Saltu al enhavo

Aldono:Vortaro angla-Esperanto i

El Vikivortaro
< Aldono:Vortaro angla-Esperanto < Vortaro angla-Esperanto i


I[redakti]

I - mi; kiun mi; al mi; por mi; ke mi; kiam mi; kiom mi; kion mi; kiel mi; kien mi; kial mi; I'd = I would; I'll = I will; I'm = I am; I've = I have

IA[redakti]

IAEA - Internacia Atomenergi-Agentejo

iambic pentameter - jamba pentametro

IB[redakti]

ibis - Threskiornithidae ibiso

IBM-compatible - IBM-kongrua

IC[redakti]

IC - ico

ice - glacio; glaciaĵo; kukon glazuri; slango; mortigi; metamfetamino; ice age - glacia epoko; ice-age - de la glacia epoko; ice cap - glaciĉapo; ice-cold - glacimalvarma; ice core - glacia kerno; glacikerno; ice cream, ice-cream - glaciaĵo; ice cream cone - glaciaĵa konuso; ice cream headache - kapdoloro pro manĝo de fridaĵo; ice cream man - glaciaĵisto; ice cream seller - glaciaĵisto; ice cream stand - glaciaĵejo; ice cream sundae - glaciaĵpokalo; ice cream van - glaciaĵista aŭto; ice floe - bankizo; ice-free - senglacia; ice field - glacikampo; ice fishing - traglacia fiŝado; ice floe - glaciplato; ice flow - glacifluo; ice-free - senglacia; ice hockey - glacihokeo; ice hockey player - glacihokeisto; ice-like - glacisimila; ice lolly - glacibombono; ice pack - arkta bankizo; malvarmigilo glacisako; ice pop - glacibombono; ice rink - glitkurejo; ice sheet - glacikovraĵo; ice shelf - bankizo; ice skater - glitkuranto; ice skating - glitkurado; ice skating rink - glikurejo; ice sport - glacia sporto; icing - gerundio kaj participo de la verbo "ice"; kuka glazuro

iceberg - glacimonto

iceblock - ŝorbeto sur ligneto

icebox - glaciŝranko; fridujo

icebreaker - glacirompilo

icebreaking - glacirompado

icecap - glaciĉapo

iced coffee - glacikafo

Iceland - Islando

Icelander - islandano

Icelandic - islanda; la islanda (lingvo); islandlingva

iceman - glacioviro

iceskating - glitkurado; iceskating rink - glitkurejo

icicle - glacikonuso

icky - malplaĉa; naŭza

icon - sankta figuro ikono; bildsimbolo emblemo; simbolo; bildsimbolo; piktogramo; vinjeto

iconic - emblema; simbola; grava emblemo; potenca emblemo; grava simbolo; potenca simbolo

iconoclast - ikonoklasto; ikonrompisto

iconoclastic - ikonoklasta; ikonrompista

iconography - ikonografio; ikonaro; ikonoj

iconostasis - ikonostazo

icosahedron - ikosaedro

icy - frosta; frida; malvarmega; icy blast - frida blovego; icy cold - frostomalvarma; frostomalvarme

I.D. ID - identiga karto; identigilo; identigaĵo; legitimilo; konstati la identecon de; ID card - identiga karto

I'd = "I would"

idea - ideo; koncepto; komprenaĵo; projekto; sugesto; the idea behind the project - la ideo, sur kiu estas bazita la projekto; the idea being that ... - la ideo estas tio, ke ...; la celo estas ..i; give an idea of a concept - doni skizan scion pri iu koncepto; I have no idea (how, when, why) - mi tute ne scias (kiel, kiam, kial); I have no idea where they went - mi tute ne scias kien ili iris; they do not seem to have the first idea about customer service - ili ŝajne estas tute sensciaj pri kiel servi al la klientoj; it is not a good idea to ... - estas nekonsilinde ..i ; have the right idea - pravas; a vague idea - nebula ideo; nebula propono; nebula intenco; ideas like that - tiaj ideoj; ideas on a certain topic - ideoj pri iu temo

ideal - idealo; ideala; perfekta; ideal breeding ground - ideala kovejo; ideal conditions - idealaj kondiĉoj; ideal for some purpose - perfekte konvenas al iu celo; ideal world - perfekta mondo

idealise - idealigi; idealised - preteriro kaj participo de "idealize"; idilia

idealism - idealismo; idealeco; idealemo

idealist - idealisto; idealemulo

idealistic - idealisma; idealema

idealize - idealigi; idealized - preteriro kaj participo de "idealize"; idilia

ideally - ideale; prefere

idempotence - idempotenteco

idempotent - idempotenteca

identical - identa

identikit - vizaĝa kunmetaĵo

identifiable - identigebla; perceptebla; distingebla

identification - identigo; identiĝo; identification number - identiga numero

identifier - identigilo

identify - identigi; konstati la identecon de; identiĝi; distingi; konstati; rekoni; indiki; almontri al; nomi; sin ligi; ligiĝi; asocii; egaligi; kunsenti; identify faces - identigi vizaĝojn; identify as belonging to an ethnic group - sin nomi ano de iu etno; identify oneself - anonci sin; identify with someone or something - identigi sin kun ...; sin ligi kun ...; ligiĝi kun ...; kunsenti kun ...; identifying - gerundio kaj participo de "identify"; identiga

identitarian - identecismano; identecisma

identitarianism - identecismo

identity - identeco; memo; identity card - identiga karto; identity crisis - identeca krizo; identity document - legitimaĵo; identity papers - legitimaĵoj; identity politics - la identeca politiko

ideogram - ideogramo; ideografiaĵo

ideograph - ideografiaĵo

idiolect - idiolekto

ideological - ideologia; ideological divide - ideologia disiĝo

ideologically - ideologie

ideologisation ideologization - ideologiigo

ideologist - ideologiisto

ideologue - ideologo

ideology - ideologio

idiocy - idiotaĵo; azenaĵo; idioteco

idiom - idiomaĵo; idiotismo; idiomo

idiomatic - idioma

idiosyncracy - idiosinkrazio; unika trajto

idiosyncratic - idiosinkrazia

idiot - idioto; idiotulo; stultulo; stulta; azenulo; bufono; bufoni; etcerba; sensenculo; kreteno; idiot box - televidilo; idiot's guide - gvidilo por komencantoj

idiotic - stulta; stulte; sensenca; sensence; idiota; idiote; etcerba

idle - neaktiva; nefunkcianta; malfunkciigi; ne funkcianta; neuzata; senokupa; vana; mallabori; malaborema; nenifaranto; nenifaremulo; nenionfari; pigri; maldiligenti; maldiligenta; vanta; idle away one's time - kalkuli muŝojn; idle chatter - blablao; idle fields - neuzataj kampoj; idle threat - vanta minaco; idling - gerundio kaj participo de la verbo "idle"; motoro haltigita kun turniĝanta motoro; senmova kun turniĝanta motoro

idleness - nenifarado; neniofarado; nenifaremo; mallaboremo; senokupeco

idler - neniofaranto

idly - senfare; mallaboreme; distriĝeme

idol - idolo; idol worship - idolkultado

idolater - idolano; idolisto; idolservano

idolatress - idolanino; idolistino

idolatrous - idoloserva

idolatry - idolaneco; idolisteco; idolservo; idolservado

idolise idolize - idoli

idyll - idilio

idyllic - idilia

i.e. - tio estas; t.e.

IED - improvizita bombo

if - se; se okazus, ke; ĉu; kvankam; sed; kvazaŭ; por ke ... ..u;

if all goes according to plan - se ĉio iros laŭplane; if all goes well - se ĉio iros bone; se ĉio iros glate; if any of you want to leave now, ... - se iuj el vi deziras nun foriri, ...; there is little, if any, difference between the two - la du apenaŭ, aŭ eĉ neniel, malsamas; what rules apply to comedians, if any? - kiuj reguloj, se tiuj efektive ekzistas, koncernas komediistojn?; what supplements, if any, should I take? - se ili efektive necesas, kiujn suplementojn mi prenu?; police didn't say what was taken from the home, if anything - la polico ne diris, ĉu io - aŭ nenio - estis prenita el la domo; I was not reassured by her words. If anything, they only sharpened my alarm - Ŝiaj vortoj ne trankviligis min. Male, ili pliakutigis mian alarmon; if anything could be said for K, it's that she was an honest woman - pri K, oni povus diri ion pozitivan, nome ke ŝi estis honesta virino; the historian R asked if anything could be said for the old society, and answered not much - la historiisto R demandis, ĉu oni povus diri ion pozitivan pri la malnova socio, kaj li respondis: ne multe; if anything should happen, ... - se io okazos; this is a key question, if you ask me - miaopinie ( laŭ mia opinio; laŭ mi) ĉi tiu estas kerna demando; the new rules won't affect us very much, if at all - la novaj reguloj malmulte - aŭ eĉ neniel - efikos sur nin; if at all possible - laŭeble;
If you both live and work in your city, you can eliminate a lot of travel time - se vi kaj loĝas kaj laboras en via urbo, vi povas elimini multe da veturtempo; if you can't beat 'em, join 'em, if you can't beat them, join them - se eliĝo ne eblas, aliĝu; if circumstances require it - se cirkonstancoj postulos tion; "When he comes, you'll get your money". "IF he comes, you mean!" - "Kiam li venos, vi ricevos vian monon." "Tio estas, se li ja venos!"; N faces life in prison if convicted - N estos kondamnita al ĝismorta malliberigo se li estos konviktita; the language has become weaponised, if I can put it that way - la lingvaĵo estas konvertita en armilon, por tiel diri; if the cap fits, wear it! - kia la kapo, tia la ĉapo!; if current trends continue - se la aktualaj tendencoj daŭros; if desired - laŭdezire; I prefer to stay here, if you don't mind - mi preferas resti tie ĉi, kun via permeso
if elected, the first thing I will do is secure the border - se mi elektiĝos, unue mi sekurigos la landlimon; if ever there was a time for an independent candidate, it's now - hodiaŭ, pli ol iam ajn antaŭe, ni bezonas sendependan kandidaton; if ever there were a time for people to demand change, it is now - hodiaŭ, pli ol iam ajn antaŭe, la popolo devas postuli ŝanĝojn; a friendly country if ever there was one - perfekta ekzemplo de amika lando; if I'm ever in your town, I'll visit you - se iam mi estos en via urbo, mi vizitos vin; please get in touch if you ever want to contribute to our project -bonvole kontaktu nin se vi eventuale volas kontribui al nia projekto;
if for no other reason - eĉ se ne estus alia kialo ( motivo); eĉ se ne pro alia kialo ( motivo; eĉ se ĝi estas nur pro ...; per si mem; if for no other reason, the current financial crisis is an historic event because no one predicted it - eĉ se ne estus alia kialo, la nuna financa krizo estas historia evento ĉar neniu antaŭvidis ĝin; my colleagues support s-ron B and, if for no other reason, that is enough for me to also support him - miaj kolegoj subtenas s-ron B kaj, eĉ se ne estus alia motivo, tio sufiĉas por ke ankaŭ mi subtenu lin; in circumstances where, because of its inadequate cash flow if for no other reason, the company would be unable to raise the funds - en cirkonstancoj kie, pro sia neadekvata enspezo eĉ se ne pro alia kialo, la firmao ne povus kolekti la kapitalon; this, if for no other reason, means that corruption needs to be addressed - ĉi tiu kialo per si mem necesigas trovi solvon de la korupto; if for no other reason than ... - eĉ se nur pro ...; eĉ se nur pro tio, ke ...; eĉ se ne pro alia kialo ol ...; eĉ se ne pro alia motivo ol ...; eĉ se ne estus alia kialo ...; eĉ se ne estus alia motivo ...; if for no other reason than that ... - eĉ se nur pro tio, ke ...; if for no other reason than because ... - eĉ se nur pro tio, ke ...; if for no other reason than to ... - eĉ se nur por ..i;
this man could have been set free if he had not appealed to Caesar - ĉi tiu viro povus esti liberigita, se li ne apelacius al Cezaro; if he is worried about anything, it’s that he could bring the virus home with him - lia ĉefa zorgo estas tio, ke li eble kunportos la viruson kun si en sian hejmon; if you happen to ... ( if you should happen to ... ... visit my town - se okazus, ke vi vizitus mian urbon; if in doubt - se vi ne certas; a violation of a rule, if indeed there is such a thing - malobservo de regulo, se efektive tia afero ekzistas; if that guy's a lawyer, I'm the Queen! - Li, advokato!. Kaj mi la Reĝino!; if it comes down to it - se necese; if it comes to that - tiaokaze; if it had been up to me, ... - se la decido estus mia, ...; if it had not been for ... - se ne intervenintus ...; se ne estus interveninta ...; se ne estus okazinta ...; se ne okazintus ...; if it should come to that - tiaokaze; if it should happen that ... if it turns out that this new model isn't quite as good as you thought, you can return it for a refund - en la okazo se ĉi tiu nova modelo ne estas tiel bona kiel vi kredis, vi povas redoni ĝin por repago; this is one move in one region, but if it works it can be copied in other places - ĉi tio estas unu iniciato en unu regiono, sed se ĝi sukcesos, oni povos kopii ĝin en aliaj lokoj; if it wasn't for you ..., if it were not for your help ..., if it weren't for your help, I don't know how I would cope - sen via helpo, mi ne scius kiel elporti mian situacion;
at this stage, you can make changes to your order if you like - je ĉi tiu etapo, vi povas laŭvole fari sanĝojn al via mendo; if i may make another point, if i may make a further point - permesu al mi mencii alian punkton; if my memory does not deceive me - se mi ĝuste memoras; if i may say so - se estas permeseble tiel diri; if you need the car, it's in the garage - en la okazo se vi bezonos la aŭton, vi ĝin trovos en la garaĝo; if necessary - se necese; se tio necesas; se la situacio necesigas tion; eventuale; if need be, if needed - laŭbezone; laŭnecese; if no one had filmed the incident, one can imagine what would have happened next - se neniu estus filminta la okazintajxon, oni povas imagi tion, kio sekve okazus; if not - se ne; aŭ eĉ; aŭ eĉ ne; If not, then ... - Nekaze, ...; the dictionary enables the user to confirm that a certain word is officially recognised and, if not, (then) it suggests another one - la vortaro ebligas konfirmi ĉu iuj vortoj estas oficialaj, kaj nekaze, ĝi sugestas aliajn;
we could do great things if only we could conquer our fears ... if we could only conquer our fears - ni povus fari grandajn aferojn se ni nur povus venki niajn timojn; if only for a while, if only for a little while - eĉ se nur mallonge; the two sides proposed a truce, if only for a day - la du flankoj proponis batalhalton, eĉ se dum nur unu tago; I'll try to be there, if only for a few minutes - mi provos ĉeesti, eĉ se nur kelkajn minutojn; they promise to help you become skinnier - if only you would ( ... if you would only) consume their products - ili promesas helpi vin fariĝi pli maldika - kondiĉe ke vi konsumus iliajn produktojn; the planet is trying to send you a message, if only you would listen - la planedo provas sendi al vi mesaĝon, sed ĉu vi volas aŭskulti ĝin?; there are practical solutions, if only you would look for them - praktikaj solvoj ekzistas, sed vi devas ilin serĉi; if you would only recognize that life is hard, things would be so much easier for you - se vi povus agnoski ke la vivo estas malfacila, aferoj estus multe pli facilaj por vi; if only you would have listened, none of this would have happened - la sola kaŭzo de ĉi tiu afero estas tio, ke vi ne volis aŭskulti; Z was a popular president, if only because he doubled the minimum wage - Z estis populara prezidanto, eĉ se nur pro tio ke li duobligis la minimuman salajron; we need economic migrants, if only because of the ageing of our population - ni bezonas ekonomiajn migrantojn, eĉ se nur pro la maljuniĝo de nia loĝantaro;
if possible - se eble; laŭeble; if that is not possible, if that isn't possible - se tio ne eblas - se tio ne eblas; it would be great if that were possible - estus bele se tio estus ebla ... se tio estus farebla; later, you can then expect a call, or a letter if you prefer - poste, vi atendu telefonvokon aŭ leteron laŭ via prefero; if so - se jes; en tia okazo; tiaokaze; en tiu okazo; tiuokaze; language strategies are needed if tomorrow's workforce is to consider all of Europe their workplace - lingvaj strategioj necesas por ke la laborantaro de morgaŭ rigardu la tutan Eŭropon kiel sian laborejojn; if I'm to become a doctor, I need to study abroad - por ke mi povu fariĝi kuracisto, mi devas studi eksterlande
if that is so, if that's the case, if that is the case, if that's true, if that is true - tiuokaze; se jes; se tio estas vera; the island should be allowed to decide its future, even if that means full-blown independence - la insulo devus esti permesita decidi sian estontecon, eĉ se tio signifas ( eĉ se tio sekvigas) plenan sendependiĝon; this is what the city might look like today if there had been no war - jen kiel la urbo povus aspekti hodiaŭ, se la milito ne estus okazinta; many respondents would not have purchased insurance if there had been no penalty - multaj respondintoj ne estus aĉetintaj asekuron se ne estus monpuno; the plan was tabled and approved as if there had been no objection by Treasury - la plano estis submetita kaj aprobita kvazaŭ la Fisko ne kontraŭis ĝin; it seemed as if there had been no rehearsal - ŝajnis, kvazau provprezento ne estis okazinta; judges must disqualify themselves if there's even the appearance of partiality - juĝistoj devas malkvalifiki sin se estas eĉ nur ŝajna malneŭtraleco; even if there were to be a future flood crisis, our city would be able to continue operating - eĉ se okazus kriza inundo estontece, nia urbo povus daŭre funkcii; if there were to be one new State with nuclear weapons, there is a danger that others would follow - se unu plua ŝtato akirus atomarmilojn, leviĝos danĝero ke aliaj farus same; if you think I'm going to lend you more money, you're nuts - se vi kredas ke mi pruntedonos al vi pli da mono, vi estas freneza
if you were my brother, I would have helped you - se vi estus mia frato, mi helpus vin ... mi estus helpinta vin; if you wouldn't mind not smoking - bonvolu ne fumi; grief can be borne, even if with difficulty - la funebro elporteblas, eĉ se malfacile; imagine, if you will, a typical day in your life - imagu, mi petas, tipan tagon de via vivo; the ability to do a certain job, a talent, if you will - la kapablo plenumi iun taskon, talento se tiel diri ... por tiel diri; if you wish - se vi volas; laŭvole

iffy - dubinda

ignite - ekbruligi; ekbruli; ekflami; ekflamigi; flamiĝi; inciti; ekardigi; ekkaŭzi

igniter - ekbruligilo; ekflamigilo

ignition - ekbruligo; ekbrulo; ekflamo; ekflamigo; flamiĝo; ekkaŭzo; de aŭtomobilo startigilo

