Listo Swadesh (Rusa)

El Vikivortaro
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia-logo-v2-eo.svg
Vikipedio enhavas artikolon pri:

Listo Swadesh 207 Esperanto - Rusa.

Por klarigo pri la listoj Swadesh vidu la Vikipedio-artikolon Listo Swadesh.

No
 
Esperanto (epo)
 
Rusa (rus)
русский язык

Prononco laŭ IFA
1 mi я [ja]
2 vi (ununombro) ты [tɨ]
3 li он [on]
4 ni мы [mɨ]
5 vi (multenombro) вы [vɨ]
6 ili они [ɐˈnʲi]
7 ĉi tio это [ˈɛtə]
8 tio то [to]
9 ĉi tie здесь, тут [zdʲesʲ], [tut]
10 tie там [tаm]
11 kiu кто [kto]
12 kio что [ʂto]
13 kie где [gdʲe]
14 kiam когда [kɐɡˈda]
15 kiel как [kаk]
16 ne не [nʲe]
17 ĉiuj (multenombro) все [vsʲe]
18 multaj много, многие [ˈmnoɡə], [ˈmnogʲije]
19 kelkaj несколько [ˈnʲɛskəlʲkə]
20 malmultaj мало, немногие [ˈmalə], [nʲeˈmnogʲije]
21 alia другой, иной [druˈɡoj], [ˈinoj]
22 unu один [ɐˈdʲin]
23 du два [dvа]
24 tri три [trʲi]
25 kvar четыре [t͡ɕɪˈtɨrʲɪ]
26 kvin пять [pʲætʲ]
27 granda большой, великий [bɐˈlʲʂoj], [vʲɪˈlʲikʲɪj]
28 longa длинный, долгий [ˈdlʲinnɨj], [ˈdolɡʲɪj]
29 larĝa широкий [ʂɨˈrokʲɪj]
30 dika толстый [ˈtolstɨj]
31 peza тяжёлый [tʲɪˈʐolɨj]
32 malgranda маленький [ˈmalʲɪnʲkʲɪj]
33 mallonga короткий [kɐˈrotkʲɪj]
34 mallarĝa узкий [ˈuskʲɪj]
35 maldika тонкий [ˈtonkʲɪj]
36 virino женщина [ˈʐɛnɕɕɪnə]
37 viro мужчина [muˈɕɕinə]
38 homo человек [t͡ɕɪlɐˈvʲɛk]
39 infano ребёнок, дитя [rʲeˈbʲonok], [ˈdʲitʲa]
40 edzino жена [ʐɨˈna]
41 edzo муж [muʂ]
42 patrino мать [matʲ]
43 patro отец [ɐˈtʲɛt͡s]
44 besto зверь, животное [zʲvʲerʲ], [ʐɨˈvotnəɪ]
45 fiŝo рыба [ˈrɨbə]
46 birdo птица [ˈptʲit͡sə]
47 hundo собака, пёс [sɐˈbakə], [pʲos]
48 pediko вошь [voʂ]
49 serpento змея [zʲmʲɪˈja]
50 vermo червь [t͡ɕerfʲ]
51 arbo дерево [ˈdʲerʲɪvə]
52 arbaro лес [lʲɛs]
53 bastono палка [ˈpɑlkə]
54 frukto плод, овощ [plot], [ovoɕɕ]
55 grajno семя, семена [ˈsʲemʲə], [sʲemʲeˈnа]
56 folio лист [lʲist]
57 radiko корень [ˈkorʲɪnʲ]
58 arboŝelo кора [kɐˈra]
59 floro цветок [t͡svʲɪˈtok]
60 herbo трава [trɐˈva]
61 ŝnuro верёвка [vʲɪˈrʲofkə]
62 haŭto кожа, шкура [ˈkoʐə], [ˈʂkurа]
63 viando мясо [ˈmʲasə]
64 sango кровь [krofʲ]
65 osto кость [kosʲtʲ]
66 graso жир [ʐɨr]
