Saltu al enhavo

Modulo:pagenamkod

El Vikivortaro
 MODULO
Memtesto disponeblas sur la dokumentaĵa subpaĝo.
Ĉi tiu modulo estas multfoje bindita.
Se vi konas la eblajn sekvojn, tiam vi povas zorgeme ekredakti.
Se vi ne kuraĝas redakti tiam vi povas proponi la deziratan ŝanĝon en la diskutejo.

Utilo

Ellegas paĝonomon simile kiel {{PAGENAME}} sed kun la foje grava diferenco ke apo ' ne estas kodigita al '. Krom tio eblas kodigi la paĝonomon je certaj manieroj kaj samaj kiel kaj aldonaj al parsila funcio {{urlencode...}}, kaj havigi transpasan parametron kiu anstataŭigas la paĝonomon kaj eniras la kodigon. Uzata far:

sed ne {{ref-Cambridge}}.--[===[

MODULE "PAGENAMKOD"

"eo.wiktionary.org/wiki/Modulo:pagenamkod" <!--2022-Feb-26-->

Purpose: seizes pagename and encodes it

Utilo: ellegas pagxonomon kaj kodigas gxin

Used by templates / Uzata far sxablonoj / Digunakan oleh templat:
- ref-DDO ref-Dictionary ref-Macmillan ref-onelook ref-Tato (EO)

Required submodules / Bezonataj submoduloj / Submodul yang diperlukan:
- none

Incoming: * 2 optional named parameters
      * "ctl=" encoding method (1...7)
       * "ADASH" dash/minus for space and apo
       * "DASH"  dash/minus for space only
       * "DBDASH" double dash
       * "QUERY" plus
       * "WIKI"  underscore
       * prefix "!" to also percent-encode complete string after
        replace, otherwise only replace troubled chars, use "!"
        instead of "PATH"
       invalid string ignored, no change or coding then
      * "ovr=" override string to replace the pagename

Returned: * one string

]===]

local pnk = {}

---- CONSTANTS [O] ----

 local contabtransspc = { ["ADASH"]="-",["DASH"]="-",["DBDASH"]="--",["QUERY"]="+",["WIKI"]="_" }
 local contabtransapo = { ["ADASH"]="-"                             }

---- MATH FUNCTIONS [A] ----

local function mathdiv (xdividend, xdivisor)
 local resultdiv = 0
 resultdiv = math.floor (xdividend / xdivisor)
 return resultdiv
end--function mathdiv

local function mathmod (xdividendo, xdivisoro)
 local resultmod = 0
 resultmod = xdividendo % xdivisoro
 return resultmod
end--function mathmod

---- NUMBER CONVERSION FUNCTIONS [N] ----

local function lfuint8tohex (numinclow)
 local strheksulo = ''
 local numhajhaj = 0
 numhajhaj = mathdiv (numinclow,16)
 numinclow = mathmod (numinclow,16)
 if (numhajhaj>9) then
  numhajhaj = numhajhaj + 7 -- now 0...9 or 17...22
 end--if
 if (numinclow>9) then
  numinclow = numinclow + 7 -- now 0...9 or 17...22
 end--if
 strheksulo = string.char (numhajhaj+48) .. string.char (numinclow+48)
 return strheksulo
end--function lfuint8tohex

---- LOW LEVEL STRING FUNCTIONS [G] ----

local function lftestnum (numkaad)
 local boodigit = false
 boodigit = ((numkaad>=48) and (numkaad<=57))
 return boodigit
end--function lftestnum

local function lftestuc (numkode)
 local booupperc = false
 booupperc = ((numkode>=65) and (numkode<=90))
 return booupperc
end--function lftestuc

local function lftestlc (numcode)
 local boolowerc = false
 boolowerc = ((numcode>=97) and (numcode<=122))
 return boolowerc
end--function lftestlc

local function lfis62safe (numcxair)
 local booguud = false
 booguud = lftestnum (numcxair) or lftestuc (numcxair) or lftestlc (numcxair)
 return booguud
end--function lfis62safe

---- HIGH LEVEL STRING FUNCTIONS [I] ----

-- Local function LFIPERCENTEN

-- Depends on functions :
-- [G] lftestnum lftestuc lftestlc lfis62safe
-- [N] lfuint8tohex
-- [A] mathdiv mathmod

local function lfipercenten (strenigacxeno)
 local strelirope = ''
 local numinlenin = 0
 local numtiamp = 0
 local numcharbychar = 0
 numinlenin = string.len (strenigacxeno)
 numtiamp = 0 -- ZERO-based
 while (true) do
  if (numtiamp>=numinlenin) then
   break -- done
  end--if
  numcharbychar = string.byte(strenigacxeno,(numtiamp+1),(numtiamp+1))
  if (lfis62safe(numcharbychar)) then
   strelirope = strelirope .. string.char(numcharbychar) -- keep
  else
   strelirope = strelirope .. '%' .. lfuint8tohex(numcharbychar) -- encode
  end--if
  numtiamp = numtiamp + 1
 end--while
 return strelirope
end--function lfipercenten

---- VARIABLES [R] ----

function pnk.ek (arxframent)

 -- general unknown type

 local vartmp = 0 -- variable without type multipurpose

 -- special type "args" AKA "arx"

 local arxourown = 0 -- metaized "args" from our own "frame"

 -- general str

 local strpagenam = ''
 local strctlpara = ''
 local strreplspc = ''
 local strreplapo = ''
 local strreplace = ''
 local strret   = ''

 -- general num boo

 local numlen  = 0
 local numtamp  = 0
 local numoct  = 0
 local booexc  = false

---- MAIN [Z] ----

 ---- GET THE ARX AND 2 NAMED ----

 arxourown = arxframent.args -- "args" from our own "frame"
 if (type(arxourown)~="table") then
  arxourown = {} -- guard against indexing error
 end--if

 strctlpara = arxourown["ctl"] or '' -- quard again
 numlen = string.len (strctlpara)
 if (numlen>7) then -- 1...7 OK (let empty string pass here)
  strctlpara = ''
 end--if

 strpagenam = arxourown["ovr"] or '' -- quard again
 numlen = string.len (strpagenam)
 if (numlen>200) then -- 1...200 OK (let empty string pass here)
  strpagenam = ''
 end--if

 ---- SEIZE THE PAGENAME FROM MW AND CHECK IT ----

 if (strpagenam=='') then
  vartmp = mw.title.getCurrentTitle().text -- without namespace prefix
  if (type(vartmp)=="string") then
   numtamp = string.len(vartmp)
   if (numtamp<=200) then
    strpagenam = vartmp -- pagename (let empty string pass here)
   end--if
  end--if
 end--if

 if (strpagenam=='') then
  strpagenam = "!!ERROR!!" -- empty is NOT legal
 end--if

 ---- CHECK EXCLAM ----

 numlen = string.len (strctlpara)
 if (numlen~=0) then
  booexc = (string.byte(strctlpara,1,1)==33) -- exclam "!"
  if (booexc) then
   strctlpara = string.sub (strctlpara,2,numlen) -- risk leave behind empty
  end--if
 end--if

 strreplspc = contabtransspc [strctlpara] or " " -- replacement for space
 strreplapo = contabtransapo [strctlpara] or "'" -- replacement for apo

 ---- PERFORM THE HUGE WORK ----

 numlen = string.len (strpagenam)
 numtamp = 0 -- ZERO-based
 while (true) do
  if (numtamp>=numlen) then
   break -- done
  end--if
  numoct = string.byte(strpagenam,(numtamp+1),(numtamp+1))
  strreplace = string.char(numoct) -- pre-assume keep char
  if (numoct==32) then
   strreplace = strreplspc -- replace space
  end--if
  if (numoct==39) then
   strreplace = strreplapo -- replace apo
  end--if
  strret = strret .. strreplace -- can be more than one char
  numtamp = numtamp + 1
 end--while
 if (booexc) then
  strret = lfipercenten (strret) -- percent-encode
 end--if

 ---- RETURN THE JUNK STRING ----

 return strret

end--function

 ---- RETURN THE JUNK LUA TABLE ----

return pnk