Vortaro angla-Esperanta i

El Vikivortaro
Jump to navigation Jump to search

<<<Vortaro angla-Esperanta


I - mi; kiun mi; al mi; por mi; ke mi; kiam mi; kiom mi; kion mi; kiel mi; kien mi; kial mi; I'd - mi ..is; mi ..us; mi volus; mi ..os; mi estis; mi kutime; konsilindas; I'll - mi estos; mi ..os; I'm - mi estas; mi ..as; I've - mi estas ..inta; mi ..is

I'd - I would“: mi ..us; „I had“, past perfect: mi estis ..inta

I.D. ID - identiga karto; identigaĵo; legitimilo; konstati la identecon de

i.e. - tio estas; t.e.; nome

ibid - samloke

ibis - ibiso

ice - glacio; glaciaĵo; kukon glazuri; mortigi; icing - gerundio kaj participo de la verbo "ice"; kuka glazuro

iceberg - glacimonto

iceblock - ŝorbeto sur ligneto

icebox - glaciŝranko; fridujo

icebreaker - glacirompilo

icecap - glaciejo

Iceland - Islando

Icelander - islandano

Icelandic - islanda; la islanda (lingvo); islandlingva

iceman - glacioviro

iceskating rink - glaciglitejo

icicle - glacikonuso

icon - sankta figuro ikono; komputila piktogramo; vinjeto

iconic - emblema; simbola; grava emblemo; potenca emblemo; grava simbolo; potenca simbolo

iconoclast - ikonoklasto; ikonrompisto

iconoclastic - ikonoklasta; ikonrompista

iconography - ikonografio; ikonaro; ikonoj

iconostasis - ikonostazo

icy - frosta

idea - ideo; koncepto; komprenaĵo; projekto

ideal - idealo; ideala; perfekta

idealise - idealigi

idealism - idealismo; idealeco; idealemo

idealist - idealisto; idealemulo

idealistic - idealisma; idealema

idealize - idealigi

ideally - ideale; prefere

idempotence - idempotenteco

idempotent - idempotenteca

identical - identa

identifiable - identigebla; perceptebla; distingebla

identification - identigo; identiĝo

identifier - identigilo

identify - identigi; konstati la identecon de; identiĝi; distingi; konstati; rekoni; indiki; almontri al; nomi; sin ligi; ligiĝi; asocii; egaligi; kunsenti; identifying - gerundio kaj participo de "identify"; identiga

identity - identeco; memo

ideogram - ideografiaĵo

ideological - ideologia

ideologically - ideologie

ideologisation ideologization - ideologiigo

ideologue - ideologo

ideology - ideologio

idiocy - idiotaĵo; azenaĵo; idioteco

idiom - idiomaĵo; idiotismo; idiomo

idiomatic - idioma; idiotisma

idiosyncracy - idiosinkrazio; unika trajto

idiosyncratic - idiosinkrazia

idiot - idioto; idiotulo; stultulo; stulta; azenulo; bufono; bufoni; etcerba; sensenculo; kreteno

idiotic - stulta; stulte; sensenca; sensence; idiota; idiote; etcerba

idle - neaktiva; nefunkcianta; malfunkciigi; ne funkcianta; neuzata; senokupa; vana; mallabori; malaborema; nenifaranto; nenifaremulo; nenionfari; pigri; maldiligenti; maldiligenta; vanta

idleness - nenifarado; neniofarado; nenifaremo; mallaboremo; senokupeco

idler - neniofaranto

idly - senfare; mallaboreme; distriĝeme

idol - idolo

idolater - idolano; idolisto; idolservano

idolatress - idolanino; idolistino

idolatrous - idoloserva

idolatry - idolaneco; idolisteco; idolservo; idolservado

idolise idolize - idoli

idyllic - idilia

if - se; ĉu; kvankam; sed; kvazaŭ; por ke ... ..u

ignite - ekbruligi; ekbruli; ekflami; ekflamigi; flamiĝi; inciti; ekardigi; ekkaŭzi

igniter - ekbruligilo; ekflamigilo

ignition - ekbruligo; ekbrulo; ekflamo; ekflamigo; flamiĝo; ekkaŭzo; de aŭtomobilo startigilo

ignoble - malnobla; malnoble

ignominious - humiliga; malhonora; malglora

ignominiously - humilige; malhonore; malglore

ignominy - malhonoro; malhonore; humiligo; humilige; humiliĝo; humiliĝinte; malgloro

ignoramus - malklerulo

ignorance - nescio; senscio; sencieco; nekono

ignorant - senscia; malklera

ignore - ignori; malobservi

iguana - Iguana igvano

II - la Dua

III - la Tria

Iliad - Iliado

iliotibial - iliotibia

ilium - ilio

ill - malsana; malsani; malsaniĝi; malbone; nebone; perturbo; Ill - Ilinojo

illegal - kontraŭleĝa; kontraŭleĝe; neleĝa; neleĝe; nelica; nelice; senlicenca; nelicencita

illegality - kontraŭleĝeco; kontraŭleĝaĵo; neleĝeco

illegally - kontraŭleĝe; neleĝe; nelice

illegible - nelegebla

illegitimate - malprava; malprave; neleĝa; neleĝe; eksteredziĝa

illiberal - malliberala

illicit - kontraŭleĝa; kontraŭleĝe; neleĝa; neleĝe; kontraŭregula; kontraŭregule; nelica; nelice; senlicenca; nelicencita

illicitly - kontraŭleĝe; neleĝe; kontraŭregule; nelice; nelicencite

Illinois - Ilinojo; Ilinojso

illiquid - malfacile likvidebla

illiteracy - analfabeteco; nelegoscio

illiterate - nelegoscia

illness - malsano; sanproblemo; ..ozo

illogical - mallogika; mallogike; nelogika; nelogike; kontraŭlogika/kontraŭlogike

illuminate - ilumini; lumigi; kolorigi; prilumi; illuminating - preterito kaj participo de "illuminate"; lumiga; lumigo de; kolorigo de

illumination - iluminado; iluminaĵo

illuminator - kolorigisto

illumine - ilumini

illusion - iluzio; ŝajno

illusionist - iluziisto

illusive - iluzia; iluzie; ŝajna; nereala; nereale

illusory - iluzia; iluzie; ŝajna; nereala; nereale; trompa; trompe

illustrate - ilustri; ekzempli; vidigi

illustration - ilustraĵo; ilustrado; vinjeto

illustrative - ilustra

illustrator - ilustristo

illustrious - eminenta

illustriousness - eminenteco

IM - IM; tuja mesaĝumado; tuja mesaĝosendado

image - bildo; foto; figur(aĵ)o; imagaĵo; imago; publika reputacio; la publika imago pri ...; perceptaĵo; prestiĝo; famo; reflektaĵo; sceno; plena portreto

imagery - figuraĵo(j); bildoj; imagaĵo(j); imagaĵaro; fotoj

imaginable - imagebla; imageble

imaginary - imaga; imagita; fikcia

imagination - imagpovo; imagipovo; imago

imaginative - sprita; imagema; fantazia

imaginativeness - sprito

imagine - imagi; imagi tion, ke ...; bildigi al si; supozi (tion, ke); konjekti

imaginings - imagado; konjektado

imagry - figuraĵo(j); bildoj; imagaĵo(j); imagaĵaro; fotoj

imam - imamo

imbalance - misekvilibro; misproporcio

imbecile - idioto; kreteno

imbed - enkorpigi; enigi; enprofundigi; enfiksi; enkonstrui

imbedded - enkorpiĝi; enkorpigi; enprofundiĝi; enprofundigi; enradikiĝi; eniĝi; enigi; enfiksiĝi; enfiksi; enkonstruiĝi; enkonstrui; ene de; interne (de); interna

imbibe - trinki; drinki; sorbi

imbricated - tegole aranĝita

imbroglio - kaĉo

imbue - plenigi; pleniĝi; saturi; (en)sorbigi

IMHO - lmmo; miaopinie

imitate - imiti

imitation - imito; imitado; imitaĵo; postiĉo; postiĉa

imitative - imita

imitator - imitanto

immaculate - senmakula

immaculately - senmakule; perfekte

immanence - imanenteco

immanent - imanenta

immanentist - imanentisma

immaterial - indiferenta; indiferenta por; indiferente (por); ne gravi; nemateria

immateriality - nematerieco; senrilateco

immature - nematura

immeasurable - nekalkulebla

immediate - tuja; urĝa; aktuala; tuj proksima; plej proksima; rekta

immediately - tuj; urĝe; aktuale; tuj proksime

immemorial - from time immemorial since time immemorial - jam de nememorebla tempo

immense - grandega; ..eg..; ..ega; vasta

immensely - treege; multege; ..ege

immensity - grandegeco; vast(ec)o; vastaĵo

immerse - mergi; absorbi; enakviĝi; enakvigi; trempi; droni; subirigi

immersion - mergado; absorbiĝo; enakviĝo; enakvigo; trempo; trempiĝo

immigrant - enmigrinto

immigrate - elmigri

immigration - elmigrado

imminence - baldaŭeco

imminent - tuj okazonta; tuj venonta; tuj fariĝonta; tuj aperonta; proksimiĝi; proksimiĝanta; baldaŭa

immobile - senmova; senmove

immobilise immobilize - senmovigi

immobility - nemovebleco; senmoveco

immoderate - malmodera

immoderately - malmodere

immodest - senpudora

immodestly - senpudore

immolate - buĉi

immoral - senmorala; neĉasta; malĉastaĵo

immorality - senmoraleco; malĉasteco

immortal - senmorta

immortalise immortalize - senmortigi

immortality - senmorteco

immovable - nemovebla

immune - imuna

immunisation immunization - imunigo; imuniĝo

immunise immunize - imunigi

immunity - imuneco; senpuneco; senpuna; senpune

immunologist - imunologo; imunologiisto

immunopathological - imunopatologia

immunopathology - imunopatologio

immutability - neŝanĝebleco

immutable - neŝanĝebla

immutably - neŝanĝeble

imp - petolemulo; petolĉjo; petolnjo; elfinjo

impact - efiko; efikoj; efiki (sur ..n); efekto; (profunda) influo; (profunde) influi; sekvaĵo(j); frapo; frapforto; bato; batforto; trafo; kolizio; perkuto; perkuta; perkuti