67 ovo яйцо [jɪjˈt͡so]
68 korno рог [rok]
69 vosto хвост [xvost]
70 plumo перо [pʲɪˈro]
71 haro волосы [ˈvoləsɨ]
72 kapo голова [ɡəlɐˈva]
73 orelo ухо [ˈŭə]
74 okulo глаз [ɡlas]
75 nazo нос [nos]
76 buŝo рот [rot]
77 dento зуб [zup]
78 lango язык [jɪˈzɨk]
79 ungo ноготь [ˈnoɡətʲ]
80 piedo стопа [stɐˈpa]
81 kruro нога [nɐˈɡa]
82 genuo колено [kɐˈlʲenə]
83 mano рука, ладонь [ruˈka], [ˈlаdonʲ]
84 flugilo крыло [krɨˈlo]
85 ventro живот [ʐɨˈvot]
86 intestoj внутренности, кишки [ˈvnutrʲɪnəsʲtʲɪ], [kʲɪˈʂkʲi]
87 kolo шея [ˈʂejə]
88 dorso спина [spʲɪˈna]
89 brusto грудь [ɡrutʲ]
90 koro сердце [ˈsʲɛrtt͡sɨ]
91 hepato печень [ˈpʲet͡ɕɪnʲ]
92 trinki пить [pʲitʲ]
93 manĝi есть,кушать [jesʲtʲ], [kuˈʂаtʲ]
94 mordi грызть, кусать [ɡrɨsʲtʲ], [kuˈsаtʲ]
95 suĉi сосать [sɐˈsatʲ]
96 kraĉi плевать [plʲɪˈvatʲ]
97 vomi рвать, блевать [rvatʲ], [blʲeˈvаtʲ]
98 blovi дуть [dutʲ]
99 spiri дышать [dɨˈʂatʲ]
100 ridi смеяться [sʲmʲɪˈjæt͡st͡sə]
101 vidi видеть [ˈvʲidʲɪtʲ]
102 aŭdi слышать [ˈslɨʂətʲ]
103 scii знать [znatʲ]
104 pensi думать [ˈdumətʲ]
105 senti (odore) нюхать, чуять [ˈnʲŭətʲ], [ˈt͡ɕuɪtʲ]
106 timi бояться [bɐˈjæt͡sə]
107 dormi спать [spatʲ]
108 vivi жить [ʐɨtʲ]
109 morti умирать [umʲɪˈratʲ]
110 mortigi убивать [ubʲɪˈvatʲ]
111 batali бороться [bɐˈrot͡sə]
112 ĉasi охотиться [ɐˈxotʲɪt͡st͡sə]
113 frapi ударить [udɐˈrʲætʲ]
114 tranĉi резать, рубить [ˈrʲezətʲ], [ruˈbʲitʲ]
115 fendi разделить [rəzʲdʲɪˈlʲitʲ]
116 ponardi кольнуть [kɐlʲˈnutʲ]
117 grati царапать [t͡sɐˈrapətʲ]
118 fosi копать, рыть [kɐˈpatʲ], [rɨtʲ]
119 naĝi плавать [ˈplavətʲ]
120 flugi летать [lʲɪˈtatʲ]
121 marŝi ходить, идти [xɐˈdʲitʲ], [ɪtʲˈtʲi]
122 veni приходить, прийти [prʲɪxɐˈdʲitʲ], [prʲɪjˈtʲi]
123 kuŝiĝi лежать (=kuŝi) [lʲɪˈʐatʲ]
124 sidiĝi сидеть (=sidi) [sʲɪˈdʲetʲ]
125 stariĝi стоять (=stari) [stɐˈjætʲ]
126 turniĝi вращать, вертеть [vrɐˈɕɕætʲ], [vʲɪˈrtʲetʲ]
127 fali падать [ˈpadətʲ]
128 doni давать [dɐˈvatʲ]
129 teni держать [dʲɪˈrʐatʲ]
130 premi сжимать [ʐʐɨˈmatʲ]
131 froti тереть [tʲɪˈrʲetʲ]
132 lavi мыть, умывать [mɨtʲ], [umɨˈvаtʲ]
133 viŝi вытирать [vɨtʲɪˈratʲ]
134 tiri тянуть [tʲɪˈnutʲ]
135 puŝi толкать, пихать [tɐˈlkatʲ], [pʲɪˈxatʲ]
136 ĵeti бросать, кидать [brɐˈsatʲ], [kʲɪˈdatʲ]
137 ligi вязать, связывать [vʲɪˈzatʲ], [ˈsvʲazɨvаtʲ]
138 kudri шить [ʂɨtʲ]
139 kalkuli считать [ɕɕɪˈtatʲ]
140 diri говорить, сказать [ɡəvɐˈrʲitʲ], [skɐˈzatʲ]
141 kanti петь [pʲetʲ]
142 ludi играть [ɪˈɡratʲ]
143 flosi плыть [plɨtʲ]
144 flui течь [tʲet͡ɕ]
145 frosti замерзать [zəmʲɪˈrzatʲ]
146 ŝveli пухнуть [ˈpŭnutʲ]
147 suno солнце [ˈsont͡sɨ]
148 luno луна, месяц [luˈna], [ˈmʲesʲɪt͡s]
149 stelo звезда [zʲvʲɪˈzda]
150 akvo вода [vɐˈda]
151 pluvo дождь [doɕɕ] ([doʂtʲ])
152 rivero река [rʲɪˈka]
153 lago озеро [ˈozʲɛrə]
154 maro море [ˈmorʲɪ]
155 salo соль [solʲ]
156 ŝtono камень [ˈkamʲɪnʲ]
157 sablo песок [pʲɪˈsok]
158 polvo пыль [pɨlʲ]
159 grundo земля [zʲɪˈmlʲa]
160 nubo туча, облако [ˈtut͡ɕə], [ˈobləkə]
161 nebulo туман, мгла [tuˈmаn], [mɡla]
162 ĉielo небо [ˈnʲɛbə]
163 vento ветер [ˈvʲetʲɪr]
164 neĝo снег [snʲɛk]
165 glacio лёд [lʲot]
166 fumo дым [dɨm]
167 fajro огонь [ɐˈɡonʲ]
168 cindro зола, пепел [zəˈlа], [ˈpʲepʲɪl]
169 bruli жечь, гореть [ʐet͡ɕ], [ɡɐˈrʲetʲ]
170 vojo дорога, путь [dɐˈrogɐ], [putʲ]
171 monto гора [ɡɐˈra]
172 ruĝa красный [ˈkrasnɨj]
173 verda зелёный [zʲɪˈlʲonɨj]
174 flava жёлтый [ˈʐoltɨj]
175 blanka белый [ˈbʲelɨj]
176 nigra чёрный [ˈt͡ɕornɨj]
177 nokto ночь [not͡ɕ]
178 tago день [dʲenʲ]
179 jaro год [ɡot]
180 varma тёплый [ˈtʲoplɨj]
181 malvarma холодный [xɐˈlodnɨj]
182 plena полный [ˈpolnɨj]
183 nova новый [ˈnovɨj]
184 malnova старый [ˈstarɨj]
185 bona хороший, добрый [xɐˈroʂɨj], [ˈdobrɨj]
186 malbona злой, плохой [zloj], [plɐˈxoj]
187 putra гнилой [ɡnʲɪˈloj]
188 malpura грязный [ˈɡrʲaznɨj]
189 rekta прямой [prʲɪˈmoj]
190 ronda круглый [ˈkruɡlɨj]
191 akra острый [ˈostrɨj]
192 malakra тупой [tuˈpoj]
193 glata гладкий, ровный [ˈɡlatkʲɪj], [ˈrovnɨj]
194 malseka мокрый [ˈmokrɨj]
195 seka сухой [suˈxoj]
196 ĝusta правильный [ˈpravʲɪlʲnɨj]
197 proksima близко [ˈblʲizkɐ]
198 malproksima далеко [dɐlʲɪˈko]
199 dekstro правый [ˈpravɨj]
200 maldekstro левый [ˈlʲɛvɨj]
201 ĉe при, у [prʲi], [u]
202 en в [v] ([f])
203 kun с [s]
204 kaj и [i]
205 se если [ˈjesʲlʲɪ]
206 ĉar потому что [pətɐˈmu ʂtə]
207 nomo имя [ˈimʲə]


Fontoj: