Listo Swadesh (portugala)

El Vikivortaro
Jump to navigation Jump to search

Listo Swadesh 207 Esperanto - Portugala.

Por klarigo pri la listoj Swadesh vidu la Vikipedio-artikolon Listo Swadesh.

No
 
Esperanto (epo)
 
Portugala (por)
português

Prononco laŭ IFA
1 mi eu [ew]
2 vi (ununombro) tu; você (formale) [tu], [vɔˈse]
3 li ele [ˈelɨ]
4 ni nós [ˈnɔʃ]
5 vi (multenombro) vós; vocês (formale) [ˈvɔʃ], [vɔˈses]
6 ili eles [ˈelɨʃ]
7 ĉi tio isto [ˈiʃtu]
8 tio aquilo [ɐˈkilu]
9 ĉi tie aqui [ɐˈki]
10 tie [ɐˈi]
11 kiu quem [kɐ̃j]
12 kio que, o quê [kɨ], [u ke]
13 kie onde [ˈõdɨ]
14 kiam quando [ˈkwɐ̃du]
15 kiel como [ˈkomu]
16 ne não [nɐ̃w]
17 ĉiuj (multenombro) tudo [ˈtudu]
18 multaj muito [ˈmũjtu]
19 kelkaj alguns [alˈɡunʃ]
20 malmultaj pouco [ˈpoku]
21 alia outro [ˈotɾu]
22 unu um [ũ]
23 du dois [dojʃ]
24 tri três [tɾeʃ]
25 kvar quatro [ˈkwatɾu]
26 kvin cinco [ˈsĩku]
27 granda grande [ˈɡɾɐ̃dɨ]
28 longa longo [ˈlõɡu]
29 larĝa largo [ˈlaɾɡu]
30 dika espesso [ɨʃˈpesu]
31 peza pesado [pɨˈzadu]
32 malgranda pequeno [pɨˈkenu]
33 mallonga curto [ˈkuɾtu]
34 mallarĝa estreito [ɨʃˈtɾɐjtu]
35 maldika fino [ˈfinu]
36 virino mulher [muˈʎɛɾ]
37 viro homem [ˈɔmɐ̃j]
38 homo homem [ˈɔmɐ̃j]
39 infano criança [kɾiˈɐ̃sɐ]
40 edzino mulher, esposa [muˈʎɛɾ], [ɨʃˈpozɐ]
41 edzo marido, esposo [mɐˈɾidu], [ɨʃˈpozu]
42 patrino mãe [mɐ̃j]
43 patro pai [paj]
44 besto animal [ɐniˈmal]
45 fiŝo peixe [ˈpɐjʃɨ]
46 birdo ave, pássaro [ˈavɨ], [ˈpasɐɾu]
47 hundo cão [kɐ̃w]
48 pediko piolho [piˈoʎu]
49 serpento serpente, cobra [sɨɾˈpẽtɨ], [ˈkɔbɾɐ]
50 vermo verme [ˈvɛɾmɨ]
51 arbo árvore [ˈaɾvuɾɨ]
52 arbaro floresta [fluˈɾɛʃtɐ]
53 bastono bastão [bɐʃˈtɐ̃w]
54 frukto fruta, fruto [ˈfɾutɐ], [ˈfɾutu]
55 grajno semente [sɨˈmẽtɨ]
56 folio folha [ˈfoʎɐ]
57 radiko raiz [ɾɐˈiʃ]
58 arboŝelo casca [ˈkaʃkɐ]
59 floro flor [floɾ]
60 herbo erva [ˈɛɾvɐ]
61 ŝnuro corda [ˈkɔɾdɐ]
62 haŭto pele [ˈpɛlɨ]
63 viando carne [ˈkaɾnɨ]
64 sango sangue [ˈsɐ̃ɡɨ]
