Helpo:Elparolo/angla

El Vikivortaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
IFA enPR / AHD Ekzemploj
Flag of the United Kingdom.svg RP Flag of the United States.svg GenAm Flag of Canada.svg CanE Flag of Australia.svg AuE Flag of New Zealand.svg NZE
ɑː ɑ ɒ, ɑ ɐː ä father, palm
ɑː ɑɹ ɐː är arm, bard, starry
æ, a æ, ɛə æ ɛ ă bad, cat, ran[1][2]
æɹ, aɹ ɛɹ, æɹ ɛɹ æɹ ɛɹ ăr carry, marry, paragraph[3]
eɪ, ɛi æe, ae ā day, pain, hey, weight
(ɛə) ɛː ɛɹ, eɹ ɛɹ , âr hair, there, fairy, vary, Mary[4][5][3]
Ŝablono:IPAchar2 e, ɛ ɪ, e ĕ bed, egg, meadow[6]
ɛɹ ĕr very, error, merry[3]
iː, ɪi Ŝablono:IPAchar2 iː, ɪi iː, ɘi ē ease, see, siege, ceiling
(ɪə) ɪː iɹ, ɪɹ ɪə, ɪː iə, iː îr near, here, serious[5]
ɪ, i i (ē) city, everyday, mania, geography
Ŝablono:IPAchar2 ɘ ĭ sit, city, bit, will
Ŝablono:IPAchar2, ɨ ə ɘ (ĭ) roses, spotted, secure
ɪɹ ɘɹ ĭr mirror, Sirius
aɪ, ɑi (ʌɪ) ɑe, ɒe ī my, rice, pie, hi, Mayan[7]
Ŝablono:IPAchar2, ɔ Ŝablono:IPAchar2, ɐ ɒ, ɑ Ŝablono:IPAchar2, Ŝablono:IPAchar2 ŏ not, wasp, boss, moth
ɒɹ, ɔɹ ɑɹ, ɐɹ ɔɹ ɔɹ, ɒɹ ŏr borrow, sorry, sorrow, tomorrow, (morrow)[8][9]
ɔɹ horror, forest, orange, quarrel, warrior[10][9]
əʊ əʉ, ɐʉ ɐʉ ō no, go, hope, know, toe
(ɔə) ɔː, oː , ɔɹ ɔɹ ōr hoarse, force[5]
ɔː, oː ɔ, ɒ ɒ ô law, caught
(ɔə) ɔː, oː ɔɹ ôr horse, north[5]
ɔɪ, oi ɔɪ oe oi boy, noise
Ŝablono:IPAchar2 o͝o, ŏŏ put, foot, wolf
(ʊə) ɵː ʊɹ ʊə ʉə o͝or, ŏŏr tour, tourism, stoor, jury[5]
, ʉː Ŝablono:IPAchar2 ʉː o͞o, ōō lose, soon, through
(ʌʊ) æo ou house, now, tower
Ŝablono:IPAchar2 ɐ ŭ run, enough, up, other
ɜː ɝ ɜː ɵː ûr fur, blurry, bird, swerve[11][12]
Ŝablono:IPAchar2 ɘ ə Rosa, about, oppose
ə ɚ ə ɘ ər winner, enter, error, doctor[12]
 1. RP Ŝablono:IPAchar is sometimes transcribed Ŝablono:IPAchar, for example in dictionaries of the Oxford University Press.
 2. See badlad split for more discussion of the vowel Ŝablono:IPAchar in Australian English.
 3. 3,0 3,1 3,2 In many accents in the United States and most accents in Canada, some or all of the vowels of Mary, marryŜablono:, and merry are merged (the Marymarrymerry merger). If all three are merged, the resulting vowel is usually transcribed Ŝablono:IPAchar. In accents that distinguish all three, marry has Ŝablono:IPAchar, merry has Ŝablono:IPAcharŜablono:, and Mary has Ŝablono:IPAchar.
 4. An older alternative symbol to RP Ŝablono:IPAchar is Ŝablono:IPAchar, reflecting the mid height of the vowel in earlier RP, and the fact that it was a centring diphthong.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 RP in the early 20th century had five centring diphthongs Ŝablono:IPAchar. Of these, Ŝablono:IPAchar formerly contrasted with a long vowel Ŝablono:IPAchar. All of them are now generally pronounced as long monophthongs (pure vowels) Ŝablono:IPAchar (monophthongization). However, many words that formerly had Ŝablono:IPAchar (= Ŝablono:IPAchar) are now pronounced with Ŝablono:IPAchar. Ŝablono:IPAchar monophthongized first, very early in the 20th century, then Ŝablono:IPAchar, and more recently the rest.
 6. Ŝablono:IPAchar is sometimes transcribed Ŝablono:IPAchar for RP—for example, in the Collins English Dictionary.
 7. For RP, Ŝablono:IPAchar is also transcribed (e.g. by Oxford University Press) as Ŝablono:IPAchar
 8. Only the words borrow, sorry, sorrow, tomorrowŜablono:, and, for some speakers, morrow, and words derived from these.
 9. 9,0 9,1 This sequence only occurs before another vowel. In some American English dialects, such as eastern coastal American English, the Ŝablono:IPAchar in forest and origin doesn't merge with Ŝablono:IPAchar (such as in horse and north), unlike General American. See [[w:Mergers of /ɒr-/ and /ɔːr-/|Mergers of Ŝablono:IPAchar and Ŝablono:IPAchar]] for more details.
 10. Excluding the words borrow, sorry, sorrow, tomorrowŜablono:, and, for some speakers, morrow, and words derived from these.
 11. For RP, Ŝablono:IPAchar is sometimes used as an alternative to Ŝablono:IPAchar—for example, in dictionaries of the Oxford University Press.
 12. 12,0 12,1 Ŝablono:IPAchar and Ŝablono:IPAchar are not actually phonemically distinct in General American and Canadian English, but are transcribed this way for consistency with the Received Pronunciation transcription system. Ŝablono:IPAchar is perhaps a more accurate phonemic transcription for both—for example, the Merriam–Webster Dictionary uses Ŝablono:IPAchar as an alternative to both Ŝablono:IPAchar and Ŝablono:IPAchar.

