdire ili ĉiam fosadis; they'll be back - ili revenos; they'll be happy to answer your questions - ili vole respondos al viaj demandoj; they'll be sorry - ili certe pentos; parents must decide if they'll let their children see this film - gepatroj devas decidi ĉu illi permesos al siaj infanoj spekti ĉi tiun filmon; they wouldn't allow this in my country - oni ne permesus ĉi tion en mia lando; each day when I arrived, they'd be outside waiting for me - ĉiun tagon kiam mi alvenis, ili ĉiam atendis min ekstere;
they've been wrong before - ili eraris jam antaŭe; ask people what German bands they've heard of and they're likely to reply ... - se vi demandas al homoj, kiujn germanajn bandojn ili konas, ili probable respondos ...; for all the progress they've made, you would think they'd only just started - se juĝi laŭ ilia ĝisnuna progreso, oni kredus ke ili apenaŭ komencis;

thick - dika; dike; densa; dense; malklara; a thick accent - forta akĉento; thick cloud - densa nubo; thick fog - densa nebulo; a thick layer of clay - dika tavolo da argilo; thick-set - dikkorpa; thick skin - dika haŭto; a 2-metre-thick wall - muro kun dikeco de 2 metroj; come in thick and fast - enŝutiĝi; grow thick - densiĝi; the ice is a kilometer thick - la glacio havas densecon de unu kilometro; ice up to four metres thick - glacio kun dikeco ĝis kvar metroj; through thick and thin - spite ĉion;

thicken - densigi; densiĝi; dikigi; dikiĝi; koaguli; koaguliĝi; thickening - gerundio kaj participo de "thicken"; dikaĵo; thickening agent - densigaĵo; thickening of the skin - kalipo de la haŭto;

thickener - densigaĵo

thicket - densaĵo; densejo; arbetaĵaro

thickly - dike; dense; dikvoĉe

thickness - dikeco; dikaĵo; droplets with the thickness of a hair - gutetoj hardikaj;

thickset - diktrunka

thief pluralo: thieves) - ŝtelisto; ŝtelinto; ŝtelanto; rabisto; rabinto; rabanto

thievery - ŝtelado

thigh - femuro; thigh boot - vadboto; thigh-length - ĝisfemura

thimble - fingringo

thimblefull - fingringo da

thin -

adjektivo maldensa; maldense; malgrasa; magra; svelta; maldika; malabunda; malabunde; ..eta; thin as a rake - magra kiel drato; thin coating - sternaĵeto; tavoleto; thin film - sternaĵeto; tavoleto; thin flake - tavoleto; thin layer - tavoleto; sternaĵeto; lameno; thin man - malgrasa viro; thin on the ground - apenaŭ trovebla; thin sheet - lameno; thin-skinned - ofendiĝema; thin slice - tavoleto; tranĉaĵeto;
verbo maldensigi; maldensiĝi; thin down - maldensigi; maldensiĝi; maldikigi; maldikiĝi; magriĝi; sveltiĝi; thin out - maldensigi; maldensiĝi;

thine - cia

thing - afero; io; tio; tion, kion; tiu; aĵo; estaĵo; objekto; ĉefa afero; faktoro; punkto; fax machines are still a thing - telefaksiloj ankoraŭ ekzistas; the UN acknowledges that there is such a thing as international law - UN agnoskas ke la internacia juro vere ekzistas; I'm not changing a thing! - mi nepre ne ŝanĝos ion ajn!; a thing of the past - afero de pasinta epoko; pasintaĵo; ĉesintaĵo; the thing that concerns me is ... - min zorgigas tio, ke ...; the thing that struck me was ... - min forte impresis tio, ke ...;

situacio; perspektivo; stato things are better than they were - la situacio estas pli bona ol antaŭe; things are likely to get worse - la situacio verŝajne plimalboniĝos; things are looking fairly good - la situacio ŝajnas est-I sufiĉe esperiga; things are looking very bad for the spring crop - la perspektivo por la printempa rikoltaĵo ŝajnas esti tre malbona; things are not much better in other regions - la situacio apenaŭ estas pli bona en aliaj regionoj; things have improved a lot - la situacio ege pliboniĝis; things look really bad - la situacio ŝajnas esti tre malbona; things might get better - la situacio eble pliboniĝos; things seem likely to stay that way - ŝajne la situacio restos senŝanĝa; when things start to go wrong - kiam la situacio komencas misiĝi; things are getting back to normal - la situacio renormaliĝas; things are getting worse - la situacio plimalboniĝis things are going from bad to worse - la situacio ĉiam pli malboniĝas; things are moving again - la situacio estas malblokita; things are much better - la situacio estas multe pli bona; things have calmed down - la situacio kvietiĝis; things have changed a lot - la situacio radikale ŝanĝiĝis; things have taken a tragic turn - la situacio transformiĝis en tragedion; things will never be the same again - la antaŭa stato neniam revenos;

diversaj frazoj on New Year's Day, things get even more hectic - je la Novjara Tago, la etoso fariĝas eĉ pli febra; render to Caesar the things that are Caesar's - redonu do al Cezaro la propraĵon de Cezaro; the epidemic taught me two things - la epidemio instruis al mi du lecionojn; things didn't quite work out as expected - la rezulto ne tute estis kiel anatŭvidite; things for sale - aĉeteblaĵoj; things I say and do - tion, kion mi diras kaj faras; things I don't like - tio, kio ne plaĉas al mi; tio, kion mi ne ŝatas; things left undone - neglektaĵoj; things of that nature - tiaspecaj aferoj; things to do - farendaj taskoj; taskojn por plenumi;

thingamajig - umaĵo

think - pensi; pensi, ke; kredi; kredi, ke; pripensi; opinii; opinii, ke; supozi; supozi, ke; diras al si; al ... ŝajnas, ke;

think about something or someone - pensi pri iun aŭ ion; pripensi iun aŭ ion; konsideri iun aŭ ion; think again - rekonsideri; think ahead - pensi pri la estonteco; think along similar lines - havi pli-malpli la saman ideon; think back to a previous time - rememori antaŭan tempon; think badly of someone - malestimi iun; think before you speak - pensu prefere ol paroli; I think we'd better go another way - estus konsilinde ke ni iru laŭ alia vojo; what do you think you are doing? - kion vi supoze faras?; think globally - pensu tutmonde; think highly of someone - estimi iun; tre ŝati iun; havi tre favoran opinion pri iu; think ill of someone - malestimi iun; malŝati iun; havi malfavoran opinion pri iu;
nobody now thinks it odd that smoking is banned - neniu nun pensas ke la malpermeso de fumado estas stranga; think something over - pripensi ion; I think it unlikely that the target will be reached - mi kredas ke la celnombro probable ne estos atingita; I think it would be wise to postpone the trip - ŝajnas al mi ke estus prudente prokrasti la veturon; I didn't think it was problem - mi ne rigardis tion kiel problemon; mi ne kredis ke tio estas problemo; I think it's because you're anxious that your blood pressure is high - laŭ mia opinio, via sangopremo estas alta ĉar vi maltrankvilas; I think it’s important to have a work skill - mi kredas, ke estas grave havi laborkapablon; I don't think it's fair that my younger brother has to work - mi kredas ke ne estas juste ke mia plej juna frato devas labori;
I think I know where they're headed - mi scias kien ili verŝajne iras; I don't think we've met - ĝis nun ni ne renkontiĝis, ĉu ne?; when the idea of a united Europe was proposed, people were thinking more in terms of power blocs - kiam la ideo de unuigita Eŭropo estis proponita, oni pensis alie, nome pri blokoj da potenco; we need to think more in terms of regions - ni pensu pli regione; change your travel behaviour, think more in terms of public transportation - ŝanĝu vian veturmetodon, prefere konsideru publikajn transportilojn; if you think of anything, tell me - se vi memoros ion, informu min; if I think of anything, I'll tell you - se io venos en mian kapon, mi informos vin; I can't think of a single example of that sort - laŭ mia scio, ne estas eĉ unu tia ekzemplo; I can't think of anything - nenio venas en mian kapon; I can't think of their name - mi ne povas memori la nomon; I didn't think of that - tio ne venis al mi en la kapon why didn't I think of that? - kial ne estis mi kiu elpensis tion?; I think not - mi kredas ke ne; think on one's feet - elpensi improvize; think out of the box, think outside of the box, think outside the box, think outside the square - pensi malŝablone; pensi laŭ originala maniero; elpensi orginalajn solvojn;
I think so - mi kredas, ke jes; I don't think so - mi kredas ke ne; I don't think we should - mi kontraŭas; mi malaprobas; I don't think there's any doubt about what happened - mi kredas ke tio, kio okazis, estas evidenta what do you think you're doing? - kion vi supoze faras? I think I won't need a coat - mi ne kredas ke mi bezonos palton; that is not what the majority of the public thinks - la plimulto de la publiko kredas alie; think the world of someone - alte estimi iun; havi tre bonan opinion pri iu; think to oneself - pensi en si; diri al si; think twice about whether to do something - pensi kaj repensi pri tio, ĉu fari ion, think twice before doing something - pensi kaj repensi antaŭ ol fari ion; the city council doesn't think twice about sending large sums of money - la magistrato senhezite elspezas grandajn sumojn; think something up, think up something - elpensi ion; think: Sean Connery with glasses - bildigu al vi: Sean Connery kun okulvitroj;
think-tank - pensfabriko; cerbaro; centro de esploro pri publikaj politikoj
thinking - gerundio kaj participo de "think"; pensmaniero; filozofio; opinio; mensa; thinking beings - pensantaj estuloj; thinking person - inteligenta persono; thinking process - mensa procedo
thought - preterito de la verbo "think"; vidu la artikolon "thought"

thinkable - imagebla

thinker - pensulo

thinktank - pensfabriko; cerbaro; centro de esploro pri publikaj politikoj

thinly - maldense; malmulte; thinly attended - malmulte ĉeestita; thinly disguised - apenaŭ kaŝvestita; thinly sliced - maldense tranĉita; thinly-veiled - apenaŭ kaŝita

thinner - pli maldensa; maldensiĝinta; pli maldika; maldikiĝinta; pli magra; pli svelta; sveltiĝinta; pli malabunda; malabundiĝinta

thinness - magreco; maldenseco; maldikeco; malgraseco

thinnest - plej maldensa; plej maldika; plej malabunda; plej magra; plej svelta

third - tria; trie; triavica; triavice; de la tria; (la) triono; trajno third class sleeping car - komuna lita vagono; third-degree burns - triagradaj brulvundoj; give someone the third degree - torturi iun; futbalo third division - tria ligo; a third-floor apartment - triaetaĝa apartamento; this aircraft is a third heavier than a 747 - ĉi tiu aviadilo estas trioble pli peza ol la 747; the third largest factory - laŭgrande la tria fabriko; laŭ grandeco la tria fabriko; la tria plej granda fabriko; sporto third leg - tria etapo; a third of the members - triono de la membroj; ŝipano third mate, third officer - tria oficiro; third party - tria partio; triapartia; krompersono; third-party app - apo de ekstera liveranto; third-party software - programaro de ekstera liveranto; third-person singular - triapersona singulara; triapersona singularo; third prize - la triavica premio; third quarter - la tria kvaronjaro; third rail - fervojo elektrizita relo; polemiko netuŝebla temo; netuŝebla demando; cold fusion is the third rail of physics - malvarma fuzio estas netuŝebla temo ĉe fizikistoj; third-rate - aĉa; nebona; kaduka; Third Reich - Tria Regno; third round - tria serio; tria vico; sporto third seed - trie rangigita; third set - tria serio; third straight day - tria tago sinsekve; politiko third term - tria mandato; sporto third test - tria internacia matĉo; third time - trian fojon; trian okazon; a third to a half of all candidates - inter duono kaj triono el ĉiuj kandidatoj; third-to-last - praantaŭlasta; third worst - triavice plej malbona

thirdly - trie

thirst - soifo; soifi; avidi; avideco; thirst for water - soifi je akvo; thirst for gold - avidi je oro; thirst for information - informavideco; avidi je informo; thirst for knowledge - sciavideco; avidi je scio; thirst-quencher - sensoifigaĵo

thirstily - soife

thirsty - soifanta; soifa; senakva

thirteen - dek tri

thirteenth - dek-tria

thirties - the Thirties - la 30-aj jaroj; a woman in her thirties - virino tridek-iom-jara; he went blind in his thirties - li blindiĝis en sia 30-a jardeko

thirtieth - trideka

thirty - tridek; thirty-fold - tridekoble; thirty-fourth - tridek-kvara; a thirty-thousand-ton ship - ŝipo de tridek tunoj; thirty-two - tridek du; the Thirty Years' War - la Tridekjara Milito