65 osto osso [ˈosu]
66 graso gordura [ɡuɾˈduɾɐ]
67 ovo ovo [ˈovu]
68 korno chifre, corno [ˈʃifɾɨ], [ˈkoɾnu]
69 vosto cauda, rabo [ˈkawdɐ], [ˈɾabu]
70 plumo pena [ˈpenɐ]
71 haro cabelo [kɐˈbelu]
72 kapo cabeça [kɐˈbesɐ]
73 orelo orelha [oˈɾɐʎɐ]
74 okulo olho [ˈoʎu]
75 nazo nariz [nɐˈɾiʃ]
76 buŝo boca [ˈbokɐ]
77 dento dente [ˈdẽtɨ]
78 lango língua [ˈlĩɡwɐ]
79 ungo unha [ˈuɲɐ]
80 piedo [pɛ]
81 kruro perna [ˈpɛɾnɐ]
82 genuo joelho [ʒuˈɐjʎu]
83 mano mão [mɐ̃w]
84 flugilo asa [ˈazɐ]
85 ventro ventre, barriga [ˈvẽtɾɨ], [bɐˈʀiɡɐ]
86 intestoj entranhas, intestino [ẽˈtɾɐɲɐʃ], [ĩtɨʃˈtinu]
87 kolo pescoço [pɨʃˈkosu]
88 dorso costas [ˈkɔʃtɐʃ]
89 brusto peito, seios [ˈpɐjtu], [ˈsɐjuʃ]
90 koro coração [kuɾɐˈsɐ̃w]
91 hepato fígado [ˈfiɡɐdu]
92 trinki beber [bɨˈbeɾ]
93 manĝi comer [kuˈmeɾ]
94 mordi morder [muɾˈdeɾ]
95 suĉi sugar, chupar [suˈɡaɾ], [ʃuˈpaɾ]
96 kraĉi cuspir [kuʃˈpiɾ]
97 vomi vomitar [vumiˈtaɾ]
98 blovi soprar [suˈpɾaɾ]
99 spiri respirar [ʀɨʃpiˈɾaɾ]
100 ridi rir [ʀiɾ]
101 vidi ver [veɾ]
102 aŭdi ouvir [oˈviɾ]
103 scii saber [sɐˈbeɾ]
104 pensi pensar [pẽˈsaɾ]
105 senti (odore) cheirar [ʃejˈɾaɾ]
106 timi temer [tɨˈmeɾ]
107 dormi dormir [duɾˈmiɾ]
108 vivi viver [viˈveɾ]
109 morti morrer [muˈʀeɾ]
110 mortigi matar [mɐˈtaɾ]
111 batali lutar [luˈtaɾ]
112 ĉasi caçar [kɐˈsaɾ]
113 frapi bater [bɐˈteɾ]
114 tranĉi cortar [kuɾˈtaɾ]
115 fendi rachar [ʀɐˈʃaɾ]
116 ponardi esfaquear, apunhalar [eʃfɐkiˈaɾ], [ɐpuɲɐˈlaɾ]
117 grati raspar [ʀɐʃˈpaɾ]
118 fosi cavar [kɐˈvaɾ]
119 naĝi nadar [nɐˈdaɾ]
120 flugi voar [vuˈaɾ]
121 marŝi andar, caminhar [ɐ̃ˈdaɾ], [kɐmiˈɲaɾ]
122 veni vir [viɾ]
123 kuŝiĝi deitar-se [dɐjˈtaɾsɨ]
124 sidiĝi sentar-se [sẽˈtaɾsɨ]
125 stariĝi pôr-se de pé [ˈpoɾsɨ dɨ pɛ]
126 turniĝi virar, girar [viˈɾaɾ], [ʒiˈɾaɾ]
127 fali cair [kɐˈiɾ]
128 doni dar [daɾ]
129 teni segurar [sɨɡuˈɾaɾ]
130 premi apertar [ɐpɨɾˈtaɾ]
131 froti esfregar [ɨʃfɾɨˈɡaɾ]
132 lavi lavar [lɐˈvaɾ]
133 viŝi enxugar [ẽʃuˈɡaɾ]
