Saltu al enhavo

Aldono:Vortaro angla-Esperanto k

El Vikivortaro
< Aldono:Vortaro angla-Esperanto < Vortaro angla-Esperanto k

K-9 - hundo, polic-hundo

k-12 - jarklasoj infanĝardenaj ĝis gimnaziaj; lernejoj kun jarklasoj infanĝardenaj ĝis gimnaziaj; k-12 curriculum - instruplano por jarklasoj infanĝardenaj ĝis gimnaziaj; k-12 education - edukado por jarklasoj infanĝardenaj ĝis gimnaziaj; k-12 schools - lernejoj kun jarklasoj infanĝardenaj ĝis gimnaziaj

Kaaba - Kaabo

K-12 - jarklasoj infanĝardenaj ĝis gimnaziaj; lernejoj kun jarklasoj infanĝardenaj ĝis gimnaziaj

kabala kabbala - kabalo, mistik-interpreta doktrino

kabbalism - kabalismo

kabbalist - kabalisto

kaboom - bum!

Kabul - Kabulo

kaffiyeh - kefijo; araba kaptuko

kahuna - kaciko

kaiser - kajsero; Kaiser Wilhelm II - Kajsero Vilhelmo la 2-a

kalashnikov - kalaŝnikovo; kalaŝnikova; kalashnikov rifle - kalaŝnikova fusilo

kale - Brassica oleracea krispa brasiko

kaleidoscope - kalejdoskopo; bunto

kaleidoscopic - kalejdoskopa; bunta; diverskolora; mikskolora; multkolora; plurkolora

Kalimantan - Kalimantano

kamikaze - kamikazo; kamikaza

Kampala - Kampalo

Kampuchea - Kampuĉeo

kanak - kanako; kanaka

Kandahar - Kandaharo

kangaroo - Macropodidae kanguruo; marsupiulo; makropo; kangaroo court - eksterleĝa tribunalo

Kansas - Kansaso

Karachi - Karaĉio

karaoke - karaokeo

karate - karateo

Karl Marx - Karlo Markso

karma - karmo

kart - gokarto; karting - gokartado

kashgar - Kaŝgaro

Kashmir - Kaŝmiro

Kashmiri - kaŝmira; kaŝmirano

Kathmandu - Katmanduo

katydid - Tettigoniidae tetigoniedo

kauri - Agathis damaro; kauri gum - damara gumo; kaŭrikopalo

kayak - kajako; kajaki

Kazakh - kazaĥa; la kazaĥa (lingvo); kazaĥo

Kazakhstan - Kazaĥstano; Kazaĥio

kazoo - mirlitono

kebab - kebabo; kebab shop - kebabejo

kebaya - kebajo

keel - kilo; kareno; lay a keel - instali kilon

keen - fervora; fervora pri; fervora por; entuziasma (pri); sagaca; akra; ege deziri; fervore deziri; vole; emi ..i; ema ..i; ema al; avidi; avida; tranĉa; tranĉanta; funebre lamentadi; a keen edge - akra rando; a keen mind - sagaco; keening - funebra lamentado; funebre lamentadi; keenly - fervore; entuziasme; akre; avide; tranĉe; keenly awaited - avide atendata; keenly aware (of) - akre konscii (..on)

keenness - volonteco; fervoro; entuziasmo; akreco; avideco; keeness to do something - volonteco por fari ion

keep - teni; plu teni; teni kun si; teni al si; teni ĉe si; teni sin; teniĝi; deteni; reteni; resti; restigi; ankoraŭ havi; certigi ke; daŭre; ..adas; ..ade; ade ..as; ade ..iĝas; ..igadas; ..iĝadas; konstante ..as; ne ĉesas ..i; emas ..i; ĉiam; konservi; konserviĝi; gardi; antaŭsavi; limigi; enfermi; observi; plenumi; obei; registri; enskribi; fari; malhelpi, ke; de kastelo ĉefturo

keep abreast of the news - regule informiĝi pri la novaĵoj; keep alive - pluvivigi; keep an appointment - ĉeesti rendevuon; N will keep asking silly questions - N persiste faras stultajn demandojn; keep oneself awake - maldormigi sin; keep someone else awake - sendormigi iun; keep oneself away from someone or something - sin deteni (: sin forteni) de iu aŭ io; keep someone else away from someone or something - forteni iun de iu aŭ io;

keep something back - reteni ion keep bad company - frekventi malbonfaman kunularon; keep someone off balance - teni iun en stato de necerteco; keep the best to last - bona vino al la fino; keep something within bounds - teni ion ene de akcepteblaj limoj;