impair - difekti; kripligi; malutili al; atenci; noci; impaired - preterito kaj participo de "impair"; difektiĝinta; handikapita; kripla; malboniĝinta

impairment - difekto; handikapo; kripliĝo; kriplaĵo; manko; malboniĝo

impale - palisumi

impart - doni; komuniki; ricevigi

impartial - senpartia; senpartie; senantaŭjuĝa; senantaŭjuĝe; neŭtrala; neŭtrale

impartiality - senpartieco; senantaŭjuĝeco; neŭtraleco

impassable - netranspasebla

impasse - senmoviĝo; senelirejo; senpasejo

impassioned - pasia; patosa

impassive - senemocia; senpasia

impassively - senemocie; senpasie

impatience - senpacienco; malpacienco

impatient - senpacienca; senpacience; malpacienca; malpacience

impatiently - senpacience; malpacience

impeach - altrangan oficialulon submeti al proceduro de eksoficigo; to be impeached - esti submetata al proceduro de eksigo

impeachment - de altranga oficialulo submeto al proceduro de eksigo; impeachment vote - voĉdonado pri la eksigo

impeccable - perfekta

impecunious - senmona

impedance - kurento impedanco

impede - malhelpi; bloki; bari; obstrukci; maloportunigi

impediment - malhelpo; bloko; baro; obstrukco; ĝenaĵo; baro

impel - instigi; peli; puŝi; impulsi

impending - baldaŭ venonta; baldaŭ okazonta; baldaŭ trafonta; baldaŭa

impenetrable - nepenetrebla

imperative - imperativo; imperativa; imperative; nepra; nepras; farenda

imperceptible - neperceptebla

imperceptibly - nepercepteble

imperfect - neperfekta; difekta; mankohava; nekompleta

imperfection - neperfektaĵo; difekto

imperial - imperia

imperialism - imperiismo

imperialist - imperiisma; imperiisto

imperil - endanĝerigi

imperious - ordonema; truda; trudiĝa

imperiously - ordoneme; trude

imperiousness - ordenemeco; trudemeco

impermanence - neĉiameco

impermeable - nesorbema

impersonal - senpersona; senpersone

impersonality - senpersoneco

impersonate - teatre enpersonigi; kontraŭleĝe uzurpi la identecon de

impersonation - teatra enpersonigo; enpersonigado; kontraŭleĝa uzurpado de identeco

impersonator - enpersoniganto; teatra enpersonigisto; kontraŭleĝa uzurpanto de identeco; uzurpis la identecon de ...

impertinence - malrespekto

impertinent - malrespekta

impertinently - malrespekte

imperturbable - nekonsternebla

imperturbably - nekonsterneble

impervious - ne-tralasiva; nepermeabla; nepenetrebla; netrapenetrebla

imperviousness - ne-trelasivo; nepenetrebleco

impetuosity - impulsemo; impulsemeco

impetuous - impulsiĝema; neprudenta

impetuously - impulseme; neprudente

impetuousness - impulsemo; impulsemeco

impetus - impeto; impulso

impinge - tuŝi; efiki; influi; sin trudi

impious - malpia; malpie

impish - petoleca

implacability - malcedemo; nepacigebleco; nehaltigebleco

implacable - malcedema; nepacigebla; nehaltigebla

implacably - malcedeme; nepacigeble; nehaltigeble

implant - enfiksitaĵo; enfiksi; enplanti; enradikigi

implausible - neverŝajna; nekredebla; nekredinda; neprobabla

implausibility - neverŝajneco; nekredebleco; nekredindeco; neprobableco

implement - plenumi; efektivigi; realigi; ekfari; elfari; funkciigi; instali

implementation - efektivigo; realigo; ekfaro; elfaro; funkciigo; instalo

implicate - impliki; implicated - preterito kaj participo de "implicate"; komplica

implication - implico; impliko; subkompreno; subkomprenigo; supozigo; signifo; konkludo; eventuala sekvaĵo; eventuala efiko

implicature - implico; implicado; subkompreno; subkomprenigo

implicit - implica

implicitly - implicite

implode - interne disfali

implore - petegi al

implosion - interna disfalo

imply - implici; supozigi; subkomprenigi; implied - preterito kaj participo de "imply"; implica

imponderable - nekomprenebla; nekalkulebla; neantaxvidebla faktoro; nekalkulebla faktoro; nepeseblaĵo

import - importi; importaĵo

importance - graveco

important - grava; grave

importantly - grave

importation - importado

imported - importi

importer - importisto; importanto

importunate - truda; trudema; trudiĝema; postulema

importune - trudi al

impose - trudi; sin trudi; altrudi; altrudiĝi; juĝisto kondamni al; imposed on ... - trudita sur ..n; altrudita al ...; imposing - participo de "impose"; impona

imposition - altrudo; trudo

impossibility - neeblaĵo; neebleco

impossible - neebla; neeble; nefarebla; nefareblaĵo; malcerta; malcerte; netolerebla; netolereble; neelportebla; neelporteble

impossibly - neeble

imposter impostor - falsulo

impotence - senpoveco; impotenteco

impotent - senpova; impotenta

impound - konfiski

impoverish - malriĉigi; senhavigi; malprosperigi; senmonigi; impoverished - preterito kaj participo de "impoverish"; malriĉa; senhava; senhaviĝinta; malprospera; malprosperiĝinta; senmona

impoverishment - malriĉigo; malriĉiĝo; senhavigo; senhaviĝo; senhaveco; malprosperigo; malprosperiĝo; senmoneco

impracticable - nefarebla; nefareble

impractical - nepraktika; nepraktike

imprecise - nepreciza

impregnate - sorbigi; ensorbigi; gravedigi

impresario - impresario

impress - impresi; imponi; efekti

impression - impreso; efekto; premsigno; impresaĵo; sentaĵo

impressionable - impresebla; impresiĝema

impressionism - impresionismo

impressionist - impresionisto; impresionista; impresionisma

impressive - impona; impone; impresa; imprese; efekta; efekte

impressively - impone; imprese; efekte

imprint - impresi; impreso; premaĵo

imprison - malliberigi; enkarcerigi; enprizonigi; imprisoned - preterito kaj participo de "imprison"; en prizono

imprisonment - malliberigo; mallibereco; enkarcerigo; enprizonigo

improbability - nekredebleco; nekredindeco; neprobableco

improbable - apenaŭ kredebla; apenaŭ kredinda; nekredebla; nekredinda; neverŝajna; neprobabla; apenaŭ probabla; kontraŭintuicia

improbably - nekredeble; kontraŭintuicie

impromptu - improvizita

improper - nedeca; nedece; nepravigebla; nepravigeble; senrajta; senrajte; malkonvena; malkonvene; malkonvenaĵo

improperly - nedece; nepravigeble; senrajte; malkonvene

impropriety - nedececo; nedecaĵo; nekonveneco; nekonvenaĵo

improve - plibonigi; pliboniĝi

improvement - plibonigo; pliboniĝo; (ekonomio) haŭso

improvisation improvization - improvizo; improvizaĵo; improvizado

improvisatory - improvizatory - improvizita; de improvizado

improvise improvize - improvizi

imprudence - neprudenteco

imprudent - neprudenta

imprudently - neprudente

impudent - impertinenta

impudently - impertinente

impulse - impulso

impulsive - impulsema

impulsively - impulseme

impunity - senpuneco

impure - malpura; nepura; malĉasta; neĉasta

impurity - malpuraĵo; malpureco; malĉasteco

impute - imputi; alkalkuli

in - en; interne de; laŭ; je; por; per; el; de; da; pri; post; dum; dum (plus pronomo); en la daŭro de; kiam; kiam (plus pronomo); en la jaro; inter; ricevita; ..ante; ..en; la modo; moda; okupi; colo(j)

inability - malkapablo

inaccessibility - nealirebleco

inaccessible - nealirebla

inaccuracy - eraro; neĝusteco; neprecizeco; neekzakteco; netrafeco

inaccurate - erara; erare; neĝusta; neĝuste; nepreciza; neprecize; neekzakta; neekzakte; netrafa; netrafe

inaction - senmoveco

inactivate - malaktivigi

inactive - neaktiva; nefunkcianta; ne funkcias; kuŝema

inadequacy - manko; nesufiĉeco

inadequate - neadekvata; neadekvate; nesufiĉa; nesufiĉe

inadmissable - neallasebla; neallaseble; neakceptebla; neakcepteble

inadvertent - senintenca

inadvertently - senintence

inalienable - neforigebla

inamorata - enamiĝintino

inamorato - enamiĝinto

inane - ridinda; stulta; sensenca; senobjekta

inanimate - senviva

inapplicable - nekonvena (por); neaplikebla (al)

inappropriate - nekonvena; netaŭga; ne taŭgi

inappropriately - malkonvene; netaŭge

inasmuch as - ĉar; tial, ke

inaugural - inaŭgura

inaugurate - inaŭguri; iniciati; solene instali; solene malfermi

inauguration - inaŭguro; inaŭguracio; iniciato; solena instalo; solena malfermo

inauspicious - malfeliĉa

inauthentic - neaŭtentika

inauthenticity - neaŭtentikeco

inborn - denaska

inbound - alvenanta; envena

inbox - enirkesto; ricevujo; mesaĝkesto

inbreed - endogamie reproduktiĝi; inbred - endogamie reproduktiĝinta; endogamie reproduktiĝis; inbreeding - gerundio kaj participo de "inbreed"; endogamio

inbuilt - enmetita; instalita

Inc. - Korporacio

Inca - inkao; inkaoj

incalculable - netaksebla; netakseble

Incan - inkaa

incandescent - inkandeska

incantation - sorĉkanto

incapable - malkapabla; makapabli; nekapabla; senkapabla; senpova

incapacitate - nekapabligi; incapacitating - nekapabliga; nekapabligi

incapacitation - nekapabliĝo

incapacity - senpoveco; senkapableco

incarcerate - malliberigi; enprizonigi

incarceration - malliberigo; enprizonigo

incarnate - enkarniĝinta

incarnation - enkorpiĝo; enkarniĝo

incendiarism - brulatenco

incendiary - bruliga; brulfara

incense - incenso; incensi; kolerigi; incensed - preterito kaj participo de la verbo "incese"; koleriĝis; koleriĝinta