thirtysomethings - tridek-iom-jaruloj

this - ĉi tiu; tiu ĉi; tiu ĉi lasta; ĉi tiu afero; ĉi tio; tio ĉi; ĉi tiel; tiel ĉi; ĉi tia; tia ĉi; tio; tiu; tiel; tia; nun..; la nuna; la jena; jen; this'll - ĉi tiu ...os; ĉi tio ..os

this once - ĉi-foje, ne plu; ĉi-foje se ne plu; almenaŭ ĉi-foje;
this brings me to my next topic - per tio mi pasas al mia sekvanta temo; this guy walks in to a bar and says ... - iu viro eniris drinkejon kaj diris ...; this is no time to delay - nun ne decas prokrasti; this way up! - ne renversu!
this sort of thing, this type of thing - ĉi tia afero; this is the sort of work we have to do - ĉi tia estas la laboro kiun ni devas fari; la laboro, kiun ni devas fari, estas tia ĉi;
this is where the accident happened - la akcidento okazis ĉi tie ... tie ĉi; ... en ĉi tiu loko
this is all the result of our hard work - ĉio ĉi rezultas de nia penlaboro; this all translates to outstanding reliability - ĉio ĉi realiĝas kiel elstara fidindeco
this is for you - jen por vi; this is for your good work - jen por vi pro via bona laboro; this is how it works, this is the way it works - jen kiel ĝi funkcias; ĝi funkcias tiel ĉi; ĉi tia estas la metodo; jen la metodo; this is what we know - jen kion ni scias; this is how to peel the fruit - jen kiel senŝeligi la frukton; ĉi tiel oni senŝeligas la frukton; this is it!; this is the one! - jen ĝi!; jen, ni havas!; this is the way to ... - jen kiel ..i; this is what - tio; jen kio; jen kia; tiun; estas ĝuste ĉi tio, kio this is what we must do - jen kio farendas; this is where ... - estas ĉi tie, ke ...; this is why - ĉi tial; jen kial this just in - jen ĵusa novaĵo
this was how I intended to solve the problem - estis tiel ĉi ke mi intencis solvi la problemon; mi intencis solvi la problemon tiel ĉi; this had always been the case - ĉi tiel ĉiam estis; this is no way to have a rational debate - estas neeble ĉi tiel fari racian debaton; this is no way to treat a vulnerable group - estas malprave ĉi tiel trakti vundeblan grupon; this is the only way to achieve our goal - sole ĉi tiel ni povos atingi nian celon; this is the reason why - ĉi tial; this is the case for most vegetables - ĉi tiaj estas preskaŭ ĉiuj legomoj; this is the case with our country, for instance - ĉi tia estas nia lando, ekzemple;
this won't do - ĉi tio estas netolerebla; this means you - ĉi tio celas vin; this is called "the meal before dawn" - oni nomas ĉi tion "la manĝo antaŭ tagiĝo"; this is not to say that all older persons are vulnerable - ĉi tio ne signifas ke ĉiuj maljunuloj estas vundeblaj
this entire system is in a delicate ecological balance - ĉi tiu tuta sistemo estas en delikata ekologia ekvilibro; this great nation of ours - ĉi tiu nia granda nacio; this one - tiu ĉi; this work is in the public domain - la aŭtoro de ĉi tiu verko rezignis sian aŭtorrajton; you can use this same form - vi povas uzi ĉi tiun saman demandilon;
tempaj frazoj this afternoon - hodiaŭ posttagmeze; this autumn - en aŭtuno ĉi-jare; ĉi-aŭtune; ĉi tiun aŭtunon; la nuna aŭtuno; this century - la nuna jarcento; this Christmas - Je Kristnasko ci-jare; this coming April - en la venonta Aprilo; je la venonta Aprilo; venontaprile; this day and age - nia epoko; la nuna epoko; hodiaŭ; why did you come this early? - kial vi venis ĉi tiel frue; this evening - hodiaŭ vespere; ĉi-vespere; this fall - en aŭtuno ĉi-jare; ĉi-aŭtune; ĉi tiun aŭtunon; la nuna aŭtuno; this holiday season - la ĉi-jara feriosezono; this July - en Julio ĉi-jare; ĉi tiun Julion; this month - ĉi-monate; ĉi tiu(n) monato(n); en ĉi tiu monato; dum ĉi tiu monato; this month sees the opening of the new station - ĉi-monate malfermiĝos la nova stacio; this morning - hodiaŭ matene; ĉi-matene; this past summer - en somero ĉi-jare; this season - ĉi-sezone; this season's crop - la ĉi-sezonaj kultivaĵoj; this summer - ĉi-somere; ĉi tiu somero; ĉi tiun someron this summer's fruit - la ĉi-someraj fruktoj; this time - ĉi-foje; ĉi tiun fojon; tiufoje; tiun fojon; tiam; ĉi tiu(n) tempo(n); je ĉi tiu okazo; en ĉi tiu okazo; this time around this time round - ĉi-foje; ĉi tiun fojon; je ĉi tiu okazo; this time last year - antaŭ unu jaro; this time next year - post unu jaro; this Tuesday morning - mardon matene; this very day - ĝuste hodiaŭ; this was the first time - estris la unua fojo; unuafoje; this week - ĉi tiu(n) semajno(n); en ĉi tiu semajno; dum ĉi tiu semajno; ĉi-semajne; this week sees the first round of the competition - ĉi-semajne okazos la unua serio de la konkurso; this week's issue - la ĉi-semajna numero; this weekend - ĉi tiu(n) semajnfino(n); en ĉi tiu semajnfino; dum ĉi tiu semajnfino; ĉi-semajnfine; this winter - ĉi-vintre; ĉi tiu vintro; en ĉi tiu vintro; dum ĉi tiu vintro; this year - la nuna jaro; ĉi tiu(n) jaro(n); en ĉi tiu jaro; dum ĉi tiu jaro; ĉi-jare; this year's election - la ĉi-jara elektado;

Thomas - Tomaso; Thomas Aquinas - Tomaso de Akvino; Tomaso la Akvinano

Thomist - tomasisto

Thomistic - tomasisma

thong - kunligilo rimeno; laĉo; ligilo; subvesto ŝnurkalsoneto; piedvesto zorio

thorax - brusto

Thorazine - Torazino

thorium - Th torio

thorn - dorno; a thorn in the side - dorno en la karno

thornbush - dornarbeto

thornier - pli dorna

thorniest - plej dorna

thorny - dorna; a thorny issue - dorna demando

thorough - plena; ampleksa; tuta; ĝisfunda; ĝisosta; traa

thoroughbred - pursanga; pursangulo

thoroughfare - trairejo

thoroughgoing - kompleta; plenplena; ĝisfunda; ĝisosta; a thorough-going reassessment - ĝisfunda retakso; a thorough test - elprovo;

thoroughly - plene; amplekse; tute; funde; ĝisfunde; el..; trae; tra..; to be thoroughly familiar with a topic - ĝisfunde koni temon; to thoroughly test something - elprovi ion

thoroughness - amplekseco; pleneco

those - tiuj; tiuj, kiuj; ĉi-lastaj; tiuj ĉi lastaj;

those awaiting trial - tiuj, kiuj atendas sian proceson; those days are gone, those days are over - tiu epoko definitive pasis; those kinds of issues - tiaj demandoj; those responsible - tiuj, kiuj respondecas; la respondeculoj; la farintoj; la kulpuloj; those responsible for the accident - tiuj, kiuj kaŭzis la akcidenton; those over 40 - tiuj, kiuj havas pli ol 40 jarojn; homoj pli ol 40-jaraĝaj; those who can't afford medical care - tiuj, kiuj ne povas pagi la koston de kuracado; it is those who do not need fish who consume 80% of the catch - 80% de la kaptaĵo estas konsumataj de tiuj, kiuj ne bezonas fiŝojn; there are those who prefer to live in mobile homes - estas iuj, kiuj preferas loĝi en moveblaj domoj; those whom we want to support - tiuj, kiujn ni deziras subteni
those at the top - la superuloj; those attending - la ĉeestantoj; those behind the project - la inciatintoj de la projekto; those behind the attack - la instigintoj de la atako; those being targeted - la celatoj; those close to me - miaj proksimuloj; mia rondo; those concerned - la koncernatoj those hurt in the attack - la vunditoj en la atako; those in attendance - la ĉeestantoj; those in authority - la aŭtoritatuloj; those in power - la potenctenantoj; those in prison - prizonuloj; those in the know - la informitoj; those in their sixties - sesdek-iom-jaruloj; those infected - la infektitoj; those involved - la partoprenantoj; those killed - la mortigitoj; those missing - la malaperintoj; la netrovitoj; those on board - la surirantoj; those opposed - la kontraŭantoj; those present - la ĉeestantoj; those remaining - la restantoj; those surveyed - la prienketitoj; those tasked with carrying out the plan - la komisiitoj pri la plenumo de la plano; those under treatment - la kuracatoj; those who are familiar with the history of the association - konantoj de la historio de la asocio; those who are marginalised - la marĝenigitoj; those who can't use their head must use their back - pro kapo malsaĝa suferas la kruroj; those who have been wounded - la vunditoj; those who have gone before - la antaŭuloj; those who live in glass houses shouldn't throw stones - oni ne ĵetu ŝtonojn en vitrodomo, those who speak English - anglalingvanoj; those who survive - la supervivintoj;

thou - vi; ci; thou shalt not kill - ne mortigu

though - kvankam; tamen; sed; malgraŭ tio, ke; aliflanke; while we were playing, it was as though no time at all had passed - dum ni ludis, estis kvazaŭ neniom da tempo estis pasinta; it's not as though you'll never get the money back - ne estas kvazaŭ vi neniam reakiros la monon; it sounds as though your problem is solved - ŝajnas, ke via problemo estas solvita; it sounds to me as though you are making an accusation - ŝajnas al mi ke vi faras akuzon; at times it feels as though the whole world is against you - foje oni sentas kvazaŭ la tuta mondo kontraŭas onin; it feels as though we can now relax - ŝajnas ke ni nun povas trankviliĝi; it's looking as though it will rain - ŝajne pluvos; ŝajnas, ke pluvos; they made it look as though they hadn't heard a word - ili ŝajnigis, ke ili aŭdis nenion; some people predicted the disaster though they did nothing to prevent it - iuj antaŭvidis la katastrofon sed ili nenion faris por preventi ĝin; it might rain, though I think it's unlikely - povus esti ke pluvos, sed mi kredas ke ne; I'm a good cook though I say it myself - mi estas lerta kuiristo se vi pardonos mian diron

thought -

penso; pensado; pripenso; pripensado; opinio; supozo; a thought occurred to me - penso venis al mi en la kapon; thought-provoking - pensiga; without a second thought - senhezite; our thoughts are with all those affected by the virus - niaj pensoj estas kun ĉiuj tuŝitaj de la viruso; our thoughts go out to the families of the victims - niaj pensoj iras al la familianoj de la viktimoj
preterito kaj participo de "think"; having thought again, ... having thought it over, I decided not to go - repripensinte, mi decidis ne iri; a practice that is thought of as out of date - praktiko kiun oni rigardas kiel malnoviĝintan; thought-out - elpensita; rezonita; a type of flower that was thought to be extinct - florspeco pri kiu oni kredis ke ĝi estas formortinta; those thought to be behind the mayhem - tiuj, kiuj oni kredas esti la instigintoj de la tumulto; tiuj, kiuj verŝajne instigis la tumulton; a building in what is thought to have been the marketplace - konstruaĵo en tio, pri kio oni kredas ke ĝi estis la vendoplaco; I thought to myself: is that really coffee? - mi diris al mi ( mi pensis al mi; mi pensis en mi): ĉu tio vere estas kafo?; the storm was thought unlikely to cause any damage - oni kredas ke la ŝtormo probable ne kaŭzos damaĝojn; no one ever thought of that - al neniu tio venis en la kapon;

thoughtful - pripensema; pripenseme; pripensiga; pripensige

thoughtfulness zorgemeco

thoughtless - senpripensa; senpripense; senpripensema; senpripenseme

thoughtlessly - senpripense; senpripenseme; nepripensinte

thoughtlessness - senpripenseco

thousand - mili; milo(j); milo(j) (da); libroj a thousand copies - mil ekzempleroj; a thousand-fold - milobla; miloble; a thousand more - plia milo; a thousand times no - milfoje ne; a thousand-year-old temple - miljara templo; thousands of dollars in losses - perdoj de miloj da dolaroj; the victims number in the thousands the number of victims is in the thousands - oni kalkulas ke estas miloj da viktimoj; students graduate in the thousands every year but find no employment - miloj da studentoj diplomiĝas ĉiujare sed ne povas trovi laborpostenojn; the club is attracting young dancers in their thousands - la klubo allogas junajn dancantojn milope; a global warming effect thousands of times greater than carbon dioxide - efiko je la tutmonda varmiĝo multmiloble pli ol tiu de karbona dioksido; thousands upon thousands - plurmiloj; tens of thousands - dekmiloj

