Vortaro angla-Esperanta u

El Vikivortaro
Jump to navigation Jump to search

<<<Vortaro angla-Esperanta


ubiquitous - ĉiea; ĉie

ubiquity - ĉieeco

udder - mamo (de besto)

UEFA - UEFA Cup - UEFA-Pokalo

UFO - nifo

ufologist - nifologo

ufology - nifologio

Uganda - Ugando

Ugandan - uganda; ugandano

ugh! - hu!

uglier - pli malbela; pli malbele

ugliest - plej malbela; plej malbele

ugliness - malbeleco

ugly - malbela; minaca; malica

uh - ho; hm

uhlan - lancisto; lancista

Uighur Uigur - ujguro; ujgura; la ujgura (lingvo)

UK - Britio; brita(j); Unuiĝinta Reĝlando

Ukraine - Ukrainio; Ukrajno

Ukrainian - ukraina; la ukraina; ukraino; ukrajna

ulcer - ulcero

ulcerate - ulceriĝi

ulceration - ulceriĝo

ulcerous - ulcera; ulcereca

ulema - ulemo

ulterior - kaŝita; maskita

ultimate - finfina; fina; definitiva; perfekta; pintpinta; pleja; plej supera; plej alta; kiel eble plej bona; plej altgrada; plej ekstrema; lasta; kulmina

ultimately - fine; finfine; laste; ĉion kalkulinte; ĉion dirinte

ultimatum - ultimato

ultra - ekstreme; ekstrema; plej ekstrema; plej ekstreme; plej; ...ega

ultraconservative - ekstreme konservativa; ekstrema konservativulo

ultrafast - ekstreme rapida

ultraliberal - ekstreme liberalisma

ultramarine - ultramaro; ultramara

ultranationalist - ekstremnaciisma

ultraorthodox - ekstremortodoksa

ultraportable - ekstreme portebla

ultra-radical - ekstreme radikala

ultrasound - ultrasono; ultrasona; de ultrasondoj; per ultrasonondoj

ultrathin - ekstreme maldika

ultraviolence - ekstrema perforto

ultraviolet - ultraviola

um - hm

umbilical cord - umbilika ŝnuro

umbrage - ofendiĝo

umbrella - ombrelo; pluvombrelo; sunombrelo; tegmenta

Umbria - Umbrio

ump. - mallongigo de "umpire"

umpire - juĝanto; ludjuĝisto; juĝi

umpteen - nenombreblaj; sennombraj; senfinaj

umpteenth - plua okazo de nenombreblaj ..oj ( ... de sennombraj ..oj; ... de senfinaj ..oj)

UN - UN; de la UN; Unuiĝintaj Nacioj; de la Unuiĝintaj Nacioj

un- - ne-

unabashed - senhonta; nekonsternita

unabated - plenforte; ne mildiĝis

unable - ne povi; sen la povo; ne povanta; ne kapabli; sen la kapablo; ne ebli; ne ... ..ebla

unacceptable - neakceptebla; neakcepteble; neallasebla; neallaseble

unacceptably - neakcepteble; neallaseble

unaccompanied - sola; sole

unaccountable - nerespondeca

unaccounted for - netrovita; neklarigita; nepravigita

unaccustomed - unaccustomed to - ne alkutimiĝis ..i; ne alkutimiĝis al ..o

unachievable - neefektivigebla; nerealigebla

unadorned - senornama; neornamita

unadulterated - sen ajna merito

unaffected - netuŝita; netuŝite; nedifektita; nedifektite; senafekta

unaffiliated - havas nenian asociiĝon (kun)

unaffordable - nepagebla; nepageble

unaffordably - nepageble

unafraid - sentima; ne timas

unaided - senhelpe; senhelpa

unalterable - netuŝebla; neŝanĝebla

unaltered - senŝanĝa

unambiguous - sendubasenca; unusenca; klarsenca; senrezerva

unambiguously - sendubasence; unusence; klarsence; senrezerve

unambitious - senambicia

unanimity - unuanimeco

unanimous - unuanima

unanimously - unuanime

unanswerable - nerefutebla; nerespondebla

unanswerably - nerefuteble; nerespondeble

unanswered - nesolvita; senresponda; ne alrespondita

unapologetic - senhonta; senpenta; senbedaŭra

unapologetically - senhonte; senpente; senbedaŭre

unappealing - neplaĉa

unarmed - senarma

unashamed - malkaŝa; senbedaŭra; senpenta; senembarasa

unashamedly - malkaŝe; senbedaŭre; senpente; senembarase

unassuming - modesta; senpretenda

unassumingly - modeste; senpretende

unattached - solulo

unattainable - neatingebla; neatingeble

unattainably - neatingeble

unattractive - nealloga; nesimpatia; malsimpatia; nebela; senĉarma

unauthorised unauthorized - neaŭtorizita; nerajtigita; senaŭtoritata; senlicenca; nelicencita

unavailability - malhavebleco; maldisponebleco

unavailable - malhavebla; maldisponebla

unavailing - senefika; senefike; senutila; senutile; vana; vane; senrezulta; senrezulte; sensukcesa; sensukcese

unavoidable - neevitebla

unavoidably - neeviteble

unaware - ne scii (pri); ne scii, ke; ne konscii (pri); ne konscii (ke)

unawares - kiel surprizo; senaverte; ne sciante; neatendite; embuske

unbalance - neobjektiveco; malekvilibrigi; malekvilibro; unbalanced - preterito kaj participo de la verbo "unbalance"; neobjektiva; neekvilibra; malekvilibra

unbankable - nesolventa; nesolventulo(j)

unbaptised unbaptized - nebaptita

unbattered - sen fritpasto; ne en fritpasto

unbearable - neeltenebla; ... estas neelteneble; turmenta; ... estas turmente

unbeatable - nesuperebla; nevenkebla

unbeatably - nesupereble

unbeaten - nevenkita

unbeknown to unbeknownst to - nesciate de; sen la scio de; sen (ilia ktp) scio

unbelief - nekredado

unbelievable - nekredebla; nekredeble

unbeliever - nekredanto

unbending - necedema; senindulga

unbidden - nepetite

unblemished - senmakula

unblinking - neŝancelebla; senŝanceliĝa; senmova

unblock - malbloki; liberigi

unborn - nenaskiĝinta

unbowed - nesubigita

unbreathable - nespirebla

unbridgeable - netranspontebla

unbridle - senbridigi; unbridled - preterito kaj participo de "unbridle"; senbrida; senbride; malŝparema