ignoble - malnobla; malnoble

ignominious - humiliga; malhonora; malglora

ignominiously - humilige; malhonore; malglore

ignominy - malhonoro; malhonore; humiligo; humilige; humiliĝo; humiliĝinte; malgloro

ignoramus - malklerulo; sensciulo

ignorance - nescio; senscio; sencieco; nekono; ignorance is bliss - nescio estas feliĉo; ignorance of the law is no excuse - nesciado de leĝo neniun pravigas

ignorant - senscia; sensciulo; malklera; malklerulo

ignore - ignori; malobservi; malatenti

iguana - Iguana igvano

II - la Dua

III - la Tria

Iliad - Iliado

iliotibial - iliotibia; iliotibial band, iliotibial tract - iliotibia traktuso

ilium - ilio

ilk - speco

ill -

malsana; malsani; malsaniĝi; ill health - malsaneco;
Ill - Ilinojo
nebona; perturbo; ill-advised - nekonsilinda; ill at ease - maltrankvila; ill-concealed - apenaŭ kaŝita; apenaŭ maskita; ill-conceived - miskonceptita; ill-considered - nepripensita; ill-defined - malpreciza; ill-equipped - nesufiĉe scipova; nesufiĉe kapabla ( ... ekipita; ... preparita); ill fame - fifamo; ill-fated - misfortuna; ill feeling - rankoro; malamikeco; ill-fortune - misfortuno; ill-founded - senbaza; ill-gotten gains - nelice akirita mono; ill-gotten wealth - nelice akirita riĉaĵo; ill-humored, ill-humoured - malbonhumora; ill humor, ill humour - malbonhumoro; ill-informed - misinformita; ill-intentioned - malica; ill-luck - malbonŝanco; malfeliĉeco; malbonsorto; ill-made - fuŝfarita; ill-mannered - maldelikata; ill-prepared - nesufiĉe preparita; nesufiĉe scipova; nesufiĉe kapabla; ill-starred - pereonta; ill-tempered - malbonhumora; ill-trained - nesufiĉe trejnita; ill-treat - molesti; mistrakti; ill-treatment - molestado; mistrakto(j); ill will - malbonvolo; it's an ill wind that blows nobody any good - eĉ plej granda malbono al bono kondukas

illegal - kontraŭleĝa; kontraŭleĝe; neleĝa; neleĝe; nelica; nelice; senlicenca; nelicencita; illegals - kontraŭleĝaj enmigrintoj; an illegal act - kontraŭleĝaĵo; illegal goods - kontrabandaĵoj; illegal immigrant - neleĝa enmigrinto; illegal interception - kontraŭleĝa subaŭskultado; illegal migrant - kontraŭleĝa enmigrinto; illegal substance - kontraŭleĝa substanco; illegal trafficking - kontraŭleĝa komercado

illegality - kontraŭleĝeco; kontraŭleĝaĵo; neleĝeco

illegally - kontraŭleĝe; neleĝe; nelice

illegible - nelegebla

illegitimacy - neliceco; malpraveco; naskiteco ekster edzigxo

illegitimate - nelica; nelice; malprava; malprave; neleĝa; neleĝe; eksteredziĝa; naskita ekster edziĝo

Illiad - Iliado

illiberal - malliberala

illicit - kontraŭleĝa; kontraŭleĝe; neleĝa; neleĝe; kontraŭregula; kontraŭregule; nelica; nelice; senlicenca; nelicencita; illicit affair, illicit love affair - amaĵo; illicit drugs - nelicaj drogoj

illicitly - kontraŭleĝe; neleĝe; kontraŭregule; nelice; nelicencite

Illinois - Ilinojo; Ilinojso

illiquid - malfacile likvidebla; illiquid assets - malfacile likvideblaj aktivoj

illiteracy - analfabeteco; nelegoscio

illiterate - nelegoscia

illness - malsano; sanproblemo; ..ozo

illogical - mallogika; mallogike; nelogika; nelogike; kontraŭlogika/kontraŭlogike

illuminate - ilumini; lumigi; kolorigi; prilumi; illuminated manuscript - iluminita manuskripto; illuminating - preterito kaj participo de "illuminate"; lumiga; lumigo de; kolorigo de

illumination - iluminado; iluminaĵo

illuminator - kolorigisto

illumine - ilumini

illusion - iluzio; ŝajno; we were under the illusion that we would easily win the match - ni erare kredis ke ni facile gajnos la matĉon; no one has any illusions about a long career with one company - oni tute ne havas iluziojn pri longa kariero kun unu firmao

illusionist - iluziisto

illusive - iluzia; iluzie; ŝajna; nereala; nereale

illusory - iluzia; iluzie; ŝajna; nereala; nereale; trompa; trompe

illustrate - ilustri; ekzempli; vidigi

illustration - ilustraĵo; ilustrado; vinjeto

illustrative - ilustra

illustrator - ilustristo

illustrious - eminenta

illustriousness - eminenteco

IM - IM; tuja mesaĝumado; tuja mesaĝosendado

image - bildo; foto; figur(aĵ)o; imagaĵo; imago; publika reputacio; la publika imago pri ...; perceptaĵo; prestiĝo; famo; reflektaĵo; sceno; vera portreto; you are the image of your father - vi estas la vera portreto de via patro; image and likeness - bildo kaj simileco; image manipulation program, image manipulation software - grafika redaktilo; image problem - problemo de la publika reputacio

imagery - figuraĵo(j); bildoj; imagaĵo(j); imagaĵaro; fotoj

imaginable - imagebla; imageble

imaginary - imaga; imagita; fikcia

imagination - imagpovo; imagipovo; imago

imaginative - sprita; imagema; fantazia

imaginativeness - sprito

imagine - imagi; imagi tion, ke ...; bildigi al si; supozi (tion, ke); konjekti; I can't imagine my life without the Esperanto community - mi ne povas imagi mian vivon sen la Esperantistaro; I can't imagine being a candidate again - estas neimageble por mi denove kandidatiĝi; I live in a beautiful city and I can't imagine being anywhere else now - mi loĝas en bela urbo, kaj loĝi aliloke nun estas neimageble por mi; I don't imagine that we'll move for at least five years - Mi kredas ke ni ne transloĝiĝos ĝis post almenau kvin jaroj; I don't imagine things will change any time soon - mi ne kredas ke aferoj ŝanĝiĝos en la proksima estonteco; I don't imagine it will be easy explaining the new rules to children - ŝajnas al mi, ke estos malfacile klarigi la novajn regulojn al infanoj; imagine how I felt after hearing that - imagu al vi kiel mi sentis, aŭdinte tion; "Do you think they'll get married?" "I imagine so" - "Ĉu vi kredas ke ili geedziĝos?" "Mi supozas ke jes"; you're imagining things - vi nur imagas tion

imaginings - imagado; konjektado

imagry - figuraĵo(j); bildoj; imagaĵo(j); imagaĵaro; fotoj

imam - imamo

imbalance - misekvilibro; misproporcio

imbecile - idioto; kreteno

imbed - enkorpigi; enigi; enprofundigi; enfiksi; enkonstrui; imbedded - preterito kaj participo de "imbed"; enkorpiĝinta; enkorpigita; enprofundiĝinta; enprofundigita; enradikiĝiinta; eniĝinta; enigita; enfiksiĝinta; enfiksita; enkonstruiĝinta; enkonstruita; ene de; interne (de); interna; imbedded application - enkorpigita aplikaĵo; imbedded object - enkorpigita objekto; enigita objekto

imbibe - trinki; drinki; sorbi

imbricated - tegole aranĝita

imbroglio - kaĉo

imbue - plenigi; pleniĝi; saturi; (en)sorbigi

IMHO - lmmo; miaopinie

imitate - imiti

imitation - imito; imita; imitado; imitaĵo; artefarita objekto postiĉo; postiĉa; artefarita juvelo straso; strasa; imitation diamond - strasa diamanto; imitation jewelry - straso

imitative - imita

imitator - imitanto

immaculate - senmakula; Immaculate Conception - Senmakula Koncipiĝo; immaculately - senmakule; perfekte

immanence - imanenteco

immanent - imanenta

immanentist - imanentisma

immaterial - indiferenta; indiferenta por; indiferente (por); ne gravi; nemateria

immateriality - nematerieco; senrilateco

immature - nematura

immeasurable - nekalkulebla

immediate - tuja; urĝa; aktuala; tuj proksima; plej proksima; rekta; senpera; immediate cause - rekta kaŭzo; immediate circumstances - aktualaj cirkonstancoj; immediate concern - pli urĝa zorgo; plej urĝa zorgo; immediate consequence - rekta sekvaĵo; immediate family, immediate family members - plej proksimaj parencoj; immediate reaction task force - laŭokaza forto de tuja interveno

immediately - tuj; urĝe; aktuale; tuj proksime; immediately following ... - tuj post ...; I immediately thought ... - mi tuj supozis ke ...; immediately upon arriving - tuj post la alveno; tuj post kiam mi alvenis

immemorial - from time immemorial since time immemorial - jam de nememorebla tempo

immense - grandega; ..eg..; ..ega; vasta

immensely - treege; multege; ..ege

immensity - grandegeco; vast(ec)o; vastaĵo

immerse - mergi; absorbi; enakviĝi; enakvigi; sin bani; trempi; droni; subirigi; immerse oneself - enprofundiĝi

immersion - mergado; absorbiĝo; enakviĝo; enakvigo; trempo; trempiĝo; enprofundiĝo

immigrant - enmigrinto; immigrant bill - leĝprojekto pri enmigrintoj; immigrant housing - loĝejoj por enmigrintoj; immigrant labor, immigrant labour - enmigrintaj laboristoj; immigrant worker - laborista enmigrinto

immigrate - enmigri (en iun landon)

immigration - elmigrado; immigration bill - leĝprojekto pri enmigrado; immigration control - la reguligo de enmigrado; kontrolejo de enmigrado; immigration issues - aferoj de enmigrado; immigration law - la leĝo pri enmigrado; immigration officer - oficisto de la servo de enmigrado; immigration policy - la politiko pri enmigrado; immigration rules - la reguloj pri enmigrado; immigration staff - oficistoj de la servo de enmigrado; immigration status - enmigra statuso

imminence - baldaŭeco

imminent - tuj okazonta; tuj venonta; tuj fariĝonta; tuj aperonta; proksimiĝi; proksimiĝanta; baldaŭa; imminent danger - proksimiĝanta danĝero; imminent threat - proksimiĝanta minaco

immobile - senmova; senmove

immobilise immobilize - senmovigi

immobility - nemovebleco; senmoveco; senmoviĝo

immoderate - malmodera

immoderately - malmodere

immodest - senpudora

immodestly - senpudore

immolate - buĉi

immoral - senmorala; neĉasta; malĉastaĵo

immorality - senmoraleco; malĉasteco

immortal - senmorta; senmortulo

immortalise, immortalize - neforgeseble priskribi

immortality - senmorteco

immovable - nemovebla

immune - imuna; immune system - imunsistemo; immune to an illness - imuna kontraŭ iu malsano

immunisation immunization - imunigo; imuniĝo

immunise immunize - imunigi

immunity - imuneco; senpuneco; senpuna; senpune; immunity from prosecution - imuneco kontraŭ jura persekuto

immunologist - imunologo; imunologiisto

immunopathological - imunopatologia

immunopathology - imunopatologio

immutability - neŝanĝiĝebleco

immutable - neŝanĝiĝebla; neŝanĝiĝema

immutably - neŝanĝiĝeble

imp - petolemulo; petolĉjo; petolnjo; elfinjo

impact - efiko; efikoj; efiki (sur ..n); efekto; (profunda) influo; (profunde) influi; sekvaĵo(j); frapo; frapforto; bato; batforto; trafo; trafi; kolizio; perkuto; perkuta; perkuti;

impact assessment - efikotakso; environmental impact assessment - takso de mediaj efikoj; impact effects - la efikoj de trafoj; impact fee - efikotarifo; impact fuse, impact fuze - perkuta fuzeo; impact investing - investado de sociala efiko; impact of something on something or someone - efiko de io sur io aŭ iu; to impact on something or someone - efiki sur ion aŭ io; profunde influi ion aŭ iu; the impact something is having on something - la efiko kiun io havas sur ion; impact on health - efiko sur la sano; impact probe - kosmoesplorado kraŝsondilo; impact zone - trafzono
environmental impact - efikoj je la naturmedio; sekvaĵoj je la naturmedio; efikoj ( sekvaĵoj) je la naturmedio; efikoj ( sekvaĵoj) je la hommedio; have an impact on ... - forte efiki al ..o; forte efiki sur ..on; forte influi ..on; forte efekti al ..o ( sur ..on); forte tuŝi; forte kortuŝi; have a devastating impact on ... - katastrofe trafi ..on; have a negative impact on ... - negative influi ..on; a lasting impact - daŭra efiko; make an impact on ... - efiki ..on; influi ..on; impresi ..on; major impact - grava efiko; negatively impact on ... - negative influi ..on; on impact - trafinte; died on impact, killed on impact - tuj mortigita; possible impact - eventuala efiko; impacted area - trafita areo; severely impacted - severe trafita

impactful - efika; influa

impair - difekti; kripligi; malutili al; atenci; noci; impaired - preterito kaj participo de "impair"; difektiĝinta; handikapita; kripla; malboniĝinta; impaired vision - malforta vidkapablo

impairment - difekto; handikapo; kripliĝo; kriplaĵo; manko; malboniĝo

impale - palisumi

impart - doni; plidoni; komuniki; instrui; ricevigi

impartial - senpartia; senpartie; senantaŭjuĝa; senantaŭjuĝe; neŭtrala; neŭtrale; neŭtrala; neŭtrale; sentendenca; objektiva; justa; impartially - senpartie; senantaŭjuĝe; neŭtrale; sentendence; objektive; juste

impartiality - senpartieco; senantaŭjuĝeco; neŭtraleco

impassable - netranspasebla; netrairebla; blokita

impasse - senmoviĝo; senelirejo; senpasejo; morta punkto

impassioned - pasia; patosa

impassive - senemocia; senpasia; sensenta; ŝtoneca; impassively - senemocie; senpasie

impatience - senpacienco; malpacienco

impatient - senpacienca; senpacience; malpacienca; malpacience

impatiently - senpacience; malpacience

impeach - submeti al proceduro de eloficigo; impeach the president - submeti la prezidanton al procedo de eloficigo; to be impeached - esti submetata al proceduro de eloficigo

impeachment - submeto al proceduro de eloficigo; impeachment of the president - submeto de la prezidanto al proceduro de eloficigo; impeachment procedures, impeachment proceedings, impeachment process - proceduroj de eloficigo; impeachment vote - voĉdonado pri la eloficigo; articles of impeachment - akuzaro rilate al eloficigo; process of impeachment - proceduro de eloficigo

impeccable - perfekta; senmakula; neriprocxebla; impeccable record - senmakulaj antecedentoj

impecunious - senmona

impedance - kurento impedanco

impede - malhelpi; bloki; bari; obstrukci; maloportunigi; impede access - bloki la vojon; bari la vojon

impediment - malhelpo; bloko; baro; obstrukco; ĝenaĵo; baro

impel - instigi; peli; puŝi; impulsi; doni impulson

impending - baldaŭa; baldaŭ venonta; baldaŭ okazonta; baldaŭ trafonta

impenetrability - nepenetrebleco

impenetrable - nepenetrebla

imperative - postulo; nepra; nepras; farenda; imperativo; imperativa; imperative

imperceptible - neperceptebla

imperceptibly - nepercepteble

imperfect - neperfekta; difekta; mankohava; nekompleta; we have no choice but to keep our links to the union, imperfect though it may be - ni ne povas ne teni niajn ligojn al la unio, eĉ se ĝi havas mankojn ... malgraŭ ties mankoj

imperfection - neperfektaĵo; difekto

imperial - imperia; imperial China - la ĉina imperio; Imperial Highness - Imperia Moŝto; imperial Japan - la japana imperio; imperial past - imperia estinteco

imperialism - imperiismo

imperialist - imperiisma; imperiisto

imperil - endanĝerigi

imperious - imperativa; ordonema; truda; trudiĝa; imperiously - imperative; ordoneme; trude

imperiousness - imperativeco; ordenemeco; trudemeco

impermanence - neĉiameco

impermeable - nepermeabla; netralasiva; nesorbema

impersonal - senpersona; senpersone

impersonality - senpersoneco

impersonate - teatre enpersonigi; kontraŭleĝe uzurpi la identecon de

impersonation - teatra enpersonigo; enpersonigado; kontraŭleĝa uzurpado de identeco

impersonator - enpersoniganto; teatra enpersonigisto; kontraŭleĝa uzurpanto de identeco; uzurpis la identecon de ...

impertinence - malrespekto

impertinent - malrespekta

impertinently - malrespekte

imperturbable - nekonsternebla; egalanima; imperturbably - nekonsterneble; egalanime

impervious - ne-tralasiva; nepermeabla; nepenetrebla; netrapenetrebla; impervious to ... - ..imuna; nepenetrebla de ...; netrapenetrebla de ...; impervious to the elements - veterimuna

imperviousness - ne-trelasivo; nepenetrebleco

impetuosity - tromaltimo; troriskemo

impetuous - tromaltima; troriskema; temerara; impetuously - tromaltime; troriskeme

impetuousness - tromaltimo; troriskemo

impetus - impeto; impulso

impinge - tuŝi; efiki; influi; sin trudi; impinge on someone's rights - uzurpi ies rajtojn

impious - malpia; malpie

impish - petolema; impishly - petoleme

implacability - malcedemo; nepacigebleco; nehaltigebleco

implacable - malcedema; nepacigebla; nehaltigebla; senkompata; senindulga; implacably - senkompate; senindulge; malcedeme; nepacigeble; nehaltigeble

implant - enfiksitaĵo; enfiksi; enplanti; enradikigi

implausible - neverŝajna; nekredebla; nekredinda; neprobabla; implausibly - neverŝajne; nekredeble; nekredinde; neprobablae

implausibility - neverŝajneco; nekredebleco; nekredindeco; neprobableco

implement - substantivo ilo; uzaĵo; helpilo; verbo plenumi; efektivigi; realigi; ekfari; elfari; funkciigi; instali; adopti; implement a provision - efektivigi kondiĉon

implementation - efektivigo; realigo; apliko; ekfaro; elfaro; funkciigo; instalo

implicate - impliki; implicated - preterito kaj participo de "implicate"; komplica

implication - implico; impliko; subkompreno; subkomprenigo; supozigo; signifo; konkludo; eventuala sekvo; eventuala efiko; konsekvenco; the implication is that no one person is responsible - tio implicas, ke respondecas neniu individua persono; implications for ... - eventualaj sekvoj al; the party's victory could have significant implications - la venko de la partio povus havi gravajn sekvojn; many people are unaware of the implications of such reforms - multaj ne konscias la eventualajn sekvojn de tiaj reformoj

implicature - implico; implicado; subkompreno; subkomprenigo

implicit - implica

implicitly - implicite

implode - interne disfali

implore - petegi al; plorpeti

implosion - interna disfalo

imply - implici; supozigi; sugesti; sekvigi; implied - preterito kaj participo de "imply"; implica; it is implied that ... - oni implicite komprenas, ke ...