thousandth - mila; thousandth anniversary - miljariĝo

thrall - servuteco

thralldom - servuto

thrash - draŝi; elvergi; elvipi; travipi; bastoni; ĵetiĝadi; festo; thrash metal - draŝa metalroko; the resolution thrashed out on March 5 put an end to the conflict - la rezolucio ellaborita je la 5-a de Marto ĉesigis la konflikton; all the issues have been thrashed out in public - ĉiuj demandoj estas ĝisfunde diskutita antaŭ la publiko

thread - fadeno; ŝnurero; surfadenigi; tredi; konsekvenco; de elektronika forumo temfadeno;

threadbare - fadenomontra; eluzita

threader - tredilo

threadfin - Polynemidae polinemedo(j)

threat - minaco; risko; atenco; threat level - nivelo de minaco; the threat something poses - la minaco kiun io prezentas; the threat posed by something - la minaco prezentata de io; la minaco fare de io; la minaco estigita de io; a threat to health, a threat posed to health - minaco por la sano; take a threat seriously - taksi serioze minacon; the threat has subsided - la minaco estas malkreskinta

threaten - minaci; minaci, ke oni faros ion; minaci al iu ke oni faros ion; ŝajni minace okazonta;

a dilemma that threatens to split the family - dilemo kiu minacas disigi la familion; a species threatened by extinction - minacata specio
to be threatened by something or someone - esti minacata de io aŭ iu; to threaten someone with something - minaci iun per io; minaci al iu ke oni faros ion; to be threatened with arrest - esti minacata per aresto; to be threatened with death - esti mortminacata
threaten a strike, threaten strike action - minaci striki; a threatened strike - minaco de striko; threaten a general strike - minaci fari ĝeneralan strikon; threaten to undermine an agreement - minaci subfosi interkonsenton; threaten war - minaci militi; threaten with sanctions - minaci al iu altrudi embargon; to be threatened with sanctions - esti minacata per la altrudo de embargo;
threatening - gerundio kaj participo de "threaten"; minaca; minacaspekta; sinistra; atenca; threatening phone calls - minacaj telefonvokoj

three - tri; tri-jara; triopo; three cheers for N! - vivuu al N!; three-cornered hat - tripinta ĉapelo; three's a crowd - tri estas tro; three-day event - tritaga evento; three-dimensional - tridimensia; three dozen - tridek ses; three-fifths - tri kvinonoj; three-fifths majority - plimulto de tri kvinonoj; a three-foot-tall wall - 90-centimetra muro; muro kun alteco de 90 centimetroj; three fourths - tri kvaronoj; Three Gorges Dam - Baraĵo Tri Gorĝoj; three-legged stool - tripieda tabureto; three-man crew, three-person crew - triopa skipo; repeat the action three more times - ripetu la agon pliajn tri fojojn; the Three Musketeers - la Tri Musketeroj; three-peat - tria sinsekva venko; three-piece suit - tri-peca vestokompleto; three-pronged - tri-pinta; three-quarters - tri kvaronoj; three quarters full - tri-kvarone plena; three-speed - kun tri rapidumoj; trirapiduma; three-stage - tri-stadia; three-storey - tri-etaĝa; three strikes and you're out - post tri malobservoj, forsendo; three-time - trifoja; triobla; three times - tri fojojn; trifoje; trifoja; trioble; this allows the driver to see three times as far as with traditional headlights - per ĉi tio, la stiranto povas vidi trioble pli malproksimen ol per tradiciaj reflektoroj; three times as long as ... - trioble pli longa ol ...; three times as much as ... - trioble pli ol ...; three times larger - trioble pli granda; diesel fuel is three times more expensive in other countries - dizela fuelo estas trioble pli altekosta en aliaj landoj; your salalry is three times mine - via salajro estas la trioblo de mia; three-way agreement - tripartia interkonsento; a three-year-old child - trijarula infano; three years later - tri jarojn poste

threefold - triobla; trioble

threesome - triopo

thresh - draŝi

thresher - draŝmaŝino

threshold - sojlo; eltenemo

threw - preterito de "throw"; ĵetis; surĵetis

thrice - trifoje; thrice-weekly - trifoje en semajno

thrift - ŝparado; ŝparemeco; ŝparkaso; thrift institution - ŝparkaso; thrift shop, thrift store - bonfara butiko; thrifts - ŝparkasoj

thrify - ŝparema

thrill - ravi; raviĝo; ekscitiĝo; ekscitaĵo; eksciti; ĝojigi; ĝoji; ĝojo; tratremeto; thrill-seeker - aventuremulo; thrilled - preterito kaj participo de la verbo "thrill"; raviĝis; raviĝinta; ekscitiĝis; ekscitiĝinta; ekstaza; we're thrilled that you have decided to study in our beautiful city - ni ĝojas pri tio ke vi decidis studi en nia bela urbo; I was thrilled to see our team win - mi ĝojis vidi la venkon de nia teamo; I'm thrilled to have my weight under control - estas ĝoje por mi povi reteni mian pezon; we are thrilled to be able to preserve this historic building - ni ĝojas pri tio, ke ni povas konservi ĉi tiun historian konstruaĵon; I am thrilled to be a member of the delegation - mi ĝojas esti membro de la delegacio; thrilled to bits - ekstaziĝis; ravita; thrilling - gerundio kaj participo de la verbo "thrill"; ekscita; ekscite; suspensa; rava; rave; ĝojiga; ĝojige

thriller - suspensfilmo; suspensromano

thrillingly - rave

thrillseeker - aventuremulo

thrive - vigli; prosperi; daŭre fortikiĝi; thrive on ... - prosperi per ...; prosperi pro ...; thriving - gerundio kaj participo de "thrive"; vigla; prospera; prosperanta

throat - gorĝo; he was found with his throat cut - oni trovis lin kun la gorĝo tratranĉita; throat surgery - gorĝa operacio; throat surgery - gorĝa operacio; throat swab - gorĝa frotaĵo

throaty - gorĝa

throb - pulsi; pulsado; pulsobati; pulsobato; bati; batado; throbbing - gerundio kaj participo de la verbo "throb"; pulsobata

throes - to be in the throes of some activty - esti meze de iu agado; the present system is in the throes of a crisis - la nuna sistemo estas en krizo; a country in the throes of becoming a democratic system - lando sur la vojo de transformiĝo en demokratian sistemon; a country in the throes of a civil war - lando enprofundiĝinta en internan militon

thrombosis - trombozo

throne - trono

throng - svarmo

throttle - de motoro akcelilo; verbo kunpremi la gorĝon al iu; throttle back - malakceli

through - tra; per; pere de; pro; ĝis; dum; trans; trae; senhalta; finita; fininta; through and through - ĝisoste; de la kapo ĝis la piedoj; de la verto ĝis la plandoj; I travelled through much of the region - mi vojaĝis tra granda parto de la regiono; through no fault of my own - senkulpe de mi; senintence de mi; through the fall - dum aŭtuno; through the good graces of a friend, through the good offices of a friend - pere de bonvola amiko; pere de amiko; helpate de amiko; through the looking-glass - trans la spegulo; prices went through the roof - prezoj pliiĝis ĉieloalten; through the usual channels - laŭ la kutimaj manieroj; through thick and thin - spite ĉiujn malfacilaĵojn; through word of mouth - per parola sciigo; are you through? - ĉu vi finis?; the bank will accept new customers only through Friday -la banko akceptos novajn klientojn nur ĝis vendredo; put something through its paces - elprovi la kapablojn de io; take me through the argument again - konduku min ( gvidu min) tra la argumento denove

throughout - tra la tuta; tra ( dum) la tuta (monato ...; jaro ...; ..-a jarcento); tra la tuto de; la tutan tempon; ĉie en; ĉiam; throughout 2011 - tra ( dum) la tuta jaro 2011; throughout all of 2000 - tra la tuta jaro 2000; throughout its existence - dum sia tuta ekzisto; throughout much of the country - vaste tra la lando; throughout my childhood - tra la tuto de mia infanaĝo; throughout the 1940s - tra la tuto de la 1940-aj jaroj; throughout the ages - dum ĉiuj epokoj; throughout the course of the year - dum la tuta daŭro de la jaro; throughout the day - tuttage; la tutan tagon; dum la tuta tago; throughout the trial - dum la tuta proceso; throughout the world - tutmonde; ĉie en la mondo

throughput - plenumita taskaro

throw -

substantivo decide by a throw of the dice - decidi per ĵeto de la kubo
verbo ĵeti; surĵeti; deĵeti; throw something at someone - ĵeti ion al iu; throw away - forĵeti; throw back - reĵeti; throw doubt on something - pridubigi ion; throw down - deĵeti; throw down the gauntlet - deklari sian defion; ĵeti al iu la ganton; throw down one's arms - deĵet siajn armilojn; his enemies threatened to throw him down the stairs - liaj malamikoj minacis subenĵeti lin de sur la ŝtuparo; throw money down the drain - ĵeti la monon tra la fenestro; will the horse throw me from the saddle? - ĉu la ĉevalo elseligis min?;
throw in - enĵeti; (ankaŭ) aldoni; (ankaŭ) inkluzivi; throw something in for good measure - inkluzivi ion por ke nenio manku; if you'll buy a computer we'll throw in a printer - se vi aĉetos komputilon ni inkluzivos senpagan printilon; throw in the towel - rezigni; throw in one's lot with someone - aliĝi al iu; kundividi la destinon de iu; throw a spanner in the works - ĵeti bastonon en la radon; throw-in - sporto alĵeto de sur taĉo; throw into disarray - ĥaosigi; throw someone into prison - enprizonigi iun; throw one's hat into the ring - anonci sian kandidatecon; kandidatigi sin; throw someone into a panic - ekpaniki iun
throw off sparks - elĵeti fajrerojn; elĵeti sparkojn; throw out - malakcepti; forĵeti; eksigi; nuligi; elĵet; elpeli; throw out first pitch - ĵet la unuan pilkon; throw someone out of work - senlaborigi iun; throw out the baby with the bathwater - forfluigi la infanon kune kun la bano; throw someone out of the house - surstratigi iun; throw suspicion onto someone - suspektigi iun; throw a party - fari feston; throw something to the floor - ĵeti ion sur la plankon; throw oneself to the ground - ĵeti sin sur la teron; throw up - eklevi; ekstarigi; ekkaŭzi; realiĝi; malkovri; elĵeti; suprenĵeti; vomi; throw the election wide open - kaŭzi ke elekteblu iu ajn kandidato
thrown - participo de la verbo "throw"; thrown about - disĵetita

throwaway - unuuza; forĵetebla; negrava; throwaway remark - parenteza rimarko

throwback - retrosalto

thrower - ĵetanto

thrown - preterita participo de la verbo "throw"

thru - tra; per

thrush - Turdus turdo; infekto buŝa kandidozo

thrust - puŝi; puŝo; enŝovi; enŝovo; piko; pelo; trudi; impulsi; impulso; de argumento kerno; an economic model that was thrust upon the world - ekonomika modelo kiu estis trudita al la mondo

thruster - impulsilo

thud - obtuza batbruo; obtuze batbrui

thug - brutulo; apaĉo; perfortulo; krimulo

thuggery - brutaleco; brutalaĵo

thuggish - bruteca

thulium - Tm Tulio; Tuliumo

thumb - dikfingro; thumb a lift, thumb a ride - petveturi; thumb drive - poŝmemorilo; thumb one's nose at someone or something - spiti iun aŭ ion; thumb tack - prempinglo; puŝpinglo; give the thumbs-up - doni verdan lumon; aprobi

thumbnail - miniaturo; skiza; dikfingra ungo; thumbnail image - miniaturo

thumbtack - prempinglo; puŝpinglo

thump - pugnobati; pugnobato; obtuza batbruo; pumpumadi

thunder - tondro; tondri; thunder and lightning - fulmotondro; thunder past - tondre preterpasi

thunderbolt - ekfulmo; ekbrilo de fulmo

thunderclap - ektondro

thundercloud - tondronubo

thunderous - tondra; tondreca; thunderous ovation - tondra ovacio

thunderously - tondre

thunderstorm - fulmotondro

thundery - tondrema; tondronta

thurible - incensilo

Thuringia - Turingio; Thuringian - turingia

Thursday - ĵaudo

thus - sekve; tiel; kaj tiel; ĉi tiel; tiele; jene; tial; ĉi tial; do; ekzemple; thus far - ĝis nun; ĝis tie; thus far and no further - ĝis tie kaj ne plu; thus did the inhabitants choose a name for their village - tiel la loĝantoj elektis nomon por sia vilaĝo; 96 requests were informal, and thus did not have time limits - 96 petoj estis neformalaj, kaj sekve ne havis limtempojn; the report was based on old data and thus did not reflect current issues - la raporto estis bazita sur malnovaj datenoj kaj tial ne reflektis nunajn problemojn; thus it was that ... - tiel fariĝis, ke ...