unbundle - elvolvi; elpaki

unburden - senpezigi

unburied - sentomba

uncache - malkonservi

uncanny - apenaŭ kredebla; apenaŭ kredeble; eksterordinara; eksterordinare

uncap - malŝtopi

uncaring - nekompatema

unceasing - senĉesa

unceremonious - abrupta; senceremonia

unceremoniously - abrupte; senceremonie

uncertain - necerta; necerte; ŝanceliĝema; dubŝanca

uncertainty - necerteco

unchain - senkatenigi; dekatenigi

unchallengeable - nedisuputebla

unchallenged - nedisputite; nehaltite

unchangeable - neŝanĝebla

unchanged - senŝanĝa; senŝanĝe; neŝanĝite

unchanging - senŝanĝa

uncharted - neesplorita; nekonata

uncheck - malmarki; malsigni; unchecked - preterito kaj participo de "uncheck"; senbride; senbrida

unchurched - eksterekleziaj

uncivil - malĝentila

unclassified - nesekreta

uncle - onklo

unclean - malpura

unclear - neklara

unclothed - senvesta; senveste

uncluttered - bonorda

uncomfortable - nekomforta; nekomforte; netrankvila; netrankvile; maltrankviliga; maltrankvilige; ĝenata; neoportuna; neoportune

uncomfortably - maltrankvilige; nekomforte; netrankvile; neoportune

uncommitted - uncommitted voter - nedecidinta voĉdonanto

uncommon - neofta; neofte; malofta; malofte; rara; eksterordinara

uncommonly - eksterordinare

uncompleted - ankoraŭ ne plenumita

uncomprehending - senkomprena

uncompress - malkondensi

uncompromising - malcedema; malcedeme; malindulg(em)a; malindulg(em); nefleksema

uncompromisingly - malcedeme; malindulg(em)e; neflekseme

unconcealed - nekaŝebla; malkaŝa

unconcerned - serena; trankvila; senzorga; facilanima

unconcernedly - serene; trankvile; senzorge; facilanime

unconditional - senkondiĉa

unconditionally - senkondiĉe

unconfined - senlima; senlime; senbrida; senbride

unconfirmed - nekonfirmita; neoficiala

uncongenial - antipatia; antipatie; malsimpatia; malsimpatie

uncongenially - antipatie; malsimpatie

unconnected - senrilata; nekonektita

unconscious - senscia; nekonscia; nekonscio; senkonscia

unconsciously - senscie; nekonscie; senkonscie

unconsciousness - senkonscieco

unconstitutional - kontraŭkonstitucia; kontraŭkonstitucie

uncontrollable - neretenebla; nebridebla; nedirektebla; nekondukebla

uncontrollably - nereteneble; nebrideble; nedirekteble

uncontrolled - neretenebla; neretenata; senbrida; neregata; nesinreganta

unconventional - netradicia; eksterordinara

unconvinced - nekonvinkita; ne konvinkiĝis

unconvincing - nekonvinka

unconvincingly - nekonvinke

uncooked - nekuirita

uncool - malmojosa; malmojose; neŝatinda; neŝatinde

uncork - malŝtopi

uncountable - nekalkulebla

uncouple - malkupli; malkunigi

uncouth - kruda

uncouthness - krudeco

uncover - malkovri; malkaŝi; eltrovi; uncovered - preterito kaj participo de "uncover"; malkovriĝis; malkovriĝinta; nekovrita; nekovrite; malkaŝiĝis; malkaŝiĝinta; eltroviĝis; eltroviĝinta

uncreated - nekreita

uncritical - senpripensa; senpripense

uncritically - senpripense

uncut - kruda

undamaged - nedifektita; nedifektite

undated - sen dato; sen-data

undead - nemortintoj

undecided - nedecidita; ankoraŭ ne decidis; nedecidintoj; nedecidintaj

undeclared - nedeklarita

undefiled - senmakula; virga

undefined - nedifinita

undemanding - nepostulema

undemocratic - nedemokratia

undeniable - nedisputebla; nedisputeble; senduba; sendube; evidenta; evidente; nekontestebla; nekontesteble

undeniably - nedisputeble; sendube; evidente; nekontesteble

under - sub; sub..; sub ..n; malpli ol ...; nesufiĉe; laŭ; interne de; konforme al; tuj antaŭ; submetata al; gvidata de; estrata de

underage - neplenaĝa

underbelly - subflanko; malluma flanko; ventro

undercarriage - subekipaĵo

underclass - subklaso

underclothing - subvestoj

undercover - inkognita; inkognite; kaŝa; kaŝe

undercut - subfosi; oferti pli malkare ol; oferti pli malkaran prezon por

underdeveloped - underdeveloped country - evolulando; underdeveloped countries - evolulandoj; tria mondo; the underdeveloped world - evolulandoj; la tria mondo

underdevelopment - subevoluo

underdog - malplej favorata(j); la plej malforta(j); la malfortulo(j); la subremato(j)

underdone - nesufiĉe kuirita

underemployed - subdungita

underemployment - subdungiteco

underestimate - subtaksi; subtakso; erare taksi; neĝuste taksi; erara takso; neĝusta takso

underestimation - subtakso

underfoot - subpiede

underfunded - nesufiĉe financata

undergo - travivi; submetata al; submetiĝi al; sperti; elmeti sin; fari

undergraduate - de la bakalaŭra nivelo; studento de la bakalaŭra nivelo

underground - subtera; subtere; sekreta; kaŝita; kaŝata; metroo; subtrajno; subvojo; subfervojo; subgrunda

underhand underhanded - malhonesta; firuza

underinvestment - nesufiĉa investo

underlie - kuŝi sub; kiu troviĝas sub; ĉe la fundo de; underlay - preterito de "underlie"; subkuŝaĵo; subŝtofo; underlying - gerundio kaj participo de "underlie; fundamenta; funda; baza

underline - emfazi; akcenti; substreki

underling - subulo

undermine - subfosi; sapei; insidi

underneath - sub; sube de; malsupre (de)