impolite - neĝentila

imponderable - netaksebla; nekomprenebla; nekalkulebla; neantaŭvidebla faktoro; nekalkulebla faktoro; nepeseblaĵo; imponderables - netaksebla faktoroj; neantaŭvideblaj faktoroj

import - importi; importaĵo; senco; signifo; import ban - malpermeso de importoj; import bill - kosto de importaĵoj; import duties - imposto(j) sur importaĵojn; import-export company - import-eksporta firmao; import permit - importa permesilo; import quotas - importaj kontingentoj; import sector - importosektoro; import subsidies - subvencioj por importaĵoj; import substitution - la anstataŭigo de importaĵoj; imported goods, imported products - importaĵoj

importance - graveco; gain importance, gain in importance - pligraviĝi; the importance accorded to ( placed on) the protection of minors - la graveco atribuata al la protekto ne neplenkresuloj

important - grava; grave; an important appointment with someone - grava rendevuo kun iu; important asset - grava atuto; important enough - sufiĉe grava; sufiĉe grave; important people - gravuloj; importantly - grave; it is important to keep in mind that there is no one-size-fits-all solution - gravas memori, ke ne estas universala solvo

importation - importado

importer - importisto; importanto

importunate - truda; trudema; trudiĝema; ĝena; postulema

importune - trudi al

impose - trudi; sin trudi; altrudi; altrudiĝi; juĝisto kondamni al; impose a condition - altrudi kondiĉon; impose a fine - trudi monpunon; impose controls - trudi limigojn; impose harsh penalties - altrudi severajn punojn; impose harsh terms - altrudi severajn kondiĉojn; impose no burden - trudi nenian ŝarĝon; impose sanctions - altrudi embargon; altrud sankcion; imposing - participo kaj gerundio de de "impose"; impona

imposition - altrudo; trudo; truddevigo

impossibility - neeblaĵo; neebleco

impossible - neebla; neeble; nefarebla; nefareblaĵo; malcerta; malcerte; netolerebla; netolereble; neelportebla; neelporteble; achieve the seemingly impossible - - realigi tion, kio ŝajnis neebla; impossible to achieve - tute neatingebla; impossible to burn - nebruligebla; impossible to imagine - neimagebla; neimageble; impossible to meet - neplenumebla; impossible to miss - oni tute ne povas pretervidi tion; it's impossible not to like him he's impossible not to like - oni ne povas ne admiri lin; it's impossible to say how long the work will take - estas neeble antaŭvidi kiom da tempo la laboro okupos; impossibly - neeble; nekredeble; impossibly cute - nekredeble ĉarma

imposter impostor - falsulo

impotence - senpoveco; senforteco; impotenteco

impotent - senpova; senforta; impotenta

impound - konfiski

impoverish - malriĉigi; senhavigi; malprosperigi; senmonigi; impoverished - preterito kaj participo de "impoverish"; malriĉa; senhava; senhaviĝinta; malprospera; malprosperiĝinta; senmona

impoverishment - malriĉigo; malriĉiĝo; senhavigo; senhaviĝo; senhaveco; malprosperigo; malprosperiĝo; senmoneco

impracticable - nefarebla; nefareble

impractical - nepraktika; nepraktike

imprecise - nepreciza

impregnable - nekonkerebla

impregnate - sorbigi; ensorbigi; penetrigi; gravedigi

impresario - impresario

impress - impresi; imponi; efekti; impressed labor, impressed labour - trudlaboro; servuto

impression - impreso; efekto; premsigno; impresaĵo; sentaĵo; afekcio; a few people are under the impression that this country has a tropical climate - kelkiuj havas la impreson ke ĉi tiu lando havas tropikan klimaton; I was under the impression that my request had been accepted - mi kredis ke mia peto estas akceptita

impressionable - impresebla; impresiĝema

impressionism - impresionismo

impressionist - impresionisto; impresionista; impresionisma

impressive - impona; impone; impresa; imprese; efekta; efekte

impressively - impone; imprese; efekte

imprint - impresi; impreso; premaĵo

imprison - malliberigi; enkarcerigi; enprizonigi; imprisoned - preterito kaj participo de "imprison"; en prizono

imprisonment - malliberigo; mallibereco; enkarcerigo; enprizonigo; imprisonment without trial - malliberigo sen proceso

improbability - nekredebleco; nekredindeco; neprobableco

improbable - apenaŭ kredebla; apenaŭ kredinda; nekredebla; nekredinda; neverŝajna; neprobabla; apenaŭ probabla; kontraŭintuicia

improbably - nekredeble; kontraŭintuicie

impromptu - improvizita

improper - nedeca; nedece; nepravigebla; nepravigeble; senrajta; senrajte; malkonvena; malkonvene; malkonvenaĵo; improper conduct - nedeca konduto

improperly - nedece; nepravigeble; senrajte; malkonvene

impropriety - nedececo; nedecaĵo; nekonveneco; nekonvenaĵo

improve - plibonigi; pliboniĝi; improve one's image - plibonigi sian publikan reputacion; improve with time - pliboniĝi kun la tempopaso; improve on something - plibonigi ioon; far ion pli bone (ol)

improvement - plibonigo; pliboniĝo; ekonomio haŭso; an improvement over something else - pli preferinda ol io alia; pli preferinde ol fari alie; improvements to ... - plibonigoj de ...

improvisation improvization - improvizo; improvizaĵo; improvizado

improvisatory - improvizatory - improvizita; de improvizado

improvise improvize - improvizi

imprudence - neprudenteco

imprudent - neprudenta

imprudently - neprudente

impudent - impertinenta

impudently - impertinente

impulse - impulso; impulse buying - impulsiĝemaj aĉetoj

impulsive - impulsiĝema

impulsively - impulsiĝeme

impunity - senpuneco

impure - malpura; nepura; malĉasta; neĉasta

impurity - malpuraĵo; malpureco; malĉasteco

impute - imputi; alkalkuli

in - en; ene de; interne de; laŭ; je; por; per; el; de; da; pri; post; dum; dum (plus pronomo); en la daŭro de; kiam; kiam (plus pronomo); en la jaro; inter; ricevita; ..ante; ..en; la modo; moda; okupi; colo(j); count me in; I'm in! - ankaŭ mi; mi estas kun vi; in dictating these social rules, autocracies repeat their mistake - kiam ili trudas ĉi tiujn sociajn regulojn, aŭtokratioj ripetas sian eraron; the difficulties the Union has in agreeing on common policies - la malfacilaĵoj, kiujn havas la Unio, kiam temas pri interkonsentoj pri komunaj politikoj; if you think that, you're in for a shock - se pensas tiel, vin trafos ŝokon; studies conducted in the years 1970 to 1990 - esploroj faritaj inter la jaroj 1970 kaj 1990; people in their fifties hold 21% of their country's financial assets, those in their sixties 31% - civitanoj kvindek-iom-jaraj tenas 21% de la financaj aktivoj de sia lando, sesdek-iom-jaruloj 31%; in lieu of ... - anstataŭ; in loco parentis - anstataŭe de gepatroj

inability - malkapablo

inaccessibility - nealirebleco

inaccessible - nealirebla; nehavebla

inaccuracy - eraro; neĝusteco; neprecizeco; neekzakteco; netrafeco

inaccurate - erara; erare; neĝusta; neĝuste; nepreciza; neprecize; neekzakta; neekzakte; netrafa; netrafe

inaction - nenifarado; senagado; senmoveco

inactivate - malaktivigi

inactive - neaktiva; senfara; neaga; neagema; nefunkcianta; ne funkcias; kuŝema; inactivity - neniofarado; senagado

inadequacy - manko; nesufiĉeco

inadequate - neadekvata; neadekvate; nesufiĉa; nesufiĉe

inadmissable - neallasebla; neallaseble; neakceptebla; neakcepteble; nepermesebla

inadvertent - senintenca

inadvertently - senintence

inalienable - neforigebla

inamorata - enamiĝintino

inamorato - enamiĝinto

inane - ridinda; stulta; sensenca; senobjekta

inanimate - senviva

inanity - azenaĵo

inapplicable - nekonvena (por); neaplikebla (al)

inappropriate - nekonvena; netaŭga; ne taŭgi

inappropriately - malkonvene; netaŭge

inasmuch as - ĉar; tial, ke

inattentive - senatenta

inaudible - neaŭdebla

inaugural - inaŭgura; inaugural address - parolado dum la solena instalo

inaugurate - inaŭguri; iniciati; solene instali; solene malfermi

inauguration - inaŭguro; inaŭguracio; iniciato; solena instalo; solena malfermo

inauspicious - malfeliĉa

inauthentic - neaŭtentika

inauthenticity - neaŭtentikeco

inborn - denaska

inbound - alvenanta; envena; enveturanta; de enveturantoj

inbox - ricevujo; enirkesto; mesaĝkesto

inbreed - endogamie reproduktiĝi; inbred - endogamie reproduktiĝinta; endogamie reproduktiĝis; inbreeding - gerundio kaj participo de "inbreed"; endogamio

inbuilt - enmetita; instalita

Inc. - Korporacio

Inca - inkao; inkaoj

incalculable - netaksebla; netakseble

Incan - inkaa

incandescent - inkandeska; incandescent with fury, incandescent with rage - inkandeske kolerega

incantation - sorĉkanto

incapable - malkapabla; makapabli; nekapabla; senkapabla; senpova; incapable of doing something - nekapabla fari ion; ne kapablas fari ion; tute ne povas fari ion; my friend is incapable of doing that - mia amiko ne kapablas tion far-I

incapacitate - nekapabligi; incapacitating - nekapabliga; nekapabligi

incapacitation - nekapabliĝo

incapacity - senpoveco; senkapableco

incarcerate - malliberigi; enprizonigi

incarceration - malliberigo; enprizonigo; reduce incarceration - malpliigi enprizonigojn

incarnate - enkarniĝinta

incarnation - enkorpiĝo; enkarniĝo

incendiarism - brulatenco

incendiary - bruliga; brulfara

incense - incenso; incensi; kolerigi; incensed - preterito kaj participo de la verbo "incese"; koleriĝis; koleriĝinta

incentive - instigo; instigilo; stimulo; stimulado; stimulaĵo; motivo; kuraĝigo; iniciatemo; incentives to encourage production - stimuloj por instigi produktadon

incentivise incentivize - instigi (iun fari ion); instigi al (iu ago); motivigi (iun fari ion); incentivised incentivized - preterito kaj participo de "incentivise"/"incentivize"; kun instigilo

inception - iniciato; iniciatado; fondo

incessant - senĉesa; senĉese; senhalta; senhalte; kontinua; kontinue; incessantly - senĉese; senhalte; kontinue

incest - incesto

incestuous - incesta

inch - colo; neniom; to inch ahead - antaŭenireti; to inch closer - ade alprokisimiĝeti; an inch and a half - unu colo kaj duono; 3,8 centimetroj; an inch from the edge of the cliff - je du fingroj de la rando de la krutaĵo; an inch high, an inch-high - alta je unu colo; alta je 2,5 centimetroj; kun alteco de unu colo; kun alteco de 2,5 centimetroj; three inches long - tri colojn longaj; estas longa je tri coloj; havi long(ec)on de tri coloj; inches nearer to becoming the chancellor of Germany - alproksimiĝetas al enoficiĝo kiel la kanceliero de Germanio; inch one's way along - antaŭenireti

incidence - ofteco; nombro de kazoj; incidence of strokes - ofteco de apopleksioj

incident - okazaĵo; okazintaĵo; okazo; incidento; alfrontiĝo; interokazintaĵo; epizodo; evento; fariĝo; travivaĵo; akcidento; ..aĵo; lumradio incida; incident light - incida lumo; incident room - kunordigejo; incident of terrorism, terrorist incident - terorismaĵo

incidental - flanka; krom..; epizoda; incida; incide; incidentally - parenteze; ĉe-okaze; pretere dirite; mi aldonu, ke ...;

incinerate - forbruligi; cindrigi

incineration - forbruligo; cindrigo

incinerator - forbruligilo

incipient - ekanta

incise - incizi; entranĉi

incision - incizo; incizado; incizaĵo

incisive - trafa; akra; sagaca; penetrema; penetranta

incisively - trafe; akre; sagace; penetreme

incisiveness - trafeco; akreco; sagaco; penetremo

incisor - incizivo

incite - provoki; inciti; agiti; instigi (iun) al; inciting - gerundio kaj participo de "incite"; la incito de ...

incitement - provoko; incito; incitaĵo; agitado; instig(ad)o; instigilo; instigaĵo

incivility - malĝentileco; malĝentilaĵo

incize - incizi; entranĉi

incizor - incizivo

incl. - inkluzivas

inclement - malserena

inclination - inklino; emo; klino; klineco; kliniĝo; dekliveco

incline - klini; inklini; inklino; inklineco; inklinigi; inkliniĝi; inkliniĝo; deklivo; emigi; incline someone to do something - emigi iun fari ion; inclined - preterito kaj participo de la verbo "incline"; dekliva; oblikva; inclined to - emi ..i; inkliniĝi ..i; havi inklinon ..i; inclined to be ... - emi esti ...

inclose - enfermi; enkadrigi; enmeti; kunsendi; aneksi; inclosed - preterito kaj participo de "inclose"; ĉirkaŭfermita; entenate

inclosure - ĉirkaŭbarejo; ĉirkaŭbarilo; apartaĵo; enmetaĵo; aneksaĵo; muroj

include - inkluzivi; inkludi; ampleksi; kovri; estas interalie; interalie disponas; inter ... estas; allasi; alkalkuli; enkalkuli; enfermi; enmeti; enteni; include me out - ne inkluzivu min;

included - preterito kaj participo de "include"; inkluzive de; certain services are not included in the hotel package - la tarifo de la hotelo ne kovras iujn servojn;
including - gerundio kaj participo de "include"; interalie; kun interalie; interalie pri; inter ili; el ili; el kiuj; ne forlasante; ne forgesante; kiu inkluzivas; kio inkluzivas; inkluzive de; kaj tio inkluzivas; el kio ... estis; kiu inkludas; enkalkulante; kun; kune kun; kunestas; kaj ankaŭ; eĉ; inter kiuj estas; including both - inter kiuj estas kaj ... kaj ...; including a number of ... - inter kiuj estas kelkaj ..oj; including both ... - inter kiuj estas kaj ...; including delivery - enkalkulinte la liveron; including one that ... - inter kiuj estas unu, kiu ..; including one who ... - el kiuj unu, kiu ...; including regarding ... - inkluzive de aferoj rilate al ...; including some ... - inter ili kelkaj ..oj; including some who ... - inter ili kelkaj kiuj ...; including welfare and odd jobs, I have a monthly income of 2,000 dollars - enkalkulante socialajn subvenciojn kaj laŭokaza laboro, mi havas enspezon de 2 000 dolaroj monate

inclusion - inkluzivo; inkluziveco; enmeto

inclusive - inkluzive de; inkluzivema; inkluziveca; entenate; an institution that is the opposite of inclusive - institucio malinkluzivema

inclusiveness - inkluziveco; inkluzivemo

incognito - inkognite

incoherence - nekomprenebleco

incoherent - nekomprenebla

income - enspezo; enspezaro; salajro; laborpago; perlaboraĵo; laborenspezo; rento; procentoj; income bracket - ekonomia kategorio; income equality - la egaleco de enspezoj; income from investments - rento; procentoj; income from operations - malneta enspezo el negocado; income gap - diferenco de enspezoj; income generated - enspezoj kreitaj; income group - ekonomia kategorio; income growth - kresko de enspezo; kresko de enspezoj; income inequality - la malegaleco de enspezoj; income support - kompensa monasisto; income tax - enspezimposto; salajroimposto; rentimposto; income tax cut - redukto de enspezimpostoj; income tax inspector - inspektisto de rentimpostoj; income tax return - deklaro de rento; incomes policy - salajropolitiko

incoming - envena; envenanta; alvenanta; proksimiĝanta; ricevata; ĵus instalita; incoming calls - ricevataj telefonvokoj; incoming tide - alfluo de la tajdo;

incommode - maloportuni

incommunicado - izolita

incomparable - senkompara; nekomparebla

incomparably - senkompare; nekompareble

incompatibility - neakordigebleco

incompatible - neakordigebla

incompetence - nekompetenteco; malkompetenteco

incompetent - nekompetenta; malkompetenta

incomplete - nekompleta; neplenumita; ne plenumis; netuta

incompleteness - nekompleteco; neplenumiteco; netuteco

incomprehensible - nekomprenebla; nekompreneble

incomprehensibly - nekompreneble

incomprehension - nekompreno

inconceivable - neimagebla; neimageble

inconclusive - nekonkludiga; ne ebligi fari konkludon; ne ebligi atingi rezulton; ne ebligi atingi konkludon

inconclusively - nekonkludige

incongruity - stranga nekonveneco; stranga nekonvenaĵo; bizareco; bizaraĵo

incongruous - nekongrua; strange nekonvena; kiu ne konvenas; bizara; incongruously - strange nekonvene; bizare

incongruousness - stranga nekonveneco; bizareco

inconsequential - sensekva

inconsistency - malakordo; kontraŭdiro; nekonstanteco; nekonsekvenco

inconsistent - nekonstanta; memkontraŭdira; memkontraŭdire; ne kongrui; ne akordi; malfirma

inconsolable - nekonsolebla

inconstancy - nekonstanteco; ŝanceliĝemo

inconstant - nekonstanta

incontestable - nekontestebla

incontinence - nevolaj urinado kaj fekado; nevola urinado; neretenemo de urino; nevola fekado; neretenemo de feko; por nevolaj urinantoj kaj fekantoj; inkontinenco; nokta urinado enurezo

incontinent - kiu ne povas reteni sian urinon kaj fekon; kiu ne povas regi sian urinadon kaj fekadon; inkontineca; inkontinenculo

incontrovertible - nerefutebla; nedisputebla

incontrovertibly - nerefuteble; nedisputeble

inconvenience - ĝeno; ĝenaĵo; maloportuni; maloportuneco

inconvenient - maloportuna; maloportune; neoportuna; neoportune; ĝena

incorporate - inkluzivi; enkadrigi; integri; enhavi; enigi; asimili; integri; sorbi; incorporate into ... - enkadrigi en ..n; enigi en ..n; asimili en ..n; incorporated - preterito kaj participo de "incorporate"; integriĝinta; enigita; eniĝinta; incorportated society - korporaciigita societo

incorporation - enkadrigo; inkluzivigo; asimiliĝo

incorrect - neĝusta; neĝuste; malĝusta; malĝuste; neprava; neprave; malprava; malprave