thusly - tiel ĉi

thwart - malhelpi; kontraŭi al; bari al ... la vojon; malsukcesigi; vanigi

thy - via; thy will be done - plenumiĝu Via volo

thyme - Thymus timiano

thyroid gland - tiroido

TI[redakti]

Tiananmen Square - Placo Tian An Men

Tianjin - Tjanĝino

tiara - tiaro

Tiber - Tibero

Tibet - Tibeto

Tibetan - tibeta; la tibeta (lingvo); tibetano

tibia - tibio

tic - tiko

tick -

Ixodes iksodo; tick population - iksodaro; tick-borne disease - malsano portata de iksodoj
nerva kuntiro tiko
tiktaki; tiktako; time is ticking away - la tempo daŭre pasas; ticking time bomb - prokrasta bombo; a time bomb is ticking away inside the government - prokrasta bombo iam ekplodos ene de la registraro
marki; hoketo; tick off - marki per hoketo; tick the box - marku la kvadraton per hoketo; tick the box next to your preferred candidate - marku per hoketo la kavadraton apud via preferata kandidato;
ticking - gerundio kaj participo de la verbo "tick"; tegaĵo; tega ŝtofo;

ticker - teletajpilo; koro

ticker-tape, tickertape - konfetoj; bendo de teletajpilo; ticker-tape parade - konfetoparado

ticket - bileto; enirbileto; prezindiko; kandidataro; prezindiko; ticket barrier - kontrolatoro de biletoj; ticket clerk - giĉetisto; ticket collector - biletkontrolisto; ticket counter - giĉeto; ticket dispenser - bilet-aŭtomato; ticket inspector - biletkontrolisto; ticket machine - bilet-aŭtomato; ticket office - biletejo; giĉeto; the offer was my ticket out of poverty - la propono estis mia eskapilo el malriĉeco; ticket price - biletprezo; ticket sales - biletvendoj; ticket stub - talono; ticket taker - biletkontrolisto; ticket to a play - enirbileto por teatraĵo; a ticket to London - bileto al Londono; ticket window - giĉeto; just the ticket - ĝuste tio, kio necesas; ticketing - biletovendoj

ticketing - biletovendoj

tickle - tikli; tiklo

ticklish - tikla; tikliĝema; tiklosentema

tidal - tajda; tidal bore - maskareto; tidal surge - tajda impeto; tidal wave - cunamo; sisma marondiĝo

tidbit - informeto; frandaĵo; tidbit of information - informeto

tide - tajdo; the tide comes in - la tajdo enfluas; the tide goes out - la tajdo elfluas; the tide is rising - la tajdo flusas; the tide is ebbing - la tajdo malflusas; verba frazo this money will tide you over - ĉi tiu mono portempe kompensos al vi

tideway - tajdvojo tajdujo

tidily - bonorde; ordeme

tidiness - bonordeco; ordemeco

tidings - novaĵoj; sciigoj

tidy - adjektivo bonorda; ordema; a tidy fortune, a tidy sum - nemalgranda monsumo; verbo ordometi; (bon)ordigi; ordaranĝi; mastrumi; tidy one's room - ordigi sian ĉambron; tidy up - mastrumi; ordometi; ordigi; tidying-up - ordometado; ordigado; mastrumado

tie -

kravato; tie clip - kravattenilo;
remiso; sampoentiĝo; sampoentiĝi; samtempiĝi; samtempiĝo; nula partio; the voting ended in a tie - la balotado finiĝis per remiso; the competitors tied for second place - la konkursantoj remisis en la dua loko; tie a game - finiĝi per remiso; tie the score - remisi; tie-break - malremisa partio;
ligo; ligilo; interrilato; ligi; alligi; alligilo; ĉirkaŭligi; kunligi; bantigi; ŝnuri; plekti; tie the knot - geedziĝi; tied - preterito kaj participo de la verbo "tie"; tied and gagged - ŝnurita kaj kun ŝtopita buŝo; tied down - senmovigita; fiksita per ligiloj; tied in a bun - bulforme plektita; tied to mother's apron strings - esti ĉiam alkroĉata al la panja jupo; kroĉiĝi al la basko de la patrino; tied to a chair - ŝnurita al seĝo; tied together - kunligita; tied up - ŝnurita; alligita; kunligita; ĉirkaŭligita

tiebreaker - malremisa poento

tieless - senkravata

Tien An Men Square - la Placo Tien An Men

tier - nivelo; vico; ŝtupo; etaĝo

tiff - kvereleto

tiger - Panthera tigris tigro

tiger lily - Lilium bulbiferum fajrolilio

tight - streĉa; streĉe; streĉita; streĉiĝis; streĉiĝinta; mallarĝa; malvasta; marĝeneta; strikta; prema; firma; tight budget - strikta buĝeto; tight-fisted - avara; tight-fitting - strikta; ĝustalfarita; tight-lipped - silentema; neparolema; tight schedule - strikta limtempo; tight security - striktaj sekurecrimedoj

tighten - striktigi; streĉi; streĉiĝi; kuntiri; kuntiriĝi; pli firmigi; pli firmiĝi; tighten control over something - plifortigi sian regon de io; tighten one's grip on something - plifirmigi la tenon sur io; pli forte stringi ion; tighten up - plistriktigi

tightener - tordilo

tighter - pli strikta; pli streĉa; pli marĝeneta; pli mallarĝa; pli firma

tightest - plej streĉa; plej marĝeneta; plej mallarĝa; plej firma

tightlipped - neparolema; silentema

tightly - streĉe; strikte; preme; malvaste; firme; tightly closed - strikte fermita; tightly-packed - kunpremata

tightness - streĉeco; streĉiĝo; streĉiteco; mallarĝeco; firmeco

tightrope - streĉita ŝnuro; tightrope walker - ŝnurdancisto; tightrope walking - ŝnurdancado; walk a tightrope - laŭvorte paŝi sur streĉita ŝnuro; figurasence teni delikatan ekvilibron

tights - striktaĵo(j); kalsonŝtrumpoj

tightwad - avarulo

Tigray - Tigrajo

Tigrayan - tigraja; tigrajano

tilapia - Tilapia tilapio

tilde - ( ~ ) tildo

tile - kahelo; kaheli; tegolo; tegoli; tiled - preterito kaj participo de la verbo "tile"; kahela; tegola

till - ĝisi; plugi; kasregistrilo; till receipt - kasbileto; = until; till death do us part - ĝis morto disigos nin; wait till it is dark - atendu ĝis la suno subiros; till then I had never played an instrument, till then I had never before played an instrument - ĝis tiam, mi ankoraŭ ne ludis muzikinstrumenton; I didn't wake up till well after noon - mi ne vekiĝis ĝis longe post tagmezo

tillage - plugado

tiller - stirilo

tilt - klini; kliniĝi; kliniĝo

timber - ligno; ligna; el ligno; konstruligno; ĉarpentoligno; arboj; timber merchant - lignisto; timber yard - lignejo; lignovendejo

timberland - arbara tero

timberyard - lignejo; lignovendejoj

timbrel - tamburino

timbre - tembro

Timbuktu - Timbuktuo

time -

adjektivo time-consuming - temporaba
verbo kronometri; tempumi; altempigi; taktomezuri; kronometri; tempomezuri; altempigi; the connection has timed out - la tempo de la konekto elĉerpiĝis; deliberately time something - koincidigi ion; acts deliberately timed to influence the election - agoj kiuj intence koincidis kun la elektado por influi ĝin; elekti la konvenan momenton;
substantivo tempo; la tempo; (la) horo; fojo; momento; epoko; daŭro; limtempo; okazo; takto; taktomezuro; taktorapideco; time and again, time and time again, time after time - foje-refoje; fojon post fojo; the time allowed - la limtempo; the time appointed - la difinita horo; la difinita tempo; the time appointed by the regulation - la horo ( la tempo) difinita de la regulo; the time has arrived, the time has come - jam venis la tempo; the time at my disposal - mia disponebla tempo; the time at which the meeting is to begin - la horo je kiu la kunveno komenciĝos; time bomb - prokrasta bombo; time capsule - enterigita arkivo; time-consuming - temporaba; time-delay - malfruiĝo; the time has come for action - jam venis la tempo por ekagi; time frame - limtempo; tempodaŭro; time heals all ills, time is a great healer - plej bona kuracisto estas la tempo; tempo venos, zorgon prenos; time-honored, time-honoured - depratempa; time in jail - enprizoniĝo; time is money - Temp' estas valoro simile al oro; time is on our side - la tempopaso favoras nian aferon time has run out - la tempo elĉerpiĝis; the time is ripe - estas ĝustatempe; the time is not right - la momento ne estas konvena; time has run out - la tempo jam elĉerpiĝis; time is running out, time is short - la tempo baldaŭ elĉerpiĝos; time is up - la tempo elĉerpiĝis; the time it takes to establish a connection - la necesa tempo por starigi konekton; la tempo kiu pasas antaŭ la starigo de konekto; time lag - malfruiĝo; how much time is left? - kiom da tempo restas?; time limit - limtempo; time machine - tempomaŝino time of crisis - kriza tempo; time of day - horo de la tago; have the time of one's life - plenplene amuziĝi; time of trial - provotempo; time off - libertempo; time out - paŭzo; malstreĉiĝa paŭzo; time of war - milittempo; time out - paŭzo; libertempo; time payment - poparta pagado; the time required to do a task - la tempo necesa por fari taskon; time-saver - tempoŝparilo; time-saving - tempo-ŝpara; time scale - tempodaŭro; time signal - horindika signalo; the time we spend - la tempo kiun ni pasigas; time spent - tempo pasigita; time-table - tagordo; horaro; kronologio time will tell - la tempopaso decidos; have time to oneself - havi tempon por si mem; time travel - tempovojaĝado; time traveller - tempovojaĝanto time wasted - malŝparita tempo; time-worn - sulkita de la tempopaso; time zone - horzono long-time - delonga; longatempa; longedaŭra; that is the only time I have seen her smile - tiu estis la sola okazo kiam mi vidis ŝin rideti; there could be no better time to take action - ne povus esti pli bona tempo por ekagi; there was a time when ... - iam; iam antaŭe; iam, antaŭlonge,; iam en la pasinteco; iam estis tempo kiam; there was a time when I wore these medals with pride - iam, mi portis fiere ĉi tiujn medalojn; just in time - ĝustatempe; tell the time - diri la horon; what time is it? It's 9 o'clock - Kioma horo estas? Estas la 9-a; the time is 9 o'clock - la horo estas la 9-a;
the order came at a time when the situation was beginning to improve - la ordono venis en momento kiam la situacio komencis pliboniĝi; la decision came at the right time - la decido okazis ĝustatempe; the time has come - jam venis la tempo; the time will come - venos iam la tempo; the time has not yet come - la tempo ( la momento) ankoraŭ ne venis; ne venis ankoraŭ la tempo ( ... la momento)
for a long time - dum longa tempo; longan tempon; (jam) delonge; jam de longa tempo; for a long time to come - dum multaj estontaj jaroj; this is not the time for arguments - nun ne estas la tempo por disputoj; nun ne decas disputoj; it's time for me to go - nun, mi devas foriri; today I visited Parliament for the first time - hodiaŭ mi unuafoje vizitis la parlamentejon;
we have time on our side - la tempopaso favoras nian aferon; I haven't got time for that - mi ne disponas tempon por tio; I want to take a holiday but I don't have the time ... I haven't enough time - mi deziras ferii sed mi ne disponas sufiĉe da tempo ... mi disponas tro malulmulte da tempo; I had a hard time making myself understood to the receptionist - estis malfacile komprenigi min al la akceptistino; have a rough time, have a tough time - travivi malfacilan tempon; trapasi malfacilan periodon; have a good time - bonan amuzon!; bone amuziĝi; bone amuzi sin; pasigi bonan tempon; pasigi amuzan tempon; pasigi la tempon amuze; pasigi agrablan tempon; pasigi la tempon agrable; por ... la tempo pasis amuze ... agrable; have a great time - bele amuziĝi; bele amuzi sin; pasigi bonegan ( belan) tempon;
in time - ĝustatempe; akurate; post iom da tempo; post tempopaso; in time we will see the results of the project - iam estonte ni vidos la rezultojn de la projekto; arrive in time for an event - alveni ĝustatempe por iu okazantaĵo; no one arrived in time to save him - neniu alvenis sufiĉe frue por savi lin; in time with ... in time to ... - laŭtakte kun ...; laŭ la takto de ...; in a very short time - post tre mallonga tempo; in one month's time - post unu monato; in two or three years' time - post du aŭ tri jaroj; in their own sweet time - per senzorga nerapidemo; in our time - en nia epoko; the most enjoyment I've had in a long time - delonge mi ne havis tiel bonan amuziĝon; the best period that our country has had in a long time - la plej bona periodo kiun nia lando spertis jam de longa tempo;
it's time - jam venis la tempo; jam venis la momento; it is time to ask why pandemics are happening ever more often - jam venis la tempo por demandi kial pandemioj okazas ĉiam pli ofte; it's time to celebrate - jam venis la tempo por festi; it's time to go - ni jam devas ekiri; You bought a mobile phone? It's about time! - Vi aĉetis poŝtelefonon? Fine!; it's the first time I have visited this region - mi unuafoje vizitas ĉi tiun regionon; it is the first time I have made such a proposal - estas la unua fojo ke mi faras ĉi tian proponon; it is not the first time ... it isn't the first time that I have visited your city - ne estas la unua fojo, ke mi vizitas vian urbon; it is high time we opened our eyes to the situation - jam venas la tempo kiam ni devas malfermi niajn okulojn al al situacio; isn't it time to discuss this question? - ĉu ne jam venis la tempo por diskuti ĉi tiun demandon?; it'll be some time before we see the results of the project - nemalmulte da tempo devos pasi antaŭ ol ni vidos la rezultojn de la projekto; it's not a good time ... now is not a good time to give up my job - nun ne estas bona tempo por rezigni mian laborpostenon; it is not the right time, this is not the right time - nun ne estas la ĝusta tempo ... la ĝusta momento; now is not the time ... now isn't the time to reduce investment in education - ĉi tiu ne estas la momento por malpliigi investojn en edukado; it’s now time to make a decision - nun venis la tempo por fari decidon; it is only a matter of time ... it is just a matter of time before this issue resurfaces - ĉi tiu demando neeviteble releviĝos kun la tempopaso; it was only a matter of time ... it was just a matter of time before a catastrophe occurred - katastrofo estis neeviteble okazonta kun la tempopaso; estis certe, ke post nelonge katastrofo okazos; it could be some time before we receive a reply - eble pasos nemalmulte da tempo antaŭ ol ni ricevos respondon; it was a long time before I was able to recover - longa tempo pasis antaŭ ol mi resaniĝis;
make time for something - rezervi tempon por io; make up for lost time - kompensi la perditan tempon;
the work is going to take us some time - la laboro necesigos al ni nemalmulte da tempo; the task could take some time - povus esti ke la tasko necesigos nemalmulte da tempo; it could take time to solve the problem, solving the problem could take some time - nemalmulte da tempo eble necesos por solvi la problemon; take your time - ne hastu; the committee is taking its time deciding - la komitato ne hastas por fari sian decidon; take the time to think about what you are going to do - preni tempon por pripensi tion, kion vi faros; solving the problem is taking too much time - la solvo de la problemo okupas tro da tempo you are taking too much time to fix the problem - vi pasigas tro da tempo por solvi la problemon how much time is the work going to take - kiom da tempo okupos la laboro; the project is going to take a very long time - la prokekto okupos tre longan tempon; the police took a long time to arrive - la polico alvenis post longa prokrasto; it took time for me to understand what was happeneing - nemalmulte da tempo pasis antaux ol mi komprenis tion, kio okazas
times -
times tables - multiplikaj tabeloj; in good times and bad - en ĝojo kaj ploro; women must work one and a quarter times as long to earn the same money - virinoj devas labori kvarone pli longe por perlabori la saman monon
tempo; epoko times are hard; times are tough - ni vivas en malfacilaj tempoj; times are changing - la tempoj ŝanĝiĝas; times have changed - la tempoj ŝanĝiĝis; times of crisis - krizaj tempoj; times of hardship - malfacilaj tempoj; a sign of the times - signo de la tempoj; the times in which we live - la epoko en kiu ni vivas; la tempoj en kiuj ni vivas; in Roman times - en la tempo de la romianoj
fojoj (nombro de okazoj) three times a day - tri fojojn ĉiutage; tri fojojn en tago; tri fojojn ĉiutage; three times in a row - tri fojojn sinsekve; four times in the course of the last two years - kvar fojojn en la daŭro de la lastaj du jaroj; debts that have been paid many times over - ŝuldoj kiuj jam estas multfoje pagitaj; ŝuldoj kiuj jam estas foje-refoje pagitaj; there were times when two or three people died every day - foje, du aŭ tri homoj mortis ĉiutage; these promises have been repeated several times since - post tiam, ĉi tiuj promesoj estas kelkfoje ripetitaj; our country has been going through difficult times since the beginning of the year - nia lando travivas malfacilan tempon depost la komenciĝo de la jaro; the committee has met six times since it was established - la komitato estas kunsidinta ses fojojn ekde ĝia starigo;
oble; oblo three times as big as the others - trioble pli granda ol la aliaj; a new task may take two or three times as long - nova tasko povus okupi duoble au trioble pli da tempo; last year, three times as many deaths were caused by automobiles as by murders - pasintjare, la mortoj kaŭzitaj de aŭtomobiloj estis trioblo de tiuj kaŭzitaj de murdoj; almost four times as many men as women die by suicide - preskaŭ trioble pli da viroj ol virinoj sin mortigas; security has been increased, with five times as many security guards on duty - sekurecrimedoj estas pliigitaj, kun kvinoble pli da deĵorantaj gardistoj; women lawyers outnumber their male counterparts fourfold and there are three times as many women medical doctors as men - advokatinoj estas kvaroble pli multenombraj ol siaj viraj kolegoj, kaj la nombro de kuracistinoj estas trioble pli
five times seven is thirty-five - kvinoble sep estas tridek kvin; others earn three times my salary - aliuloj ricevas salajron trioble pli ol mia; average consumption is three times as much in other countries - la mezuma konsumado en aliaj landoj estas trioble pli multe; care for people with diabetes costs 2.3 times as much as for those without diabetes - la kuracado de diabetuloj kostas 2,3-oble pli ol la kosto por nediabetuloj; the flesh of farmed salmon contains three times less omega-3 than that of their wild counterparts - la karno de komerce breditiaj salmoj enhavas trioble malpli da omega-3 ol tiu de sovaĝaj salmoj; diesel fuel is three times more expensive in this country - dizela fuelo estas trioble pli altekosta en ĉi tiu lando; in those days, poor boys were four times more likely to enter the workforce than poor girls - en tiu tempo, malriĉaj knaboj havis kvaroble pli bonan ŝanĉon trovi laborpostenon ol havis knabinoj; traffic through this region has multiplied to forty times normal levels - la trafiko tra ĉi tiu regiono estas multobliĝinta al kvardekoblo de la normalaj niveloj this fish can swell itself up to several times its normal size - ĉi tiu fiŝo povas ŝveligi sin ĝis pluroblo de sia normala grandeco;
the Arctic has five times the surface area of the Mediterranean - la Arkto havas kvinoble pli vastan surfacon ol Mediteraneo; this amount is three times the salaries offered by other teams - ĉi tiu sumoj estas trioble pli grandaj ol la salajroj proponataj de aliaj teamoj; other countries have three or four times these numbers - aliaj landoj havas tri- aŭ kvaroble pli ol ĉi tiuj nombroj; the water contains 80 times the legal limit of copper - la akvo enhavas 80-oblon de la lauxlegxa limo de kupro; rainfall can be up to 40 times the normal level - foje, pluvas 40-oble pli ol normale; India is two and a half times the size of Europe - Barato estas du-kaj-duon-oble pli granda ol Euxropo; the rainfall is three times the average for the season - la pluvokvanto estas trioble pli ol la mezumo de la sezono


timing - gerundio kaj participo de la verbo "time"; tempa mezurado; kronometrado; momento; dato; altempiĝo; memkunordigado; la momento elektita por ...; la preciza momento de ...; la horo fiksita por ...; the timing of the statement was right - la deklaro estis ĝustatempe farita; the timing of the reform is still being discussed - la dato de la reformo ankoraŭ estas diskutata; timing device - minutatoro; kronometro; tempomezurilo; taktomezurilo; timing mechanism - minutatora mekanismo; kronometra mekanismo; taktomekanismo; bad timing - malĝustatempe; good timing - ĝustatempe;

timeframe - limtempo; tempodaŭro

timekeeper - kronometristo

timeless - sentempa; eterna; (kiu) neniam fortempiĝas

timeline - kronologio

timeliness - ĝustatempeco; akurateco; oportuneco; aktualeco

timely - ĝustatempa; ĝustatempe; akurata; akurate; oportuna; oportune; aktuala; senprokrasta; in a timely fashion, in a timely manner, in a timely way - ĝustatempe; akurate; senprokraste

timepiece - tempomezurilo

timer - minutatoro; kronometro; tempumilo; taktomezurilo

timescale - tempodaŭro

timetable - kalendaro; programo; itinero; horaro; horplano; lernoprogramo; kronologio; timetable for withdrawal - programo de retiriĝo

timid - timema; senkuraĝa; sinĝena

timidity - timemo; senkuraĝeco

timidly - timeme; senkuraĝe

Timor - Timoro; Timor Leste - Orienta Timoro

Timorese - timorano(j); timora(j)

timorous - timema

timpani - timbalo

tin - ujo; ujo da; ...ujo; ladskatolo (da); kanistro; enladigi; konservi; kemia elemento 'Sn'; metalo stano; stana; idiotismo a simple device that does exactly what it says on the tin - simpla aparato kiu faras tion, kion ĝi promesas

Tin Tin - Tinĉjo

tinder - tindro; tinder-dry - tindre seka

tinderbox - tindrujo

tinfoil - stanfolio

tinge - ...eto; koloreto; koloretigi; koloraĵo; nuanco; tono; tonigi; tinkturi; nuanci

tingle - pikpiki; pikpiko

tinier - pli eta

tiniest - plej eta

tinker - alĝustigeti; ladaĵisto; tinker with an engine - alĝustigeti motoron

tinkle - tinto; tintado; tinti; tintigi; sonoreto; sonoreti; sonoretigi

tinned - lad..oj; ladskatoloj da ...; tinned goods - konservaĵoj

tinnitus - tinito; orelzumado

tinplate - stanita lado

tinsel - brilaĵetoj

tinselly - brilaĵeta

Tinseltown - Holivudo

tinsmith - ladisto

tinsnips - ĉizojo

tint - koloreto; koloretigi; koloraĵo; koloreco; (kolor)nuanco; nuanci; tinted - preterito kaj participo de la verbo "tint"; ..kolora

tinware - ladaĵo(j)

tiny - eta; malmultega; tiny tot - etulo

tip - konsileto; sciigo; prognozo; pinto; ekstremaĵo; verŝi; ŝuti; klini; kliniĝi; kelneraĵo; doni kelneraĵon; trinkmono; doni trinkmonon

tipoff - sciigo; konfidenca sciigo; konfidenca informo; konfidenca averto

tipple - drinkaĵo

tipsily - ebrie

tipsy - ebria

tirade - furioza deklamo; filipiko

tire - pneŭo; laciĝi; tedi; tired - preterito kaj participo de la verbo "tire"; laca; tiring - gerundio kaj participo de la verbo "tire"; teda

tireless - senlaca

tirelessly - senlace

tiresome - teda; tedema; tedas; ĝena

tisane - tizano

tissue - histo; tualeta papero; silkopapero

tit - mamo; mampinto; cico; Parus paruo

tit-for-tat - revenĝa; okulon pro okulo, denton pro dento

titan - titano

titanic - titana; titanic; titanic acid - H2TiO3 titanato

titanium - Ti titano; titana

titbit - informeto; frandaĵo

tithe - dekonaĵo; dismo

title - titolo; titoli

titmouse - Parus; Baelophus paruo

titter - subrido; subridi

titillate - tikli la intereson; sekse eksciti

tittle-tattle - klaĉo

titular - nominala

Titus - Tito

TM[redakti]

tmesis - tmezo

TO[redakti]

to - al; en la direkto al; ĝis; de ... ĝis; por; de; en; ene de; interne de; ĉe; laŭ; pri; kontraŭ; anstataŭ; aŭ; je; ke, ... ..u; por ke ... ..u; tiel, ke ... ..u; kiu celas; kio celas; celanta

toad - Bufo bufo; Bombinator igneus bombinatoro

toady - flatemulo; parazitulo; sklavemulo

toast - tosti; tosto; toasto; toastigi; panrostaĵo; rostpano; rostita pano; rosti; ruinigita; finita; likvidita

toaster - panrostilo

tobacco - tabako

tobacconist - tabakisto; tobacconist's - tabakistejo

Tobias - Tobit

toboggan - tobogano; sledeto; glitveturilo; go tobogganing - tobogani

tocopherol - tokoferolo

today - hodiaŭ; nuntempe; nun; ĉi tiam

toddle - paŝeti

toddler - paŝetulo; infaneto

toe - piedfingro; piedfingrujo

toenail - piedungo; ungo

toffee - karamelo; karamelbombono

tofu - tofuo; toŭfuo

toga - togo

together - kune; kun..; kuna

togetherness - kunuleco

toggle - oscile movadi; movadi tien kaj reen; renversa komutilo; fermilo

Togo - Togolando

Togolese - togolanda; togolandano(j)

tohunga - ŝamano

toil - laboregi; laborego; penegi; penego; penlaboro; penlabor(ad)o; toils - pluralo de la substantivo "toil"; singulara prezenco triapersona de la verbo "toil"; laborego; penego; penlaboro; penlabor(ad)o; implikaĵoj; insidaĵoj

toiler - laboreganto

toilet - necesejo; klozeto; latrino; neceseja pelvo; klozeta pelvo; neceseja seĝo; necesujo; tualeta; tualeto

toiletry - tualetaĵo

toilsome - peniga

Tokelau - Tokelao

token - signaĵo

Tokio Tokyo - Tokio

told - preterito kaj participo de "tell"

tolerable - tolerebla; modera

tolerance - toleremo

tolerant - tolerema

tolerantly - tolereme

tolerate - toleri

toleration - tolero; tolerado; toleremo

toll - perdo; mortintaro; nombro de mortintoj (aŭ: ... de mortigintoj; ... de mortigitoj); mortigintaro; mortigintoj' mortigititaro' mortigitoj; nombri; nombro; kalkulo; ..aro; difekto; malutilo; takso; imposto; vojimposto; pontimpostoj; malutilo; malprofito; funebre sonoradi; funebre sonorigi

tollbooth - vojimpostejo; vojimposta pagejo; vojpagejo; pagbarilo

Tolstoy - Tolstoj

toluene - CH3 tolueno

tom-tom - tamtamo

tomatillo - Physalis philadelphica meksikia fizalido; filadelfia fizalido

tomato - tomato

tomb - tombo

tomboy - petolulino

tombstone - tomboŝtono; tomba ŝtono

tome - volumo

tomfoolery - arlekenado; arlekenaĵo; pajacaĵo; burleskaĵo

tomography - tomografio

tomorrow - morgaŭ

tomtit - Parus paruo; Petroica macrocephala novzelanda paruo

ton - tuno; tonelo

tonal - tona

tone - tono; nuanco; tonio; tonuso

toned - tona

toner - farbopulvoro

Tonga - Tongo

Tongan - tonga; la tonga (lingvo); de Tongo

tongs - prenilo; pinĉilo

tongue - lingvo; idiomo; lango; langeto; elstaraĵo

tonguetwister - langotordilo

tonic - toniko; vigligaĵo; tona

tonight - ĉi-nokte; hodiaŭ nokte

tonnage - tunaro; tonelaro; enhavebleco

tonne - tuno

tonsorial - barbira

tonsure - tonsuro

tonsured - tonsurita

tony - ekskluziva; Tony - Tonĉjo

too - tro; ankaŭ; tro ... por; tro ... por ke ..u; tro ... por povi; tro ... ke ... povu; tro ... por ke ... povu; tro ... ol ke ... ..us; nesufiĉe

took - preterito de la verbo "take"

tool - ilo; laborilo; perilo; helpilo; rimedo; tools - pluralo de "tool"; garnituro

toolbar - ilpanelo; ilaro

toolbox - ilujo; ilkesto

toolkit - ilaro

toolshed ilejo

toot - hupi; hupo

tooth - dento; noĉo

toothache - dentodoloro

toothbrush - dentobroso

toothfish - Dissostichus

toothless - senefika; vana; sen-denta; sendenta

toothpaste - dentopasto

toothpick - dentpinglo

top - supro; pinto; pinta; supra; supraĵo; plejsupra; plejsupro; supera; super..; avana; estas pli ol; atingas pli ol; ĉefa; altranga; plej altranga; majstra; majstro de; maksimuma; maksimume; pleja; plej ..e; prima; plej grava (aŭ: ... bona; ... eminenta; ... ofta; ... populara; ... prestiĝa; ... furora; leviĝi al la supro de; atingi la kapon de; ĉapeli; kroni; brustvesto; firsto; turbo; topo; a skyscraper topped by a restaurant - ĉielskrapilo kun restoracio sur la supro; topping - gerundio kaj participo de la verbo "top"; ĉapelaĵo; tegaĵo; supraĵo

topcoat - palto

topdressing - peraviadila sterkado

topic - temo

topical - aktuala; aktualaĵa; aktualeca

topically - laŭteme

topknot - kapobanto

topless - nudbrusta

topmast - topmasto

topmost - plejsupra

topographer - topografo

topographic - topografia

topographical - topografia

topography - topografio

topological - topologia

topology - topologio

topple - faligi; fali; detronigi; renversi; venki

topsail - topvelo

topsoil - surfaca tavolo de la tero; ĝardentero; humtero

Torah - Torao

torch - flamanta torĉo; elektra poŝlampo; ekbruligi; incendii

torchbearer - standardisto; torĉ(port)isto

torchlight - torĉlumo; torĉa

tore - preterito de la verbo "tear"

torment - turmento; turmenti; turmentiĝi; turmentiĝo; inciti; suferigi; tormenting - gerundio kaj participo de la verbo "torment"; turmenta; suferiga

tormentor - turmentanto

torn - ŝiri; traŝiri; deŝiri; fortiri; perpleksa

tornado - tornado

torpedo - torpedo; torpedi

torpid - rigidiĝinta

torpor - letargio; rigidiĝo

torque - torda momanto; tordmomanto; turnmomanto

torrent - torento; pluvtorento; impeto

torrential - torenta

Torres Strait Islanders - insulanoj de la Torres-markolo

torrid - varmega; pasia; arda; streĉa

torsion - tord(ad)o; tordeco

torso - torso

tort - delikto

tortellini - tortelinoj

tortilla - tortiljo

tortional - tordeca

tortoise - Testudo - testudo

tortuous - serpentuma

tortuously - serpentume

torture - torturo; torturi; turmenti; turmento; the prisoner was tortured into confessing - la kaptito estis torturita por eldevigi konfeson

torturer - torturisto; torturanto; turmentanto

torturous - torda

Tory - brita politika sistemo konservativa; konservativulo; de la Konservativa Partio; the Tory leadership - la gvidantaro de la Konservativa Partio

toss - ĵeti

tosser - fiulo

tot - infaneto; bebo

total - totala; totalo; totale; (kiu) atingis la sumon de; konsistigi totalon de; nombri; el; tute; tuta; entuta; plena; plenplena; plenplene; ĉioma; ĉiome; kompleto; an increase in total annual sales - kresko de entutaj vendoj por la jaro

totalitarian - totalisma

totalitarianism - totalismo

totality - tutaĵo

totally - tute; tutkore

tote - porti; virina sakego

totem - totemo

totemic - totema

totter - ŝanceliĝi; baskuli

touch - tuŝi; tuŝo; intertuŝiĝi; kuntuŝiĝi; palpi; kortuŝi; kontakto; piedpilkado: flanklinioj taĉo; touched - preterito kaj participo de la verbo "touch"; kortuŝiĝis; kortuŝiĝinta; touching - gerundio kaj participo de la verbo "touch"; kortuŝa; kortuŝe

touchiness - ofendiĝemo

touchline - tuŝlinio

touchpad - tuŝplato

touchscreen - tuŝekrana; tuŝekrano

touchstone - elprovilo

touchy - ofendiĝema; indignema; delikata

tough - forta; fortika; hardita; malfacila; malfacile; peniga; severa; severe; rigora; rigore; streĉa; ŝvitiga; senindulga; malindulg(em)e; malkompata; malkompate; necedema; malcedema; malmola; neŝancelebla; hardulo; brutalo; toughen - fortigi; fortikigi; pli hardi; severigi; tougher - pli forta ( ... fortika; ... hardita; ... malfacila; ... severa; ... rigora; ... malindulga; ... malcedema; malmola); toughest - plej forta ( ... fortika; ... hardita; ... malfacila; ... severa; ... rigora; ... malindulga; ... malcedema; malmola

toughness - forteco; fortikeco; harditeco; malfacileco; severeco; rigoreco; malcedemeco; malmoleco

toupée toupee - peruketo

tour - gvidata vizito; rondvizito; rondviziti; viziti; vizito; vizito al la vidindaĵoj; rondveturo; plezurvojaĝo; travojaĝo; travojaĝi; rondvojaĝi; rondvojaĝo; ronda vojaĝo; promeno; promeni en; trarigardi; trarigardo; turnei en; turneo; muzikistoj sin prezenti

tourbillon - turbilono

tourism - turismo

tourist - turisto; turisma

touristic - turisma

tournament - turniro

tousle - taŭzi la harojn al; tousled - preterito kaj participo de "tousle"; kun taŭzita hararo

tout - propagandi; propagandisto; varbi al; varbanto

tow - treni; trenadi; tiri; remorki

toward - al; apud; survoje al; cele al; pri

towards - al; ale al; apud; survoje al; direkte al; en la direkto al; en direkto al; proksime de; pri; rilate al; towards me - miadirekten; en mia direkto

towel - tualettuko; mantuko; bantuko

tower - turo; turdomo; altegiĝi; towering - gerundio kaj participo de la verbo "tower"; altega

town - urbo; urbeto

townhouse - vicdomo

townie - urbano

townsfolk - urbanaro

township - urbeto; sudafrika ladurbo getourbo

townspeople - urbanaro; urbananoj

toxin - toksino; tokso; veneno; venenaĵo

toxic - toksa; venena

toxicity - tokseco

toxicological - toksologia

toxicologist - toksologo

toxicology - toksologio

toy - ludilo; ludi (kun); pripensi; karesi; koketi

TR[redakti]

trace - spuro; spureto; spuri; sekvi la spuron de; laŭiri; elserĉi; trovi; eltrovi; distingi; kvanteto; iometo; postsigno; tirrimeno; tirŝnuro; streki; paŭsi; may contain traces of nuts - povus enhavi spurojn de nuksoj; tracing - gerundio kaj participo de la verbo "trace"; paŭsaĵo

traceable - spurebla; elserĉebla; eltrovebla

tracer - spurkugloj; spurkugla

trachea - traĥeo

tracheal - traĥea

tracheotomy - traĥeotomio

track - spuri; telespuri; spuro; gvatsekvi; spionsekvi; kontroli; vojeto; tervojo; irvojo; trako; kanto; muzikpeco; muzikeropado; kurejo; itinero; kuratletiko; raŭpo; trenstrio

trackback - respurado

tracksuit - trejnvesto

tract - terpeco; kanalo; traktuso

traction - tirado; tira forto; trakcio; alteniĝo; alteniĝa forto; ortopedia ekstenso

tractor - traktoro

tractrix - traktorio

trad - tradicia

tradable - komercebla; komerceble

trade - komerco; komercado; komerca; komerc(ad)i (per); negoc(ad)o; negoci (per); interŝanĝi; okupo; metio; faka

tradecraft - metiarto; la spionarto

trademark - komerca marko; varmarko; registri kiel komercan markon; karakteriza; karakterizaĵo

trader - negocisto; komercanto; vendisto; ...isto; borsa negocisto; negocisto de financaj instrumentoj; negocisto de valorpaperoj; arbitraĝisto

tradesman - metiisto

tradespeople - metiistoj; butikistoj

tradition - tradicio

traditional - tradicia

traditionalism - tradiciismo

traditionalist - tradiciisto; tradiciista; tradiciisma

traditionally - tradicie; delonge

Trafalgar Square - Placo Trafalgar

traffic - trafiko; trafika; cirkulado; cirkulantaro; veturiloj; la veturilaro; kontraŭleĝa komerco (per); kontraŭleĝe komerci (per)

trafficker - ŝakristo; drogŝakristo; kontraŭleĝa komercisto

tragedy - tragedio; tragedieco

tragic - tragika; tragike; tragedia; tragedie;

tragically - tragike; tragedie;

trail - vojo; vojeto; sekvi; malantaŭiri; spuri; spuroj; postsigno; treni; treniĝi; trenaĵo; kuntreni; posttreni; postresti; postiĝi

trailblazing - pionira

trailer - antaŭfilmo; ruldomo; loĝveturilo; remorko; trenĉaro; postveturilo

train - trajno; vagonaro; fervoja; trejni; sin trejni; trejniĝi; kapabligi; ekzerciĝi; sin ekzercadi; alkutimigi; dresi; obeigi; staĝi; eduki; edukiĝi; instrui; instruiĝi; prepariĝi; celum; sekvantaro; training - gerundio kaj participo de la verbo "train"; trejna; trejn..; dresa; prepariteco; prepariĝo; sinpreparo

trainee - trejnato; staĝanto; staĝanta; lernanto; metilernanto

trainer - trejnisto; edukisto; dresisto; sporta ŝuo

trainspotter - hobia trajnobservanto

trainspotting - hobia trajnobservado

trait - trajto

traitor - perfidulo; renegato

trajectory - trajektorio

tram - tramo

trammel - triobla trenreto; noĉostango; marmita kroĉilo; kunkatenaĵo; kateno

tramp - vagabondo; marŝado; marŝadi

tramper - marŝadanto; tornistrulo

trample - surtreti

trampoline - trampolino

tramways - tramoj

tranche - klaso

tranquil - trankvila; trankvile

tranquilise, tranquilize - trankviligi

tranquiliser - sedativo

tranquility - trankvilo; trankvileco

tranquillity - trankvilo; trankvileco

trans - trans-; transgenrulo; transgenrula

transaction - transakcio; negoco; spezo

transatlantic - transatlantika

transborder - translandlima

transboundary - translima

transcend - transpasi; transcendi; super..

transcendence - transcendeco

transcendent - transcenda; superega

transcendental - transcenda

transcontinental - transkontinenta

transcribe - transskribi

transcript - transskribaĵo

transcription - transskribo; transskribaĵo

transcriptome - transkriptomo

transcultural - transkultura

transducer - konvertoro; kontakta sonprenilo; sensilo

transductor - transduktoro

transfer - transloko; transloki; translokiĝo; translokiĝi; translacio; transdoni; transdon(ad)o; transferi; transfero; tranŝarĝi; transiri; transirigi; transirigo; transiriĝi; transiriĝo; transigi; transiĝi; transigo; translacio; translacii; transporti; transporto; transpago; ĝiri; ĝir(ad)o; ĝiraĵo; sportisto transigo; transklubiĝo; transklubiĝi

transferable - transdonebla; transigebla; ĝirebla; transmetebla

transferal - translacio

transferer - ĝiranto

transfiguration - transfiguriĝo; aliformiĝo

transfigure - transfiguri; transfigured - preterito kaj participo de "transfigure"; transfiguriĝis; transfiguriĝinta; aliformiĝis; aliformigita; aliformita

transfix - senmovigi; paralizi; trapiki; transfixed - fascinite fiksrigardi

transform - transformi; transformiĝi; fari el

transformation - transformo; transformiĝo; metamorfozo

transformer - transformatoro; transformilo

transfuse - transfuzi

transfusion - transfuzo

transgender - transgenrulo; transgenrula

transgenesis - transgenezo

transgenic - transgena

transgenically - transgene

transgress - malobei; transpaŝi (la limon de); krimi (kontraŭ); peki (kontraŭ)

transgression - transpaŝo; malobeo; krimo; peko

transgressor - krimulo; malobeinto; pekulo

tranship - transŝarĝi

transhipment - transŝarĝo

transhistorical - transhistoria

transhumanism - transhumanismo

transhumanist] - transhumanisma

transient - nedaŭra; nekonstanta; pasanta; vagabondo; vagulo; senhejmulo

transistor - transistoro

transit - transiti; transiti tra; transito; transita; transiri; transiro; transveturi; transveturo; publika transportado; publikaj transportiloj; pasado; transit of Venus - pasado de Venuso

transition - transiro; transiĝo

transitional - transira; portempa

transitive - transitiva

transitory - nedaŭra; vanta; transira; portempa

Transjordan - Transjordanio

Transjordanian - transjordania

translate - traduki; transformi; adapti; konverti; realigi; translacii

translation - traduko; tradukado; translokado; translacio; translation problem - tradukproblemo; problemo pri la traduko

translator - tradukisto; tradukanto; tradukinto; tradukilo

transliterate - transliteri

transliteration - transliterigo; transliterado

translucence - diafaneco

translucency - diafaneco

translucent - diafana

translucently - diafane

transmissibility - kontaĝebleco

transmissible - kontaĝebla

transmission - dissendo; dissendaĵo; elsendo; sendado; komunikado; transdono; transmisio; transmisiilo; intertransmisiilo

transmit - elsendi; dissendi; disaŭdigi; komuniki; transdoni; transigi; transigo; transmisii; kontaĝi

transmittable - kontaĝebla

transmitter - dissendilo

transmute - transmutacii

transnational - transnacia

transom - transtrabo

transparency - malkaŝemeco; travideblo; diapozitivo

transparent - travidebla; malkaŝema; facile komprenebla; memevidenta

transparently - malkaŝeme; travideble; transparently translatable - facile komprenebla por la tradukanto

transpartisan - transpartia

transpersonal - transpersona

transphobia - transfobio

transphobic - transfobia

transpire - fariĝi

transplant - grefto; grefti; transplanto; transplanti

transponder - transpondoro

transport - transporti; transportado; transportilo(j); transporta; transigi; transigo; trafikilo(j); veturilo(j); transporting - gerundio kaj participo de la verbo "transport"; la transportado de ..o;

transportation - transportado; transportilo(j); trafikilo(j); veturilo(j)

transporter - transportilo; homtransportilo

transpose - transmeti; transloki; transponi; metatezigi; metateziĝi

transposition - transmeto; transloko; transpono; metatezo

transsexual - transseksulo; transseksula; de transeksuloj; transsekseca

transsexualism - transsekseco

transship - transŝarĝi

transshipment - transŝarĝo

transverse - transversa; kver..; laŭlarĝa

transversely - transverse; laŭlarĝe de

trap - kapti; kaptilo; bestkaptilo; senmovigi; enfermi

trapezoid - trapezo

trapper - bestkaptisto

trappings - atributoj; akcesoraĵoj; garnaĵoj

trash - forĵetaĵo(j); forĵeti; aĉaĵo(j); ..aĉulo(j); aĉa; aĉe; feĉo; rubo; balaaĵo; galimatio; tombakaĵo(j); tombakeca; vantaĵo; senvaloraĵo(j); senvalora; tombakeca; ruinigi

trashcan - rubujo; balaaĵujo

trashy - aĉa; ..aĉo(j); ..aĉulo(j); senvalora; tombakeca; feĉeca

trauma - traŭmato; psika traŭmato; ŝokiĝo; konsterniĝo; lezo(j)

traumatic - traŭmata; traŭmatiza; ŝoka; konsterna

traumatise traumatize - ŝoki; traŭmatizi

travail - aflikto; akuŝiĝo

travel - vojaĝado; vojaĝoj; vojaĝi; vojaĝa; veturi; veturi tra; laŭiri; iradi; vojiri; travelling - gerundio kaj participo de la verbo "travel"; travelling health clinic - rondiranta sankonsultejo

traveler traveller - vojaĝanto; veturanto; vojiranto; pasaĝero; irlanda cigano; nomado; nomada

traverse - transiri; laŭiri; trairi

travesty - travestio

trawl - trol(ad)i; trolo

trawler - trolŝipo

tray - pleto; aviadila tableto

treacherous - perfida; perfide; insida; inside; renegata; danĝera; danĝere; endanĝeriga

treacherously - perfide; inside; danĝere

treachery - perfido; renegateco; insido

tread - paŝado; paŝbruo

treadmill - korpekzercilo korpekzerca rultapiŝo; kurtapiŝo; muelilo tretmuelilo; rado tretrado; paŝrado

treason - ŝtatperfido

treasonable - ŝtatperfida; ŝtatperfide

treasonably - ŝtatperfide

treasonous - ŝtatperfida; ŝtatperfide

treasure - trezoro; zorge konservi; ame konservi; teni en sia koro; ame memori; treasured - preterito kaj participo de la verbo "treasure"; karmemora

treasurer - kasisto; enspezisto; trezoristo; financdirektoro

treasury - fisko; kasejo; kaso; trezorejo; enspezado; enspezejo; trezoro; treasuries - pluralo de "treasury"; valorpaperoj de la fisko

treat - trakti; pritrakti; purigi; preni ion; preni iun; konduti al; kurac(ad)i; drogi; regalo; regali ..n; disponi pri; akcepti

treatable - kuracebla; purigebla

treatise - traktato

treatment - trakto; traktado; por la traktado de; pritrakto; prilaborado; kuraco; kuracado; kuracilo; terapio; get treatment - ricevi kuracadon; ricevi terapion

treaty - traktato; konvencio

treble - triobligi; triobliĝi

trebuchet - trebuŝeto

tree - arbo

treeless - senarba

treetop - arbokrono

trek - piedvojaĝo; piedvojaĝi; fari penigan vojiron; peniga vojiro

trekker - piedvojaĝanto

trellis - spaliro; lataĵo; latlatiso; latkrado; kradaĵo

tremble - tremi

tremendous - treega; grandega; multega; fortega; fortege; elstara

tremendously - treege; grandege; multege; fortege; elstare

tremor - tremo

trench - tranĉeo; fosaĵo; fositaĵo

trenchant - tranĉa; akra; morda

trenchantly - tranĉe; akre; morde

trencherman - manĝegemulo

trend - tendenco; modo; direkto

trendier - pli laŭmoda

trendiest - plej laŭmoda

trendiness - laŭmodeco

trendsetter - iniciatanto de modoj

trendsetting - avangarda; kiu iniciatas la modojn

trendy - laŭmoda; ŝika; de la ŝikularo

trepidation - maltrankvilo; timo

trespass - misfari; trespasses - singulara prezenco triapersona de "trespass"; misfaroj

triad - triopo; ĉina mafio; ĉina mafiano

triage - medicina selektado; selektejo

trial - elprovo; elprov(ad)i; provo; prov..; prova; eksperimenta; proceso; juĝado; asizo; aflikto

triangle - triangulo

triangular - triangula

triangularisation triangularization - triangulado

triangulate - trianguli

triangulation - triangulado

triathlon - triatlono

tribal - triba

tribalism - tribalismo

tribe - tribo; gento

tribesman - tribano

tribeswoman - tribanino

tribulation - aflikto

tribunal - tribunalo

tributary - enflurivero; tributulo; tributanto; tributa

tribute - omaĝo; tributo

trick - ruzo; ruzaĵo; trompi; trompo; trompaĵo; mistifiki; mistifiko; artifiko; lertaĵo; truko; truka; preno

trickery - trompado; mistifiko

trickier - pli delikata; pli tikla

trickiest - plej delikata; plej tikla

trickiness - artifikeco

trickle - flueto; flueti; gutetado; gutetadi

trickster - ruzulo; artifikisto; trompulo; trompanto; trompisto; mistifikisto; fripono

tricky - malfacila; postulanta lertecon; delikata; tikla; ruza; ruzema; ruzeca; tromp(em)a; artifik(em)a

tricolor tricolour - trikolora flago

tricorn - trikorna

tricot - trikoto; varpe trikita ŝtofo; ripa lanŝtofo

tricycle - trirada biciklo; trirada ..o

Tridentine - trenta

triduum - tritago

tried - participo kaj preterito de la verbo "try"; provis; prove ..is; estas peninta; juĝis

trifle - bagatelo; malgravaĵo; ĉikaneti; trifling - gerundio kaj participo de la verbo "trifle"; bagatela; malgrava; senvalora; vanta

trigger - ekkaŭzi; ekigi; aktivigi; sekvigi; ekapliki; sproni; ellasilo; malstreĉilo

triggerman - mortpafinto

trilateral - tripartia; trilatero

trilateration - trilaterado

trilingual - trilingva

trill - trilo; trili

trillion - triliono(j); triliono(j) da

trilogy - trilogio

trim - bonorda; bonordigi; alĝustigi; tranĉeti; ĉirkaŭtondi; ĉirkaŭtranĉi; ĉirkaŭhaki; randegaligi; tondeti; falĉeti; stuci; zorge tondetita; zorge falĉetita; razeti; malpliigeti; malgrandigeti; garni; garnaĵo; randaĵo

trimmings - garnaĵoj; kromaĵoj

trimly - bonorde

trimmer - pli bonorda

trimmest - plej bonorda

Trinidad - Trinidado

Trinidadian - trinidadano

trinitarian - triunua; trinitatano

trinity - triunuo; trinitato

trinket - breloko; juveleto

trio - triopo; terceto

trip - vizito; ekskurso; promeno; veturo; alveturo; vojaĝ(et)o; iro; stumbli; paŝeti

tripartite - tripartia

triple - triobla; triobligi; triobliĝi

triplets - trinaskitoj

tripod - tripiedo

tripolar - tripolusa

Tripoli - Tripolo

tripper - ekskursanto

triptych - triptiko

tripwire - stumblofadeno

Tristan - Tristano

trite - banala; banale

triumph - triumfo; triumfi

triumphal - triumfa

triumphant - triumfa; triumfinta

triumvir - triumviro

triumvirate - triumviraro

triune - triunua

trivet - kamena tripiedo; subportilo por kuirvazo; subpoto

trivia - faktetoj; bagateloj; vantaĵoj

trivial - bagatela; bagatele; malgrava; malgrave; banala; banale

trivialise trivialize - bagateligi

trivialisation trivialization - banaligo

triviality - trivialaĵo; bagatelaĵo; malgravaĵo; banalaĵo

trod - preterito de la verbo "tread"