In order to allow Module:syllables to count syllables, the disyllabic sequence Ŝablono:IPAchar must be transcribed with a period to mark the syllable break – Ŝablono:IPAchar – so that it will not be confused with the New Zealand diphthong Ŝablono:IPAchar.

Ŝablono:IPAchar in the vowel plus Ŝablono:IPAchar sequences is sometimes replaced with Ŝablono:IPAchar: Ŝablono:IPAchar instead of Ŝablono:IPAchar. In order to keep Module:syllables from counting Ŝablono:IPAchar as a syllable, add the non-syllabic diacritic: Ŝablono:IPAchar.

Consonants[redakti]

IPA enPR / AHD examples
Ŝablono:IPAchar2 b but, web, rubble
Ŝablono:IPAchar2 ch chat, teach, nature
Ŝablono:IPAchar2 d dot, idea, nod
Ŝablono:IPAchar2 f fan, left, enough, photo
Ŝablono:IPAchar2 g get, bag
Ŝablono:IPAchar2 h ham
Ŝablono:IPAchar2[1] hw which
Ŝablono:IPAchar2 j joy, agile, age
Ŝablono:IPAchar2 k cat, tack
Ŝablono:IPAchar2 ᴋʜ loch in Scottish English
Ŝablono:IPAchar2 l left
l̩ (əl)[2] l little
Ŝablono:IPAchar2 m man, animal, him
m̩ (əm)[2] m spasm, prism
Ŝablono:IPAchar2 n note, ant, pan
n̩ (ən)[2] n hidden
Ŝablono:IPAchar2 ng singer, ring
Ŝablono:IPAchar2 p pen, spin, top, apple
Ŝablono:IPAchar2[3] r run, very
Ŝablono:IPAchar2 s set, list, ice
Ŝablono:IPAchar2 sh ash, sure, ration
Ŝablono:IPAchar2 t ton, butt
Ŝablono:IPAchar2 th thin, nothing, moth
Ŝablono:IPAchar2 th this, father, clothe
Ŝablono:IPAchar2 v voice, navel
Ŝablono:IPAchar2 w wet
Ŝablono:IPAchar2 y yes
Ŝablono:IPAchar2 z zoo, quiz, rose
Ŝablono:IPAchar2 zh vision, treasure
 1. Some phonologists dispute that Ŝablono:IPAchar is a distinct phoneme in English, and use Ŝablono:IPAchar instead.
 2. 2,0 2,1 2,2 Some phonologists dispute that Ŝablono:IPAchar, Ŝablono:IPAchar, Ŝablono:IPAchar are distinct phonemes in English, and use Ŝablono:IPAchar, Ŝablono:IPAchar, Ŝablono:IPAchar instead.
 3. Often written Ŝablono:IPAchar, especially in works that cover only English, even though the sound is not a trill.