incorrectly - neĝuste; malĝuste; neprave; malprave

incorrigible - obstina

increase - pliigi; pliigi la nombron de; pliigo; pliiĝi; pliiĝo; plialtigo; plialtiĝo; plialtiĝi; plimultigo; plimultigo; plimultiĝi; plimultiĝo; estigi plian; pligrandigi; pligrandigo; pligrandiĝi; pligrandiĝo; estigi pligrandan; kreski; kresk(ad)o

increase the amount - pliigi la kvanton; pliigi la sumon; increase the importance of something - pligravigi ion; an increase in the amount - pliigo de la kvanto; pliigo de la sumo; increase annually - kreski ĉiujare; increase the debt ceilinĝ - levi la maksimumon de la ŝtatŝuldo; increase in ... - kresko de; pliiĝo de; pliigo de; plimultigo de; plimultiĝo de; pligrandigo de; pligrandiĝo de; increase in demand - kresko de postuloj; increase in prices - prezaltiĝo; increase in value - plivaloriĝo; increase in investment - kresko de investoj; increase in life expectancy - plilongiĝo de mezaj vivdaŭroj; increase in the minimum wage - pliigo de la minimuma salajro; increase in number - plimultiĝo; multobliĝo; increase in supply - pliigo de la provizo; increase in the retirement age - plialtigo de la aĝo de emeritiĝo; increase in the numbers of ... - plimultiĝo de ....; increase the money supply - pliigo de la monprovizo; increase the risk - pliigi la riskon; pligrandigi la riskon; increase sharply - ekstreme pliiĝi; ekstreme plimultiĝi; ekstreme pligrandiĝi; ekstreme plialtiĝi; increase significantly - konsiderinde pliiĝi; konsiderinde plimultiĝi; konsiderinde pligrandiĝi; konsiderinde plialtiĝi; increase the strength of something - plifortigi ion; lottery participation decreases as income increases - ju pli la enspezo pliiĝas, des malpli estas la partopreno en loterioj
increased attendance - kreskinta vizitantaro; increased demand for ... - kreskinta mendado de; kreskinta bezono de; increased nine-fold - naŭobliĝis; increased risk - pliigita ( pliiĝinta, pligrandigita, pligrandiĝinta) risko; increased risk of developing an illness - pliigita risko esti trafita de malsano; increased very little - apenaŭ kreskis
increasing dependence on ... - kreskanta dependeco je ...; an increasing number of ... - kreskanta nombro de ...; increasing numbers of ... - pli kaj pli da ...; kreskantaj nombroj de ...; multiĝantaj ...oj; increasing tension, increasing tensions - pliakutigi la streĉitan situacion; pliaktutigi la streĉitajn rilatojn
increasingly - ĉiam pli; ĉiam pli ofte; pli kaj pli; increasingly anxious - pli kaj pli maltrankviliĝas; increasingly common - ĉiam pli ofta; pli kaj pli ofta; increasingly difficult to ... - ĉiam pli malfacile ..ebla; increasingly unlikely - ĉiam pli neprobabla; pli kaj pli neprobabla; increasingly vocal - ĉiam pli laŭte eldiri

incredible - nekredebla; nekredeble; nekredinda; nekredinde); mireginda; mireginde; treega; treege; ..ega; ..ege; eksterordinare; mirige; incredibly - nekredeble; mireginde; incredibly difficult - malfacilega; malfacilege; incredibly easy - facilega; facilege; incredibly hard - malfacilega; malfacilege

incredulity - nekredemeco

incredulous - nekredema

increment - pliigo; sinsekva pliigo; pliigo de salajro; pliiĝo; sinsekva pliiĝo; pliiĝo de salajro; matematiko krementi; in increments - laŭpaŝe; incremental - sinsekva; incremental increase - sinsekva pliiĝo; sinsekva pliigo; incrementally - sinsekve

incriminate - kulpigi; incriminating - gerundio kaj participo de "incriminate"; kulpiga; sinkulpiga; sinkondamna

incrust - inkrusti

incrustation - inkrustaĵo

incubate - kovi; koviĝi

incubation - inkubacio; kovado

incubator - aparato inkubatoro; kovilo; komerca entrepreno kovejo de noventreprenoj

inculcate - enradikigi; ensemi; lernigi

inculpate - kulpigi

inculturate - enkulturigi

inculturation - enkulturiĝo

incumbency - enoficado

incumbent - aktuala; aktualulo; aktuala kompanio; aktuala ..anto; aktuala ..isto; eklezia paroĥestro; prebendulo; the incumbent candidate - la kandidato kiu jam havas la mandaton; la kandidato kiu jam okupas la postenon; la kandidato kiu jam estas enoficiĝinta; the incumbent Democrat - la aktuala Demokrata guberniestro; the incumbent Republican - la aktuala Respublikana guberniestro; to be incumbent on ..., to be incumbent upon ... - esti devige por ...; esti deviga por ...

incunabula - inkunablojinvestment

incur - preni sur sin ŝuldon de; altiri al si ŝuldon de; elmeti sin al ŝuldon de; ŝuldigi al ...; provoki; ..n trafi; subfali sub; kuntreni; incur a cost - altiri al si koston; elmeti sin al kosto; devi preni sur sin la koston; incur a debt - surpreni ŝuldon; incur a fine - devontiĝi pagi monpunon; incur obligations - surpreni ŝuldojn

incurable - nekuracebla; nerebonigebla

incurious - nescivolema

incursion - trudeniro; invado

indebted - enŝuldiĝinta; ŝulda; ŝuldanto(j); I am indebted to you - mi estas via ŝuldanto

indebtedness - enŝuldiĝo; ŝuldoŝarĝo; ŝuldeco; ŝuldiĝo

indecency - malĉastaĵo; malĉasteco; nedeco; juro ofendo kontraŭ pudoro

indecent - malĉasta; kontraŭ la publikaj moroj; nedeca; indecent assault - seksatenco; indecent exposure - ekshibicio

indecipherable - nedeĉifrebla

indecision - hezitemo; ŝanceliĝemo; nedecidemo

indecisive - hezitema; ŝanceliĝema; nedecidema; senvola; indecisiveness - hezitemo; ŝanceliĝemo; nedecidemo

indeed - efektive; jes; ja; vere; eĉ; aŭ eĉ; elstare ..a; aparte ..a; escepte ..a; eksterordinare ..a; treege ..a; ..ega; indeed it does, indeed it is - efektive jes

indefatigable - nelacigebla

indefensible - malpravigebla

indefinable - nedifinebla

indefinite - senfina; sendifina; nedifina; sen limtempo

indefinitely - senfine; sen limtempo

indelible - neforigebla

indelibly - neforigeble

indemnification - kompenso

indemnify - kompensi

indemnity - kompensaĵo; kontribucio

indent - demarĝenigi; breĉetigi; randodentigi; indented - preterito kaj participo de "indent"; demarĝena; breĉeta; randodenta

indentation - kaveto; breĉeto; breĉetoj; randodento; demarĝenigo

independence - sendependeco; sendependiĝo; memstareco; nepartieco; aŭtonomeco; aŭtonomio; Independence Day - la Tago de Sendependeco; independence movement - sendependista movado; independence supporters - sendependistoj

independent - sendependa; sendependema; sendependulo; senpera; memstara; unuopa; unuopula; aŭtonoma; aŭtonomia; independent cinema - la sendependa kino; independent counsel - sendependa prokuroro; independent living - la sendependa vivo; independant-minded - kun sendependaj opinioj; independent of place - nelokdependa; independently - sendepende; senpere; unuope; unuopule; aŭtonome; aŭtonomie

indescribable - nepriskribebla; nerakontebla

indestructible - nedetruebla

indeterminate - nedeterminita; neklara

index - indekso; indeks; indico; indici; index karta, papera kartoteko; sliparo; slipujo; index card - slipo; index finger - montra fingro; montrofingro; indexed to ... - indicita laŭ ...

India - Barato; Baharato; Hindio

Indian -

de Barato/Hindio barata; baratano; de Barato; hinda; hindo; Indian kashmir - Barata Kaŝmiro; Indian-occupied Kashmir - Kaŝmiro okupata de Barato; Indian Ocean - Hinda Oceano; Indian subcontinent - hinda subkontinento; Indian walnut - Aleurites moluccana moluka aleŭrito;
de Ameriko indiano; indiana; Indian corn - maizo; Indian nation - indiana nacio; Indian tribe - indiana tribo; Indian reservation - rezervejo de indianoj

Indiana - Indianao

indicate - indiki; montri; sciigi; indicated by ... - kiun indikis ..o

indication - indiko; signaĵo

indicative - indika; indicative of ... - kio indikas

indicator - indikilo; gaŭĝo; de veturilo ĝirindikilo; blinkilo; indicator light - ĝirindikilo; blinkilo

indices - pluralo de "index"

indict - juro formale kulpigi; the House of Representatives indicted him for a second time - la Cxambro de Reprezentantoj formale kulpigis lin duan fojon

indictable - kriminala

indiction - proklamo

indictment - kulpigo; juro akto de kulpigo; indictments will be filed - aktoj de kulpigo estos metitaj

indie - sendependa kompanio; sendependa diskokompanio; sendependa filmkompanio; disko de sendependa kompanio; filmo de sendependa kompanio; indie band - sendependa bando; sendependa rokgrupo; sendependa popgrupo; indie feature film - kinofilmo de sendependa filmkompanio; indie film - filmo de sendependa filmkompanio; indie film awards - premioj de la sendependa kino; indie game - sendependa videoludo; indie label - sendependa diskokompanio; indie movie - filmo de sendependa filmkompanio; indie movie hit - furorfilmo de sendependa filmkompanio; indie pop - sendependa pop(muzik)o; pop(muzik)o de sendependaj bandoj; indie production - filmo de sendependa filmkompanio; indie record label - sendependa diskokompanio; indie rock - sendependa rok(muzik)o; rok(muzik)o de sendependa(j) bando(j)

indifference - indiferenteco; malŝato; maslŝatado; malŝateco; sensenteco; nezorgeco; apatio; flegmo

indifferent - indiferenta; malŝata; malŝatema; malfervori; nezorga; mezkvalita; duagrada; nesufiĉe bona; sensenteca; apatia; flegma

indifferentism - indiferentismo

indifferently - indiferente; malfervore

indigence - senhaveco

indigenes - indiĝenoj

indigenisation indigenization - indiĝenigo

indigenise indigenize - indiĝenigi

indigenist - indiĝenisma; indiĝenisto

indigenous - indiĝena; loknatura; praloĝantida; indigenous people - indiĝenaj homoj; indiĝena gento

indigenously - indiĝene

indigent - senhava; necesbezona

indigestion - dispepsio; misdigesto

indignant - indigni (pro); indigna; indignanta; indignantly - indigne

indignation - indigno

indignity - malhonoro; malhonoraĵo; indignindaĵo

indigo - indigo; indigoblua

indirect - nerekta; aluda; indirectly - nerekte; alude

indiscipline - sendisciplineco; malbonkonduto

indiscreet - maldiskreta; maldiskrete; indiscreetly - maldiskrete

indiscretion - maldiskretaĵo; maldiskreteco

indiscriminate - sendistinga; sendiferenca; hazarda; senpripensa; senpripensema; senkritika; indiscriminately - sendistinge; sendiference; hazarde; senpripense; senpripenseme; senkritike; indiferente; intermiksite

indispensable - nemalhavebla; havenda; nepra; esenca; neforlasebla; farenda

indisposed - malsaneta; malsaneti

indisposition - malsaneto

indisputable - nedisputebla; indisputably - nedisputeble

indissolubility - nedisigebleco

indissoluble - nedisigebla

indissolubly - nedisigebla

indistinct - neklara; mallaŭta

indistinguishable - nedistingebla; neapartigebla; indistinguishably - nedistingeble; neapartigeble

indium - In indio

individual - individua; individuo; unuopa; unuopula; unuopulo; aparta; iu; respectivaj; on an individual level - individue

individualisation individualization - individuigo

individualise individualize - individuigi

individualism - individuismo

individualist - individuismulo

individualistic - individuisma; individuisme

individuality - individualeco

individually - unuope

individuation - individuiĝo; individuigo

indivisbly - nedisigeble; nedivideble

indivisible - nedisigebla; nedividebla

Indo-China Indochina - Hindoĉinio

Indo-Chinese - Hindoĉina

indoctrinate - endoktrinigi

indoctrination - endoktrinigo; kredigado; indoctrination sessions - seancoj de endoktrinigo

Indo-European - hindeŭropa

indolence - mallaboremo; maldiligenteco

indolent - mallaborema; maldiligenta

indomitable - nesubigebla; netimigebla; nevenkebla

Indonesia - Indonezio

Indonesian - indonezia; indoneziano

indoor - endoma; interna; indoor ski slope - interna skiejo

indoors - endome; endomen

indorse - aprobi; deklari sian aprobon pri; apogi; subteni; deklari sian subtenon al; rekomendi; sponsori; giri; surdorsigi; vizi

indorsement - aprobo; apogo; voĉdoni aprobe pri; aprobe voĉdoni rezolucion pri; rekomendo; sponsorado; ĝiro; surdorsigo; indorsement deal - interkonsento pri sponsorado

induce - persvadi; decidigi; emigi; estigi; kaŭzi; instigi; inklinigi; inkliniĝi; tenti; logi; allogi; indukti; induced coma - artefarite estigita komato

inducement - instigo; instigaĵo; instigilo; logo; logado; (al)logaĵo; (al)logilo; tentaĵo; tentado

induct - instali; nomumi al; inici

inductance - induktanco; indukteco

inductee - nomumito

induction - instalo; nomumiĝo; inico; indukto; indukta; induction coil - indukta bobeno; induction into an associaion - nomumiĝo al asocio; induction machine - indukta maŝino; induction transformer - indukta transformatoro

inductive - indukta

indulge - indulgi; dorloti; indulge in ... - regali sin per ..o; permesi al si ..on

indulgence - indulgo; indulgenco; indulgence in ... - sinregalo per ..o

indulgent - indulgema; malsevera

indulgently - indulgeme; malsevere

indult - indulto

industrial - industria; industriiĝinta; de laboro; laboreja; laboristara; industrial accident - laboreja akcidento; industrial action - striko(j); laborista(j) (protesto(j)) (agitado); laborsindikata(j) (protesto(j)) (agitado); industrial activism - laborsindikata aktivismo; industrial and provident society - komerca kooperativo; industrial complex - industria komplekso; industria kvartalo; industrial dispute - disputo inter dungitoj kaj dunganto(j); industrial disruption - striko(j); laborista(j) (protesto(j)) (agitado); laborsindikata(j) (protesto(j)) (agitado); industrial economy - industriiĝinta ekonomio; industrial estate - industria kvartalo; industrial fabric - industria teksaĵo; fundamenta industria strukturo; industrial fair - industria foiro; industrial fishing - industria fiŝkaptado; fiŝkaptado laŭ industria skalo; industrial heartland - industria koro; industrial injury - laboreja vundo; industrial park - industria kvartalo; industrial product - industriaĵo; industrial relations - laborrilatoj; de laborrilatoj; rilatoj inter organizoj de dungantoj kaj dungitoj; industriaj rilatoj; industrial scale, industrial-scale - industrinivela; industrial trouble - laboreja disputo; (laborista) (laborsindikata) agitado; industrial union - industria laborsindikato; industrial unrest - laboreja disputo; (laborista) (laborsindikata) agitado; industrial waste - industriaj postlasaĵoj

industrialisation industrialization - industriigo; industriiĝo

industrialise industrialize - industriigi sin; industrialised countries, industrialized countries - industriaj landoj; industrialised nations, industrialized nations - industriaj landoj; industrialised world, industrialized world - industriaj landoj

industrialist - industriisto; industriulo

industrials - industriaj akcioj

industrious - laborema; klopodema; diligenta

industriously - laboreme; klopodeme; diligente

industriousness - laboremo; klopodemo; diligenteco

industry - industrio; la manufaktura industrio; la mondo de (iu komerca agado); laboremeco; diligenteco; industry bargaining - intertraktado je la nivelo de industriaj sektoroj; industry minister - ministro pri industrio

indwelling - enloĝado

inebriant - ebriigaĵo

inebriated - ebria

ineffable - neesprimebla; neesprimeble; neeldirebla

ineffably - neesprimeble; neeldireble

ineffective - senefika (sen); senefike; senutila (sen); senutile (sen)

ineffectively - senefike; senutile

ineffectiveness - senefikeco

ineffectual - senefika; senefike; vana; vane

ineffectually - senefike; vane

ineffectualness - senefikeco

inefficiency - malŝparado; malŝparaj praktikoj; nekapableco; malalta rendimento; malalta produktivo; praktikoj de malalta rendimento; praktikoj de maltalta produktivo; malalta produktado; praktikoj de malalta produktado

inefficient - malŝpara; nekapabla; de malalta produktivo; de malalta produktado; an inefficient approach - malŝpara metodo; inefficiently - malŝpare; nekapable; kun malalta produktivo; kun malalta produktado

inegalitarian - neegalisma

inelastic - neflksebla

inelegant - nedelikata

ineligible - neelektebla; neallasebla

ineluctable - neevitebla

ineluctably - neeviteble

inept - mallerta; fuŝa; nekonvena; netaŭga; nedeca

ineptitude - mallerteco

ineptly - mallerte; fuŝe; nekonvene; netaŭge; nedece

inequality - malegaleco

inequitable - nejusta; neegala

inequity - neegaleco

inert - inerta; senmova; neefika

inertia - neagemo; inerteco; inercio; inertial - inercia; inertial acceleration - inercia akcelo

inertly - inerte; senmove

inertness - inerteco; senmoveco

inescapable - neevitebla

inescapably - neeviteble

inessential - neesenca; malhavebla

inestimable - netaksebla

inevitability - neeviteblo; nepreco; fataleco

inevitable - neevitebla; neeviteble; nepra; nepre; fatala; fatale; fatalaĵo

inevitableness - neevitebleco; fataleco

inevitably - neeviteble

inexact - neĝusta; neĝuste

inexcusable - nepardonebla

inexcusably - nepardoneble

inexhaustible - neelĉerpebla

inexorable - nehaltigebla; neevitebla; malcedema

inexorably - nehaltigeble; neeviteble; malcedeme

inexpensive - malmultekosta; malmultekoste; malaltekosta; malaltekoste

inexperienced - nesperta; sensperta

inexpert - nesperta; sensperta

inexpertly - nesperta; sensperta

inexplicable - neklarigebla; neklarigeble; nekomprenebla; nekompreneble

inexplicably - pro mistera motivo; neklarigeble; nekompreneble

inexpressible - neesprimebla; neesprimeble; neeldirebla; neeldireble

inexpressibly - neesprimeble; neeldireble

inexpressive - senesprima; sensprita; malvigla

inextricable - nemalimplikebla; nemalimplikeble

inextricably - nemalimplikeble

infallibility - neeraremo; neerarpovo

infallible - neerarema; neerarpova

infamous - fifama; malbonfama

infamously - fifame; malbonfame

infamy - fifamo; malbonfamo; malgloro

infancy - fruaj jaroj; infanaĝo; infanaj jaroj; infaneco; a movement still in its infancy - novnaskita movado; naskiĝanta movado; movado kiu ankoraŭ ne maturiĝis

infant - bebo; novnaskito; infaneto; lulinfano; suĉinfano; infant baptism - la bapto de infanetoj; la bapto de beboj; la bapto de novnaskitoj; infant boy - knabobebo; knaba novnaskito; infant daughter - filineto; infant formula - pulvorigita bebolakto; infant girl - bebino; novnaskitino; infant milk - pulvorigita bebolakto; the Infant of Prague - la Praga Jesueto; infant prodigy - mirinfano; infant son - fileto

infanticide - infanmortigo; infanmurdo

infantry - infanterio; infantry division - infanteria divizio; infantry fighting vehicle - infanteriaj batalkampaj veturiloj

infantryman - infanteriano

infarction - infarkto

infatuate - ensorĉi; infatuated - ensorĉiĝinta; ensorĉiĝis; infatuated with someone or something - ensorĉita de iu aŭ io;

infatuation - ensorĉiteco

infect - infekti; infected area - infektaĵo; infected people - infektitoj; infecting agent - infektilo

infection - infekto; infektiĝo; infektado; infektaĵo; kontaĝo

infectious - infekta; infectious matter - kontaĝaĵo

infer - konkludi; subkompreni; indukti; konjekti; devenigi

inference - konkludo; subkompreno; subkomprenigo; konjekto

inferior - malsupera; kiu malsuperas; malalta; de malalta kvalito; malaltkvalita; sub; suba; subranga; subulo; subrangulo; subalterna; subalternulo; nebona; malpli bona; neadekvata; aĉa; ..aĉa; ..aĉo; tombakeca; inferior material - malbonkvalita materialo; inferior quality - nebona kvalito; neboneco; inferior to - malpli bona ol; de malpli alta kvalito ol; pli malaltkvalita ol;

inferiority - malsupereco; neboneco; nebona kvalito; inferiority complex - komplekso de malplivaloreco; sento de malplivaloreco

infernal - infera; inferinda

inferno - brulego; fajrego

infertile - malfekunda; sterila; steriligita

infertility - malfekundeco

infest - infesti

infestation - infestiĝo

infidel - senkredulo; senkreda

infidelities - perfidaĵoj; malfidelecoj

infidelity - perfideco; perfidaĵo; malfideleco

infighting - interna kverelado; kverelado inter si

infill - konstruita(j) sur intera(j) parcelo(j); konstruado sur intera(j) parcelo(j); plenigaĵo; ŝtopaĵo; intertavola; infill drilling - intertavola borado; infilling - konstrui sur intera(j) parcelo(j); konstruado sur intera(j) parcelo(j); plenigaĵo; plenigado; ŝtopaĵo; ŝtopado

infiltrate - enŝteliĝi en ..n

infiltration - enŝteliĝo

infiltrator - enŝteliĝinto

infimum - infimumo

infinite - senlima; senlime; senfina; senfine; malfinia; infinito; infinitely - senlime; senfine; infinitely more - multege pli; multege pli da ..o; infinitely smaller - multege pli malgranda

infinitesimal - infinitezima; infinitesimal calculus - la infinitezima kalkulo

infinitive - infinitivo; infinitiva

infinity - senfineco; matematiko infinitezimo; malfinio,

infirm - malfortika; kaduka

infirmity - kriplaĵo

infix - infikso

inflame - flamigi; flamiĝi; inflamigi; inflamed - preterito kaj participo de "inflame"; inflameca

inflammable - brulema

inflammation - inflamo; inflameco; brulumo; ..ito; inflammation of the larynx - laringito; inflammation of the trachea - traĥeito

inflammatory - incita; flamiga; flamige; inflam(em)a; inflammatory bowel disease - inflama intesta malsano

inflatable - plenblovebla

inflate - ŝveligi; ŝveli; ŝveliĝi; pufigi; pneŭon aeri; baloneton plenblovi; gravecon de iu faro troigi; inflated - preterito kaj participo de "inflate"; bombasta

inflation - inflacio; inflation rate - inflacio-procento; inflation was running at ten percent - inflacio atingis dek procentojn; inflation-adjusted - alĝustigita laŭ inflacio

inflationary - inflacia; inflationary pressure - inflacia premo

inflect - fleksii

inflected - fleksia

inflection - fleksio; infleksio

inflectional - fleksia

inflexibility - nefleksiĝemo; malfleksiĝemo; nefleksebleco

inflexible - nefleksiĝema; nefleksebla

inflict - trudi; altrudi; submeti ..n je; suferigi al; inflict casualties on an enemy - kaŭzi viktimojn al iu malamiko; inflict a defeat on someone - suferigi malvenkon al iu; inflict a loss on someone or something - kaŭzi perdon (malgajnon; malprofiton; damaĝon; malutilon) al iu aŭ io; inflict losses on a enemy - kaŭzi mortigojn al malamiko

inflorescence - infloresko

inflow - enfluo

influence - influo; influi; sugestio; have influence over someonje or something - havi influon sur iu aŭ io; to influence someone in favour of something - favorigi iun pri io; to have influence with someone of something - havi influon ĉe iu aŭ io

influencer - influhavulo

influential - influa

influenza - gripo; influenco; influenza A - influenco A; influenza A virus subtypes - subtipoj de influenco A; influenza strain - stamo de gripo; stamo de influenco; influenza strains - stamoj de gripo; stamoj de influenco; influenza vaccines - vakcinoj kontraŭ influenco; influenza-like - griposimila; influencosimila; influenza virus - influenca viruso; gripa viruso; inluenza virus A - influenca viruso A; gripa viruso A

inflow - enfluo

info - informoj

infographic - informgrafikaĵo

infomercial - reklamprogramo

inform - informi; sciigi (al); formi la bazon de; karakterizi; influi; inform against someone, inform on someone - denunci iun; a community of dialogue informed by democratic values - komunumo de dialogo influita de demokratiaj valoroj

informal - neformala; neoficiala; familiara

informally - neformale; neoficiale; familiare

informant - informinto; informanto; denuncanto; denuncisto

informatics - informatiko; informatics expert - fakulo pri informatiko

information - informoj; la informo; informero; sciigo(j); priskribo; information and communication technology, information and communications technology - teknikaroj de informado kaj komunikado; information center, information centre - informejo; information control - informregado; information leaflet - informfolio; information meeting - informkunsido; information office - informejo; information on something - informoj pri io; priskribo pri io; information processing - informtraktado; information request - informopeto; information science - informadiko; information sharing - dividado de informoj; information studies - informistiko; information superhighway - - informŝoseo ...; information system - informosistemo; information technology - informadiko; komputiko; information technologies - teknikoj de informadiko; information technology research company, information technology research firm - firmao de esploroj pri informadiko; information wars - informmilitoj

informational - informa; sciiga; klariga; informational tool - informilo

informative - informa; informema; informplena; sciiga; klariga

informer - denuncanto; stukaĉo

infotainment - informdistro; informdistraĵo; infotainment site - informdistra retejo

infraction - malobservo

infra-red infrared - transruĝa

infrasound - infrasono(j)

infrastructural - infrastruktura

infrastructure - infrastrukturoj; infrastruktura; instalaĵaro; trafika infrastrukturo; la vojaro; reto; aparataro; sistemo; interna strukturo; infrastructure development project - infrastruktura konstruprojekto

infrequent - neofta; neofte

infrequently - neofte

infringe - malobservi; ne respekti; entrudiĝi; infringe on - malobservi; ne respekti; trudiĝi en ..n

infringement - leĝrompo; malobservo; nerespekto (de jura rajto); entrud(iĝ)o

infuriate - kolerigi; furiozigi; incitegi; fanatikigi; infuriated by the noise - kolerigita de la bruegado

infuse - inspiri; infuzi

infusion - infuzaĵo; infuz(ad)o

ingenious - genia; genie; sagaca; sagace; eltrovema; eltroveme; lerte elpensita; elpensema; elpenseme; sprita; spritulo

ingeniously - genie; sagace; eltroveme

ingenue - naivulino

ingenuity - genieco; sagaco; eltrovemo; elpensemo; sprito

ingenuous - naiva; naive; naive malkaŝema

ingenuously - naive; naive malkaŝeme

ingenuousness - naiveco; naiva malkaŝemeco

ingest - enstomakigi; ingesti; ingestion - enstomakigo; ingesto

ingot - ingoto

ingrained - enradikiĝinta

ingratiate - ingratiate oneself with someone - favorigi al si iun; ingratiating - gerundio kaj participo de "ingratiate"; plaĉemaĉa

ingratitude - maldankemo

ingredient - ingredienco; konsistaĵo; elemento

ingress - eniro; enirejo; eniĝo; enlaso

ingrown - enkarniĝinta

inhabit - loĝi en; en kiu ... loĝas; loĝi sur; enloĝi; kiuj estas loĝantoj de; inhabited - preterito kaj participo de "inhabit"; loĝata

inhabitant - loĝanto; enloĝanto; ..ano; inhabitants - pluralo de inhabitant; loĝantaro

inhalation - enspiro

inhale - enspiri

inhaler - enspiratoro

inherence - esenceco; denaskeco; radikeco

inherent - esenca; denaska; enradikigita; enradikiĝinta; propra; fundamenta; inherently - esence; denaske; radike; fundamente

inherit - heredi

inheritability - heredebleco

inheritance - heredaĵo; inheritance tax - imposto sur heredaĵoj

inheritor - heredanto

inhibit - malhelpi; obstrukci; bridi; deteni; malinstigi; repuŝi; subpremi; limigi; inhibicii; inhibiting - gerundio kaj participo de "inhibit"; malhelpa; obstrukca; detena; malinstiga; la inhibicio de ...; inhibicia

inhibition - sindeteno; sindetenemo; inhibicio

inhibitor - inhibiciilo

inhospitable - geografio sovaĝa; sinteno negastama

in-house - organizaĵo; firmao interna; interne; ene de la organizaĵo mem; propra al la organizajxo

inhuman - nehoma; malhumana; kruelega; bruteca; brutulo

inhumane - malhumana; kruelega

inhumanity - malhumaneco

inimical - kontraŭa

iniquitous - maljusta; maljuste

iniquitously - maljuste

iniquity - maljustaĵo

initial - komenca; dekomenca; unua; unuapaŝa; komenclitero; parafi; initial capital - komenca kapitalo; initial cost - komenca kosto; initial estimate - unua takso; initial estimates put the cost of the damage at $30 billion - laŭ fruaj kalkuloj, la kosto de la damaĝo estos USD 30 miliardoj; initial leads - kriminala esploro fruaj spuroj; initial public offering - unua publika akcioferto; initials - prezenco de la verbo "initial"; komencliteroj; parafoj

initialisation initialization - pravalorizo; pravaloriza

initialise initialize - pravolorizi

initialiser initializer - pravalorizilo

initially - komence; unuavice; unuavide; unue; la unuan fojon; unuapaŝe

initiate - iniciati; lanĉi; ekigi; inici; inicito; endediĉi; endediĉito; to be initiated into something - esti inicita pri io; esti inicita en ion

initiation - iniciato; inico; inicado; endediĉo

initiative - iniciato; iniciataĵo; iniciativo; iniciatemo

initiator - iniciatinto; iniciatoro

inject - injekti; inject oneself with something - injekti al si ion

injection - injekto; injektaĵo; inokulo

injector - injektanto

injunction - prohibicio; ordono; malpermeso

injure - vundi; vundiĝi al; lezi; difekti; difektiĝi; malutili al; an injured hamstring - lezita Aĥila tendeno; the injured party - la suferinto; la ofendito; la vundito

injurious - malutila; vunda; difekta; ofenda; ofende; injuriously - malutile

injury - vundo; vundiĝo; lezo; malutilo; ofendo; an injury claim - kompenspostulo pro vundiĝo

injustice - maljusteco; maljustaĵo

ink - inko; interkonsenton, kontrakton subskribi; ink cartridge - inkokartoĉo; printila kartoĉo; to ink a deal - subskribi interkonsenton; ink jet - inkŝpruca; ink toner - farbopulvoro; ink toner cartridge - farbopulvora kartoĉo

inkjet - inkŝpruca

inlaid - inkrusti; marketri

inkling - scieto; I had no inkling of what was to happen - mi eĉ ne scietis tion, kio okazos

inland - interna; enlanden; en la landinterno(n); en ( al) la landinterno; en ( al) la interno de la lando; just inland from the seashore - sur tero iom proksima al la plaĝo; Inland Revenue Department, Department of Inland Revenue - Departemento pri Impostkolektado

in-laws - gebopatroj

inlay - inkrustaĵo; inkrusti; marketro; marketri

inlet - enlasejo

inline - vicradaj; enteksta; entekste; interteksta; intertekste; inline citation - enteksta citaĵo; inline posting, inline replying - respondi intertekste; interteksta respondado; inline skates - vicradaj sketiloj

inmate - prizonulo; enkarcerigito; enfermito; malliberulo; kaptito

inmost - plej intima

inn - gastejo; migrantejo

innards - internaĵo

innate - denaska; kunnaskita; natura; imanenta; enradikiĝinta

innately - denaske; kunnaskite; nature; imanente; radike

inner - interna; malantaŭa; inner circle - interna rondo; inner city - urbocentraj kvartaloj; de la urbocentraj kvartaloj; centra urba kvartalo; inner-city - en la urbocentraj kvartaloj; de la urbocentraj kvartaloj; Inner Mongolia - Interna Mongolio; Inner Mongolian - de Interna Mongolio; inner sanctum - privatejo; interna rondo; inner self - interna memo; inner surface - parieto; inner thigh - interno de la femuro

innermost - plej interna; intima

innings - vico

innit - ĉu ne

innocence - senkulpeco; naiveco; senscieco; senartifikeco

innocent - senkulpa; senkulpuloj; naiva; naivulo; senscia; personnomo Inocento; innocent life - la vivo de senkulpulo; innocent people - senkulpuloj; innocently - senscie; naive; senkulpe

innocuous - neofendema; nenoca

innocuousness - neofendemeco; nenoceco

innovate - enkonduki nova(j)n praktikojn (aŭ: ... novajn metodojn; novajn principojn; ... novajn ideojn); enkonduki novaĵo(j)n

innovation - novigaĵo; novigado; io nova; nova afero; iniciato(j); iniciado; iniciaĵo; innovation center, innovation centre - centro de novigado; innovation-oriented - novigadema

innovative - noviga; novigema; nova; originala; iniciata; iniciatema; elpensema

innovativeness - novigademo; iniciatemo; elpensemeco

innovator - novigadanto; iniciatemulo; elpensemulo

innuendo - fi-aludo; seksa aludo; subkomprenigo

innumerable - nenombreblaj; sennombraj; nekalkuleblaj; senfinaj

innumeracy - kalkulonescio

innumerate - kalkulonescia

inoculate - inokuli

inoculation - inokulo; inokulado

inoffensive - senofenda; senofende; neofendema; neofendeme

inopportune - neoportuna; neoportune; neĝustatempa; neĝustatempe

inordinate - eksterordinara; troa; an inordinate amount - eksterordinara kvanto; troa kvanto; an inordinate amount of time - eksterordinara tempodaŭro; troa tempodaŭro

inorganic - neorganika

input - kontribuaĵo(j); kontribuaĵo(j); kontribui; enigi; enigo; eniga; enigaĵo; enmetaĵo; datumoj; donitaĵoj; input interface - eniga interfaco; enigilo; inputs - agrikulturo enigaĵoj

inquest - ekzamenado antaŭ medecina juristo; enketo

inquire - demandi; enketi; informiĝi; inquiring - gerundio kaj participo de "inquire"; scivola; sciema

inquirer - demandanto

inquiringly - scivole

inquiry - enketo; demando; informpeto; informiĝo; an inquiry into a matter - enketo pri afero; an inquiry panel - enketkomisiono

Inquisition - Inkvizicio

inquisitive - scivola; sciema

inquisitively - scivole; scieme

inquisitiveness - scivoleco; sciemeco

inroads - malgrandigo

inrush - enĵetiĝo

insalubrious - nesalubra

insane - freneza; frenezas; freneze; frenezuloj; vezaniulo

insanitary - nesalubra

insanity - frenezeco; frenezaĵo; vezanio

insatiable - nesatigebla

insatiably - nesatigeble

inscribe - surskribi; gravuri; desegni

inscription - surskribo

inscrutable - nesondebla; nesondeble

inscrutably - nesondeble

insect - insekto

insecticide - insekticido

insecure - nesekura; nememfida; nestabila; nefirma

insecurity - sensekureco; nesekureco; malsekureco; nestabileco; manko de memfido

inseminate - enspermigi

insemination - enspermigo; ensemado; fekundigo

insensibility - senkonscieco; sensenteco

insensible - nekonscia; senkonscia; sensenta; nesentema

insensitive - nesentema

insensitivity - sensentemeco; sensenteco

inseparability - nedisigeblo

inseparable - neapartigebla; nedisigebla

inseparably - neapartigeble; nedisigeble

insert - inserti; enigi; enigaĵo; enmeti; intermeti; intermetaĵo; enŝovi

insertion - inserto; insertaĵo; enigo; enigaĵo; enmeto; enmetaĵo

inside - en; en ĝi; en tio; ene de; interne (de); en la domo; en la konstruaĵo; interne de la domo; interne de la konstruaĵo; interna; reverso; interno; postporda; en la fundo de sia koro; on the inside - interne; inside and out - funde; de ekstere kaj de interne; inside information - privilegia informo; inside out, inside-out - inversigita; reversita; turnita interno-eksteren; funde; inside story - elinterna historio; put on a garment inside-out - surmeti vestaĵon kun la interno eksteren

insider - internulo; inicitito; insider status - statuso de internulo; insider trading - misuzo de privilegia informo

insides - internaĵo

insidious - insida; inside

insidiously - inside

insidiousness - insideco

insight - kompreno; ekkompreno; komprenigo; enrigardo; percepto; ekkono; intuicio; inspiro; iluminiĝo; instruo

insightful - perceptema; komprenema

insightfully - percepteme; kompreneme

insightfulness - perceptemo; komprenemo

insignia - insigno(j); insignaro

insignificance - negraveco

insignificant - negrava; malgrava; malgravas; bagatela; ignorinda; malŝatinda; neŝatinda; vanta; tute indiferenta

insincere - nesincera; malsincera; malserioza malseriozulo

insincerity - nesincereco; malsincereco; malseriozeco

insinuate - insinui; subkomprenigi; voli subkomprenigi; malice subkomprenigi; fie subkomprenigi; malice subsugesti; fie subsugesti; fi-aludi (pri tio, ke); duondiri; enŝovi (sin); ruze enŝovi (sin); ŝtele enŝovi sin; inside enŝovi sin; insinuating - gerundio kaj participo de "insinuate"; subkompreniga; fi-aluda

insinuation - insinuo; subkomprenigo; malica subkomprenigo; fia subkomprenigo; malica subsugesto; fia subsugesto; malica aludo; fia aludo

insipid - banala; sengusta; sensprita; sensala

insist - insisti; insisti, ke; insisti pri; postuli (ke); postuli, ke estu; voli nepre ..i

insistence - insisto

insistent - insista; postulema; trudema; trudiĝema; prema

insistently - insiste; postuleme; trudeme; trudiĝeme

insofar as - tial, ke; tiom, ke; ĉar

insole - alplandaĵo

insolence - impertinenteco; malrespekto

insolent - impertinenta; malrespekta

insoluble - nesolvebla; nesolveble

insolvency - nesolventeco; bankroto; nekapablo pagi siajn ŝuldojn

insolvent - nesolventa; insolventa; bankroti; bankrotinta; bankrotigi; bankrotinto; bankrotulo; ne kapabli pagi siajn ŝuldojn

insomnia - sendormeco

insomuch as - tial, ke; tiom, ke

insouciance - senzorgeco

insouciant - senzorga; insouciantly - senzorge

inspect - inspekti; pririgardi; revizii

inspection - inspekto; pririgardo; revizio; inspection mechanism - mekanismo de inspektado; inspection station - inspektejo; inspection tour - inspekta vizito

inspector - inspektoro; inspektisto; reviziisto; kontrolisto; revizoro; polickomisaro; polica komisaro; komisaro; inspector general - ĝenerala inspektoro; inspector of finance - revizoro pri financoj

inspectorate - inspektoraro

inspiration - inspiro; inspirado; inspiriĝo; sugestio; inspirational - inspira

inspire - inspiri; inspiri al; al ... inspiri; ..n inspiri, ke; instigi; ekigi; inspire a feeling of joy - sentigi ĝojon; inspired - preterito kaj participo de "inspire"; inspira; sprita; inspired by a true story - inspirita de vera historio; inspiring - gerundio kaj participo de "inspire"; inspira

inspirer - inspirinto

instability - malstabileco; malfirmeco; nefirmeco; nestaremeco; nestarema ekvilibro

instalment installment - epizodo; parto; partopago; sinsekva parto; the next installment is due in march - la sekvonta pagodato estas en marto; installment plan - poparte; reĝimo de poparta ( iompostioma) pagado; amortize; in installments - per partopagoj; partopage

install - instali; instaliĝi; investi; enoficigi; enoficiĝi; install road signs - signalizi; R installed himself in a rent-free apartment - R ekloĝis en senlupaga apartamento; to be installed in office - enoficiĝi; installed power - instalita elektrokapacito

installation - instalaĵo; manufakturo; instalado; investado; enoficigo

installer - instalilo

instance - okazo; ekzemplo; kazo

instant - tuja; tujpreta; momento; instant-charge - tujŝarga; instant coffee - pulvoro kafpulvoro; solvebla kafo; trinkajxo tujkafo; instant noodles - tujnudeloj; in an instant - en unu momento; tujtuj; instant messenger - tujmesaĝilo; instant messaging - tujmesaĝado;

instantaneous - tuja

instantaneously - tuj

instantiate - generi; konkretigi; ekzempli; trovi ekzemplon de

instantly - tuj; tujtuj

instead - male; sed male; kontraste; sed kontraste; aliflanke; anstataŭe; anstataŭ tio; alternative; ne; instead of - anstataŭ; instead of each one learning different langauges - anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn; instead of having a single identity - anstataŭ havi ununuran identecon; the judge avoids judicial jargon, adopting instead a paternal tone - la juĝisto evitas juĝistajn lingvaĵojn, sed male adoptas patrecan tonon; Did you consult a doctor? I consulted my wallet instead - Ĉu vi konsultis kuraciston? Ne, mi konsultis mian biletujon

instigate - instigi

instigation - instigo; instigado

instigator - instiganto; instiginto

instil instill - inspiri; enradikigi

instinct - instinkto

instinctive - instinkta; instinkte

instinctively - instinkte

institute - instituto; institucio; starigi; iniciati; establi; organiz(aĵ)o; korporacio

institution - institucio; establaĵo; ..ejo; por malsanuloj azilo; institution-building efforts - klopodoj konstrui instituciojn; institution of higher education - altlerneja institucio

institutional - institucia; enradikigxinta; the institutional Church - la institucia Eklezio; institutional rasism - enradikigxinta rasismo

institutionalisation institutionalization - fari ion parto de .. / fariĝi parto de sistemo, socio, kulturo instituciigo instituciiĝo; de homo internigo en azilo

institutionalise institutionalize - fari ion parto de sistemo, socio, kulturo instituciigi; enradikigi; homon internigi en azilo; insitutionalised - preterito kaj participo de "institutionalise"; fariĝinta parto de sistemo, socio, kulturo instituciiĝis; instituciiĝinta; enradikiĝis; enradikiĝinta; normala; homelessness is becoming institutionalized - senhejmeco fariĝas normala; internigito en azilo perdinta siajn sociajn kapablojn

instruct - instrui; instrui al; ordoni (al); ordoni, ke ..u; instrukcii (al); komisii (al)

instruction - instruo; instruado; ordono; instrukcio; instrukciado

instructive - instrua; instrue

instructor - instruisto; trejnisto

instrument - instrumento; muzikinstrumento; ilo; peranto; uzaĵo; instrument cluster - instrumentaro; instrument of communication - komunikilo; instrument of torture - torturilo; instrument panel - instrumentpanelo; musical instrument - muzikinstrumento

instrumental - per ...; pere de ...; instrumenta; instrumentalo; to be instrumental in doing something - perinta ( peris) ion; kontribuis al io; plenumi decidan rolon pri io

instrumentalisation instrumentalization - instrumentigo

instrumentalise, instrumentalize - instrumentigi

instrumentation - instrumentaro

insubordinate - malobea; malobeema

insubordination - malobeado; malobeemo

insubstantial - vanta

insufferable - ne-elportebla; ne-elporteble; netolerebla; netolereble; an insufferable air - ne-elportebla mieno

insufferably - neelporteble; netolereble

insufficiency - manko; nesufiĉeco

insufficient - ne sufiĉas; nesufiĉa; nesufiĉe; neadekvata; neadekvate; manki; maltro da; insufficient data - nesufiĉaj donitaĵoj; insufficient means - nesufiĉaj rimedoj; insufficient pay - nesuficxaj salajroj; insufficient room - manko de spaco

insufficiently - nesufiĉe; neadekvate

insular - paroĥisma; insula

insulate - izoli; varmizoli; insulated - preterito kaj participo de "insulate"; izola; imuna; varmizola; varmimuna; insulating - gerundio kaj participo de "insulate"; izola; varmizola

insulation - izolaĵo; izolado

insulator - izolilo

insulin - insulino

insult - insulto; insultaĵo; insulti; malhonori; malhonoro; ofendi; ofendo; insulting - gerundio kaj participo de la verbo "insult"; insulta; insulte; insultema; insulteme; malhonora; ofenda; ofende

insultingly - insulte; insulteme; malhonore; ofende

insuperable - nesuperebla

insurable - asekurebla

insurance - asekuro; asekura; asekurado; garantio; certigo; insurance agent - asekura agento; asekuristo; insurance company - asekur-kompanio; insurance cover - asekura kovro; insurance litigation case - proceso pri asekura afero; insurance payment - asekuropago; insurance policy - poliso; insurance premium - asekura kotizo; premiumo; insurance rate - asekura tarifo

insure - asekuri; certigi; garantii

insurer - asekuristo; asekuranto

insurgency - insurekcio

insurgent - insurekciano; insurekcia; insurgento; insurgent groups - insurekcianaroj; insurgentaroj

insurmountable - nesuperebla

insurrection - ribelo; insurekcio

insurrectionary - insurekcia

intact - sendifekta; netusita; (kiu) restas netusita

intake - konsumado; enlasejo; nutraĵo ingesti; ingestado

intangibility - nematerieco

intangible - nemateria; nepalpebla; neperceptebla; nesentebla; intelekta

integer - integralo; entjero

integral - integra; havenda; nepra; esenca; kompleta; integrala; integral calculus - la integrala kalkulo; integral to ... - esenca al ...; esenca por ...; integrita en ..n

integrally - nemalhaveble

integrate - integri; integriĝi; asimili; sorbi; integrated - preterito kaj participo de "integrate"; integra; konsekvenca; ampleksa; unueca; integrated approach - integra pritrakto; ampleksa pritrakto; unueca pritrakto; integrated circuit - integra cirkvito; integrita cirkvito; ico; integrated plan - integrigita plano

integration - integrado; integriĝo

integrator - integrigilo

integrity - integreco; tuteco; integraleco; fideleco al siaj principoj; sincereco; honesteco; virto; a person of integrity - persono fidela al siaj principoj; they founded an association to protect the integrity of their profession - ili fondis asocion por protekti la fidelecon de sia profesio al ĝiaj principoj

integument - tegaĵo

intel - strategiaj informoj

intellect - intelekto

intellectual - intelekta; intelektulo; intelektula; intellectual capital - intelekta kapitalo; in intellectual circles - ĉe la intelektularo; intellectual property - intelektaj proprietaĵoj

intellectualisation intellectualization - intelektizado; intelektismado; intelektumado

intellectualise intellectualize - intelektizi; intelektismi; intelektumi

intellectualism - intelektismo

intellectually - intelekte

intelligence -

mensa kapablo inteligenteco; komprenemo;
sciigoj pri ĝeneralaj aferoj informoj;
strategia informo; sekretaj servoj intelligence agency - sekreta servo; servo de strategia informo; intelligence agent - sekreta agento; agento de la sekreta(j) servo(j); spiono; intelligence analyst - analizisto de strategia informo; analizisto de la sekretaj servoj; intelligence assessment - takso de strategia informo; intelligence asset - fonto de strategia informo; intelligence capabilities - kapabloj pri strategia informo; intelligence chief - estro de la sekreta servo; estro de strategia informo; intelligence community - komunumo de strategia informo; intelligence czar - estro de cxiuj sekretaj servoj; intelligence community - sekretaj servoj; servoj de strategia informo; intelligence-gathering - de la kolektado de strategia informo; intelligence information - strategia informo; intelligence officer - oficisto de la sekreta servo; oficisto de strategia informo; oficiro de la sekreta servo; sekreta agento; spiono; intelligence official - respondeculo de la sekreta servo; intelligence operation - operaco de la sekretaj servoj; intelligence operative - sekreta agento; spiono; intelligence personnel - personaro de la sekretaj servoj; intelligence picture - strtegia informbildo; intelligence reform - la reformo de la servoj de strategia informo; intelligence service - sekreta servo; servo de strategia informo; intelligence source - respondeculo de la sekreta servo; fonto de strategia informo; intelligence unit - unuo de strategia informo; tacxmento de la sekreta servo; tacxmento de strategia informo

intelligent - inteligenta; komprenema; prudenta; intelligent design - la inteligenta dezajno; intelligent design theory - la teorio de la inteligenta dezajno; intelligently - inteligente; prudente

intelligentsia - intelektularo; inteligencio

intelligibility - kompreneblo

intelligible - komprenebla

intemperate - malsobra; malmodera

intend - intenci; I intend to do so - mi intencas tiel fari; mi intencas tion fari; intended - preterito kaj participo de "intend"; intenca; intence; trafota; celita; destinita; asignita; intended for ... - celanta .on; kiu celas ..on; destinita (al) (por) ...; destinita ..i; asignita (por) (al) ...; programmes intended for children - porinfanaj programoj; intended mainly for ... - plejparte celanta ..on; kiu plejparte celas ..on; plejparte destinita (al) (por) ...; plejparte destinita ..i; plejparte asignita (por) (al) ...; intended partly for ... - parte destinita al ...; parte destinita por ...; intended target - celita celobjekto; celito; intended to ... - intencis; kun la intenco ..i; destinita ..i; kiu celas ..i; intended to be ... - celas esti ...; destinita esti ...; ..ota; ..onta; this device is intended to be professionally installed - ĉi tiu aparato devas esti instalita de kvalifikita fakulo; medicine intended to treat acute pain - medikamento destinita kuraci akutan doloron

intense - intensa; streĉita; streĉa; intense cold - malvarmego; intense efforts - tutforta klopodado; an intense period of waiting - streĉa atendado; intensely - intense; streĉe; intensely cold - malvarmega

intensification - intensigo; intensiĝo; plua fortigo; plua fortiĝo

intensify - intensigi; intensiĝi; plu fortigi; plu fortiĝi

intensity - intenseco

intensive - intensa; intense; intensiva; intensive; intensive care - intensa flegado; in intensive care - en la fako de intensa flegado; intensive care nurse - flegisto de intensa flegado; intensive care station - stacio de intensa flegado; intensive care unit - fako de intensa flegado; intensive care ward - ĉambro de intensa flegado; intensive study - intensa studado; intensively - intense; intensive

intent - intenco; celo; intent on, intent upon - strebi por ..i; intenci ..i; absorbiĝi pri

intention - intenco; celo; dolo; preĝintenco; with the intention of ... - kun la intenco ..i; have no intention of doing something - ne intenci fari ion

intentional - intenca; intence; prikalkulita; dola

intentionally - intence; prikalkulite

intently - atenteme

inter - inter..; entombigi; inter-church - inter-eklezia; inter-country - interlanda; inter-faith - interreligia; inter-personal - interpersona; inter-professional - interprofesia

interact - interagi; interrilati; dialogi; komuniki; interactive media - interagaj amaskomunikiloj; interactive show - interaga programo; interactive tour of ... - interaga vizito al ...

interaction - interago; interagado; interrilat(ad)o; dialogado

interactional - interaga; interrilata; dialoga

interactive - interaga; dialoga

interactivity - interagado; dialogado

interactively - interage; dialoge

Inter-American Development Bank - Interamerika Banko por Disvolviĝo

interarrival - interalvena

interatomic - interatoma

interbank - interbanka

interbreed - interbredi; interbrediĝi

intercalate - intermeti

intercede - propeti

intercept - interkapti; haltigi; kapti; kuratingi; komunikaĵojn subaŭskulti; subaŭskultita elsendo; (... konversacio; ... mesaĝo); kaŝobservi; kaŝobservita elsendo (... konversacio; ... mesaĝo); intercept voicemail messages - subaŭskulti telefonajn voĉmesaĝojn; intercepted and destroyed - haltigita kaj detruita

interception - interkapto; haltigo; kuratingo; de komunikaĵoj subaŭskultado de elsendoj (... de konversacio; ... de mesaĝoj); kaŝobservado de elsendoj (... de konversacio; ... de mesaĝoj)

interceptor - interkapta ĉasjeto; interceptor missile - interkapta misilo

intercession - propeto

intercessor - propetanto

intercessory - propeta

interchange - interŝanĝi; interŝanĝo; interŝanĝado

interchangeability - interŝanĝebleco

interchangeable - interŝanĝebla

intercity - interurba

intercoastal - intermarborda

intercom - citofono

intercommunicate - interkomuniki

interconfessional - interkonfesia

interconnect - interligi; interkonekti

interconnectedness - interligiteco

interconnection - interligo; interligiteco; interkonekto; interkonekteco

intercontinental - interkontinenta

intercountry - interlanda

intercourse - seksumado; sekskuniĝo; kuniĝo; kuniĝi; koito; amoro

intercultural - interkultura; intercultural exchange - interkultura interŝanĝo

interdenominational - interkonfesia

interdepartmental - interministeria

interdependence - interdependeco

interdependency - interdependeco

interdependent - interdependa

interdict - bloki la kurson de; haltigi; enfili; proskribi; proskripcii; malpermesi

interdiction - blokado de la kurso; enfilado; prohibicio; proskribo; proskripcio; malpermeso; interdikto

interdisciplinary - interdisciplina

interest -

intereso; interesi; interesigi; koncerni; koncerno; utilo; interezo; rentumo; investo;in one's own interest - en la propra intereso; interest group - premgrupo; grupo kun komuna intereso; the FBI's interest in the group was aroused - la FBI ekinteresiĝis pri la grupo; take no further interest in something - ne plu interesiĝi pri io; just out of interest, how much did it cost - nur pro scivolemo mi volas demandi, kiom tio kostis?; lose interest in something - seninteresiĝi pri io; have little interest in something - apenaŭ interesiĝi pri io; of interest - interesa; person of interest persono de intereso; this might be of interest to you - ĉi tio eble interesos vin; this is of no interest to me - ĉi tio ne interesas min; the great white shark is of little interest to commercial fisheries - la blanka ŝarko malmulte interesas la fiŝkaptan industrion; interests - pluralo de la substantivo "interest"; prezenco de la verbo "interest"; aferoj; bonfarto; bonstato; business interests - komercaj koncernoj; komercaj interesoj; komercaj premgrupoj; negocoj; in your own interests, in your own best interests - en via propra intereso; serve al via propra intereso; in everyone's best interests - servus al ĉies interesoj; it is not in my interest to do so - tiel fari ne servas al mia intereso
interested - preterito kaj particpo de la verbo "interest:; interesiĝi; koncerna; koncernata; engaĝiĝinta; interested in - interesiĝi pri; voli; deziri; koncerno pri; okupiĝi pri; interested parties - koncernatoj; koncernuloj; interesatoj; I would be interested to know ( I would be interested in knowing) how you managed to do that - mi interesiĝas scii kiel vi sukcesis fari tion; interesting - gerundio kaj participo de la verbo "interest"; interesa; interese; sciinda; sciinde; pensiga; pensige; interestingly - interese; estas interese, ke
interezo; interest on a debt - interezo de ŝuldo; interest payments - interezopagoj; pagoj de interezo; interest rate - interezo; intereza procento; interezprocento; interezo-procento; interezoprocento; intereza normo; interest rate cut - redukto de la interezprocento; interest rate hike - pliigo de interezoj; interest rate rise - leviĝo de la interezo-procento; interest-free - senintereza; at 5% interest - kun interezo de 5%

interface - fasado; interfaco; junto; interag(ad)i

interfaith - interreligia

interfere - sin trudi; malhelpe sin trudi; malhelpe enmiksiĝi; interrompi; ĝeni; mismanipuli; mistuŝi; mispalpi; interferi; interfere in ... - nenecese sin trudi en ..n; nenecese enmiksiĝi en ..n; nepravigeble ( nedezirinde) sin trudi en ..n; nepravigeble ( nedezirinde) enmiksiĝi en ..n; interfere with ... - sin trudi en ..n; nenecese ( nepravigeble; nedezirinde; malhelpe) sin trudi en ..n; nenecese ( nepravigeble; nedezirinde; malhelpe) enmiksiĝi en ..n; malhelpi; maloportunigi; perturbi; ĝeni; mismanipuli; interfering - enmiksiĝema; interfering busybody - enmiksiĝemulo; trudemulo

interference - sintrudo; sintrudemo; trud(ad)o; nenecesa ( nedezirinda ...; nepravigebla ...; malhelpa ...) sintrudo; nenecesa ( nedezirinda ...; nepravigebla ...; malhelpa ...) enmiksiĝo; pertub(ad)o; interrompado; ĝenado; interfero; interfera; nenecesa sintrudo; nenecesa enmiksiĝo; nedezirinda sintrudo; nedezirinda enmiksiĝo; nepravigebla sintrudo; nepravigebla enmiksiĝo

intergovernmental - interregistara; Intergovernmental Panel on Climate Change - Interregistara Spertularo pri Klimata Ŝanĝiĝo

interim - provizora; intertempa; intertempo; interim order - intertempa jugxo; provizora jugxo; interim period - intertempa periodo; intertempo; interim president - provizora prezidanto; in the interim - intertempe

interinstitutional - interinstitucia

interior - interna; interno; de internoj; profundo; landinterno; interior decoration - dekoraciado de internoj; interior decorator - dekoraciisto de internoj; interior design - interna arkitekturo; interior designer - arkitekto de internoj; arkitekto de internaĵoj; interior minister - ministro pri internaj aferoj; Interior Ministry - Ministerio pri Internaj Aferoj; Ministrejo pri Internaj Aferoj; interior portrait - pentraĵo interioro

interiority - enmemiĝo

interiorly - interne

interisland - inter-insula

interject - interrompi

interjection - interrompo; gramatiko interjekcio

interlace - interplekti; interplektiĝi; interlaĉi

interlacing - interplektajxo

interlanguage - interlingvo

interleave - interfolii; Interreto interleaved posting - respondi intertekste; interteksta respondado