keep calm - trankviliĝi; trankviligi sin; kvietiĝi; kvietigi sin; keep the camera on the group - teni la fotilon (: la kameraon) direktata al la grupo; keep a check on something - kontroli ion; keep something in check - bridi ion; bridi la povojn de io; keep your chin up - teni la kapon alta; kuraĝon!; keep a chronicle - kompili kronikon; keep a civil tongue in one's head - bridi la buŝon; keep close track of something - strikte kontroli ion; keep in a cold place - teni en frida loko; keep coming - daŭre veni; keep coming back - daŭre reveni; keep coming in - daŭre enveni; keep coming up - konstante leviĝi; keep someone company - akompani iun; resti ĉe iu; keep in contact - regule komuniki; regule korespondi; keep control - reten la regadon; keep costs down - reteni la kostojn; keep the covenant - observi la interligon; keep oneself covered up - ĉirkaŭvolvi sin (per io) keep something covered up - teni ion kovrita; prisilenti ion; kaŝi ion; ne riveli ion

keep someone in the dark about something- lasi iun en nescio pri io; kaŝi ion de iu; kaŝi la veron pri io de iu; keep a diary - skribi taglibron; keep one's distance - malproksimigi sin; keep doing something - daŭre fari ion; keep down the cost - teni malalta la koston; keep it down! - Mallaŭte!; keep public spending down - teni malaltaj la ŝtatajn elspezojn; keep your voice down - mallaŭtigu vian voĉon;

keep a close eye on someone or something - strikte kontroli iun aŭ ion; keep an eye on things - kontroli la situacion; kontroli la progreson de la afero; keep an eye out for something or someone - estu atenta pri io aŭ iu; estu atenta pri la veno de io aŭ iu; gardi sin kontraŭ io aŭ iu;

keep one's feelings to oneself - teni siajn sentojn privataj; keep one's feet on the ground - reteni sian prudenton; keep one's fingers crossed - sin konfidi al la fortuno; keep fit - sin teni en bona kondiĉo; regule gimnastiki; memories keep flooding back - memoroj daŭre revenas torente; keep trade flowing - certigi la daŭran fluon de komercado; keep someone from being caught - malhelpi, ke iu estu kaptita;

the situation keeps getting worse - la situacio daŭre plimalboniĝas; keep going, keep on going - daŭri; daŭre iri; maŝino - daŭre funkcii; keep going up - daŭre pliiĝi; dausre supreniri; keep a tight grip on something - firme tenadi ion; keep a tight rein on something - strikte limigi ion

keep everybody happy - daŭre kontentigi ĉiujn; kontentig-I la katon kaj kune la raton; keep the shareholders happy - daŭre kontentigi la akciulojn; keep a clear head - resti ĉiam lucida; keep a cool head - resti kalma; keep one's head - resti kalma; resti trankvila; malpaniki; keep one's head down - konduti diskrete; keep hearing about something - senĉese aŭdi pri io; keep one's hopes up - resti esperema; ne perdi la esperon; keep something hot - teni ion varma; keep house - mastrumi

keep me informed - regule informu min; keep an inventory of goods - inventari varojn; keep at it - persisti; keep it to oneself - ne malkaŝu tion; keep one's options open - ankoraŭ ne fari sian decidon; keep oneself to oneself - ne emi societumi; keep left - ĉiam maldekstre; keep prices in line - reguligi la prezojn; keep looking - daŭre serĉi

keep in mind - memori; keep it to a minimum - minimumigi ĝin; keep your mouth shut - silentu; diru nenion; bridu la buŝon; tenu la buŝon fermita; keep moving - iradi; keep mum - silenti; keep one's nerve - malpanikiĝi;

keep someone off balance - teni iun en stato de necerteco; keep on hearing about something - senĉese aŭdi pri io; keep on working - ne ĉesi labori; ade labori; keep an open mind - ne tuj decidi; resti senpartia; keep one's options open - ankoraŭ ne fari sian decidon; keep order - konservi la ordon; keep out - forteni; bari la vojon al; prohibicii; eniro malpermesata; keep out of (a situation; an involvement) - sin deten de; eviti; ne enmiksiĝ en; keep someone or something out - malpermesi eniri iun aŭ ion; keep out of things that don't concern you - ne ŝovu la nazon en fremdan vazon; keep out of sight - resti kaŝita; keep something out of the rain - ŝirmu ion kontraŭ la pluvo