undernourished - nesufiĉe nutrita

underpaid - nesufiĉe pagata

underpants - kalsono; kalsonoj

underpass - subpasejo; galerio

underperform - havi malaltan rendimenton; de (aŭ: kun ...) malalta rendimento; ne atingas la normon; fari malpli bone ol atendite; fari malpli bone ol .....; altiĝi malpli ol

underperformance - malalta rendimento; neatingo de la normo; atingo malpli bona ol atendite

underpin - estas la fundamento de; underpinning - gerundio kaj participo de "underpin"; f'undamento; substrato

underpopulated - malmulte loĝata

underprepared - nesufiĉe preparita

underprivilege - senhaveco

underprivileged - senhavaj; senhavuloj; malpli privilegiitaj (homoj); malprivilegiitaj; malprivilegiitoj; malfavorataj; malfavoratoj

underreport - subraporti

undersea - submara

underscore - emfazi; reliefigi; substreki; akcenti; elmontri

undersea - submara

undersecretary - vicsekretario

undershirt - subĉemizo

underside - suba flanko; subflanko

understand - kompreni; subkompreni; komprenite?; oni diras, ke ...; understanding - gerundio kaj participo de "understand"; kompreno; interkompreno; interkompreniĝo; subkompreno; prudento; indulgo; indulga; indulgema; simpatia

understandable - komprenebla; kompreneble

understate - erare subtaksi; neĝuste subtaksi; ne troigi; understated - preterito kaj participo de "understate"; sobra; simpla; sindetena; ne troiga

understatement - subtakso; ne adekvate; deteniĝemo

undertake - fari; entrepreni; alpreni; preni sur sin; promesi; devontigi sin (pri); undertaking - gerundio kaj participo de "undertake"; entrepreno; promeso; sindevontigo

undertaker - funebraĵisto; funebraĵistejo; sepultisto; sepultentreprenisto

undertone - nuanco; mallaŭta voĉo; murmuro

undervalue - subtaksi

underwater - submara; submare; subakva; subakve; subakviĝinta

underway - ekiri; ekokazigi; ekmoviĝi; farata; realigata; jam iranta; jam vojiras; jam okazanta; jam moviĝanta; iniciatita; lanĉita; startinta

underwear - subvestoj; kalsono(j)

underwent - travivisi; submetiĝis al; spertis; elmetis sin

underwhelmed - neimponita

underwhelming - malimpona

underworld - krimularo; infero

underwrite - asekuri; garantii; subskripcii; sponsori

underwriter - garantianto; subskripciinto; subskripciinta konsorcio; asekura kompanio; asekuristo

undeserved - nemeritita; nelabormeritita

undeserving - senmerita

undesirable - nedezirinda; nedezirinde; evitinda; evitinde; undesirable people undesirables - nedezirinduloj

undetected - nerimarkita; nerimarkite; nemalkovrita; nemalkovrite; nedetektita; nedektektite

undetermined - nedeterminita

undeveloped - rudimenta

undies - kalsono; kalsonoj

undifferentiated - nediferencigita; nedistingita

undiminished - ne malpliiĝis; ne esti malpliiĝinta

undiplomatic - sentakta

undisciplined - sendisciplina

undisclosed - sekreta; sekreto; konfidenca; nesciigita; kaŝita

undisguised - malkaŝa

undisputed - nedisputebla; nekontestata; senrivala

undistorted - nedistordita; nemisformita

undivided - nedividita; unucela

undo - malligi; malnodi; malvolvi; malfari; undoing - gerundio kaj participo de "undo"; pereo

undocumented - nelicaj; sen dokumentoj; sendokumentaj; sendokumentuloj

undoubted - senduba; eksterduba; nedubebla

undoubtedly - sendube; eksterdube; ekster ĉia dubo; nedubeble; certe

undress - malvesti; senvestiĝi; senvestigi; undressed - preterito kaj participo de "undress"; senvesta

undue - troa; nekonvena; nedeca; kontraŭregula

undulate - ondiĝi; ondiĝadi; undulating - gerundio kaj participo de "undulate"; onda

undulation - ondo; ondado

undulatory - onda; ondanta

unduly - troe; nekonvene; nedece; kontraŭregule

unearned - nelabormerita; ne-perlaborita

unearth - eltrovi; malkovri; elfosi; elterigi; unearthed - preterito kaj participo de "unearth"; elteriĝinta

unease - maltrankvilo; nekomforto

uneasily - maltrankvile

uneasiness - maltrankvilo; maltrankvileco; ĝenateco

uneasy - maltrankvila; ĝenata

unemployed - senlabora; senlaborulo(j); senokupa; senokupuloj

unemployment - senlaboreco; senokupeco

unencumbered - nekatenita

unending - senfina; sen fino

unendingly - senĉese; senfine

unenthusiastic - neentuziasma

unenviable - kompatinda

unequal - neegala

unequalled - sen-egala

unequivocal - neambigua; nemiskomprenebla; sendubasenca; tute klara

unequivocally - neambigue; nemiskompreneble; sendubasence; tute klare

unerring - neerarema

unerringly - neerareme

Unesco - Unesko

unethical - neetika

uneven - neegala; neegale; nepara; malglata; malglate; neebena

unevenness - malglateco; malglataĵo

unexceptional - nerimarkinda

unexciting - malvigla

unexpected - neatendita; neatendebla; neantaŭvidebla; surpriza

unexpectedly - neatendite; neatendeble; neantaŭvideble; surprize

unexpectedness - neatenditeco

unexpended - neuzita

unexplainable - neklarigebla

unexplained - neklarigebla; neklarigita; mistera; nepravigita; de nesciata deveno; de mistera deveno; pro nesciata kialo; pro mistera kialo

unexploded - neeksplodita

unexplored - neesplorita

unfailing - nepra; senescepta; neelĉerpebla; konstanta

unfailingly - nepre; senescepte

unfair - maljusta; unuflanka

unfairly - maljuste; unuflanke

unfaithful - malfideli; malfidela; kokri sian vivkunul(in)on; kokri sian edz(in)on; adultinta; perfidi; perfida; perfidema

