konverto

El Vikivortaro
Jump to navigation Jump to search
  • konvert(ad)o. Ago de tiu, kiu konvertas: la konvertado de la skotaj idolistoj.

konvertebla. Tia, ke ĝi povas esti konvertita: konvertebla ŝtatprunto. konvertiĝi. Iĝi konvertita: 1 kiam mi konvertiĝis, mi pentisX; konvertiĝos la restintoj de Jakob al la Dio potencaX; li blindigis iliajn okulojn, ke ili ne konvertiĝuN; 2 la anglikana pastro Newman konvertiĝis al la Roma katolikismok iĝis kardinalo; 3 ĉiu, kiu diras, ke neŭtrala arta lingvo estas ne ebla, venu al ni, k li konvertiĝosZ. ☞ apostati, renegati. konvertilo. Rimedo por konverti. biokonverti Ⓣ Transformi organikaĵon al unu aŭ pluraj aliaj per uzo de mikroorganismoj. ☞ biotekniko.