Aldono:Vortaro angla-Esperanto y

El Vikivortaro
< Aldono:Vortaro angla-Esperanto < Vortaro angla-Esperanto y

y - ipsilono; y-shaped - ipsilonforma

ya - vi

yacht - jakto; yacht club - velklubo; yacht trip - jaĥta promeno

yachtie - jaktisto

yachting - jaktado

yachtsman - jaktisto; velisto

yachtswoman - jaktistino; velistino

yadda yadda yadda - kaj tiel plu, kaj tiel plu; ade ade ade

Yalta - Jalto; Yalta Conference - Jalta Konferenco

yam - Dioscorea ignamo

Yangtze Yangtze River - Jangzio

yank - abrupte tiri; retiri; Yank - usonano; yank away - abrupte fortiri; yank somethiong out - abrupte eletiri ion

yankee - jankio; yankee go home! - jankioj for!

yard - jardo; korto; domkorto; velstango; fervoja ranĝostacio; yard sale - hejma pulbazaro

yardbird - kortbirdo; prizonulo

yardstick - mezurilo; metro; mezurbastono; mezurvergo

yarn - ŝpinitaĵo; fadeno; ŝnurero; rakonto

Yasser Arafat - Jaser Arafat

yaw - jori; joro; yaw and pitch - joro kaj tango

yawl - jolo

yawn - oscedi; oscedo; faŭki

yay! - hura!; hej!;

ye - vi; la; ye gods! - ho Dio!; ye olde England - malnovepoka Anglio

yea - jes

yeah - jes; yeah right! - kia blago!

year - jaro; unu jaro(n); jare; jara; ĉiun jaron; ĉiujare; en ĉiu jaro; por ĉiu jaro; lernojaro; lernojara;

year after year - jaron post jaro; a year ago - antaŭ unu jaroj; a year ago to the day - antaŭ ĝuste unu jaroj; a year and a half - dek ok monatoj; a year behind bars - unu jaro da enprizonigo; year by year - jaro post jaro; year-by-year - ĉiujara; a year earlier - antaŭ unu jaro; year's end - la jarfino; a year from today - unu jaron ekde hodiaŭ; a year has passed - jaro jam pasis; a year has passed since ... - unu jaro jam pasis depost kiam ...; years in a row - jarojn sinsekve; sinsekvajn jarojn; a year in office - unu jaro de sia mandato; my first year in office - la unua jaro de mia mandato; a year in prison - unu jaro da enprizonigo; a document published one year into the new millennium - dokumento publikigita unu jaron post la komenciĝo de la nova jarmilo; a year later - post unu jaro; unu jaron poste; fifteen years later - dek kvin jarojn poste; a year's leave - unujara forpermeso; year-long - tutjara; a five-year low - je la plej malalta nivelo en kvin jaroj; a year of ... - unu jaro de; unu jaro da; the year of Our lord - la jaro de Nia Sinjoro; eighteen-year-old Ms D - f-ino D, 18-jarulino,;a five year old, a five-year-old - kvinjara; de kvin jaroj; kvinjaraĝa; kvinjarulo; cases of autism among 6-22 year-olds - kazoj de aŭtismo ĉe tiuj, kiuj havas inter 6 kaj 22 jarojn; a year older than ... - unu jaron pliaĝa ol ...; a year on - unu jaron poste; a year on from ... - unu jaron plu post (kiam) ...; year-on-year - kompare kun la antaŭa jaro; a year or so - proksimume unu jaron; a year out from ... - unu jaron antaŭ; a year-round ... a year-round - tutjara ..o; all year round - tutjare; in a year's time - post unu jaro; a year to the day - unu jaron precize; precize unu jaro pasis
children from 3 to 6 years - infanoj inter 3- kaj 6-jaraĝaj; his son is eight years old - lia filo havas ok jarojn; two years running - en du sinsekvaj jaroj; du jarojn sinsekve; years ago - antaŭ multaj jaroj; ten years ago - antaŭ dek jaroj; ten years ago to the day - antaŭ ĝuste dek jaroj; the years ahead - la venontaj jaroj; years and years - multaj jaroj; two years before - du jarojn antaŭe; it was some years before other groups joined - kelkaj jaroj pasis antaŭ ol aliaj grupoj aliĝis; this year's budget - la ĉi-jara buĝeto; three years behind bars - tri jaroj da enprizonigo; enprizonigita dum tri jaroj; two years earlier - du jarojn pli frue; two years from now - du jarojn de nun; two years from today - du jarojn ekde hodiaŭ; two years' hard labor two years hard labour - du jaroj da punlaboro; ten years her junior - dek jarojn pli juna ol ŝi; ten years his senior - dek jarojn pli aĝa ol li; three years' imprisonment - tri jaroj da enprizonigo; enprizonigita dum tri jaroj; two years in a row - dum du jaroj sinsekve; du jarojn sinsekve; spent three years in hiding - vivis kaŝite dum tri jaroj; ten years in office - dek jaroj de ..ia mandato; mandato de dek jaroj; la deka jaro de sia mandato; three years in prison - tri jaroj da enprizonigo; enprizonigita dum tri jaroj; two years late - malfruiĝas je du jaroj; years later - multajn jarojn poste; post multaj jaroj; years of education - jaroj da edukiteco; a significant proportion of 18-24 year olds - granda proporcio de gejunuloj inter la 18-a kaj la 24-a jaraĝoj; children from 3 to 6 years old - infanoj inter 3- kaj 6-jaraj ... inter 3- kaj 6-jaraĝaj; ... kiuj havas inter 3 kaj 6 jarojn; twelve years on the job - dek du jarojn en sia posteno; years went by - jaroj pasis

yearbook - jarlibro

yearend - jarfino; jarfina

yearlong - tutjara

yearly - ĉiujara; ĉiujare; yearly pay - jara laborpago; jara salajro; jara laborenspezo; jara perlaboraĵo; four-yearly - en ĉiu kvara jaro

yearn - sopiri; yearn for ... - sopiri ..n; yearning - gerundio kaj participo de "yearn"; sopiro

yeast - fermento; gisto

Yekaterinburg - Jekaterinburgo

yell - hurli; hurlo

yellow - flava; flaviĝi; yellow-eyed penguin - Megadyptes antipodes flavokula pingveno; yellow-jacketed - en flavaj veŝtoj; yellow journalism - klaĉgazeta ĵurnalismo; yellow pages - laŭfaka telefonlibro; yellowing - flaviĝanta; flaviĝo

yellowcake - yellowcake"

yellowish - flaveca; flaveta; iom flava; pale flava; palflava

yellowy - flaveca

yelp - jelpi; jepo; bojeti; bojeto

Yeltsin - Jelcin

Yemen - Jemeno

Yemeni - jemena; jemenano

yen - japana monunuo eno(j); emocio deziro; a yen for ... - deziro je ...

Yenisei - Jenisejo

yep - jes

Yerevan - Jerevano

yes - jes; jese; prave; yes indeed - jes, certe; efektive, jes; a yes man a yes-man - jesulo; yes vote wins - jesuloj venkis; yes we can - jes, ni povas

yeshiva - jeŝivo; yeshiva student - yeshivano

yesterday - hieraŭ; yesterday afternoon - hieraŭ posttagmeze; yesterday evening - hieraŭ vespere; yesterday morning - hieraŭ matene; yesterday's report - la raporto de hieraŭ; la hieraŭa raporto

yesteryear - la pasinteco

yet - tamen; kaj tamen; kontraste; malgraŭ tio; malgraŭ tio, tamen, ke ... ..as; kvankam ..a; kvankam ... ..as; sed; jam; ankoraŭ; ĝis nun; el ĉiuj; senprecendente; there is no sign yet that the construction industry has recovered - ankoraŭ mankas indiko ke la konstruindustrio resaltis; yet again - ankoraŭfoje; ankoraŭ unu fojon; yet another - ankoraŭ plia; ankoraŭ plua; yet even before ... - tamen jam antaŭ ol ...; yet for all that - tion dirinte, tamen,; yet how many - sed kiom; yet however - ankoraŭ, tamen; sed kiel ajn; yet more - ankoraŭ pli (da); tamen pli; concentration is important, yet so is rest - koncentriĝo gravas, sed ripozo ankaŭ koncentriĝo gravas, ripozo tamen ankaŭ gravas; yet to be - ne jam; ankoraŭ ne (..ita); yet-to-be-published - ankoraŭ ne eldonita; yet to come - ankoraŭ estas venonta; ankoraŭ ne venis; ankoraŭ estas okazonta; ankoraŭ ne okazis