keep pace - paŝoteni; keep paying the bills - daŭre povi pagi la fakturojn; keep me posted - regule informu min; keep a low profile - konduti diskrete; keep one's promise - plenumi sian promeson; keep quiet about something - prisilenti ion; keep a record of something - registri ion; keep right - ĉiam dekstre

keep the public safe - protekti la publikon; keep someone satisfied - teni iun kontenta; keep secret - sekretigi; keep a secret - gardi sekreton; keep something secret - teni ion sekreta; gardi la sekreton de io; konservi la sekreton de io; the things friends keep secret - tio pri kio amikoj sekretas; keep in shape, keep in good shape - sin teni en bona kondiĉo; regule gimnastiki; bonteni; konservi sveltan figuron; konservi sveltan silueton; keep silent - resti silenta; keep one's spirits up - teni alta la spiriton; keep stalling - konstante ekhalti; keep in step - paŝoteni; keep stopping - konstante ekhalti; keep someone under surveillance - daŭre gvati iun; keep someone in suspense - teni iun en stato de necerteco;

keep tabs on something or someone - kontroli ion aŭ iun; keep taking the pills - ne ĉesu preni ka pilolojn; keep someone on tenterhooks - lasi iun sidi sur pingloj; keep time - sekv la takton; keep the party together - konservi la unuecon de la partio; keep in touch - regule interkomuniki; regule korespondi; keep informed - regule informiĝi; keep track of ... - kontroli ..n; spuri ..n; telespuri ..n; sekvi ..n; keep trading with other countries - daŭrigi sian komercon kun aliaj landoj;

keep up - daŭrigi; daŭri je la nuna nivelo; subteni la (nunan) nivelon; paŝoteni; sekvi la takton; akurate pagi; ĝisdatiĝi; You're doing well. Keep it up - Bone farite. Daŭrigu tiel; keep up the family tradition - daŭrigi la familian tradicion; keep up to date - sin ĝisdatigi; ĝisdatiĝi; keep up the good work - Bone farite. Daŭrigu tiel; keep up with ... - paŝoteni kun; teni sin informita pri; daŭrigi; subteni la (nunan) nivelon de; daŭri je la nuna nivelo; sekvi la takton de; akurate pagi; keep up with the demand - povi plenumi la mendojn; keep up with the Joneses - konkuri kun la najbaroj; keep up with the news - teni sin informita pri la novaĵoj; the rain kept up all night la pluvo daŭris la tutan nokton

keep watch - gardostari; gardi; gvati; kontroli; It's a secret. Keep it that way - Tio estas sekreta. Tiel ĝin konservu; keep one's word - plenumi sian promeson; keep working - ne ĉesi labori; keep it under wraps - subkaŝi tion

keeping - gerundio kaj participo de "keep"; in keeping with ... - konforme kun; konforme al; konforma al; en sintonio kun;

keeper - vartisto; gardisto; mastro; konservisto; konservanto; futbalo golulo

keepsake - memoraĵo

keffiyeh - kefijo; araba kaptuko

kelp - Phaeophyceae brunalgo(j)

kelpie - ĉevalforma akvofeo

kennel - hundejo

kenophobia - timo pri malplenaĵoj

Kentucky - Kentukio

Kenya - Kenjo

Kenyan - kenja; kenjano

kept - preterito kaj participo de la verbo "keep"; the fire is kept burning all night - oni daŭre flamigas la fajron tutnokte

Kerala - Keralo; Keralao

kerb - trotuarrando; stratrando; trotuaro; borso kerb market price - eksterborsa kurzo

kerchief - kaptuko; koltuko

kerfuffle - bruega reago

Kerguelen Islands - Kergelenoj

kernel - kerno

kerning - kunŝovo

kerosene - keroseno; kerosena; karboleo

kerplunk - pum!