unfaithfulness - malfideleco; perfideco

unfamiliar - nekonata; (kiu) ne konas; (kiu) ne scipovas

unfancied - nepreferata

unfasten - malligi; malfiksi; malbuki; malagrafi; dekroĉi; malkroĉi

unfathomable - nesolvebla; nekomprenebla; nesondebla; nesondeble

unfavorable unfavourable - malfavora

unfazed - nemaltrankviligita

unfeeling - senkompata; senkompate; nesentema; sentakta

unfenced - senbara

unfettered - senbrida; senbara; libera; malferma

unfinished - nefinita; nekompleta; ankoraŭ farota; ankoraŭ plenumota

unfit - netaŭga; al ... ne decas; fizike nekapabla; nekapabla; senkapabla

unflagged - senflaga

unflagging - senlaca

unflappable - trankvilema; sinregema; egalanima

unflattering - maleleganta

unflinching - necedema; decidema; maltimema; neŝancelebla; kuraĝa; firma; sendeturna

unflinchingly - necedeme; decideme; maltimeme; neŝanceleble; kuraĝe; firme; sendeturne

unfocused - ne enfokusigita; sen difinita celo; sen konkreta celo; al kiu mankas direkto

unfold - disvolviĝi; elvolviĝi; malfaldi; malvolvi

unforeseeable - neantaŭvidebla; neantaŭvideble

unforeseen - neantaŭvidita

unforgettable - neforgesebla

unforgivable - nepardonebla; nepardoneble

unforgiveness - nepardonemo

unfortunate - bedaŭrinda; bedaŭrinde; malbonŝanca malbonŝance; lamentinda; lamentinde; plendinda; plendinde; malfeliĉa; malfeliĉe; malfeliĉulo; mizera; mizerulo; malbonsorta; malbonsorte; malbonsortulo

unfortunately - bedaŭrinde; malbonŝance; malfeliĉe

unfounded - senbaza

unfree - nelibera; mallibera

unfrequented - nevizitata; soleca

unfriendly - neamika

unfun - neamuza

unfunny - neamuza

unfurl - malvolvi; malferli

unfurling - malvolvi; malvolvo; malferli; malferlo

unfurnished - senmebla

ungainly - malgracia

ungathered - nekolektita

unglamorous unglamourous - senprestiĝa

ungodly - malpia; malpiuloj; terura; maldeca

ungovernable - nedirektebla; nekondukebla

ungracious - malafabla

ungraciousness - malafableco

ungrateful - maldankema

ungrudging - senenvia

ungrudgingly - senenvie

unguent - ungvento; linimento; ŝmiraĵo

unguessable - nekonjektebla

unhappily - bedaŭrinde; malfeliĉe; malĝoje; malbonsorte; nekontente

unhappiness - malfeliĉo; malĝojo; nekontenteco

unhappy - malfeliĉa; malfeliĉe; malĝoja; malĝoje; malagrabla; malagrable; nekontenta; nekontente

unharmed - senvunda; senvunde

unhealthy - nesana; nesane; malsanema

unheard - unheard of - senprecedenca; senprecedence; neimagebla; neimageble

unhelpful - nehelpema

unhelpfully - nehelpeme

unhesitating - decidema; senŝanceliĝa

unhesitatingly - decideme; senŝanceliĝe

unhindered - libere

unhinge - mense perturbi; frenezigi; elhokigi; unhinged - preterito kaj participo de "unhinge"; freneza; freneziĝinta; elhokiĝinta

unholy - terura; maldeca

unhook - dekroĉi; malkroĉi; malagrafi

unhorse - elseligi

unhurried - nerapida; senhasta

unhurriedly - nerapide; senhaste

unhurt - senvunda; senvunde

uni - universitato

Uniate - grekkatolika; grekkatoliko

Unicef - Unicef; la Agentejo de la UN por la Infanaro

unicity - unueco

unicode - unikodo

unicorn - unukornulo

unification - unuigo; unuiĝo

uniform - uniformo; livreo; unuforma; ununura; sama

uniformed - uniforma

uniformity - unuformeco; sameco

unify - unuecigi; unuigi; unified - preterito kaj participo de "unify"; unuiĝinta; unueca; unifying - gerundio kaj participo de "unify"; unueciga

unilateral - unuflanka

unilateralism - unuflankismo

unilateralist - unuflankisma

unilaterally - unuflanke

unilingualism - unulingvismo

unimaginable - neimagebla; neimageble; nekonjektebla

unimaginably - neimageble

unimaginative - banala; sensprita

unimaginatively - banale; sensprite

unimpaired - nedifektita; nedifektite

unimpeachable - neriproĉebla; neriproĉinda; tute certa; tute certe; nedubebla; nedubeble

unimpeded - libera; libere; nedetenata; nedetenate; nelimigata; nelimigate; nebarata; nebarate

unimportance - negraveco

unimportant - negrava; malgrava; indiferenta

unimpressed - al ... ne imponis; indiferente

unimpressive - nerimarkinda; malimpona

uninhabitable - neenloĝebla; nesurloĝebla

uninhabited - neloĝata; senhoma

uninhibited - senbrida; nesindetena

uniniciated - the uniniciated - la neinicitoj

uninitialised uninitialized - nepravalorizita

uninjured - senvunda; senvunde

uninspired - malsprita

uninspiring - neinspira

uninstall - malinstali

uninsurable - ne-asekurebla

unintelligent - neinteligenta

unintelligible - nekomprenebla; nekompreneble

unintelligibly - nekompreneble

unintended - necelita

unintentional - pretervola; malgraŭvola

unintentionally - pretervole; malgraŭvole

uninterested - havi nenian intereson; montri nenian intereson; ne interesiĝi; indiferenta

uninteresting - seninteresa

uninterrupted - seninterrompa; senĉesa; senhalta; senintermanka

uninterruptedly - seninterrompa; senĉesa; senhalta; senintermanka

uninvolving - neabsorba

union - unio; unuiĝo; unueco; kuniĝo; (labor)sindikato; de la (labor)sindikato(j); (labor)sindikatana; pariĝo; paro

unionisation unionization - la starigo de laborsindikato(j)

unionise unionize - starigio laborsindikaton (ĉe); unionised unionized - preterito kaj participo de "unionise"/"unionize"; laborsindikata

unionist - laborsindikatano; sindikatano; kiu kampanjas por unuiĝo unuiĝista

unipolar - unupolusa

unique - unika; unikaĵo; ununura; unusola; siaspeca; senkompara; nekomparebla; sen-egala

uniquely - unike; ununure; senkompare; nekompareble; sen-egale

uniqueness - unikeco

unisex - por ambaŭ seksoj

unistrap - unu-rimena

unit - unuo; unuaĵo; ero; bloko; fako; sekcio; mezurunuo; taĉmento; taĉmentanoj; kommandotrupo; skipo; laborgrupo; trupoj; trupunuo

unite - unuigi; unuiĝi; kunigi; kuniĝi

United Arab Emirates - Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj

United Kingdom - Britio; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - Unuiĝinta Reĝlando de Granda Britio kaj Nord-Irlando

United Nations - Unuiĝintaj Nacioj; de la Unuiĝintaj Nacioj; UN; UNO; UNo

USA the USA U.S.A - Usono

United States - Usono; usona; the United States United States of America the United States of America - Usono; usona

unity - unueco; unuiĝo; unuaĵo

universal - universala; ĝenerala; ĉiuhoma; por ĉiuj; por la tuta mondo; akceptita de ĉiuj; akceptita de la tuta mondo; senescepta

universalise universalize - universaligi; universaliĝi

universalism - universalismo; ĉiuhomeco

universalist - universalisma; ĉiuhomisma

universality - universaleco; ĉiuhomeco

universally - ĉie; al ĉiuj; universale; tutmonde; senescepte

universe - universo

university - universitato; universitata; supera lernado; studentiĝo; la studenta viv

Unix - Unikso

unjammable - neĵamebla

unjust - maljusta; maljuste

unjustified - nepravigebla

unjustly - maljuste; nejuste

unkempt - taŭzita; nekombita

unkind - nebonkora; nebonvola; malafabla

unkindly - malafable; nebonkore; nebonvole

unkindness - nebonkoreco; malafableco; nebonvoleco

unknot - malnodi

unknowingly - senkonscie

unknown - nesciata; nekonata; mistera; mistero; enigma; enigmo; unknowns - nesciataĵoj; nesciataj faktoroj; enigmoj; nekonatoj

unlacquered - nelakita

unladen - unladen weight - sentara pezo

unlawful - kontraŭleĝa; senlicenca; nelicencita

unlawfully - kontraŭleĝe; senlicence

unlearn - mallerni

unleash - ellasi; lanĉi; senbridigi; eksplodigi; malkateni; elkatenigi; senŝnurigi; unleashed - preterito kaj participo de "unleash"; ellasiĝinta; lanĉiĝinta; malkateniĝinta; elkateniĝinta; senŝnuriĝinta

unleavened - nefermentita

unless - krom se; se ... ne; esceptinte la okazon se

unlike - malkiel; male ol; kontraste kun; malsamas; kiu malsamas; kio malsamas; malsame (de)

unlikeable - antipatia; antipatie

unlikelihood - neverŝajneco; nekredindeco; neprobableco

unlikeliness - neverŝajneco; nekredindeco; neprobableco

unlikely - neverŝajna; neverŝajne; nekredinda; nekredebla; neprobabla; neprobable; ne tre probable; ne tre probabla; probable ne; havi malmultan probablecon; nekutima; stranga; rara; tute neatendita; kontraŭintuicia; fantazia; fantazie

unlimited - senlima; senlime

unlisted - eksterborsa; anonima

unload - malŝarĝi; forvendi

unlock - malŝlosi; liberigi; malenfermi; solvi; malkovri; unlocked - preterito kaj participo de "unlock"; malenfermiĝinta; solviĝinta; malkovriĝinta

unloved - neamata

unloving - neamema

unluckily - malbonŝance; malfeliĉe

unlucky - malbonŝanca; malbonŝance; malfeliĉa; malfeliĉe

unmanaged - neregata

unmanned - senpilota; sen skipo; telestirata

unmarked - sensigna

unmarried - needziĝinta; needziĝinto; needziniĝinta; needziniĝinto; negeedziĝintaj; negeedziĝintoj; senedz(in)a

unmentionable - tabua

unmentionables - intimaj vestoj; subvestoj

unmerited - nemeritita

unmistakable - senduba; evidenta

unmistakeably - sendube; evidente

unmixed - nemiksita

unmoderated - nekontrolata; kiu ne estas moderigata

unmodified - nemodifita

unmonitored - nekontrolata; nekontrolate

unmoved - nekonvinkita; nekortuŝita

unnamed - anonima; sennoma

unnatural - nenatura; nenature; kontraŭnatura; kontraŭnature

unnaturally - nenature; kontraŭnature

unnecessary - nenecesa; nenecese; superflua

unnecessarily - nenecese; superflue

unnecessary - nenecesa; superflua

unnerve - maltrankviligi; senkuraĝigi; unnerved - preterito kaj participo de "unnerve"; maltrankvila; senkuraĝiĝinta; unnerving - gerundio kaj participo de "unnerve"; maltrankviliga; maltrankvilige

unnoticeably - nerimarkeble

unnoticed - nerimarkite; nerimarkate

unobliging - nebonvola; malkompleza

unobtrusive - diskreta

unobtrusively - diskrete

unoccupied - neloĝata; dezerta; vak..; senmastra

unofficial - neoficiala

unopposed - senopozicie; senopozicia

unoriginal - banala

unorthodox - neortodoksa; nekonformisma

unpack - malpaki; elvolvi; elvolviĝi; elkestigi; malimplici

unpaid - sensalajra; nepagita

unpalatable - malplaĉa; malagrabla

unparalleled - senegala; unika; senprecedenca

unpardonable - nepardonebla; nepardoneble

unpick - disfadenigi

unpleasant - malagrabla; aĉa; malsimpatia; malsimpatie; antipatia; antipatie

unpolished - nepolurita; necirita; nevaksita; kruda

unpopular - nepopulara

unpopularity - nepopulareco

unpopulated - senhoma

unprecedented - senprecedenca; senprecedence

unpredictability - ŝanĝiĝemeco; neantaŭvidebleco; necerteco; kapriceco

unpredictable - neantaŭvidebla; neanticipebla; neantaŭdirebla; ŝanĝiĝema; ankoraŭ esti necerta ( ... nedecidita; ... neklara); kaprica