Yeti - jetio

Yiddish - (la) judgermana (lingvo)

yield - ĝenerala produkti; produktokvanto; rendimento; redoni; redono; eliga; eligo; eligaĵo; cedi; fordoni; fleksiĝi; yield to temptation - cedi al la tento; agrikulturo produktokvanto; produktiveco; rikolto; a disease that reduces the yields of cereals - malsano kiu malpliigas la produktivecon de cerealoj; financo interezo; yields on government bonds have fallen - malkreskis interezoj el ŝtataj obligacioj; yielde to pressure - cedi al premo

Yitzhak Rabin - Jicĥak Rabin

yob - huligano; stratulaĉo

yobbo - huligano; stratulaĉo

yodel - jodli; jodlo

yodeller - jodlanto; jodlisto

yoga - jogo

yogaasana yogasana - jogasano

yogi - jogano

yoghurt yogurt - jogurto; jahurto

yogic - joga

yoke - jugo; jugi; jungi; jungaĵo; parigi; vekto; yoked - preterito kaj participo de la verbo "yoke"; pariĝinta

yokel - kampulo

Yokohama - Jokohamo

yolk - ovoflavo

yoo-hoo! - uhu!

you - vi; oni; kiun vi; kiun oni; al vi; por vi; al kiu(j) vi; kiu(j)n vi; al oni; ke vi; ke oni; kiam vi; kiam oni; kiom vi; kiom oni; kion vi; kion oni; kiel vi; kiel oni; kien vi; kien vi; kial vi; kial oni; you all - ĉiuj el vi; ĉiuj viaj; you alone - sole vi; you are all invited - ĉiuj bonvenas; you are most welcome - tute ne dankinde; mi kore bonvenigas vin; mi kore invitas al vi; laŭvole; you are strongly recommended to ... - ni forte konsilas ke vi ..u; you are very welcome - tute ne dankinde; you are welcome - bonvenon; mi bonvenigas vin; mi invitas al vi; laŭvole; ne dankinde; you bet - jes ja; jesege; volege; you bet I do - jes ja; jesege; volege; you bet I don't - neege; you betcha - jes ja; you can always ... - ĉiaokaze oni povas ..i; alternative, oni povas ..i; you can bet on it - nepre; certe; sendube; you can practically ... - oni preskaŭ povas ..i; you can say that again - ja; sendube; you can tell a lot from ... - multo diveneblas per ...; oni multon divenas (aŭ: lernas) per ...; multon malkaŝas ..o; multon sciigas ..o; multo sciiĝas per ..o; you can't tell when ... - oni ne povas antaŭvidi kiam ...; you can't win them all - oni ne ĉiam povas sukcesi; how much do you charge? - kiom estas via tarifo?; you clot! - idioto!; stultulo!; you could do worse (than) ... - estus nemalbone ..i; you cow! - fiulo; you did well - bone farite; you do the math - kalkulu mem; you don't have to be a rocket scientist to ... you don't need to be a rocket scientist to ... - oni ne devas esti geniulo por ..i; you don't say? - ĉu vere?; you folks - vi; vi, gesinjoroj,; vi, amikoj,; you have to admit, ... - vi ne povas nei (ke) ...; estas nekontesteble, ke ...; vi sendube konsentas (ke) ...; you heard right - ĝuste; you know - vi scias; kiel vi scias; oni scias; vi konas; ja; ĉu ne; temas pri ..., ĉu ne; mi opinias, ke; jen mia opinio:; jen mia konsilo:; jen!; you know kiel vi scias; there are many more members than there used to be, you know - ja estas multe pli da membroj ol antaŭe; you know how it is - vi komprenas, ĉu ne?; you know me - vi bone konas min; you know what? - jen; vidu; you know what i mean - vi komprenas, ĉu ne?; you little ... - vi eta ..o; vi ..eto; you may leave this field blank - laŭvole lasu ĉi tiun kampon malplena; you must ... - vi devas ..i; you must be joking! - sendube vi blagas!; sendube vi ŝercas!; you name it - nome, kion ajn vi volas; you never can tell you never know - eventuale, ...; you people - vi ĉiuj; vi kaj viaj; you see - vi vidas; jen; kiun vi vidas; ke vi vidu; oni vidas; oni komprenu, ke; ĉu vi komprenas?; you should too - ankaŭ devus vi; you sure did! - jes ja!; you think - vi opinias (ke); vi kredas (ke); vi pensas (ke); laŭ vi; ĉu?; you too - ankaŭ vi; quality you won't find anywhere else - kvalito ne trovebla aliloke; you won't find many people like that you won't find too many people like that - tiaj personoj malfacile troveblas; you would be better off ... - estus pli prudente, se vi ..us; you would have thought ... you would have thought that ... - oni supozus, ke ..; you would not think it possible - oni apenaŭ povus kredi; you would've thought ... you would've thought that ... - oni supozus, ke; you yourself - vi mem; you yourselves - vi mem; you-know-who - vi-scias-kiun;

you'd - vi ..us; oni ..us; vi volus; oni volus; vi ..os; oni ..os; vi ..is; oni ..is; vi kutimis ..i; oni kutimis ..i; you'd just think you were mistaken - oni nur kredus, ke oni eraras; vi nur kredus, ke vi eraras; you'd think you'd think that ... - oni supozus, ke ...; you'd like ... - vi volas ..n; vi volas, ke (iu faru ion); plaĉus al vi ..i; you'd like to ... - vi volas ..i; you can borrow my book, if you like - vi povas pruntepreni mian libron se vi volas; you'd be better off using that money to pay off your debts - estus pli prudente uzi tiun monon por kvitigi viajn ŝuldojn; you'd better ... - vi ..u; vi nepre ..u; vi nepre tion faru; vi devu ..i; estas konsilinde, ke vi ..u; estas konsilinde ke vi tion faru
you'll - vi estos; vi ..os; oni estos; oni ..os; Visit our unique restaurant. You'll be glad you did! - Vizitu nian unikan restoracion. Vi estos tre kontenta; you'll be back - vi certe revenos; you'll be in charge of the meeting - vi prezidos la kunsidon; you'll be sorry - vi certe pentos; you'll have to work harder in your new job - vi devos labori pli forte en via nova posteno; you'll believe anything - vi pretas kredi ion ajn; you'll only be able to play games designated for your particular region - vi nur povos ludi ludojn destinitajn por via propra regiono.
you're - vi estas; vi ..as; oni estas; oni ..as; you're all invited - ĉiuj bonvenas; you're feeling uncertain - oni sin sentas necerta; you're in for a surprise - vi estas spertonta surprizon; you're in trouble - vi estas punota; you're most welcome - tute ne dankinde; mi kore bonvenigas vin; laŭvole; you're most welcome to ... - mi kore invitas al vi ..i; you're next - estas via vico; you're not able to ... - vi ne povas ..i; vi ne kapablas ..i; you're not going to ... - vi ne ..os; vi ne estas ..onta; oni ne estas ..onta; vi ne iras (aŭ: iros) al; you're not in trouble - vi ne estas punota; you're right - vi pravas; you're right to ... - vi prave ..as; you're the man! - brave!; you're using me - vi ekspluatas min; you're very welcome - tute ne dankinde; you're welcome - ne dankinde; bonvenon; mi bonvenigas vin; laŭvole; you're welcome to - mi invitas al vi ..i
you've - vi ..as; oni ..as; vi estas; oni estas; you've already heard ... - vi jam aŭdis (ke ...); iu jam diris tion al vi; eble iu jam vin informis (ke..); eble vi jam scias (ke ...); you've been told ... - oni diris al vi (ke ...); you've got mail - vi havas e-leteron; you've got to ... - vi devas ..i; oni ne povas ne ..i; you've got to be kidding - vi ŝercas, ĉu ne?; you've made your point - vi komprenigis vian punkton; vi jam eldiris vian punkton

young - juna; gejunuloj; junularo; junulo; junulino; la juna generacio; idaro; idoj; young bird - birdido; young boy - knabo; junulo; young girl - knabino; junulino young hopeful - esperdona junulo; young lady - fraŭlino; young man - junulo; juna viro; young men and women - gejunuloj; Young Men's Christian Association - Kristana Asocio de Junaj Viroj; young one - junulo; young people - gejunuloj; junuloj; adoleskantoj; young people's - de junuloj; de gejunuloj; de adoleskantoj; young people under 20 - gejunuloj malpli ol 20 jaraĝaj; young person - junulo; adoleskanto; young punk - juna stratulaĉo young woman - fraŭlino; junulino; juna virino; Young Women's Christian Association - Kristana Asocio de Junaj Virinoj; when you're young - kiam oni estas juna

younger - pli juna; we must attract younger people - ni devas varbi nemaljunulojn

youngest - plej juna

youngster - junulo; infano

your - via; de vi; la; your attention please - Vian atenton, mi petas; give it your best shot - faru vian plejeblan klopodon; do your bit - plenumi vian parton; your every move - ĉiu ajn el viaj faroj; your own - via propra ..o; la via; via propra ..o; la propra; with your own eyes - propraokule; do your part - plenumi vian parton; your peers - viaj kolegoj; viaj sam..anoj; take your place around the table take your place at the table - ekokupi vian sidlokon ĉe ( ĉirkaŭ) la tablo; your place or mine? - ĉe vi aŭ ĉe mi?; your share - via parto; your take on ... - via interpreto de ...; via opinio pri ...; via vidpunkto pri ...; your wildest dreams your wildest imaginings - ĉion, kion vi povis imagi; letero: adiaŭaj salutoj Your friend - Via amiko; Amike via; Via fidela amiko; Kun amikaj salutoj; Your loving son - Via (tre) amanta filo; alparolmanieroj Your Eminence - Via Eminenco; Your Excellency - Via Ekscelenco; Your Highness - Via Princa Moŝto; Via Princina Moŝto; Your Honor Your Honour - Via Moŝto; Your Ladyship - Via Sinjorina Moŝto; Your Lordship - Via Lorda Moŝto; Your Majesty - Via Reĝa Moŝto; Via Reĝina Moŝto; Your Royal Highness - Via Princa Moŝto; Via Princina Moŝto; Your Worship - Via Moŝto

yours - via; letero: adiaŭaj salutoj yours always - Ĉiam via; Tute via; yours sincerely - Sincere via; Altestime; Kun alta estimo

yourself - vi; al vi; vi mem

yourselves - vi; al vi; vi mem

youth - junularo; junulara; gejunuloj; gejunula; por junuloj; por la junularo; junulo; junula; junuloj; adoleskantoj; junuleco; juneco; junaĝo; junulaĝo; youth center youth centers - junularejo; youth club - junulara klubo; junularejo; youth department - junulara fako; youth gang - junulbando; youth group - junulgrupo; youth hostel - junularogastejo; youth leader - gvidanto de junulara grupo; youth league - junulara ligo; youth minister - ministro pri la junularo; youth ministry - paŝtista agado ĉe gejunuloj; ministerio pri la junularo; youth movement - junulara movado; youth unemployment - senlaboreco ĉe gejunuloj; youth unemployment rate - procento de senlaboreco ĉe gejunuloj; youths - junularo; junuloj; gejunuloj

youthful - juneca; junuleca; de sia junulaĝo

youthfulness - junuleco

yr - jaro; jara

yttrium - Y itrio

yuan - juano(j)

yucca - Yucca jukao; yucca schidigera - mohava jukao

yuck yuk - pu; fi; aĉe; hu; naŭze

yucky yukky - malplaĉa; fia; naŭza

Yugoslav - jugoslava; jugoslavo

Yugoslavia - Jugoslavio

yuppie - juna bonhavulo