kerseymere - kepraĵo

kestrel - Falco tinnunculus turfalko; tinunkolo

ketamine - ketamino

ketch - jolo

ketchup - keĉupo; tomata saŭco

kettle - bolkruĉo; put the kettle on - boligi la teakvon; boligi la kafakvon

kettlebell - globhaltero; kettlebell lifting - globhalterlevo

kettledrum - timpano

key - kerna; ĉefa; grava; grave; plej grava; plej grave; fundamenta; fundamente; fundamentaĵo; klavo; ŝlosilo; ŝlosila; ŝlosile; rimedo; solvo; tono; key areas - kernaj sferoj; gravaj sferoj; key battleground state - grava pivota ŝtato; key card - ŝlosilkarto; key cog - kerna ero; key elements - kernaj elementoj; key figure - kerna figuro; key issue - kerna afero; kerna demando; key meeting - grava kunsido; key cog - kerna ero; key component - kerna ero; key feature - kerna parto; key figure - kerna rolanto; kerna cifero; key importance - kerna graveco; key interest rate - referenca intereza procento; key issue - kerna afero; kerna demando; key lieutenant - ĉefa asistanto; key measure - kerna faro; 'key meeting - grava kunsido; key moment - decida momento; the key of A - la tono A; key operator, key player - kerna protagonisto; kerna rolanto; key party - kerna partio; key point - kerna punkto; grava punkto; key post - kerna posteno; key provision - kerna dispozicio; key question - kerna demando; grava demando; private investment will be key to creating more jobs - la privata investado estos kerna faktoro ( ... grava faktoro; esenca faktoro) por krei pli da laborpostenoj; key seat - kerna elektodistrikto; kerna voĉdona distrikto; key state - kerna ŝtato; the key to ... - - la ŝlosilo de; la ŝlosilo por; kerna por; fundamenta por; kerna faktoro por; grava faktoro por; esenca faktoro por; key word - ŝlosilvorto; the Florida Keys - la Floridaj Rifoj

keyboard - klavaro; muzikilo klavarinstrumento; keyboard layout - klavaranĝo; keyboard shortcut - klavkombino; fulmoklavo

keyboardist - klavarinstrumentisto

keycard - ŝlosilkarto; keycard lock - ŝlosilkarta seruro

keychain - breloko ŝlosila breloko; ĉeno ŝlosilĉeno

keyhole - ŝlosiltruo; keyhole surgery - laparoskopia kirurgio

keylogger - klavprotokolilo

keylogging - klavprotokolado

keynote - ĉeftema; keynote speech ĉeftema parolado

Keynesian - kejnsa

keypad - klavareto

keyring - breloko ŝlosila breloko; simpla ringo ŝlosilringo

keystone - ĉefŝtono; ŝlosiloŝtono

keystroke - klavofrapo

keyword - ŝlosilvorto; ĉefvorto; ĉeftermino

kgs - kg-oj; (biblio) Reĝoj

khaki - kakia; khaki slacks - kakia pantalono

khalif - kalifo

khalifate - kalifeco; kaliflando

Kharkiv - Ĥarkivo

Khartoum - Kartumo

khat - Catha edulis ĉato

Khmer Rouge - Ruĝaj Ĥmeroj

Khrushchev - Ĥruŝĉov

Khyber Pass - Kajbara Pasejo

kibble - gribuletoj por hejmbestoj; grajnigi; pecetigi; mueli; tino

kibitz - kibici; konversacii

kibitzer - kibico

kick - piedbati; piedbato; (futbalo) ŝoti; ŝoto; (ĉevalo) kalcitri; kalcitro; ekscitiĝo; raviĝo; ĝuego; ekskuo; ekskuiĝo; ekskuiĝi; kick-ass - superba; kick back - ripozi; kick butt - draŝi la konkurantojn; kick someone's butt - draŝi iun; kick down a door - piedbate faligi pordon; faligi pordon per piedbato; kick a goal - enŝoti la pilkon; kick the habit - dekutimiĝi; forlasi drogojn; forlasi cigaredojn; kick in - ekkomenciĝi; efektiviĝi; ekfunkcii; piedbate malfermi; ekfunkcii; ekaktiviĝi; piedbate malfermi; piedbate faligi; kick in from ... - /ekkomenciĝi ekde ...; efektiviĝi ekde ...; a kick in the teeth - vangofrapo kick off - starti; starto; lanĉi; lanĉo; ek-; eki; ekkomenci; ekkomenciĝi; kick in the door - malfermi la pordon per piedbato; piedbate malfermi la pordon; I was kicked in the head - oni piedbatis mian kapon; kick someone's legs from under them - piedbatinte ies krurojn, faligi tiun; kick a man when he's down - ataki falinton; kick off - starti; starto; lanĉi; lanĉo; ek-; eki; ekkomenci; ekkomenciĝi; inciati; lanĉi; kick the door open - malfermii la pordon per piedbato; piedbate malfermi la pordon; kick someone out - elpeli iun; kick out at ... - piedbati al ...; kick scooter - skutilo; kick start - akcele iniciati; akcele ekaktivigi; akcele ekvigligi; kick up a fuss - fari grandan bruon; protesti