134 tiri pŭar [puˈʃaɾ]
135 puŝi empurrar [ẽpuˈʀaɾ]
136 ĵeti atirar, lançar [ɐtiˈɾaɾ], [lɐ̃ˈsaɾ]
137 ligi atar [ɐˈtaɾ]
138 kudri coser [kuˈzeɾ]
139 kalkuli contar [kõˈtaɾ]
140 diri dizer [diˈzeɾ]
141 kanti cantar [kɐ̃ˈtaɾ]
142 ludi brincar, jogar [bɾĩˈkaɾ], [ʒuˈɡaɾ]
143 flosi flutuar, boiar [flutuˈaɾ], [bojˈaɾ]
144 flui fluir [fluˈiɾ]
145 frosti gelar [ʒɨˈlaɾ]
146 ŝveli inchar [ĩˈʃaɾ]
147 suno sol [sɔl]
148 luno lua [ˈluɐ]
149 stelo estrela [ɨʃˈtɾelɐ]
150 akvo água [ˈaɡwɐ]
151 pluvo chuva [ˈʃuvɐ]
152 rivero rio [ˈʀiu]
153 lago lago [ˈlaɡu]
154 maro mar [maɾ]
155 salo sal [sal]
156 ŝtono pedra [ˈpɛdɾɐ]
157 sablo areia [ɐˈɾɐjɐ]
158 polvo poeira [puˈɐjɾɐ]
159 grundo terra [ˈtɛʀɐ]
160 nubo nuvem [ˈnuvɐ̃j]
161 nebulo nevoeiro [nɨvuˈɐjɾu]
162 ĉielo céu [sɛw]
163 vento vento [ˈvẽtu]
164 neĝo neve [ˈnɛvɨ]
165 glacio gelo [ˈʒelu]
166 fumo fumo [ˈfumu]
167 fajro fogo [ˈfoɡu]
168 cindro cinzas [ˈsĩzɐʃ]
169 bruli arder [ɐɾˈdeɾ]
170 vojo estrada [ɨʃˈtɾadɐ]
171 monto montanha [mõˈtɐɲɐ]
172 ruĝa vermelho [vɨɾˈmɐʎu]
173 verda verde [ˈveɾdɨ]
174 flava amarelo [ɐmɐˈɾɛlu]
175 blanka branco [ˈbɾɐ̃ku]
176 nigra preto, negro [ˈpɾetu], [ˈneɡɾu]
177 nokto noite [ˈnɔjtɨ]
178 tago dia [ˈdiɐ]
179 jaro ano [ˈɐnu]
180 varma quente [kẽˈtɨ]
181 malvarma frio [ˈfɾiu]
182 plena cheio [ˈʃɐju]
183 nova novo [ˈnovu]
184 malnova velho [ˈvɛʎu]
185 bona bom [bõ]
186 malbona mau [maw]
187 putra podre [ˈpodɾɨ]
188 malpura sujo [ˈsuʒu]
189 rekta direito [diˈɾɐjtu]
190 ronda redondo [ʀɨˈdõdu]
191 akra afiado, aguçado [ɐfiˈadu], [ɐɡuˈsadu]
192 malakra cego [ˈsɛɡu]
193 glata liso [ˈlizu]
194 malseka húmido [ˈumidu]
195 seka seco [ˈseku]
196 ĝusta correcto [kuˈʀɛtu]
197 proksima perto [ˈpɛɾtu]
198 malproksima longe [ˈlõʒɨ]
199 dekstro direita [diˈɾɐjtɐ]
200 maldekstro esquerda [ɨʃˈkeɾdɐ]
201 ĉe a, em [ɐ], [ɐ̃j]
202 en em [ɐ̃j]
203 kun com [kõ]
204 kaj e [i]
205 se se [sɨ]
206 ĉar porque [ˈpuɾkɨ]
207 nomo nome [ˈnomɨ]


Fontoj: