krampo

El Vikivortaro
Jump to navigation Jump to search
  • kramp/o

1 🏢 Fera kurba peco, kun unu aŭ pluraj pintoj, kiu, en ĉarpentaĵoj aŭ masonaĵoj, servas por kunigi aŭ forte fiksi: kunigi du trabojn per krampoB. ☞ hoko. 2 Ⓚ☐ Ordinara laboratoria ilo, servanta por fiksi balonon, kondensilon k.a. sur stativo, k konsistanta plejofte el stango kun du makzeloj, inter kiuj la objekto estas tenata. 3 Λ📖 Skriba k tipografia signo, montranta komencon k finon de ia grupo, speciale de parentezo: vi povas nur apud la diritaj vortoj skribi en krampoj ilian tradukonZ; ni signas la fremdajn sonojn per literoj en krampojZ; rondaj (()), angulaj (< >), rektaj ([ ]), kunigaj ({ }) krampoj; malferma, ferma krampo; ekkrampo, finkrampo. ☞ pliosigno. 4 🍁 Elkreskaĵo, per kies helpo rampaj aŭ grimpaj plantoj, algoj aŭ fungoj (inkl. likenojn) sin fiksas sur la substrato: krampoj de hedero estas adventivaj radikoj. ☞ ĉiro 1. krampi (tr) 1 Fiksi per krampoj: krampi ĉarpentaĵojn. 2 (f) Forte alkroĉi: forpelita sur la ŝtonegojn, iometo da verdaĵo sin krampis al la malpli altaj lokojB. interkrampe. Metite inter krampoj. ŝraŭbkrampo Ⓣ Juntopremilo, uzata sur stablo por kunigo de grandaj elementoj.