incentive - instigo; instigilo; stimulo; stimulado; motivo; kuraĝigo

incentivise incentivize - instigi (iun fari ion); instigi al (iu ago); motivigi (iun fari ion); incentivised incentivized - preterito kaj participo de "incentivise"/"incentivize"; kun instigilo

inception - iniciato; iniciatado

incessant - senĉesa; senĉese; kontinua; kontinue

incessantly - senĉese; kontinue

incest - sangadulto

inch - colo; neniom; to inch closer - ade alprokisimiĝeti

incidence - ofteco; nombro de kazoj

incident - okazaĵo; okazintaĵo; okazo; incidento; interokazintaĵo; epizodo; evento; fariĝo; travivaĵo; akcidento; ..aĵo

incidental - flanka; krom..; epizoda; incida; incide

incidentally - parenteze; pretere dirite; mi aldonu

incinerate - forbruligi; cindrigi

incineration - forbruligo; cindrigo

incinerator - forbruligilo

incipient - ekanta

incise - incizi; entranĉi

incision - incizo; incizado; incizaĵo

incisive - trafa; akra; sagaca; penetrema; penetranta

incisively - trafe; akre; sagace; penetreme

incisiveness - trafeco; akreco; sagaco; penetremo

incisor - incizivo

incite - provoki; inciti; agiti; instigi (iun) al

incitement - provoko; incito; incitaĵo; agitado; instig(ad)o; instigilo; instigaĵo

incivility - malĝentileco; malĝentilaĵo

incize - incizi; entranĉi

incizor - incizivo

incl. - inkluzivas

inclement - malserena

inclination - inklino; emo; klino; klineco; kliniĝo; dekliveco

incline - klini; inklini; inklino; inklineco; inklinigi; inkliniĝi; inkliniĝo; deklivo; emigi; inclined - preterito kaj participo de la verbo "incline"; dekliva; oblikva

inclose - enfermi; enkadrigi; enmeti; kunsendi; aneksi; inclosed - preterito kaj participo de "inclose"; ĉirkaŭfermita; entenate

inclosure - ĉirkaŭbarejo; ĉirkaŭbarilo; apartaĵo; enmetaĵo; aneksaĵo; muroj

include - inkluzivi; inkludi; ampleksi; estas interalie; inter ... estas; allasi; alkalkuli; enkalkuli; enfermi; enmeti; enteni; included - preterito kaj participo de "include"; inkluzive de; including - gerundio kaj participo de "include"; interalie; kun interalie; interalie pri; inter ili; el ili; el kiuj; ne forlasante; ne forgesante; kiu inkluzivas; kio inkluzivas; inkluzive de; kaj tio inkluzivas; el kio ... estis; kiu inkludas; enkalkulante; kun; kune kun; kunestas; kaj ankaŭ; eĉ; including regarding ... - inkluzive de aferoj rilate al ...

inclusion - inkluzivo; inkluziveco; enmeto

inclusive - inkluzive de; inkluzivema; entenate; an institution that is the opposite of inclusive - institucio malinkluzivema

inclusiveness - inkluziveco; inkluzivemo

incognito - inkognite

incoherent - nekomprenebla

income - enspezo; enspezaro; salajro; laborpago; perlaboraĵo; laborenspezo; rento; procentoj

incoming - envenanta; alvenanta; proksimiĝanta; ricevata; ĵus instalita

incommode - maloportuni

incommunicado - izolita

incomparable - senkompara; nekomparebla

incomparably - senkompare; nekompareble

incompatibility - neakordigebleco

incompatible - neakordigebla

incompetence - nekompetenteco; malkompetenteco

incompetent - nekompetenta; malkompetenta

incomplete - nekompleta; neplenumita; ne plenumis; netuta

incompleteness - nekompleteco; neplenumiteco; netuteco

incomprehensible - nekomprenebla; nekompreneble

incomprehensibly - nekompreneble

incomprehension - nekompreno

inconceivable - neimagebla; neimageble

inconclusive - nekonkludiga; ne ebligi fari konkludon; ne ebligi atingi rezulton; ne ebligi atingi konkludon

inconclusively - nekonkludige

incongruity - stranga nekonveneco; stranga nekonvenaĵo; bizareco; bizaraĵo

incongruous - strange nekonvena; kiu ne konvenas; bizara

incongruously - strange nekonvene; bizare

incongruousness - stranga nekonveneco; bizareco

inconsequential - sensekva

inconsistency - malakordo; memkontraŭo; nekonstanteco

inconsistent - nekonstanta; memkontraŭdira; memkontraŭdire; ne kongrui; ne akordi; malfirma

inconsolable - nekonsolebla

inconstancy - nekonstanteco; ŝanceliĝemo

inconstant - nekonstanta

incontinence - nevolaj urinado kaj fekado; nevola urinado; neretenemo de urino; nevola fekado; neretenemo de feko; por nevolaj urinantoj kaj fekantoj; inkontinenco; nokta urinado enurezo

incontinent - kiu ne povas reteni sian urinon kaj fekon; kiu ne povas regi sian urinadon kaj fekadon; inkontineca; inkontinenculo

incontrovertible - nerefutebla; nedisputebla

incontrovertibly - nerefuteble; nedisputeble

inconvenience - ĝeno; ĝenaĵo; maloportuni; maloportuneco

inconvenient - maloportuna; maloportune; neoportuna; neoportune; ĝena

incorporate - inkluzivi; enkadrigi; integri; enhavi; enigi; incorporated - preterito kaj participo de "incorporate"; integriĝinta; enigita; eniĝinta

incorporation - enkadrigo; inkluzivigo

incorrect - neĝusta; neĝuste; malĝusta; malĝuste; neprava; neprave; malprava; malprave

incorrectly - neĝuste; malĝuste; neprave; malprave

incorrigible - obstina

increase - pliigi; pliigi la nombron de; pliigo; pliiĝi; pliiĝo; plialtigo; plimultigo; plimultigo; plimultiĝi; plimultiĝo; estigi plian; pligrandigi; pligrandigo; pligrandiĝi; pligrandiĝo; estigi pligrandan; kreski; kresk(ad)o

increasingly - ĉiam pli; ĉiam pli ofte; pli kaj pli

incredible - nekredebla; nekredeble; nekredinda; nekredinde); mireginda; mireginde; treega; treege; ..ega; ..ege

incredibly - nekredeble; mireginde

incredulity - nekredemeco

incredulous - nekredema

increment - pliigo; sinsekva pliigo; pliigo de salajro; pliiĝo; sinsekva pliiĝo; pliiĝo de salajro

incremental - sinsekva

incrementally - sinsekve

incriminate - kulpigi; incriminating - gerundio kaj participo de "incriminate"; kulpiga; sinkulpiga; sinkondamna

incrust - inkrusti

incrustation - inkrustaĵo

incubate - kovi; koviĝi

incubation - inkubacio; kovado

incubator - aparato inkubatoro; kovilo; komerca entrepreno kovejo de noventreprenoj

inculcate - enradikigi; ensemi; lernigi

inculpate - kulpigi

inculturate - enkulturigi

inculturation - enkulturiĝo

incumbency - enoficado

incumbent - aktuala; aktualulo; aktuala kompanio; aktuala ..anto; aktuala ..isto; paroĥestro; prebendulo

incunabula - inkunabloj

incur - preni sur sin ŝuldon de; altiri al si ŝuldon de; elmeti sin al ŝuldon de; ŝuldigi al ...; provoki; ..n trafi; subfali sub

incurable - nekuracebla

incurious - nescivolema

incursion - trudeniro; invado

indebted - enŝuldiĝinta; ŝulda; ŝuldanto(j)

indebtedness - enŝuldiĝo; ŝuldoŝarĝo; ŝuldeco; ŝuldiĝo

indecency - malĉastaĵo; malĉasteco; nedeco

indecent - malĉasta; kontraŭ la publikaj moroj; nedeca

indecipherable - nedeĉifrebla

indecision - hezitemo; ŝanceliĝemo; nedecidemo

indecisive - hezitema; ŝanceliĝema; nedecidema

indecisiveness - hezitemo; ŝanceliĝemo; nedecidemo

indeed - efektive; jes; ja; vere; eĉ; aŭ eĉ; elstare ..a; aparte ..a; escepte ..a; eksterordinare ..a; treege ..a; ..ega

indefatigable - nelacigebla

indefensible - malpravigebla

indefinable - nedifinebla

indefinite - senfina; sendifina; nedifina; sen limtempo

indefinitely - senfine; sen limtempo

indelible - neforigebla

indelibly - neforigeble

indemnification - kompenso

indemnify - kompensi

indemnity - kompensaĵo; kontribucio

indent - demarĝenigi; breĉetigi; randodentigi; indented - preterito kaj participo de "indent"; demarĝena; breĉeta; randodenta

indentation - kaveto; breĉeto; breĉetoj; randodento; demarĝenigo

independence - sendependeco; sendependiĝo; memstareco; nepartieco; aŭtonomeco; aŭtonomio

independent - sendependa; sendependema; sendependulo; senpera; memstara; unuopa; unuopula; aŭtonoma; aŭtonomia

independently - sendepende; senpere; unuope; unuopule; aŭtonome; aŭtonomie

indescribable - nerakontebla

indestructible - nedetruebla

indeterminate - nedeterminita; neklara

index - indekso; indeks; indico; indici

India - Barato; Baharato; Hindio

Indian - de Barato/Hindio barata; baratano; de Barato; hinda; hindo; de Ameriko indiano; indiana