Interlingua - Interlingvao

interlinguistics - interlingvistiko

interlinked - interligita

interlock - interkroĉi; interligi

interlocutor - interparolanto

interloper - entrudiĝinto

interlude - paŭzo; interludo

intermediary - peranto; peristo; perulo; perilo; peranta; interhelpanto; interhelpisto; intersendito; ponta; intermediary language - pontolingvo

intermediate - meza; mezdaŭra; mezdistanca; meztempa; intera; intermediate course - meznivela kurso; daŭriga kurso; intermediate-level - meznivela; intermediate range, intermediate-range - mezdistanca; de mezlonga pafradiuso ( flugradiuso; atingoradiuso ktp); meztempa; Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty - Traktato pri Mezdistancaj Nukleaj Fortoj; intermediate stage - interŝtupo

interment - entombigo; interment ceremony - enteriga soleno; interment service - enteriga soleno; enteriga Diservo

interminable - senfina

intermingle - intermiksiĝi

interministerial - interministra

intermission - interakto; intermito

intermittent - intermita; intermiti; sporadaj; fojfojaj

intermittency - intermiteco

intermittently - intermite; sporade; fojfoje

intermodal - intermaniera

intermolecular - intermolekula

intermolecularly - intermolekule

intern - staĝanto; fari staĝon; asistanta kuracisto; enkarcerigi

internal - interna; enlanda; internal affairs - internaj aferoj; inspektoraro de disciplino; internal affairs division - inspektoraro de disciplino; internal combustion engine - eksplodmotoro; internal records - internaj dokumentoj; Internal Revenue Service - Departemento pri Impostkolektado; internally - interne; internally displaced people, internally-displaced people, internally displaced persons, internally-displaced persons - internaj delokigitoj; internally-displaced persons camp - tendaro por internaj delokigitoj

internalisation internalization - internigo

internalise internalize - internigi

international - internacia; tutmonda; universala; international action - internacia interveno; international aid - internacia helpo; International Air Transport Association - Internacia Aer-Transporta Asocio; International Atomic Energy Agency - Internacia Organizo de Atoma Energio; international body - internacia instanco; international capital - internaciaj kapitaloj; International Criminal Court - Internacia Punkortumo; Internacia Puna Tribunalo; Internacia Puntribunalo; international demand - internacia mendado ; international exchanges - internaciaj interŝanĝoj; International Federation of Association Football - Federacio Internacia de Futbalo Asocia; international flavor, international flavour - internacia etoso; International Food Policy Research Institute - Instituto de Esploro pri Nutropolitiko; international image - internacia reputacio; international incident - internacia incidento; international involvement - internacia engaĝiĝo; International Language Year - Internacia Jaro de Lingvoj; international law la internacia juro; International Monetary Fund - Internacia Monfonduso; Internacia Mona Fonduso; international news - internaciaj noticoj; internaciaj novaĵoj; international news media - internaciaj amaskomunikiloj; International Petroleum Exchange - Internacia Nafto-Borso; international recognition - internacia agnosko; International Rehabilitation Council for Torture Victims - Internacia Konsilio por la Rehabilitado de Viktimoj de Torturo; International Relations Committee - Komitato pri Internaciaj Rilatoj; international scene - internacia scenejo; international settlements - internacia kontoreguligo; international stage - internacia scenejo; international students - internaciaj studentoj; studentoj el aliaj landoj; internaciaj lernantoj; lernantoj el aliaj landoj; international study - internacia esploro; international trade - la internacia komerco; la internacia komercado; la tutmonda komerc(ad)o; international trade settlements - pagoj por internaciaj komercaj transakcioj; international understanding - internacia interkompreniĝo; International Women's Day - La Internacia Virinfesto

internationalisation internationalization - internaciigo; internaciiĝo

internationalise internationalize - internaciigi; internaciiĝi

internationalism - internaciismo

internationalist - internaciisma; internaciisto

internationality - internacieco

internationally - internacie; tutmonde; internationally minded - kun internacia vidpunkto; internationally recognised, internationally recognized - internacie agnoskata

internecine - de reciproka detruo; fratmurda; fratmortiga

internee - enkarcerigito

Internet - Interreto; interreta; la Reto; ret-; reta; Internet access - Retaliro; Internet age - epoko de Interreto; Internet appliance - interreta aparato; Internet application - retaplikaĵo; Internet-based - interreta; perreta; Internet bot - retroboto; Internet bubble - "veziko" de la retkomerco; Internet cafe - retkafejo; Internet company - ret-firmao; Internet governance - la ellaborado de reguloj pri interreto; Internet hit - furoraĵo en Interreto; Internet noticeboard - interreta afiŝejo; Internet of things - Interreto de objektoj; internet regulator - reguligisto de Interreto; Internet savvy - retlerta; Internet service - retservo; Internet service provider - retprovizanto; provizanto de retservoj; Internet site - Retejo; Internet streaming - interreta elsendfluo; Internet telephony - rettelefonado; Internet user - retumanto

internment - enkarcerigo; internment camp - koncentrejo

internship - staĝo; posteno de asistanta kuracisto; internship program - programo de staĝado

interoperability - kunfunkciebleco

interoperable - kunfunkciebla

interoperate - kunfunkcii

interpellation - interpelacio

interpersonal - interhoma

interplanetary - interplaneda

interplay - interagado

interpolate - interpoli; intermeti

interpolation - interpolo; interpolaĵo; intermetaĵo

interpolative - interpola

interpopulation interpopulational - biologio interpopulacia

interpose - intermeti

interpret - interpret; interpreting - gerundio kaj participo de "interpret"; interpreta; interpreting service - interpreta servo

interpretation - interpreto; interpretado; interpretation service - interpreta servo

interpreter - interpretisto

interpretive - interpreta

interprofessional - interprofesia

interracial - interrasa

interregional - interregiona

interregnum - interreĝado

interrelate - interrilati; interrilated - preterito kaj participo de "interrelate" - interrilata; interrelating - gerundio kaj participo de "interrelate"; interrilata

interrelation - interrilato

interrelationship - interrilato

interreligious - interreligia

interrogate - pridemandi; ekzameni

interrogation - pridemandado; ekzamenado; interrogation technique - tekniko de pridemandado

interrogative - demandovorto; demanda vorto; demandvorto; demanda; interrogative form - demanda formo

interrogator - pridemandisto; ekzamenisto

interrupt - interrompi; maldaŭrigi; intermitigi; interĵeti; intervoki

interrupter - interrompilo

interruption - interrompo; interrompiĝo; maldaŭrigo; intermitigo

intersect - intersekci; intersekci sin; intersekciĝi

intersection - interkruciĝo; kruciĝejo; intersekco

intersperse - intermeti; interplekti

interstate - en Usono interŝtata aŭtovojo; sur ( de ..; pri ...) interŝtataj aŭtovojoj; en federacia ŝtato interŝtata; en ( al ...) alia(j) ŝtato(j); en alia(j)n ŝtato(j)n

interstellar - interstela

interstice - malplenaĵo

intersubjectivity - intersubjekteco

intertidal - intertajda

intertwine - interplekti; interplektiĝi

interval - intertempo; interspaco; interakto

intervene - interveni; enmiksiĝi; sin intermeti; interhelpi; peri

intervention - interveno; enmiksiĝo; intermeto; interhelpo; kontribuo; perado; alparolo; interpelacio; intervention force - forto de interveno

interventionism - intervenismo; interventionist camp - intervenismularo

interview - intervjuo; intervjui; pridemandi; demandado

interviewee - intervjuato

interviewer - intervjuisto; intervjuanto

interwar - intermilita

interweave - interplekti; interplektiĝi

Interweb - ŝerce Interreto

interwiki - intervikio

interwoven - interplektita

intestinal - intesta

intestine - intesto; intestines - intestaro; intestoj

Intifada - Intifado

intimacy - intimeco

intimate - intima; sciigi; aludi; intimates - prezenco de la verbo "intimate"; intimularo

intimately - intime

intimidate - timigi; minaci; intimidating - gerundio kaj participo de "intimidate"; timiga; minaca

intimidation - timigado; minacado; minacoj

intimidator - minacanto

into - en; en ..n; pri; interesiĝi pri; ŝati; ĝui; miksi sin en ..n; into harm's way - en danĝeron; into orbit - surorbiten; into port - enhavenigita; into position - en sia(j)n pozicio(j)n; into shape - en bonan kondiĉon; into someone's lap - en la sinon de iu; into space - en la kosmon; into the air - ĉielen; into the fray - en la batalon; en la lukton; into the night - dum la tuta nokto; en la profundon de la nokto; into the void - en la malplenan spacon; en la abismon; into thin air - senspure; into two camps - en du partiojn; B invited me into her house - B invitis min eniri sian domon ( enveni en sian domon; veni en sian domon); coax roses into bloom - pacience florigi rozojn; bring into line - konformigi; get into debt - enŝuldiĝi; I'm not into basketball - korbopilkado ne interesas min, korbopilkado ne plaĉas al mi put into effect - efektivigi; realigi; take into account - enkalkuli; kalkuli kun; konsideri; translate into English - traduki anglalingven; anglalingvigi

intolerable - netolerebla; netolereble; neeltenebla; neelteneble

intolerably - netolerebla; netolereble; neeltenebla; neelteneble

intolerance - maltoleremo; bigoteco

intolerant - maltolerema; bigota; ne toleras ..n

intonation - intonacio

intone - reciti; preĝon psalmi

intoxicant - ebriigaĵo

intoxicate - ebriigi; intoxicated - preterito kaj participo de "intoxicate"; ebria; intoxicated people, intoxicated persons - ebriuloj; intoxicating - gerundio kaj participo de "intoxicate"; ebriiga

intoxication - ebrieco; ebriiĝo

intra - interna; interne de

intracellular - enĉela; intraĉela

intra-communal - interne de komunumoj

intra-community - interne de la Komunumo

intractable - nesolvebla; nekoretebla; nebonigebla; netraktebla; obstina

intra-day, intraday - unutaga

intramolecular - intramolekula

intramolecularly - intramolekule

intramural - interna

intramuscular - intramuskola

intramuscularly - intramuskole

intranet - intrareto

intransigent - malcedema

intraosseous - intraosta

intrapopulational - biologio intrapopulacia

intrauterine device - enutera pesario

intravenous - intravejna; intravenous drip - intravejna perfuzado; intravenous opioid users - konsumantoj de intravejnaj opioidoj

intravenously - intravejne

intrepid - bravega; maltimema

intricacy - komplikeco; komplikiteco; komplikiĝo

intricate - komplika; komplikita

intricately - komplike

intrigue - scivoligi; interesigi; intrigi; intrigo; maĥinacio

intriguer - intriganto; intrigulo; intrigemulo

intriguing - gerundio kaj participo de la verbo "intrigue"; scivoliga; scivolige; interesiga; interesige

intrinsic - esenca; intrinsic to ... - esenca parto de; intrinsically - esence

intro - prezento

introduce - enkonduki; prezenti; konatigi; kutimigi; iniciati; enporti; enmeti; enigi; enŝovi; komenci; ek..; parlamento introduce a bill - prezent leĝproponon; introduce oneself - prezenti sin; I'll introduce you to the committee - mi prezentos vin al la komitato; introduced in court - prezentita al la tribunalo; introduced species - neindigxena(j) specio(j); introducing - gerundio kaj participo de"introduce"; la enkonduko de; la prezento de; la konatigo de; la iniciat(ad)o de

introducer - prezentanto

introduction - enkonduko; enkonduka parolado; memprezento; prezent(ad)o; konatigo; interkonatiĝo; iniciat(ad)o; enmeto; enporto; enigo; enŝovo; ekfaro; ekuzo; instruado introduction to ... - propedeuxtiko de ...

introductory - enkonduka; komenca; komencanta; prezenta; interkona; instruado propedeuxtika

intron - introno

introspection - introspekto

introspective - introspektema

introversion - memabsorbiĝo; introvertiteco

introvert - memabsorbiĝinto; introvertito

introverted - memabsorbiĝinta; introvertita

intrude - entrudiĝi (al); trudiĝi (al); trudi sin (al); sin ŝovi (en ..n); enŝoviĝi (en ..n)

intruder - entrudinto; kibico

intrusion - entrudiĝo; enrompo

intrusive - trudema; trudiĝema; maldiskreta

intrusively - trudeme; trudiĝeme; maldiskrete

intubation - entubado

intuition - intuicio

intuitive - intuicia; intuitive to use - intuicie uzebla

Inuit - inuita; la inuita (lingvo); inuito(j)

inundate - inundi; superakvi; superverŝi

'inundation - superakvego; diluvo

inure - hardi; imunigi

invade - invadi

invader - invadanto; invadinto

invalid - nuligita; eksvalida; eksvalidiĝis; eksvalidiĝinta; fortempiĝis; fortempiĝinta; jam ne aktuala; neprava; neprave; malsanulo

invalidate - nuligi; eksvalidigi; malpravigi

invalidation - eksvalidigo; eksvalidiĝo; nuligo; nuliĝo

invalidity - nepraveco

invaluable - valorega; netaksebla

invariable - ĉiama; kutima; ĉiufoja

invariably - senescepte; ĉiam; kutime; ĉiufoje

'invariant - invarianto

invasion - invado; invasion force - invadoarmeo

invasive - invada; invadema; truda; invasive species - invada(j) specio(j)

invective - insultado; insultaĵoj

inveigh against - mallaŭdi

inveigle - flatlogi

invent - inventi; elpensi

invention - inventaĵo; inventado; elpensaĵo; fiktivaĵo

inventive - inventema; eltrovema; iniciatema; elpensema; elturniĝema

inventiveness - inventemo; eltrovemo; iniciatemo; elpensemo; elturniĝemo

inventor - inventinto; inventisto; elpensinto

inventory - vararo; provizo(j); stoko; registro; inventaro; inventari; inventory turnover - vendokvanto

inverse - inversa; inverse

inversion - inversigo

invert - inversigi; inverted - preterito kaj participo de "invert"; inverted inversa; returnita; returnite; inverted comma (") - citosigno; inverted exclamation mark, inverted exclamation point (¡) - renversita krisigno; inverted question mark (¿) - renversita demandosigno

invertebrate - Invertebrata senvertebrulo

invest - investi; invest heavily - investi grandajn sumojn; invest in a product - investi je produkto

investigate - esplori; esplorkontroli; prienketi; enketi pri; fari enketon pri; informiĝi pri; ekzameni; kriminala afero such crimes are rarely investigated - tiaj krimoj estas malofte esplorataj de la justico; investigate the cause of something - esplori la kaŭzon de io; an investigating magistrate - esplorjugxisto

investigation - esploro; kriminala esploro; medicino elspurado; investigation into a matter - esploro pri iu afero; investigation into how something happened - esploro pri kiel io okazis; investigation unit - esplora tacxmento

investigative - esplora; investigative journalism - esplorĵurnalismo

investigator - enketisto; esploristo; detektivo

investiture - investituro

investment - investo; investaĵo; investado; investada; investita kapitalo; investment account - investokonto; investment and lending - investoj kaj kreditoj; investment bank - investobanko; investment banker - investobankisto; investment capital - investa kapitalo; investment company - investofirmao; investment firm - investofirmao; investment fund - investfonduso; investment grant - investada subvencio; investment in a product - investo je produkto; investment incentives - stimuloj por investado; investment income - procento el investo; investment-led recovery - resalto pere de investado; investment plan - investoplano; investment portfolio - investaĵaro; investment ratings agency - kreditotaksa agentejo; investment return - procento el investo; investment treaty - investotraktato; investment vehicle - investa instrumento; investor-state - inter investantoj kaj ŝtatoj

investor - investanto; investisto

inveterate - obstina; ĉiama; enradikiĝinta; enradikigita

invidious - neenviinda; ofendema; nejusta; nejuste; maljusta; maljuste; invidious accusations - ofendemaj akuzoj; invidious distinctions - maljustaj diferencigoj; ofendemaj diferencigoj; invidious position - neenviinda pozicio; invidiously - nejuste; maljuste

invidiousness - nejusteco; maljusteco

invigorate - vigligi; invigorating - gerundio kaj participo de "invigorate"; vigliga; viglige

invincibility - nevenkebleco

invincible - nevenkebla

inviolability - netuŝebleco

inviolable - netuŝebla

inviolate - netuŝita

invisibility - nevidebleco

invisible - nevidebla; nevidata; latenta

invisibly - nevideble

invitation - invito; laŭinvita; invitation to tender - invito respondi al adjudiko

invitatory - invita

invite - inviti; invit al; invite someone round - inviti iun al sia domo; invite someone back - reinviti iun; inviti iun kuniri; invited onto a committee - invitita esti komitatano; guests will be invited to a luncheon - gastoj ricevos inviton al lunĉo; we invite you on a journey of discovery - ni invitas vin partopreni vojaĝon de eltrovado; inviting - gerundio kaj participo de "invite"; alloga; alloge

invitee - invitito; invitoto

in vitro - laboritoria; eksterutera; in vitro fertilisation in vitro fertilization - eksterutera fekundigo

invocation - alvokado

invoice - fakturo; invoice someone for something -faktur al iu ion

invoke - alvoki; citi; alpreĝi; preĝalvoki; invoke someone's intercession - alvoki la propeton de iu; invoke an article - alvoki artikolon

involucre - involukro

involuntarily - pretervole

involuntary - pretervola; pretervole; deviga; senintenca; involuntary manslaughter - pretervola hommortigo; involuntary obligation - truddevigo

involution - involucio

involve - okupi; necesigi; utiligi; uzi; aktivigi; ..n kaŭzi; fare de; de kiu la koncernatoj ... ( de kiu la partoprenantoj ...; de kiu la protagonistoj ...) estas; de kiu; temas pri; tuŝas; signifas; kuntreni; kuntreniĝi; kondiĉi; kunkonduki; sin miksi; enmiksi; impliki; engaĝi; engaĝiĝi; koncerni; koncerniĝi; pri ... koncerniĝas; inkluzivi; la ..into(j) aliĝas al ( ... apartenas al); la ..ito(j) aliĝas al ( ... apartenas al); interrilatiĝi; interrilatigi; kunlabori; what does your job involve? - de kio konsistas via laboro?; clothing oneself often involves having to choose - por sin vesti oni ofte devas fari elekton; observing involves seeing how people behave - observado koncernas vidi la manieron laŭ kiu homoj kondutas

involved - preterito kaj participo de "involve"; necesa; bezonata; partoprenanta(j); kiu partoprenis; koncernata(j); de kiu la koncernatoj ... ( ... la partoprenantoj; ... la protagonistoj) estas; trafita; komplika; komplikita; involved in - implikita en; implikiĝinta en; ligita al; kuntreniĝinta en; ...n trafis; ...n tuŝis; engaĝiĝinta pri; partopreninta; sin miksinta en; enmiksita; enmiksiĝinta; temas pri; kunhelpis; ..n koncernis; koncerniĝis pri; de kiu la koncernatoj ( ... la partoprenantoj; ... la protagonistoj) estas; sin okupis pri; (kiu) okupiĝis pri; sin okupis per; (kiu) okupiĝis per; necesa por; bezonata por; rolis en; havis rolon en; de kiu la ..into(j) ( la ..ito(j)) aliĝis al; de kiu la ..into(j) ( la ..ito(j)) aliĝis al; apartenis al; kiu kunlaboris kun; kiu kunlaboris pri; kiun trafis; a project I will be involved in, a project in which I will be involved - projekto kiun mi partoprenos; the two navies were involved in deadly clashes - mortigaj bataloj okazis inter la du mararmeoj; involved in an accident - trafita de akcidento; involved in the deal - aliĝinta al la akordo; involved in the investigation - partoprenas la esploron

involving - gerundio kaj participo de "involve"; rilate al; pri; koncerne ..n; a deal involving three governments - akordo inter tri registaroj

involvement - okupiĝo; implikiĝo; enmiksiĝo; aktiviĝo; kuntreniĝo; engaĝiĝo; interrilatiĝo; partopreno; intertraktado; koncerniĝo; kunlaboro; kunhelpo; involvement in ..., involvement with ... - okupigxo pri ...; implikigxo en ...; enmiksigxo en ...; aktivigxo pri ...; kuntrenigxo en ..n; engagxigxo pri ...; engagxigxo en ...; partopreno en ...; intertraktado pri ...; koncernigxo pri ...; kunlaboro pri ...; kunhelpo pri ...; involvement of the FBI - partopreno de la FBI; involvement with Esperanto - esperantisteco

invulnerability - netuŝebleco; nevundebleco; nedamaĝebleco

invulnerable - netuŝebla; nevundebla; nedamaĝebla

inward - interna; internen; envena; inward-looking - introspektema; inwardly - interne; en si; al si

iodide - jodido

iodine - jodo

ion - jono

ionic - geografio ionia; arkitekturo ionika; fizika kemio jona

ionisation inonization - joniĝo

ionise ionize - jonigi; joniĝi; ionising ionizing - gerundio kaj participo de "ionise"/"ionize"; joniga

ionosphere - jonosfero

ionospheric - jonosfera

iota - joto; parteto; peceto; the social composition of this electorate has not changed one iota - la socia konsisto de ĉi tiu elektantaro estas eĉ ne iomete ŝanĝiĝinta

IOU - ŝuldatesto

Iowa - Iovao; Iowa-born - denaska iovaano

IP - IP; Interreta protokolo; IP address - IP-adreso; IP-based - bazita sur IP; kiu utiligas IP-on

iPad - iPad; iPad tablet, iPad tablet computer - tabuleta komputilo iPad

IPCC - ISKŜ

Iphigenia - Ifigenia

IPO - enborsigo; unua publika akcioferto

IQ - intelekta kvociento

Iran - Irano

Iranian - irana; de Irano; iranano

Iraq - Irako; the Iraq war - la iraka milito

Iraqi - iraka; irakano

irascible - ekkolerema

irate - kolera

ire - kolero

Ireland - Irlando

Ireneus - Ireneo

irenicism - irenismo

iridesce - irizi

iridescence - irizeco

iridescent - iriza

iridium - iridio

iris - okula iriso; floro Iris irido

Irish - irlanda; la irlanda (lingvo); irlandano; irlandanoj; Irish-American - irlanda usonano; Irish Republic - Respubliko de Irlando; Irish stew - mikspoto

Irishman - irlandano

Irishwoman - irlandanino

irk - ĉagreni

irksome - ĉagrena; ĝena; peniga; klopoda

Irkutsk - Irkutsko

iron - fero; fera; el fero; gladi; gladilo; iron age - ferepoko; iron-age - ferepoka; iron bar - ferstxango; iron-clad - nerevokebla; nerompebla; Iron Curtain - fera kurteno; Iron Dome missile defence system - kontraumisila sistemo Fera Kupolo; iron-fisted - ferpugna; iron grip - fera teno; the Iron Lady - la Fera Damo; iron law - fera principo; iron lung - sxtalpulmo; iron rice bowl - fera bovlo; iron ore - fera erco; iron rule - fera principo; nepra devo; senkompata regado; iron-studded - fergarnita; iron will - fera volo; iron-willed - de fera volo; in irons - katenigita; en katenojn; ironing board - gladotabulo

ironclad - nerevokebla; nerompebla

ironic - ironia; ironie; paradoksa; paradokse; ironically - estas paradokse, ke; paradokse; ironie; estas irionio de la sorto, ke ...

irony - ironio

Iroquoian - irokeza

Iroquois - irokezoj; irokeza

irradiate - surradii

irradiation - surradiado

irrational - neracia; malracia

irrationalism - malraciemo; neraciemo

irrationalist - neraciisma

irrationality - malracieco; neracieco; senprudenteco

irreconcilable - neakordigebla; nepacigebla; irreconcilable differences - nesupereblaj malkonsentoj

irreconcilablly - neakordigeble; nepacigeble

irreducible - nereduktebla

irreducibly - neredukteble

irrefutable - nerefutebla

irrefutably - nerefuteble

irregular - neregula; neregule; eksteregula; eksterregule; malakurata; malglata; irregular militia, irregulars - milico

irregularity - neregulaĵo; nereguleco; malakurateco; malglataĵo

irregularly - neregule; eksteregule; malakurate; malglate

irrelevance - malgraveco; maltrafeco; senrilateco

irrelevancy - malgraveco; maltrafeco; senrilateco

irrelevant - senrilata; malgrava; maltrafa; nekonsiderinda; neniel rilatas al la afero; perdinta sian trafecon; perdinta sian praktikan utilecon

irreligion - malpiecon

irreligious - malpia; malpie; malpieca; malpiece; malpie

irremediable - senhelpa

irremediably - senhelpe

irremovable - malforprenebla; neforigebla; neeksigebla

irreparable - neriparebla; nerebonigebla

irreparably - neripareble; nerebonigeble

irreplaceable - neanstataŭebla; neanstataŭigebla; havenda; nemalhavebla; nepra; esenca

irrepressible - neretenebla; nesubpremebla

irreproachable - neriproĉebla; neriproĉinda

irreproachably - neriproĉeble; neriproĉinde

irresistible - nerezistebla; neretenebla

irresistibly - nerezisteble; nereteneble

irresolute - hezitema; ŝanceliĝema; malpersistema

irresolutely - heziteme; ŝanceliĝeme; malpersisteme

irrespective - senkonsidere; malgraŭ

irresponsibility - manko de respondeco; malzorgemo; facilanimeco; malseriozeco

irresponsible - nerespondecema; nerespondeca; malzorgema; facilanima; malserioza

irresponsibly - nerespondeceme; malzorgeme; facilanime; malserioze

irretrievable - nerevenigebla; senrevenigebla

irretrievable - nerevenigebla

irreverence - nerespekteco; nerespektaĵo; spitemo

irreverent - nerespekteca; spitema

irreverently - nerespektece; spiteme

irreversible - nereversigebla; neinversiga; nerevokebla; nehaltigebla; nerevenigebla; neriparebla; nerebonigebla; irreversibly - nereversigeble; neinversige; nerevokeble; nehaltigeble; nerevenigeble; neripareble; nerebonigeble

irrevocable - nenuligebla; nerevokebla; nerevenigebla

irrevocably - nerevokeble; nerevenigeble; senrevenigeble

irrigate - irigacii

irrigation - irigacio; irrigation schemes, irrigation works - irigaciaj projektoj

irritability - ĉagreniteco; incitiĝemo

irritable - ĉagrenita; incitiĝema; incitebla

irritably - ĉagrenite

irritant - ĉagrenaĵo; agaco; iritas; irito; irita; iritaĵo; ĝeno; ĝenaĵo

irritate - ĉagreni; ĝeni; inciti; iriti; ofendeti; malkvietigi; irritating - gerundio kaj participo de "irritate"; ĉagrena; ĉagrene; ĝena; irita; ofendeta; become irritated with ( by) someone or something, get irritated with ( by) someone or something - ĉagreniĝi ( malpacienciĝi, iritiĝi) pri iu aŭ io; ĉagreniĝi pro iu aŭ io; malpacienciĝi pri ( pro) iu aŭ io

irritation - ĉagreno; ĉagreniĝo; ĝeno; incitiĝo; irito

irruption - enĵetiĝo

IRS - Departemento pri Impostoj

is - estas; ..as; ..adas; signifas; kiun ... ..as; estas ..ata; estas ..ita; estas ..anta; estas ..inta; kiun oni ...as; nun ..as; aktuale ..as; kiun oni estas ..inta; kiun oni estas ..anta; kiun oni estas ..onta; ..n ..igas; ĉu; ĉu ... estas; estu; estos; troviĝas; situas; alesti; ĉeesti; ..adas; Is. - Insulo(j); is not - ne; ne estas; ne ..as; ..., ĉu ne; ne estas tia; matematiko 20 is to 5 as 8 is to 2 - 20 rilatas al 5, kiel 8 al 2

Isaac - Isaako

Isaiah - Jesaja

Iseult - Izolda

Islam - islamo; Islam's golden age - la ora epoko de islamo

Islamabad - Islamabado

islamic - islama; islamana; islamisma; islamista; Islamic extremist - ekstrema islamisto; de ektremaj islamistoj; Islamic golden age - la ora epoko de islamo; Islamic identity - islama identeco; Islamic law - la islama juro; Islamic militant - ĝihadisto; ano de ĝihadista grupo; Islamic rule - islama regado; Islamic state - islama ŝtato

islamicisation, islamicization - islamigo;

islamicise, islamicize - islamigi;

islamisation. islamization - islamigo; islamiĝo;

islamise, islamize - islamigi

islamism - islamismo

islamist - islamisto; Islamist groups - islamistaj grupoj; Islamist policies - islamismaj politikoj; Islamist president - islamista prezidanto

islamofascism - islama faŝismo

islamofascist - islama faŝisma

islamophobia - islamofobio

islamophobic - islamofoba; the Islamophobic right - la dekstrulaj islamofoboj

island - insulo; island nation - insullando

islander - insulano

isle - insulo; Isle of Man - Manksinsulo

islet - insuleto

isms - ismoj

isn't - ne; ne estas; ne ..as; ..., ĉu ne; ne estas tia; isn't it? - ĉu ne?; ĉu ĝi ne ...?

isocyanate - isocianato

isolate - izoli; trudizoli; specimeno; isolated - preterito kaj participo de "isolate"; solula; soleca; sole staranta; fora; nevizitata; la sola; la ununura; disaj; maloftaj; an isolated incident - ununuraĵo; an isolated incident of violence - ununura perfortaĵo; isolated incidents of violence - maloftaj perfortaĵoj; disaj perfortaĵoj; isolated pockets of resistance - disaj aretoj da rezistantoj

isolation - izoleco; izoliteco; izolado; izoliĝo; soleco

isolationism - izolismo

Isolde - Izolda

isomorphism - izomorfio

isosceles - izocela

isotope - izotopo

isotopic - izotopa

isotropy - izotropeco

ISP - retprovizanto

Israel - Israelo; biblia epoko Izraelo; Israel Defence Forces, Israel Defense Forces - Israela Defenda Armeo; Israeli - israela; israelano; israelana; israelan(in)oIsraeli Defence Forces, Israeli Defense Forces - Israela Defenda Armeo; the Israeli military - la israela armeo

Israelite - izraelido

issuance - emisio; issuance date - dato de emisio

issue -

afero; demando; koncerno; koncerna afero; priparolata (aŭ pridisputata ...; diskutata ...) temo; issue advertising - reklama kampanjado; propaganda reklamado; the issue at stake - la koncerna demando; issue brief - resuma raporto; issues around employment - demandoj pri dungiĝo; the issue in question - la koncerna demando; an issue of national concern - afero de nacia intereso; issues raised - demandoj starigitaj; demandoj levitaj
problemo; defio; zorgo; traktendaĵo; have an issue with something or someone, have issues with something or someone - disputi; kontraŭstari; malŝati; hav problemojn pri; esti nekontenta pri; have a particular issue with something - havi apartan problemo pri io; issues and challenges - traktendaĵoj kaj defioj
periodaĵo numero; the issue cover-dated January - la numero kun la kovrilodato januaro; issue index - indekso de ĉi tiu numero; issue number 5 - numero 5a; in this issue - en ĉi tiu numero;
informon, averton sciigi; eldiri; promulgi; issue an alert - dissendi alarmon; issue an urgent call - fari urĝan alvokon; issue a warning - publikigi averton
valuton, kreditkarton, ĉekaron emisii; emisio; issue credit cards - emisii kreditkartojn; issue debt - emisii obligaciojn; issue of the euro - emisio de la eŭro
naskito(j) ido; idoj; idaro
eldoni; doni; dissendi; publikigi; aperigi; aperi; havigi; havigo; eligi; eligi; juro issue an attachment against something - sankcii mandaton de konfisko pri io; issue a call to action - fari alvokon ekagi; issue a decision - doni sian decidon; issue a decree - promulgi dekreton; issue a fatwa - publikigi fatvon; issue guidelines - eldoni gvidliniojn; issue a joint statement - publikigi komunan deklaron; issue a letter - sendi leteron; issue an opinion - esprimi opinion; issue an order - doni ordonon; ordoni, ke ...; issue passports and visas - disdoni pasportojn kaj vizojn; issue a protest - publikigi proteston; issue a rebuttal - publikigi rebaton; issue a report - publikigi raporton; issue a ruling - doni decidon; issue a stark warning - fari severan averton; issue a statement - publikigi komunikaĵon; issue a terrorism alert - dissendi terorisman alarmon; issue a verdict - doni verdikton; issue a verdict of ... - verdikti ..n; issue a warning - publikigi averton; issue a warrant for ..., issue a warrant for the arrest of ... - mandati la areston de ...

issuer - emisiianto

Istanbul - Istanbulo

Istiophoridae - istioforedoj

IT - informadiko; IT company, IT firm - informadika firmao; IT-driven - direktata de informadiko; IT industry - informadika industrio; IT products - informadikaj produktoj; IT security - komputila sekurigo; IT specialist - fakulo pri informadiko; IT worker - informadikisto

it - ĝi; tio; kiun ĝi; kiun tio; al ĝi; por ĝi; al tio; ke ĝi; ke tio; kiam ĝi; kiam tio; kiom ĝi; kiom tio; kion ĝi; kion tio; kiel ĝi; kiel tio; kien ĝi; kien tio; kial ĝi; kial tio; is that it? - ĉu ĝi estas tiu?; jen ĉio, ĉu?; ĉu tio estas ĉio?

it has - ĝi havas; ĝi posedas; estas en ĝi; my thumb feels better than what it has been - mia dikfingro sentas pli bona ol antaŭe; it has nothing to do with my argument - tio neniel koncernas mian argumenton
it is - estas; ĝi estas; ĝi ...as; tio estas; tiu estas; ..as; oni ..as; temas pri; io estas; jen; tio estas; tiu estas; tio fariĝas
it would - estus; ĝi estus; estos; ĝi estos; ..us; ĝi ..us; ..os; ĝi ..os; kutime; ĝi kutime ..is

Italian - itala; italeca; la itala (lingvo); italo

italic - kursiva

italicised italicized - kursivigita

italics - kursivaj literoj; in italics - kursive; kursivaj; kursivigita

Italy - Italio

itch - juki; juko; jukado; itching to do something - avide atendas fari ion

itchy - juka

it'd - vidu: "it would"

item - ero; aĵo; objekto; peco; ero; afero; komercaĵo; vendaĵo; varo; artiklo; item of clothing - vestaĵo; item of information - informero; item of merchandise - varo; item of sentimental value - sentimentala objekto; items for sale - aĉeteblaĵoj; N and S are an item - N kaj S estas amparo

itemise, itemize - - detali

iterate - iteracii

iteration - novigita programaro komputila versio; ripetado iteracio

iterative - iteracia

iterator - iteraciilo

itinerant - migra; migranta; vaganta; nomadanto; vagabondo; trampo; vojulo

itinerary - itinero

it'll - estos; ĝi estos; ..os; ĝi ..os

it's - vidu: ; "it has"; "it is"

its - ĝia; ĝian; de ĝi; sia(n); de si; ties; la; subjekto: la registaro the government increased **its** taxes on transnational companies - la registaro pliigis **siajn** impostojn sur transnaciaj firmaoj; subjekto: transnaciaj firmaoj the government increased taxes on transnational companies doing business in **its** territory - la registaroj pliigis la impostojn sur transnaciaj firmaoj negocantaj en **ĝia** teritorio.

itself - si; al si; mem; en si; in and of itself - per si mem; in itself - en si mem; such construction work is not in itself an environmental problem -tia konstrulaboro ne estas per si mem ekologia problemo

IUD - enutera pesario

IV[redakti]

IVF - eksterutera fekundigo

Ivorian - eburborda; kotdivoara; eburbordana; kotdivoarano

ivory - eburo; ebura; ivories - eburaĵoj; ivory tower - ebura turo; some egghead in his ivory tower - iu kabinetulo; ivory tower theorists - teoriistoj en eburaj turoj

Ivory coast - Ebur-Bordo; eburborda; Kotdivoaro

ivy - Hedera hedero; ivy-clad - tapetita per hedero

Ivy League - la elita universitataro

IX[redakti]

IX - 9-a