unpredictably - neantaŭvideble; kaprice

unprejudiced - senantaŭjuĝa

unprepared - nepreparita; nepreparite; nepreta; nepretigita; improvizita

unprepossessing - nerimarkinda; modesta

unpretentious - modesta; simpla; senpretenda

unpretentiously - modeste; simple; senpretende

unproblematic - senproblema

unprocessed - kruda

unprofessional - neprofesia

unprofessionally - neprofesie

unpromising - neesperiga

unproven - ne-elprovita

unprotected - sen protekto; neprotektata; neŝirmata; nekovrata; negardata

unpruned - nepritondita

unpublished - neeldonita; ne estas eldonita; ne aperis; nepublika; nepublikigita

unpunctual - malakurata

unpunctuality - malakurateco

unpunctually - malakurate

unpunished - senpuna; senpune; nepunita

unquestionable - nedisputebla; senduba

unquestionably - nedisputeble; sendube

unquestioned - nedisputebla; senduba

unquestioning - maldubema

unquiet - maltrankvila

unrationed - neporciumata

unravel - malimpliki; disfadenigi; dismaŝigi; diseriĝi; malkonfuzi

unreachable - neatingebla

unread - nelegita

unreadable - nelegebla

unreal - nereala; nereale; nerealisma; nekredebla; nekredeble

unrealised unrealized - nerealigita

unrealistic - nerealisma

unreasonable - tro postulema; tro postuleme

unreasoning - malprudenta; malprudente

unrecognised unrecognized - pretervidita

unreconstructed - malnovstila; obstina

unrecorded - neregistrita

un-redacted unredacted - ne-cenzurita

unreef - malrefi

unrefined - nerafinita

unregistered - neregistrita

unregulated - neregulita; nereguligigita; nereglamentita

unrelated - senrilata; kun nenia rilato; kiu neniel rilatas; kiu havas nenion komunan kun; malkoncerna

unrelenting - senindulga; senĉesa; nehaltigebla

unreliable - nefidinda; nekredinda; nefidebla

unreliably - nefidinde; nekredinde; nefideble

unremarkable - nerimarkinda

unremitting - senĉesa

unrepaired - neriparita

unrequitable - nereciprokebla

unrequited - nereciprokita

unreserved - tutkora; nerezervita

unreservedly - tutkore

unresolved - nesolvita

unrest - agitado; tumulto; malkvieteco; maltrankvilo

unrestrained - senbrida; neregata; nesindetena

unrestricted - senrestrikta

unrivaled unrivalled - senrivala; senkompara; nekomparebla; sen-egala

unroll - disvolvi; disvolviĝi

unruffled - serena

unruly - sendisciplina; malpacema; batalema; senorda; taŭzita

unsafe - nesekura; nesekure; riska; riske; danĝera; danĝere; malprava

unsaid - nedirita

unsanitary - malpura; malpure

unsatisfactory - nekontentiga; nekontentige

unsaturated - nesaturita

unscathed - nedifektite; nedifektita; senvunda; senvunde

unscheduled - nearanĝita; nelaŭplana; neantaŭvidita; neatendita; eksterhorara; eksterhorplana; ekstervica

unscramble - deĉifri

unscripted - improvizita

unscrupulous - senskrupula; senskrupule; senkonscienca

unscrupulousness - senskrupuleco

unscrupulously - senskrupule

unseasonable - nelaŭsezona

unseasonably - nelaŭsezone

unseasonal - nelaŭsezona

unseasonally - nelaŭsezone

unseat - eloficigi; elseligi; unseated - preterito kaj participo de "unseat"; eloficiĝinta; elseliĝinta

unseaworthy - netaŭga por navigado

unseeing - nevidema

unseemly - nedeca

unseen - nevidata; nevidebla

unselfish - sindona; sindonema; malegoisma; malegoista; neprofitema

unselfishly - sindoneme; malegoisme; senegoisme; neprofiteme

unselfishness - sindono; sindonemo; malegoismo; senegoismo; neprofitemo

unserviceable - neutiligebla

unsettle - maltrankviligi; malkvietigi; unsettled - preterito kaj participo de "unsettle"; maltrankvila; maltrankviliĝinta; malkvieta; malkvietiĝinta; unsettling - gerundio kaj participo de "unsettle"; malktrankvila; maltrankvile; maltrankviliiga; maltrankvilige; malkvietigi

unshaded - senombra

unshakable unshakeable - neŝancelebla

unshakably unshakeably - neŝanceleble

unshaken - neŝancelita

unshaven - nerazita; kun hirta barbo

unsheath - elingigi

unsheltered - senŝirma

unsightly - malplaĉaspekta

unsigned - sennoma

unsinkability - malsinkigebleco

unsinkable - malsinkigebla

unskilful - mallerta

unskilfully - mallerte

unskilled - nekvalifikita; manlabora; manlaboristo(j); sen metio; nesperta; sensperta; mallerta

unsociable - nesocietema; neamikiĝema

unsold - nevendita

unsolicited - nepetita

unsolvable - nesolvebla; nesolveble

unsolved - nesolvita

unsought - nedezirinda; nepetita

unsound - malprava

unspeakable - abomena; abomene

unspeakably - abomene

unspecified - nesciigita

unspoken - nevortigita; neesprimita; silenta

unsportsmanlike - nesportisma

unstable - malstabila; nestabila; malfirma; nefirma; nesolida; nestarema; de nestarema ekvilibro

unsteadiness - malfirmeco; nefirmeco; malstabileco; nestabileco; nesolideco; nestaremeco

unsteady - malfirma; nefirma; malstabila; nestabila; nesolida; nestarema

unstick - malglui

unstinting - malavara

unstintingly - malavare

unstoppable - nehaltigebla

unstoppably - nehaltigeble

unstuck - malgluiĝi

unstudied - nezorga

unsub - malaboni

unsubscribe - malaboni; malaliĝi

unsubstantial - malfortika

unsubstantiated - nepruvita; nelegitimita

unsubtle - nesubtila; nedelikata; nekaŝa

unsubtly - nesubtile; nedelikate; nekaŝe

unsuccessful - sensukcesa; nesukcesinta; neprospera

unsuccessfully - sensukcese; neprospere

unsuitability - netaŭgeco

unsuited - netaŭga

unsullied - senmakula

unsung - nekonata; anonima; neestimata

unsure - necerta

unsurpassed - nesuperita; nesuperpasita; plejeble ..a; plejeble ..e

unsurprising - antaŭvidebla

unsurprisingly - ne surprize; antaŭvideble; ne estis mirige, ke

unsuspected - sensuspektita; sensuspektite; neantaŭvidita

unsuspecting - nesuspektema

unsuspectingly - nesuspekteme

unsustainability - nedaŭrigebleco; nedaŭripovo

unsustainable - nedaŭrigebla; nedaŭripova

unsustainably - nedaŭrigeble; nedaŭripove

unswayed - nepersvadita

unswerving - senŝanceliĝa

unswervingly - senŝanceliĝe

unsympathetic - nekomprenema

unsystematic - malordema

unsystematically - malordeme

untainted - senmakula; pura; malputra

untamed - maldresita

untangle - malnodi

untapped - neĉerpita

untarred - neasfaltita

untempered - nemoderigita

untenable - nedaŭrigebla; nedefendebla; nepravigebla; neeltenebla; netolerebla

untested - ne-elprovita; ne-elprovite; netestita; netestite

unthinkable - neimagebla; neimageble

untidily - senorde; malordeme

untidiness - senordeco

untidy - senorda; malordema; malordemulo; malordigita; malordiĝinta; malaranĝita

untie - senŝnurigi

until - ĝis; ĝis kiam ... ..os; ĝis post kiam ... ..os; antaŭ; antaŭ ol ... ..os; dum ... ne ..os; tiel longe, ĝis

untimely - trofrua; antaŭtempa

untiring - senlaca

untiringly - senlace

untitled - sennoma; senetikeda

unto - ĝis

untold - nekalkulebla; nedirebla; neesprimebla; nepriskribebla; neimagebla; neniam rakontita; neniam rivelita

untouchability - netuŝebleco

untouchable - netuŝebla; netuŝeblulo; dalito; hariĝano

untouched - netuŝita

untrained - nesperta; sensperta; mallerta; nekompetenta

untranslatable - netradukebla; untranslatables - netradukeblaĵoj

untranslatability - netradukebleco

untranslated - netradukita

untreated - nepurigita; nekuracita

untried - neelprovita; nejuĝita

untrimmed - netondetita

untroubled - trankvila; serena

untrue - malvera; malvere; nevera; nevere

untrustworthiness - nefidindeco; nekredindeco

untrustworthy - nefidinda; nekredinda

untruth - malveraĵo

untruthful - malverema; malvera

unturned - neturnita

untweaked - neĝustigetita

untwist - maltordi

unusable - neuzebla

unused - ne kutimiĝinta; neuzita; neutiligita

unusual - nekutima; nekutime; eksterordinara; eksterordinare; neordinara; neordinare; kurioza; kurioze

unusually - nekutime; eksterordinare; neordinare; kurioze

unused - neuzita; neutiligita

unutterable - ne-eldirebla

unvarnished - senornama; nuda; nevernisita

unvarying - konstanta; senŝanĝa

unvaryingly - konstante; senŝanĝe

unveil - riveli; senvualigi; malkovri; unuafoje elmontri; inaŭguri; unveiled - preterito kaj participo de "unveil"; senvuala; unveiling - gerundio kaj participo de "unveil"; inaŭguro; rivelo; senvualigo; malkovro; unuafoja elmontro

unverified - nekonfirmita

unviability - neefektivigebleco; nerealigebleco, nefarebleco, neplenumebleco

unviable - neefektivigebla; nerealigebla; nefarebla; neplenumebla

unvoiced - silenta

unwanted - nedezirata; nedezirinda; nebezonata; malaperinda

unwarranted - nepravigebla; neprovokita

unwavering - neŝancelebla

unwelcome - nebonvena; nedezirinda

unwell - malsaneta; malsaneti; malsana; malsani; malbonfarta; malbonfarte; malbonfarti

unwieldy - maloportuna

unwilling - nevola; nevole; ke ... ne volas ..i; kiun ... ne volas ..i; malvola; malvole; kontraŭvola; kontraŭvole; malgraŭvola; malgraŭvole; pretervola; pretervole; malvolonta; sen la volo

unwillingly - nevole; kontraŭvole; malvolonte; malgraŭvole; pretervole

unwillingness - malemo; nefaremo; ke ... ne volas ..i

unwind - elvolvi; elvolviĝi; malstreĉi; mallaciĝi

unwinnable - negajnebla

unwise - neprudenta

unwished-for - nedezirinda; kontraŭvola; malgraŭvola; pretervola

unwitting - senscia

unwittingly - senscie

unworkable - nepraktika; nerealigebla

unworked - kruda

unworthy - malinda; malinde

unwound - preterito kaj participo de "unwind"

unwrap - elvolvi; elvolviĝi; disvolvi; disvolviĝi

unyielding - malcedema; necedema; severa; malindulg(em)a; malindulg(em)e

unyieldingly - malcedeme; necedeme; severe; malindulg(em)e

up - supre; supren; supreniranta (la ..n); al..; rekte; altiĝo de; altigo de; pliiĝi; pliiĝo de; pliigo de; levo de; leviĝo de; leviĝi; leviĝanta; laŭlonge de

upbeat - optimisma; pozitiva; entuziasma

upbraid - riproĉi (al)

upbringing - edukado

upbuilding - konstruadi

upcoming - venonta; okazonta; estonta; baldaŭa

update - ĝisdatigo; ĝisdatigi; aktualigi; aktualigo; novigo; novigi; bulteno; updated - preterito kaj participo de la verbo "update"; ĝisdata

updraft updraught - alsupra vento, suprenvento, alsupra blovo, suprenblovo, ascenda vento

upfront - anticipa; anticipe; antaŭpagenda; antaŭpage; malkaŝema; sincera

upgrade - altgradigo; altgradigi; plibonigi; plibonigo; altigi; altigo; upgraded - preterito kaj participo de la verbo "upgrade"; altgradiĝinta; altiĝinta

upheaval - renversiĝo; renverso; skuiĝo; tumulto; fundamenta ŝanĝo; ribelo; revolucio

upheld - preterito de "uphold"

uphill - peniga; malfacila; supren

uphold - konfirmi; respekti; subteni; konservi; plenumi

upholder - subtenanto; konservanto

upholster - remburi

upholstery - remburaĵo

upkeep - prizorgado

upland - alteja

uplifting - edifa

upline - superranga; superrangulo(j); varbinto(j); suprenlinio; suprenlinia

uplink - satelita suprenligo; satelita suprensendilo

upload - alŝuto; alŝuti; alŝutaĵo; instali

upmarket - luksa; ŝika; prestiĝa; de la supera preznivelo; altekosta

upon - sur; pri

upper - supra; supera

uppercase - majuskla; majusklo(j)

uppercut - uperkuto

uppermost - plejsupra; plejsupre

uppity - impertinenta

upraised - levita

upright - rekte; rekta; honesta; honestulo(j); virta; virtulo; bonmorala

uprightness - honesteco; virto

uprising - insurekcio; ribelo; popolleviĝo

uproar - tumulto; bruegado; kriado; murmuregado

uproot - elradikigi; delokigi; senhejmigi; uprooted - preterito kaj participo de "uproot"; elradikiĝinta; delokiĝinta; senhejmiĝinta

uprootedness - elradikigiteco

upscale - luksa; prestiĝa; eleganta; altekosta; de la supera preznivelo;

upset - ĉagreni; ĉagreniĝi; aflikti; afliktiĝi; koleriĝi; kolerigi; ĝeni; maltrankviligi; maltrankviliĝi; maltrankviliĝo; indigni (pro); indignigi; renverso; renversi; renversiĝi; perturbi; perturbo; neatendita; neatendita venko; neatendite venki

upside - pozitiva flanko

upstage - eklipsi

upstairs - supre; supren; sur (la) supra etaĝo

upstart - parvenuo

upstate - upstate New York - norda Nov-Jorkio

upstream - kontraŭflua; kontraŭflue(n); antaŭtraktada

upsurge - ekpliiĝo; ekaltiĝo; ekkresko

upswing - supreniĝo

uptake - alpreno; adopto; sorbado; komprenemo

uptick - ekpliiĝo; pliiĝeto; salteto

uptight - maltrankviliĝema; nervoza; sinĝena; agitiĝema; emocie sinretenema; rigidmora; troserioza

uptown - Nov-Jorko norde; norden

upturn - haŭso; konjunktura haŭso; kresko; prosperiĝo; altiĝo; renversi; upturned - preterito kaj participo de "upturn"; renversiĝis; renversiĝinta

upward - supren; suprenira; altiĝema

upwards - supren

Urals - Uralo

uranium - (U) uranio; urania

Uranus - Urano

urban - urba; metropola

urbane - rafinita

urbanely - kun rafinita maniero

urbanisation urbanization - urbanizado

urbanise urbanize - urbanizi

urbanism - urboplanismo

urbanity - urbaneco; urbanismo

urchin - bubo

Urdu - la urdua (lingvo)

urethra - uretro

urethritis - cistito

urge - alvoki (al); pet(eg)i (al); pledi por; forte konsili al; (forte) rekomendi al; instigi (al); impulsi; impulso

urgency - urĝeco

urgent - urĝa; urĝe; urĝi; neprokrastebla

urgently - urĝe; neprokrasteble

urinal - urinejo; pisejo

urinary - urina

urinate - urini

urination - urinado

urine - urino

urithritis - cistito

URL - url-o; TTT-adreso

urn - urno; kranverŝilo

urologist - urologo

urology - urologio

Uruguay - Urugvajo

Uruguayan - urugvaja; urugvajano

us - ni; al ni; nin; por ni

US - Usono; de Usono; de usonanoj; en Usono; usona

USA U.S.A. - Usono

usability - afabligo; afabliga

usable - uzebla; utiligebla

usage - uzado; uzateco; utiliigado; moro

USB - USB port - USB-konektilo; USB-ingo

use - uzi; uzo; uzadi; uzado; uzateco; utilo; utiligi; utiligo; aplikado; ekspluati; manipuli; using - gerundio kaj participo de la verbo "use"; la uzo de

useable - uzebla; uzinda

useful - utila; oportuna; praktika; taŭga; taŭg; ..inda; ..indaĵo

usefully - utile; oportune; praktika

usefulness - utileco; oportuneco; praktikeco; indeco

useless - senutila; senutile; malkapabla; sentaŭga; sentaŭge; vana; vane; senefika; senefike

uselessly - vane

Usenet - Uzreto

user - uzanto; uzulo; interreta retuzanto; retumanto

userfriendly - facile uzebla

username - salutnomo; uzulnomo; salutvorto

userpage - Vikipedia vikipediista paĝo

usher - konduki; de teatro lokmontristo; de juĝejo bedelo; usher in - enkonduki

USS - militŝipo

USSR - Sovetunio

usual - kutima; kutime; ordinara; rutina; plejofta; vulgara

usually - kutime; ordinare; plejofte

usufruct - fruktuzo

usurer - uzuristo

usurious - uzura

usurp - uzurpi

usurpation - uzurpo

usurper - uzurpanto; uzurpinto; uzurpulo; uzurpatoro

usury - uzuro

UT - Universala Tempo

Utah - Utaho

UTC - Universala Tempo

utensil - vazo; uzaĵo; uzataĵo

utilisation utilization - utiligo; aplik(ad)o

utilise utilize - utiligi; utilising utilizing - gerundio kaj participo de "utilise" / "utilize"; pere de

utilitarian - utilisma

utilitarianism - utilismo

utility - ilo; utilaĵo; utileco; publikutila; diversuza; ĉiacela; ĉiotaŭga; utilities - pluralo de la substantivo "utility"; publikaj servoj; servoj de akvo, elektro, gaso, komunikiloj; kompanio de publikaj servoj

utmost - plejebla; plejeblo; plejekstrema

utopia - utopio

utopian - utopia; utopie; utopiulo; utopiisto

utopianism - utopiismo

utter - tuta; senbrida; ekstrema; eldiri; eligi; ellasi

utterance - eldiraĵo

utterly - tute

uttermost - plejebla; plejeble; plejekstrema; plejekstreme

u-turn - returniĝo

Uyghur - ujguro; ujgura; la ujgura (lingvo)

Uzbek - uzbeka; la uzbeka (lingvo); uzbeko

Uzbekistan - Uzbekio