Indiana - Indianao

indicate - indiki; montri; sciigi

indication - indiko; signaĵo

indicative - indika

indicator - indikilo; ĝirindikilo

indices - pluralo de "index"

indict - juro formale akuzi

indictable - kriminala

indiction - proklamo

indictment - akto de akuzo; kulpigo

indie - sendependa kompanio; sendependa diskokompanio; sendependa filmkompanio; disko de sendependa kompanio; filmo de sendependa kompanio

indifference - indiferenteco; malŝato; maslŝatado; malŝateco; sensenteco; nezorgeco; apatio

indifferent - indiferenta; malŝata; malŝatema; malfervori; nezorga; mezkvalita; duagrada; nesufiĉe bona; sensenteca; apatia

indifferentism - indiferentismo

indifferently - indiferente; malfervore

indigence - senhaveco

indigenes - indiĝenoj

indigenisation indigenization - indiĝenigo

indigenise indigenize - indiĝenigi

indigenist - indiĝenisma; indiĝenisto

indigenous - indiĝena

indigenously - indiĝene

indigent - senhava

indigestion - dispepsio; misdigesto

indignant - indigni (pro); indigna; indignanta

indignation - indigno

indignity - malhonoro; malhonoraĵo; indignindaĵo

indigo - indigo; indigoblua

indirect - nerekta; aluda

indirectly - nerekte; alude

indiscipline - sendisciplineco; malbonkonduto

indiscreet - maldiskreta; maldiskrete

indiscreetly - maldiskrete

indiscretion - maldiskretaĵo; maldiskreteco

indiscriminate - sendistinga; sendiferenca; hazarda; senpripensa; senpripensema; senkritika

indiscriminately - sendistinge; sendiference; hazarde; senpripense; senpripenseme; senkritika

indispensable - nemalhavebla; havenda; nepra; esenca; neforlasebla; farenda

indisposed - malsaneta; malsaneti

indisposition - malsaneto

indisputable - nedisputebla

indisputably - nedisputeble

indissolubility - nedisigebleco

indissoluble - nedisigebla

indissolubly - nedisigebla

indistinct - neklara

indistinguishable - nedistingebla

indistinguishably - nedistingeble

indium - In indio

individual - individua; individuo; unuopa; unuopula; unuopulo; aparta; iu; respectivaj

individualisation individualization - individuigo

individualise individualize - individuigi

individualism - individuismo

individualist - individuismulo

individualistic - individuisma; individuisme

individuality - individualeco

individually - unuope

individuation - individuiĝo; individuigo

indivisbly - nedisigeble; nedivideble

indivisible - nedisigebla; nedividebla

Indo-China Indochina - Hindoĉinio

Indo-Chinese - Hindoĉina

indoctrinate - endoktrinigi

indoctrination - endoktrinigo; kredigado

Indo-European - hindeŭropa

indolence - mallaboremo; maldiligenteco

indolent - mallaborema; maldiligenta

indomitable - nesubigebla; netimigebla

Indonesia - Indonezio

Indonesian - indonezia; indoneziano

indoor - endoma

indoors - endome; endomen

indorse - aprobi; deklari sian aprobon pri; apogi; subteni; deklari sian subtenon al; rekomendi; sponsori; giri; surdorsigi; vizi

indorsement - aprobo; apogo; voĉdoni aprobe pri; aprobe voĉdoni rezolucion pri; rekomendo; sponsorado; ĝiro; surdorsigo

induce - persvadi; decidigi; emigi; estigi; kaŭzi; instigi; inklinigi; inkliniĝi; tenti; logi; allogi; indukti

inducement - instigo; instigaĵo; instigilo; logo; logado; (al)logaĵo; (al)logilo; tentaĵo; tentado

induct - instali; nomumi; inici

inductance - induktanco; indukteco

inductee - nomumito

induction - instalo; nomumiĝo; inico; indukto; indukta

inductive - indukta

indulge - indulgi; dorloti

indulgence - indulgo; indulgenco

indulgent - indulgema; malsevera

indulgently - indulgeme; malsevere

industrial - industria; industriiĝinta; de laboro; laboreja; laboristara

industrialisation industrialization - industriigo; industriiĝo

industrialise industrialize - industriigi sin

industrialist - industriisto; industriulo

industrials - industriaj akcioj

industrious - laborema; klopodema; diligenta

industriously - laboreme; klopodeme; diligente

industriousness - laboremo; klopodemo; diligenteco

industry - industrio; la manufaktura industrio; la mondo de (iu komerca agado); laboremeco; diligenteco

indwelling - enloĝado

incumbent - aktuale oficanta; aktuala oficanto; aktuala ..anto; aktuala ..isto; superrega firmao; eks-monopolisto; paroĥestro; prebendulo; to be incumbent on to be incumbent upon - esti devige por; esti deviga por

inebriant - ebriigaĵo

inebriated - ebria

ineffable - neesprimebla; neesprimeble; neeldirebla

ineffably - neesprimeble; neeldireble

ineffective - senefika (sen); senefike; senutila (sen); senutile (sen)

ineffectively - senefike; senutile

ineffectiveness - senefikeco

ineffectual - senefika; senefike; vana; vane

ineffectually - senefike; vane

ineffectualness - senefikeco

inefficiency - malŝparado; malŝparaj praktikoj; nekapableco; malalta produktivo; praktikoj de maltalta produktivo; malalta produktado; praktikoj de malalta produktado

inefficient - malŝpara; nekapabla; de malalta produktivo; de malalta produktado

inefficiently - malŝpare; nekapable; kun malalta produktivo; kun malalta produktado

inegalitarian - neegalisma

inelastic - neflksebla

inelegant - nedelikata

ineligible - neelektebla; neallasebla

ineluctable - neevitebla

ineluctably - neeviteble

inept - mallerta; fuŝa; nekonvena; netaŭga; nedeca

ineptitude - mallerteco

ineptly - mallerte; fuŝe; nekonvene; netaŭge; nedece

inequality - malegaleco

inequitable - nejusta; neegala

inequity - maljusteco; maljustaĵo

inert - inerta; senmova

inertia - neagemo; inerteco; inercio

inertly - inerte; senmove

inertness - inerteco; senmoveco

inescapable - neevitebla

inescapably - neeviteble

inessential - neesenca; malhavebla

inestimable - netaksebla

inevitability - neeviteblo; nepreco; fataleco

inevitable - neevitebla; neeviteble; nepra; nepre; fatala; fatale; fatalaĵo

inevitably - neeviteble

inexact - neĝusta; neĝuste

inexcusable - nepardonebla

inexcusably - nepardoneble

inexhaustible - neelĉerpebla

inexorable - nehaltigebla; neevitebla; malcedema

inexorably - nehaltigeble; neeviteble; malcedeme

inexpensive - malmultekosta; malmultekoste; malaltekosta; malaltekoste

inexperienced - nesperta; sensperta

inexpert - nesperta; sensperta

inexpertly - nesperta; sensperta

inexplicable - neklarigebla; neklarigeble; nekomprenebla; nekompreneble

inexplicably - pro mistera motivo; neklarigeble; nekompreneble

inexpressible - neesprimebla; neesprimeble; neeldirebla; neeldireble

inexpressibly - neesprimeble; neeldireble

inexpressive - senesprima; sensprita; malvigla

inextricable - nemalimplikebla; nemalimplikeble

inextricably - nemalimplikeble

infallibility - neeraremo; neerarpovo

infallible - neerarema; neerarpova

infamous - fifama; malbonfama

infamously - fifame; malbonfame

infamy - fifamo; malbonfamo; malgloro

infancy - fruaj jaroj; infanaĝo; infanaj jaroj; infaneco

infant - bebo; novnaskito; infaneto; lulinfano; suĉinfano

infanticide - infanmortigo; infanmurdo

infantry - infanterio

infantryman - infanteriano

infatuated - ensorĉita; ensorĉiĝinta; ensorĉiĝis

infatuation - ensorĉiteco

infect - infekti

infection - infekto; infektiĝo; infektado; infektaĵo; kontaĝo

infectious - infekta

infer - konkludi; subkompreni; indukti; konjekti; devenigi

inference - konkludo; subkompreno; subkomprenigo; konjekto

inferior - malsupera; kiu malsuperas; malalta; de malalta kvalito; malaltkvalita; sub; suba; subranga; subulo; subrangulo; nebona; malpli bona; neadekvata; aĉa; ..aĉa; ..aĉo; tombakeca

inferiority - malsupereco; neboneco; nebona kvalito

infernal - infera; inferinda

inferno - fajrego

infertile - malfekunda; sterila; steriligita

infertility - malfekundeco

infest - infesti

infestation - infestiĝo

infidel - senkredulo; senkreda

infidelities - perfidaĵoj; malfidelecoj

infidelity - perfideco; perfidaĵo; malfideleco

infighting - interna kverelado; kverelado inter si

infill - konstruita(j) sur intera(j) parcelo(j); konstruado sur intera(j) parcelo(j); pleniĝajo; ŝtopaĵo; intertavola

infilling - konstrui sur intera(j) parcelo(j); konstruado sur intera(j) parcelo(j); plenigaĵo; plenigado; ŝtopaĵo; ŝtopado

infiltrate - enŝteliĝi en ..n

infiltration - enŝteliĝo

infiltrator - enŝteliĝinto

infimum - infimumo

infinite - senlima; senlime; senfina; senfine; infinito

infinitely - senlime; senfine

infinitesimal calculus - la infinitezima kalkulo

infinitive - infinitivo; infinitiva

infinity - senfineco

infirm - malfortika; kaduka

infirmity - kriplaĵo

infix - infikso

inflame - flamigi; flamiĝi; inflamigi; inflamed - preterito kaj participo de "inflame"; inflameca

inflammable - brulema

inflammation - inflamo; inflameco; brulumo; ..ito

inflammatory - incita; flamiga; flamige; inflam(em)a

inflatable - plenblovebla

inflate - ŝveligi; ŝveli; ŝveliĝi; plenblovi; pufigi; inflated - preterito kaj participo de "inflate"; bombasta

inflation - inflacio

inflationary - inflacia

inflect - fleksii

inflected - fleksia

inflection - fleksio; infleksio

inflectional - fleksia

inflexibility - nefleksiĝemo; malfleksiĝemo; nefleksebleco

inflexible - nefleksiĝema; nefleksebla

inflict - trudi; altrudi; submeti ..n je; suferigi al

inflow - enfluo

influence - influo; influi; sugestio

influencer - influhavulo

influential - influa

influenza - gripo; influenco

inflŭ - enfluo

info - informoj

infographic - informgrafikaĵo

infomercial - reklamprogramo

inform - informi; sciigi (al); formi la bazon de; karakterizi

informal - neformala; neoficiala; familiara

informally - neformale; neoficiale; familiare

informant - informinto; informanto; denuncanto; denuncisto

informatics - komputiko

information - informoj; la informo; informero; sciigo(j); priskribo

informational - informa; sciiga; klariga

informative - informa; informema; sciiga; klariga

informer - denuncanto; denuncisto

infotainment - informdistro; informdistraĵo

infraction - malobservo

infra-red infrared - transruĝa

infrasound - infrasono(j)