troika - triopo; veturilo trojko

Trojan - troja; trojano

troll - trolo

trolley - rulglitilo; trolley bus - trolebuso

trolleybus - trolebuso

trombone - trombono

troop - trupo; roto; amaso; aro; anaro

trooper - soldato; trupano; rajdisto; vojpolicisto

Tropaeolum - Tropaeolum tropeolo

trope - tropo

trophy - trofeo

tropical - tropika

tropics - tropiklandoj

tropism - biologio, fiziologio tropismo; psikologio refleksa inklino

troposphere - troposfero

tropospheric - troposfera

trot - troti; trotigi; troto

Trotskyist - trockiisma; trockiista

trouble - problemo(j); ĝenaĵo(j); ĝenateco; ĝeno; ĝen...; zorgigi; zorgo(j); malfacilaĵo(j); malfacileco; maloportuni; embaraso; embarasi; malfeliĉo; malpaco; malkvietigi; zorgo; zorgigi; maltrankvilo; maltrankviligi; malserenigi; aflikti; aflikto(j); afliktiĝo; ĉagreni; klopod(ad)o; peno; troubled - preterito kaj participo de la verbo "trouble"; ĝenata; baraktanta; problema; maltrankvila; malserena; malkvieta; ĉagrena; ĉagreniĝinta; kun kondutaj problemoj; Nord-Irlando the Troubles - la konflikto inter protestantoj kaj katolikoj; troubling - gerundio kaj partcipo de la verbo "trouble"; maltrankviliga; maltrankvilige; ĝena; ĝene; zorgiga; zorgige; maloportuna; aflikta; aflikte

troublemaker - provokemulo; provokanto; agitanto; agitisto; incitemulo; incitanto; huligano

troubleshoot - determini kaj ripari paneojn ĉe; determini kaj solvi problemojn ĉe; mediacii pri

troubleshooter - diagnoza riparisto; mediaciisto

troublesome - ĝena; aflikta; trudema

trough - kavo; kavaĵo; trogo; tineto

trounce - elvenk

troupe - trupo

trouser - pantalona

trousers - pantalono; pantalonoj

trout - Salmo; Oncorhynchus; Salvelinus truto; manĝaĵo trutaĵo

trowel - trulo

Troy - Trojo

truant - forestanto

truce - batalhalto; militpaŭzo; interpaco

truck - kamiono; kamioni; transporti kamione; ŝarĝaŭto; ĉaro; trucking - gerundio kaj participo de la verbo "truck"; kamionada

trucker - kamionisto

truckie - kamionisto

truckle - rulilo; rulileto

truckload - plenkamiono da; ŝarĝo da

truckstop - kamionista haltejo; kamionista restoracio

truculence - malbonhumoro; batalemo

truculent - malbonhumora; batalema

trudge - sin treni; treniĝi

true - vera; vere; estas vere, ke; vero; aŭtentika; malfalsa; lojala; valida; jobs are scarce, and that is especially true for executives - laborpostenoj malmultas, kaj tio precipe validas por kadruloj

truely - vere

truer - pli vera; pli lojala

truest - plej vera; plej lojala

truffle - Tuber trufo

truism - veraĵo

truly - vere; verdire

trump - superatuti; atuto; superi

trumpet - trumpeto; distrumpeti

trumpeter - trumpetisto

truncate - stumpigi; detranĉi; truncated - preterito kaj particpo de "truncate"; stumpa

truncheon - polica klabeto

trundle - rulilo; ruli

trunk - trunko; kofro; torso

truss - truso; ĉirkaŭligi

trust - fido; fidi; konfidi; konfido; trusto; fideikomiso; komisio; sindikato; fondaĵo; trusted - preteiro kaj participo de la verbo "trust"; fidinda; fidebla; fideble; trusting - gerundio kaj participo de la verbo "trust"; fidema; konfidema

trustee - fideikomisulo; komisiito; kuratoro; sindiko

trusteeship - fideikomiseco; kuratoreco

trustful - fidema; konfidema

trustfully - fideme; konfideme

trustingly - fideme; kredeme

trustworthiness - fidindeco; kredindeco

trustworthy - fidinda; kredinda

trusty - fidebla; fideble; lojala

truth - vero; vereco; veraĵo; praveco; truth telling, truth-telling - verdirado

truther - kredanto je konspiraj teorioj

truthful - verema; verdirema; verdira; veremulo

truthfully - vereme; verdire

truthfulness - veremo; veremeco

try - provi; provo; ekĝui; peni; juĝi; rugbeo portgolo; trying - gerundio kaj participo de la verbo "try"; malfacila; malfacile eltenebla; ĝena; ĉagrena; peniga; stresiga

tryst - amrendevuo

TS[redakti]

tsar - caro; estro; ĉefrespondeculo; komisaro

tsarina - carino

tsarist - carisma

t-shirt - t-ĉemizo

tsp - tekulero da

tsunami - cunamo; sisma marondiĝo

Tswana - la cvana (lingvo)

TU[redakti]

tub - tin(et)o; kuvo

tube - tubo; ampolo; kanalo; kanaleto; Britio la londona metroo

tuber - tubero

tuberculosis -tuberkulozo

tuberous nasturtium - Tropaeolum tuberosum tropeolo

tubing - tubaro

tuck - refald; refaldo

Tuesday - mardo

tufa - tofo

tuff - tofo

tuft - vilo; kresto; tufo

tug - tiri; tiro

tugboat - trenŝipo

tuition - instruado; trejnado; elementaj lernejoj kaj mezlernejoj lernokostoj; kostoj de lernanteco; altlernejoj, universitatoj studpagoj; instrupagoj; tuition fees elementaj lernejoj kaj mezlernejoj lernokostoj; kostoj de lernanteco; altlernejoj, universitatoj studpagoj; instrupagoj; private tuition - privata instruado

tulip - Tulipa tulipo

tulle - tulo; tula

tumble - fali; falo; rulfali; rulfalo

tumbler - glaso

tummy - stomako; stomaketo

tumor - tumour - tumoro

tumult - tumulto

tumultuous - tumulta; tondra

tuna - Thunnus tinuso(j); manĝaĵo tinusaĵo

tundra - tundro

tune - melodio; ario; agordi; sintonizi; altempigi; alĝustigi; reguligi; tuned - preterito kaj participo de la verbo "tune"; agordiĝinta

tuneful - melodia

tuner - agordilo; agordisto

tunic - tuniko

Tunis - Tunizo

Tunisia - Tunizio

Tunisian - tunizia; tuniziano

tunnel - tunelo; tuneli; galerio; nesto

turban - turbano

turbid - malklara

turbidity - malklareco

turbine - turbino

turbocharge - turbinkunpremi

turbocharger - turbinkunpremilo; turbinkompresoro

turbulence - tumulto; tumultado; turbulo; turbulado

turbulent - tumulta; malkvieta; malkviete; maltrankvila; maltrankvile; turbula

turbulently - tumulte; malkviete; maltrankvile; turbule

turd - fekaĵo

turf - falĉita herbotapiŝo gazono; vegetaĵa bruligaĵo torfo; figure teritorio

turgid - bombasta; ŝvelparola

Turk - turko

Turkish - turka; de Turkio; la turka (lingvo)

Turkmen - turkmenoj

Turkmenistan - Turkmenio

Turin - Torino

Turk - turko

Turkestan - Turkestano

turkey - Meleagris meleagro; viando meleagraĵo

Turkey - Turkio

Turkish - turka

Turkmen - turkmena; turkmeno(j)

Turkmenistan - Turkmenio

Turkoman - Turkmeno; turkmena

Turks and Caicos Islands - Insularo Turkoj kaj Kajkoj

turmoil - tumulto; malordo; malakordo mensa turmentiĝo

turn - turni; sin turni; turno; turniiĝi; turniĝo; direkti; direktiĝi; returni; returnigi; returniĝi; fariĝi; fari; ekhavi la aĝon de; ekesti ... jarojn aĝa; ŝanĝi; ŝanĝiĝi; transformi; transformiĝi en ..n; fari ..on el; transloki; transmeti; komuti; ĝiri; ĝiro; ĝirado; vico; deklini; spiralero; kurbo

turnaround - returniĝo

turncoat - renegato; perfidulo

turnkey - tujpreta

turnout - la nombro de voĉdonintoj; la nombro de ĉeestantoj ( ... de spektantoj)

turnover - vendosumo; vendoj; nombro de vendoj; spezo; enspezaro; turniĝo de varoj; ŝanĝiĝado de dungitoj; la dungado de anstataŭigaj dungitoj; la transakciaro; transkaciaro kun valoro (de)

turnstile - turnokruco

turntable - gramofono; turnoplako; turnoplato

turpentine - terebintoleo

turpitude - malnoblaĵo(j); malnobleco

turqoise - koloro turkiso; turkisa; CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O turkiso

turret - tureto

turtle - Chelonia ĥelonio; martestudo

Tuscan - toskana

Tuscany - Toskanio

tussle - lukto; lukti

tutelage - guvernado

tutor - privata instruisto; repetitoro; doni privatajn lecionojn; tutoring - gerundio kaj participo de la verbo "tutor"; privataj lecionoj

tutorial - seminario

Tutsi - tucioj; tucio; tucia

Tuvalu - Tuvalo

tux tuxedo - smokingo

TV[redakti]

TV - televido; televida; televidilo

TW[redakti]

twang - tintigi; tinto; ton(aĉ)o; naztono

tweak - ĝustigeti; ĝustigeto; turneti; turneto; riproĉeti

tweet - mesaĝo aŭ mesaĝi per la socia retservo "Twitter" tviteraĵo; tvitera mesaĝo; mesaĝi tvitere; birdokrieto pepi; pepo; kviviti

tweezers - pinĉileto

twelfth - dek-dua

twelve - dek du

Twenties - la dudekaj jaroj

twentieth - dudeka

twenty - dudek; the past twenty years - la pasinta jardudeko; twenty-one gun salute - saluto de 21 kanonpafoj; twenty-two - dudek du; twenty-four seven, 24/7 - tagnokte tuttage

twentysomethings - dudek-iom-jaruloj

twice - dufoje; du fojojn; duoble; la duoblo de

twiddle - turni kaj returni; lude manumi

twig - vergo; ŝoso; ekkompreni

twill - kepro

twin - ĝemelo; ĝemela; dormoĉambro dulita

twilight - krepusko

twill - kepro; kepraĵo

twine - ŝnureto

twinkle - brileto; bonkora brileto; gaja brileto; petolema brileto; speciala brileto; brileti; trembrili; momenteto

twinkly - brileta; trembrila

twinning - ĝemeliĝo

twirl - rapide turnadi; rapide sin turnadi; rapide turniĝadi; rapida turno; pirueti; pirueto

twist - tordi; tordaĵo; tordeco; distordi; distorsii; malrektiĝi; malrektigi; kurbo; sin turni; turniĝi; plekti; peripetio; twisted - preterito kaj participo de la verbo "twist"; tordiĝis; tordiĝinta; sin tordis; malrektiĝis; malrektiĝinta; plektiĝis; plektiĝinta; perversa

twister - tornado; tordilo

twit - stultulo

twitch - ekbalanco; ekbalanci; ekbalanciĝi; eksvingi; eksvingo; eksvingiĝi; tiro; tiri

Twitter - socia retservo Tvitero; Tŭitero; Twitter birdo pepi; pepado;

two - du; duopo; du-jara

twofold - duobla

TY[redakti]

tycoon - magnato

tyke - etulo

type - tipo; speco; tajpi; vario; litertipoj; kompostaĵo; kompostitaĵo; ..ulo; ..anto; ..isto

typesetter - kompostisto

typewriter - skribmaŝino

typhoon - tajfuno

typhus - tifo

typical - tipa; tipe; kutima; kutime

typically - tipe; kutime

typify - tipigi

typist - tajpisto; tajpistino

typo - preseraro; tajperaro; mistajpo; metatezo

typesetter - kompostisto

typographer - tipografo

typographical - typographical error - preseraro; tajperaro; metatezo

typographically - tipografie

typography - tipografio

tyrannical - tirana; tiraneca

tyrannicide - tiranomortigo

tyrannise tyrannize - tirani

tyranny - tiraneco; tiranado

tyrant - tirano

tyre - pneŭo

Tyre - Tiro

tyro - komencanto; novulo; flavbekulo

Tyrol - Tirolo

Tyrolean - tirola

Tyumen - urbo Tjumeno