kickback - kontraŭleĝa makleraĵo

kickboxer - piedboksisto

kickboxing - piedboksado

kickstart - akcela iniciato; akcela ekaktivigo; akcela ekvigligo

kid - infano infano; infanĉjo; infanjo; etulo; junulo; ido; kid brother - frateto; kid sister - fratineto; kids' shoe size chart - tabelo de ŝumezuroj por infanoj; kids stuff - afero por flavbekuloj; ŝerci; blagi ŝerci al; blagi al; trompi; moketi; inciteti; iluzii; I kid you not - mi ne ŝercas, mi ne blagas; if you think that, you're kidding yourself - se vi tion pensas, vi trompas vin; just kidding - mi ŝercas; mi blagas; I'm not kidding - mi ne ŝercas; mi ne blagas; kapro kaprido; kapridaĵo;

kidder - ŝercemulo

kiddy - infano

kidnap - forkapti; forkapto; infanŝtelo; infanŝteli; kidnap victim - forkaptito; kidnapping - gerundio kaj participo de the verbo "kidnap"; forkaptiĝo; kidnapping victim - forkaptito

kidnapper - forkaptinto; infanŝtelinto

kidney - reno; kidney bean Phaseolus vulgaris ruĝa renfazeolo; kidney damage - malutilo al la renoj kidney failure - rena kolapso; kidney racket - fikomerco de renoj; kidney stone - renŝtoneto; rena kalkuluso; kidney transplant - rengrefto

Kiel - Kielo

Kiev - Kievo; Kievan Rus - la Kieva Regno

Kikuyu - kikujo(j); kikuja

kill - mortigi; kill the light - esting la lumon; kill off - ekstermi; likvidi; kill stone dead - formortigi; kill switch - ĉesiga ŝaltilo; kill time - pasigi la tempon; kill two birds with one stone - trafi du celojn per unu ŝtono; trafi du muŝojn per unu bato; pafi samtempe du leporojn; kill-joy - ludfuŝanto; killed in action - mortigita en batalo; falinta en batalo; killed on impact - tuj mortigita; killing fields - kampoj de morto; killing spree - sinsekvo de mortigoj

killer - murdinto; mortiginto; mortigisto; mortiga; superega; killer app - ĉiovenka aplikaĵo; killer instinct - agresemo; killer robot - mortiga roboto

killjoy - ludfuŝanto

kiln - forno

kilo - kilogramo

kilobit - kilobito

kilogram kilogramme - kilogramo; a kilogram of steel - kilogramo da ŝtalo

kilohertz - kilohercoj

kilometer kilometre - kilometro; kilometers an hour, kilometres an hour - kilometrojn hore; kilometers away - kilometrojn for; foras je ... kilometroj; malproksimas je ... kilometroj; kilometers long - kilometrojn longa; estas longa je n kilometroj; havas long(ec)on de n kilometroj; lava a kilometre thick - lafo kun denseco de unu kilometro a range of 100 kilometres on a charge - atingopovo de 100 kilometroj per unu ŝargo

kiloton - kilotuno; kilotuna; de ... kilotunoj

kilowatt - kilovato; kilowatt-hour - kilovathoro

kilt - kilto

kimchi - kimĉio

kin - parencoj; parencaro; parenca; gento

kind - speco; tipo; tia, kia; bonkora; afabla; kompleza; bonvola; gento; speco, tipo this kind of artwork is not the kind of thing I like - ĉi tia artajo ne estas tia, kian mi ŝatas; payment in kind - pagi per naturaĵoj; iel, iele, iom, iome it's kind of hard to say goodbye - estas iel nefacile diri adiaŭ; he's kind of wierd - li estas iel stranga; you're kind of cute - vi estas iel ĉarma; I'm kind of used to it - mi iel kutimiĝis al ĝi; bonkora kind regards - kun miaj bondeziroj; kind sir - bonvola sinjoro

kinda - iel; iom; I think it's kinda funny - por mi estas iel amuze

kinder - pli bonkora; pli bonkore; pli afabla; pli afable; pli kompleza; pli kompleze; pli bonvola; pli bonvole

kindergarten - infanĝardeno; antaŭlernejo; infanĝardenisto

kindergartner - infanĝardenano

kindest - plej bonkora; plej afabla; plej kompleza; plej bonvola

kindhearted - bonkora

kindle - ekbruligi; ekflamigi; ekardigi; veki; stimul; eksciti; kindling - gerundio kaj participo de "kindle"; lignetoj

kindly - bonkore; bonkora; afable; kompleze; komplezema; bonvole; volu; bonvoli

kindness - bonkoreco; afableco; afablaĵo; komplezo; komplezemo; favoro

kindred - simpatia; parencaro; kindred spirit - simpatiulo; samideano; ĝemela animo; samidealano

kinematics - kinematiko

kinesiologist - kinezologo

kinesiology - kinezologio

kinetic - kineta

kinetics - kinetiko

kinfolk - parencaro

king - reĝo; king and queen, kings and queens - gereĝoj; King Arthur - Reĝo Arturo; king hit - nokaŭta bato; neantaŭvidita bato; king of hearts - kera reĝo, King Solomon - Reĝo Salomono; content is king - la enhavo reĝas

kingdom - reĝlando; regno; Kingdom of God - Regno de Dio; Kingdom of Heaven - Regno de la Ĉielo; kingdom of peace - regno de paco

kingfisher - Alcedo, Alcyone alcedo; alciono

kingmaker - reĝfaranto

kingpin - ĉefo; kolono; ĉefa keglo; veturilo aksostifto

kingship - reĝeco

kink - neregulaĵo tordaĵo; tordiĝi; obstrukco; neregulaĵeto; hararo krispaĵo; krispiĝi; seksa konduto seksaj ekscentraĵoj; seksaj ekstravagancaĵoj; seksaj bizaraĵoj; seksa perversio

kinkiness - hararo krispeco; seksa seksa ekscentreco; seksa ekstrvaganceco; seksa bizareco; seksa perversieco

kinky - hararo krispa; seksa konduto sekse ekscentra; sekse ekstravaganca; sekse bizara; sekse perversia

kinsfolk - parencaro

Kinshasa - Kinŝaso

kinship - parenceco

kinsman - parenco

kinswoman - parencino

kiosko - kiosko

kip - dormo; dormi

Kiribati - Kiribato

kiss - kiso; kisi; ŝmaco; ŝmaci; kiss and make up - reenamiĝi per kiso; kiss and tell - perfidi amkonfidencon; kiss ass - leki ies botojn; kiss of death - morta bato; kiss someone goodbye - adiaŭi iun per kiso; kisadiaŭi iun; kiss someone's hand - kisi al iu la manon

kisser - kisanto; buŝo

Kiswahili - la svahila (lingvo)

kit - ilaro; garnituro; ekipaĵo; sportista ludvesto; kit bag - marista sako; soldatsako; sportosako

kitchen - kuirejo; kitchen bench - kuireja stablo; kitchen garden - legomĝardeno; kitchen range - kuireja forno; kitchen sink - kuireja lavujo; vazlavujo; kitchen water heater - tekaldrono

kite - kajto; flugdrako; kite-maker - kajtfaristo; Milvus milvo

kith and kin - parencoj

kitsch - kiĉa; kiĉo; puca; tombakaĵo; straso; troa sentimentaleco

kitschy - kiĉa; puca; sentimentalaĉa

kitten - katido; kateto; katineto

kitty - katinjo

kiwi - Aktinidia deliciosa kivo; aktinidio; kivifrukto; Apteryx kivio; apterigo; kromnomo novzelandano; novzelanda

kiwifruit - Aktinidia deliciosa kivo(j); aktinidio(j); kivifrukto(j)

Kjiv - Kievo

klaxon - hupo

Kleenex - tualeta papero

klezmer - klezmero; klezmera; klezmer band - klezmera muzikistaro

Klingon - klingono; klingona; la klingona lingvo; in Klingon - en la klingona lingvo

km - kilometro; kilometron

knack - povoscio; lerteco; lertaĵo; kapablo; have a nack for something - lerti pri io; esti lerta pri io; kapabli lerte ..i

knackered - ellaciĝinta

knapsack - tornistro; dorsosako

knave - kanajlo; fiulo; fripono; bubo; fanto

knead - knedi

knee - genuo; bring the people to their knees - submetigi la popolon; subigi la popolon; get down on one knee, go down on one knee, take a knee - ekgenui sur unu genuon; go down on one's knees - genuiĝi; knee-breeches - genukuloto(j); knee-deep - ĝis la genuoj; ĝisgenue; profundiĝinta; knee-jerk reaction - instinkta reago; knee-length - ĝisgenua; knee-to-knee - genu-al-genue; knees-up - festo

kneecap - patelo; vundi la patelon

kneel - genui; genuiĝi; kneel down - genuiĝi

knell - funebra sonorado

knelt - preterito kaj participo de "kneel"

knew - preterito kaj participo de "know"

knicker - kalsoneta

knickerbockers - genupantalono(j)

knickers - kalsoneto(j)

knife - tranĉilo; ponardo; trapiki per ponardo; ponardi; knife killing, knife murder - ponarda murdo

knifemaker - tranĉilfaristo

knight - kavaliro; kavalirigi; valiant knight, knight in shining armour - kavaliro-prodo

knighthood - kavalireco

knit - triki; trikota; trikotaĵo; kuntiri; kuntiriĝi; knit fabric - trikoto; knit one's brows - kuntiri la brovojn; knitted - preterito kaj participo de "la verbo "knit"; trikota; knitted brows - kuntiritaj brovoj; knitted fabric - trikoto; knitting - gerundio kaj participo de la verbo "knit"; trikaĵo(j)

knitter - trikanto; trikisto

knitwear - trikotaĵo; trikaĵo(j); trikitaj vestaĵoj

knives - tranĉiloj; ponardoj

knob - butono; manilo; anso; tubero

knobbier - pli tubera

knobbiest - plej tubera

knobby - tubera

knock - frapo; frapi; forbati; elpeli; kritiki; perkuti; knock-knock - frap' frap'

knocker - frapilo

knockoff - falsaĵo; falsita varo

knockout - knokaŭto; knokaŭti; elimina; elelekta

knoll - teraltaĵ(et)o; teramaso

knot - nodo; nodi; maŝo; banto; bantigi; tubero; densa grupo; knotted - preterito kaj participo de la verbo "knot"; maŝa; knotting - gerundio kaj participo de la verbo "knot"; maŝaro

knottier - pli komplika

knottiest - plej komplika

knotty - komplika; nodeca; tubera; nodhava; nodoplena; knotty problem - dorna problemo

knout - knuto

know - scii; scii ke; ekscii ke; konscii; koni; rekoni; scipovi; lingvon paroli;

get to know one another - interkonatiĝi; you must know all about the topic in order to answer the questions - vi devas scii ĉion pri la temo por respondi al demandoj; we know all too well that such measures are not the way to tackle this problem - ni ja scias, bedaŭrinde, ke tiaj dispozicioj ne taŭgas por pritrakti ĉi tiun problemon; we know for certain that ten new countries will join next year - ni scias, ke dek novaj landoj certe aliĝos venontjare; know full well - bone scii; ja scii; know-how - kompetenteco(j); povoscio; it's easy when you know how - facila estas tio, kion oni jam konas; know how to do something - scii fari ion; know-it-all - scioparadulo; scioparada; saĝumulo; you might know it as the quiet room - eble vi nomas ĝin 'la trankvila ĉambro' I know it sounds strange - mi scias, ke ĝi sonas stranga; know little about something - scii malmulton pri io; know no bounds, know no limits - esti senlima; know nothing about it - scii nenion pri ĝi; know no mercy - esti tute senkompata; I know of no solution - laŭ mia scio, ne estas solvo; I know of no such plan - mi ne konas tian planon; we know of the existence of archaeological remains here - ni scias, ke ekzistas arkeologiaj restaĵoj ĉi tie; know something personally - propre koni ion; it seems you know something i don't - ŝajne, vi scias ion, kion mi ne scias; know the meaning of suffering - scii la veran signifon de la sufero; you know very well that such an action is illegal - vi ja scias, ke tia ago estas kontraŭleĝa; I know the feeling! - mi kunsentas!; I know what caused the accident - mi scias la kaŭzon de la akcidento; I know what you mean - mi komprenas; know when to speak and when to be silent - sciu elokventi, sciu ankaŭ silenti; know where one stands - kompreni sian situacion
knowing - gerundio kaj participo de "know"; a knowing look - ĉioscia ekrigardo; a knowing smile - ĉioscia rideto
known - participo de "know"; known-about - konata; volunteers at the games will be known as flamekeepers - volontuloj ĉe la ludoj nomiĝos gardantoj de la flamo; a number sign (#), also known as a hash mark - numera signo, alinome "krado"; the construction known colloquially as 'the wall' - la konstruaĵo familiare nomata 'la muro'; the sweet potato is known here as the kumara - ĉi tie la bataton oni nomas kumara ĉi tie la batato nomiĝas kumara; a vessel that has known better days - kadukiĝinta ŝipo; the bell is known by the name Big Ben - la sonorilo estas kromnomata Big Ben; we have known each other since the 1960s - ni estas konatoj ekde la 1960-aj jaroj; the password is known only to the user - sole la uzanto scias la pasvorton; my country is not known for its agression - mia lando kutime ne emas esti agresema; yesterday, it became known that the special envoy was going to resign - hieraŭ, oni sciiĝis ke la speciala delegito estas eksiĝonta; it has been known for some time that our diet affects our genes - oni scias de kelka tempo ke nia dieto efikas sur niajn genojn; It is well known that this kind of net is harmful to ecosystems - oni bone scias ( ĉiuj scias) ke ĉi tia reto malutilas al ekologiaj sistemoj; I have known that for a long time - mi delonge scias tion; certain bee species are known to attack defensively - oni scias, ke iuj specioj de abeloj atakas sindefende; dangerous animals that are known to attack even lions - danĝeraj bestoj pri kiuj oni scias, ke ili atakas eĉ leonojn; a method that is known to be used in some schools - oni scias, ke tiu metodo estas uzata en kelkaj lernejoj; the area is known to be very crowded - oni scias, ke la loko estas homplenega; none of the objectives is known to have been achieved - oni ne povas konstati la atingon de eĉ unu el al celoj; it was not immediately known what happened to her - oni ne povis tuj sciiĝi, kio fariĝis al ŝi; a commitee drafted what would be come known as the Universal Declaration of Human Rights - komitato redaktis tion, kion oni poste nomos la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj; the source of the smell is not known - neniu scias la fonton de la odoro; it is not yet known when the directive will be formally approved - oni ankoraŭ ne scias kiam la direktivo estos formale aprobita; it is not known whether the victims are still alive - oni ne scias, ĉu la viktimoj ankoraŭ vivas; known the world over - tutmonde konata

knowability - scieblo

knowable - sciebla

knowhow - povoscio

knowingly - intence; konscie; saĝe

knowledge - scio; scioj; kono; antaŭkono; konscio; scipovo; kompetenteco; knowledge bank - sciobanko; sciaĵaro; knowledge-based - bazita sur la scio; the knowledge economy, the knowledge-based economy - la scio-ekonomio; knowledge of a subject - kono de pri temo; scio pri temo; kompetenteco pri temo; have knowledge of a technique - scipovi temon; knowledge of English - kompetenteco pri la angla; knowledge workers - sciolaboristoj

knowledgeable - sperta; spertulo; fakulo; bone informita; kompetenta

knowledgeably - sperte; spertule; fakule. kompetente

known - participo de "know"; fama; nomata; kiu nomiĝas; kiu sin nomas

knuckle - fingronodo; knuckle down - sin dediĉi al la tasko; diligenti pri la tasko; knuckle under - submetiĝi; cedi; rezignacii

knuckleduster - ferpugno

knucklehead - ŝtipkapulo; azenulo

koala. koala bear - Phascolarctos cinereus koalo

kohl - kaĥalo; koholo; ombroŝminko

kohlrabi - Brassica oleracea var. gongylodes tigobrasiko

Kolkata - Kolkato; Kalkato

Kolyma - Kolima

kooky - ekscentra

kopek - kopeko

koran - korano

koranic - korana; Koranic law - la korana leĝaro

Korea - Koreio

Korean - korea; la korea (lingvo); koreo; Korean Peninsula Energy Development Programme - Programo de Energio-Evoluado por la Korea Duoninsulo

korma - kormao

kosher - legitima; koŝera

Kosovar - kosova

Kosovo- Kosovo

kowtow kow-tow kow tow - adorkliniĝi; adorkliniĝo; koŭtoŭi; koŭtoŭo

kph - km/h

krait - - Bungarus bungaro

kraken - marmonstro

Krakow - Krakovo

kraut - boŝo

Kremlin - Kremlo; Kremlin-funded - financata de Kremlo

kremlinologist - sovetologo

krill - krilo

kriya - krija; krijo

krona - monunuo krono(j)

Krypton - Kr Kriptono

Kryptonite - fikcia materialo kriptonito; figurasence aĥila kalkano; toksa

kshatriyas - kŝatrioj

Kuala Lumpur - Kuala-Lumpuro

kudos - prestiĝo; admiro; laŭdoj; gratuloj

kumquat - Fortunella fortunelo

kung fu kung-fu - kungfuo; gongfuo

Kunming - Kunmingo

Kurd - kurdo

Kurdish - kurda; la kurda (lingvo)

Kurdistan - Kurdistano; Kurdio

Kuwait - Kuvajto

Kuwaiti - kuvajta; kuvajtano; Kuwait City - Urbo Kuvajto

kvetch - plendi

kwa - lingvoj kvaa

Kwazulu-Natal - Kvazulu-Natalo

Kyiv - Kievo

Kyoto - Kioto; the Kyoto Protocol - la Protokolo de Kioto

Kyrgyz - Kirgiza

Kyrgyzstan - Kirgizio