infrastructural - infrastruktura

infrastructure - infrastrukturo; infrastruktura; instalaĵaro; trafika infrastrukturo; la vojaro; reto; aparataro; sistemo; interna strukturo

infrequent - neofta; neofte

infrequently - neofte

infringe - malobservi; ne respekti; entrudiĝi

infringement - leĝrompo; malobservo; nerespekto (de jura rajto); entrud(iĝ)o

infuriate - furiozigi; incitegi; fanatikigi

infuse - inspiri; infuzi

infusion - infuzaĵo; infuz(ad)o

ingenious - genia; genie; sagaca; sagace; eltrovema; eltroveme; lerte elpensita; elpensema; elpenseme; sprita; spritulo

ingeniously - genie; sagace; eltroveme

ingenue - naivulino

ingenuity - genieco; sagaco; eltrovemo; elpensemo; sprito

ingenuous - naiva; naive; naive malkaŝema

ingenuously - naive; naive malkaŝeme

ingenuousness - naiveco; naiva malkaŝemeco

ingest - enstomakigi; ingesti

ingot - ingoto

ingrained - enradikiĝinta

ingratiate - ingratiate oneself with someone - favorigi al si iun; ingratiating - gerundio kaj participo de "ingratiate"; plaĉemaĉa

ingratitude - maldankemo

ingredient - ingredienco; konsistaĵo; elemento

ingress - eniro; enirejo; eniĝo; enlaso

inhabit - loĝi en; en kiu ... loĝas; loĝi sur; enloĝi; kiuj estas loĝantoj de; inhabited - preterito kaj participo de "inhabit"; loĝata

inhabitant - enloĝanto; loĝanto; ..ano; inhabitants - pluralo de inhabitant; loĝantaro

inhalation - enspiro

inhale - enspiri

inhaler - enspiratoro

inherence - esenceco; denaskeco; radikeco

inherent - esenca; denaska; enradikigita; enradikiĝinta

inherently - esence; denaske; radike

inherit - heredi

inheritability - heredebleco

inheritance - heredaĵo

inheritor - heredanto

inhibit - malhelpi; obstrukci; bridi; deteni; malinstigi; repuŝi; subpremi; inhibicii; inhibiting - gerundio kaj participo de "inhibit"; malhelpa; obstrukca; detena; malinstiga

inhibition - sindeteno; sindetenemo; inhibicio

inhibitor - inhibiciilo

inhospitable - malfavora; negastama

inhuman - nehoma; malhumana; kruelega; bruteca; brutulo

inhumane - malhumana; kruelega

inhumanity - malhumaneco

inimical - kontraŭa

iniquitous - maljusta; maljuste

iniquitously - maljuste

iniquity - maljustaĵo

initial - komenca; dekomenca; unua; unuapaŝa; komenclitero; parafi

initialisation initialization - pravalorizo; pravaloriza

initialise initialize - pravolorizi

initialiser initializer - pravalorizilo

initially - komence; unuavice; unuavide; unue; la unuan fojon; unuapaŝe

initials - prezenco de la verbo "initial"; komencliteroj; parafoj

initiate - iniciati; lanĉi; ekigi; inici; inicito; endediĉi; endediĉito

initiation - iniciato; inico; endediĉo

initiative - iniciato; iniciataĵo; iniciativo; iniciatemo

initiator - iniciatinto; iniciatoro

inject - injekti

injection - injekto; injektaĵo; inokulo

injector - injektanto

injunction - prohibicio

injure - vundi; vundiĝi al; lezi; difekti; difektiĝi; malutili al

injurious - vunda; difekta; ofenda; ofende

injury - vundo; vundiĝo; lezo; malutilo; ofendo

injustice - maljusteco; maljustaĵo

ink - inko; interkonsenton, kontrakton subskribi

inkjet - inkŝpruca

inlaid - inkrusti; marketri

inkling - scieto

inland - interna; enlanden; en la landinterno(n); en ( al) la landinterno; en ( al) la interno de la lando

inlay - inkrustaĵo; inkrusti; marketro; marketri

inlet - enlasejo

inline - vicradaj; enteksta

inmate - prizonulo; enkarcerigito; enfermito; malliberulo; kaptito

inmost - plej intima

inn - gastejo; migrantejo

innards - internaĵo

innate - denaska; kunnaskita; natura; imanenta; enradikiĝinta

innately - denaske; kunnaskite; nature; imanente; radike

inner - interna; malantaŭa

Inner Mongolia - Interna Mongolio

Inner Mongolian - de Interna Mongolio

innermost - plej interna; intima

innings - vico

innit - ĉu ne

innocence - senkulpeco; naiveco; senscieco

innocent - senkulpa; senkulpuloj; naiva; naivulo; senscia; (nomo) Inocento

innocently - senscie; naive; senkulpe

innocuous - neofendema; nenoca

innocuousness - neofendemeco; nenoceco

innovate - enkonduki nova(j)n praktikojn (aŭ: ... novajn metodojn; novajn principojn; ... novajn ideojn); enkonduki novaĵo(j)n

innovation - novigaĵo; novigado; io nova; nova afero; iniciato(j); iniciado; iniciaĵo

innovative - noviga; novigema; nova; originala; iniciata; iniciatema; elpensema

innovativeness - novigademo; iniciatemo; elpensemeco

innovator - novigadanto; iniciatemulo; elpensemulo

innuendo - fi-aludo; seksa aludo; subkomprenigo

innumerable - nenombreblaj; sennombraj; nekalkuleblaj; senfinaj

innumeracy - kalkulonescio

innumerate - kalkulonescia

inoculate - inokuli

inoculation - inokulo; inokulado

inoffensive - senofenda; senofende; neofendema; neofendeme

inopportune - neoportuna; neoportune; neĝustatempa; neĝustatempe

inordinate - eksterordinara; troa

inorganic - neorganika

input - kontribuaĵo(j); kontribuaĵo(j); kontribui; enigi; enigo; eniga; enmetaĵo; enigaĵo; inputs - agrikulturo produktorimedoj; input interface - eniga interfaco; enigilo

inquest - ekzamenado antaŭ medecina juristo; enketo

inquire - demandi; enketi; informiĝi; inquiring - gerundio kaj participo de "inquire"; scivola; sciema

inquirer - demandanto

inquiringly - scivole

inquiry - enketo; demando; informpeto; informiĝo

Inquisition - Inkvizicio

inquisitive - scivola; sciema

inquisitively - scivole; scieme

inquisitiveness - scivoleco; sciemeco

inroads - malgrandigo

inrush - enĵetiĝo

insane - freneza; freneze; frenezuloj

insanitary - nesalubra

insanity - frenezeco; frenezaĵo

insatiable - nesatigebla

insatiably - nesatigeble

inscribe - surskribi; gravuri; desegni

inscription - surskribo

inscrutable - nesondebla; nesondeble

inscrutably - nesondeble

insect - insekto

insecticide - insekticido

insecure - nesekura; nememfida; nestabila; nefirma

insecurity - sensekureco; nestabileco; manko de memfido

inseminate - enspermigi

insemination - enspermigo; ensemado; fekundigo

insensibility - senkonscieco; sensenteco

insensible - nekonscia; senkonscia; sensenta; nesentema

insensitive - malsimpatia; malsentema

insensitivity - malsimpatieco; malsentemeco; sensenteco

inseparability - nedisigeblo

inseparable - neapartigebla; nedisigebla

inseparably - neapartigeble; nedisigeble

insert - inserti; enigi; enigaĵo; enmeti; enmetaĵo; enŝovi

insertion - inserto; insertaĵo; enigo; enigaĵo; enmeto; enmetaĵo

inside - en; en ĝi; en tio; ene de; interne (de); en la domo; en la konstruaĵo; interne de la domo; interne de la konstruaĵo; interna; reverso; interno; postporda; en la fundo de sia koro

insider - internulo; inicitito

insides - internaĵo

insidious - insida; inside

insidiously - inside

insidiousness - insideco

insight - kompreno; ekkompreno; enrigardo; percepto; ekkono; intuicio; inspiro; iluminiĝo

insightful - perceptema; komprenema

insightfully - percepteme; kompreneme

insightfulness - perceptemo; komprenemo

insignia - insigno(j); insignaro

insignificance - negraveco

insignificant - negrava; malgrava; ignorinda; malŝatinda; neŝatinda; vanta; tute indiferenta

insincere - nesincera; malsincera; malserioza malseriozulo

insincerity - nesincereco; malsincereco; malseriozeco

insinuate - subkomprenigi; voli subkomprenigi; malice subkomprenigi; fie subkomprenigi; malice subsugesti; fie subsugesti; fi-aludi (pri tio, ke); duondiri; enŝovi (sin); ruze enŝovi (sin); ŝtele enŝovi sin; inside enŝovi sin; insinuating - gerundio kaj participo de "insinuate"; subkompreniga; fi-aluda

insinuation - subkomprenigo; malica subkomprenigo; fia subkomprenigo; malica subsugesto; fia subsugesto; malica aludo; fia aludo

insipid - banala; sengusta

insist - insisti; insisti, ke; insisti pri; postuli (ke); postuli, ke estu

insistence - insisto

insistent - insista; postulema; trudema; trudiĝema; prema

insistently - insiste; postuleme; trudeme; trudiĝeme

insofar as - tial, ke; tiom, ke; ĉar

insole - alplandaĵo

insolence - impertinenteco; malrespekto

insolent - impertinenta; malrespekta

insoluble - nesolvebla; nesolveble

insolvency - nesolventeco; bankroto; nekapablo pagi siajn ŝuldojn

insolvent - nesolventa; insolventa; bankroti; bankrotinta; bankrotigi; bankrotinto; bankrotulo; ne kapabli pagi siajn ŝuldojn

insomnia - sendormeco

insomuch as - tial, ke; tiom, ke

inspect - inspekti; pririgardi; revizii

inspection - inspekto; pririgardo; revizio

inspector - inspektoro; inspektisto; reviziisto; kontrolisto; revizoro; polickomisaro; polica komisaro; komisaro

inspectorate - inspektoraro

inspiration - inspiro; inspirado; inspiriĝo; sugestio

inspirational - inspira

inspire - inspiri; inspiri al; al ... inspiri; ..n inspiri, ke; instigi; inspired - preterito kaj participo de "inspire"; inspira; sprita; inspiring - gerundio kaj participo de "inspire"; inspira

inspirer - inspirinto

instability - malstabileco; malfirmeco; nefirmeco; nestaremeco; nestarema ekvilibro

instalment installment - epizodo; parto; partopago; sinsekva parto

install - instali; instaliĝi; investi; enoficigi; enoficiĝi

installation - instalaĵo; manufakturo; instalado; investado; enoficigo

installer - instalilo

instance - okazo; ekzemplo; kazo

instant - tuja; momento

instantaneous - tuja

instantaneously - tuj

instantiate - generi; konkretigi; ekzempli; trovi ekzemplon de

instantly - tuj

instead - male; sed male; kontraste; sed kontraste; aliflanke; anstataŭe; anstataŭ tio; alternative; instead of - anstataŭ

instigate - instigi

instigation - instigo; instigado

instigator - instiganto; instiginto

instil instill - inspiri; enradikigi

instinct - instinkto

instinctive - instinkta; instinkte

instinctively - instinkte

institute - instituto; institucio; starigi; iniciati; establi; organiz(aĵ)o; korporacio

institution - institucio; por malsanuloj azilo

institutional - institucia

institutionalisation institutionalization - fari ion parto de .. / fariĝi parto de sistemo, socio, kulturo instituciigo instituciiĝo; de homo internigo en azilo

institutionalise institutionalize - fari ion parto de sistemo, socio, kulturo instituciigi; enradikigi; homon internigi en azilo; insitutionalised - preterito kaj participo de "institutionalise"; fariĝinta parto de sistemo, socio, kulturo instituciiĝis; instituciiĝinta; enradikiĝis; enradikiĝinta; internigito en azilo perdinta siajn sociajn kapablojn

instruct - instrui; instrui al; ordoni (al); ordoni, ke ..u; instrukcii (al); komisii (al)

instruction - instruo; instruado; ordono; instrukcio; instrukciado

instructive - instrua; instrue

instructor - instruisto; trejnisto

instrument - instrumento; ilo; peranto

instrumental - per ...; pere de ...; instrumenta; instrumentalo

instrumentalisation instrumentalization - instrumentigo

instrumentalise, instrumentalize - instrumentigi

instrumentation - instrumentaro

insubordinate - malobea; malobeema

insubordination - malobeado; malobeemo

insubstantial - vanta

insufferable - ne-elportebla; ne-elporteble; netolerebla; netolereble

insufferably - neelporteble; netolereble

insufficiency - manko; nesufiĉeco

insufficient - ne sufiĉi; nesufiĉa; nesufiĉe; neadekvata; neadekvate; manki; maltro da

insufficiently - nesufiĉe; neadekvate

insular - paroĥisma; insula

insulate - izoli; varmizoli; insulated - preterito kaj participo de "insulate"; izola; imuna; varmizola; varmimuna; insulating - gerundio kaj participo de "insulate"; izola; varmizola

insulation - izolaĵo

insulator - izolilo

insulin - insulino

insult - insulto; insultaĵo; insulti; malhonori; malhonoro; ofendi; ofendo; insulting - gerundio kaj participo de la verbo "insult"; insulta; insulte; insultema; insulteme; malhonora; ofenda; ofende

insultingly - insulte; insulteme; malhonore; ofende

insuperable - nesuperebla

insurable - asekurebla

insurance - asekuro; asekura; asekurado; garantio; certigo

insure - asekuri; certigi; garantii

insurer - asekuristo; asekuranto

insurgency - insurekcio

insurgent - insurekciano; insurekcia; insurgento

insurmountable - nesuperebla

insurrection - ribelo; insurekcio

insurrectionary - insurekcia

intact - sendifekta

intake - konsumado; enlasejo

intangibility - nematerieco

intangible - nemateria; nepalpebla

integer - integralo; entjero

integral - integra; havenda; nepra; esenca; kompleta; integrala

integrally - nemalhaveble

integrate - integrigi; integriĝi; asimili; integrated - preterito kaj participo de "integrate"; integra; konsekvenca; ampleksa; unueca

integration - integrigo; integriĝo

integrator - integrigilo

integrity - integreco; tuteco; integraleco; fideleco al siaj principoj; sincereco; honesteco; virto; a person of integrity - persono fidela al siaj principoj; they founded an association to protect the integrity of their profession - ili fondis asocion por protekti la fidelecon de sia profesio al ĝiaj principoj

integument - tegaĵo

intel - strategiaj informoj

intellect - intelekto

intellectual - intelekta; intelektulo; intelektula

intellectualisation intellectualization - intelektizado; intelektismado; intelektumado

intellectualise intellectualize - intelektizi; intelektismi; intelektumi

intellectualism - intelektismo

intellectually - intelekte

intelligence - mensa kapablo inteligenteco; komprenemo; sciigoj pri ĝeneralaj aferoj informoj; sciigoj pri strategiaj aferoj; sekretaj servoj strategiaj informoj; sekretaj informoj; sekretaj servoj; servo(j) de strategiaj informoj; buroo de strategiaj informoj; spionoj; spionaro

intelligent - inteligenta; komprenema; prudenta

intelligently - inteligente; prudente

intelligentsia - intelektularo; inteligencio

intelligibility - kompreneblo

intelligible - komprenebla

intemperate - malsobra; malmodera

intend - intenci; intended - preterito kaj participo de "intend"; intenca; intence; trafota; celita; destinita; asignita

intense - intensa; streĉita; streĉa

intensely - intense; streĉe

intensification - intensigo; intensiĝo

intensify - intensigi; intensiĝi

intensity - intenseco

intensive - intensa; intense; intensiva; intensive

intensively - intense; intensive

intent - intenco; celo

intention - intenco; celo; dolo; preĝintenco

intentional - intenca; intence; prikalkulita; dola

intentionally - intence; prikalkulite

intently - atenteme

inter - inter..; entombigi

interact - interrilati

interaction - interrilat(ad)o

interactional - interrilata

interactive - interaga; interaktiva; dialoga

interactivity - interagado; interaktiveco; dialogado

interactively - interage; interaktive; dialoge

interarrival - interalvena

interatomic - interatoma

interbank - interbanka

interbreed - interbredi; interbrediĝi

intercede - propeti

intercept - interkapti; haltigi; kapti; kuratingi; komunikaĵojn subaŭskulti; subaŭskultita elsendo; (... konversacio; ... mesaĝo); kaŝobservi; kaŝobservita elsendo (... konversacio; ... mesaĝo)

interception - haltigo; kapto; kuratingo; de komunikaĵoj subaŭskultado de elsendoj (... de konversacio; ... de mesaĝoj); kaŝobservado de elsendoj (... de konversacio; ... de mesaĝoj)

interceptor - interkapta ĉasjeto

intercession - propeto

intercessor - propetanto

intercessory - propeta

interchange - interŝanĝi; interŝanĝo; interŝanĝado

interchangeability - interŝanĝebleco

interchangeable - interŝanĝebla

intercity - interurba

intercoastal - intermarborda

intercom - citofono

intercommunicate - interkomuniki

interconfessional - interkonfesia

interconnect - interligi; interkonekti

interconnectedness - interligiteco

interconnection - interligo; interligiteco; interkonekto; interkonekteco

intercontinental - interkontinenta

intercountry - interlanda

intercourse - seksumado; sekskuniĝo; kuniĝo; kuniĝi; koito; amoro

intercultural - interkultura

interdenominational - interkonfesia

interdependence - interdependeco

interdependency - interdependeco

interdependent - interdependa

interdict - bloki la kurson de; haltigi; enfili; proskribi; proskripcii; malpermesi

interdiction - blokado de la kurso; enfilado; prohibicio; proskribo; proskripcio; malpermeso; interdikto

interdisciplinary - interdisciplina

interest - intereso; interesi; interesigi; koncerni; koncerno; utilo; interezo; rentumo; investo; interested - preterito kaj particpo de la verbo "interest:; interesiĝi; koncerna; koncernata; engaĝiĝinta; interesting - gerundio kaj participo de la verbo "interest"; interesa; interese; sciinda; sciinde; pensiga; pensige; interests - pluralo de la substantivo "interest"; prezenco de la verbo "interest"; aferoj; bonfarto; bonstato

interestingly - interese; estas interese, ke

interface - fasado; interfaco; junto; interag(ad)i

interfaith - interreligia

interfere - sin trudi; malhelpe sin trudi; malhelpe enmiksiĝi; interrompi; ĝeni; mismanipuli; mistuŝi; mispalpi; interferi

interference - sintrudo; trud(ad)o; nenecesa (aŭ: nedezirinda ...; nepravigebla ...; malhelpa ...) sintrudo; nenecesa (aŭ: nedezirinda ...; nepravigebla ...; malhelpa ...) enmiksiĝo; pertub(ad)o; interrompado; ĝenado; interfero; interfera; nenecesa sintrudo; nenecesa enmiksiĝo; nedezirinda sintrudo; nedezirinda enmiksiĝo; nepravigebla sintrudo; nepravigebla enmiksiĝo

intergovernmental - interregistara

interim - provizora; intertempa; intertempo

interinstitutional - interinstitucia

interior - interna; interno; de internoj; profundo; landinterno

interiority - interneco

interiorly - interne

interisland - inter-insula

interjection - interjekcio

interlace - interplekti; interplektiĝi; interlaĉi

interlanguage - interlingvo

interleave - interfolii

Interlingua - Interlingvao

interlinguistics - interlingvistiko

interlinked - interligita

interlock - interkroĉi; interligi

interlocutor - interparolanto

interloper - entrudiĝinto

interlude - paŭzo; interludo

intermediary - peranto; peristo; perulo; perilo; peranta; interhelpanto; interhelpisto; intersendito; ponta

intermediate - meza; mezdaŭra; mezdistanca; meztempa

interment - entombigo

interminable - senfina

intermingle - intermiksiĝi

interministerial - interministra

intermission - interakto; intermito

intermittent - intermita; intermiti; sporadaj; fojfojaj

intermittently - intermite; sporade; fojfoje

intermodal - intermaniera

intermolecular - intermolekula

intermolecularly - intermolekule

intern - staĝanto; asistanta kuracisto; enkarcerigi; fari staĝon

internal - interna; enlanda

internalisation internalization - internigo

internalise internalize - internigi

internally - interne

international - internacia; tutmonda; universala

internationalisation internationalization - internaciigo; internaciiĝo

internationalise internationalize - internaciigi; internaciiĝi

internationalism - internaciismo

internationalist - internaciisma; internaciisto

internationality - internacieco

internationally - internacie; tutmonde

internecine - de reciproka detruo; fratmurda; fratmortiga

internee - enkarcerigito

Internet - Interreto; interreta; la Reto; ret-; reta

internment - enkarcerigo

internship - staĝo; posteno de asistanta kuracisto

interoperability - kunfunkciebleco

interoperable - kunfunkciebla

interoperate - kunfunkcii

interpellation - interpelacio

interpersonal - interhoma

interplanetary - interplaneda

interplay - interagado

interpolate - interpoli

interpolation - interpolo; interpolaĵo

interpolative - interpola

interpopulation interpopulational - biologio interpopulacia

interpose - intermeti

interpret - interpret; interpreting - gerundio kaj participo de "interpret"; interpreta

interpretation - interpreto; interpretado

interpreter - interpretisto

interpretive - interpreta

interprofessional - interprofesia

interracial - interrasa

interregional - interregiona

interregnum - interreĝado

interrelate - interrilati; interrilated - preterito kaj participo de "interrelate" - interrilata; interrelating - gerundio kaj participo de "interrelate"; interrilata

interrelation - interrilato

interrelationship - interrilato

interreligious - interreligia

interrogate - pridemandi; ekzameni

interrogation - pridemandado; ekzamenado

interrogative - demandovorto; demanda vorto; demandvorto; demanda

interrogator - pridemandisto; ekzamenisto

interrupt - interrompi; maldaŭrigi; intermitigi; interĵeti; intervoki

interrupter - interrompilo

interruption - interrompo; interrompiĝo; maldaŭrigo; intermitigo

intersect - intersekci; intersekci sin; intersekciĝi

intersection - interkruciĝo; kruciĝejo; intersekco

intersperse - intermeti; interplekti

interstate - en Usono interŝtata aŭtovojo; sur ( de ..; pri ...) interŝtataj aŭtovojoj; en federacia ŝtato interŝtata; en ( al ...) alia(j) ŝtato(j); en alia(j)n ŝtato(j)n

interstellar - interstela

interstice - malplenaĵo

intersubjectivity - intersubjekteco

intertwine - interplekti; interplektiĝi

interval - intertempo; interspaco; interakto

intervene - interveni; enmiksiĝi; sin intermeti; interhelpi; peri

intervention - interveno; enmiksiĝo; intermeto; interhelpo; kontribuo; perado; alparolo; interpelacio

interview - intervjuo; intervjui; pridemandi; demandado

interviewee - intervjuato

interviewer - intervjuisto; intervjuanto

interwar - intermilita

interweave - interplekti; interplektiĝi

Interweb - ŝerce Interreto

interwiki - intervikio

interwoven - interplektita

intestinal - intesta

intestine - intesto; intestines - intestaro; intestoj

Intifada - Intifado

intimacy - intimeco

intimate - intima; sciigi; aludi; intimates - prezenco de la verbo "intimate"; intimularo

intimately - intime

intimidate - timigi; minaci; intimidating - gerundio kaj participo de "intimidate"; timiga; minaca

intimidation - timigado; minacado; minacoj

intimidator - minacanto

into - en; en ..n; pri; interesiĝi pri; ŝati; ĝui; miksi sin en ..n

intolerable - netolerebla; netolereble; neeltenebla; neelteneble

intolerably - netolerebla; netolereble; neeltenebla; neelteneble

intolerance - maltoleremo; bigoteco

intolerant - maltolerema; bigota; ne toleras ..n

intonation - intonacio

intone - reciti; preĝon psalmi

intoxicant - ebriigaĵo

intoxicate - ebriigi; intoxicated - preterito kaj participo de "intoxicate"; ebria; intoxicating - gerundio kaj participo de "intoxicate"; ebriiga

intoxication - ebrieco; ebriiĝo

intra - interna; interne de

intracellular - enĉela; intraĉela

intra-communal - interne de komunumoj

intractable - nesolvebla; nekoretebla; nebonigebla; netraktebla; obstina

intra-day intraday - unutaga

intramolecular - intramolekula

intramolecularly - intramolekule

intramural - interna

intramuscular - intramuskola

intramuscularly - intramuskole

intranet - intrareto

intransigent - malcedema

intraosseous - intraosta

intrapopulational - biologio intrapopulacia

intravenous - intravejna

intravenously - intravejne

intrepid - bravega

intricacy - komplikeco; komplikiteco; komplikiĝo

intricate - komplika; komplikita

intricately - komplike

intrigue - scivoligi; interesigi; intrigi; intrigo

intriguer - intriganto; intrigulo; intrigemulo

intriguing - gerundio kaj participo de la verbo "intrigue"; scivoliga; scivolige; interesiga; interesige

intrinsic - esenca

intrinsically - esence

intro - prezento

introduce - enkonduki; prezenti; konatigi; kutimigi; iniciati; enporti; enmeti; enigi; enŝovi; komenci; ek..; introducing - gerundio kaj participo de"introduce"; la enkonduko de; la prezento de; la konatigo de; la iniciat(ad)o de

introducer - prezentanto

introduction - enkonduko; enkonduka parolado; memprezento; prezent(ad)o; konatigo; interkonatiĝo; iniciat(ad)o; enmeto; enporto; enigo; enŝovo; ekfaro; ekuzo

introductory - enkonduka; komenca; komencanta; prezenta

intron - introno

introspection - introspekto

introspective - introspektema

introversion - memabsorbiĝo; introvertiteco

introvert - memabsorbiĝinto; introvertito

introverted - memabsorbiĝinta; introvertita

intrude - entrudiĝi (al); trudi sin (al); sin ŝovi (en ..n); enŝoviĝi (en ..n)

intrusion - entrudiĝo

intrusive - trudema; trudiĝema; maldiskreta

intrusively - trudeme; trudiĝeme; maldiskrete

intubation - entubado

intuition - intuicio

intuitive - intuicia

Inuit - inuita; la inuita (lingvo); inuito(j)

inundate - inundi; superakvi

inure - hardi; imunigi

invade - invadi

invader - invadanto; invadinto

invalid - nuligita; eksvalida; eksvalidiĝis; eksvalidiĝinta; fortempiĝis; fortempiĝinta; jam ne aktuala; neprava; neprave; malsanulo

invalidate - nuligi; eksvalidigi; malpravigi

invalidation - eksvalidigo; eksvalidiĝo; nuligo; nuliĝo

invalidity - nepraveco

invaluable - valorega; netaksebla

invariable - ĉiama; kutima; ĉiufoja

invariably - ĉiam; kutime; ĉiufoje

'invariant - invarianto

invasion - invado

invasive - invada; invadema; truda

invective - insultado; insultaĵoj

inveigh against - mallaudxi

inveigle - flatlogi

invent - inventi; elpensi

invention - inventaĵo; inventado; elpensaĵo; fiktivaĵo

inventive - inventema; eltrovema; iniciatema; elpensema; elturniĝema

inventiveness - inventemo; eltrovemo; iniciatemo; elpensemo; elturniĝemo

inventor - inventinto; inventisto; elpensinto

inventory - vararo; provizo(j); registro

inverse - inversa; inverse

inversion - inversigo

invert - inversigi; inverted - preterito kaj participo de "invert"; inversa

invertebrate - Invertebrata senvertebrulo

invest - investi

investigate - prienketi; enketi pri; fari enketon pri; informiĝi pri; esplori; esplorkontroli; ekzameni

investigation - enketo; kriminala enketo; enketado; informiĝo

investigative - enketa

investigator - enketisto; esploristo; detektivo

investiture - investituro

investment - investo; investaĵo; investado; investada

investor - investanto; investisto

inveterate - obstina; ĉiama; enradikiĝinta; enradikigita

invidious - neenviinda; ofendema; nejusta; nejuste; maljusta; maljuste

invidiously - nejuste; maljuste

invidiousness - nejusteco; maljusteco

invigorate - vigligi; invigorating - gerundio kaj participo de "invigorate"; vigliga; viglige

invincible - nevenkebla

inviolable - netuŝebla

inviolate - netuŝita

invisibility - nevidebleco

invisible - nevidebla; nevidata; latenta

invisibly - nevideble

invitation - invito; laŭinvita

invitatory - invita

invite - inviti; invit al; inviting - gerundio kaj participo de "invite"; alloga; alloge

invitee - invitito; invitoto

in vitro - laboritoria; eksterutera; in vitro fertilisation in vitro fertilization - eksterutera fekundigo

invocation - alvokado

invoice - fakturo

invoke - alvoki; citi; alpreĝi; preĝalvoki

involucre - involukro

involuntarily - nevole

involuntary - nevola; nevole; deviga; senintenca

involution - involucio

involve - okupi; necesigi; utiligi; aktivigi; ..n kaŭzi; fare de; de kiu la koncernatoj ... ( de kiu la partoprenantoj ...; de kiu la protagonistoj ...) estas; de kiu; temas pri; tuŝas; signifas; kuntreni; kuntreniĝi; kondiĉi; kunkonduki; sin miksi; enmiksi; impliki; engaĝi; engaĝiĝi; koncerni; koncerniĝi; pri ... koncerniĝas; la ..into(j) aliĝas al ( ... apartenas al); la ..ito(j) aliĝas al ( ... apartenas al); interrilatiĝi; interrilatigi; kunlabori

involved - preterito kaj participo de "involve"; necesa; bezonata; partoprenanta(j); kiu partoprenis; koncernata(j); de kiu la koncernatoj ... ( ... la partoprenantoj; ... la protagonistoj) estas; trafita; komplika; komplikita; involved in - implikita en; implikiĝinta en; kuntreniĝinta en; ...n trafis; ...n tuŝis; engaĝiĝinta pri; partopreninta; sin miksinta en; enmiksita; enmiksiĝinta; temas pri; kunhelpis; ..n koncernis; koncerniĝis pri; de kiu la koncernatoj ( ... la partoprenantoj; ... la protagonistoj) estas; sin okupis pri; (kiu) okupiĝis pri; sin okupis per; (kiu) okupiĝis per; necesa por; bezonata por; rolis en; havis rolon en; de kiu la ..into(j) ( la ..ito(j)) aliĝis al; de kiu la ..into(j) ( la ..ito(j)) aliĝis al; apartenis al; kiu kunlaboris kun; kiu kunlaboris pri; kiun trafis
involving - gerundio kaj participo de "involve"; rilate al; pri

involvement - okupiĝo; implikiĝo; enmiksiĝo; aktiviĝo; kuntreniĝo; engaĝiĝo; interrilatiĝo; partopreno; intertraktado; koncerniĝo; kunlaboro; kunhelpo

invulnerability - netuŝebleco; nevundebleco; nedamaĝebleco

invulnerable - netuŝebla; nevundebla; nedamaĝebla

inward - interna; internen

inwardly - interne; en si; al si

iodide - jodido

iodine - jodo

ion - jono

ionic - geografio ionia; arkitekturo ionika; fizika kemio jona

ionisation inonization - joniĝo

ionise ionize - jonigi; joniĝi; ionising ionizing - gerundio kaj participo de "ionise"/"ionize"; joniga

ionosphere - jonosfero

ionospheric - jonosfera

iota - joto; parteto; peceto

IOU - ŝuldatesto

Iowa - Iovao

Iphigenia - Ifigenia

IQ - intelekta kvociento

Iran - Irano

Iranian - irana; de Irano; iranano

Iraq - Irako

Iraqi - iraka; irakano

irate - kolera

ire - kolero

Ireland - Irlando

Ireneus - Ireneo

irenicism - irenismo

iridesce - irizi

iridescence - irizeco

iridescent - iriza

iridium - iridio

iris - (okula) iriso; (Iris) irido

Irish - irlanda; la irlanda (lingvo); irlandano; irlandanoj

Irishman - irlandano

Irishwoman - irlandanino

irksome - ĉagrena; ĝena; peniga; klopoda

iron - fero; fera; el fero; gladi; gladilo

ironclad - nerevokebla; nerompebla

ironic - ironia; paradoksa; paradokse

ironically - estas paradokse, ke; paradokse; ironie

irony - ironio

Iroquoian - irokeza

Iroquois - irokezoj; irokeza

irradiate - surradii

irradiation - surradiado

irrational - neracia; malracia

irrationalism - malraciemo; neraciemo

irrationality - malracieco; neracieco; senprudenteco

irreconcilable - neakordigebla; nepacigebla

irreconcilablly - neakordigeble; nepacigeble

irreducible - nereduktebla

irreducibly - neredukteble

irrefutable - nerefutebla

irrefutably - nerefuteble

irregular - neregula; neregule; eksteregula; eksterregule; malakurata; malglata; neregula soldato

irregularity - neregulaĵo; nereguleco; malakurateco; malglataĵo

irregularly - neregule; eksteregule; malakurate; malglate

irrelevance - malgraveco; maltrafeco; senrilateco

irrelevancy - malgraveco; maltrafeco; senrilateco

irrelevant - senrilata; malgrava; maltrafa; nekonsiderinda; neniel rilatas al la afero; perdinta sian trafecon; perdinta sian praktikan utilecon

irreligion - malpiecon

irreligious - malpia; malpie; malpieca; malpiece; malpie

irremediable - senhelpa

irremediably - senhelpe

irremovable - malforprenebla; neforigebla; neeksigebla

irreparable - neriparebla; nerebonigebla

irreparably - neripareble; nerebonigeble

irreplaceable - neanstataŭebla; neanstataŭigebla; havenda; nemalhavebla; nepra; esenca

irrepressible - neretenebla; nesubpremebla

irreproachable - neriproĉebla; neriproĉinda

irreproachably - neriproĉeble; neriproĉinde

irresistible - nerezistebla; neretenebla

irresistibly - nerezisteble; nereteneble

irresolute - hezitema; ŝanceliĝema; malpersistema

irresolutely - heziteme; ŝanceliĝeme; malpersisteme

irrespective - senkonsidera; senkonsidere

irresponsibility - manko de respondeco; malzorgemo; facilanimeco; malseriozeco

irresponsible - nerespondecema; nerespondeca; malzorgema; facilanima; malserioza

irresponsibly - nerespondeceme; malzorgeme; facilanime; malserioze

irretrievable - nerevenigebla; senrevenigebla

irretrievable - nerevenigeble; senrevenigeble

irreverence - nerespekteco; nerespektaĵo; spitemo

irreverent - nerespekteca; spitema

irreverently - nerespektece; spiteme

irreversible - neinversiga; nerevokebla; nehaltigebla; nerevenigebla; neriparebla; nerebonigebla

irreversibly - neinversige; nerevokeble; nehaltigeble; nerevenigeble; neripareble; nerebonigeble

irrevocable - nerevokebla; nerevenigebla; senrevenigebla

irrevocably - nerevokeble; nerevenigeble; senrevenigeble

irrigate - irigacii

irrigation - irigacio

irritability - ĉagreniteco; incitiĝemo

irritable - ĉagrenita; incitiĝema; incitebla

irritably - ĉagrenite

irritant - ĉagrenaĵo; agaco; iritas; irito; irita; iritaĵo; ĝeno; ĝenaĵo

irritate - ĉagreni; ĝeni; inciti; iriti; irritating - gerundio kaj participo de "irritate"; ĉagrena; ĉagrene; ĝena; irita

irritation - ĉagreno; ĉagreniĝo; ĝeno; incitiĝo; irito

irruption - enĵetiĝo

IRS - Departemento pri Impostoj

is - estas; ..as; ..adas; signifas; kiun ... ..as; estas ..ata; estas ..ita; estas ..anta; estas ..inta; kiun oni ...as; nun ..as; aktuale ..as; kiun oni estas ..inta; kiun oni estas ..anta; kiun oni estas ..onta; ..n ..igas; ĉu; ĉu ... estas; estu; estos; troviĝas; alesti; ĉeesti; ..adas; Is. - Insulo(j); is not - ne; ne estas; ne ..as; ..., ĉu ne; ne estas tia

Isaac - Isaako

Isaiah - Jesaja

Iseult - Izolda

Islam - islamo

Islamabad - Islamabado

islamic - islama; islamana; islamisma; islamista

islamicisation islamicization - islamigo;

islamicise islamicize - islamigi;

islamisation islamization - islamigo; islamiĝo;

islamise islamize - islamigi

islamism - islamismo

islamist - islamisto

islamofascism - islama faŝismo

islamofascist - islama faŝisma

islamophobia - islamofobio

islamophobic - islamofoba

island - insulo

islander - insulano

isle - insulo; Isle of Man - Manksinsulo

islet - insuleto

isms - ismoj

isn't - ne; ne estas; ne ..as; ..., ĉu ne; ne estas tia

isocyanate - isocianato

isolate - izoli; specimeno; isolated - preterito kaj participo de "isolate"; solula; soleca; sole staranta; fora; nevizitata; la sola; la ununura; disaj; maloftaj

isolation - izoleco; izolado; izoliĝo; soleco

isolationism - izolismo

Isolde - Izolda

isomorphism - izomorfio

isosceles - izocela

isotope - izotopo

isotopic - izotopa

ISP - Interreta Servo-Provizanto

israel - Israelo; biblia epoko Izraelo

Israeli - israela; israelano; israelana; israelan(in)o

Israelite - izraelido

issuance - emisio

issue - afero; demando; problemo; defio; zorgo; koncerno; priparolata ( pridisputata ...; diskutata ...) temo; koncerna afero; numero; eldono; eldoni; doni; dissendi; publikigi; aperigi; aperi; sciigi; eldiri; promulgi; havigi; havigo; eliĝi; eligi; emisii; emisio; ido; idoj; idaro

Istanbul - Istanbulo

it - ĝi; tio; kiun ĝi; kiun tio; al ĝi; por ĝi; al tio; ke ĝi; ke tio; kiam ĝi; kiam tio; kiom ĝi; kiom tio; kion ĝi; kion tio; kiel ĝi; kiel tio; kien ĝi; kien tio; kial ĝi; kial tio; IT - informaj teknologioj; informa teknologio; informteknologio; informteknologioj

it has - ĝi havas; ĝi posedas; estas en ĝi; my thumb feels better than what it has been - mia dikfingro sentas pli bona ol antaŭe; it has nothing to do with my argument - tio neniel koncernas mian argumenton
it is - estas; ĝi estas; ĝi ...as; tio estas; tiu estas; ..as; oni ..as; temas pri; io estas; jen; tio estas; tiu estas; tio fariĝas
it would - estus; ĝi estus; estos; ĝi estos; ..us; ĝi ..us; ..os; ĝi ..os; kutime; ĝi kutime ..is

Italian - itala; italeca; la itala (lingvo); italo

italicised italicized - kursivigita

italics - kursivaj literoj; in italics - kursive

Italy - Italio

itch - juki; juko; jukado

itchy - juka

it'd - vidu: "it would"

item - ero; aĵo; objekto; peco; ero; afero; komercaĵo; vendaĵo; varo

iterate - iteracii

iteration - novigita programaro komputila versio; ripetado iteracio

iterative - iteracia

iterator - iteraciilo

itinerant - migra; migranta; nomadanto; vagabondo; trampo; vojulo

itinerary - itinero

it'll - estos; ĝi estos; ..os; ĝi ..os

it's - vidu: ; "it has"; "it is"

its - ĝia; ĝian; de ĝi; sia(n); de si; ties; la

itself - si; al si; mem; en si; per si mem

IVF - eksterutera fekundigo

Ivorian - eburborda; kotdivoara; eburbordana; kotdivoarano

ivory - eburo; ebura

Ivory coast - Ebur-Bordo; eburborda; Kotdivoaro

ivy - Hedera hedero

Ivy League - la elita universitataro

IX - 9-a